0

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI-XÂY DỰNG NÀ NỘI (VIETRACIMEX-I)

27 306 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 15:20

một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán lu chuyển hàng hoá nhập khẩu phơng hớng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty thơng mại-xây dựng nội (Vietracimex-I) I. Đánh giá chung về công tác kế toán lu chuyển hàng hoá nhập khẩucông ty thơng mạI xây dựng Hà nội. Mặc dù trong bối cảnh kinh tế phức tạp, đầy biến động, mang tính cạnh tranh cao, song hoạt động kinh doanh của công ty nói chung cũng nh công tác kế toán nói riêng vẫn không ngừng hoàn thiện phát triển, giúp cho công ty ngày càng ổn định lớn mạnh trên thị trờng. 1. Những u điểm trong công tác kế toán lu chuyển hàng hoá nhập khẩucông ty thơng mại xây dựng Hà nội. Qua tình hình thực tế về tổ chức hạch toán kế toán các nghiệp vụ lu chuyển hàng hoá nhập khẩucông ty, ta thấy nổi lên một số u điểm sau: + Thứ nhất: Xuất phát từ đặc điểm kinh doanh tổ chức hệ thống kinh doanh của mình, công ty đã chọn hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán. Hình thức tổ chức này tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát tại chỗ của kế toán đối với hoạt động ở chi nhánh các đơn vị trực thuộc cũng nh toàn công ty. Bộ máy kế toán đợc tổ chức chặt chẽ từ trên xuống dới, dới sự chỉ đạo chung của kế toán trởng bao gồm: kế toán tổng hợp, kế toán thanh toán, kế toán mua hàng, kế toán các chi nhánh . phần nào đã có sự hợp lý, giúp cho các kế toán viên vừa có điều kiện thực hiện tốt phần việc của mình, vừa phát huy tính liên kết, cộng tác với nhau, góp phần năng cao hiệu quả của công tác hạch toán. + Thứ hai: Công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Hình thức này khá đơn giản về qui trình hạch toán. Với hình thức ghi sổ này, công việc kế toán đợc phân đều trong tháng, thuận tiện cho việc đối chiếu kiểm tra. Hình thức này phù hợp với đặc điểm kinh doanh đặc điểm quản lý của công ty, đem lại hiệu quả hoạt động cao. + Thứ ba: Phơng pháp hạch toán đợc áp dụng để hạch toán các nghiệp vụ lu chuyển hàng hoá nhập khẩu là phơng pháp khai thờng xuyên. Phơng pháp này tạo điều kiện cho việc phản ánh, ghi chép theo dõi thờng xuyên sự biến động của tài sản, hàng hoá không phụ thuộc vào kết quả kiểm kê. Hơn nữa, phơng pháp giá thực tế đích danh đợc công ty sử dụng để tính giá trị hàng xuất bán là phù hợp. Các mặt hàng của công ty thờng có giá trị lớn, tiêu thụ chủ yếu theo hình thức bán buôn nên dễ quản lý theo kho. Vì vậy, khi xuất lô hàng nào lấy ngay giá mua thực tế đích danh của lô hàng đó để xác định trị giá vốn của hàng xuất bán là rất chính xác, công việc lại đơn giản. + Thứ t: Hệ thống tài khoản sử dụng trong hạch toán các nghiệp vụ nhập khẩu đợc chi tiết t- ơng đối phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty. Với đặc điểm là tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, công ty đã chi tiết các tài khoản 1121, 1122 theo từng ngân hàng giao dịch tài khoản 131, 331 đợc chi tiết theo từng khách hàng. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý ngoại tệ công nợ của từng khách hàng, từng nhà cung cấp, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. + Thứ năm: Công tác tổ chức quản lý hoạt động nhập khẩu tại công ty hết sức chặt chẽ. Một hợp đồng nhập khẩu đợc thực hiện phải đợc sự phê duyệt của giám đốc công ty sau khi đã xem xét phơng án kinh doanh sự tham mu của phó giám đốc, kế toán trởng. +Thứ sáu: Đội ngũ cán bộ nhân viên kế toán trong công ty còn trẻ, năng động, có kiến thức đều đợc đào tạo qua các trờng đại học chuyên ngành tài chính-kế toán, có trình độ ngoại ngữ đáp ứng đợc yêu cầu trong kinh doanh, có khả năng nắm bắt nhạy bén thông tin kinh tế, phục vụ cho công tác kế toán. Bên cạnh những kết quả đã đạt đợc, công tác kế toán nhập khẩu của công ty vẫn còn những tồn tại cần đợc xem xét tiếp tục hoàn thiện. 2. Những nhợc điểm trong công tác kế toán lu chuyển hàng nhập khẩucông ty. +Thứ nhất: Trong hạch toán lu chuyển hàng nhập khẩu, hàng hoá mua trực tiếp từ thời điểm về tới cảng, có xác nhận của hải quan cửa khẩu cho đến khi hàng nhập kho là hàng thuộc sở hữu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình này kế toán không phản ánh gì về hàng hoá. Do một số nguyên nhân nào đó, trong quá trình vận chuyển giá trị của hàng hoá không còn đợc chính xác nh đã ghi trong hoá đơn thơng mại, có thể là thiếu hụt, mất mát hoặc h hại . +Thứ hai: Trong việc theo dõi ngoại tệ, công ty không sử dụng TK 007, cũng nh mở Sổ chi tiết theo dõi ngoại tệ trong quan hệ thanh toán với nhà cung cấp nớc ngoài. Điều này gây khó khăn cho việc muốn kiểm tra số ngoại tệ từng loại mà doanh nghiệp hiện có . + Thứ ba: Mặc dù lợng hàng tồn kho của công ty chiếm tỷ trọng khá lớn trong tài sản lu động nhng kế toán tại công ty không lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho + Thứ t: Công ty chỉ xác định kết quả hoạt động bán hàng cho toàn bộ sản phẩm hàng hoá của công ty mà không mở Sổ chi tiết theo dõi kết quả hoạt động bán hàng theo từng loại hàng hoá.Điều này gây khó khăn cho việc theo dõi khả năng tiêu thụ, tồn kho của từng lại hàng hoá trên thị trờng, để từ đó xây dựng những kế hoạch tiếp thị, marketing phù hợp cho mỗi loại hàng cụ thể. + Thứ năm: Về các khoản chiết khấu, giảm giá hàng bán hàng bán bị trả lại. Đây là những vấn đề thờng xuyên xảy ra trong kinh doanh nhng tại công ty cha áp dụng hình thức này. Trên đây, là một số vấn đề còn tồn tại trong công tác kế toán lu chuyển hàng hoá nhập khẩu tại công ty thơng mạI-xây dựng hà nội.Đòi hỏi cần phảI đợc xem xét tìm các biện pháp khắc phục những mặt tồn tại đó, để cho thông tin kế toán cung cấp đợc chính xác nhanh hơn đáp ứng đợc yêu cầu của hoạt động quản lý trong cơ chế thị trờng. II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán lu chuyển hàng hoá tại công ty thơng mại xây dựng Hà nội. Để góp phần hoàn thiện công tác hạch toán lu chuyển hàng hoá nhập khẩu tại công ty thơng mại xây dựngNội (VIETRACIMEX-I), em xin đa ra một số giải pháp sau: * ý kiến1: Công ty nên kịp dự phòng, giảm giá hàng tồn kho dự phòng phải thu khó đòi. Nh chúng ta đã biết, dự phòng giảm giá là sự xác nhận về phơng diện kế toán một khoản giảm giá trị tài sản, do những nguyên nhân mà hậu quả của chúng không chắc chắn. Hay nói cách khác, dự phòng thực chất là việc ghi nhận trớc một khoản chi phí thực tế cha chi vào chi phí kinh doanh, chi phí đầu t tài chính của niên độ báo cáo, để có nguồn tài chính cần thiết bù đắp những thiệt hại có thể xảy ra trong niên độ liền sau. Trên thực tế, công ty Thơng mại xây dựngNộimột doanh nghiệp có số lợng khách hàng nhà cung cấp rất đa dạng, lợng hàng tồn kho có giá trị lớn phụ thuộc nhiều vào tình hình biến động của thị trờng. Nhng công ty không tiến hành lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, cũng nh lập dự phòng phải thu khó đòi. Do đó, nếu xảy ra giảm giá thực tế của hàng hoá, thì đó sẽ là một thiệt hại đối với công ty. Hay trờng hợp nếu các khách hàng mất khả năng thanh toán hoặc trốn tránh trách nhiệm thanh toán thì công ty sẽ thiệt hại lớn. Ngoài ta, việc công ty lập các khoản dự phòng thì trên phơng diện kinh tế các tài khoản dự phòng giảm giá sẽ làm cho bảng cân đối kế toán của công ty phẩn ánh một cách chính xác hơn giá trị thực của tài sản. Đồng thời trên phơng diện thuế: Dự phòng giảm giá đợc ghi nhận nh một khoản chi phí làm giảm lợi nhuận phát sinh để tính ra số lợi nhuận thực tế của công ty. Do đó, công ty cần thiết phải lập dự phòng phải thu khó đòi dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Theo chế độ kế toán, việc xác định dự phòng về đối tợng cũng nh mức dự phòng cần lập, hoàn nhập phải thực hiện vào cuối mỗi niên độ báo cáo trên cơ sở các bằng chứng tin cậy về sự giảm giá của từng đối tợng cụ thể. Kế toán sẽ xác định số dự phòng giảm giá cần lập cho niên độ tới, với điền kiện số dự phòng không đợc vợt quá số lợi nhuận phát sinh của doanh nghiệp. Việc lập dự phòng phải tiến hành riêng cho từng loại vật t, hàng hoá, từng khoản nợ phải thu khó đòi, sau đó phải tổng hợp toàn bộ các khoản dự phòng vào bảng chi tiết dự phòng từng loại. Do hàng hoá nhập khẩu của công ty chủ yếu là máy móc, thiết bị, vật t phục vụ cho ngành giao thông vận tảisố lợng lớn, giá trị lớn. Vì vậy công ty phải lập hội đồng để thẩm định mức độ giảm giá vật t hàng hoá tồn kho xác định các khoản nợ khó đòi căn cứ vào giá cả thực tế của thị trờng tình hình thanh toán công nợ phải thu với khách hàng. Hội đồng thành lập với các thành phần bắt buộc là: Giám đốc, kế toán trởng, trởng phòng xuất nhập khẩu (trởng phòng kinh doanh) Kế toán công ty sẽ hạch toán nh sau: * Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. - Cuối niên độ kế toán, công ty căn cứ vào tình hình giảm giá số lợng tồn kho thực tế của loại vật t hàng hoá, kế toán tính toán xác định mức trích lập dự phòng cho niên độ kế toán sau. Kế toán ghi: Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp. Có TK 159: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. - Cuối niên độ kế toán sau, kế toán tiến hành hạch toán hoàn nhập toàn bộ khoản dự phòng đã lập cuối niên độ kế toán trớc vào thu nhập bất thờng, kế toán ghi: Nợ TK 159: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Có TK 721: Các khoản thu nhập bất thờng. - Đồng thời tính xác định mức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho mới cho năm sau, kế toán ghi: Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp. Có TK 159: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. đồ: Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. TK 721 TK 159 TK 642 Hoàn nhập dự phòng giảm Trích lập dự phòng giảm giá hàng giá hàng tồn kho tồn kho vào cuối niên độ kế toán * Hạch toán trích lập hoàn nhập các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi. - Cuối niên độ kế toán, công ty căn cứ vào các khoản phải thu khó đòi, dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra trong năm kế hoạch, kế toán tính xác định mức lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi, kế toán ghi: Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp. Có TK 139: Dự phòng phải thu khó đòi. - Cuối niên độ kế toán sau, kế toán tiến hành hạch toán hoàn nhập toàn bộ khoản dự phòng đã lập cuối niên độ kế toán trớc vào thu nhập bất thờng, kế toán ghi: Nợ TK 139: Dự phòng phải thu khó đòi Có TK 721: Các khoản thu nhập bất thờng. - Đồng thời tính, xác định mức trích lập dự phòng mới các khoản nợ phải thu khó đòi cho niên độ kế toán sau, kế toán ghi: Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp. Có TK 139: Dự phòng phải thu khó đòi. + Hạch toán xử lý xoá nợ các khoản phải thu khó đòi, không có khả năng đòi đợc, phải căn cứ vào chế độ tài chính hiện hành. Khi có quyết định cho phép xoá nợ, kế toán ghi: Nợ TK 139: Bù đắp bằng số dự phòng đã trích. Nợ TK 415: Bù đắp bằng quỹ dự phòng tài chính. Nợ TK 821: Tính vào chi phí bất thờng. Có TK 131: Phải thu khách hàng không đòi đợc. Có TK 138: Phải thu khác đòi đợc. Ghi số nợ khó đòi đã xử lý vào bên nợ TK 004 Nợ khó đòi đã xử lý - Đối với các khoản nợ phải thu khó đòi, đã xử lý cho xoá nợ, nếu sau đó lại thu hồi đợc, kế toán căn cứ vào giá trị thực tế của khoản nợ thu hồi đợc, kế toán ghi: Nợ TK 111: Tiền mặt Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng Có TK 721: Thu nhập bất thờng Đồng thời ghi đơn vào bên có TK 004 Nợ khó đòi đã xử lý đồ : Hạch toán dự phòng các khoản phải thu khó đòi. TK 721 TK 139 TK 642 Hoàn nhập dự phòng phải Trích lập dự phòng phải thu khó thu khác hàng đòi vào cuối niên độ kế toán * ý kiến 2: Công ty nên sử dụng TK 007 Ngoại tệ trong hạch toán ngoại tệ, cũng nh mở sổ chi tiết theo ngoại tệ trong quan hệ thanh toán với các nhà cung cấp nớc ngoài. Để tập hợp đợc chi phí, doanh thu xác định đợc kết quả hoạt động kinh doanh, hạch toán ngoại tệ ở các doanh nghiệp phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây: Phải quy đổi ngoại tệ thành VNĐ để hạch toán quá trình luân chuyển vốn. Nguyên tắc này đòi hỏi khi có các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến ngoại tệ thì kế toán phải quy đổi ngoại tệ thành VNĐ theo tỷ giá hợp lý (tỷ giá công ty áp dụng trong niên độ kế toán, để ghi sổ kế toán). Bên cạnh đó phải mở sổ chi tiết để theo đõi các loại vốn bằng ngoại tệ, các khoản phải thu, phải trả bằng ngoại tệ theo đơn vị nguyên tệ nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho công tác quản lý ngoại tệ điều chỉnh tỷ giá ngoại tệ kịp thời chính xác. Thực tế, tại công ty không sử dụng TK 007, cũng nh mở sổ chi tiết ngoại tệ trong quan hệ thanh toán với nhà cung cấp nớc ngoài. Khi cần điều chỉnh theo tỷ giá thực tế, kế toán lấy tổng số tiền VNĐ chia cho tỷ giá hạch toán để ra số ngoại tệ, sau đó điều chỉnh theo tỷ giá thực tế. Đây là một công việc hết sức thủ công tốn công sức cũng nh dễ gây nhầm lẫn. Vì vậy để hạch toán chi tiết vốn bằng tiền là ngoại tệ theo đơn vị nguyên tệ, kế toán công ty nên sử dụng TK 007- Ngoại tệ các loại (Tài khoản ghi đơn) Kết cấu nội dung của TK 007 Bên nợ : Số ngoại tệ tăng trong kỳ (Nguyên tệ) Bên có : Số ngoại tệ giảm trong kỳ (Nguyên tệ) Số d bên Nợ: Số ngoại tệ còn d cuối kỳ. Trên tài khoản này không quy đổi các đồng ngoại tệ ra VNĐ. Kế toán có thể chi tiết TK 007 cho tiền tại quỹ, tiền gửi ngân hàng chi tiết cho từng loại ngoại tệ. 00711 (USD) 0071 Tại quỹ 00712 (JPY) TK 007 . 00721 (USD) 00722 (JPY) 00722 (JPY) Tại ngân hàng . Việc sử dụng TK 007 rất thuận lợi trong việc điều chỉnh tỷ giá ngoại tệ tại quỹ, tại ngân hàng vào cuối kỳ: Lợng ngoại tệ tại quỹ cuối kỳ = Số d nợ TK 007 Lợng ngoại tệ tại ngân hàng cuối kỳ = Số d nợ TK 007 Để theo dõi tình hình tăng giảm ngoại tệ kế hoạch dự trữ trong trờng hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với VNĐ, kế toán có thể áp dụng mở sổ chi tiết ngoại tệ. Mẫu sổ chi tiết ngoại tệ nh sau: *ý kiến 3: Công ty nên áp dụng chiết khấu, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại trong quá trình tiêu thụ hàng hoá. Việc áp dụng chiết khấu, giảm giá hàng bán là vấn đề kinh tế quan trọng trong cơ chế thị tr- ờng tự do cạnh tranh nh hiện nay. Nó sẽ đem lại nhiều mặt lợi cho công ty: Số lợng khách hàng sẽ đến với công ty nhiều hơn sẽ duy trì đợc những mối quan hệ buôn bán lâu dài. Nhiều khi giảm giá hàng bán sẽ đem lại lợi nhuận lớn hơn khi không giảm giá, bởi số lợng hàng hoá tiêu thụ tăng lên. Do đó, cần có sự phối hợp giữa phòng kế toán phòng kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty để đa ra quy trình, tỷ lệ chiết khấu, giảm giá thích hợp. Thông thờng, tỷ lệ chiết khấu thờng thấp hơn so với lãi suất ngân hàng. Bởi khi khách hàng thanh toán chậm, thì vòng luân chuyển vốn của công ty sẽ chậm lại cũng nh số tiền đó nếu công ty phải vay ngân hàng thì công ty phải trả lãi, thì khi chiết khấu, khách hàng sẽ thanh Mức điều chỉnh Lợng ngoại tệ Tỷ giá thực ngoại tệ tại quỹ = tại quỹ cuối kỳ x tế cuối kỳ - Số d TK 111(1112) Mức điều chỉnh ngoại Lợng ngoại tệ tại Tỷ giá thực tệ tại ngân hàng = ngân hàng cuối kỳ x tế cuối kỳ - Số d TK 1122 toán nhanh hơn. Khi đó công ty sẽ giảm đợc chi phí nâng cao đợc hiệu quả kinh doanh của mình. Sổ chi tiết ngoại tệ Tài khoản Loại ngoại tệ N T Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Tỷ gi á Số phát sinh Số d SH NT Nợ Có Nợ Có NT VNĐ NT VNĐ NT VNĐ NT VNĐ 1.Số d đầu kỳ 2.Số phát sinh . Cộng phát sinh 3. Số d cuối kỳ Ngời ghi sổ Ngày . tháng . năm Kế toán trởng Khi công ty áp dụng chiết khấu, giảm giá quy trình hạch toán nh sau: - Giảm giá hàng bán cho khách hàng, kế toán ghi: Nợ TK 532: Giảm giá hàng bán. Có TK 131: Trừ bớt số tiền phải thu. Có TK liên quan (111,112, .): Trả cho khách hàng bằng tiền. Cuối kỳ kết chuyển khoản giảm giá hàng bán, ghi giảm doanh thu: Nợ TK 511 Có TK 532 - Đối với các khoản chiết khấu thanh toán kế toán phản ánh nh sau: Nợ TK 811: Chi phí tài chính Có TK 131: Trừ bớt số tiền phải thu Có TK liên quan (111,112): Trả bằng tiền đồ hạch toán quá trình chiết khấu giảm giá hàng bán cho khách hàng. TK 111,112,131 TK 532 TK 511 (1) (2) TK 811 (3) Ghi chú: (1): Giảm giá hàng bán cho khách hàng. (2): Kết chuyển giảm giá hàng bán cuối kỳ. (3): Chiết khấu thanh toán cho khách hàng. * ý kiến 4: Hoàn thiện hạch toán giai đoạn nhập khẩu hàng hoá. Trong quá trình hạch toán giai đoạn nhập khẩu hàng hoá, kế toán công ty không sử dụng tài khoản 151, điều đó không phù hợp với bản chất của giai đoạn này.Theo nguyên tắc, kế toán [...]... trong công tác kế toán lu chuyển hàng hoá nhập khẩu tại công ty 2 những nhợc điểm trong công tác kế toán lu chuyển hàng hoá nhập khẩu tại công ty II .một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán lu chuyển hàng hoá nhập khẩu tại công ty thơng mạI- xây dựngnội III.phơng hớng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty thơng mại- xây dựngnội 1 đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công. .. phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty thơng mại- xây dựngnội 1 .kế toán chi phí thu mua hàng hoá 2 .kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 3 .kế toán xác định kết quả kinh doanh V hạch toán chi tiết lu chuyển hàng hoá nhập khẩu tại công ty thơng mạI xây dựngnội 1 tại kho 2 .tại phòng kế toán VI.phân tích hiệu quủa kinh doanh tại công ty thơng mạI xây dựngnội 1.đánh... của công ty thơng mại xây dựngnội 2 tổ chức bộ máy kế toán 3.đặc đIểm tổ chức công tác kế toán tại công ty thơng mạI xây dựngnội II.hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại công ty thơng mại xây dựngnội 1 kế toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp 2 kế toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác III.hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng nhập khẩu tại công ty thơng mại xây dựngnội IV hạch toán. .. 1.đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh 2 phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ 3.phân tích tốc đọ chu chuyển của vốn lu động 4 phân tích khả năng sinh lời của vốn sản xuất Phần III: một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán lu chuyển hàng hoá nhập khẩu tại công ty thơng mạI xây dựngnội I.đánh giá chung về công tác kế toán lu chuyển hàng hoá nhập khẩu tại công ty thơng mại xây dựngnội 1.những... những ý kiến của riêng em về phơng hớng nâng cao hiệu quả kinh doanh Tuy có thể còn nhiều sai sót, song cũng muốn góp phần nhỏ bé của mình vào việc nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh tại công ty Thơng mại xây dựngNội Kết luận Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu đã đang trở thành một bộ phận không thể thiêú trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế của đất nớc Lu chuyển hàng hoá nhập khẩu. .. định kết quả kinh doanh V hạch toán lu chuyển hàng hoá nhập khẩu trong các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kiểm định kỳ 1.khái niệm tài khoản sử dụng 2 phơng pháp hạch toán phần II: thực trạng hạch toán lu chuyển hàng hoá nhập khẩu tại công ty thơng mạI xây dựngnội I.đặc điểm hoạt động kinh doanh tại công ty thơng mại xây dựngnội 1 quá trình hình thành phát... hoạt động kinh doanh Vì vậy, điều cần thiết là phải tìm ra các giải pháp, phơng hớng thích hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Trớc hết, ta cần đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty Thơng mại - xây dựngNội qua một số chỉ tiêu sau: 1- Đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty Thơng mại xây dựngNội 1.1- Đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh Đánh giá tổng quát hiệu quả kinh. .. quan trọng hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩucông ty đạt hiệu quả cao Nh vậy, để duy trì sự phát triển ổn định, an toán không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, đòi hỏi công ty phải không ngừng hoàn thiện công tác quản lý, trong đó có công tác hạch toán kế toán, nhằm phát huy mọi lợi thế mà công ty có đợc cũng nh hạn chế đợc những rủi ro hay khó khăn mà công ty phải đơng đầu trong... luận về phơng pháp trình tự hạch toán lu chuyển hàng hoá nhập khẩu trong các doanh nghiệp thực hiện hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp KKTX KKĐK Phần II: Giới thiệu đặc điểm tổ chức bộ máu quản lý hoạt động kinh doanh cũng nh đặc điểm bộ máy kế toán tại công ty Phần này trình bày rõ thực trạng hạch toán lu chuyển hàng hoá nhập khẩu tại công ty Thơng mại xây dựngNội Phần III: Đánh giá... dự phòng công nợ khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán tại doanh nghiệp Nhà nớc Mục lục Lời nói đầu Phần I: những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán lu chuyển hàng hoá nhập khẩu I.đặc đIểm hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu có ảnh hởng tới hạch toán lu chuyển hàng hoá nhập khẩu 1.đặc đIểm vai trò của hoạt động kinh doanh nhập khẩu 2.đối tợng phơng thức nhập khẩu 3 các phơng thức thanh toán quốc . một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán lu chuyển hàng hoá nhập khẩu và phơng hớng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty thơng mại-xây. nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán lu chuyển hàng hoá tại công ty thơng mại và xây dựng Hà nội. Để góp phần hoàn thiện công tác hạch toán lu chuyển hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI-XÂY DỰNG NÀ NỘI (VIETRACIMEX-I), MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI-XÂY DỰNG NÀ NỘI (VIETRACIMEX-I),

Hình ảnh liên quan

Bảng số : - MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI-XÂY DỰNG NÀ NỘI (VIETRACIMEX-I)

Bảng s.

ố : Xem tại trang 12 của tài liệu.
Để đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ, ta xem xét các chỉ tiêu trong bảng sau: - MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI-XÂY DỰNG NÀ NỘI (VIETRACIMEX-I)

nh.

giá hiệu quả sử dụng TSCĐ, ta xem xét các chỉ tiêu trong bảng sau: Xem tại trang 14 của tài liệu.
Qua tính toán các chỉ tiêu trong bảng ta nhận thấy số vòng quay của vốn lu động năm 2001 tăng so với năm 2000 là 1,75 vòng hay tăng 39,5%, chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lu  động càng tăng - MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI-XÂY DỰNG NÀ NỘI (VIETRACIMEX-I)

ua.

tính toán các chỉ tiêu trong bảng ta nhận thấy số vòng quay của vốn lu động năm 2001 tăng so với năm 2000 là 1,75 vòng hay tăng 39,5%, chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lu động càng tăng Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan