0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VẬT KỸ THUẬT XI MĂNG

38 197 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 09:20

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VẬT KỸ THUẬT XI MĂNG. I. Một số đạc điểm về công ty vậtkỹ thuật xi măng. 1, Quá trình hình thành phát triển của công ty vậtkỹ thuật xi măng. Công ty vậtkỹ thuật xi măng là một đơn vị thành viên trực thuộc tổng công ty xi măng Việt Nam Doanh nghiệp đóng trụ sở tại 348 đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đây là thành viên tổng công ty xi măng thuộc bộ xây dựng. Công ty có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán độc lập được mở tài khoản ở ngân hàng sử dụng con dấu theo quy định của nhà nước. Nhiệm vụ chính của công ty là kinh doanh các loại xi măng của các nhà máy xi măng như xi măng Hoàng Thạch, But Sơn, Bỉm Sơn… Trên địa bàn phía nam Hà Nội ( khu vực nam sông Hồng ) các tỉnh Hà Tây, Hoà Bình,Sơn La, Lai Châu…- - Quá trình thành lập phát triển của công tyquá trình hoàn thiện kết hợp với nhiệm vụ lưu thông cung ứng xi măng, phù hợp với sự phát triển kinh tế trong thời kỳ mở cửa. Chính vì vậy trong từng giai đoạn phát triển, công ty củng cố những nhiệm vụ khác nhau. - Ngày 12/3/1993 Bộ xây dựng ra quyết định số số 123 A thành lập nghiệp vậtkỹ thuật xi măng trực thuộc lieen hiệp các nghiệp xi măng Việt Nam ( nay đổi tên là Tổng công ty vậtkỹ thuật xi măng Việt Nam ). Đây là một doanh nghiệp nhà nước với nhiệm vụ chủ yếu là kinh doanh xi măng các loại vậtkỹ thuật xây dựng khác. - Ngày 30/9/1993 Bộ xây dựng ra quyết định số 445/BXD - TCLĐ đổi tên nghiệp vậtxi măng thành công ty vậtkỹ thuật xi măng bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ của công ty là : + Quản lý vốn đã đóng góp vào các nghiệp liên doanh +Là đầu nối để tham gia vào liên doanh, liên kết với các địa phương, các ngành để xây dựng các trạm nghiên cứu theo chủ chương của liên hiệp. + Tổ chức bán lẻ xi măng tại Hà Nội. + Dự trữ một lượng xi măng để bình ổn giá cả trên thị trường xi măng tại Hà Nội khi cần thiết. - Bắt đầu từ ngày 1/8/1995 Tổng công ty xi măng Việt Nam đã ra văn bản số 883/TCT - HĐQT quyết định sát nhập hai chi nhánh xi măng Hoàng Thạch xi măng Bỉm Sơn tại Hà Nội vào công ty vậtkỹ thuật xi măng. ở giai đoạn này công ty được bổ sung nhiệm vụ lưu thông phân phối xi măng trên địa bàn Hà Nội. - Theo quyết định số 605, 606, 607 ngày 23/5/1998 công ty vậtkỹ thuật xi măng sáp nhập thêm chi nhánh công ty xi măng Bỉm Sơn Hà Tây, Hoà Bình chuyển sang hình thức mua đứt bán đoạn với nhà máy để kinh doanh tiêu thụ xi măng trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hoà Bình, Bỉm Sơn, Sơn La… Ngày 21/3/2000 chủ tịch hội đồng quản trị có quyết định số 97/XMVN - HĐQT về việc chuyển giao nhiệm vụ từ công ty vật tư vận tải xi măng sang công ty vậtkỹ thuật xi măng. 2, Chức năng của công ty vậtkỹ thuật xi măng . - Thực hiện mua xi măng của các nhà máy xi măng theo đúng kế hoạch, tiến độ hợp đồng đã ký. - Tổ chức công tác tiếp thị nắm bắt nhu cầu tiêu thụ xi măng từng tháng, từng quý cả năm trên địa bàn được giao phụ trách, lập kế hoạch nguồn hàng sát với nhu cầu. - Tổ chức tiêu thụ xi măng có hiệu quả tại các địa bàn các tỉnh, thành phố. - Tổ chức hệ thống kho tàng đảm bảo đủ lượng dự trữ hợp lý trong kinh doanh. - Tổ chức quản lý khối lượng vận tải bốc xếp của đơn vị khai thác, sử dụng lượng vận tải khác của xã hội một cách hợp lý có hiệu quả để đưa xi măng tới ga, cảng, đầu mối giao thông, kho bãi, cửa hàng đến tận công trình địa bàn được phân công. - Tận dụng cơ sở vật chất lao động của đơn vị để tổ chức các dịch vụ lao động, cung ứng các phụ gia cho các nhà máy xi măng, đại lý tiêu thụ một số mặt hàng về vậtvật liệu xây dựng. 3, Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty : Công ty vậtkỹ thuật xi măng là một doanh nghiệp có quy mô tương đối lớn với tổng số lao động của toàn công ty là 920 người. Để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao nhiệm vụ cho các trưởng phòng để các trưởng phòng có nhiệm vụ giám sát, chỉ đạo các nhân viên của mình một cách thuận lợi kết quả tốt nhất. Giám đốc Phó GĐ phụ trách kinh tế Phòng điều độ v quà ản lý kho Các cụm kho nghiệp vận tải Đội xe Xưởng sửa chữa Phó GĐ phụ trách kinh doanh Phòng thanh tra v quà ản lý TT Phòng t i chính kà ế toán Phòng kỹ thuật đầu tư Phòng tiêu thụ Các cửa h ng bán là ẻ Các đại lý Sơ đồ 1 : Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty vậtkỹ thuật xi măng. Công ty có một giám đốc điều hành là người đứng đầu công ty do hội đồng quản trị của công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của tổng giám đốc. Đồng thời là người chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc trước pháp luật về toàn bộ hoạt động sản xuất của công ty. Hỗ trợ cho giám đốc là hai phó giám đốc do giám đốc doanh nghiệp chọn để đề nghị tổng giám đốc bổ nhiệm. - Phó giám đốc phụ trách kinh doanh có nhiệm vụ trợ giúp giám đốc các nhiệm vụ như : nghiệp vụ kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, hợp đồng kinh tế, thanh lý hợp đồng, kiểm tra kiện toàn hàng hoá vật tư, công tác nội chính, thanh tra kiểm tra. - Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật : chịu trách nhiệm đơn vị vận tải hàng hoá bằng các phương tiện vận chuyển hàng nội bộ doanh nghiệp từ đầu nguồn. - Văn phòng công ty : phụ trách văn thư lưu trữ hồ sơ, quản lý con dấu, mua sắm văn phòng phẩm in ấn công tác thi đua tuyên truyền, giao dịch đối ngoại tạp vụ, y tế, phương tiện công tác, quản lý nhà đất nhà cửa công cụ lao động, công tác thanh tra, bảo vệ an ning, chính trị, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, phòng chống lũ lụt. - Phòng tổ chức lao động : quản lý về nhân sự, ngày công, con người, tiền lương cho toàn cán bộ công nhân viên trong công ty. - Phòng tài chính - kế toán : tổ chức thực hiện công tác kế toán tài chính thống của đơn vị quản lý vậttài sản, lưu trữ chứng từ tài sản, lưu trữ chứng từ hoạt động kế toán của công ty. - Phòng quản lý thị trường : giúp giám đốc công ty nắm bắt nhu cầu xi măng trên địa bàn hoạt động của công ty, theo dõi tình hình biến động về giá cả mặt hàng xi măng kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế trong hoạt động tiêu thụ xi măng. - Phòng kỹ thuật đầu tư : nghiên cứu đầu tư mở rộng thị trường, đa dạng hoá các mặt hàng kinh doanh. Ngoài việc kinh doanh xi măng, kinh doanh phụ gia xi măng, đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí, khai thác thạch cao, quản lý xe máy của toàn công ty, quản lý xây dựng cơ bản các công trình, mở rộng sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng công trình mới, các của hàng bán xi măng, trụ sở cơ quan kho tàng. - Phòng điều độ giao nhận quản lý kho : xây dựng mạng lưới kho tiếp nhận xi măng từ các nhà máy đến để chuyển về các cửa hàng do công ty quản lý. - Phòng tiêu thụ : chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động tiêu thụ của công ty, các cửa hàng, đại lý đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ, mở rộng mạng lưới bán hàng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng. - nghiệp vận tải : thực hiện việc vận chuyển xi măng về địa bàn tiêu thụ của công ty chuyển xi măng từ các kho, cảng, bến,ga tới các cửa hàng bán xi măng, tới chân công trình đồng thời chịu trách nhiệm sữa chữa các phương tiện vận tải tham gia một phần của việc bán hàng. 4, Chức năng, nhiệm vụ kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây. 4.1 Chức năng, nhiệm vụ sản xuất của công ty. + Công tác kế hoạch : là một công ty cung ứng xi măng chủ động xây dựng các kế hoạch dài hạn ngắn hạn. Kế hoạch sản xuất toàn diện được cung cấp trên là tổng công ty xi măng duyệt cân đối các nhu cầu cần thiết. Công ty có trách nhiệm đảm bảo các nghĩa vụ đối với nhà nước thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã được kết với khách hàng. Công ty được quyền chủ động kinh doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm bằng nguồn vật tư lao động được cân đối theo pháp luật hiện hành. Căn cứ vào các kế hoạch đã được duyệt, công ty lựa chọn các phương thức bán, giao nhiệm vụ cho các đơn vị nội bộ kết hợp đồng với các cơ quan thuộc các thành phần kinh tế. + Công tác kỹ thuật ứng dụng khoa học kỹ thuật Công ty có quyền kết các hợp đồng kinh tế với các tổ chức cá nhân, tập thể nghiên cứu khoa học ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. Công ty được quyền kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy trình, quy phạm các định mức kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. + Công tác cung ứng vật tư Đảm bảo về tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở các chỉ tiêu đã được nhà nước cân đối. Công ty có trách nhiệm cung cấp đầy đủ vậtkỹ thuật các điều kiện vật chất khác để các đơn vị trực thuộc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. + Công tác tạo nguồn bán lẻ Xi măng là loại vậthàng hoá mà nhà nước độc quyền từ khâu lưu thông phân phối. Hoạt động kinh doanh xi măng của công ty kỹ thuật xi măng cũng như các đơn vị kinh doanh xi măng khác về địa bàn hoạt động, lượng mua vào bán ra theo kế hoạch của cấp trên đó là tổng công ty xi măng. Trên cơ sở đó, đồng thời căn cứ vào lượng hàng tồn kho xi măng tại Hà nội, nhu cầu tiêu thụ xi măng trên địa bàn thành phố hàng năm, hàng quý, hàng tháng, công ty quy định lượng xi măng nhập về Hà Nội trong thời gian đó. Bên cạnh công việc bán hàng với mạng lưới bán lẻ rộng khắp, công ty còn đầu tư mở rộng các kho để đảm bảo dự trữ xi măng theo quy định tổ chức vận tải xi măng từ đầu nguồn bằng đường sắt, đường thuỷ đường bộ. 4.2 Kết quả kinh doanh của công ty trong một số năm gần đây. Trong xu thế đổi mới đất nước đang dần hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế, điều đó cũng tạo ra những cơ hội cho công ty. Tuy nhiên trong quá trình kinh doanh, công ty gặp không ít những khó khăn như lượng vốn do nhà nước cấp ít, vốn vay ngân hàng hạn chế, do các quy định về tài sản thế chấp, đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều, các đối thủ thường rất mạnh về vốn cũng như am hiểu thị trường. Đứng trên những thuận lợi khó khăn trên, công ty không ngừng khai thác những thuận lợi về vị trí kinh doanh của mình cũng như các kinh nghiệm đã trải qua. Đặc biệt công ty luôn quan tâm đến mối quan hệ làm ăn lâu dài với khách hàng. Với khách hàng công ty luôn cố gắng xây dựng mối quan hệ hai bên cùng có lợi. Vì vậy trong những năm qua công ty không những đứng vững trên thị trường mà còn bổ sung thêm vốn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng vòng quay của vốn. 5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty 5.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán Là một doanh nghiệp thương mại, có các cửa hàng ở khắp nơi treen địa bàn thành phố Hà Nội, do đó yêu cầu đặt ra với kế toán trưởng giám đốc là phải tổ chức công tác kế toán khoa học, phù hợp với đặc điểm tổ chức quản lý của công ty. Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo phân hành kế toán, mỗi nhân viên p+hụ trách một phân hành kế toán. Bộ máy kế toán của công ty vậtkỹ thuật xi măng trong đó : ---------------------------- : biểu diễn mối quan hệ. Biểu diễn đường chức năng - Kế toán trưởng : chịu trách nhiệm trước ban giam đốc về tình hình kế toán đồng thời chỉ đạo chung công tác kế toán của phòng tài chính kế toán công ty. - Phó phòng kế toán : là người chỉ đạo chung về kế toán bán hàng hoá người chỉ đạo phòng máy ( kế toán tổng hợp ) - Bộ phận kế toán bán hàng hoá : phụ trách kế toán mua hàng, bán hàng, quản lý tình hình nhập, xuất, tồn hàng hoá, vật thanh toán công nợ mua hàng. - Bộ phận kết toán thanh toán : bao gồm kế toán tiền mặt chịu trách nhiệm về tình hình thu chi tiền mặt tại quỹ. Kế toán tiền gửi ngân hàng, vay ngân hàng chịu trách nhiệm thực hiện phần hành kế toán thanh toán qua ngân hàng. - Bộ phạn kế toán vậttài sản : theo dõi tình hình sử dụng tài sản cố định của công ty như : mua, bán, thanh lý… bảng trích khấu hao phân bổ khấu hao tài sản cố định vào chi phí kinh doanh, tập hợp chi phí kinh doanh. - Bộ phận kế toán tổng hợp máy tính : kế toán tổng hợp điều tra, đối chiếu lập báo cáo, kế toán bộ phận máy tính lưu trữ số liệu trên cơ sở chứng từ nhập vào máy tính máy sẽ tiến hành kết chuyển lên các sổ kế toán, cho các báo cáo kế toán phục vụ cho nhu cầu quản lý báo cáo lên cấp trên. Hàng ngày khi phát sinh các nghiệp vụ ở kho, các cửa hàng lập hoá đơn kiêm phiếu xuất kho xi măng thu tiền. Cuối ngày lập báo cáo bán hạng nộp lên phòng kế toán đến ngân hàng để nộp tiền bán hàng. Các chứng từ, báo cáo bán hàng của các cửa hàng bán lẻ, các đại lý đều được gửi lên phòng kế toán để các bộ phận tương ứng ghi sổ. 5.2 Hình thức kế toán, chứng từ sổ sách sử dụng trong công tác hạch toán kế toán tại công ty vậtkỹ thuật xi măng. Về mặt lý luận : tổ chức hạch toán kế toán được đề cập đến như một trong những vấn đề cốt lõi của khoa học kế toans. Hạch toán kế toán là một hệ thống có mục tiêu, hướng đích thể hiện là sản phẩm, là chỉ tiêu, những dữ kiện phản ánh kiểm soát quá trình kinh doanh của một doanh nghiệp. Để thích hợp với tình hình kinh doanh của mình phù hợp với việc thực hiện công tác kế toán trên máy vi tính đang tiến hành tại công ty, công ty vậtkỹ thuật xi măng đã vận dụng theo hình thức : - Kế toán sổ nhật chung hạch toán theo phương pháp khai thường xuyên. - Đơn vị tiền tệ sử dung trong ghi chép : Việt Nam đồng, nguyên tắc chuyền đổi đồng tiền khác theo tỉ giá ngân hàng công thương . - Phương pháp kế toán tài sản cố định : + Đánh giá TSCĐ theo nguyên giá. +Phương pháp đánh giá TSCĐ theo quy định 1062 Như vậy công ty vậtkỹ thuật xi măng đã thực hiện hình thức sổ nhật chung theo quy định chế độ kế toán ban hành ngày 1/11/1995 trong quy định số 1141TC/CĐKT của bộ trươngt Bộ tài chính. Các sổ kế toán bao gồm : sổ cái tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ nhật chung, bảng cân đối kế toán, bảng cân đối số phát sinh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ bảng thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định hiện hành. Trình tự luân chuyển chứng từ là ghi sổ kế toán của công ty được thể hiện ở sơ đồ sau : Sơ đồ 3 : Trình tự luân chuyển chứng từ theo hình thức Nhật chung tại công ty vậtkỹ thuật xi măng. Chứng từ kế toán Nhật chung Sổ cái Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo kế toán Sổ hạch toán chi tiết II, Tình hình thực tế kế toán bán hàng xác định kết quả sản xuất kinh doanh ở công ty vậtkỹ thuật xi măng. 1. Kế toán quá trình bán hàng 1.1.Các vấn đề chủ yếu có liên quan đến quá trình bán hàng của doanh nghiệp. * Về phương pháp tính giá vốn tại công ty. [...]... đồng Kế toán căn cứ vào hoá đơn bán hàng, phiếu thu, phiếu chi để kế toán vào sổ nhật chung, sổ cái, cuối kỳ kết chuyển vào TK 911 2 .Kế toán xác định kết quả kinh doanh 2.1 Kế toán chi phí bán hàng Là một doanh nghiệp thương mại cũng như bao doanh nghiệp thương mại khác, các hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty vậtkỹ thuật xi măngbán hàng Với một mạng lưới cửa hàng rộng khắp thành phố, hàng. .. phí kế toán căn cứ vào sổ chi trước TK 511,632,641,911 để xác định kết quả hoạt đông sản xuất kinh doanh Theo số liệu của phòng kế toán công ty vậtkỹ thuật xi măng, tổng giá vốn vào trong tháng 6 năm 2002 là : 81.057.294.054 đồng Khi đó kế toán kết chuyển giá vốn vào TK 911 để xác định kết quả kinh doanh bằng bút toán : Nợ TK 911 81.057.294.054 Có TK 632 81.057.294.054 Tập hợp chi phí bán hàng và. .. vụ bán hàng của công ty thường xuyên diễn ra, đồng thời với các nghiệp vụ bán hàng đó là những chi phí nảy sinh trong quá trình bán hàng tại cửa hàng đại lý, chi nhánh mà chi phí đó gọi là chi phí bán hàng, chính vì vậy mà đối với công ty vậtkỹ thuật xi măng thì chi phí bán hàng chiếm một lượng rất lớn trong các khoản chi phí của một kỳ hạch toán Để tập hợp kết chuyênr chi phí bán ghàng, kế. .. khách hàng là cá nhân hoặc đơn vị ngoài quốc doanh Trong thời gian trả chậm, công ty không tính lãi trả chậm cho khách hàng nhằm khuyến khích khách hàng mua hàng của công ty Trình tự hạch toán như bán hàng trực tiếp, riêng chi phí vận chuyển công ty không tính vào tiền bán hàng mà hạch toán vào TK 641(7) cuối kỳ kết chuyển vào TK 911 * Kế toán bán lẻ hàng hoá : Với phương thức bán lẻ ở các cửa hàng. .. lại công ty, 1 liên ngân hàng của công ty giữ Khi ngân hàng nhận tiền chuyển vào tài khoản của công ty, ngân hàng sẽ gửi giấy báo có về công ty Nhận được giấy báo có, kế toán sẽ phản ánh số tiền đó vào TK 112 tài khoản có liên quan Đối với các khách hàng mua hàng trả chậm ( mua chịu ) kế toán công nợ dựa vào các chứng từ như hoá đơn bán hàng để phản ánh vào bên nợ TK 131 trên sổ theo dõi công nợ và. .. phí vận chuyển mà cửa hàng 262 đã chi hộ Nợ TK 6417 : 105.000 Nợ TK 133 : 105.000 Có TK 336 : 115.500 * Kế toán hàng gửi đại lý Với hình thức bán hàng gửi đại lý, công ty xác định một mức giá bán cho đại lý giao mức giá bán cho đại lý Hàng tháng công ty căn cứ vào số lượng tiêu thụ dự kiến từng loại hàng lập kế hoạch gửi lên công ty Công ty sẽ điều chuyển hàng cho đại lý xác định số hoa hồng được... lẻ ở các cửa hàng thì các cửa hàng theo dõi, hạch toán riêng trên hệ thống sổ sách riêng Nguồn hàng là do công ty chuyển đến, định kỳ hàng tháng người bán hàng lập báo cáo bán hàng cho kế toán thanh toán, sau đó báo cáo được chuyển đến cho kế toán bán hàng để ghi sổ kế toán VD : Ngày 05/03/2002 Xuất 35 tấn xi măng Hoàng thạch từ kho công ty ra cửa hàng 262 Minh Khai, giá bán 760.000đ / tấn, giá vốn 660.000đ... kế toán công ty sử dụng TK 641 TK này được mở chi tiết đến tài khoản cấp 5 Chi phí bán hàng tại các đại lý tự tinh toán còn chi phí bán hàng tại các trung tâm, cửa hàng nghiệp vận tải của công ty được gửi về công ty VD Trong tháng 03/2002 chi phí bán hàng được hạch toán như sau : - Chi phí nhân viên bán hàng Nợ TK 6411 Có TK 334 938.065 293 - Chi phí vật liệu, bao bì dùng phục vụ bảo quản hàng. .. đơn bán hàng, đối với trường hợp bán hàng trực tiếp tại kho của công ty theo các hợp đồng đã được kết, nếu khách hàng thanh toán ngay bằng tiền mặt, chứng từ ban đầu kế toán phải tập hợp là phiếu thu + Phiếu xuất kho : khi có khách hàng đến mua hàng có lệnh xuất hàng của giám đốc, lúc đó kế toán lập phiếu xuất kho, hết một ngày thủ kho nộp phiếu xuất kho lên phòng kế toán bán hàng của công ty. .. vốn hàng bán, nghiệp ghi nhận doanh thu tiêu thụ Để theo dõi quá trình vận động của tiền hàng, kế toán phải quản lý việc thanh toán thu hồi tiền bán hàng Đối với trường hợp bán hàng trực tiếp tại kho của công ty theo các hợp đồng đã ký, sau khi nhận được hoá đơn bán hàng, nếu khách hàng thanh toán ngay bằng tiền mặt, chứng từ ban đầu mà kế toán lập là : phiếu thu (mẫu sau ) Đơn vị : Công ty vật . THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VẬT KỸ THUẬT XI MĂNG. I. Một số đạc điểm về công ty vật tư kỹ thuật xi măng. . II, Tình hình thực tế kế toán bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh ở công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 1. Kế toán quá trình bán hàng 1.1.Các
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VẬT KỸ THUẬT XI MĂNG, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VẬT KỸ THUẬT XI MĂNG,

Hình ảnh liên quan

1, Quá trình hình thành và phát triển của công ty vật tư kỹ thuật xi măng. - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VẬT KỸ THUẬT XI MĂNG

1.

Quá trình hình thành và phát triển của công ty vật tư kỹ thuật xi măng Xem tại trang 1 của tài liệu.
5.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VẬT KỸ THUẬT XI MĂNG

5.1.

Hình thức tổ chức công tác kế toán Xem tại trang 7 của tài liệu.
5.2 Hình thức kế toán, chứng từ sổ sách sử dụng trong công tác hạch toán kế toán tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng. - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VẬT KỸ THUẬT XI MĂNG

5.2.

Hình thức kế toán, chứng từ sổ sách sử dụng trong công tác hạch toán kế toán tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng Xem tại trang 8 của tài liệu.
Sơ đồ 3: Trình tự luân chuyển chứng từ theo hình thức Nhật ký chung tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng. - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VẬT KỸ THUẬT XI MĂNG

Sơ đồ 3.

Trình tự luân chuyển chứng từ theo hình thức Nhật ký chung tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng Xem tại trang 10 của tài liệu.
BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ DỊCH VỤ BÁN RA - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VẬT KỸ THUẬT XI MĂNG
BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ DỊCH VỤ BÁN RA Xem tại trang 26 của tài liệu.