0

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành công trình xây dựng cơ bản ở chi nhánh công ty cổ phần cơ điện và xây dựng tại Thanh hoá

11 450 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 14:20

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng ĐH Lao động xã hội Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành công trình xây dựng bản chi nhánh công ty cổ phần điện xây dựng tại Thanh hoá I- Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành công trình xây dựng bản chi nhánh công ty cổ phần điện xây dựng tại thanh hoá. 1. Ưu điểm: Qua thời gian thực tập Chi nhánh công ty cổ phần điện xây dựng tại Thanh Hoá em đã thu hoạch đợc nhiều điều về thực tiễn công tác kế toán, đặc biệt là tổ chức kế hoạch tại doanh nghiệp xây lắp - một ngành sản xuất đặc biệt vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Với đề tài "Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành công trình xây dựng bản" em đã tìm hiểu công tác quản lý, công tác kế toán nói chung cũng nh công tác quản lý hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành công trình xây dựng bản nói riêng. Em nhận thấy: - Công ty thực hiện chế đấu thầu theo quyết định 60/BXD/VTK ngày 30/3/1994 của Bộ trởng Bộ xây dựng. - Công ty thực hiện hạch toán theo phơng pháp khai thờng xuyên, thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ theo đúng quy định. - Bộ máy kế toán gọn nhẹ, quy định làm việc khoa học, cán bộ kế toán đ- ợc bố trí hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn luôn luôn trách nhiệm với công việc đợc giao. Việc hạch toán nội bộ hiệu quả góp phần đắc lực vào công tác quản lý của Chi nhánh - Tổ chức công tác kế toán nói chung: Hệ thống chứng từ ban đầu, hệ thống sổ sách, báo cáo đợc tổ chức hợp pháp, hiệu quả kinh tế cao. Phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành công trình XDCB đợc xác định phù hợp với đặc điểm của đối tợng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành công trình XDCB, với yêu cầu khả năng của chi nhánh. Trong kinh doanh xây dựng bản hình thức trả lơng theo thời gian không còn phù hợp nữa. Một số SV: Mai Thị Nga 1 Lớp LTC3KT1 Khoa Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng ĐH Lao động xã hội năm gần đây các doanh nghiệp xây dựng bản cũng đã áp dụng hình thức khoán sản phẩm. Đây là hình thức quản lý hợp lý, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật t, tiền vốn hạ giá thành sản phẩm. Phơng pháp khoán sản phẩm trong xây dựng bản tạo điều kiện gắn liền lợi ích vật chất từng tổ, đội, công nhân trên sở phát huy tính chủ động, sáng tạo khả năng hiện của chi nhánh. Chi nhánh áp dụng hình thức giao khoán xuống các đội xây dựng, hình thức này là một hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình thực tế của Chi nhánh, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm tăng cờng quản trị của chi nhánh. Về vật t: Chi nhánh chịu trách nhiệm mua sắm vật t cho thi công các công trình đúng thủ tục theo chế độ hiện hành. Về máy thi công: Chi nhánh tổ chức các đôị quản lý máy thi công riêng biệt để điều động máy thi công cho từng công trình, sau khi đã hoàn thành công việc đợc giao máy thi công sẽ đợc chuyển về kho bảo dỡng để tiếp tục điều động cho các công trình khác. 2. Nh ợc điểm: Bên cạnh những u điểm trong công tác quản lý, chi nhánh còn tồn tại những nhợc điểm: - Đối với nhân công: Do đặc điểm sản xuất của ngành, Chi nhánh khối lợng công nhân lớn, bộ máy quản lý nhỏ nên việc quản lý toàn diện các công việc không đợc đảm bảo. Một số khâu bị buông lỏng nh: Việc bảo đảm an toàn lao động. - Về hạch toán chi phí sản xuất: Chi nhánh áp dụng việc hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo chế độ kế toán xây lắp hiện hành. Trong quá trình hạch toán, chi phí sản xuất phát sinh đợc tập hợp chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình theo các TK nên đã ảnh hởng đến hậu quả phản hồi của thông tin kế toán trong việc so sánh với giá dự toán thi công đã lập. SV: Mai Thị Nga 2 Lớp LTC3KT1 Khoa Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng ĐH Lao động xã hội Ngoài những tồn tại đã nêu trên còn một số điểm lu ý khác trong phần hạch toán cụ thể. Em xin trình bày những tồn tại đó nêu ra phơng hớng hoàn thiện. II- Phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành công trình xây dựng bản chi nhánh công ty cổ phần điện xây dựng tại thanh hoá. 1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành công trình xây dựng bản. 1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện. Trong chế thị trờng hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với nhiều hình thức khác nhau. Để doanh nghiệp thể đứng vững trên thị trờng đòi hỏi sản phẩm của doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ về mặt chất l- ợng, kỹ thuật, thoả mãn đợc nhu cầu của khách hàng đem lại cho doanh nghiệp một lợi nhuận tối đa, đó là mục tiêu hàng đầu của bất kỳ doanh nghiệp nào. Để đạt đợc hiệu quả cao nhất với số lợng yếu tố đầu vào nhất định thì đòi hỏi công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ngày càng quan trọng đối với công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nói chung trong ngành xây dựng bản nói riêng. Việc tập hợp chi phí sản xuất một cách chính xác, tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm không những góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho quản trị doanh nghiệp đa ra quyết định chính xác nhằm tạo ra đợc lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp mà còn đóng vai trò quan trọng trong tình hình quản lý cấp phát vốn. Đó là một trong những vấn đề cần thiết cho sự tăng trởng của nền kinh tế. Tuy nhiên, để quá trình sản xuất diễn ra thuận lợi từ khâu dự toán đến khâu thực hiện thì nhà quản trị doanh nghiệp phải thu thập các thông tin về tình hình chi phí một cách chi tiết, cụ thể nhằm thu đợc kết quả cao nhất trong quá trình kinh doanh. Để từ đó đa ra những biện pháp tích cực nhằm giảm bớt chi phí không cần thiết, khai thác các tiềm năng trong Chi nhánh. SV: Mai Thị Nga 3 Lớp LTC3KT1 Khoa Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng ĐH Lao động xã hội Công tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp chủ yếu các thông tin phục vụ cho công tác quản lý, do vậy nó vai trò hết sức quan trọng trong công tác quản trị doanh nghiệp. 1.2. Nguyên tắc hoàn thiện. Việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp cần phải tuân thủ một số nguyên tắc sau: - Việc hoàn thiện phải phù hợp với các chính sách kinh tế, tài chính, chế độ kế toán hiện hành bộ máy kế toán của xí nghiệp. - Việc hoàn thiện phải phù hợp đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Phải căn cứ vào quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm để từ đó vận dụng một cách hợp lý hệ thống tài khoản, áp dụng đúng chế độ kế toán hiện hành. Tính toán chính xác phân bổ cho các đối tợng chi phí hợp lý. - Việc hoàn thiện phải đảm bảo tính khả thi tính hiệu quả. Tổ chức hạch toán cũng nh mở sổ sách phù hợp để phản ánh một cách chính xác tình hình chi phí tính giá thành. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể mà hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán trong doanh nghiệp mình để đáp ứng đợc nhu cầu quản lý kinh tế đạt hiệu quả kinh tế cao. 1.3. ý nghĩa của việc hoàn thiện. Việc hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp không chỉ giúp cho công tác kế toán mà còn giúp cho công tác quản lý chung của Chi nhánh, do đó nó ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành nhằm mục đích kiểm tra các chứng từ thông qua việc hoàn thành khâu hạch toán ban đầu, phát hiện kịp thời ngăn chặn những sai phạm trong chính sách kinh tế tài chính. Hoàn thiện công tác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nói chung công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành nói riêng. Xác định một cách đúng đắn, chính xác các khoản chi phí phát sinh trong kỳ để từ đó xác định giá thành sản phẩm xây lắp. Là sở để xác định đúng đắn các nội dung phạm vi cấu thành nên giá thành sản phẩm. SV: Mai Thị Nga 4 Lớp LTC3KT1 Khoa Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng ĐH Lao động xã hội Bên cạnh những ý nghĩa đã nêu trên thì việc hoàn thiện còn giúp ta tìm ra đợc những chi phí phát sinh không hợp lý để từ đó tìm ra đợc những biện pháp loại trừ nhằm xác định chính xác các chi phí sản xuất phát sinh, tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm xây lắp. 2. Phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành công trình xây dựng bản Chi nhánh công ty cổ phần điện xây dựng tại Thanh Hoá. 2.1. Hoàn thiện hạch toán ban đầu. Khối lợng chứng từ tại Chi nhánh là rất lớn bao gồm chứng từ phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại văn phòng Chi nhánh chứng từ phản ánh các nghiệp vụ phát sinh tại các đội. Tại văn phòng Chi nhánh hay các đội đều trình tự luôn chuyển chứng từ theo quy định của Bộ tài chính. Tuy nhiên các chứng từ phản ánh các nghiệp vụ chi phí sản xuất trong tháng không đợc sắp xếp theo từng công trình riêng biệt. Để phục vụ tốt hơn cho việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm thì hàng tháng kế toán cần sắp xếp chứng từ theo từng công trình riêng biệt, tránh ghi nhầm, ghi thiếu. Mỗi quý kế toán Chi nhánh xuống các đội kiểm tra tình hình hoạt động của đội nói chung cũng nh tình hình luôn chuyển chứng từ nói riêng một lần. Sau một quý lợng chứng từ tại các đội là rất lớn, thời gian chứng từ phát sinh đã dài, vì vậy việc kiểm tra chứng từ kế toán không đạt đợc độ chính xác cao. Chi nhánh nên định kỳ hàng tháng kiểm tra chứng từ kế toán nhằm phát hiện những sai sót sớm, tránh thiệt hại trong sản xuất. 2.2. Hoàn thiện phơng pháp hạch toán chi phí nhân công. Nhân công xây lắp của Chi nhánh bao gồm nhân công thuộc biên chế nhân công thuê ngoài. Để theo dõi các khoản phải trả công nhân viên thuộc biên chế, kế toán chi nhánh sử dụng TK 334 "Phải trả công nhân viên". Để theo dõi các khoản phải trả công nhân thuê ngoài, kế toán sử dụng TK 331 "Phải trả khách hàng". Khi hạch toán nh vậy ta thể thấy rõ đợc chi phí trả cho công nhân trực tiếp của từng công trình tránh tình trạng nhầm lẫn, khó tách biệt giữa chi phí nhân công trực tiếp các chi phí khác nh: chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài, .có hạch toán TK 331. SV: Mai Thị Nga 5 Lớp LTC3KT1 Khoa Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng ĐH Lao động xã hội Để khắc phục nhợc điểm này Chi nhánh nên theo dõi toàn bộ các khoản phải trả công nhân viên thuộc biên chế ngoài biên chế trên TK 334 mở sổ chi tiết: TK 3341: Tiền lơng phải trả công nhân viên trong Chi nhánh TK3342: Tiền lơng phải trả công nhân viên thuê ngoài. VD: Tháng 04 quý II năm 2008 tiền lơng phải trả cho: - Công nhân trực tiếp sản xuất trong Chi nhánh thuộc tổ5: 30.750.000 - Công nhân trực tiếp sản xuất thuê ngoài thuộc tổ 5: 8.300.280 Khi đó, kế toán chi phí sản xuất theo dõi chi phí nhân công trực tiếp bằng bút toán: Nợ TK 622: 39.050.280 TK 334: 39.050.280 TK 3341: 30.750.000 TK 3342: 8.300.280 Việc theo dõi trên TK 334 tổng chi phí nhân công trực tiếp sản xuất sẽ cung cấp số liệu cho kế toán chi phí sản xuất một cách tổng hợp chi tiết số l- ợng phải trả công nhân xây lắp mà công ty bỏ ra trong kỳ. 2.4. Hoàn thiện phơng pháp hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. Việc theo dõi chấm công cho tổ máy thi công cũng nh đối với các tổ sản xuất khác là cha hợp lý, vì trong sản xuất không phải lúc nào máy thi công cũng hoạt động. Ngoài ra cùng một máy thi công trong cùng 1 kỳ thể tham gia thi công nhiều công trờng. Do đó nên theo dõi hoạt động của máy thi công để làm sở tính lơng cho công nhân điều khiển máy thi công tính khấu hao cho máy chính xác, hợp lý hơn theo mẫu sau: SV: Mai Thị Nga 6 Lớp LTC3KT1 Khoa Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng ĐH Lao động xã hội Phiếu theo dõi ca thi công Tháng 04 năm 2008 Tên xe, máy: Máy ủi Mã hiệu: E652 Nớc sản xuất: Nga Biển đăng ký ( Nếu có): Công xuất, trọng tải: Ngày Đối tợng sử dụng Số giờ máy thực tế hoạt động Số ca máy thực tế hoạt động Chữ ký bộ phận sử dụng máy 15/04 Công trình Cửa Đạt 7 1 20/04 Công trình Cửa Đạt 5 1 . . . Tổng 105 15 Phụ trách đơn vị sử dụng (ký, họ tên) Ngời điều khiển xe máy (ký, họ tên) Ngoài ra, máy thi công còn là một thiết bị đợc sử dụng thờng xuyên, thời gian khấu hao ngắn thờng bị hỏng phải sửa chữa, bảo dỡng. Nhng Chi nhánh không tính khấu hao theo ca máy hoạt động của từng công trìnhchi phí khấu hao trích trớc sửa chữa lớn máy thi công phân bổ cho từng công trình theo giá trị của công trình đó. Việc hạch toán này là không hợp lý làm thiệt hại cho Chi nhánh. Chi nhánh nên tính chi phí khấu hao trích trớc sửa chữa lớn máy thi công phân bổ cho công trình theo ca máy hoạt động dựa trên phiếu theo dõi ca máy thi công. Bộ (Sở): Doanh nghiệp: . SV: Mai Thị Nga 7 Lớp LTC3KT1 Khoa Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng ĐH Lao động xã hội Bảng phân bổ chi phí sử dụng máy thi công Tháng 04 năm 2008 TT Tên xe máy thi công Tổng CP phân bổ Số ca hoạt động Số CP phân bổ cho 1 ca xe Công trình Cửa Đạt Số ca Chi phí MTC phân bổ 2 3 4 5 = 3:4 6 7 = 5 x 6 Máy ủi 4.563.000 30 152.100 15 2.281.500 . Ngời lập bảng (chữ ký, họ tên) Lập ngày 30 tháng 04 năm 2008 Kế toán trởng (chữ ký, họ tên) 2.5. Hoàn thiện phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất chung. Chi phí sản xuất đợc tính vào khoản mục chi phí sản xuất chung tại công ty hiện nay đợc phân bổ theo giá trị của công trình, việc phân bổ này theo em là cha hợp lý, chi nhánh nên phân bổ theo chi phí nhân công trực tiếp, vì Chi nhánh chi phí cho một công trình lớn hay nhỏ phụ thuộc vào 4 khoản mục, trong đó chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung thờng biến động tỷ lệ thuận với nhau, còn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí sử dụng máy thi công không biến động theo một tỉ lệ nào mà phụ thuộc vào quy mô, kết cấu công trình. Theo cách phân bổ này thì chi phí sản xuất chung của công trình nào thì tỉ lệ thuận với chi phí nhân công trực tiếp của công trình đó. Chi phí sản xuất chung của công trình A = Tổng chi phí sản xuất chung cần phân bổ kỳ này x Chi phí nhân công trực tiếp của công trình A Tổng chi phí nhân công trực tiếp trong kỳ VD: Tháng 04 năm 2008 Chi nhánh số liệu: - Tổng chi phí sản xuất chung phân bổ trong tháng: 516.938.580 - Tổng chi phí nhân công trực tiếp: 1.297.343.000 - Chi phí nhân công trực tiếp của hạng mục Hố móng 794.340.000 = 516.938.580 x 794.340.000= 316.512.291 SV: Mai Thị Nga 8 Lớp LTC3KT1 Khoa Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng ĐH Lao động xã hội Chi phí sản xuất chung của hạng mục Hố móng 1.297.343.000 Khi đó chi nhánh sử dụng bảng phân bổ chi phí sản xuất chung nh sau: Bộ (Sở): Doanh nghiệp: Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung Tháng 04 năm 2008 A. Tổng chi phí sản xuất chung phân bổ kỳ này (nợ TK 627): 516.938.580 B. Tiêu thức phân bổ (chi phí nhân công trực tiếp): 1.297.343.000 C. Tỉ lệ phân bổ: 40%. Đối tợng phân bổ Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung phân bổ 1 2 3 Hạng mục Hố móng 794.340.000 316.512.291 Hạng mục đờng R05 67.549.290 27.019.716 . Cộng 1.297.343.000 516.938.580 2.6. Hoàn thiện hạch toán giá thành phẩm. Trớc khi thi công các công trình, Chi nhánh đã tiến hành dự toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm tuy nhiên khi hoàn thành các công trình Chi nhánh chỉ sổ theo dõi chi phí SX thực tế giá thành thực tế của SP theo khoản mục. Việc theo dõi, so sánh giữa giá thành thực tế giá thành dự toán không đợc thực hiện gây khó khăn cho hạch toán nội bộ. Kế toán chi phí SX giá thành SP nên mở sổ theo dõi giá thành thực tế giá thành dự toán của sản phẩm theo từng công trình. Sổ theo dõi giá thành SP theo từng công trình sẽ cung cấp thông tin chi tiết về tình hình thực hiện dự toán của khoản mục chi phí. Thông tin này giúp các nhà quản lý so sánh kịp thời giữa chi phí thực tế với dự toán của từng khoản mục cũng nh toàn bộ công trình. Qua đó phân tích, đánh giá tìm ra nguyên nhân cho việc tăng giảm chi phí để đề ra biện pháp quản lý phù hợp hơn cho kỳ kinh doanh tiếp theo. Kết luận Trong nền kinh tế thị trờng với sự cạnh tranh khốc liệt nh hiện nay, một công ty chỉ thể tồn tại đứng vững đợc khi biết kết hợp sử dụng đúng SV: Mai Thị Nga 9 Lớp LTC3KT1 Khoa Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng ĐH Lao động xã hội đắn các yếu tố đầu vào, đảm bảo chất lợng đầu ra sự cân đối hạch toán kinh tế. Để làm đợc điều này thông tin kinh tế giữ vai trò quan trọng trong việc chi phối các quyết định của nhà quản trị. Nó gắn liền với công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm các doanh nghiệp sản xuất nói chung các doanh nghiệp xây lắp nói riêng. Chi phí sản xuất luôn gắn liền với việc sử dụng tài sản, vật t, lao động trong sản xuất. Việc tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm tạo điều kiện để doanh nghiệp xác định đúng kết quả kinh doanh của mình. Vì thế sử dụng hợp lý, tiết kiệm chi phí sản xuất cùng với việc phấn đấu hạ giá thành sản phẩm là một vấn đề thực sự cần thiết một nhiệm vụ chủ yếu của doanh nghiệp. Yêu cầu đặt đề ra là hoàn thiện, đổi mới không ngừng công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp nói riêng trong doanh nghiệp sản xuất nói chung để thích ứng với yêu cầu quản lý trong chế mới đồng thời đây cũng là một trong những phơng pháp mới kêu gọi đầu t ký kết các hợp đồng mới. Nhận thức đợc vấn đề này em đã viết chuyên đề thực tập với đề tài: "Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành công trình xây dựng bản" Chi nhánh công ty cổ phần điện xây dựng tại Thanh Hoá. Quá trình học tập tại trờng thực tập Chi nhánh công ty cổ phần điện xây dựng tại Thanh Hoá em nhận thấy: Việc trau dồi kiến thức trong những năm học là rất quan trọng vì nó là những kiến thức lý luận bản để tiếp thu thực tế. Đối với mọi ngành nghề, đặc biệt là đối với ngành kế toán, việc kết hợp chặt chẽ lý luận bản thực tiễn một cách linh hoạt, phù hợp mà vẫn giữ đợc những nguyên tắc bản của lý luận. Em rất mong đợc sự góp ý, chỉ bảo của Thầy các anh chị trong Chi nhánh để em điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức của mình để phục vụ tốt hơn cho công tác thực tế sau này. Một lần nữa em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những sự chỉ bảo tận tình của giáo Nguyễn Thị Thuý Ngà, ngời đã hớng dẫn em trong quá trình viết bài; sự giúp đỡ quý giá của anh Lê Văn Hiền, kế toán trởng Chi nhánh công ty cổ phần điện xây dựng tại Thanh Hoá cùng các thầy trong khoa Tài SV: Mai Thị Nga 10 Lớp LTC3KT1 Khoa Kế toán [...]...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng ĐH Lao động xã hội chính- kế toán các anh chị nhân viên phòng kế toán của Chi nhánh đã tạo mọi điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề này Thanh Hoá, tháng 2 năm 2009 Học sinh Mai Thị Nga SV: Mai Thị Nga 11 Lớp LTC3KT1 Khoa Kế toán . hội Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành công trình xây dựng cơ bản ở chi nhánh công ty cổ phần cơ điện và xây dựng. chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành công trình xây dựng cơ bản& quot; ở Chi nhánh công ty cổ phần cơ điện và xây dựng tại Thanh Hoá.
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành công trình xây dựng cơ bản ở chi nhánh công ty cổ phần cơ điện và xây dựng tại Thanh hoá, Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành công trình xây dựng cơ bản ở chi nhánh công ty cổ phần cơ điện và xây dựng tại Thanh hoá,

Hình ảnh liên quan

Bảng phân bổ chi phí sử dụng máy thi công - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành công trình xây dựng cơ bản ở chi nhánh công ty cổ phần cơ điện và xây dựng tại Thanh hoá

Bảng ph.

ân bổ chi phí sử dụng máy thi công Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan