0

giáo ándạy ngày

11 101 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 09:11

TUẦN 15 (30-3/12/2010 ) Thứ Môn Tên bài giảng Thứ tư Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Chia cho số có hai chữ số Mở rộng vốn từ: đồ chơi- trò chơi Luyện đọc : Tuổi ngựa Thứ sáu Toán Toán Tiếng Việt Chia cho số có hai chữ số ( tiếp theo) Luyện chia cho số có hai chữ số(tt) Luyện tập quan sát đồ vật Thứ ba ngày 30 tháng 12 năm 2009 Luyện toán Chia cho số có hai chữ số I/Mục tiêu: Rèn kĩ năng chia cho số có hai chữ số Thực hành tính chia II/Hoạt động dạy và học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Bài 1: Đặt tính rồi tính : Gọi HS nêu phép chia Gọi HS phát biểu cách đặt phép chiavà cách thực hành phép chia Bài 2Tìm x: X x 45 =900 750 :X =25 Bài 3.Lớp 4c có 31 học sinh được nhận 2480 quyển vở .Hỏi mỗi em nhận được mấy quyển vở? Xác định phép chia HS lần lượt phát biểu HS thực hiện bảng con: 672 : 21 ;288 :24 740 :45 ;397 :56 -Hs xác định thành phần chưa biết của phép nhân -Hs làm vào vở , -2em xung phong lên bảng làm bài -HS thảo luận nhóm ,thực hiện vào phiếu học tập. Luỵên Tiếng Việt MRVT:Đồ chơi- Trò chơi IMục tiêu: Rèn kĩ năng tìm tên các đồ chơi ,trò chơi dân gian Biết miêu tả đồ chơi II.Hoạt động dạy và học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Bài 1:Thi tìm tên các đồ chơi và trò chơi mà em biết Bài 2:Em hãy miêu tả đồ chơi mà mình thích Bài3:Em cho biết trò chơi nào có lợi và có lợi như thế nào?và trò chơi nào có hại và có hại như thế nào? -Hs thi nhau nêu tên các đồ chơi và trò chơi có ở địa phương -Hs hoạt động nhóm đôi -Hs xung phong miêu tả đồ chơi trước lớp -Hs lần lượt nêu ích lợi của một số trò chơi đối với cơ thể đồng thời nói được một số trò chơi có hại nên tránh. Luyện Tiếng Việt Luyện đọc:Tuổi Ngựa IMục tiêu: Rèn kĩ năng đọc thành tiếng và đọc hiểu bài đọc Tuổi ngựa Luyện đọc diễn cảm bài đọc IIHoạt động dạy và học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1 Luyện đọc nối tdoạn đoạn Hướng dẫn HS đọc từ khó Hs nối tiếp đọc từng đoạn Hs luyện đọc nhóm đôi Hs đọc từ khó: Tuổi ngựa, Đen hút, Triền núi đá Hoa huệ. Hướng dẫn Hs tìm hiểu nghĩa từ mới 2/Luyện đọc diễn cảm : HD HSđọc diễn cảm từng đoạn HD Hs đọc diễn cảm toàn bài -HS nêu từ chú giải: Tuổi ngựa, Đại ngàn -HS đặt câu với từ đại ngàn Hs đọc diễn cảm từng đoạn trước lớp Hs luyện đọc trong nhóm Hs thi đọc diễn cảm từng đoạn Hs đọc diễn cảm toàn bài Hs thi đọc diễn cảm trước lớp. Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2010 Luyện toán: Chia cho số có hai chữ số(2 tiết) I/ Mục tiêu : Rèn kĩ nưng chia cho số có hai chữ số( Chia hết và chia có dư) II/Hoạt động dạy và học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Bài 1. Đặt tính rồi tính HD HSđặt tính chia HD HS nêu cách chia Bài 2.Tính giá trị biểu thức HD Hs nêu các bước thực hiện biểu thức HD HS tìm nhiều cách thực hiện phép tính Bài 3.Bài toán: Người ta đóng gói7000 quyển vở theo từng hộp (mỗi hộp gồm 12 quyển) . Hỏi HS thực hành chia trên bảng con : 2488 : 35 ; 9146 : 72 9009 :33 ; 9276 :39 Hs thực hiện tính giá trị biểu thức 560 : 28 x 5 ; 725 : 25 :5 HS thảo luận nhóm: Tìm lời giải Tìm phép tính đúng đóng được nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa mấy quyển vở? Tìm đơn vị phù hợp Nêu được số quyển vở còn thừa . Luyện Tiếng Việt : Quan sát đồ vật I/Mục tiêu: Rèn kĩ năng quan sát đồ vật để miêu tả Rèn kĩ năng nói thành câu văn miêu tả đồ vật . II/ Hoạt động dạy và học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Bài 1.Nêu tên một số dụng cụ học tập của em . Bài 2. Trong số đồ dùng đó ,em thích đồ vật nào nhất ? Vì sao ? Bài 3.Em hãy quan sát thật kĩ đồ vật mình thích và trình bày điều mình quan sát được GV HD HS cách quan sát đồ vật của mình . Hs lần lượt nêu tên một số đồ dùng của mình . HS thảo luận nhóm đôi HS nêu ý kiến của mình Hs làm việc cá nhân HS xung phong lên bảng trình bày ************************************************* TUẦN 16 (14-17/12/2010) Thứ Môn Tên bài giảng Tư Luyện toán Luyện Tiếng Việt Luyện Tiếng Việt Luyện chia cho số có ba chữ số Luyện đọc:Kéo co Luyện chính tả:Kéo co Sáu Luyện Toán Luyện Toán Luyện Tiếng việt Luyện giải toán có lời văn Luyện giải toán có lời văn(tt) Luyện tập miêu tả đồ vật Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Luyện Toán Chia cho số có ba chữ số I.Mục tiêu: Rèn kĩ năng chia cho số có ba chữ số,tiến hành trừ nhẩm ở các lần chia II.Hoạt động dạy và học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Bài 1:Đặt tính ròi tính: 765980 : 456 ; 2365789 :236 ; 7658940: 675 ; 6574583 :458 . Bài 2.Tìm X: a/ X x 456 = 9120 ; b/ 89658 : X = 293 ; Bài 3.Viết phép nhân có tích bằng một thừa số có ba chữ số. HS tự đặt tính rồi tính trên bảng con Gọi 4em lên bảng thực hiện HS xác định thành phần chưa biết của phép chia Hs nêu cách thực hiện Gọi 2em lên bảng trình bày Hs thi nhau nêu và viết phép nhân theo yêu cầu của đề bài Luyện đọc: Kéo co IMuc tiêu: Rèn kĩ năng đọc thành tiếng bài đọc Rèn đọc diễn cảm, thể hiện nội dung của bài đọc IIHoạt động dạy và học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/Rèn đọc cá nhân: Gọi hs đọc nối tiếp từng đoạn HD phát âm dúng từ khó trong đoạn (Chú ý rèn các em đọc yếu) 2/Rèn đọc diễn cảm HD Hs nhớ cách thể hiện giọng đọc của bài HD các em đọc diễn cảm từng đoạn và toàn bài(Bồi dưỡng HS khá giỏi) HS xung phong dọc nối tiếp đọan *Tịnh, Lâm, Nhung, Chi, được đọc trước lớp Hs nhắc lại giọng đọc của bài Xung phong đọc diễn cảm trước lớp *Tùng, TrâmA, Quỳnh, Hương Mai thi đọc diễn cảm đoạn cuối của bài Luyện Chính tả Kéo co IMục tiêu: Rèn kĩ năng nghe viết đúng chính tả đoạn văn trong bài kéo co Rèn kĩ năng phân biệt chính tả âm r, d, gi II.Hoạt động dạy và học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/Rèn kĩ năng nghe viết chính tả HD các em đọc đoạn văn trong bài đọc Kéo co. -HD tìm từ khó đọc -HDviết từ khó HDcác em viết bài vào vở GV thu vở chấm 2/Luyện tập chính tả Tổ chức các em làm các bài tập trong SGK HD các em tập phát âm đúng chính tả để phân biệt âm d, r, gi (chú ý đến HS yếu, kém) HS đọc đoạn văn trước lớp. Hsnêu từ khó trong bài HS tập viết bảng con:Hữu Trấp, Quế Võ, Tích Sơn. HS nghe và viết bài vào vở Đoi bạn đổi vở chấm chéo, báo cáo kết quả HS tự hoàn thành bài tập, trình bày kết quả trước lớp. Em tịnh, TrâmB, Chi, Nhung tập phân biệt và phát âm đúng âm r, d, gi Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 2010 Luyện toán (2t) Giải toán có lời văn I.Mục tiêu: Rèn kì năng nhận dạng toán và phương pháp giải toán Rèn kĩ năng giải toán bằng nhiều cách khác nhau II.Hoạt động dạy và học: Hoạt động của GV Hoạt động của học sinh Bài 2/87 Gọi HS đọc đề toán Hdcác em xác định mối quan hệ dữ kiện đề bài cho và hổi như thế nào? HD các em tìm lời văn thích hợp với phép tính Khuyến khích các em tìm nhiều lời giải khác nhau cho bài toán Bài 3/90. -Cách tiến hành tương tự bài trên -Gợi ý học sinh tìm nhiều cách giải bài toán Bài 3/93 . HD các em xác định dạng toán : Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng Gợi ý cho các em có nhiều cách giải bài toán 2em khá giỏi đọc đề bài Đôi bạn hỏi đáp nhau về yêu cầu của bài toán Hs giải bài toán theo nhiều cách khác nhau Dưới lớp nhận xét chọn cách giải hay nhất Bài giải Mỗi hộp chứa số gói kẹolà 120 X 24 = 2880 (gói ) Nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹothì cần số hộp là: 2880 : 160 = 18 ( hộp ) Đáp số : 18 hộp . HS thảo luận các cách giải khác nhau cho bài toán . - Cách 1: Bài giải Số thùng đồ dùng mỗi trường nhận được là : 468 : 156 = 3 (thùng ) Mỗi trường có số bộ đồ dùng là : 40 X 3 = 120 ( bộ ) ĐS : 120 bộđồ dùng - Cách 2 : Bài giải Số bộ đồ dùng có là: 468 x 40 = 18720 ( bộ ) Số bộ đồ dùng mỗi trường nhận được là : 18720 : 156 = 120 ( bộ ) ĐS : 120 bộ đồ dùng. HS xác định tổng số HS : 672 bạn Trong đó nữ nhiều hơn nam là :92 bạn Tìm số HS nữ , số HS nam Các cách giải Cách 1: Tìm số HS nữ .( Áp dụng công rthức tìm số lớn ) Tìm số học sinh nam Cách 2 : Tìm số học sinh nam( Áp dụng công thức tìm số bé ) Tìm shọc sinh nữ ************************************************ TUẦN 17 (14- 17/ 12/ 2010) Thứ Môn học Tên bài Thứ 3 Luyện toán Luyện TV Luyện TV Chia cho số có 3 chữ số Luyện đọc Rất nhiều mặt trăng Luyện từ và câu : Câu kể Ai làm gì? Thứ 6 Luyện toán Luyện toán Luyện TV Dấu hiệu chia hết cho 2 Dấu hiệu chia hết cho 2(tt) Luyện tập văn miêu tả đồ vật Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Luyện toán Chia cho số có 3 chữ số I.Mục tiêu: Rèn kĩ năng chia cho số có ba chữ số Biết thực hiện nhân ,chia ,trừ nhẩm ở các lần chia II.Hoạt động dạy và học: Hoạt đọng của GV Hoạt động của HS Bài 1.Đặt tính rồi tính: a/54322:346 ;25275 :108 b/41535 :195 ; 80120 ;245 Bài 2:Tính bằng cách thuận tiện nhất: a/ 453453 :(455 X 20) HS xung phong lên bảng thực hiện và trình bày các bước thực hiện Dưới lớp nhận xét cách thực hiện giữa các phép tính có gì khác b/6574856:345:15 HD các em áp dụng tính chất chia một số cho một tích để tính giá trị của biểu thức thuận tiện nhất(nhanh nhất) Bài 3:Bài toán HD các em đọc đề và phân tích đề bài ,xác định yêu cầu bài toán Xác đinnhj dạng toán để có phương pháp giải toán HD các em tìm cách giải khác cho bài toán HS áp dụng tính chất chia một số cho một tích để thực hiện tính thuạn tiện nhất2 HS thảo luận nhóm, trình bày bài giải vào phiếu bài tập Bài giải Hai lần số học sinh nam là: 672-92=580 (học sinh) Số học sinh nam là : 580 :2 = 290(học sinh) Số học sinh nữ của trường là: 290 +92 =382 (học sinh) Đáp số: 290 học sinh nam 382 học sinh Hs xung phong trình bày cách giải khác cho bài toán Luyện Tiếng Việt Luyện tập miêu tả đồ vật I.Mục tiêu : Rèn kĩ năng quan sát đồ vật và miêu tả nó bằng lời Rèn kĩ năng viết bài văn miêu tả đồ vật dủ ba phần Hoạt động của GV Hoạt động của học sinh Bài1/ Quan sát chiếc cặp sách của em và ghi lại những điêù em quan sát dược Hd các em Dùng nhiều giác quan để quan sát HS làm việc cá nhân Hs biết ghi lại những đặc điểm nổi bật của đồ vật vào vở theo một đồ vật rồi ghi lại những điều mình quan sát được Bài 2/Tả chiếc cặp ssách em đang dùng Hd các em biết dựa vào những điều mình quan sát được ở bài tập 1 để viết thành bài văn miêu tả đồ vật Hd các em biếtt kết hợp lời kể vào bài để bài văn trở nên gần gũi và sinh động trình tự HS dựa vào cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật để llàm bài viết HS xung phong đọc bài viết của mình trước lớp Cả lớp tham gia nhận xét bình chọn bạn có bài viết dầy dủu 3phần và nội dung phong phú ,sinh động nhất ************************************ . theo) Luyện chia cho số có hai chữ số(tt) Luyện tập quan sát đồ vật Thứ ba ngày 30 tháng 12 năm 2009 Luyện toán Chia cho số có hai chữ số I/Mục tiêu: Rèn. cảm từng đoạn Hs đọc diễn cảm toàn bài Hs thi đọc diễn cảm trước lớp. Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2010 Luyện toán: Chia cho số có hai chữ số(2 tiết) I/ Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo ándạy ngày, giáo ándạy ngày,

Hình ảnh liên quan

-2em xung phong lên bảng làm bài -HS thảo luận nhóm ,thực hiện vào  phiếu học tập. - giáo ándạy ngày

2em.

xung phong lên bảng làm bài -HS thảo luận nhóm ,thực hiện vào phiếu học tập Xem tại trang 1 của tài liệu.
HS xung phong lên bảng trình bày  - giáo ándạy ngày

xung.

phong lên bảng trình bày Xem tại trang 4 của tài liệu.
HS xung phong lên bảng thực hiện và trình bày các bước thực hiện   Dưới lớp nhận xét cách thực hiện  giữa các phép tính có gì khác - giáo ándạy ngày

xung.

phong lên bảng thực hiện và trình bày các bước thực hiện Dưới lớp nhận xét cách thực hiện giữa các phép tính có gì khác Xem tại trang 8 của tài liệu.