0

TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TẠI NHÀ MÁY XIMĂNG COSEVCO 11

33 388 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 14:20

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Hoàng Tùng TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ GIÁ THÀNH TẠI NHÀ MÁY XIMĂNG COSEVCO 11 A- GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY COSEVCO 11 I- MỘT VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ NHÀ MÁY I.1. Giới thiệu chung về Nhà máy Nhà máy COSEVCO 11 được hình thành từ Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Quảng Bình, trực thuộc sở xây dựng Quảng Bình. Tháng 10 năm 1994 được đổi tên là Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Quảng Bình đơn vị trực thuộc Công ty Xây dựng số 7 thuộc Bộ Xây dựng quản lý. Tháng 9 năm 1997 dự án Nhà máy Ximăng Thanh Trường do Công ty Xây dựng số 7 Chủ đầu tư giao cho Xí nghiệp sản xuất vật liệu & xây dựng Quảng Bình tiếp nhận quản sử dụng có hiệu quả tài sản dự án này. Theo đó Xí nghiệp được đổi tên thành Nhà máy Ximăng Thanh Trường. Từ ngày 22/04/2002 trở thành đơn vị thành viên trực thuộc Công ty sản xuất vật liệu xây dựng COSEVCO I mang tên mới là: Nhà máy Ximăng COSEVCO 11 Địa điểm Nhà máy đóng: Xã Thanh Trường, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình. Điện thoại: 052512905. Fax: 052512158 Trong suốt một thời gian rất ngắn Nhà máy đã thay nhiều tên giao dịch nên xảy ra rất nhiều biến chuyển, làm thay đổi cả về mặt chất lượng của Nhà máy. Từ một Xí nghiệp nhỏ, quy mô lao động tài sản không đáng kể nay đã thành một Nhà máy lớn mạnh. Nhà máy là một trong số ít nhà máy công nghiệp được đầu tư xây dựng trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình. Tuy chưa đầy 6 năm hoạt động nhưng sản phẩm của Nhà máy đang dần đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ của 3 tỉnh Quảng Bình, Hà Tỉnh Nghệ An một số tỉnh khác của Miền Trung. Hiện nay mặc dù sản phẩm của Nhà máy gặp phải sự cạnh tranh của các Nhà máy khác nhưng Nhà máy vẫn đứng vững ngày một phát triển, mở rộng sản xuất thị trường tiêu thụ. Có được thành tích đó là nhờ sự nỗ lực làm việc của toàn bộ cán bộ nhân viên toàn Nhà máy cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo Công ty COSEVCO I tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất của Nhà máy. I.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất của Nhà máy Lĩnh vực sản xuất của Nhà máy là sản xuất Ximăng. Sản phẩm của Nhà máy sản xuất ra được chuyển đến các đại lý của Công ty COSEVCO I. Thị trường tiêu thụ sản phẩm cuả Nhà máy chủ yếu là ba tỉnh Hà Tỉnh, Nghệ An Quảng Bình, ngoài ra còn có một số tỉnh thành khác của Miền Trung như Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam,…Việc sản xuất được giao cho từng phân xưởng, mỗi phân xưởng sản xuất một phần của Ximăng. Toàn Nhà máy có 3 phân xưởng sản xuất: SVTH: Lê Thị Thành Nguyên Trang 1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Hoàng Tùng - Phân xưởng Bột liệu: chuyên sản xuất Bột liệu là bán thành phẩm đầu tiên. - Phân xưởng Nung luyện: chuyên sản xuất Klinker - Phân xưởng Thành phẩm: chuyên sản xuất Ximăng bột đóng bao. Quá trình sản xuất được diễn ra theo chu trình liên tục khép kín, sản phẩm của phân xưởng này đối tượng sản xuất chính của phân xưởng kia. I. 3. Chức năng - nhiệm vụ của Nhà máy I. 3.1. Chức năng của Nhà máy - Chức năng chính của Nhà máy là sản xuất Ximăng PCB30 - Tổ chức bán sĩ lẻ các sản phẩm của Nhà máy sản xuất. - Tiến hành kí kết các hợp đồng xây dựng các hợp đồng đặt hàng sản xuất. - Tổ chức tạo nguồn hàng thu hút các nguồn hàng từ các thành phần kinh tế. I.3.2. Nhiệm vụ - Nhà máy có nhiệm vụ tiến hành sản xuất kinh doanh theo đúng ngành nghề mình đăng ký, đúng mục đích thành lập, chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Quản lý có hiệu quả nguồn vốn kinh doanh. - Xây dựng thực hiên các kế hoạch mở rộng nâng cao hiệu quả sản xuất, mở rộng liên kết với các tổ chức kinh tế trong ngoài nước. - Thực hiện đúng chế độ kế toán, lập Báo cáo Tài chính trung thực thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. - Thực hiện quản lý chặt chẽ tài sản của Nhà máy, bảo vệ quyền lợi đảm bảo an toàn cho người lao động. - Hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy phải tuân thủ luật pháp các quy định, chính sách chế độ của Nhà nước cũng như của Công ty. - Tận dụng tối đa các năng lực sản xuất, không ngừng đổi mới máy móc thiết bị áp dụng khoa học kĩ thuật mới vào sản xuất. - Thực hiện sản xuất đúng đủ theo chỉ tiêu của Công ty giao. I.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Nhà máy những năm gần đây Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 SVTH: Lê Thị Thành Nguyên Trang 2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Hoàng Tùng 1.Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ 2. Các khoản giảm trừ 3. Doanh thu thuần bán hàng & cung cấp dịch vụ 4. Giá vốn hàng bán 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ 6. Doanh thu hoạt động tài chính 7. Chi phí hoạt động tài chính Trong đó: Chi phí lãi vay 8. Chi phí bán hàng 9. Chi phí quản lý 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 11. Thu nhập khác 12. Chi phí khác 13. Lợi nhuận khác 14. Tổng lợi nhuận trước thuế 15. Thuế TNDN phải nộp 16. Lợi nhuận sau thuế TNDN 29.152.408.403 1.060.536.890 28.091.871.513 20.560.780.340 8.531.091.170 1.201.951.757 1.201.951.757 4.189.934.795 633.653.703 1.505.550.915 1.505.550.915 421.554.456 1.083.996.659 32.536.490.800 1.450.200.350 31.086.290.450 22.345.670.500 8.740.619.950 1.799.732.630 1.799.732.630 3.846.583.166 1.107.804.596 1.986.499.558 1.986.499.558 556.219.876 1.430.279.682 KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY ĐVT: đồng SVTH: Lê Thị Thành Nguyên Trang 3 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Hoàng Tùng Nhìn vào bảng “Kết quả kinh doanh” trong hai năm 2005 – 2006 của Nhà máy COSEVCO 11 ta thấy Nhà máy hoạt động ngày một hiệu quả. Cụ thể là doanh thu của năm 2006 tăng mạnh so với năm 2005, giá vốn hàng bán các chi phí cũng tăng. Có được kết quả như vậy là do Nhà máy đã tăng thêm vốn đầu tư sản xuất trong năm 2006 một cách hiệu quả. Nhà máy đã mở rộng được thị trường tiêu thụ, sản phẩm của Nhà máy đã được thị trường chấp nhận. Để duy trì được sự phát triển như vậy thì Nhà máy cần phải không ngừng nâng cao năng suất lao động, cải tiến kĩ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm để đảm bảo uy tín với khách hàng. I.5. Quy trình sản xuất tại Nhà máy Ximăng bao Quy trình SX bột liệu Vê viên trộn ẩm Bột liệu Nghiền Nguyên vật liệu Lò nung Quy trình SX Klinker Ximăng bột Thạch cao đá phụ gia Klinker Vỏ bao Quy trình SX Ximăng bột Ximăng bao a. Quy trình nghiền mịn hỗn hợp phối liệu: do phân xưởng Bột liệu thực hiện. - Gia công thô nguyên liệu chính nạp vào hệ thống Xilô SVTH: Lê Thị Thành Nguyên Trang 4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Hoàng Tùng + Gia công đá hộc: Đá được đưa vào máy đập hàm lần 1 PE 400 x 600 đạt cỡ hạt ≤ 80 mm được băng tải cao su chuyển đến máy đập búa lần 2 PCL- 1250-3 đập tới kích thước ≤ 25 mm được hệ thống gàu tải đổ vào Xilô chứa đá ( 2 Xilô chứa đá kích thước Φ 7x14m). + Gia công đất đỏ: Đất đỏ dự trữ trong kho được máy xúc lật xúc nạp vào phễu nhờ hệ thốn băng tải cao su chuyển liệu để thực hiện quá trình sấy ở máy sấy thùng quay có kích thước Φ 2,2 x 12 m. Đất đỏ ra khỏi máy sấy đạt độ ẩm W ≤ 3% được gàu tải chuyển đến Xilô chứa có kích thước Φ 7x14m. + Gia công đá phụ gia: đá phụ gia được gia công đạt cở hạt ≤ 50 mm trước khi nhập kho. Hệ thống chuyển sấy giống với quy trình sấy đất đỏ đạt độ ẩm W ≤ 3% được gàu tải chuyển lên Xilô chứa có kích thước Φ 7x14m. + Gia công than cám: than cám được sử dụng cho quá trình nung luyện Klinker. Than cám được nạp qua phễu cấp liệu rụng xuống băng tải để vào máy sấy thùng quay Φ2,2x12 m., đạt độ ẩm W ≤ 3% được gàu tải chuyển lên Xilô chứa có kích thước Φ 7x14m. - Nghiền đồng nhất phối liệu: Căn cứ vào đơn phối liệu, sau khi đã được phòng thí nghiệm kiểm tra chính xác các loại nguyên liệu chính bao gồm đá vôi, đất đỏ, đá phụ gia, than từ các Xilô chứa được định lượng nhờ hệ thống băng vi tính dưới đáy Xilô trước khi xuống băng tải cao su chuyển vào máy nghiền bi chu trình kín Φ2,2x12 m. Bột liệu ra khỏi máy được gàu tải nạp vào máy phân ly Φ4 m. Phần bột mịn đạt tiêu chuẩn kĩthuật được vít tải chuyển đến gàu tải đưa lên nạp vào 3 Xilô chứa Φ 7x14 m gồm Xilô bột liệu 1, Xilô bột liệu 2, Xilô bột liệu 3. Phần hạt thô được hồi lưu về máy nghiền lại. Trong quá trình đó bột liệu được đồng nhất bằng đảo trộn cửa hệ thống cấp liệu cánh nạp vào Xilô chứa thứ 4 ( Xilô đồng nhất ). b.Quy trình nung luyện ủ Klinker do phân xưởng Lò nung thực hiện - Vê viên phối liệu, nung luyện Klinker: Bột liệu từ Xilô đồng nhất được chuyển đến Bunker chứa trung gian được định lượng bằng cân vít tải để tới máy trộn ẩm hai trục. Tại đây, ngoài mục đích vận chuyển cân đong, bột phối liệu còn được đồng nhất một lần nữa. Từ đó bột liệu được chuyển tới máy vê viên Φ 3,6 m có bổ sung thêm nuwocs điều khiển bằng hệ thống vi tính để đảm bảo viên phối liệu từ 12 % – 14 % kích thước hạt của viên phối liệu từ 8 – 12 mm. Phối liệu vê viên được nạp vào lò nung Φ3,3x11m ( cơ giới hóa ) bằng băng tải cao su. Chế độ nung: nung theo phương pháp lò đứng, khi liệu liên tục cấp đều trên mặt lò có hệ thống quạt Root thổi gió từ đáy lò lên. Nhờ thế phần liệu trênmặt lò luôn được nung nóng với nhiệt độ cao. Bột liệu chín dần thành Klinker được xả ra tuần tự dưới đáy lò bằng hệ thống băng tải tấm nhờ gi quay dưới đáy lò. Chất lượng phối viên phải đảm bảo tiêu chuẩn TC 10 -98 chất lượng Klinker phải đạt tiêu chuẩn TC 11 – 98 trước khi xả SVTH: Lê Thị Thành Nguyên Trang 5 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Hoàng Tùng ra khỏi lò. Klinker được đưa lên Xilô chứa bằng hệ thống gàu tải TH351 múc từ đáy hố gàu lên Xilô chứa. - Gia công thạch cao các lọa phụ gia khác: Thạch cao phụ gia đầy dự trự ở bãi chứa được chứa gia công đến cỡ hạt ≤ 25mm nhờ máy đập hàm 250 x 400 qua gàu tải vào hai nhánh Xilô chứa mỗi loại được chứa vào một Xilô riêng biệt. Một xilô chứa thạch cao, một xilô chứa đá phụ gia. c. Nghiền Ximăng thành phẩm, đóng bao Ximăng do phân xưởng thành phẩm thực hiện: - Nghiền Ximăng : Klinker được ủ tối thiểu hai ngày tại 3 Xilô klinker vàtháo ra theo đơn phối liệu nghiền Ximăng cùng với phụ gia đầy thạch cao nhờ hệ thống cân băng định lượng vi tính xuống băng tải cao su vào máy ngiền bi Φ2,2x7m chu trình kín. Ximăng bột ra khỏi máy nghiền được gàu tải đưa lên máy phân ly, ở đó Ximăng đạt độ mịn yêu cầu được vít tải đưa vào gàu tải chuyển lên nạp vào 3 Xilô chứa. Phần hạt thô được vít tải hồi lưu về máy nghiền để nghiền lại. - Đóng bao Ximăng: Ximăng bột chứa tại các Xilô 1,2,3được kiểm tra chất lượng rồi chuyển đến Xilô đồng nhất 4 theop đơn phối trộn để chuẩn bị đóng bao. Từ Xilô đồng nhất, nhờ hệ thống tháo liệu vít tải gàu nâng Ximăng được chuyển đến máy đóng bao, tự động ngắt khi trọng lượng Ximăng đủ 50 ±1 kg/ bao. Ximăng bao được xếp theo từng lô riêng biệt, khối lượng mỗi lô là 100 tấn, chiều cao mỗi chồng không quá 10 bao. d. Kiểm nghiệm xuất kho do phòng KCS thực hiện: Ximăng bao được xếp theo lô được bộ phận KCS kiểm nghiệm chặt chẽ các chỉ tiêu theo TCVN 6260 – 1997. Lô Ximăng đạt yêu cầu kĩ thuật phòng công nghệ được cấp “ Giấy chứng nhận chất lượng Ximăng” để làm cơ sở xuất kho. Trong hóa đơn xuất kho phải ghi rõ số lô Ximăng. II- TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA NHÀ MÁY II. 1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Bộ máy tổ chức quản lý của Nhà máy được thành lập thay đổi nhằm mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nên tính tối ưu của nó phải thể hiện trên hai mặt là: đáp ứng được nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh phải đảm bảo tính gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu quả. Trải qua quá trình hình thành phát triển tổ chức bộ máy quản lý của Nhà máy Ximăng COSEVCO 11 được bố trí như sơ đồ sau: Giám đốc Phó Giám đốc kinh doanh Phòng Kế hoạch thị trường Phòng Tổ chức - Lao động Phòng Tài chính -Kế toán Phòng Quản lý kĩ thuật SVTH: Lê Thị Thành Nguyên Trang 6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Hoàng Tùng Phòng KCS Văn phòng Phòng tiêu thụ tiếp thị sản phẩm Phân xưởng Bột liệu Phân xưởng Nung luyện Phân xưởng thành phẩm II.2.Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban - Giám đốc: là người trực tiếp lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy, chịu toàn bộ trách nhiệm về hoạt động sản xuất của nhà máy trước toàn bộ cán bộ, nhân viên của Nhà máy lãnh đạo Công ty. - Phó Giám đốc kinh doanh: là người giúp việc cho Giám đốc, chịu trách nhiệm chỉ đạo việc cung ứng các loại nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, kiểm tra giám sát các phân xưởng sản xuất, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh khi Giám đốc đi vắng. - Phó giám đốc kĩ thuật: là người giúp Giám đốc điều hành mọi hoạt động sản xuất của Nhà máy từ việc chuẩn bị sản xuất, giao nhiệm vụ sản xuất, kiểm tra đánh giá kết quả sản phẩm, tổ chức nghiên cứu áp dụng kĩ thuật mới vào sản xuất,… SVTH: Lê Thị Thành Nguyên Trang 7 Phó Giám Quan h tr c tuy n: ệ ự ế Quan h ch c n ng:ệ ứ ă Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Hoàng Tùng - Phòng kinh tế kế hoạch: tìm kiếm các đối tác liên quan về sản xuất vật liệu đấu thầu các công trình. Tham gia đàm phán các hợp đồng kinh tế tham mưu cho lãnh đạo Nhà máy trong việc xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Nhà máy. Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Nhà máy. Nghiên cứu kĩ nắm bắt thông tin về thị trường hàng hoá nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị. Định kỳ lập các báo cáo thống để báo cáo cho lãnh đạo. - Phòng tài chính - kế toán: thực hiện theo dõi tình hình tài chính – kinh tế trong Nhà máy, tham mưu cho Ban giám đốc các kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiến hành các nghiệp vụ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo đúng chế độ của Nhà nước. Kết hợp với các phòng ban liên quan để lập các kế hoạch về sản xuất tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy. - Phòng tổ chức - lao động: tham mưu cho Ban giám đốc về quản lý nhân sự trong Nhà máy nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. Đề xuất các giải pháp về tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, chính sách cán bộ, chính sách công nhân. Thực hiện hướng dẫn thực hiện các chế cho người lao động như: nghỉ hưu, mất sức, tai nạn, nâng lương, đào tạo bồi dưỡng. Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng kỷ luật trong Nhà máy. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ theo chủ trương của Ban giám đốc. Kiểm tra, hướng dẫn việc chi trả lương trong Nhà máy, ký hợp đồng lao động - Phòng quản lý kĩ thuật: tham mưu cho Ban giám đốc trong việc quản lý kĩ thuật sản xuất của Nhà máy, thiết bị an toàn lao động. Chỉ đạo việc thực hiện sản xuất theo kĩ thuật áp dụng các kĩ thuật sản xuất mới, máy móc thiết bị mới. Tổ chức bồi dưỡng trình độ chuyên môn kĩ thuật cho người lao động. Kết hợp với phòng tài chính kế toán phòng kế hoạch lập kế hoạch về chi phí sản xuất. - Phòng Công nghệ KCS: thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm trong toàn bộ dây chuyền sản xuất Ximăng, hướng dẫn kiểm tra các bộ phận sản xuất thực hiện đúng quy trình công nghệ chất lượng sản phẩm, điều chỉnh chất lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì đóng gói, tham mưu Ban Giám đốc việc áp dụng cải tiến kĩ thuật sản xuất. Tiến hành kiểm định chất lượng nguyên vật liệu sản xuất cũng như sản phẩm sản xuất ở các phân xưởng. Đề xuất các biện pháp xử lý các sai phạm quy trình sản xuất. - Văn phòng: tham mưu cho Ban giám đốc kế hoạch quản bố trí các phương tiện công tác, lập kế hoạch mua sắm các trang thiết bị,dụng cụ văn phòng, văn phòng phẩm. Lưu trữ quản lý hồ sơ, con dấu theo đúng quy định. Thực hiện việc tổ chức tiếp khách hội họp. - Phòng tiêu thụ tiếp thị sản phẩm: tham mưu cho Giám đốc xây dựng các kế hoạch về thị trường, đề xuất triển khai các phương án tăng thị phần tiêu thụ sản phẩm. Phối hợp với các phòng ban thực hiện các hợp đồng kinh tế bán thành phẩm. Giám sát nắm SVTH: Lê Thị Thành Nguyên Trang 8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Hoàng Tùng bắt nhu cầu thị trường để đưa ra giá cả hợp lý cho sản phẩm của Nhà máy. Lập các kế hoạch quảng cáo sản phẩm, báo cáo tình hình tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy cho Ban Giám đốc. - Phân xưởng Bột liệu: chuyên sản xuất Bột liệu để làm Ximăng. - Phân xưởng Nung luyện: thưch hiện sản xuất Klinker - Phân xưởng Thành phẩm: sản xuất Ximăng bột đóng Ximăng vào bao III- TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA NHÀ MÁY III.1.Sơ đồ tổ chức Phó Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp, TSCĐ Kế toán bán hàng Kế toán tiền gửi ngân hàng thanh toán Kế toán Vật tư thành phẩm Kế toán thuế Kế toán công nợ Thủ quỹ Kế toán trưởng Quan hệ trực tuyến: Quan hệ chức năng: II 2. Chức năng - nhiệm vụ của các phần hành kế toán - Kế toán trưởng: chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kế toán của Nhà máy. Là người điều hành, chỉ đạo cán bộ, nhân viên trong phòng kế toán thực hiện hạch toán kế toán, ghi chép, theo dõi các nghiệp vụ kinh tế trong Nhà máy. Kế toán trưởng là người tham mưu cho Ban giám đốc lập các kế hoạch tài chính các kế hoạch sản xuất kinh SVTH: Lê Thị Thành Nguyên Trang 9 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Hoàng Tùng doanh của Nhà máy. Kế toán trưởng cũng là người giúp việc cho Giám đốc Công tác Kế toántài chính, thống kiểm soát của Nhà máy. - Phó Kế toán trưởng: giúp việc cho kế toán trưởng chỉ đạo thực hiện công tác Kế toán của Nhà máy. Định kỳ lập các báo cáo tài chính. - Kế toán tổng hợp tài sản cố định: tập hợp thông tin số liệu từ các phần hành Kế toán, nhập số liệu vào máy, tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm, theo dõi tình hình tăng, giảm tài sản cố định trong Nhà máy. Lập kế hoạch bảo trì sửa chửa tài sản cố định trong Nhà máy. Lập kế hoạch tiến hành phân bổ khấu hao tài sản cố định. Tiến hành việc thanh lý, chuyển nhượng tài sản cố định trong Nhà máy. Thực hiện việc kiểm tài sản định kỳ theo đúng chế độ của Nhà nước. - Kế toán ngân hàng thanh toán: theo dõi tình hình thanh toán của Nhà máy như thanh toán tiền lương, tạm ứng, thanh toán với khách hàng. Lập chứng từ vay trả nợ Ngân hàng lên kế hoạch trả các khoản vay ngân hàng. Theo dõi, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền gửi ở ngân hàng. - Kế toán vật tư thành phẩm: theo dõi tình hình về vật tư thành phẩm của Nhà máy. Tham gia kiểm vật tư thành phẩm theo định kỳ của Nhà máy. - Kế toán bán hàng: Căn cứ chứng từ được duyệt lập phiếu thu viết hoá đơn bán hàng. Hàng ngày lập các báo cáo bán hàng báo cáo cho kế toán công nợ để theo dõi tình hình công nợ của khách hàng. - Kế toán thuế: Thực hiện việc khai quyết toán thuế cho Nhà máy. - Kế toán công nợ: theo dõi tình hình công nợ của Nhà máy, đốc thúc việc trả nợ. - Thủ quỹ: Chịu trách nhiệm quản lý tiền mặt tại quỹ, thực hiện nghĩa vụ thu chi, báo cáo quỹ, báo cáo tiền mặt theo đúng quy định. II.3.Hình thức kế toán áp dụng tại Nhà máy Tại Nhà máy áp dụng hình thức kế toán máy theo sơ đồ của hình thức “Nhật ký chung”. Sơ đồ của hình thức kế toán tại đơn vị như sau: SVTH: Lê Thị Thành Nguyên Trang 10 [...]... Chi phí dở dang đầu kỳ + Tổng giá thành bán thành phẩm Bột liệu chuyển qua +Chi phí phát sinh trong kỳ - Chi phí dở dang cuối kỳ Giá thành bán thành phẩmXimăng bột = Chi phí dở dang đầu kỳ + Tổng giá thành bán thành phẩm bước 2 chuyển qua +Chi phí phát sinh trong kỳ - Chi phí dở dang cuối kỳ Giá thành thành phẩm Ximăng bao = Chi phí dở dang đầu kỳ +Tổng giá thành bán thành phẩm bước 3 chuyển qua +Chi. .. của chi phí sản xuất: Nhà máy COSEVCO 11 là một Nhà máy sản xuất Ximăng nên chi phí sản xuất bao gồm nhiều loại tính chất kinh tế khác nhau yêu cầu quản lý khác nhau Để phục vụ cho công tác kế toán chi phí chi phí sản xuất tại Nhà máy chia thành các loại chi phí sau: SVTH: Lê Thị Thành Nguyên Trang 11 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Hoàng Tùng - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gồm các chi. .. quý, kế toán tổng hợp tiến hành đối chi u số liệu ghi trên Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết do các phần hành kế toán báo cáo để lập Báo cáo Tài chính Sau khi kiểm tra “ Nhật ký chung” thì chương trình Kế toán sẽ in ra các yêu cấu từ Sổ cái đến các Bảng cân đối số phát sinh các Báo cáo tài chính B -THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ GIÁ THÀNH TẠI NHÀ MÁY COSEVCO 11 1 Kế toán chi phí sản... như hiện nay tại Nhà máy việc không lập định mức về lượng của chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung thì không thể đáp ứng được yêu cầu quản lý của các nhà quản trị trong Nhà máy Trong khi nếu vận dụng kế toán quản trị, kế toán sẽ lập được bảng dự toán chi phí sản xuất kinh doanh; từ chi phí dự toán sẽ tính ra được giá thành sản phẩm; đồng thời qua việc lập dự toán các nhà quản lý sẽ dự... trên thì Nhà máy chỉ đánh giá được tình hình thực hiện kế hoạch giá thành có đạt hay không, việc tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng đến việc thực hiện sẽ không làm được Do đó muốn tìm hiểu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch giá thành thì phải tiến hành phân tích các khoản mục chi phí 5 Công tác lập Báo cáo Kế toán quản trị tại Nhà máy Tại Nhà máy công tác Kế toán quản trị chưa... tính giá thành Từ tình hình thực tế quá trình sản xuất tại Nhà máy nên phương pháp tính giá thành được áp dụng tại Nhà máy là phương pháp tính giá thành phân bước theo từng công đoạn sản xuất Để tính giá thành thì sau khi tập hợp các chi phí phát sinh Kế toán phải tập hợp các chi phí dở dang có ở đầu kỳ cuối kỳ của tùng công đoạn sản xuất Việc tập hợp chi phí dở dang được căn cứ vào biên bản đánh giá. .. của Nhà máy Để đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ thì hội đồng kiểm sẽ đo lương kết quả thực tế trên các Xilô bán thành phẩm tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang từng loại một cách chi tiết Phương pháp tính giá thành sản phẩm áp dụng tại Nhà máy tính như sau: Giá thành bán thành phẩm Bột liệu =Chi phí dở dang đầu kỳ + Chi phí phát sinh trong kỳ - Chi phí dở dang cuối kỳ Giá thành bán thành phẩm... tiếp tại Nhà máy tương đối tốt Tuy nhiên khi ghi “ Sổ chi tiết chi phí nhân công trực tiếp” thì nên chia chi phí các khoản trích theo lương ra thành các khoản nhỏ là BHXH, BHYT KPCĐ như vậy sẽ kiểm soát chi phí tiền lương tốt hơn - 1.5 Kế toán chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung tại Nhà máy bao gồm các loại chi phí: Chi phí nhân viên phân xưởng bao gồm các khoản: tiền lương, phụ cấp các... định mức giá định mức Chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung được xây dựng theo giá định mức Các chi phí được xây dựng cho từng công đoạn sản xuất 34.518.420 186.190 .110 2.784. 911. 739 1.434.503.096 399.440.160 6.943.574.791 1. 911. 373.147 Chi phí NCTT Chi phí SXC Cộng SVTH: Lê Thị Thành Nguyên 0 Chi phí SXC 0 0 Chi phí NCTT Cộng 0 CP Dở dang đầu kỳ Chi phí NVLTT Khoản mục chi phí Số... xuất Ximăng bột Công đoạn sản xuất Ximăng bao 3. 711. 088.950 0 425.027.988 1.191.453.120 Cộng toàn Nhà máy 5.327.570.058 SVTH: Lê Thị Thành Nguyên Trang 15 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Hoàng Tùng Nhận xét: Như vậy quy trình kế toán chi phí nguyên vật liệu của Nhà máy cơ bản đã tuân thủ theo nguyên tắc chế độ Kế toán quy định phù hợp với tình hình của Nhà máy Tuy nhiên tại Nhà máy chưa tổ chức . TS.Hoàng Tùng TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TẠI NHÀ MÁY XIMĂNG COSEVCO 11 A- GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY COSEVCO 11 I- MỘT VÀI NÉT. số phát sinh và các Báo cáo tài chính. B -THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TẠI NHÀ MÁY COSEVCO 11 1. Kế toán chi phí sản xuất 1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TẠI NHÀ MÁY XIMĂNG COSEVCO 11, TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TẠI NHÀ MÁY XIMĂNG COSEVCO 11,

Hình ảnh liên quan

Bảng số1: SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH - TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TẠI NHÀ MÁY XIMĂNG COSEVCO 11

Bảng s.

ố1: SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng số 2 - TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TẠI NHÀ MÁY XIMĂNG COSEVCO 11

Bảng s.

ố 2 Xem tại trang 15 của tài liệu.
Đến cuối kỳ, Căn cứ chứng từ phát sinh Kế toán lập bảng tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ và đối chiếu với sổ chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực  tiếp của từng công đoạn sản xuất để gửi lên cho Kế toán vật tư của Công ty và  - TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TẠI NHÀ MÁY XIMĂNG COSEVCO 11

n.

cuối kỳ, Căn cứ chứng từ phát sinh Kế toán lập bảng tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ và đối chiếu với sổ chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của từng công đoạn sản xuất để gửi lên cho Kế toán vật tư của Công ty và Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng số 6: BẢNG LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI CÔNG NHÂN SẢN XUẤT - TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TẠI NHÀ MÁY XIMĂNG COSEVCO 11

Bảng s.

ố 6: BẢNG LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI CÔNG NHÂN SẢN XUẤT Xem tại trang 21 của tài liệu.
Khi tính giá thành Kế toán tiến hành lập Bảng tính giá thành cho các sảnphẩm của từng công đoạn sản xuất như sau: - TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TẠI NHÀ MÁY XIMĂNG COSEVCO 11

hi.

tính giá thành Kế toán tiến hành lập Bảng tính giá thành cho các sảnphẩm của từng công đoạn sản xuất như sau: Xem tại trang 29 của tài liệu.
Bảng số 17: BẢNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP - TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TẠI NHÀ MÁY XIMĂNG COSEVCO 11

Bảng s.

ố 17: BẢNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP Xem tại trang 32 của tài liệu.
Như vậy với việc lập Bảng đánh giá như trên thì Nhà máy chỉ đánh giá được tình hình thực hiện kế hoạch giá thành có đạt hay không, việc tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng đến  việc thực hiện sẽ không làm được - TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TẠI NHÀ MÁY XIMĂNG COSEVCO 11

h.

ư vậy với việc lập Bảng đánh giá như trên thì Nhà máy chỉ đánh giá được tình hình thực hiện kế hoạch giá thành có đạt hay không, việc tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng đến việc thực hiện sẽ không làm được Xem tại trang 33 của tài liệu.