0

Giáo án Lớp 4 - Tuần 2 - Năm học 2012-2013 - Phan Thị Tuyết

20 13 0
  • Giáo án Lớp 4 - Tuần 2 - Năm học 2012-2013 - Phan Thị Tuyết

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2021, 07:07

Giáo án môn : Tập đọc Tuần 2 Tiết 4 Tên bài dạy : TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH Người dạy : PhanThị Tuyết Lớp 4A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 29/8/2012 I/Mục tiêu: - Bước đầu biết đ[r] (1)Trường Tiểu học Nguyễn Đức Thiệu LỊCH BÁO GIẢNG Cách ngôn : Ăn nhớ kẻ trồng cây Tuần 2: Từ ngày 27 /8 đến 1/9 Thứ Hai 27/8 Ba 28/8 Tư 29/8 Năm 30 /8 Sáu 31/ Buổi Tiết Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Sáng Chiều Môn CC TĐ Toán CT Toán KC LTVC Tên bài dạy Dế mèn bênh vực kẻ yếu(tt) Các số có chữ số (N-V): Mười năm cõng bạn học Luyện tập Kể chuyện đã nghe, đã đọc MRVT: Nhân hậu – Đoàn kết Toán TĐ TLV Toán LTV Luyện tập Truyện cổ nước mình Kể lại hành động nhân vật So sánh các số … (L-LTVC): Ôn MRVT: Nhân hậu – Đoàn kết LTVC LTT Dấu hai chấm Ôn đọc số có nhiều chữ số Toán TLV LTV HĐTT Triệu và lớp triệu Tả ngoại hình nhân vật bài văn kể chuyện LT viết đoạn văn kể lại hành động … Sinh hoạt lớp Lop4.com (2) Giáo án môn : Tập đọc Tuần Tiết Tên bài dạy : DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU Người dạy : PhanThị Tuyết Lớp 4A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 27/8/2012 I/ Mục tiêu: - Giọng đọc phù hợp tính cách mạnh mẽ nhân vật Dế Mèn - Nội dung: Ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp, ghét áp bức, bất công, bênh vực chị Nhà Trò yếu đuối - Chọn danh hiệu phù hợp với tính cách Dế Mèn (trả lời các câu hỏi SGK) *KNS: Thể cảm thông.- Xác định giá trị.- Tự nhận thức thân II/ Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 15 SGK III/Hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra bài cũ: phút HS lên bảng đọc thuộc bài thơ Mẹ ốm - Mẹ ốm Nhận xét bài đọc bạn Nhận xét cho điểm B Bài : 33 phút *Giới thiệu bài: Treo tranh minh hoạ giới thiệu HĐ1:Hướng dẫn luyện đọc - GV gọi HS nối tiếp đọc theo - HS đọc theo trình tự GV đã nêu đoạn : +Đoạn 1: Bốn dòng đầu - HS luyện đọc cá nhân +Đoạn 2: Sáu dòng +Đoạn 3: Phần còn lại - Gọi HS đọc toàn bài - GV luyện đọc các từ ngữ sau: sừng sững -HS đọc các từ chú giải lối, lủng củng… - GV luyện đọc đoạn (giọng đọc nhanh dứt khoát kiên quyết) - Nhấn giọng các từ ngữ: im đá, quay phắt, co rúm … - GV đọc mẫu HĐ2:Tìm hiểu bài : HS đọc thầm đoạn - Hỏi: Truyện xuất thêm nhân vật nào ? - Truyện xuất thêm bọn nhện Dế Mèn gặp bọn nhện để làm gì? Dế Mèn đã - Dế Mèn gặp bọn nhện để đòi lại công hành động nào để trấn áp bọn nhện, giúp đỡ Nhà Trò? - Tìm hiểu nghĩa từ lủng củng, sừng sững - Dế Mèn đã làm cách nào để bọn nhện phải …Dế Mèn chủ động hỏi, lời lẽ oai, Lop4.com (3) sợ giọng thách thức,… - Dế Mèn đã nói nào để bọn nhện nhận …Dế Mèn phân tích theo cách so sánh để lẻ phải bọn nhện thấy chúng hành động hèn hạ đồng thời đe doạ chúng … - Bọn nhện sau đó đã hành động nào ? …chúng sợ hãi,cùng ran, cuống cuồng - Giải nghĩa từ cuống cuồng chạy dọc ngang, phá hết các dây tơ … *(HS khá –giỏi ) -Em thấy có thể tặng cho Dế Mèn danh hiệu nào số các danh hiệu sau - HS chọn và giải thích vì lựa chọn đây : võ sĩ , tráng sĩ , chiến sĩ , hiệp sĩ , dũng sĩ ,anh hùng ? HĐ3: Luyện đọc diễn cảm * Thi đọc diễn cảm theo nhóm - HS nhóm thi đọc Củng cố dặn dò: phút - Hỏi: Qua đoạn trích em học tập Dế Mèn đức tính gì? - Nhắc nhở HS luôn sẵn lòng bênh vực, giúp đỡ người yếu, ghét áp bất công - Dặn HS nhà : Truyện cổ nước mình Lop4.com (4) Giáo án môn : Toán Tuần Tiết Tên bài dạy : CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ Người dạy : PhanThị Tuyết Lớp 4A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 27/8/2012 I-Mục tiêu: - Biết mối quan hệ đơn vị các hàng liền kề - Biết đọc và viết các số có đến chữ số III -Hoạt động dạy và học: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1-Bài cũ: phút -Gọi hs lên bảng làm bài tâp 2b, 2d -2 hs lên bảng -Gv chấm số vở, lớp sữa bài 2-Bài mới: 34 phút *Giơí thiệu bài: HĐ1 : Ôn tập các hàng đơn vị, trăm, chục, nghìn, chục nghìn -Y/c hs quan sát hình vẽ trang sgk và y/c - Quan sát hình và trả lời câu hỏi hs nêu mối quan hệ các hành liền kề: + chục bao nhiêu đơn vị? +1 chục = 10 đơn vị +1 trăm chục? +1trăm = 10 chục +1 nghìn trăm? +1 nghìn =10 trăm +1 chục nghìn nghìn? +1 chục nghìn = 10 nghìn +1 trăm nghìn chục nghìn? 1trăm nghìn =10 chục nghìn - Hãy viết số trăm nghìn? -1 HS lên bảng viết, lớp viết vào giấy nháp :100 000 - Số trăm nghìn có chữ số? Đó là -Số 100 000 có chữ số, đó là chữ số chữ số nào? và chữ số đứng bên phải số *Giới thiệu số có chữ số: -Gv treo bảng các hàng số có chữ số -HS quan sát bảng số lên bảng a-Giới thiệu số 432 516 -2 HS lên bảng viết, hs lớp viết vào +Số 432 516 có chữ số? bảng 432 516 -2 -4 hs đọc, lớp theo nhận xét *Giới thiệu cách đọc số: 432 516 -HS đọc số 12 357 và 312 357, 81 759 và 381 759, 32 -HS nhận xét bạn đọc 876 và 632 876 y/c hs đọc các số HĐ2: -Luyện tập Bài 1: Viết theo mẫu : Viết số , đọc số : HS lên bảng đọc, viết số a/ 313 214 b- 523 453 a- 313 241 b- 523 453 Bài 2:Viết số -Bài 2, hs lên bảng Lop4.com (5) Bài 3: Đọc các số sau (SGK) Bài 4(a,b) : Cho HS nêu yêu cầu - HS khá giỏi có thể làm tiếp phần c, d 3/Củng cố và dặn dò: phút Nêu tên các hàng đã học ? Bài sau:Luyện tập Lop4.com - 4HS lên bảng - HS nêu yêu cầu và làm bài vào : 63 115, 723 936, (6) Giáo án môn : Chính tả Tuần Tiết Tên bài dạy : MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC Người dạy : PhanThị Tuyết Lớp 4A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 27/8/2012 I-Mục tiêu: -Nghe –viết đúng và trình bày bài chính tả ,đúng quy định -Làm đúng bài tập và bài tập a / b, bài tập chích tả phương ngữ giáo viên soạn II-Đồ dùng dạy học: -Bảng lớp viết bài tập 2a III-Hoạt động dạy và học: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1/Kiểm tra bài cũ: phút - Ngan con, dàn hàng ngang, giang, - Gọi hs lên bảng, hs lớp viết vào mang lạnh, bàn bạc… bảng từ gv đọc 2/Bài mới: 34 phút *Giới thiệu bài HĐ1: Hướng dẫn nghe- viết: a/Tìm hiểu nội dung đoạn văn: -Y/c hs đọc đoạn văn -2 HSđọc Bạn Sinh đã làm gì để giúp đỡ Hạnh? +Sinh cõng bạn học suốt 10 năm +Việc làm Sinh đáng trân trọng điểm +Tuy còn nhỏ Sinh không quản nào? khó khăn, ngày ngày cõng Hạnh tới trường với đoạn đường dài km, qua đèo,vượt suối, khúc khuỷu, gập b/Hướng dẫn viết từ khó: ghềnh -Y/c HS nêu các từ khó, dễ lẫn viết -Tuyên Quang, ki-lô-mét, khúc khuỷu, chính tả gập ghềnh, quản… -Y/c HS đọc, viết các từ vừa tìm -1HS lên viết bảng lớp, lớp viết c/Viết chính tả: bảng - GV đọc cho hs viết theo đúng yêu cầu -HS viết bài vào d/Soát lỗi và chấm bài: -HS đổi cho chấm-1 hs đọc - GV tổng kết lỗi thành tiếng yêu cầu sgk HĐ2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả: +Bàì 2:-Gọi HS đọc yêu cầu -Y/c hs tự làm bài -Gọi hs nhận xét, chữa bài -Gv chốt lại lời giải đúng -Y/c hs tìm chuyện vui :Tìm chỗ ngồi -Hỏi:+Truyện đáng cười chi tiết nào? Lop4.com -2 HS lên bảng, lớp làm vào - Nhận xét, chữa bài, sau-rằng-chăng-xin-băn khoăn-sao – xem -2 HS đọc thành tiếng -Truyện đáng cười chi tiết: Ông khách (7) +Bài 3(a): -Gọi HS đọc y/c: -Y/c hs giải thích câu đố b-Tiến hành tương tự phần a 3-Củng cố ,dặn dò: -Dặn hs nhà viết lại truyện vui:Tìm chỗ ngồi và chuẩn bị bài sau.Cháu nghe câu … Lop4.com ngồi ghế hàng đầu tưởng người đàn bà giẫm phải chân ông xin lỗi ông thực là bà ta tìm chỗ ngồi -Tự làm bài Lời giải:Chữ sáo và -Dòng 1: Sáo là tên loài chim -Dòng 2: Bỏ sắc thành chữ -Lời giải là chữ trăng và trắng (8) Giáo án môn : Toán Tên bài dạy : LUYỆN TẬP Người dạy : PhanThị Tuyết Ngày dạy : 28/8/2012 Tuần Tiết Lớp 4A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu I-Mục tiêu: - Viết và đọc các số có đến chữ số II-Hoạt động dạy và học: Giáo viên 1/Bài cũ: phút -2 HS lên bảng làm 2- Bài mới: 34 phút *Giới thiệu bài HĐ1: Hướng dẫn luyện tập: Bài : Gv kẻ sẵn nội dung bài tập lên bảng -Y/c 1hs đọc đề -Y/c HS lên bảng làm, các HS khác làm vào đã soạn sẵn Gv y/c hs viết số, phân tích số, đọc số - Gv nhận xét , lớp sữa bài Học sinh -3 HS lên bảng làm bài tập -HS đọc bài tập -3 HS lên bảng làm +425 310: đọc: Bốn trăm hai mươi lăm nghìn ba trăm mười +Viết số: 728 305: phân tích hàng: trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, trăm, o chục và đơn vị -1 HS đọc đề - 4, hs trả lời miệng câu a, b -HS làm vào - HS thực hành bảng Bài : Đọc các số sau -Sau đó cho HS làm vào Gv chấm số Nhận xét chung Bài 3: Viết các số sau ( bài 3a,b,c,) Bài 3d,e,g, : ( Nâng cao ) Bài 4: a,b -Y/c hs đọc tiếp các số câu - HS đọc dãy số bài tập: câu a, b, Gv hỏi: Em nhận xét gì đặc điểm a-Dãy số tròn trăm trăm nghìn b-Dãy số tròn chục nghìn các dãy số bài tập này? c,d,e : ( Nâng cao ) 3-Củng cố,dặn dò: phút -Học thuộc các hàng số có sáu chữ số Bài sau: Hàng và lớp Lop4.com (9) Giáo án môn : LTVC Tuần Tiết Tên bài dạy :MỞ RỘNG VỐN TỪ NHÂN HẬU, ĐOÀN KẾT Người dạy : PhanThị Tuyết Lớp 4A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 28/8/2012 I-Mục tiêu: - Biết thêm số từ ngữ ( gồm thành ngữ, tục ngữ và từ Hán Việt thông dụng) chủ điểm:Thương người thể thương thân ( BT1, BT4 ); nắm cách dùng số từ có tiếng “ nhân ” theo nghĩa khác nhau: người, lòng thương người (BT2, BT3) II-Đồ dùng dạy học: -Giấy khổ to kẻ sẵn + bút III-Hoạt động dạy và học: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1-Bài cũ: phút -2 HS lên bảng HS tìm loại, -Y/c hs tìm các tiếng người gia lớp làm giấy nháp - có âm:cô, chú, bố, mẹ, dì… đình mà phần vần: +Có âm,…+Có âm,… - có âm:bác, thím, ông, anh… -Nhận xét các từ tìm Bài mới: 34 phút *Giới thiệu bài HĐ1: Tìmhiểu vốn từ Nhân hậu – đoàn Bài 1: Tìm các từ ngữ : a/ Thể lòng nhân hậu , tình cảm yêu …yêu quí , xót thương , đau xót , độ thương đồng loại lượng , bao dung , … b/Trái nghĩa với nhân hậu yêu …tàn ác , ác , tàn bạo , cay độc , tợn , nanh ác ,… thương c/Thể tinh thần đùm bọc ,giúp đỡ … ủng hộ, che chở, bênh vực, bảo vệ, cứu giúp,… đồng loại d/ Trái nghĩa với đùm bọc và giúp đỡ …ăn hiếp, hà hiếp, bắt nạt, đánh đập, hành hạ, … Bài tâp2: Cho các từ sau: nhân dân , -2 HS lên bảng làm bài tập Tiếng “nhân”có nghĩa là người: nhân nhân hậu , …… Hãy cho biết : a/ Trong từ nào, tiếng nhân có dân, nhân loại,nhân tài, công nhân Tiếng “nhân “có nghĩa là thương nghĩa là người ? b/Trong từ nào , tiếng nhân có người:nhân hậu, nhân đức,nhân từ, nhân ái nghĩa là lòng thương người ? Bài tập3: Đặt câu với từ bài tập2 -Hs tự đặt câu Mỗi HS đặt câu (1 câu -Gọi hs đã viết các câu lên bảng từ nhóm a, câu từ nhóm b) Bài tập 4: ( Nâng cao ) Y/c HS thảo luận theo nhóm đôi ý -2 HS đọc y/c sgk Các em giỏi nối tiếp trình bày ý nghĩa câu tục ngữ Gv chốt lại lời giải đúng câu kiến mình Lop4.com (10) 3/Củng cố và dặn dò: phút -Dặn hs nhà học thuộc các từ ngữ, thành ngữ vừa tìm và chuẩn bị bài sau : Dấu hai chấm Lop4.com (11) Giáo án môn : Luyện Tiếng việt Tuần Tiết Tên bài dạy : Ôn luyện MRVT: NHÂN HẬU- ĐOÀN KẾT Người dạy : PhanThị Tuyết Lớp 4A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 30/8/2012 I/ Mục tiêu : Củng cố nghĩa số từ ngữ theo chủ điểm đã học : “Thương người thể thương thân ” HS nắm cách dùng các từ ngữ đó để viết câu , đoạn văn II/ Các hoạt động dạy - học : Hoạt động thầy 1/ KTBC : phút a/ Nêu số từ ngữ thể lòng nhân hậu b/Trái nghĩa với nhân hậu yêu thương là các từ gì ? 2/Bài : 30 phút * GTB: Bài : Xếp các từ ngữ sau đây thành nhóm : đau xót, hà hiếp, ủng hộ, bảo vệ, tha thứ, bắt nạt, yêu quý, đánh đập, bao dung, nâng đỡ ,che chắn,… Em hiểu nghĩa từ ngữ : che chắn, hà hiếp, tha thứ là nào ? Bài : Đặt câu với từ trên Bài 3: Tiếng “ nhân ” nào sau đây có nghĩa là người : nhân đức, nhân từ, nhân nghĩa, thương nhân, nhân hậu 3/ Củng cố - dặn dò : phút Tìm số từ ngữ thể lòng nhân hậu Về nhà thuộc các từ ngữ đã học Hoạt động trò HS nêu đau xót, ủng hộ, bảo vệ yêu quý che chắn , bao dung, … hà hiếp, bắt nạt đánh đập , -HS đặt câu -HS hoạt động nhóm tìm câu trả lời -HS nêu Lop4.com (12) Giáo án môn : Tập đọc Tuần Tiết Tên bài dạy : TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH Người dạy : PhanThị Tuyết Lớp 4A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 29/8/2012 I/Mục tiêu: - Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thơ với giọng tự hào tình cảm - Hiểu nội dung câu chuyện: Ca ngợi truyện cổ tích Việt Nam vừa nhân hậu, thông minh vừa chứa đựng kinh nghiệm quý báu cha ông (trả lời các câu hỏi SGK; thuộc 10 dòng thơ đầu 12 dòng thơ cuối) Hoạt động thầy Hoạt động trò 1-Bài cũ: phút - Gọi HS lên bảng tiếp nối đọc đoạn trích -3 Hs lên bảng thực y/c Cả lớp Dế Mèn bênh vực kẻ yếu và trả lời câu hỏi theo dõi,nhận xét bài đọc,câu trả lời SGK các bạn 2-Bài mới: 34 phút *Giới thiệu bài HĐ1: Hướng dẫn luyện đọc -Gọi hs đọc nối tiếp trước lớp - HS đọc nối tiếp nhau: +Từ đầu ….người tiên độ trì +Mang theo ….nghiêng soi +Đời cha ….của mình +Rất công … việc gì +Phần còn lại -2 hs đọc thành tiếng, lớp đọc thầm HS phát tiếng khó đọc : tuyệt vời, nghiêng soi , … -Gọi hs đọc lại toàn bài, lưu ý cách ngắt nhịp các câu thơ GV cho HS đọc chú giải -GV đọc mẫu lần HĐ2: Tìm hiểu bài: Y/c hs đọc thầm và trả lời câu hỏi: - Gọi HS đọc từ đầu… đa mang +Vì tác giả yêu truyện cổ nước nhà? +Vì truyện cổ nườc nhà nhân hậu và có ý nghĩa sâu xa +Đề cao phẩm chất tốt đẹp ông cha ta -Từ” nhận mặt” đây nghĩa là nào? +Là lời khuyên dạy ông cha ta -Đoạn thơ này nói lên điều gì? -Truyền thống tốt đẹp, sắc dân Lop4.com (13) -GV ghi bảng ý chính _Y/c hs đọc thầm đoạn còn lại Hỏi:+Bài thơ gợi cho em nhớ đến truyện cổ nào?Chi tiết nào cho em biết điều đó? -Em biết truyện cổ nào thể lòng nhân hậu người VN? -Gọi hs đọc dòng thơ cuối và trả lời câu hỏi: +Em hiểu dòng thơ cuối bài nào? -Đoạn thơ cuối bài nói lên điều gì? -Gv ghi ý chính đoạn -Bài thơ truyện cổ nước mình nói lên điều gì? GV ghi nội dung chính lên bảng HĐ3: Đọc diễn cảm và học thuộc lòng bài thơ: -Gọi2 hs đọc toàn bài.Y/c hs theo dõi phát giọng đọc -GV nêu đoạn thơ cần luyện đọc.Y/c hs luyện đọc diễn cảm (Gv treo bảng phụ có ghi đoạn thơ ) -Y/c hs đọc thầm để thuộc khổ thơ -Gọi hs đọc thuộc lòng đoạn thơ -Tổ chức cho hs thi đọc thuộc lòng 12 dòng thơ -Nhận xét ,cho điểm hs 3-Củng cố và dặn dò: phút -Qua câu chuyện cổ ông cha ta khuyên cháu điều gì? -Dặn hs nhà học thuộc bài., chuẩn bị bài : Thư thăm bạn Lop4.com tộc ông cha ta - Ca ngợi truyện cổ đề cao lòng nhân hậu, ăn hiền lành -Bài thơ gợi cho em nhớ đến truyện cổ Tấm Cám, Đẽo cày đường … +Thạch Sanh, Nàng tiên Ốc, Sự tích hồ Ba Bể… -2 hs đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo +Lời ông cha ta răn dạy cháu: Hãy sống nhân hậu, độ lượng,công bằng, chăm và tự tin -Nói lên bài học quí ông cha ta muốn răn dạy cháu đời sau -Bài thơ ca ngợi kho tàng truyện cổ đất nước và phẩm chất tốt đẹp ông cha ta -HS nhắc lại nội dung chính HS đọc thành tiếng , lớp theo dõi(Giọng đọc toàn bài nhẹ nhàng, thiét tha ,trầm lắng pha lẫn niềm tự hào.) -Hs đọc thầm ,học thuộc -Hs thi đọc (14) Giáo án môn : Toán Tuần Tiết Tên bài dạy : HÀNG VÀ LỚP Người dạy : PhanThị Tuyết Lớp 4A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 29/8/2012 I/ Mục tiêu: - Biết các hàng lớp đơn vị, lớp nghìn - Nhận biết giá trị chữ số theo vị trí chữ số đó số - Biết viết số thành tổng theo hàng II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng kẻ sẵn các lớp, hàng số có sáu chữ số phần bài học SGK: III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiểm tra bài cũ: phút - GV gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm - HS lên bảng làm bài các bài tập 1, - GV chữa bài, nhận xét, cho điểm HS Bài mới: 34 phút *Giới thiệu bài HĐ1: Giới thiệu lớp đơn vị, lớp nghìn Hãy nêu tên các hàng đã học theo thứ -HS nêu: Hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn, tự từ nhỏ đến lớn? chục nghìn, trăm nghìn - GV vừa giới thiệu, vừa kết hợp lên bảng, lớp số có sáu chữ số đã nêu đồ dung dạy học - GV hỏi: lớp đơn vị gồm hàng, đó - Lớp đơn vị gồm hàng là hàng đơn vị, là hàng nào ? chục, trăm - Lớp nghìn gồm có hàng, đó là - Gồm hàng là hàng nghìn, chục nghìn, hàng nào ? trăm nghìn - Viết số 321 vào cột và yêu cầu HS đọc - Ba trăm hai mươi mốt - GV làm tương tự các số: 654321 HĐ2: Luyện tập Bài 1: Viết theo mẫu - GV yêu cầu HS nêu nội dung bài tập - Hãy đọc số dòng thứ - HS đọc - Hãy viết số năm mươi tư nnghìn ba - HS viết: 54312 trăm mười hai Bài 2a : Đọc các số sau ( SGK ) - số còn lại HS khá, giỏi tự đọc - 1HS đọc cho lớp viết bảng Bài 2b: Giá trị số số 46307, 56032, 123517, - Dòng thứ nêu các số, dòng thứ nêu Bài 3: Viết số sau thành tổng giá trị số số dòng trên Lop4.com (15) GV làm mẫu - GV nhận xét các viết đúng, sau đó yêu cầu HS lớp làm các phần còn lại bài Bài 4,5 : ( Nâng cao ) - GV đọc số bài - GV viết lên bảng số 823573 và yêu cầu HS đọc số Củng cố dặn dò: phút - GV tổng kết học, dặ dò HS nhà làn bài tập hướng làm tập thêm và chuẩn bị bài sauSo sánh các số … - HS đọc - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào VBT - HS đổi chéo cho - HS làm vào , sau đó HS đọc bài làm trước lớp, lớp theo dõi kiểm tra Lop4.com (16) Giáo án môn : Tập làm văn Tuần Tiết Tên bài dạy : KỂ LẠI HÀNH ĐỘNG CỦA NHÂN VẬT Người dạy : PhanThị Tuyết Lớp 4A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 29/8/2012 I/ Mục tiêu :- Hiểu : Hành động nhân vật thể tính cách nhân vật; nắm cách kể hành động nhân vật (ND ghi nhớ) - Biết dựa vào tính cách để xác định hành động nhân vật ( Chim Sẻ , Chim Chích ), bước đầu biết xếp các hành động theo thứ tự trước - sau để thành câu chuyện III- Hoạt động dạy và học: Hoạt động giáo viên Hoạt động HS 1-Bài cũ: phút -Gọi HS trả lời câu hỏi - HS trả lời câu hỏi +Thế nào là kể chuyện? +Những điều gì thể tính cách nhân vật truyện? 2-Bài mới: 34 phút *Giới thiệu bài: HĐ1: Nhận xét: -Gọi hs đọc truyện: Bài văn bị điểm -2 HS đọc câu chuyện mình -2 HSkhá đọc nối tiếp không -Gv đọc diễn cảm -GV cho hs hoạt động nhóm4.Y/c thảo - Chia nhóm, nhận đồ dùng, thảo luận và luận nhóm và hoàn thành phiếu câu hỏi hoàn thành phiếu +Ghi vắn tắt hành động cậu bé +Hành động cậu bé: - Giờ làm bài bị điểm không truyện và hành không tả, không viết, nộp giấy trắng cho động cậu bé nói lên điều gì? cô.-Giờ trả bài làm thinh cô hỏi, mãi sau nói: “Thưa cô không có ba”.Lúc khóc bạn hỏi -Gọi nhóm dán phiếu và đọc kết -Y/c các nhóm khác nhận xét, bổ sung +Mỗi hành động nói lên:-Cậu bé trung GV nhận xét ,chốt lại lời giải đúng thực và thương cha.-Cậu buồn vì hoàn Các hành động cậu bé kể theo cảnh gia đình.-Tâm trạng buồn tủi vì cậu thứ tự nào? yêu cha mình -Gv chốt lại ý đúng và rút ghi nhớ -Hành động nào xảy trước thì kể HĐ2: Luyện tập trước, xảy sau thì kể sau - 3,4 HS nhắc lại ghi nhớ -Bài tập y/c gì? -Gv y/c hs thảo luận nhóm đôi - ,y/c hs -2 HS nối tiếp đọc bài tập -Y/c điền đúng tên nhân vật và xếp thi gắn tên nhân vật phù hợp với hành động -Gv nhận xét các tên nhân vật hành động thành câu chuyện -Y/c hs thảo luận nhóm đôi để xếp - HS thảo luận thành câu chuyện Lop4.com (17) -Gọi HS nhận xét bài bạn và kết -Lời giải:Các hành động xếp theo thứ tự:1luận đúng 5-2- 4-7-3-6-8-9 -Gọi hs kể lại câu chuyện theo dàn ý đã -3,5 HS kể lại câu chuyện xếp 3-Củng cố và dặn dò: phút Học thuộc lòng ghi nhớ Viết lại bài Chim Sẻ và chim Chích Bông Lop4.com (18) Giáo án môn : Kĩ thuật Tuần Tiết Tên bài dạy : VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU Người dạy : PhanThị Tuyết Lớp 4A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 29/8/2012 I/ Mục tiêu : -Biết đặc điểm, tác dụng và cách sử dụng, bảo quản vật liệu, dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt, khâu, thêu - Biết cách và thực thao tác xâu vào kim và vê nút ( gút chỉ) II/ Đồ dùng dạy - học : - Một số mẫu vật liệu và dụng cụ cắt, khâu, thêu - Một số mẫu vải, khâu, thêu - Kéo cắt vải và kéo cắt thêu - Khung thêu - Một số sản phẩm may thêu III/ Các hoạt động dạy – học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Bài cũ: - Kể tên số sản phẩm - HS trả lời làm từ vải - Chỉ khâu , thêu làm từ các nguyên liệu nào ? B Bài : Giới thiệu bài : HĐ1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm và cách sử dụng kim + Hướng dẫn HS quan sát hình SGK - HS quan sát hình SGK và kết hợp kết hợp và mô tả đặc điểm cấu tạo quan sát vật thực và mô tả kim - Kim làm kim loại cứng, có - GV bổ sung và nêu đặc điểm nhiều cỡ, mũi kim nhọn, sắc - Thân kim nhỏ, nhọn dần mũi kim chính kim khâu, kim thêu Đuôi kim dẹt có lỗ để xâu - Gv hướng dẫn HS quan sát các hình - HS quan sát và nêu cách xâu chỉ, kim 5a, 5b, 5c SGK vê nút - Gọi HS đọc nội dung b mục SGK - HS đọc to trước lớp - GV nhận xét và hướng dẫn thêm - HS thực hành xâu vào kim và - Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi tác vê nút dụng vê nút (SGK) - GV thao tác kim đã xâu rút qua mặt vải ( chưa vê nút chỉ) - Gọi HS nhận xét - Kim kéo sợi tuột khỏi mảnh vải HĐ2: HS thực hành xâu vào kim và vê nút - GV kiểm tra chuẩn bị HS - HS mang kim và thêu để lên Lop4.com (19) + Yêu cầu HS thực hành theo nhóm - GV theo dõi giúp đỡ em còn lúng túng - GV nhận xét đánh gía kết thực hành HS * HĐ3 : hướng dẫn HS quan sát nhận xét số vật liệu, dụng cụ khác - Hướng dẫn HS quan sát hình 6/SGK kết hợp quan sát mẫu số vật liệu, dụng cụ khâu, thêu và nêu tác dụng chúng - GV kết luận SGK 3/ Củng cố- dặn dò : phút - Gv nhận xét chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết thực hành HS * Bài sau : cắt vải theo đường vạch dấu - Chuẩn bị vật liệu : vải, kéo, phấn may bàn - Thực hành xâu chỉ, vê nút + Thước may : Dùng để đo vải, vạch dấu trên vải + Thước dây : dài 150cm, dùng để đo các số đo trên thể + Khung thêu cầm tay : gồm hình tròn lồng vào có tác dụng giữ cho mặt căng thêu + khuy cài, khuy bấm : Đính vào nẹp áo, quần và nhiều sán phẩm may mặc khác + Phấn may dùng để tạo vạch dấu trên vải Lop4.com (20) Giáo án môn : Toán Tuần Tiết Tên bài dạy : SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ Người dạy : PhanThị Tuyết Lớp 4A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 30/8/2012 I/ Mục tiêu: - Biết so sánh các số có nhiều chữ số - Biết xếp số tự nhiên có không quá sáu chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn II/ Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy Hoạt động trò A Bài cũ: phút - GV gọi HS lên bảng làm bài 3,4 trang - Lên bảng làm bài, lớp theo dõi và 12 nhận xét bài bạn B Bài mới: 34 phút *Giới thiệu bài HĐ1: Hướng dẫn so sánh các số có nhiều chữ số: a) So sánh các số có số chữ số khác nhau: - Nêu: 99578 < 100000 - Vì 99578 có chữ số còn 100000 có - Nêu KL: Số nào có nhiều chữ số thì chữ số - Nhắc lại kết luận số đó lớn b) So sánh các số có số chữ số nhau: - GV ghi số lên bảng ví dụ - HS tự so sánh => KLnhư SGK HĐ2: Luyện tập: Bài 1:So sánh các số - GV yêu cầu HS tự làm bài - HS nêu yêu cầu - GV yêu cầu HS giải thích cách điền dấu - HS lên bảng làm bài, HS làm đến trường hợp cột, HS lớp làm bài vào Bài 2: Tìm số lớn các số sau ….số lớn là : 902 011 (SGK) Bài 3: Bài tập yêu cầu chúng ta phải làm - Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ bé gì? - Để các số theo thứ tự từ bé đến lớn đến lớn ta phải làm gì? - Yêu cầu HS so sánh và tự xếp các số - Phải so sánh các số với - HS lên bảng ghi vào dãy số mình Bài 4:( Nâng cao ) Số lớn … xếp C/ Củng cố dặn dò: phút - HS tự làm bài chuẩn bị bài sau : Triệu và lớp triệu Lop4.com (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lớp 4 - Tuần 2 - Năm học 2012-2013 - Phan Thị Tuyết,