0

Giáo án các môn khối 1 - Tuần 22, 23

20 5 0
  • Giáo án các môn khối 1 - Tuần 22, 23

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2021, 12:17

Hoạt động 3: Giới thiệu cách giải bài toán và trình bày bài toán  GV treo tranh, HS đọc đề toán: Bài toán cho biết những gì?. Bài toán hỏi gì?[r] (1)TUẦN 22: “Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền” Thứ hai ngày 05 tháng 02 năm 2007 TIẾNG VIỆT Bài: HỌC VẦN ÔN TẬP I Mục tiêu:  Học sinh đọc và viết cách chắn 12 vần đã học  Đọc đúng các từ ngữ, câu và đoạn thơ ứng dụng  Nghe hiểu và kể câu chuyện “Ngỗng và Tép” II Chuẩn bị:  GV: Bảng ôn  HS: Bộ ghép chữ III Những hoạt động lên lớp: Hoạt động 1: Khởi động  Trò chơi “Hoa nở, hoa tàn” Hoạt động 2: Kiểm tra  Đọc sgk: HS  Bảng con: liếp, giàn mướp  Nhận xét Hoạt động 3: Ôn tập  Tuần cô còn dạy thêm vần gì mới?  GV ghi lên góc bảng  GV treo bảng ôn, HS kiểm tra  HS thảo luận ghép âm hàng ngang và cột dọc để tạo thành vần  HS đọc vần nối tiếp  Đọc toàn bài  Thư giãn: Trò chơi “Đèn hiệu” a) Luyện đọc:  GV ghi từ ứng dụng  HS tìm tiếng có vần vừa ôn, gạch chân tiếng  Đọc từ – cá nhân, đồng b) Luyện viết:  GV hướng dẫn HS viết từ đón tiếp, ấp trứng  HS viết bảng Hoạt động 4: Củng cố  GV gọi HS đọc bài trên bảng  Nhận xét, chuyển tiết Lop1.net (2) TIẾT Hoạt động 1: Luyện đọc  Khởi động: Hát “Con chim non”  GV gọi HS đọc bài tiết 1, đọc sgk  GV giới thiệu tranh và ghi câu thơ ứng dụng  HS tìm tiếng có vần vừa học, gạch chân tiếng  Đọc tiếng, từ, cụm từ, câu  Đọc bài sgk Hoạt động 2: Luyện viết  GV viết mẫu, nêu qui trình viết  HS viết tập viết bài 90  GV theo dõi, chấm bài * Thư giãn: Trò chơi “Con thỏ” Hoạt động 3: Kể chuyện  GV giới thiệu tên truyện: Ngỗng và Tép  GV kể lần kèm tranh + Tranh 1: Nhà có khách, hai vợ chồng bàn giết Ngỗng thết bạn + Tranh 2: Hai vợ chồng nhà Ngỗng tranh chết Người khách lại nghe tiếng loài vật + Tranh 3: Người khách nói mình thèm ăn Tép + Tranh 4: Loài ngỗng nhớ ơn Tép, từ đây chúng không ăn tép  HS thảo luận nhóm, cử đại diện kể đoạn  Ý nghĩa truyện: Ca ngợi tình cảm vợ chồng nhà Ngỗng đã sẵn sàng hi sinh Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò  Thi đua tìm tiếng, từ  Đọc bài trên bảng, đọc sgk  Dặn dò nhà học bài  Nhận xét chung - TOÁN Bài: GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN I Mục tiêu:  HS bước đầu nhận biết các việc thường làm giải bài toán có lời văn: + Tìm hiểu bài toán + Giải bài toán + Trình bày bài toán II Chuẩn bị: Lop1.net (3)  GV: Tranh minh họa  HS: Bộ đồ dùng học toán III Những hoạt động lên lớp: Hoạt động 1: Khởi động  Trò chơi “Trán cằm tai” Hoạt động 2: Kiểm tra  HS làm bài vào bảng con: Viết phép tính thích hợp + Có 11 gà trống và gà mái Hỏi có tất bao nhiêu gà?  Nhận xét Hoạt động 3: Giới thiệu cách giải bài toán và trình bày bài toán  GV treo tranh, HS đọc đề toán: Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? Muốn biết nhà An có gà, ta làm nào? ­ GV hướng dẫn HS viết lời giải, viết phép tính và đáp số  Thư giãn: Trò chơi “Sóng biển” Hoạt động 4: Luyện tập Bài 1:  HS nêu bài toán và viết số thích hợp vào phần tóm tắt, dựa vào bài giải cho sẵn để viết tiếp phần còn thiếu  HS đọc lại toàn bài giải  GV nhận xét Bài 2:  Tương tự bài Bài 3:  Tương tự bài  GV yêu cầu HS tự giải, tự viết bài giải  Nhận xét Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò  Dặn dò nhà làm bài bài tập toán  Nhận xét chung ĐẠO ĐỨC Bài: EM VÀ CÁC BẠN (tiết 2) I Mục tiêu:  Như tiết II Chuẩn bị:  GV: Tranh vẽ Lop1.net (4)  HS: Vở bài tập đạo đức, bút màu III Những hoạt động trên lớp: Hoạt động 1: Khởi động  Trò chơi “Đồng hồ” Hoạt động 2: Kiểm tra  Vì phải cư xử đúng với bạn học, chơi?  Nhận xét Hoạt động 3: Đóng vai  GV chia lớp thành nhóm thảo luận các tình 1, 3, 5, (bài tập 3) để đóng vai  HS thảo luận  Các nhóm lên đóng vai trước lớp  Lớp nhận xét  Em cảm thấy nào em bạn cư xử tốt?  Em cảm thấy nào em cư xử tốt với bạn?  Thư giãn: Hát “Bầu trời xanh” Hoạt động 4: Thi vẽ  HS nêu yêu cầu vẽ tranh  HS vẽ và cho các bạn cùng xem  Nhận xét Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò  Cả lớp đọc ghi nhớ  Cần thực theo điều đã học  Nhận xét chung Lop1.net (5) Thứ ba ngày 06 tháng 02 năm 2007 TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài: CÂY RAU I Mục tiêu:  Giúp HS biết kể tên số loại rau và nơi sống chúng  Quan sát, phân biệt và kể tên các phận chính cây rau  Biết lợi ích ăn rau và biết ăn rau đã rửa II Chuẩn bị:  GV: Một số loại rau  HS: Một số cây rau và Sgk III Những hoạt động lên lớp: Hoạt động 1: Khởi động  Hát “Một vịt” Hoạt động 2: Kiểm tra  Khi đường em bên nào? Ở đâu?  Nhận xét Hoạt động 3: Quan sát và thảo luận  GV chia lớp thành nhóm nhỏ (1 bàn/ nhóm), hướng dẫn HS quan sát cây rau và thảo luận theo câu hỏi: + Em hãy rễ, thân, lá cây rau mà em mang đến lớp? Bộ phận nào ăn được? + Em thích ăn loại rau nào?  HS thảo luận và báo cáo trước lớp, lớp nhận xét  Em có biết tai ăn rau lại tốt không?  Trước ăn rau người ta thường làm gì?  Chốt: An rau có, lợi cho sức khỏe, giúp ta tránh táo bón… Trước ăn phải rửa rau thật kĩ Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò  Trò chơi “Đố bạn rau gì?”  Dặn dò: Nên ăn rau thường xuyên và sửa rau trước ăn  Nhận xét chung -TIẾNG VIỆT Bài: HỌC VẦN oa - oe I Mục tiêu:  Học sinh đọc và viết oa, oe, họa sĩ, múa xòe và câu ứng dụng Lop1.net (6)  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Sức khỏe là vốn quí II Chuẩn bị:  GV: Tranh minh họa  HS: Bộ đồ dùng III Những hoạt động lên lớp: Hoạt động 1: Khởi động  Trò chơi: “Dài ngắn” Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ  Đọc sgk: 10 HS  Bảng con: đón tiếp, đầy ắp  Nhận xét Hoạt động 3: Bài  GV ghi hai vần oa - oe – HS, lớp a) Dạy vần oa  HS so sánh oa và ao  HS ghép oa, phân tích vần Đánh vần, đọc oa  HS ghép tiếng họa, phân tích tiếng Đánh vần, đọc  Giới thiệu tranh vẽ, ghi từ họa sĩ  HS đọc bài b) Luyện viết:  GV hướng dẫn HS viết oa, họa sĩ  HS đồ bóng, viết bảng  Thư giãn: Hát “Một vịt” c) Vần oe giới thiệu tương tự  So sánh oa và oe?  HS đọc bài d) Luyện đọc:  GV ghi từ, HS nhẩm, tìm tiếng có vần vừa học và gạch chân  Đọc tiếng, từ Hoạt động 4: Củng cố  GV gọi HS đọc bài  Nhận xét, chuyển tiết TIẾT Hoạt động 1: Luyện đọc  Khởi động: Hát “Dài ngắn”  GV gọi HS đọc bài tiết 1, đọc sgk  GV giới thiệu tranh vẽ và ghi câu thơ ứng dụng, HS nhẩm đọc  HS tìm tiếng có vần vừa học, gạch chân  Đọc tiếng, từ, cụm từ, câu  Thư giãn: Trò chơi “Trời mưa” Lop1.net (7) Hoạt động 2: Luyện viết  GV hướng dẫn HS viết dòng, nêu qui trình viết  HS viết tập viết  GV chấm bài Hoạt động 3: Luyện nói  HS nêu tên chủ đề “Sức khỏe là vốn quí nhất”  HS thảo luận theo cặp, báo cáo Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò  Tìm tiếng có vần vừa học?  Đọc bài sgk  Dăn dò nhà học bài  Nhận xét chung -TOÁN Bài: XĂNGTIMET – ĐO ĐỘ DÀI I Mục tiêu:  HS có khái niệm ban đầu độ dài: tên gọi, kí hiệu xăngtimet ( cm )  Biết đo độ dài đoạn thẳng với đơn vị cm các trường hợp đơn giản II Chuẩn bị:  GV: Thước đo vạch cm  HS: Bộ đồ dùng III Những hoạt động trên lớp: Hoạt động 1: Khởi động  Hát “Đi học” Hoạt động 2: Kiểm tra  Bảng con: Tính 16 – + = 15 + – = 10 + + = 13 + – =  Nhận xét Hoạt động 3: Bài a) Giới thiệu đơn vị đo cm và dụng cụ đo độ dài  GV hướng dẫn HS quan sát thước có vạch đo cm: Vạch đầu tiên là số 0, dộ dài từ đến là 1cm, từ đến là 1cm  GV giới thiệu: Xăngtimet viết tắt là cm  HS viết cm vào bảng b) Thực hành đo  GV hướng dẫn HS đo độ dài theo bước: + Đặt vạch số thước trùng với đầu đoạn thẳng Lop1.net (8) + Đọc số ghi thước trùng với đầu đoạn thẳng kèm đơn vị đo cm + Viết độ dài đoạn thẳng  Thư giãn: Trò chơi “Chim bay” Hoạt động 4: Luyện tập Bài 1: Viết đơn vị đo độ dài  HS viết dòng vào toán Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống  GV treo tranh, HS quan sát tranh và viết kết vào bảng  Nhận xét Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S  GV treo tranh, HS quan sát tranh và viết kết vào bảng  Nhận xét Bài 4: Viết số đo độ dài  HS làm vào  GV chấm số bài Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò  Dặn dò nhà làm bài bài tập  Nhận xét chung Thứ tư ngày 07 tháng 02 năm 2007 THỂ DỤC Bài: BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG I Mục tiêu:  Ôn động tác thể dục đã học, học động tác Bụng Yêu cầu thực động tác tương đối chính xác  Làm quen với trò chơi: Nhảy đúng, nhảy nhanh II Chuẩn bị:  Sân tập III Những hoạt động trên lớp: NỘI DUNG THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP Phần mở đầu: phút x x x x x  Tập hợp lớp, phổ biến nội dung x x x x x bài học  Đứng hát, vỗ tay  Chạy nhẹ trên sân  Giậm chân chỗ đếm theo nhịp  Chạy nhẹ và thường theo vòng Lop1.net (9) tròn Phần bản:  Học động tác Bụng: GV làm mẫu lần; lần và lần hô nhịp, không làm mẫu  Chú ý: Nhịp và cúi xuống không co chân  Ôn động tác thể dục đã học  HS thực  Trò chơi: Nhảy đúng, nhảy nhanh Phần kết thúc:  Đi thường theo 2, hàng dọc  Hệ thống bài học  Nhận xét chung 25 phút x nhịp x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x phút TIẾNG VIỆT Bài: HỌC VẦN oai - oay I Mục tiêu:  Học sinh đọc và viết oai, oay, điện thoại, gió xoáy và câu ứng dụng  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ghế đẩu, ghế xoay, ghế nhựa II Chuẩn bị:  GV: Tranh minh họa  HS: Bộ đồ dùng III Những hoạt động lên lớp: Hoạt động 1: Khởi động  Trò chơi: “Hoa nở, hoa tàn” Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ  Đọc sgk: 10 HS  Bảng con: hòa bình, mạnh khỏe  Nhận xét Hoạt động 3: Bài  GV ghi hai vần oai - oay – HS, lớp b) Dạy vần oai  HS so sánh oai và oa  HS ghép oai, phân tích vần Đánh vần, đọc oa  HS ghép tiếng thoại, phân tích tiếng Đánh vần, đọc  Giới thiệu tranh vẽ, ghi từ điện thoại Lop1.net (10)  HS đọc bài b) Luyện viết:  GV hướng dẫn HS viết oai, điện thoại  HS đồ bóng, viết bảng  Thư giãn: Hát “Con chim non” c) Vần oay giới thiệu tương tự  So sánh oai và oay?  HS đọc bài d) Luyện đọc:  GV ghi từ, HS nhẩm, tìm tiếng có vần vừa học và gạch chân  Đọc tiếng, từ Hoạt động 4: Củng cố  GV gọi HS đọc bài  Nhận xét, chuyển tiết TIẾT Hoạt động 1: Luyện đọc  Khởi động: Hát “Bắn súng”  GV gọi HS đọc bài tiết 1, đọc sgk  GV giới thiệu tranh vẽ: Tranh vẽ gì? Mọi người làm gì?  GV ghi câu ứng dụng, HS nhẩm đọc  HS tìm tiếng có vần vừa học, gạch chân  Đọc tiếng, từ, cụm từ, câu  Thư giãn: Trò chơi “Trời mưa” Hoạt động 2: Luyện viết  GV hướng dẫn HS viết dòng, nêu qui trình viết  HS viết tập viết bài 92  GV chấm bài Hoạt động 3: Luyện nói  HS nêu tên chủ đề “Ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa”  HS thảo luận theo cặp, báo cáo Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò  Tìm tiếng có vần vừa học?  Đọc bài sgk  Dăn dò nhà học bài  Nhận xét chung TOÁN Bài: LUYỆN TẬP I Mục tiêu:  Giúp HS rèn kĩ giải toán và trình bày bài toán Lop1.net (11) II Chuẩn bị:  GV: Bài tập  HS: SGK, bài tập toán III Những hoạt động trên lớp: Hoạt động 1: Khởi động  Hát “Bắc kim thang” Hoạt động 2: Kiểm tra  GV vẽ vào bảng lớp đoạn thẳng có độ dài là 5cm, 3cm, 9cm  GV gọi HS lên bảng thực hành đo đoạn thẳng trên và nêu kết đo  Nhận xét Hoạt động 3: Luyện tập Bài 1:  HS đọc đề toán  HS quan sát tranh vẽ và điền vào chỗ chấm phần tóm tắt, đọc lại tóm tắt  HS nêu lời giải, phép tính và đáp số Bài 2:  GV hướng dẫn tương tự bài Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt  GV tổ chức thi đua dãy A và B  Mỗi dãy cử HS lên bảng làm bài giải  Nhận xét Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò  Dặn dò nhà làm bài bài tập  Nhận xét chung Lop1.net (12) Thứ năm ngày 08 tháng 02 năm 2007 THỦ CÔNG Bài: CÁCH SỬ DỤNG BÚT CHÌ, THƯỚC KẺ, KÉO I Mục tiêu:  HS biết cách sử dụng bút chì, thước kẻ, kéo II Chuẩn bị:  GV, HS: Bút chì, thước kẻ, kéo III Những hoạt động trên lớp: Hoạt động 1: Khởi động  Hát “Quê hương tươi đẹp” Hoạt động 2: Kiểm tra  GV kiểm tra bút chì, thước kẻ, kéo HS  Nhận xét Hoạt động 3:Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các dụng cụ thủ công  GV giới thiệu các dụng cụ thủ công để HS quan sát  GV hướng dẫn cách sử dụng bút chì: Cầm bút chì tay phải Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữ thân bút Các ngón còn lại thân bút làm điểm tựa Khoảng cách tay cầm và đầu nhọn bút khoảng 3cm  GV hướng dẫn cách sử dụng thước kẻ, kéo Hoạt động 4: Thực hành  HS thực hành kẻ đường thẳng và cắt theo đường thẳng  GV quan sát, uốn nắn  Nhận xét Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò  Dặn dò nhà thực hành thêm  Nhận xét chung TIẾNG VIỆT Bài: HỌC VẦN oan - oăn I Mục tiêu:  Học sinh đọc và viết oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn và câu ứng dụng  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Con ngoan trò giỏi II Chuẩn bị:  GV: Tranh minh họa  HS: Bộ ghép chữ III Những hoạt động lên lớp: Hoạt động 1: Khởi động Lop1.net (13)  Trò chơi “Thụt thò” Hoạt động 2: Kiểm tra  Đọc sgk: 10 HS  Bảng con: khoai lang, hí hoáy  Nhận xét Hoạt động 3: Bài  GV ghi hai vần oan – oăn HS, lớp  GV ghi oan – So sánh oan và oai?  Ghép vần oan, phân tích Đánh vần, đọc trơn  HS ghép tiếng khoan, phân tích tiếng Đánh vần, đọc  Giới thiệu tranh vẽ, ghi từ giàn khoan  HS đọc bài a) Luyện viết:  GV viết mẫu oan, giàn khoan, nêu qui trình viết  HS tô bóng, viết bảng b) Dạy vần oăn:  Tương tự vần oan  So sánh oan và oăn?  HS đọc bài c) Luyện đọc:  GV ghi từ, HS tìm tiếng có vần vừa học  Đọc tiếng, từ ứng dụng Hoạt động 4: Củng cố  GV gọi HS đọc bài trên bảng  Nhận xét, chuyển tiết TIẾT Hoạt động 1: Luyện đọc  Khởi động: Hát múa “Đi học”  GV gọi HS đọc bài trên bảng, đọc sgk  GV ghi câu ứng dụng  HS tìm tiếng có vần vừa học, gạch chân  Đọc tiếng, từ, cụm từ, câu HS – lớp Hoạt động 2: Luyện viết  GV hướng dẫn HS viết dòng tập viết  GV chấm bài  Thư giãn: Hát “Quê hương tươi đẹp” Hoạt động 3: Luyện nói  HS nêu tên chủ đề “Con ngoan trò giỏi”  HS thảo luận đôi bạn, báo cáo Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò  Tìm tiếng có vần vừa học? Lop1.net (14)    Đọc bài sgk Dặn dò nhà học bài Nhận xét chung - TOÁN Bài: LUYỆN TẬP I Mục tiêu:  HS rèn luyện kĩ giải và trình bày bài toán có lời văn  Thực phép cộng trừ với đơn vị đo xăngtimet II Chuẩn bị:  GV: Bài tập viết trên bảng phụ  HS: Bộ đồ dùng III Những hoạt động trên lớp: Hoạt động 1: Khởi động  Trò chơi “Con thỏ” Hoạt động 2: Kiểm tra  Dựa vào tóm tắt để giải bài toán: Có: chim Thêm: chim Có tất cả: … chim?  HS lên bảng làm bài  Nhận xét Hoạt động 3: Luyện tập Bài 1:  HS đọc nội dung bài và điền số thích hợp vào tóm tắt  HS viết tóm tắt và bài giải vào toán  GV chấm số bài, nhận xét Bài 2:  HS đọc nội dung bài  GV hướng dẫn HS làm tóm tắt và bài giải vào Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt  GV tổ chức thi đua hai dãy A và B  Mỗi dãy cử HS lên bảng cùng làm bài  Nhận xét Bài 4: Tính  HS làm vào bảng con, bảng lớp Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò  Dặn dò nhà làm bài bài tập toán  Nhận xét chung Lop1.net (15) Thứ sáu ngày 09 tháng 02 năm 2007 MĨ THUẬT Bài: VẼ VẬT NUÔI TRONG NHÀ I Mục tiêu:  HS nhận biết đặc điểm, hình dáng, màu sắc vài vật nuôi nhà  Biết cách vẽ vật quen thuộc  Vẽ hình vẽ màu vật theo ý thích II Chuẩn bị:  HS: Một số tranh  HS: Vở tập vẽ, bút màu III Những hoạt động trên lớp: Hoạt động 1: Khởi động  Hát “Rửa mặt mèo” Hoạt động 2: Kiểm tra  Một số bài chưa hoàn thành tiết trước  Nhận xét Hoạt động 3: Giới thiệu các vật  GV giới thiệu tranh ảnh các vật để HS nhận ra: + Tên vật + Các phận chúng  HS kể thêm vài vật nuôi khác Hoạt động 4: Thực hành  GV vẽ mẫu, HS quan sát các bước: + Vẽ các hình chính: đầu, mình + Vẽ chi tiết sau + Vẽ màu  HS vẽ vào tập vẽ GV theo dõi, giúp đỡ HS lúng túng  HS tự chọn màu để tô  GV kiểm tra, nhận xét Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò  Giới thiệu số bài vẽ đẹp  Về nhà vẽ tiếp chưa vẽ xong  Nhận xét chung TIẾNG VIỆT Bài: HỌC VẦN oang - oăng I Mục tiêu: Lop1.net (16)  Học sinh đọc và viết oang, oăng, khai hoang, hoẵng và câu ứng dụng  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ao choàng, áo len, áo sơ mi II Chuẩn bị:  GV: Tranh minh họa  HS: Bộ ghép chữ III Những hoạt động lên lớp: Hoạt động 1: Khởi động  Trò chơi “Trời mưa” Hoạt động 2: Kiểm tra  Đọc bài sgk: 10 HS  Bảng con: phiếu bé ngoan, xoắn thừng  Nhận xét Hoạt động 3: Bài  GV ghi hai vần oang - oăng – GV, HS, lớp  GV ghi oang – So sánh oang và oan?  Ghép vần oang, phân tích Đánh vần, đọc trơn  HS ghép tiếng hoang, phân tích tiếng Đánh vần, đọc  Giới thiệu tranh vẽ, ghi từ khai hoang  HS đọc bài a) Luyện viết:  GV viết mẫu oang, khai hoang, nêu qui trình viết  HS tô bóng, viết bảng * Thư giãn: Hát “Đàn gà con” b) Dạy vần oăng:  Tương tự vần oang  So sánh oang và oăng?  HS đọc bài c) Luyện đọc:  GV ghi từ, HS tìm tiếng có vần vừa học  Đọc tiếng, từ ứng dụng Hoạt động 4: Củng cố  GV gọi HS đọc bài trên bảng  Nhận xét, chuyển tiết TIẾT Hoạt động 1: Luyện đọc  Khởi động: Trò chơi “Sóng biển”  GV gọi HS đọc bài trên bảng, đọc sgk  GV giới thiệu tranh: Tranh vẽ gì? Cô giáo làm gì? Các bạn HS miền núi hay miền xuôi? Vì em biết? Lop1.net (17)  GV ghi câu ứng dụng, HS nhẩm đọc  HS tìm tiếng có vần vừa học, gạch chân  Đọc tiếng, từ, cụm từ, câu HS – lớp Hoạt động 2: Luyện viết  GV hướng dẫn HS viết dòng tập viết  GV chấm bài  Thư giãn: Hát “Lí cây xanh” Hoạt động 3: Luyện nói  HS nêu tên chủ đề “Ao len, áo choàng, áo sơ mi”  HS thảo luận đôi bạn, báo cáo Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò  Tìm tiếng có vần vừa học?  Đọc bài sgk  Dặn dò nhà học bài  Nhận xét chung - ÂM NHẠC Bài: ÔN TẬP BÀI HÁT “TẬP TẦM VÔNG” I Mục tiêu:  HS hát đúng giai điệu, thuộc lời ca  Qua ví dụ cụ thể, HS biết nào là chuỗi âm lên, xuống, ngang II Chuẩn bị:  GV: Một số động tác phụ họa  HS: Vở tập hát III Những hoạt động trên lớp: Hoạt động 1: Kiểm tra  Cá nhân, tổ, lớp hát bài “Tìm bạn thân” và bài “Sắp đến Tết rồi”  Nhận xét Hoạt động 2: Ôn bài hát “Tập tầm vông”  Khởi động giọng theo nguyên âm A bài hát “Cháu lên ba”  Ôn bài hát, kết hợp trò chơi  Hát, vỗ tay đệm theo theo phách và đệm theo nhịp Tập tầm vông tay không tay có… x x xx x x xx Tập tầm vông tay không tay có… x x x x  HS nghe hát, nghe nhạc để nhận chuỗi âm lên, xuống, ngang Lop1.net (18) Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò  HS hát, vận động biểu diễn phụ họa  Dặn dò nhà hát múa cho nhà nghe  Nhận xét chung Lop1.net (19) TUẦN 23: “Có công mài sắt có ngày nên kim” Thứ hai ngày 12 tháng 02 năm 2007 TIẾNG VIỆT Bài: HỌC VẦN oanh - oach I Mục tiêu:  Học sinh đọc và viết oanh, oach, doanh trại, thu hoạch và câu ứng dụng  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Nhà máy, cửa hàng, doanh trại II Chuẩn bị:  GV: Tranh minh họa  HS: Bộ ghép chữ III Những hoạt động lên lớp: Hoạt động 1: Khởi động  Hát “Mời bạn vui múa ca” Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ  Đọc sgk: 10 HS  Bảng con: liến thoắng, dài ngoẵng  Nhận xét Hoạt động 3: Bài  GV giới thiệu oanh - oach – HS, lớp a) Dạy vần oanh  HS ghép vần oanh, phân tích oanh  So sánh oanh và oang? Đánh vần, đọc  HS ghép tiếng doanh, phân tích tiếng Đánh vần, đọc  Giới thiệu tranh, ghi từ doanh trại  HS đọc bài b) Luyện viết:  GV hướng dẫn HS viết oanh, doanh trại  HS đồ bóng, viết bảng * Thư giãn: Trò chơi “Sò bò cò” c) Vần oach giới thiệu tương tự  So sánh oanh và oach?  HS đọc bài d) Luyện đọc:  GV ghi từ, HS nhẩm, tìm tiếng có vần vừa học và gạch chân  Đọc tiếng, từ Hoạt động 4: Củng cố  GV gọi HS đọc bài Lop1.net (20)  Nhận xét, chuyển tiết TIẾT Hoạt động 1: Luyện đọc  Khởi động: Trò chơi “Dài ngắn”  HS đọc bài tiết 1, đọc sgk  GV giới thiệu tranh và ghi câu ứng dụng  HS tìm tiếng có vần vừa học, gạch chân tiếng  Đọc tiếng, từ, cụm từ, câu  Đọc bài sgk  Thư giãn: Hát “Sắp đến Tết rồi” Hoạt động 2: Luyện viết  GV hướng dẫn HS tập viết bài 95  HS viết tập viết  GV theo dõi, chấm bài Hoạt động 3: Luyện nói  HS nêu tên chủ đề luyện nói “Nhà máy, cửa hàng, doanh trại”  Hướng dẫn HS thảo luận theo cặp, báo cáo Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò  Tìm tiếng có vần vừa học?  Đọc bài sgk  Dặn dò nhà học bài  Nhận xét chung TOÁN Bài: VẼ ĐOẠN THẲNG CÓ ĐỘ DÀI CHO TRƯỚC I Mục tiêu:  HS bước đầu biết dùng thước có vạch chia thành xăngtimet để vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước II Chuẩn bị:  GV: Thước có vạch chia thành xăngtimet  HS: Bộ đồ dùng III Những hoạt động trên lớp: Hoạt động 1: Khởi động  Trò chơi “Đèn hiệu” Hoạt động 2: Kiểm tra  Dựa vào tóm tắt để giải bài toán: Có: Thêm: Có tất cả: … vở?  GV gọi HS lên bảng giải toán Lop1.net (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án các môn khối 1 - Tuần 22, 23,