0

SKKN - Nghiên cứu một số biện pháp dạy kĩ năng sống trong dạy học môn đạo đức lớp 1

34 199 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2021, 20:49

[Pick the date] A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Cơ sở lý luận Trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Đảng CSVN xác định người yếu tố để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh chóng bền vững Giáo dục nhân tố tạo nguồn lực người thực cơng nghiệp hóa, đại hóa thực lý tưởng XHCN “Dân giàu, nước mạnh- xã hội công dân chủ, văn minh” Đảng ta khẳng định: “Để đáp ứng yêu cầu người nguồn nhân lực, nhân tố định phát triển đất nước thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, cần tạo chuyển biến bản, toàn diện giáo dục đào tạo” Trước yêu cầu cấp bách việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ cơng nghiệp hóa, hiên đại hóa đất nước theo định hướng XHCN, Luật giáo dục Việt Nam 2005 xác định mục tiêu giáo dục tiểu học là: “Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ để học sinh tiếp tục học lên trung học sở.” Giáo dục đạo đức nhiệm vụ giáo dục hàng đầu nhà trường nói chung trường tiểu học nói riêng Bởi lẽ, mục tiêu giáo dục toàn diện nhà trường Đặc biệt chế thị trường giáo dục đạo đức lại nội dung giáo dục cần thiết quan trọng hết thơng qua giáo dục đạo đức học sinh trang bị kiến thức, kinh nghiệm, thái độ mức việc lựa chọn hành vi ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội Trong nhà trường tiểu học, việc giáo dục đạo đức cho học sinh thực thông qua hai đường Đó tổ chức hoạt động ngồi lên lớp dạy học mơn học, đặc biệt môn đạo đức 1/29 [Pick the date] Mơn đạo đức có vai trị quan trọng việc giáo dục cho học sinh ba mặt ý thức, thái độ, hành vi theo chuẩn mực hành vi đạo đức mà xã hội yêu cầu học sinh Môn đạo đức tiểu học giữ vai trò quan trọng việc giáo dục sở ban đầu phẩm chất đạo đức cho người học sinh – người lao động Việc dạy kĩ sống dạy học môn đạo đức giúp cho học sinh học đôi với hành, thực hành trải nghiệm nhiều kĩ sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi Chính nhờ có trải nghiệm mà học sinh tích lũy nhanh chóng kinh nghiệm ứng xử đắn tình khác nhau, trường, nhà xã hội Từ giúp em hình thành quan điểm niềm tin tình cảm Trong dạy học mơn đạo đức, việc dạy kĩ sống quan trọng Bởi lẽ, học sinh chịu nhiều tác động từ nhiều phía khác nhau: từ thầy cô, ông bà, anh chị em, bạn bè, thông tin đại chúng Tất yếu tố có yếu tố tiêu cực tích cực Mà học sinh lớp 1, vốn kinh nghiệm sống các em cịn ít, số thói quen hành vi chưa ổn định nên dễ bị ảnh hưởng xấu tác động lơi phân tán Trong đó, chương trình mơn đạo đức lớp lại có chuẩn mực hành vi thể sống hàng ngày gia đình Vì vậy, cần dạy kĩ sống để giúp học sinh có ý thức, thái độ, hành vi để từ nâng cao hiệu chất lượng giáo dục 1.2 Cơ sở thực tiễn Trong thực tiễn dạy học môn đạo đức trường tiểu học cho thấy giáo viên dạy kĩ sống, giáo dục bó hẹp học, việc học thực chuẩn mực hành vi hay không giáo viên không cần biết Bên cạnh đó, việc đánh giá khơng thường xun, khơng cập nhập cịn mang tính đối phó Mặt khác, nhiều gia đình mải lo cơng việc làm ăn, kinh doanh, họ có q thời gian khơng coi trọng thời gian giáo dục cái, hướng dẫn kiểm tra việc học tập giao lưu bạn bè chúng, uốn nắn cách cư xử xã hội Họ phó mặc giáo dục 2/29 [Pick the date] cho hệ thống nhà trường với ý nghĩ đơn giản cần cung cấp cho cơm no, áo đẹp, có tiền giải trí Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài nghiên cứu là: Nghiên cứu số biện pháp dạy kĩ sống dạy học môn đạo đức lớp Lịch sử nghiên cứu đề tài Kĩ sống giáo dục kĩ sống vấn đề nghiên cứu khơng cịn Việt Nam : + Năm 1996, thuật ngữ kĩ sống biết đến thông qua cách tiếp cận trụ cột giáo dục kỉ 21: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định” Sau đó, thuật ngữ đề cập đến chương trình UNICEF Việt Nam: “Giáo dục kĩ sống để bảo vệ sức khỏe phòng chống HIV/AIDS cho thiếu niên ngồi nhà trường” + Năm 2000, theo chương trình hành động “Giáo dục cho người” diễn đàn giáo dục giới, giáo dục kĩ sống xem nội dung chất lượng giáo dục giới, giáo dục kĩ sống xem nội dung chất lượng giáo dục quốc gia, có Việt Nam + Năm 2003, nhà nghiên cứu, nhà giáo dục Việt Nam hiểu đầy đủ Kĩ sống sau hội thảo “Chất lượng giáo dục kĩ sống” UNESCO tổ chức Hà Nội + Năm 2005, nhóm tác giả Viện chiến lược chương trình giáo dục có cơng trình nghiên cứu đầu tiên: “Giáo dục kĩ sống Việt Nam” Trong cơng trình nghiên cứu này, tác giả đề cập đến nội dung bản: quan điểm kĩ sống; sở pháp lý giáo dục kĩ sống Việt Nam; giáo dục kĩ sống bậc học; cách thức giáo dục kĩ sống; đánh giá giáo dục kĩ sống Việt Nam; thách thức 3/29 [Pick the date] định hướng giáo dục kĩ sống tương lai Đây cơng trình nghiên cứu quan trọng, làm sở, tảng cho cơng trình nghiên cứu kĩ sống Việt Nam + Ở bậc Tiểu học, vấn đề giáo dục kĩ sống quan tâm thực tích hợp thơng qua mơn học nhà trường Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu vấn đề giáo dục kĩ sống cho học sinh nói chung, cho học sinh tiểu học nói riêng Có thể kể số cơng trình nghiên cứu như: Nguyễn Thanh Bình: Giáo trình chuyên đề giáo dục kĩ sống NXB Đại học Sư phạm, 2009 Nguyễn Thị Thu Hằng : Một số vấn đề giáo dục kĩ sống cho học sinh Tiểu học Tạp chí giáo dục số 204 (kì – 12/2008) Đỗ Khánh Nam: Sử dụng phương pháp đóng vai dạy học môn Khoa học nhằm giáo dục kĩ sống cho học sinh tiểu học Tạp chí giáo dục số 206 (kì – 1/2009) Nguyễn Đức Thạc: Rèn kĩ sống cho học sinh – cách tiếp cận chất lượng, hiệu giáo dục Tạp chí giáo dục số 226 (kì – 11/2009) Phan Thanh Vân: Giáo dục kĩ sống – Điều cần cho trẻ Tạp chí giáo dục số 225 (kì 1- 11/2009) Ngồi cịn nhiều tác giả nghiên cứu giáo dục kĩ sống nhiều góc độ khác Tuy nhiên, nói đến việc giáo dục kĩ sống cho học sinh tiểu học, tác giả đề cập đến cần thiết phải giáo dục kĩ sống cho học sinh mà chưa sâu tìm hiểu thực trạng thực giáo dục kĩ sống cho học sinh nhà trường phổ thơng Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận thực trạng việc giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức Từ đó, đề xuất số biện pháp nhằm 4/29 [Pick the date] nâng cao hiệu việc giáo dục kĩ sống cho học sinh thông qua môn học Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu số biện pháp dạy kĩ sống dạy học môn đạo đức lớp Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu vấn đề lý luận đề tài (Kĩ sống, giáo dục kĩ sống, giáo dục kĩ sống thông qua dạy học môn Đạo đức…) - Tìm hiểu thực trạng việc giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp thông qua dạy học mơn Đạo đức - Phân tích ngun nhân thực trạng đề xuất số biện pháp để khắc phục thực trạng nâng cao chất lượng giáo dục kĩ sống cho học sinh tiểu học Phương pháp nghiên cứu Trong đề tài sử dụng phối hợp phương pháp Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận - Phân tích, tổng hợp lý thuyết - Phương pháp phân loại, hệ thống hóa lý thuyết Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp điều tra phiếu hỏi - Phương pháp vấn - Phương pháp thống kê toán học B PHẦN NỘI DUNG Chương I: Cơ sở lí luận sở thực tiến I CƠ SỞ LÍ LUẬN 5/29 [Pick the date] MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KĨ NĂNG SỐNG a Khái niệm kĩ sống Có nhiều quan niệm khác kĩ sống (KNS): -Theo Tổ chức Y tế giới (WHO), KNS khả để có hành vi thích ứng tích cực giúp cá nhân ứng xử hiệu trước nhu cầu thách thức sông hàng ngày - Theo UNICEF, KNS cách tiếp cận giúp thay đổi hình thành hành vi Cách tiếp cận lưu ý đến cân tiếp thu kiến thức, hình thành thái độ kĩ - Theo Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), KNS gắn với trụ cột giáo dục, là: Học để biết; Học làm người; Học để sống với người khác; Học để làm Từ qua niệm đây, thấy KNS bao gồm loạt kĩ cụ thể, cần thiết cho sống hàng ngày người Bản chất KNS kĩ tự quản lí thân kĩ xã hội cần thiết để cá nhân tự lực sống, học tập làm việc hiệu Nói cách khác, KNS khả làm chủ thân người, khả ứng xử phù hợp với người khác với xã hội, khả ứng phó tích cực trước tình sống b Phân loại kĩ sống Có nhiều cách phân loại KNS: - Theo UNESCO, WHO UNICEF, xem KNS gồm kĩ cốt lõi sau: + Kĩ giải vấn đề + Kĩ suy nghĩ/ tư phê phán 6/29 [Pick the date] + Kĩ giao tiếp hiệu + Kĩ định + Kĩ tư sáng tạo + Kĩ giao tiếp ứng xử cá nhân + Kĩ tự nhận thức/ tự trọng tự tin than, xác định giá trị + Kĩ thể cảm thông + Kĩ ứng phó với căng thẳng cảm xúc - Trong giáo dục quy nước ta năm vừa qua, KNS thường phân loại theo mối quan hệ, bao gồm nhóm sau: + Nhóm kĩ nhận biết sống với mình, bao gồm KNS cụ thể như: tự nhận thức, ứng phó với căng thẳng, tìm kiếm hỗ trợ, tự trọng, tự tin … + Nhóm kĩ nhận biết sống với người khác bao gồm KNS cụ thể như: giao tiếp có hiệu quả, giải mâu thuẫn, thương lượng, từ chối, bày tỏ cảm thông, hợp tác … + Nhóm kĩ định cách có hiệu bao gồm KNS cụ thể như: tìm kiếm xử lí thơng tin, tư phê phán, tư sáng tạo, định, giải vấn đề … Trên số cách phân loại KNS Tuy nhiên, cách phân loại mang tính tương đối Trên thực tế, KNS thường khơng hồn tồn tách rời mà có liên quan chặt chẽ đến VD để đạt mục tiêu cần phối hợp kĩ sau: kĩ tự nhận thức, kĩ tư phê phán, kĩ giao tiếp, kĩ tìm kiếm hỗ trợ … Mục tiêu giáo dục kĩ sống dạy học môn đạo đức 7/29 [Pick the date] Việc giáo dục KNS môn Đạo đức nhằm: Bước đầu trang bị cho HS KNS cần thiết, phù hợp với lứa tuổi tiểu học, giúp em biết sống ứng xử phù hợp mối quan hệ với người thân gia đình, với thầy cô giáo bạn bè người xung quanh; với cộng đồng, quê hương đất nước với môi trường tự nhiên; giúp em bước đầu biết sống tích cực, chủ động, có mục đích, có kế hoạch, tự trọng, tự tin, có kỉ luật, biết hợp tác, giản dị, tiết kiệm, gọn gàng, ngăn nắp … để trở thành người ngoan gia đình, HS tích cực nhà trường cơng dân tốt xã hội Nội dung giáo dục kĩ sống môn đạo đức Do đặc trưng môn học nên Đạo đức có khả giáo dục nhiều KNS cho HS, cụ thể: - Kĩ giao tiếp (chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi; nói lời yêu cầu, đề nghị; bày tỏ cảm thông chia sẻ; bày tỏ ý kiến, tiếp khách đến nhà, ứng xử đến nhà người khác, gọi điện nhận điện thoại …) - Kĩ tự nhận thức (biết xác định đánh giá thân: đặc điểm, sở thích thói quen, khiếu, điểm mạnh, điểm yếu … thân) - Kĩ định giải vấn đề (bước đầu biết lựa chọn thực cách ứng xử số tình đạo đức đơn giản, phổ biến sống hàng ngày) - Kĩ tư phê phán (biết nhận xét, đánh giá ý kiến, hành động lời nói, việc làm, tượng sống hàng ngày đối chiếu với chuẩn mực đạo đức học) - Kĩ hợp tác (biết cách hợp tác với bạn bè người xung quanh thực hiên hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng) 8/29 [Pick the date] - Kĩ từ chối (biết cách từ chối bị rủ rê, lôi kéo làm điều sai trái) - Kĩ đảm nhận trách nhiệm (biết nhận thực trách nhiệm thân) … Một số đặc điểm tâm lí học sinh liên quan đến việc giáo dục kĩ sống cho học Tiểu học 4.1 Đặc điểm nhận thức học sinh Tiểu học 4.1.1 Nhận thức cảm tính 4.1.1.1 Các quan cảm giác: Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác phát triển trình hoàn thiện 4.1.1.2 Tri giác: Tri giác học sinh tiểu học mang tính đại thể, vào chi tiết mang tính khơng ổn định: đầu tuổi tiểu học tri giác thường gắn với hành động trực quan, đến cuối tuổi tiểu học tri giác bắt đầu mang tính xúc cảm, trẻ thích quan sát vật tượng có màu sắc sặc sỡ, hấp hẫn, tri giác trẻ mang tính mục đích, có phương hướng rõ ràng - Tri giác có chủ định (trẻ biết lập kế hoạch học tập, biết xếp công việc nhà, biết làm tập từ dễ đến khó, ) Nhận thấy điều cần phải thu hút trẻ hoạt động mới, mang màu sắc, tích chất đặc biệt khác lạ so với bình thường, kích thích trẻ cảm nhận, tri giác tích cực xác 4.1.2 Nhận thức lý tính 4.1.2.1 Tư Tư mang đậm màu sắc xúc cảm chiếm ưu tư trực quan hành động Các phẩm chất tư chuyển dần từ tính cụ thể sang tư trừu tượng khái quát 9/29 [Pick the date] Khả khái quát hóa phát triển dần theo lứa tuổi, lớp 4, bắt đầu biết khái quát hóa lý luận Tuy nhiên, hoạt động phân tích, tổng hợp kiến thức cịn sơ đẳng phần đông học sinh tiểu học 4.1.2 Tưởng tượng Tưởng tượng học sinh tiểu học phát triển phong phú so với trẻ mầm non nhờ có não phát triển vốn kinh nghiệm ngày dầy dạn Tuy nhiên, tưởng tượng em mang số đặc điểm bật sau: Ở đầu tuổi tiểu học hình ảnh tưởng tượng đơn giản, chưa bền vững dễ thay đổi Ở cuối tuổi tiểu học, tưởng tượng tái tạo bắt đầu hồn thiện, từ hình ảnh cũ trẻ tái tạo hình ảnh Tưởng tượng sáng tạo tương đối phát triển giai đoạn cuối tuổi tiểu học, trẻ bắt đầu phát triển khả làm thơ, làm văn, vẽ tranh, Đặc biệt, tưởng tượng em giai đoạn bị chi phối mạnh mẽ xúc cảm, tình cảm, hình ảnh, việc, tượng gắn liền với rung động tình cảm em Qua đây, nhà giáo dục phải phát triển tư trí tưởng tượng em cách biến kiến thức "khơ khan" thành hình ảnh có cảm xúc, đặt cho em câu hỏi mang tính gợi mở, thu hút em vào hoạt động nhóm, hoạt động tập thể để em có hội phát triển q trình nhận thức lý tính cách tồn diện 4.1.3 Ngơn ngữ phát triển nhận thức học sinh tiểu học Hầu hết học sinh tiểu học có ngơn ngữ nói thành thạo Khi trẻ vào lớp bắt đầu xuất ngơn ngữ viết Đến lớp ngơn ngữ viết thành thạo bắt đầu hoàn thiện mặt ngữ pháp, tả ngữ âm Nhờ có ngơn ngữ phát triển mà trẻ có khả tự đọc, tự học, tự nhận thức giới xung quanh tự khám phá thân thông qua kênh thông tin khác Ngơn ngữ có vai trị quan trọng q trình nhận thức cảm tính lý tính trẻ, nhờ có ngơn ngữ mà cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng 10/29 [Pick the date] giáo, cô giáo xử lễ phép với thầy giáo - Đóng vai Bài 10: Em bạn cô giáo - Động não - Kĩ thể tự - Thảo luận nhóm tin, tự trọng quan hệ - Đóng vai với bạn bè - Tổ chức trò chơi - Kĩ giao tiếp, ứng - Trình bày phút xử với bạn bè - Kĩ thể cảm thông với bạn bè - Kĩ phê phán, đánh giá hành vi cư xử chưa tốt với bạn bè Bài 11: Đi quy - Kĩ an toàn - Trị chơi định - Thảo luận nhóm - Kĩ phê phán, đánh - Động não giá hành vi Bài 12: Cảm ơn xin lỗi không quy định - Kĩ giao tiếp, ứng - Trò chơi xử với người, biết - Thảo luận nhóm cảm ơn xin lỗi phù hợp - Đóng vai, xử lí tình tình cụ thể - Động não Bài 13: Chào hỏi tạm - Kĩ giao tiếp, ưng - Trò chơi biệt xử với người: biết - Thảo luận nhóm chào hỏi gặp gỡ - Đóng vai, xử lí tình tạm biệt chia tay - Động não Bài 14: Bảo vệ hoa - Kĩ định - Thảo luận nhóm nơi công cộng giải vấn đề - Động não 20/29 [Pick the date] tình để bảo vệ - Xử lí tình hoa nơi cơng cộng - Kĩ tư phê phán hành vi phá hoại hoa nơi công cộng Sau xây dựng ma trận KNS bản, tiết dạy, lựa chọn phương pháp dạy học thích hợp với dạy nhằm gây hứng thú học tập cho HS Hướng dẫn em thực hành hành vi qua trò chơi sắm vai, đố vui, nêu ý kiến để củng cố ghi nhớ hành vi học Khuyến khích em học sinh nhút nhát tham gia vào trò chơi Bên cạnh đó, tơi ln tạo khơng khí lớp học vui vẻ, sôi nổi, học sinh phát biểu dân chủ, khơng gị ép thường xun tặng cho em lời động viên, khích lệ kịp thời VD: Khi dạy “Đi học giờ” Tôi cho HS quan sát tranh chơi trò chơi sắm vai: “Buổi sáng, bố gọi bạn nhỏ dậy học Nếu em bạn em nói đó?” Sau HS đóng vai xong, tập thể lớp vấn đội kịch Qua trị chơi này, hình thành HS kĩ định giải vấn đề để học giờ; kĩ quản lí thời gian để học 2.Biện pháp 2: Tổ chức ngoại khóa để thực hành hành vi học Trong chương trình học buổi/ngày, ngày có tiết hướng dẫn học Sau em hồn thành ngày, tơi thường tổ chức cho em thực hành luyện tập kĩ hành vi học hình thức tổ chức trò chơi vai, đố vui, hái hoa dân chủ … Song chủ yếu trò chơi sắm vai nhân vật tình khác phải biết ứng xử cho hợp với hoàn cảnh 21/29 [Pick the date] Dưới hoạt động ngoại khóa này,học sinh luyện tập thực hành kĩ hành vi vào tình cụ thể, gần gũi em sống hàng ngày Chính vậy, vốn kinh nghiệm sống em ngày tốt lên 3.Biện pháp 3: Kết hợp với nhà trường để rèn kĩ sống cho học sinh qua buổi sinh hoạt Sao Học sinh Tiểu học, đặc biệt học sinh lớp hào hứng tham gia sinh hoạt Sao Trong đó, nội dung sinh hoạt Sao thường trùng với tiết sinh hoạt theo chủ đề tuần, tháng Vì vậy, tơi mạnh dạn đề xuất với BGH nội dung thực hành tiết sinh hoạt Sao theo tuần sau: Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 10 Tuần 12 Tuần 14 Tuần 16 Thực hành kĩ tự giới thiệu họ tên Thực hành kĩ ăn mặc quần áo, đầu tóc gọn gang Thực hành kĩ giữ gìn sách đồ dung học tập Thực hành kĩ lễ phép với ông bà cha mẹ Thực hành kĩ lễ phép với anh chị nhường nhịn em nhỏ Thực hành kĩ nghiêm trang chào cờ Thực hành kĩ học Thực hành kĩ giữ trật tự trường học, lớp học, vào Tuần 18 Tuần 20 Tuần 22 lớp học Thực hành kĩ cuối kì Thực hành kĩ lễ phép lời thầy giáo cô giáo Thực hành kĩ biết đoàn kết với bạn chơi, học; biết giúp Tuần 24 đỡ động viên bạn bạn gặp khó khan Thực hành kĩ quy định, thực tốt an toàn giao Tuần 26 Tuần 28 Tuần 30 thong Thực hành kĩ biết cảm ơn, xin lỗi Thực hành kĩ chòa hỏi gặp mặt, tam biệt lúc chia tay Thực hành kĩ bảo vệ hoa sân trường, nơi công cộng 4.Biện pháp 4: Phối kết hợp với gia đình để rèn kĩ sống cho học sinh Việc rèn KNS phải thực lúc nơi Người hướng dẫn cho em thầy cô, bố mẹ, ông bà … Muốn vậy, GV gia đình thực bước sau đây: 22/29 [Pick the date] - GVCN báo cáo với BGH nhà trường mục tiêu, nội dung, hình thức, thời gian tiến hành dạy KNS … - Chủ động liên hệ, gặp gỡ với gia đình để “đặt hàng” nội dung mà hoạt động cần phối hợp; đề nghị họ bố trí thời gian tạo điều kiện giúp đỡ em hồn thành cơng việc giao, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở em thực tốt chuẩn mực hành vi đạo đức học … - Hướng dẫn học sinh thực hoạt động giao, cách ghi chép … trước lớp tuần - Kiểm tra việc thực hoạt động giao học sinh - Giáo viên đọc xác nhận gia đình - Tổ chức cho học sinh báo cáo việc thực kết hoạt động giao theo kế hoạch, GV tập thể lớp đánh giá hoạt động học sinh thông qua báo cáo - GV ghi nhận xét vào báo cáo gửi cho gia đình học sinh - Gia đình học sinh đọc, ghi xác nhận sau gửi lại cho GVCN - GV đọc xác nhận gia đình, sau đề nghị học sinh cất báo cáo vào túi lưu III THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM Thời gian thực nghiệm: 9/2016 Mục đích thực nghiệm: nhằm rèn kĩ sống cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức Đối tượng thực nghiệm: học sinh lớp Tiến trình thực nghiệm 23/29 [Pick the date] Trước thực trạng trên, báo cáo cho tổ chuyên môn BGH Được ủng hộ BGH, mạnh dạn triển khai kế hoạch dạy kĩ sống sau: 4.1 Lựa chọn dạy - Căn vào nội dung chương trình sách giáo khoa, lựa chọn dạy, lập ma trận KNS cần giáo dục trình bày phần 4.2 Thời gian dạy Theo thời khóa biểu tại, tuần học sinh có tiết Đạo đức Dưới hướng dẫn giáo viên, học sinh học KNS thông qua Đạo đức 4.3 Tiến trình tiết dạy Các bước lên lớp tiết dạy KNS thông qua môn Đạo đức giống dạy tiết Đạo đức Tuy nhiên tiến trình dạy học gồm bước sau đây: - Bước 1: Khám phá * Mục đích: + Kích thích HS tự tin hiểu xem em biết khái niệm, kĩ năng, kiến thức … học + Giúp GV đánh giá, xác định thực trạng HS giới thiệu vấn đề * Mơ tả q trình thực + GV với HS thiết kế hoạt động có tính trải nghiệm + GV HS đặt câu hỏi nhằm gợi lại hiểu biết có liên quan đến học + GV giúp HS xử lí, phân tích hiểu biết trải nghiệm HS, tổ chức phân loại chúng - Bước 2: Kết nối * Mục đích + Giới thiệu thơng tin, kiến thức kĩ thông qua việc tạo “cầu nối” lien kết biết chưa biết Cầu nối kết nối kinh nghiệm có HS với học * Mơ tả q trình thực 24/29 [Pick the date] + GV giới thiệu mục tiêu học kết nối chúng với vấn đề chia sẻ bước + GV giới thiệu kiến thức kĩ + Kiếm tra kiến thức kĩ cung cấp tồn diện xác chưa + Nêu VD cần thiết - Bước 3: Thực hành/ Luyện tập * Mục đích + Tạo hội cho người học thực hành vận dụng kiến thức kĩ vào bối cảnh, hồn cảnh, điều kiện có ý nghĩa + Định hướng để HS thực hành cách + Điều chỉnh hiểu biết kĩ sai lệch * Mơ tả q trình thực + GV thiết kế, chuẩn bị hoạt động mà theo yêu cầu HS phải sử dụng kiến thức kĩ + HS làm việc theo nhóm, cặp cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ + GV giám sát tất hoạt động điều chỉnh cần thiết + GV khuyến khích HS thể điều em suy nghĩ lĩnh hội - Bước 4: Vận dụng * Mục đích: Tạo hội cho HS tích hợp, mở rộng vận dụng kiến thức kĩ có vào cá tình huống, bối cảnh * Mơ tả q trình thực + GV HS lập kế hoạch hoạt động nhiều môn học, lĩnh vực học tập đòi hỏi HS vận dụng kiến thức kĩ + HS làm việc theo nhóm, cặp cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ + GV HS tham gia hỏi trả lời suốt trình tổ chức hoạt động + GV đánh giá kết học tập HS bước Sau ví dụ minh họa: Bài 13 25/29 [Pick the date] CHÀO HỎI VÀ TẠM BIỆT I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức kĩ Học xong này, HS có khả năng: - Biết cần chào hỏi, cần tạm biệt - Bước đầu biết ý nghĩa câu chào hỏi, câu tạm biệt - Biết nói cảm ơn, xin lỗi tình phổ biến giao tiếp Thái độ Nghiêm túc thực tốt chuẩn mực hành vi đạo đức học II CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI Kĩ giao tiếp: ứng xử với người, biết chào hỏi gặp gỡ tạm biệt chia tay III CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CĨ THỂ SỬ DỤNG - Phương pháp: thảo luận nhóm, trị chơi, đóng vai - Kĩ thuật: động não IV ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Vở Bài tập Đạo đức - Đồ dung để phục vụ cho trị chơi đóng vai (hoạt động 3, tiết 1) - Bài hát: Con chim vành khun – nhạc lời Hồng Vân V TIẾN TRÌNH DẠY HỌC TIẾT TG NỘI DUNG DẠY HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HỌC 5’ HOẠTĐỘNG CỦA TRÒ - Bài hát khen ai? Vì khen? - Khi em nói lời chào hỏi? Khám phá Khi em nói lời tạm biệt? 26/29 - Hát: Con chim [Pick the date] - Gv chốt lại dẫn vào vành khuyên - HS nêu ý kiến - Gv yêu cầu HS quan sát tranh 10’ Kết nối tập thảo luận theo cặp đôi Hoạt động 1: Thảo trả lười câu hỏi: Các bạn luận nhóm làm tập tranh làm gì? Mục tiêu: Hs biết - GV chốt lại: - HS thảo luận cần chào hỏi gặp gỡ, + Tranh 1: Hai bạn gái gặp bà cụ - Đại diện nhóm cần nói lời tạm biệt đường hai bạn khoanh tay trình bày chia tay chào: “Chúng cháu chào bà ạ!” - Lớp trao đổi bổ + Tranh 2: Chia tay tan học sung nhà, bạn nhỏ nói lời tạm biệt bạn: “Tạm biệt nhé!” - GV chia nhóm giao cho nhóm thảo luận cách ứng xử Hoạt động 2:Thảo luận tình tranh tập nhóm tập 2, Vở tập Đạo đức 1: bạn Mục tiêu: HS biết đưa tranh làm gì? - Các nhóm thảo cách ứng xử phù hợp - GV kết luận nội dung tranh luận số tình - Đại diện nhóm “Chào hỏi – Tạm biệt” trình bày - GV chia nhóm, u cầu HS thảo - Lớp trao đổi bổ 5’ Chơi 15’ Thực hành – Luyện hỏi – Tạm biệt” đóng vai thể tập luận đưa tình “Chào sung tình Hoạt động 3: Đóng vai - GV tổ chức cho HS vấn chủ đề: “Chào hỏi – Tạm biệt” bạn đóng Em cảm thấy khi: 27/29 HS thảo luận, vai: chuẩn bị đóng vai - Các nhóm lên đóng [Pick the date] Mục tiêu: HS có kĩ + Được người khác chào hỏi? vai chào hỏi, tạm biệt + Em chào họ đáp lại? - HS nhận xét, đánh số tình cụ thể - GV khen nhóm làm tốt giá chốt lại cách ứng xử tình TIẾT 10’ Hoạt động 4: Thảo - GV giao cho số nhóm thảo luận nhóm cách luận tình a số nhóm - Các nhóm thảo chào hỏi thảo luận tình b tập luận tình đặc biệt - Đại diện số 3, Vở Bài tập Đạo đức Mục tiêu: HS biết cách - GV kết luận: Khi gặp người nhóm lên trình bày chào hỏi quen bệnh viện, rạp hát em - Các nhóm trao đổi, tình đặc biệt bổ sung chào cách hiệu gật đầu, mỉm cười giơ tay vẫy 5’ Chơi 15’ Hoạt động 5: Chơi trò - GV cho HS đứng thành vịng chơi “Vịng trịn chào trịn đồng tâm có số người hỏi” nhau, vòng tròn bên quay Mục tiêu: Rèn kĩ mặt vào vịng trịn bên ngồi để chào hỏi số tạo thành cặp tình - GV nêu tình để HS đóng vai chào hỏi: + Hai người bạn lâu ngày gặp 28/29 - HS chơi [Pick the date] + HS gặp thầy giáo, cô giáo + Em chào bố, mẹ để học … … Sauk hi HS thực đóngvai chào hỏi tình xong, người điều khiển hơ: “Dịch chuyển!” Khi vịng trịn bên đứng im, vịng trịn bên ngồi bước sang phải bước để tạo thành cặp GV lại đưa tình để Hs đóng vai chào hỏi tình … Trị chơi tiếp tục - GV nêu câu hỏi thảo luận: + Cách chào hỏi, tạm biệt tình có giống - HS thảo luận không? - HS nêu + Chào hỏi tạm biệt thể điều - Tập thể lớp nhận gì? xét, đánh giá - GV kết luận: Mỗi tình cần thể cách chào hỏi cho phù hợp Chào hỏi tạm biệt thể lễ phép tôn trọng người khác Vận dụng GV nhắc nhở Hs thực chào hỏi, tạm biệt sống hàng ngày 29/29 [Pick the date] Kết thực nghiệm Qua năm sâu nghiên cứu tài liệu, kết hợp kinh nghiệm thân, ủng hộ nhiệt tình BGH phụ huynh HS Tôi tiến hành thực nghiệm thu số kết sau: * Về phía giáo viên: - Tự tin, sáng tạo việc dạy kĩ sống cho trẻ - Mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn để giúp trẻ có kĩ sống từ nhỏ - Biết cách phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, phụ huynh tin yêu, ủng hộ * Về phía phụ huynh - Giao tiếp cha mẹ gần gũi: cha mẹ thường xuyên chia sẻ với cái, quát mắng con; biết phân việc cho con; hướng dẫn tự làm công việc phục vụ thân * Về phía học sinh - Các em u thích mơn học, thích chơi sắm vai - Các em bạo dạn tự tin giao , nói lễ phép với người lớn tuổi - Tổ chức lớp học có nề nếp, em đồn kết chan hòa, vui vẻ, yêu thương giúp đỡ - Các em tham gia hoạt động trường, Đội tổ chức như: “Vầng trăng cho em” đạt giải Nhì, văn nghệ cấp trường đạt giải Ba, “Hội chợ xuân liên hoan trò chơi dân gian” đạt giải Ba, “Hội thi phụ trách giỏi” cấp trường đạt giải Nhì … 30/29 [Pick the date] Năm học vừa qua, lớp tham gia thi: giải Toán tiếng Anh qua mạng INTERNET cấp Quận giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến Khích; giải Toán tiếng Việt qua mạng INTERNET giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến Khích Đặc biệt, kĩ sống em cải thiện rõ rệt thể bảng kết đối chứng đây: Nội dung khảo sát Đầu năm Số Tỉ lệ % Cuối năm Số Tỉ lệ % HS/Tổng HS/Tổng Kĩ giao tiếp, chào hỏi Kĩ tự lập, tự phục vụ Kĩ nhận thức Kĩ hợp tác Kĩ định giải số 11/52 13/52 20/52 10/52 16/52 21% 25% 38% 19% 30% số 51/52 51/52 49/52 49/52 47/52 98% 98% 94% 94% 90% vấn đề Kĩ tư phê phán Mạnh dạn, tự tin 10/52 18/52 19% 34% 47/52 51/52 90% 98% C KẾT LUẬN 1.Bài học kinh nghiệm 31/29 [Pick the date] Giáo dục kĩ sống cho học sinh tiểu học nói chung giáo dục kĩ sống dạy học mơn Đạo đức lớp nói riêng vấn đề vơ quan trọng, nhằm giúp học sinh thích ứng với sống khơng ngừng biến đổi Nó cầu nối hệ trẻ với bến bờ sống tương lai Để làm tốt nhiệm vụ này: - Người giáo viên phải tâm huyết với nghề, thực yêu nghề, mến trẻ, có tinh thần rèn luyện, tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức tu dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, gương sáng cho học sinh noi theo Bên cạnh đó, giáo viên phải đầu tư thời gian gần gũi học sinh, nghiên cứu kĩ mục tiêu học, thiết kế tiết dạy hợp lí kết hợp hài hịa với phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tích cực - Trong tiết dạy, giáo viên người tổ chức hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động, phát huy vốn kinh ngiệm thói quen đạo đức,tự khám phá chiếm lĩnh tri thức - Giáo viên cần động viên, khen thưởng học sinh kịp thời học sinh lớp Một – tuổi hoa – tuổi thiên tình cảm, hoạt động học chưa trọng, hoạt động chơi vần chiếm ưu Sự nhận thức học sinh đơn giản trình dạy học khơng kéo dài Bất hoạt động đặt hệ thống câu hỏi khó làm học sinh căng thẳng, nhàm chán, mệt mỏi - Sau tiết dạy, giáo viên cần rút kinh nghiệm: tìm nguyên nhân đề xuất biện pháp khắc phục Khuyến nghị Để nâng cao chất lượng giáo dục kĩ sống dạy học môn Đạo đức lớp Thiết nghĩ: - Nhà trường cần đầu tư kinh phí, tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho học sinh (hoạt động diễn trường ngồi trường) - Duy trì sinh hoạt Sao đặn - Địa phương tổ chức nhiều hoạt động cho em tham gia sinh dịp hè 32/29 [Pick the date] Việc rèn kĩ sống cho học sinh không diễn ngày một, ngày hai mà phải q trình bền bỉ lâu dài Quá trình phải tác động lúc, nơi có phối kết hợp lực lượng giáo dục Mặc dù thân cố gắng dạy kĩ sống cho học sinh Đạo đức song trình thực khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong giúp đỡ, góp ý, bổ sung BGH, cấp quản lí, anh chị em đồng nghiệp để đề tài hồn thiện tơi có kinh nghiệm bổ ích áp dụng cho năm học sau Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội 13 tháng năm 2017 Người viết Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm viết, không chép người khác 33/29 [Pick the date] ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT CÁC CẤP ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… 34/29 ... nghiên cứu là: Nghiên cứu số biện pháp dạy kĩ sống dạy học môn đạo đức lớp Lịch sử nghiên cứu đề tài Kĩ sống giáo dục kĩ sống vấn đề nghiên cứu khơng cịn Việt Nam : + Năm 19 96, thuật ngữ kĩ sống. .. giáo dục kĩ sống cho học sinh thông qua môn học Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu số biện pháp dạy kĩ sống dạy học môn đạo đức lớp Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu vấn đề lý luận đề tài (Kĩ sống, giáo... kĩ sống, giáo dục kĩ sống thông qua dạy học môn Đạo đức? ??) - Tìm hiểu thực trạng việc giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp thông qua dạy học mơn Đạo đức - Phân tích ngun nhân thực trạng đề xuất số
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN - Nghiên cứu một số biện pháp dạy kĩ năng sống trong dạy học môn đạo đức lớp 1,

Từ khóa liên quan