0

Giáo án lớp 4 - Tuần 1 môn Tập đọc - Dế mèn bênh vực kẻ yếu

5 14 0
  • Giáo án lớp 4 - Tuần 1 môn Tập đọc - Dế mèn bênh vực kẻ yếu

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2021, 20:23

-GV giới thiệu chủ điểm “Thương người như thể thương thân” với tranh minh họa chủ điểm - Treo tranh minh họa bài tập đọc, nêu câu hỏi: +Em có biết 2 nhân vật trong tranh này là ai, ở tác[r] (1)KẾ HOẠCH BAÌI HỌC MÔN : TẬP ĐỌC Tuần Tiết Bài học : DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU (tr4) I MUÛC TIÃU: Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu biết đọc diễn cảm phù hợp với tính cách nhâsn vật - Hiểu các từ ngữ bài: ngắn chun chủn, cô đơn,ăn hiếp, mai phục - Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp – bênh vực người yếu, xóa bó bất công - Phát lời nói, cử cho thấy lßng nghĩa hiệp Dế Mèn; bước đầu biết nhận xét nhân vật bài.( trả lời các câu hỏi ) -GD HS biết bênh vực và giúp đỡ bạn bè gặp khó khăn hoạn nạn - KNS: Thể cảm thông, xác định giá trị, tự nhận thưc thân - PP: Hỏi - đáp; - Thảo luận nhóm; - Đóng vai ( đọc theo vai ) ĐC: Không hỏi ý câu II CHUẨN BỊ: - Tranh minh họa bài tập đọc trang , SGK - Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn hướng dẫn luyện đọc III HOẢT ÂÄÜNG DẢY HOÜC: Tiến trình daûy hoüc A.Mở đầu B.Bài 1Giới thiệu chủ điểm và bài hoüc Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài Phæång phaïp daûy hoüc Hoạt động thầy - GV giới thiệu khái quát nội dung chương trình phân môn Tập đọc kỳ I lớp - GV yêu cầu HS mở mục lục SGK và đọc tên các chủ điểm sách -GV giới thiệu chủ điểm “Thương người thể thương thân” với tranh minh họa chủ điểm - Treo tranh minh họa bài tập đọc, nêu câu hỏi: +Em có biết nhân vật tranh này là ai, tác phẩm naìo? -GV đưa tập truyện Dế Mèn phiêu lưu ký nhà văn Tô Hoài và giới thiệu: Tác phẩm 1Luyện đọc Phđn đoạn LĐ nối tiếp lần Luyện đọc từ khó LĐ nối tiếp lần Luyện đọc câu LĐ nối tiếp lần Âoüc chuï giaíi LÂ nhoïm Tìm hiểu bài GV: Vì Dế Mèn lại bênh vực chị Nhà Trò? Chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện để biết điều đó Cáu /sgk *Ý 1: Hoàn cảnh Dế Mèn gặp Nhà Trò Câu /sgk - Ghi bảng : ốm yếu, nghèo túng Lop4.com Hoảt âäüng cuía troì HS mở mục lục SGK vaì âoüc tãn caïc chuí điểm sách HS nãu HS nãu 1HS âoüc caí baìi 4HS 4HS _2HS âoüc cáu SHN2 HS nãu HS nãu (2) 3-Cũng cố, dặn dò *Ý 2: Hình dáng yếu ớt đến tội nghiệp chị N.Tro ì- GV yêu cầu HS đọc thầm đọan Cáu /sgk *Ý3 Tấm lòng nghĩa hiệp Dế Mèn - Đại ý : Tác gỉa ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp, sẵn sàng bênh vực kẻ yếu, xoá bỏ bất công Cáu 5/ sgk ý c- Hướng dẫn HS đọc diễn cảm - Hướng dẫn HS đọc đoạn 2: Cần đọc chậm đoạn tả hình dáng Nhà Trò, giọng đọc thể cái nhìn ái ngại Dế Mèn Nhà Trò -Em học gì nhận vật Dế Mèn? - GV kết luận: Câu chuyện ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp, bênh vực kẻ yếu Các em hãy tìm đọc tập truyện Dế Mèn phiêu lưu ký nhà văn Tô Hoài, tập truyện cho các em thấy nhiều điều thú vị Dế Mèn và giới loài vật Lop4.com HS nãu HS nãu SHS 2,3 em thi âoüc diễn cảm HS nãu (3) KẾ HOẠCH BAÌI HỌC MÔN : TẬP ĐỌC Tuần Tiết Bài học : MẸ ỐM I- MUÛC TIÃU ; Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu biết đọc diễn cảm 1, khổ thơ - Từ ngữ: cơi trầu, y sỹ, lặn đời mẹ - Hiểu ý nghĩa bài: Tình cảm yêu thương sâu sắc, hiếu thảo, lòng biết ơn bạn nhỏ với người mẹ bị ốm ( trả lời các câu hỏi ) KNS: Thể cảm thông, xác định giá trị, tự nhận thưc thân IICHUẨN BỊ: Tranh minh hoạ bài tập đọc Vật thực: cơi trầu- Bảng phụ viết sẵn khổ 4, III HOẢT ÂÄÜNG DẢY HOÜC: Tiến trình daûy hoüc A.Kiểm tra baìi cuî B Bài 1.Giới thiệu bài 2Hướngdẫn luyện đọc và tìm hiểu bài Phæång phaïp daûy hoüc Hoạt động thầy Hoảt âäüng cuía troì - Gọi HS, yêu cầu HS đọc đoạn bài Dế Mèn -3 HS bênh vực kẻ yếu, sau đó yêu cầu HS trả lời câu hỏi nội dung đoạn vừa đọc - Treo tranh minh hoạ bài tập đọc và hỏi HS: Bức tranh veî caính gç? - GV giới thiệu bài : a Luyện đọc -LĐ1 Hướng dẫn đọc từ khó mục tiêu -LĐ2 Gọi HS đọc chú giải SGK - Giải nghĩa Truyện Kiều -LĐ3 Tổ chức cho HS đọc theo nhóm đôi Bạn nhỏ bài chính là nhà thơ Trần Đăng Khoa còn nhỏ Lúc mẹ ốm, chú Khoa đã làm gì để thể tình cảm mình mẹ? -Các em đọc thầm khổ thơ đầu.TL Câu - “Lặn đời mẹ” có nghĩa là vất vả nơi đồng ruộng qua ngày tháng đã để lại mẹ và bây đã làm mẹ ốm - khổ thơ đầu ý nói gì? * Ý 1: Mẹ ốm - Yêu cầu HS đọc thầm khổ 3: Câu + Những việc làm đó cho em biết điều gì? - Khổ thơ ý nói gì ? * Ý 2: Sự quan tâm xóm làng mẹ bạn nhỏ -Yêu cầu HS đọc thầm khổ thơ còn lại: Câu Ghi baíng: coï quaín gç - Vậy bài thơ muốn nói vớ i các em điều gì? Lop4.com - SHN - HS âoüc toaìn baìi - HS tiếp nối đọc - HS đọc nối tiếp - N2 HS nãu HS nãu - -HS nãu 1HS -HS nãu (4) * Đại ý: Bài thơ thể tình cảm yêu thương sâu sắc, hiếu thảo, lòng biết ơn người mẹ, tình cảm làng xóm người bị ốm - Hướng dẫn đọc khổ thơ: - Hướng dẫn HS cách đọc khổ 4, 5: chú ý cách ngắt nhịp, nhấn giọng (đọc mẫu) - Hướng dẫn HS đọc thuộc khổ thơ đầu - Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng bài thơ - Nhận xét, tuyên dương HS - Nãu âaûi yï cuía baìi? - Dặn HS luôn biết thể tình cảm yêu thương mình người thân gia đình và người sống quanh em 3.Củng cố, dặn dò - Dặn dò HS nhà học thuộc lòng bài thơ và soạn bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo) Lop4.com - Vài HS thi đọc diễn cảm khổ 4, - Đồng Thi âoüc (5) Lop4.com (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 4 - Tuần 1 môn Tập đọc - Dế mèn bênh vực kẻ yếu,

Từ khóa liên quan