0

SKKN: Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh lớp 2D Trường Tiểu học Nguyễn văn Trỗi

19 9 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2021, 08:59

Mục tiêu của đề tài nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức, thái độ, kỹ năng phù hợp và trên cơ sở đó hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực, loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hằng ngày. MỤC LỤC NỘI DUNG Mục lục I Mở đầu Lý chọn đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Đối tượng nghiên cứu Giới hạn đề tài Phương pháp nghiên cứu II Nội dung Cơ sở lý luận Thực trạng Nội dung hình thức giải pháp 3.1 Mục tiêu giải pháp, biện pháp 3.2 Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp 3.3 Mối quan hệ giải pháp, biện pháp 3.4 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu III Kết luận, kiến nghị Kết luận Kiến nghị Nhận xét hội đồng chấm sáng kiến cấp trường – cấp huyện Tài liệu tham khảo TRANG 2 3 3 9 17 18 19 19 19 20 22 I MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Một nhà hiền triết nói “Khoa học mà khơng có hành vi đạo đức tàn rụi linh hồn” Ở lứa tuổi học sinh hành vi đạo đức kĩ sống, việc thực rèn kĩ sống cho học sinh việc cần thiết Giáo dục kỹ sống cho học sinh việc quan trọng, ảnh hưởng tới trình hình thành nhân cách cho em từ nhỏ đến trưởng thành nên việc giáo dục kỹ sống cho em từ bước vào môi trường giáo dục, đặc biệt lứa tuổi Tiểu học việc làm cấp thiết Bởi lứa tuổi em làm quen với kỹ sống giao tiếp, thuyết trình, làm việc theo nhóm…qua giúp em tự tin, mạnh dạn đứng trước đám đơng, chủ động biết cách xử lí tình thường gặp sống ngày quan trọng khơi gợi khả tư sáng tạo, biết phát huy mạnh Chính việc rèn kỹ sống bậc tiểu học nhiệm vụ quan trọng mà người người làm công tác giáo dục cần quan tâm Từ nhiều năm nay, Bộ Giáo dục – Đào tạo chủ trương dạy kỹ sống tiêu chí đánh giá “Trường học thân thiện – học sinh tích cực”, qua đó, tơi nhận thấy mái trường em học điều hay, lẽ phải, nơi hình thành nhân cách cho em, giúp em có kỹ sống tốt cho tương lai sau Nhà trường trở thành nhà thứ hai em, giúp em xây dựng điều kiện cần đủ để làm hành trang bước vào đời, bước vào xã hội hịa nhập vươn giới Là giáo viên chủ nhiệm lớp, thân đặt đầu câu hỏi “Làm để nâng cao kỹ sống cho học sinh? Làm để học sinh biết vận dụng kỹ sống vào sống ngày?” Và để luận giải suy nghĩ trên, chọn đề tài: “Một số biện pháp rèn luyện kỹ sống cho học sinh lớp 2D Trường Tiểu học Nguyễn văn Trỗi” Tôi nghĩ vấn đề không riêng mà đồng nghiệp khác suy nghĩ Là đề tài nóng, phụ huynh xã hội quan tâm Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài * Mục tiêu đề tài: Trang bị cho học sinh kiến thức, thái độ, kỹ phù hợp sở hình thành cho học sinh hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực, loại bỏ hành vi, thói quen tiêu cực mối quan hệ, tình hoạt động ngày Giúp học sinh làm chủ thân, thích ứng biết cách ứng phó trước tình khó khăn sống Rèn cho em cách sống có trách nhiệm với thân, gia đình, cộng đồng, có hướng suy nghĩ tích cực tự tin, tự định hành vi đắn * Nhiệm vụ đề tài: Tạo hội cho giáo viên điều chỉnh, đổi phương pháp giảng dạy, phát huy khả việc tổ chức hoạt động giáo dục, phát khiếu, phẩm chất, lực học sinh, góp phần thực mục tiêu giáo dục tiểu học Tạo hội thuận lợi để học sinh thực tốt quyền, bổn phận phát triển hài hịa thể chất, trí tuệ, tinh thần đạo đức Đối tượng nghiên cứu Trỗi Rèn luyện kỹ sống cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Giới hạn đề tài Học sinh lớp 2D năm học 2016 – 2017 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi – xã Quảng Điền - huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích – tổng hợp tài liệu - Phương pháp điều tra - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm học sinh - Phương pháp thống kê toán học II NỘI DUNG 1.Cơ sở lý luận 1.1 Kỹ gì? Kỹ năng lực hay khả chuyên biệt cá nhân nhiều khía cạnh sử dụng để giải tình hay cơng việc phát sinh sống 1.2 Kỹ sống gì? Kỹ sống trải nghiệm có hiệu nhất, giúp giải đáp ứng nhu cầu cụ thể, suốt trình tồn phát triển người Kỹ sống bao gồm hành vi vận động thể tư não người Kỹ sống hình thành cách tự nhiên, thơng qua giáo dục rèn luyện người 1.3 Vì phải rèn luyện kỹ sống cho học sinh? Khi tham gia vào hoạt động nghề nghiệp phục vụ cho sống đòi hỏi phải thỏa mãn kỹ tương ứng Rèn luyện kỹ sống cho học sinh nhằm giúp em rèn luyện kỹ ứng xử thân thiện tình huống; thói quen kỹ làm việc theo nhóm, kỹ hoạt động xã hội; Giáo dục cho học sinh thói quen rèn luyện sức khỏe, ý thức tự bảo vệ thân, phòng ngừa tai nạn giao thông, đuối nước tệ nạn xã hội Đối với học sinh tiểu học việc hình thành kỹ học tập sinh hoạt vô quan trọng, ảnh hưởng đến trình hình thành phát triển nhân cách sau Mục tiêu giáo dục nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, góp phần hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa Yêu cầu nội dung giáo dục tiểu học phải đảm bảo cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết tự nhiên, xã hội người; có kỹ nghe, nói, đọc, viết tính tốn; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu nghệ thuật Tuy nhiên, nội dung giáo dục nhà trường tiểu học xem trọng việc dạy chữ, chưa trọng mức dạy làm người, việc giáo dục kỹ sống cho học sinh Bộ Giáo dục - Đào tạo phát động phong trào“ Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực” với kế hoạch quán từ trung ương đến địa phương, Phòng giáo dục - Đào tạo có kế hoạch năm học với biện pháp cụ thể để rèn kỹ sống cho học sinh cách chung cho bậc học, định hướng giúp giáo viên thực Ở tiểu học, giáo viên phân công chủ nhiệm lớp, họ khơng đảm nhận nhiều mơn học mà cịn phải làm công tác chủ nhiệm lớp Không giống với lớp học trên, lớp kỹ hoạt động hạn chế, ý thức tổ chức kỉ luật ý thức tự giác em chưa cao Để hồn thành tốt cơng tác chủ nhiệm lớp địi hỏi giáo viên chủ nhiệm phải đầu tư nhiều thời gian công sức Nếu giáo viên làm tốt việc rèn luyện học sinh thực nội quy trường lớp có hiệu lớn cho việc thực tiêu giáo dục, góp phần nâng cao việc giáo dục toàn diện cho học sinh Thực trạng vấn đề nghiên cứu Dưới số liệu điều tra học sinh nhận bàn giao lớp 1D năm học 2014 – 2015 Tổng số học sinh: 22; nữ:12; khuyết tật: 1; dân tộc: 0; tôn giáo: 0; sống với ông bà: 2; sống với cơ: 1; với bố: 2; sống xa gia đình để học: Kết bàn giao chất lượng năm học 2016 – 2017, đặc biệt lưu ý đến số liệu sau: + Năng lực Tự phục vụ, tự quản: Hoàn thành: 20, chưa hoàn thành: + Năng lực Tự học giải vấn đề: Hoàn thành: 20, chưa hoàn thành: + Phẩm chất Trung thực, kỉ luật: Hoàn thành 19, chưa hoàn thành Nhưng qua ba tháng hè, tạm thời rời xa môi thường giáo dục, tuổi ăn tuổi chơi Các em lại quên kỹ cần thiết người học sinh Khi bước vào năm học 2016 - 2017 tiến hành khảo sát với chủ đề “ Kỹ em”, kết thu sau: Tổng số học sinh 22 Tổng số học sinh 22 Tổng số học sinh 22 Tổng số học sinh 22 Kỹ tham gia giao thông Kỹ tốt Có hình thành kỹ Kỹ chưa tốt SL % 13,6% SL 10 % 45,4% SL % 40,9% Kỹ thực hành thảo luận nhóm, chia sẻ nội dung với bạn Biết cách lắng nghe, Chưa biết cách lắng nghe, hay tách hợp tác khỏi nhóm SL % SL % 12 54,5 10 45,4% Kỹ ứng xử tình hoạt động tập thể Biết cách ứng xử hài hòa, Chưa biết cách ứng xử hài hòa phù hợp SL % SL % 13 59% 40,9% Kỹ chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập Chuẩn bị đầy đủ sách vở, đò Chưa chuẩn bị đầy đủ sách vở, dùng học tập đò dùng học tập SL % SL % 14 63,6% 36.4% *Phân tích đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt Qua bảng tổng hợp kết cho thấy, học sinh có kỹ tham gia giao thơng chưa tốt 40,9% Học sinh chưa biết cách lắng nghe tách khỏi nhóm chiếm đến 45/4% Học sinh chưa có kỹ ứng xử chiếm 40,9% Học sinh chưa chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập 36,4% Từ thấy số lượng em hạn chế việc vận dụng kỹ sống lớn, điều ảnh hưởng đến trình học tập phát triển nhân cách em sau Do tơi nhận thấy rèn luyện kỹ sống cho học sinh việc làm cấp bách Trước tiên ta tìm hiểu số nguyên nhân dẫn đến điều bất cập + Về gia đình: Một số gia đình cha mẹ sống khơng gương mẫu, li hơn, mải mê làm ăn khơng quan tâm đến cái, phó thác trách nhiệm dạy dỗ em cho nhà trường giống “trăm nhờ thầy” Nhiều cha mẹ nhận thức lệch lạc, chưa có tri thức giáo dục cái, quan tâm, nuông chiều thái việc nuôi dạy, sử dụng uy quyền cha mẹ cách cực đoan, gương phản diện cha mẹ người thân gia đình có hồn cảnh éo le hay sử dụng bạo lực…cũng tác động khơng nhỏ đến việc hình thành nhân cách học sinh Ở lớp tơi chủ nhiệm, có nhiều đối tượng cần phải đặc biệt quan tâm: Một em bố mẹ bỏ đi, buộc phải sống với cô dượng, ln đến trường tình trạng tay chân chằng chịt vết roi, thích gây sự, đánh với bạn bè, hành động theo ý thích cá nhân mà không quan tâm đến mối trường xung quanh, không chịu viết bài, không làm tập em thơng minh Một em khuyết tật trí tuệ, em khơng kiểm sốt hành vi mình, khả đưa định kém, giải vấn đề khơng hiệu khơng thể tự chăm sóc thân Một em bố mẹ làm xa, phải sống với ngoại, khơng thích hoạt động nhóm, hay làm việc riêng học, tiếp xúc, nói chuyện với bạn bè Một em phải sống gia đình bố mẹ “ghép nối” Em chưa có kỹ bảo vệ đồ dùng học tập, em thích xé Tơi có hỏi em thích xé vở? Em trả lời hồn nhiên: “Thưa cô, ba em hay xé em để lót nồi cơm”… Một em sống xa bố mẹ, ba anh em với để học điều quan tâm em có biểu ham thích đồ bạn lớp, hay tị mị xem cặp bạn có Phải hồn cảnh gia đình tác động đến việc hình thành kỹ tốt sống em? + Về phía nhà trường: Một số cán bộ, giáo viên thiếu thiện cảm, sử dụng biện pháp giáo dục chưa hợp lí Việc đánh giá kết quả, khen thưởng, kỷ luật chưa kịp thời, chưa lúc… +Về phía xã hội: Sự tác độ chế thị trường, phát triển khoa học công nghệ tác động mạnh vào lối sống em, xem nhẹ lời khuyên cha mẹ, thầy cô dẫn đến biểu lệch lạc chuẩn mực đạo đức Như thấy rằng: + Hiện việc giáo dục kỹ sống cho học sinh dừng lại việc tích hợp lồng ghép vào mơn học hoạt động ngồi lên lớp Việc tích hợp lồng ghép có hạn chế định việc giáo dục kĩ cần thiết cho trẻ + Các bậc cha mẹ em nóng vội việc dạy con; họ trọng đến việc nhà mà chưa biết đọc, viết chữ, chưa biết làm tốn lo lắng cách thái Đồng thời lại chiều chuộng, cung phụng khiến trẻ khơng có kỹ tự phục vụ, ỷ lại vào người khác + Vào đầu năm, giáo viên chưa thể nắm bắt tâm sinh lý học sinh nên giáo viên khó khăn để giúp em phát triển kỹ sống cách hồn thiện Nhưng bên cạnh có thuận lợi để giúp em hình thành kỹ tốt - Trường học nơi công tác trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, Phòng giáo dục cấp lãnh đạo quan tâm - Trường đóng địa bàn xã Quảng Điền – xã đón nhận nơng thơn vào năm 2016 nên đời sống ý thức người dân cao nhiều - Trường áp dụng chương trình dạy học theo mơ hình trường học VNEN Khi thực chương trình học rèn luyện cho em kỹ bản: sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp, thảo luận, bảo vệ ý kiến, giải mâu thuẩn, hoạt động nhóm, làm việc hợp tác… - Về phía Chun môn Đội: thường xuyên tổ chức buổi tập huấn, sinh hoạt rèn luyện kỹ sống cho giáo viên học sinh Chun đề an tồn giao thơng đường cho học sinh Những thuận lợi góp phần khơng nhỏ vào việc hình thành kỹ tốt cho học sinh, để kỹ hồn thiện hơn,tơi đưa giải pháp sau: Nội dung hình thức giải pháp 3.1 Mục tiêu giải pháp - Giúp học sinh sống cách an tồn, khoẻ mạnh có khả thích ứng với biến đổi sống hàng ngày - Rèn luyện cho học sinh kỹ phù hợp với lứa tuổi - Bồi dưỡng thái độ tự giác tích cực tham gia hoạt động tập thể hoạt động xã hội; hình thành tình cảm chân thành, niềm tin sáng với sống, với quê hương đất nước; có thái độ đắn tượng tự nhiên xã hội 3.2 Nội dung cách thực giải pháp 3.2.1 Một số biện pháp rèn luyện kỹ sống qua phương pháp dạy học + Đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính độc lập, sáng tạo học sinh gắn với thực tiễn, có tài liệu bổ trợ phong phú, tạo cho em tính chủ động, tích cực, hứng thú học tập; phát huy tính sáng tạo, tạo bầu khơng khí cởi mở thân thiện lớp trường Trong học, tơi tạo hội cho em nói, trình bày trước nhóm bạn, trước tập thể, em hay rụt rè, khả giao tiếp qua góp phần tích lũy kỹ sống cho em + Bản thân phải làm tốt công tác chủ nhiệm mà nhà trường phân công, thường xuyên thay đổi hình thức sinh hoạt lớp, luân phiên cho em làm Chủ tịch hội đồng tự quản, nhóm trưởng Làm cho em thấy có trách nhiệm cơng việc giao + Thời gian rảnh, thường xuyên lớp xếp lại góc học tập lớp thơng qua giáo dục cho em tầm quan trọng sách vở, đồ dùng học tập, giúp học sinh hình thành thói quen bảo vệ chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập đến lớp + Cần tổ chức tốt tiết Sinh hoạt lớp Theo để tự em đánh giá, nhận xét hoạt động lớp tuần qua, nhận xét bạn… thêm phần giao lưu với lớp qua tiết mục văn nghệ, kể chuyện, câu đố, trị chơi…qua giúp em mạnh dạng giao tiếp, nhận khuyết điểm thân tìm cách khắc phục vào tuần sau + Xây dựng trường, lớp xanh - - đẹp, cần trọng tạo môi trường tự nhiên gần gũi với sống để thông qua giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường cho em + Tổ chức buổi hoạt động lên lớp, cho em nghe hát xem video gương nghèo vượt khó, mảnh đời bất hạnh khắp đất nước, từ phân tích thêm để em dần hình thành kỹ cảm thơng, u thương người, biết bảo vệ tài sản người khác 3.2.2 Sử dụng biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực để giáo dục học sinh thực nội quy trường lớp 3.2.2.1 Khái niệm giáo dục kỷ luật tích cực: Là giáo dục dựa nguyên tắc lợi ích tốt trẻ; khơng làm tổn thương đến thể xác tinh thần trẻ; có thoả thuận người lớn – trẻ em phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ cực: 3.2.2.2 Lợi ích việc sử dụng biện pháp giáo dục kỷ luật tích - Học sinh có nhiều hội chia sẻ, bày tỏ cảm xúc, người quan tâm, tôn trọng, lắng nghe ý kiến.Tích cực, chủ động học tập, tự tin trước đám đơng, phát huy khả - Giáo viên giảm áp lực quản lý lớp học học sinh hiểu tự giác chấp hành kỷ luật Từ giáo viên học sinh tin tưởng, tôn trọng, xây dựng mối quan hệ thân thiện thầy trò Nâng cao hiệu quản lý lớp học, nâng cao chất lượng giáo dục Được đồng tình gia đình học sinh xã hội - Đối với nhà trường, gia đình, cộng đồng, xã hội nhà trường trở thành mơi trường học thân thiện, an toàn, tạo niềm tin xã hội, đào tạo công dân tốt, giảm thiểu tệ nạn xã hội, bạo hành, bạo lực, góp phần tạo nên gia đình hạnh phúc, xã hội phồn vinh 3.2.2.3 Một số nhóm biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực - Nhóm biện pháp thay đổi cách cư xử với bạn lớp Chia sẻ qua nhịp cầu bè bạn: Là giúp cho học sinh hướng tới điều lạc quan tích cực sống gặp khó khăn, chán nản Tạo điều kiện cho học sinh ngại giao tiếp trước đám đơng bày tỏ ý kiến qua nhịp cầu bè bạn Khi áp dụng biện pháp giáo viên phải lưu ý học sinh biết ghi nhận điểm tốt bạn thay nhìn thấy điểm chưa tốt bạn Phiếu khen: Việc khen ngợi, động viên đặc biệt quan trọng học sinh cá biệt hay học sinh có hành vi vô kỉ luật lớp Không bỏ qua cử đáng khen Tìm hội để khen ngợi em Đây hình thức động viên tinh thần giá trị hiệu quả.Các em nhanh nhẹn hơn, có đạo đức tốt hơn, mạnh dạn giao tiếp, tự tin sống Gửi thư khen nhà: Giúp học sinh thấy tự tin làm cho em có tính tự lập, có trách nhiệm với cơng việc giao, tạo gần gũi thân thiện học sinh với giáo viên, cha mẹ học sinh giáo viên - Nhóm biện pháp quan tâm đến khó khăn học sinh Tổ chức trị chơi cơng nhận đặc điểm tốt học sinh: Giúp em tăng thêm lịng tự tin với thân khuyến khích em nhìn nhận mặt tích cực bạn khác, có cảm giác thừa nhận khen thưởng tập thể có ảnh hưởng mạnh mẽ đến thái độ cách xử em Tổ chức điều tra: Hoạt động tạo hội cho học sinh bày tỏ nhu cầu em giúp giáo viên hiểu học sinh Đặt vào hồn cảnh người khác: Chia sẻ tình cụ thể Nguyên nhân dẫn buồn, niềm vui (khách quan, chủ quan), chia sẻ với mục đích hoạt động - Nên lắng nghe xem xét vấn đề từ học sinh Giúp học sinh làm rõ vấn đề em tìm cách giải - Nhóm biện pháp tăng cường tham gia trẻ Biện pháp xây dựng nội quy lớp học: Các bước xây dựng nội quy lớp học buổi đầu đến lớp: học Bước 1: Giáo viên thông báo cho học sinh nội dung năm Bước 2: Học sinh chia nhóm thảo luận Bước 3: Các nhóm chia sẻ ý kiến Giáo viên lớp xem xét tìm ý kiến chung tất học sinh Bước 4: Học sinh tiếp tục thảo luận Bước 5: Quy định chế độ thưởng xử phạt Bước 6: Viết trang trí nội quy lớp chữ lớn Như học sinh tham gia, cung cấp thông tin, bày tỏ ý kiến Ý kiến em lắng nghe tôn trọng Giúp học sinh hiểu, tôn trọng thực tốt nội quy em đề ra.Từ giúp học sinh rèn kỹ giao tiếp, kỹ bày tỏ ý kiến đưa định Cuối phát huy tinh thần tập thể, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho học sinh + Nội quy thay đổi theo tuần / tháng (thay nội quy mà học sinh thực tốt nội quy lớp thực chưa tốt ) dục) + Nội quy cần mang tính khả thi (phải đáp ứng mục tiêu giáo Như việc quản lý lớp học nội quy trường lớp có vai trị quan trọng khơng phần khó khăn so với việc dạy học Trẻ khơng nghe lời, chán không muốn học không ý nghe giảng Và bạn trường hợp có này, có lẽ nên nhìn nhận lại xem có phương pháp, hệ thống quản lý lớp học thật rõ ràng có kế hoạch hay chưa Bên cạnh đó, biện pháp tập trung nhiều vào việc để học sinh tự học với không thụ động nhận thông tin, kiến thức từ giáo viên 3.2.3 Rèn kĩ sống hiệu qua việc tích hợp vào môn học Để giáo dục kĩ sống cho học sinh có hiệu quả, tơi vận dụng lồng ghép giáo dục kỹ sống vào môn học, tiết học, môn như: Tiếng Việt; Đạo đức; Tự nhiên Xã hội để học cho em làm để học, trải nghiệm sống thực Trong chương trình lớp học, mơn Tiếng Việt có nhiều học giáo dục kỹ sống cho em, kỹ giao tiếp xã hội, như: Viết thư, làm vào phiếu tập, tập nói lời cảm ơn, xin lỗi Giới thiệu địa phương, kể chuyện chứng kiến tham gia, lồng ghép cụ thể qua tình giao tiếp Giáo viên gợi mở sau cho em tự nói cách tự nhiên hồn tồn khơng gị bó áp đặt Để hình thành kiến thức rèn luyện kỹ sống cho học sinh qua môn Tiếng Việt, người giáo viên cần phải vận dụng nhiều phương pháp dạy phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh như: thực hành giao tiếp, trò chơi học tập, phương pháp nêu giải vấn đề, phương pháp tổ chức hoạt động nhóm, phương pháp hỏi đáp,…Thông qua hoạt động học tập, phát huy trải nghiệm, rèn kỹ hợp tác, bày tỏ ý kiến cá nhân, đóng vai,…học sinh có hội rèn luyện, thực hành nhiều kỹ sống cần thiết Ví dụ: Qua 23A: Vì Sói bị Ngựa đá? – Tài liệu hướng dẫn học Tiếng Việt tập 2A Sau em tìm hiểu bài, tơi u cầu học sinh rút ý nghĩa câu chuyện qua giáo dục cho em kỹ ứng phó với tình bất ngờ kỹ bảo vệ thân Học sinh thảo luận nhóm tiết học Ở môn Đạo đức, để chuẩn mực đạo đức trở thành tình cảm, niềm tin, hành vi thói quen học sinh Tơi sử dụng phương pháp dạy học đổi theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Tổ chức cho học sinh thực hoạt động học tập phong phú, đa dạng như: kể chuyện theo tranh; quan sát tranh ảnh, băng hình, tiểu phẩm; phân tích, xử lí tình huống; chơi trị chơi, đóng tiểu phẩm, múa hát, đọc thơ, vẽ tranh, …Sử dụng nhiều phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực như: học theo nhóm, theo dự án, đóng vai, trị chơi,…Và thông qua việc sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực đó, học sinh tạo hội để thực hành, trải nghiệm nhiều kỹ sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi Đó lối sống lành mạnh, hành vi ứng xử phù hợp với văn minh xã hội, hành vi gọn gàng, ngăn nắp, nói lời đẹp, chăm sóc bố mẹ, ông bà, hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ với bạn… Rèn kỹ sống có hiệu cịn vận dụng nhiều trong môn học thơng qua xử lí tình hay trị chơi học tập có nội dung gần gũi với sống ngày em Các em làm việc tích cực, vui vẻ, tự em nói tiếng nói, suy nghĩ với bạn bè, với thầy cách tự tin mạnh dạn Việc rèn luyện kỹ tạo thói quen tốt cho thân em, em tham gia cách chủ động tích cực vào q trình học tập, tạo điều kiện cho em chia sẻ kinh nghiệm, ý kiến hay để giải vấn đề Tơi cịn ý đến kỹ rèn luyện sức khoẻ ý thức bảo vệ sức khoẻ, kĩ phịng chống tai nạn giao thơng thương tích khác qua mơn Tự nhiên Xã hội: Ai biết sức khỏe tài sản vô quí báu người Học tập tốt, đạo đức tốt điều học sinh phải đạt rèn luyện sức khỏe tốt cho học sinh điều phải đặc biệt quan tâm Ví dụ: Qua “ Làm để xương phát triển” em áp dụng vào học dần hình thành cho kỹ đưa định kỹ làm chủ thân, kỹ giúp ích cho em nhiều sống ngày Ngoài để em có kỹ phịng chống tai nạn giao thơng thương tích khác, tơi giáo dục em thơng qua tiết: An tồn giao thơng, hướng dẫn em phịng chống tai nạn giao thơng thương tích khác cách đưa tình cho em xử lí Chẳng hạn: “Trẻ em tuổi phải với đường qua đường? Đi qua đường em phải đâu?”; “Khi em đâu? Nếu đường khơng có vỉa hè nào?”; Giáo dục cho em kỹ phòng chống tai nạn: không chạy lao đường, không bám bên ngồi tơ, khơng thị tay, chân, đầu tàu, xe, ghe, đị, Như vậy, em tự lập, xử lí vấn đề đơn giản gặp phải 3.2.4 Rèn kỹ sống hiệu qua tiết sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục, vui chơi Ngay ngày em vào lớp học, tơi phát động phong trào: “Nói lời hay làm việc tốt” qua cách ứng xử lễ phép biết thưa trình, chào hỏi người lớn tuổi, biết xin lỗi có khuyết điểm, cảm ơn tặng quà, vui vẻ hoà nhã với bạn bè, lễ phép với thầy cô người lớn tuổi, tổng kết vào tiết sinh hoạt lớp Tơi học cách lắng nghe, tìm hiểu ngun nhân, dùng lời lẽ mềm mỏng tình cảm, cử yêu thương yêu cầu điều với học sinh Trong tiết chào cờ, tơi ln khuyến khích em xung phong trả lời câu hỏi mà cô Tổng phụ trách đưa Luôn lắng nghe nội dung, hoạt động cần làm tuần, tháng Nhờ em mạnh dạn dần thực tốt phong trào Không thế, tơi cịn khuyến khích em chia sẻ cảm nhận, suy nghĩ, quan sát với với bạn cách thoải mái, tự nhiên khơng gị bó, áp đặt Hoặc chơi thân em tham gia trò chơi dân gian, trò chơi giúp em phát triển trí tuệ (Cờ vua,…) Học sinh tham gia trị chơi Ngồi ra, tơi tranh thủ đọc sách cho em nghe tình lúc sinh hoạt đầu giờ, đọc sách em nghe sinh hoạt lớp.Tăng cường kể cho em nghe câu chuyện cổ tích, câu chuyện tập đọc, thơ,…ln khuyến khích em tìm sách góc thư viện lớp để đọc qua rèn luyện đạo đức cho em, giúp em hoàn thiện mình, biết yêu thương bạn bè, yêu thương người.Tạo hứng thú cho em qua truyện tranh tùy theo lứa tuổi, gợi mở tính tị mị, ham học hỏi, phát triển khả thấu hiểu trẻ Học sinh tìm sách góc thư viện để đọc 3.2.5 Giáo viên tuyên truyền bậc cha mẹ thực dạy em kỹ sống Trước hết, người lớn phải gương mẫu, yêu thương, tôn trọng, đối xử công với em đảm bảo an toàn cho em Tạo điều kiện tốt cho em vui chơi Giáo viên, phụ huynh ln khuyến khích em nói lên quan điểm mình, nói chuyện với thành viên lớp, gia đình cảm giác lựa chọn mình, cần giúp em hiểu nên có thơng số để theo mà lựa chọn, cố gắng khơng trích định em Việc hình thành kĩ tự kiểm sốt thân, rèn luyện tính tự tin cho em tham gia hoạt động buổi thảo luận trường sau Bên cạnh đó, việc giúp em phát triển sở thích, ý thích đảm bảo người lớn cung cấp thêm phương tiện để em thực ý thích Ví dụ: Một số học sinh thích vẽ, ngồi việc cho em học khiếu vẽ giáo viên, cha mẹ cho em thêm bút màu, giấy vẽ cho em cách lưu giữ tranh để tạo thành sưu tập tranh vẽ em triển lãm tranh em góc nhỏ nhà, lớp Giáo viên, cha mẹ cần dạy em nghi thức văn hóa ăn uống, biết cách sử dụng đồ dùng ăn uống, sẽ, gọn gàng, thói quen nề nếp, đặt ngăn nắp, ngắn đồ dùng, vật dụng, thái độ ăn uống từ tốn, khơng vội vã, khơng khí cởi mở, thoải mái đầm ấm, trao đổi nhẹ nhàng, dễ chịu… tất yếu tố giúp em có thói quen tốt để hình thành kĩ tự phục vụ ý nghĩa kỹ sống tự lập sau Như nhiều hình thức khác nhau, tơi ln cố gắng rèn cho học sinh kỹ có hiệu quả, thể rõ nét tiến học sinh nhận thức, cư xử, đối xử tốt với bạn bè, người lớn linh hoạt xử lí trường hợp Việc giáo dục kỹ sống cho học sinh qua học tập – sinh hoạt nhà trường điều cần thiết cho tương lai em Để đạt điều đó, giáo viên cần kiên trì, tâm thực bước liên tục suốt trình giảng dạy Giáo dục kỹ sống cho người nói chung học sinh tiểu học nói riêng điều cần thiết Nó trang bị đầy đủ kĩ cho em để em có sống ngày tốt đẹp Đồng thời giúp em có thói quen xấu hành vi tiêu cực trở thành ngoan, trị giỏi người có ích cho xã hội sau 3.3 Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Trong đề tài này, đưa năm biện pháp để rèn luyện kỹ sống cho học sinh, biện pháp tác động qua lại hỗ trợ cho để việc rèn luyện kỹ sống cho học sinh đạt kết cao Tuy biện pháp có đặc điểm tính chất, nội dung cụ thể khác nhau, ln có liên kết chặt chẽ với nhau, q trình thống khơng thể tách rời, có tác dụng hỗ trợ lẫn nội dung hướng tới việc thực mục tiêu giáo dục nhà trường 3.4 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Kết khảo nghiệm Qua khảo sát lần lớp 2D (cuối học kỳ 1) với chủ đề “Kỹ em”; kết so với đầu năm em tiến nhiều Cụ thể sau: Tổng số học Kỹ tham gia giao thông sinh Kỹ tốt Có hình thành kỹ Kỹ chưa tốt 22 Tổng số học sinh 22 Tổng số học sinh 22 SL 15 % 68% SL % 27,2% SL % 4,5% Kỹ thực hành thảo luận nhóm, chia sẻ nội dung với bạn Chưa biết cách lắng nghe, hay tách khỏi nhóm SL % 20 90,9% Chưa biết cách lắng nghe, hay tách khỏi nhóm SL % 9,0% Ứng xử tình chơi trò chơi tập thể Biết cách ứng xử hài hòa Chưa biết cách ứng xử hài hòa SL 19 % 86%,3 SL % 13,6% Tổng số học sinh 22 Kỹ chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập Chuẩn bị đầy đủ sách vở, đò Chưa chuẩn bị đầy đủ sách vở, dùng học tập đò dùng học tập SL % SL % 20 90,9% 9% Sau thực biện pháp trên, đến học kì II, thân tơi nhận thấy em có tiến rõ rệt Đa số em có ý thức tốt việc rèn luyện kĩ năng, thể rõ qua bảng khảo sát Qua thời gian áp dụng biện pháp rèn luyện kỹ sống số học sinh chưa hình thành kỹ tốt giảm nhiều Cụ thể học sinh có kỹ tham gia giao thơng chưa tốt vào đầu năm 40,9% giảm cịn 6,7 %; số học sinh chưa biết cách lắng nghe, hợp tác, chia sẻ 45,4% giảm 9%, số học sinh chưa biết cách ứng xử hài hòa 40,9% giảm còn13,6% Học sinh chưa chuẩn bị đầy đủ sách đồ dùng học tập từ 36,4% giảm 9% Việc sinh hoạt ngày lớp, nhiều nghi thức lời nói, em biết dùng lời nói thân thiện vào thực tế, lời chào, cảm ơn hay xin lỗi, yêu cầu, đề nghị lịch sự, trở thành thói quen em vận dụng ngày Các em hăng hái phát biểu tiết học Phụ huynh học sinh vui mừng phấn khởi với kết lớp Nhìn lại kết cho thấy, học kì qua, học sinh lớp 100% học sinh đạt loại thực đầy đủ nhiệm vụ người học sinh, điểm thi em đạt điểm trung bình điểm khá, giỏi mơn học 3.5 Giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Như vậy, với kết đạt chứng tỏ phần sáng kiến thân đưa áp dụng có hiệu lớp khối Thiết nghĩ, giáo viên trường áp dụng sáng kiến cơng tác chủ nhiệm học sinh có kỹ sống tốt hơn, thích ứng với môi trường xã hội, tự giải số vấn đề thiết thực sống vấn đề sức khỏe, môi trường, tệ nạn xã hội,…các em tự tin, chủ động khơng bị phụ thuộc vào người lớn mà tự bảo vệ mình, tự đem lại lợi ích đáng, điều kiện thuận lợi cho thân rèn luyện, học tập phấn đấu vươn lên đáp ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.” III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 1.Kết luận Rèn luyện kỹ sống cho học sinh việc làm cần thiết xã hội, em học giỏi kiến thức mà cịn phải tơi luyện kỹ sống qua tạo cho em mơi trường lành mạnh, an tồn, tích cực, vui vẻ Việc giáo dục kỹ sống từ lớp nhỏ rút ngắn thời gian để trang bị cho em vốn kiến thức, kĩ năng, giá trị sống để làm hành trang bước vào đời Kiến nghị Qua đề tài mạnh dạn đưa số đề xuất: Bản thân giáo viên phải đặt cho mục tiêu giáo dục kỹ sống cho học sinh môn học hoạt động giáo dục vấn đề cần thiết áp dụng thường xun Về phía Nhà trường: Ln phát động phong trào “Học để biết, học để chung sống, học để tự khẳng định mình” nhiều hình thức Về phía phụ huynh: Trước hết cần hiểu rõ tầm quan trọng việc rèn luyện kỹ sống cho em, tạo chỗ dựa vững để trẻ chia sẻ, bày tỏ, phối kết hợp với nhà trường việc giáo dục rèn luyện cho em, theo dõi biểu trẻ để có giáo dục cho phù hợp Trên suy nghĩ thân việc nghiên cứu số biện pháp giáo dục rèn kỹ sống cho học sinh lớp thông qua môn học hoạt động giáo dục lên lớp Rất mong nhận giúp đỡ, góp ý bổ sung Ban giám hiệu nhà trường, cấp quản lý giáo dục giáo viên đồng nghiệp để sáng kiến có kinh nghiệm bổ ích áp dụng cho năm học sau Krông Ana, ngày 10 tháng năm 2017 Người thực Lê Hoài Vân KIẾN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG (Ký tên, đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN (Ký tên, đóng dấu) TÀI LIỆU THAM KHẢO TT Tên tài liệu Tài liệu tập huấn dạy học theo mơ hình trường NXB Giáo dục Việt Nam học Việt Nam Thực hành kỹ sống lớp Những tình giao tiếp ứng xử 50 kỹ cần thiết cho học sinh tiểu học 30 thói quen học sinh cần phải rèn luyện Tác giả NXB Giáo dục Việt Nam NXB Giáo dục Đồng Nai NXB Giáo dục Hồng Bàng NXB Giáo dục Hồng Bàng ... cao kỹ sống cho học sinh? Làm để học sinh biết vận dụng kỹ sống vào sống ngày?” Và để luận giải suy nghĩ trên, chọn đề tài: ? ?Một số biện pháp rèn luyện kỹ sống cho học sinh lớp 2D Trường Tiểu học. .. giải pháp, biện pháp Trong đề tài này, đưa năm biện pháp để rèn luyện kỹ sống cho học sinh, biện pháp tác động qua lại hỗ trợ cho để việc rèn luyện kỹ sống cho học sinh đạt kết cao Tuy biện pháp. .. đức Đối tượng nghiên cứu Trỗi Rèn luyện kỹ sống cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Giới hạn đề tài Học sinh lớp 2D năm học 2016 – 2017 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi – xã Quảng Điền - huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh lớp 2D Trường Tiểu học Nguyễn văn Trỗi,