0

Gián án tiết3

2 129 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 01:11

Tuần: 3 Ngày soạn: 30/8/2010 Ngày dạy: 6/9/2010 Tiết 3: Chuyển động đều- chuyển động không đều. I/ Mục tiêu : 1. Kiến thức: - Phát biểu đợc định nghĩa chuyển động đều và chuyển động không đều, nêu đợc VD. - Xác định đợc dấu hiệu đặc trng của chuyển động đều và chuyển động không đều là vận tốc không thay đổi theo thời gian và vận tốc thay đổi theo thời gian.xx2w1` 2. Kỹ năng: - Từ các hiện tợng thực tế, từ kết quả của TN rút ra đợc quy luật của chuển động đều và chuyển động không đều. 3. Thái độ: - Tập trung, nghiêm túc, gắn kiến thức đã học với thực tiễn. II/ Chuẩn bị: - GV: + Bảng phụ ghi vắn tắt các bớc làm TN , kẻ sẵn bảng 3.1 + Bánh xe Macxoen. - HS: Ôn tập kiến thức liên quan đến chuyển động đã học. III/ Tiến trình lên lớp: 1. ổn định tổ chức lớp( 1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ( 4 phút) Yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau: Công thức tính vận tốc, chữa bài tập 2.3 và 2.4 SBT ĐA: 2.3 v = 50km/h = 18,3 m/s; 2.4 t = 1,75h = 1h 45. 3. Bài mới: 35 ĐVĐ: Chuyển động mà vận tốc không thay đổi gọi là chuyển động gì? Hoạt động của GV tg Hoạt động của trò H021o t động 1 :Tìm hiểu khái niệm về chuyển động đều và chuyển động không đều? - Yêu cầu HS đọc tài liệu và phát biểu khái niệm nh SGK - Yêu cầu HS lấy ví dụ minh hoạ Hoạt động 2:Tìm hiểu TN nghiên cứu về chuyển động đều- không đều. - Giới thiệu cho HS về TN của Macxoen và tiến hành mẫu cho HS quan sát. - Yêu cầu HS xử lí số liệu ở bảng 3.1 và trả lời C1, C2. Hoạt động 3 Tìm hiểu về vận tốc trung bình của chuyển động không 10 10 - Yêu cầu HS đọc bảng 2.1 và điền vào cột 4, 5. - Tổ chức thảo luận nhóm và chung cả lớp C1; C2. - Quãng đờng đi đợc trong một giây gọi là gì? - Yêu cầu HS thảo luận trả lời C3 - Vậy làm thế nào để biết chuyển động là nhanh hay chậm? - Từ trên ta thấy vận tốc đợc tính bằng công thức t S v = . đều. - Giới thiệu KN về vận tốc trung bình và yêu cầu HS trả lời C3. Hoạt động 4: Vận dụng kiến thức - Yêu cầu HS trả lời các câu vận dụng. - Củng cố bài học và hớng dẫn về nhà. 7 8 - Khắc sâu đơn vị các đại lợng và nhấn mạnh ý nghĩa của vận tốc. - Y/c HS đọc thông báo và hoàn thành C4 . - Đơn vị đo vận tốc là gì? - Đo vận tốc bằng dụng cụ gì? - HD đổi đơn vị đo, y/c trả lời đợc C5. ( có thể chuyển sang phần vạn dụng). - Yêu cầu từng HS đọc và tóm tắt các bài vận dụng từ C6 đến C8. - HD tóm tắt đầu bài. - Trong các bài tập đã cho đại lợng nào, cần tìm đại lợng nào? - Gọi HS lên bảng làm bài tập, y/c HS làm vào vở và nêu nhận xét. IV.Củng cố bài học ( 2 phút): Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau. - Độ lớn của vận tốc cho biết điều gì? - Công thức dùng để tính vận tốc ? - Đơn vị đo vận tốc, nếu đổi đơn vị thì số đo vận tố có thay đổi không? V.Hớng dẫn về nhà:3 - Học thuộc ghi nhớ. - Làm bài tập SBT. - Đọc mục Có thể em cha biết đọc trớc bài 3 đặc biệt là thí nghiệm 3.1. . Chuẩn bị: - GV: + Bảng phụ ghi vắn tắt các bớc làm TN , kẻ sẵn bảng 3.1 + Bánh xe Macxoen. - HS: Ôn tập kiến thức liên quan đến chuyển động đã học. III/
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án tiết3, Gián án tiết3,

Hình ảnh liên quan

- Gọi HS lên bảng làm bài tập, y/c HS làm vào vở và nêu nhận xét. - Gián án tiết3

i.

HS lên bảng làm bài tập, y/c HS làm vào vở và nêu nhận xét Xem tại trang 2 của tài liệu.