0

Bài giảng Câu lạc bộ Lịch sử THCS Diễn Đoài (Hồ Chí Dũng THCS Diễn Đoài-Diễn Châu-N.An biên soạn và gửi lên)

15 504 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 15:11

CLB LỊCH SỬ TRƯỜNG THCS DIỄN ĐOÀI NĂM HỌC : 2010-2011 CLB LỊCH SỬ TRƯỜNG THCS DIỄN ĐOÀI Phần giới thiệu đội chơi. *Thời gian: Tối đa 3 phút/đội * Yêu cầu: Các đội giới thiệu về tên đội chơi,thành viên ý nghĩa của CLB Lịch sử,lý do tham gia. * Điểm: 20 điểm/đội. CLB LỊCH SỬ TRƯỜNG THCS DIỄN ĐOÀI Phần thi: Tìm hiểu kiến thức lịch sử * Thời gian: 3 phút/đội. * Yêu cầu: - Mỗi đội trả lời 1 gói câu hỏi gồm 10 câu. - Mỗi đội cử 1 đại diện lên trả lời khi người dẫn chương trình nêu câu hỏi.Cách trả lời :Nếu câu hỏi đưa ra thông tin Đúng thì trả Đúng,còn Sai thì trả lời Sai.Có thể bỏ qua để chuyển sang câu khác. * Điểm: Mỗi câu đúng được 10 điểm. CLB LỊCH SỬ TRƯỜNG THCS DIỄN ĐOÀI Phần thi: Tìm hiểu kiến thức lịch sử Câu 1: Tên nước đầu tiên của nước ta là Văn Lang. Đáp án: Đúng. Câu 2: Mỹ là nước đầu tiên trên thế giới phóng thành công vệ tinh nhân tạo. Đáp án: Sai. Câu 3 : Trần Hưng Đạo là người lãnh đạo quân dân Đại Việt trong 3 cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên ở thế kỉ XIII. Đáp án : Sai Câu 4 : Lê nin là người lãnh đạo Cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Đáp án : Đúng Câu 5 : Ngô Quyền đã có công dẹp tan “Loạn 12 sứ quân”. Đáp án : Sai Câu 6 : Kim tự tháp là thành tựu văn hóa nổi bật của Ai Cập thời Cổ đại. Đáp án : Đúng Câu 7 : Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước năm 1911 tại Bến cảng Nhà Rồng. Đáp án : Đúng Câu 8 : Phan Đình Phùng là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy. Đáp án : Sai Câu 9 : Ngô Quyền đã đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch đằng năm 938. Đáp án : Đúng Câu 10 : Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày 30/4/1975. Đáp án : Sai CLB LỊCH SỬ TRƯỜNG THCS DIỄN ĐOÀI Phần thi: Tìm hiểu kiến thức lịch sử Câu 1: Quang Trung là niên hiệu của Nguyễn Huệ. Đáp án: Đúng Câu 2: ASEAN là tổ chức hợp tác của các nước Châu Phi. Đáp án: Sai Câu 3: ĂngcoVát là khu đền tháp nổi tiếng của Thái Lan. Đáp án: Sai Câu 4: EU là tên viết tắt của Liên Minh Châu Âu. Đáp án: Đúng Câu 5 : Đại Cồ Việt là tên nước ta thời Đinh-Tiền Lê. Đáp án: Đúng Câu 6 : Hai Bà Trưng đã lập ra nước Âu Lạc. Đáp án : Sai Câu 7 : Đức,Ý,Nhật là những nước thuộc phe Phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Đáp án: Đúng Câu 8 : Đông Nam Á hiện nay có 10 nước. Đáp án: Sai Câu 9: Thực dân Pháp chính thức xâm lược nước ta năm 1858. Đáp án : Đúng Câu 10 : “Vườn không nhà trống” là cách đánh giặc được Nhà Lý sử dụng trong Cuộc kháng chiến chống Tống. Đáp án: Sai CLB LỊCH SỬ TRƯỜNG THCS DIỄN ĐOÀI Phần thi: Tìm hiểu kiến thức lịch sử Câu 1: Mỹ là nước đầu tiên trên thế giới chế tạo thành công Bom nguyên tử. Đáp án : Đúng Câu 2 : An Dương Vương là người lập ra nước Âu Lạc. Đáp án : Đúng Câu 3 : Oa sinh tơn là người có công lập ra nước Anh. Đáp án : Sai Câu 4 : Lê Lợi là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Đáp án : Đúng Câu 5 : Đảng Cộng sản Việt nam ra đời ngày 2/9/1945. Đáp án : Sai Câu 6 : Mai Thúc Laon được nhân dân ta suy tôn là Bố Cái Đại Vương. Đáp án : Sai Câu 7 : Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra từ năm 1939-1945. Đáp án : Đúng Câu 8 : Phi đen Caxtrô là nhà lãnh đạo cách mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Đáp án : Sai Câu 9 :Năm 1010 Nhà Lý đã dời đô về Thăng Long. Đáp án : Đúng Câu 10 : Các công cụ lao động của người nguyên thủy chủ yếu được làm từ sắt. Đáp án : Sai CLB LỊCH SỬ TRƯỜNG THCS DIỄN ĐOÀI Phần thi: Tìm hiểu kiến thức lịch sử Câu 1 : Nhà Nguyễn là triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam. Đáp án : Đúng Câu 2 : “Ngu dân” là 1 chính sách cai trị mà Thực dân Pháp đã thi hành ở nước ta. Đáp án : Đúng Câu 3 : Cách mạng tháng Mười Nga diễn ra năm 1945. Đáp án : Sai Câu 4 : Chế độ thị tộc Mẫu hệ do một người đàn ông lớn tuổi đứng đầu. Đáp án : Sai Câu 5 : Nông nghiệp là lĩnh vực kinh tế chính của nước ta thời phong kiến. Đáp án : Đúng Câu 6: Trung quốc hiện nay là nước giàu mạnh nhất thế giới. Đáp án : Sai Câu 7 : Khởi nghĩa Yên Thế do Phan Đình Phùng lãnh đạo. Đáp án : Sai Câu 8: Vua Hùng là người đứng đầu nhà nước Văn Lang. Đáp án : Đúng Phần thi: miếng ghép lịch sử -BTC đưa ra một bức ảnh được chia thành 8 miếng ghép tương ứng với 8 câu hỏi,mỗi đội được lựa chọn 2 miếng ghép để trả lời.Nội dung của bức ảnh liên quan đến địa danh ,phong tục tập quán,nhân vật lịch sử . ở Diễn Châu hoặc Nghệ An. - Yêu cầu nhận diện bức ảnh ở hai mức độ: + Gọi tên. + Trình bày hiểu biết cơ bản về bức ảnh trong các miếng ghép đó.( Đội nào có tín hiệu xin trả lời trước sẽ được trả l lời,nếu trả lời sai cuộc chơi dừng lại,người DCT có thể công bố bức ảnh hoặc giành cho khán giả trả lời). Luật chơi: + Người DCT cho các đội chọn miếng ghép theo vòng hết vòng 1 sang vòng 2,các đội có 2 phút nghe câu hỏi trả lời khi có yêu cầu thì phải trình bày kết quả.Trường hợp trả lời sai miếng ghép để lại đó các đội khác trả lời,đội nào có tín hiệu trước được trả lời.Nếu vẫn trả lời sai thì người DCT để đó sau khi nhận diện bức ảnh xong sẽ công bố. + Khi các câu hỏi miếng ghép trả lời xong,người DCT sẽ cho lật mở từng miếng ghép.Trong quá trình lật mở sẽ cho các đội sẽ trả lời mức độ 1( Gọi tên).Đội nào có tín hiệu trước sẽ được trả lời.Nếu sai đội chơi đó không chơi tiếp,các đội còn lại chưa trả lời hoặc đã trả lời đúng tiếp tục trả lời mức độ 2(Trình bày những hiểu biết cơ bản).Đội nào có tín hiệu trả lời trước được trả lời,nếu sai trò chơi dừng lại,người DCT công bố nội dung của bức ảnh. Điểm: + Trả lời đúng câu hỏi của mỗi miếng ghép được 10 điểm.Thời gian là 1 phút/câu trả lời. CLB LỊCH SỬ TRƯỜNG THCS DIỄN ĐOÀI 1 3 8 4 5 7 6 2 ? Đây là bức ảnh về một nhân vật lịch sử liên quan đến quê hương Nghệ An lịch sử dân tộc Việt Nam.? Câu 1 : Bom Nguyên tử được chế tạo đầu tiên ở đâu ? Đáp án: Mĩ Câu 2.Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam khi nào ? Đáp án : Năm 1858 Câu 3: Đền thờ An Dương Vương được xây dựng ở xã nào tại huyện Diễn Châu? Đáp án : Diễn An Diễn Châu Câu 4 : Lý Thường Kiệt lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nào ? Đáp án : Quân Tống Câu 5 : Đông Dương gồm những nước nào ? Đáp án : gồm 3 nước: Việt Nam, Lào, CampuchiaCâu 6 : Ai là vị vua đầu tiên của nhà Lý ? Đáp án : Lý Công Uẩn Câu 7 : Chế độ Phong Kiến ở Việt Nam kết thúc năm nào? Đáp án : Năm 1945Đáp án: Nguyễn Sinh Cung Câu 8: Bác Hồ lúc nhỏ có tên là gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ngày 02.09.1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử CLB LỊCH SỬ TRƯỜNG THCS DIỄN ĐOÀI Phần thi: Ô chữ lịch sử - BTC thiết lập một ô chữ có các hàng ngang dọc.Các đội chơi trả lời các hàng ngang chìa khóa ở ô hàng dọc đã được biểu thị màu khác biệt. - Các đội chơi ghi đáp án vào bảng của mình giơ lên khi có yêu cầu của người dẫn chương trình.Thời gian cho mỗi câu là 30 giây.Các đội có quyền trả lời từ chìa khóa bất cứ lúc nào(đội nào đưa ra tín hiệu trước sẽ được trả lời).Nếu trả lời đúng cuộc chơi dừng lại,sai các đội còn lại tiếp tục giải các hàng ngang hoặc giải được ô hàng dọc. -Cách tính điểm: + Mỗi ô chữ hàng ngang trả lời đúng: 20 điểm. + Ô chìa khóa( hàng dọc) : Trả lời khi chưa có ô chữ nào lật mở được 100 điểm,lật mỗi ô ngang thì trừ 10 điểm.Trường hợp các đội chơi không giải được ô chìa khóa thì người dẫn chương trình cho khán giả trả lời hoặc tự lật mở. [...]... của Đảng phóng dân tộc dưới sự Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập rèn luyện Đảng Cộng sản Tổng bí thư đầu tiên của năm 1930 Hội Việt Nam nghị thành lập ĐảngĐảng : Trần Phú CLB LỊCH SỬ TRƯỜNG THCS DIỄN ĐOÀI Những thắng lợi bước đầu trong sự nghiệp đổi mới do Đảng cộng sản Việt Nam tiến hành từ 1986 CLB LỊCH SỬ TRƯỜNG THCS DIỄN ĐOÀI Phần thi: Mật mã lịch sử * Cách chơi: -Mỗi đội có 10 mật mã liên...CLB LỊCH SỬ TRƯỜNG THCS DIỄN ĐOÀI 1 T R R Ố Ố N N G G Đ Ồ Â U L Ạ C Đ Ạ I V I 4 T H Ă N G L O 5 Đ Ộ C L Ê N I N Ư N G Đ Ạ V Ô S Ả N Đ À N Ẵ N G A 2 3 L 6 7 8 9 10 H N G Ệ T N G Ậ P O V Ư Ơ N G N G CLB LỊCH SỬ TRƯỜNG THCS DIỄN ĐOÀI Những hình ảnh nổi bật về Đảng cộng sản Việt Nam Một số thắng lợi của dân tộc Việt Nam... gợi ý mật mã khi gợi ý không được dẫn lại các từ Lưu ý : Mác 10 2/9/1945 đã có trong mật mã.Nếu phạm lỗi sẽ không được công nhận mật mã đó CÂU LẠC BỘ LỊCH SỬ TRƯỜNG THCS DIỄN ĐOÀI Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo,các bạn học sinh đã đến tham gia,theo dõi cổ vũ HẸN GẶP LẠI ! ... danh,sự 1.1 Vua Hùng Liên Xô 6 6 TàuBạch Sông 1 ASEAN Mông vũ trụ 1 Đạivật lịch sử Cồ Việt 6 Ba Đình – Nguyên kiện,nhân Đằng 2 Ngô Quyềnđội cử 2 đại diện để giảiVôCừu ĐôLy gợi ý Lê 2 Vạn Xuân - Khê mật mã.Người 2 Hương Mỗi 7 7.7.sản Lợi 2 Mai Thúc mật mã 7 Bến Nhà Rồng mật mã nhìn vàoLoan gợi ý.Người giải mật mã nghe gợi ý 3 Hai Bà Trưng 3 Hoàng mật Thám Nhà Trần 3 Thực dân Pháp 8 8.8 30/4/1975... mật Thám Nhà Trần 3 Thực dân Pháp 8 8.8 30/4/1975 Bom nguyên tử trả lời,nếu gợi ý Hoamã khó hiểu thì có thể thông báo “bỏ qua” 3 Khởi nghĩamã khác 8 Rìu đá chuyển sangHưng Đạo Khê mật Hương 4 Điện Biên – Nam Đàn 4 Kim Lý 4 Trần Liên Phủ 9.9 9 Đà Nẵng Kiệt 1010Thường 9 Đinh Bộ Lĩnh * 4 Quang mật mã trảNguyễn được 10 điểm Điểm: Mỗi Trung – lời đúng Huệ 5 Tây Sơn 10 5 938 10 Phát xít Long 5 Chiến tranh . CLB LỊCH SỬ TRƯỜNG THCS DIỄN ĐOÀI CLB LỊCH SỬ TRƯỜNG THCS DIỄN ĐOÀI Phần thi: Mật mã lịch sử * Cách chơi: -Mỗi đội có 10 mật mã liên quan đến Địa danh,sự. lịch sử CLB LỊCH SỬ TRƯỜNG THCS DIỄN ĐOÀI Phần thi: Ô chữ lịch sử - BTC thiết lập một ô chữ có các hàng ngang và dọc.Các đội chơi trả lời các hàng ngang
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Câu lạc bộ Lịch sử THCS Diễn Đoài (Hồ Chí Dũng THCS Diễn Đoài-Diễn Châu-N.An biên soạn và gửi lên), Bài giảng Câu lạc bộ Lịch sử THCS Diễn Đoài (Hồ Chí Dũng THCS Diễn Đoài-Diễn Châu-N.An biên soạn và gửi lên),

Hình ảnh liên quan

- Cỏc đội chơi ghi đỏp ỏn vào bảng của mỡnh và giơ lờn khi cú yờu cầu của người dẫn chương trỡnh.Thời gian cho mỗi cõu là 30  giõy.Cỏc đội cú quyền trả lời từ chỡa khúa bất cứ lỳc nào(đội nào  đưa ra tớn hiệu trước sẽ được trả lời).Nếu trả lời đỳng cuộc c - Bài giảng Câu lạc bộ Lịch sử THCS Diễn Đoài (Hồ Chí Dũng THCS Diễn Đoài-Diễn Châu-N.An biên soạn và gửi lên)

c.

đội chơi ghi đỏp ỏn vào bảng của mỡnh và giơ lờn khi cú yờu cầu của người dẫn chương trỡnh.Thời gian cho mỗi cõu là 30 giõy.Cỏc đội cú quyền trả lời từ chỡa khúa bất cứ lỳc nào(đội nào đưa ra tớn hiệu trước sẽ được trả lời).Nếu trả lời đỳng cuộc c Xem tại trang 10 của tài liệu.