0

Bài 8. Viết bài tập làm văn số 2 - Văn biểu cảm (làm tại lớp)

2 17 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2021, 18:13

Không phài ngẫu nhiên sự tích loại tre thân vàng được người Việt gắn với truyền thuyết về Thánh Gióng_ hình ảnh Thánh Gióng nhổ bụi tre đằng ngà đánh đuổi giặc Àn xâm lược đã trở thành[r] (1)Bài văn biểu cảm hay lớp Bài văn biểu cảm Cây tre Từ bao đời nay, tre có mặt hầu khắp neỏ đường đất nước gắn bó thủy chung với cộng đồng dân tộc Việt Nam Đặc biệt tâm thức người Việt, tre chiếm vị trí sâu sắc lâu bền cả_ xem biểu tượng người Việt đất Việt, Từ hồi bé tẹo nhớ "Cây tre VN: Nước việt nam xanh muôn vàn khác nhau,cây đẹp,cây quý,nhưng thân thuộc tre nứa trúc mai vầu chục loại khác nhau,nhưng mần xanh mọc thẳng " “Tre xanh, xanh tự Chuyện có bờ tre xanh ” Cây tre, nứa, vầu, trúc, nhiều loại tre bương khác loại thuộc họ Lúa Tre có thân rể ngâm, sống lâu mọc chồi gọi măng Thân rạ hóa mộc cao đến 10 -18m , phân nhánh Mỗi có khoảng 30 đốt, Cả đời tre hoa lần vịng đời khép lại tre “bật hoa” Cùng với đa, bến nước, sân (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 8. Viết bài tập làm văn số 2 - Văn biểu cảm (làm tại lớp),