0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT SÔNG HỒNG

39 354 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 07:20

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1 GVHD: PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT SÔNG HỒNG 2.1.Kế toán chi phí sản xuất 2.1.1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  Đặc điểm kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Ở Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Sông Hồng, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thường chiếm khoảng 60% đến 75% trong giá thành sản phẩm do sản phẩm chính của Công ty là các công trình xây dựng. Nguyên vật liệu ở Công ty bao gồm nhiều loại nhưng chủ yếu được phân loại thành: Vật liệu chính gồm các loại vật liệu xây dựng: xi măng, sắt thép, gạch ngói, đá… được hạch toán ở TK 1521 Vật liệu phụ: giàn giáo, ván khuôn, cốt pha, xô, thùng, gầu, chậu, giao, bay…được hạch toán ở TK 1522 Vật liệu xăng dầu hạch toán ỏ TK 1523 Phụ tùng thay thế hạch toán ở TK 1524 Bảo hộ lao động hạch toán ở TK 1525 Thuốc y tế hạch toán ở TK 1526 Phế liệu thu hồi hạch toán ở TK 1527 Toàn bộ số công cụ dụng cụ như giàn giáo, ván khuôn, cốt pha, xô, chậu, … thì được để tại địa điểm thi công lâu dài nên Công ty phân bổ 100% coi số công cụ này là một khoản vật liệu phụ hạch toán ở TK 1522. Kế toán Công ty áp Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2 GVHD: PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang dụng phương pháp bình quân gia quyền để xác định giá trị vật tư xuất, giá ở đây bao gồm cả giá mua chi phí thu mua (không thuế GTGT). Phương pháp tính giá nguyên vật liệu trực tiếp tại Công tychi phí nguyên vật liệu trực tiếp được hạch toán trực tiếp vào từng công trình, hạng mục công trình. Do địa bàn hoạt động của Công ty khá rộng bao, trải khắp các tỉnh, các công trình thường cách xa nhau, do đó nguyên vật liệu được tổ chức thành kho riêng cho các đội đặt ngay tại các công trường do đội trực tiếp quản lý với hai nguồn cung ứng chính là cấp từ Công ty đội tổ chức thu mua. Trong chuyên đề này, em lấy số liệu từ quý IV năm 2007 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng Kỹ Thuật Sông Hồng, cụ thể theo công trình đường Ninh Dân – Thanh do đội xây dựng số 5 đảm nhận thi công để minh họa cho công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty.  Trình tự hạch toán *Hạch toán chi tiết Phòng kế hoạch-kỹ thuật căn cứ vào dự toán được lập kế hoạch về tiến độ thi công của từng công trình để lập kế hoạch cung cấp vật tư, bàn giao nhiệm vụ sản xuất thi công cho từng đội xây dựng. Đối với những công trình ở xa thì Công ty tiến hành mua vật liệu tại chỗ để tiết kiệm chi phí thu mua, đồng thời tránh được sự hao hụt mất mát khi vận chuyển. Khi đó, các đội xây dựng dùng khoản tiền Công ty tạm ứng để đội tự tìm nguồn vật tư ở ngoài. Trường hợp đặc biệt nếu địa bàn thi công không vật tư cần thiết để thi công thì cử ngừời đi mua kịp thời để đảm bảo được tiến độ thi công công trình. Khi vật liệu về nhập kho thì thủ kho công trình cùng với người giao vật tư tiến hành kiểm tra, cân đo, đong đếm đầy đủ về số lượng, chất lượng Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3 GVHD: PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang vật liệu để lập phiếu nhập kho. Nếu vật liệu đã sẵncông trường thì số vật liệu đó sẽ được xuất cho thi công. Trong cả hai trường hợp thì khi vật tư về đến kho của đội, thủ kho cùng với bộ phận cung ứng căn cứ vào “Phiếu xuất kho” (do bộ phận vật tư lập khi xuất kho vật tư của Công ty chuyển cho đội) hoặc “Hóa đơn bán hàng” (Biểu số 01) của người bán để lập “Phiếu nhập kho” (Biểu số 02) Biểu số 01: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 2 (Giao khách hàng) Ngày 10 tháng 0 năm 2007 Mẫu số 01/GTGT-3LL LB/2007B 0021056 Đơn vị bán hàng: Cty cổ phần Phương Địa chỉ: Tiên Cát - Việt Trì – Phú Thọ Điện thoại: 0210.953.082 Họ tên người mua hàng: Nguyễn Văn Trung Địa chỉ: Công ty Cổ Phần Xây Dựng HTKT Sông Hồng MST: 2.600.166.836 Hình thức thanh toán: Tiền mặt STT Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư Đơn vị tính Số lượng Đơn giá (đ) Thành tiền (đ) 1 Cát vàng m3 4.570 25.000 114.250.000 Cộng tiền hàng 114.250.000 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 11.425.000 Tổng cộng tiền thanh toán 125.675.000 Số tiền viết bằng chữ: Một trăm hai lăm triệu, sáu trăm bảy lăm nghìn đồng Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biểu số 02: Cty cổ phần xây dựng HTKT Sông Hồng Mẫu số 01-VT Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 4 GVHD: PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang -Tổng Công ty Sông Hồng Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày Đội số 5 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính PHIẾU NHẬP KHO Ngày 10 tháng 10 năm 2007 Số: 450 Nợ: 152 Có: 331 Họ tên người giao hàng: Đinh Văn Hải Nhập tại kho: Đội số 5 – Công trình đường Ninh Dân – Thanh T T Tên vật tư ĐV T Số lượng Đơn Giá (đ) Thành tiền (đ) Theo CT Thực nhập 1 Cát vàng m3 4.570 4.570 25.000 114.250.000 2 Xi măng Hoàng Mai Kg 120.000 120.000 780 93.600.000 3 Sỏi m3 2000 2000 17.901 35.802.000 Cộng x x x x 243.652.000 Tổng số tiền bằng chữ: Hai trăm bốn ba triệu sáu trăm năm mươi hai nghìn đồng Số chứng từ gốc kèm theo: 03 Ngày 10 tháng 10 năm 2007 Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Đội trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Tại Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Sông Hồng, đội trưởng tổ trưởng tổ sản xuất là người trực tiếp theo dõi chỉ đạo tiến độ thi công của công trình. Khi cần nguyên vật liệu để thi công, tổ trưởng tổ sản xuất lập phiếu xin lĩnh vật tư xuống kho để lĩnh vật tư theo yêu cầu. Bộ phận thủ kho căn cứ vào số lượng xuất kho thực tế để lập phiếu xuất kho, sau đó cùng tổ trưởng tổ sản xuất vào phiếu xuất kho. Sau khi xuất kho, thủ kho ghi vào số lượng thực xuất từng thứ, ghi ngày tháng năm xuất kho cùng với người nhận tên vào Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 5 GVHD: PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang phiếu xuất kho (ghi rõ họ tên). Phiếu xuất kho được lập riêng cho mỗi lần xuất kho. Phiếu xuất được lập thành 2 liên, liên 1 thủ kho giữ để ghi thẻ kho chuyển cho kế toán đội, liên 2 do người nhận giữ. Hàng ngày kế toán đội tập hợp phiếu xuất kho, tiến hành định khoản ghi cột thành tiền trên phiếu xuất kho (Biểu số 03). Biểu số 03: Cty cổ phần xây dựng HTKT Sông Hồng Mẫu số 02-VT -Tổng Công ty Sông Hồng Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày Đội số 5 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính PHIẾU XUẤT KHO Ngày 23 tháng 10 năm 2007 Số 502 Nợ: 621 : 152 Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Thế Phượng Lý do xuất: Xuất cho công trình đường Ninh Dân – Thanh Xuất tại kho: Đội số 5 T T Tên vật tư ĐVT Số lượng Đơn giá (đ) Thành tiền (đ) Yêu cầu Thực xuất 1 Cát vàng m3 4.570 4.570 25.000 114.250.000 Cộng x x x x 114.250.000 Tổng số tiền bằng chữ: một trăm mười bốn triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng Số chứng từ kèm theo: 03 Ngày 23 tháng 10 năm 2007 Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Đội trưởng (Ký, họ tên) (ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 6 GVHD: PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang Kế toán đội hàng ngày tập hợp các chứng từ gốc cuối tháng nộp các chứng từ gốc đó lên phòng kế toántài chính của Công ty làm căn cứ ghi sổ kế toán lên các báo cáo định kỳ theo quy định. Kế toán tại phòng Kế toántài chính của Công ty kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của các chứng từ gốc do các đội gửi lên, kế toán lập “Bảng phân bổ NVL,CCDC” cho các công trình, hạng mục công trình (Biểu số 04). Để tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, kế toán sử dụng TK 621.TK này được mở theo dõi chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình như: TK 621-đường Ninh Dân-Thanh TK 621-Trung tâm thương mại tỉnh Hải Dương Chẳng hạn, ngày 23 tháng 10 năm 2007: xuất 4570m3 cát vàng cho thi công Công trình đường Ninh Dân-Thanh Hà, căn cứ Phiếu xuất kho kế toán ghi: Nợ TK 621-đường Ninh Dân-Thanh 114.250.000 TK 1521 114.250.000 Biểu số 04: Công ty xây dựng HTKT Sông Hồng Mẫu số 07-VT -Tổng công ty Sông Hồng Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày Đội số 5 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính BẢNG PHÂN BỔ NVL,CCDC Tháng 10 năm 2007 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 7 GVHD: PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang T T Ghi TK Ghi nợ TK TK 152 TK 153 1 Tk 621 - Công trình đường Ninh Dân-Thanh 1.197.378.000 Công trình XM 15 Cty may Thăng Long 151.708.500 … Cộng 4.379.895.000 2 TK 623 - Công trình đường Ninh Dân-Thanh 32.836.500 Công trình XM 15 Cty may Thăng Long 3.727.000 … … Cộng 203.823.000 3 TK 627 84.751.500 Tổng cộng 4.668.469.500 - Ngày 31 tháng 10 năm 2007 Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) *Hạch toán tổng hợp Căn cứ vào các chứng từ gốc các đội gửi lên, kế toán phòng tài chính-kế toán của Công ty lập “Chứng từ ghi sổ” (Biểu số 05). Các nghiệp vụ nhập kho đều được ghi vào một CTGS các nghiệp vụ xuất kho đều được ghi vào một CTGS. Đây cũng chính là căn cứ để kế toán ghi vào “Sổ cái TK 621” (Biểu số 07). Dựa vào các số liệu trên CTGS kế toán lập “Sổ chi tiết TK 621-Đường Ninh Dân-Thanh Hà” (Biểu số 06). Biểu số 05: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 8 GVHD: PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang Công ty cổ phần xây dựng HTKT Sông Hồng Mẫu số S02-DN -Tổng công ty Sông Hồng ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính CHỨNG TỪ GHI SỔ Công trình đường Ninh Dân-Thanh Số 302 Ngày 31 tháng 10 năm 2007 Trích yếu Tài khoản Số tiền Ghi chú Nợ Xuất NVL cho thi công công trình đường Ninh Dân-Thanh 621 152 1.197.378.000 Cộng x x 1.197.378.000 Kèm theo 06 chứng từ gốc Ngày 31 tháng 10 năm 2007 Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biểu số 06: SỔ CHI TIẾT TK 621 Tên công trình: Đường Ninh Dân-Thanh Quý IV năm 2007 Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Số tiền SH NT Nợ 502 23/10 Xuất cát vàng cho thi công 152 114.250.000 503 24/10 Xuất đá dăm cho thi công 152 16.924.000 … … … … … Cộng phát sinh T10 x 1.197.378.000 520 10/11 Xuất xi măng cho thi công 152 31.200.000 … … … … … Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 9 GVHD: PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang Cộng phát sinh T11 x 1.060.200.000 532 03/12 Mua đá dăm sử dụng ngay cho thi công 331 23.426.000 … … … … … Cộng phát sinh T12 x 2.145.690.000 KC T12 31/12 KC CPNVLTT quý IV 154 4.403.268.000 Cộng phát sinh quý IV x 4.403.268.000 4.403.268.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2007 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biểu số 07: Công ty cổ phần xây dựng HTKT Sông Hồng Mẫu số S02c1-DN -Tổng công ty Sông Hồng ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính SỔ CÁI TÀI KHOẢN 621 Quý IV năm 2007 CTGS Diễn giải TK ĐƯ Số tiền SH NT Nợ … … … … … … 302 31/10 Xuất NVL cho thi công đường N.Dân-Thanh 152 1.197.378.000 302 31/10 Xuất NVL cho thicông… … … … … … … … Cộng phát sinh T10 x 4.379.895.000 … … … … … Cộng phát sinh T11 x 5.603.721.000 … … … … … Cộng phát sinh 12 x 5.720.190.000 520 31/12 KC CPNVLTT quý IV 154 4.403.268.000 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10 GVHD: PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang đường N.Dân-T.Hà 521 31/12 KC CPNVLTT quý IV XM 15 Cty may T.Long 154 372.625.000 … … … … … Cộng quý IV x 14.703.806.000 14.703.806.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2007 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc Cty (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 2.1.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp  Đặc điểm chi phí nhân công trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp là những khoản chi phí lao động trực tiếp tham gia vào quá trình hoạt động xây dựng. Chi phí nhân công trực tiếp ở Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Sông Hồng bao gồm các khoản phải trả cho người lao động thuộc quản lý của Công ty cả lao động thuê ngoài. Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tiền lương bản, các khoản phụ cấp tiền lương phụ, các khoản trích theo lương…có tính chất ổn định thực tế phải trả cho nhân công xây lắp, nó chiếm khoảng 10% đến 15% giá thành sản phẩm. Tại Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Sông Hồng thì chi phí này bao gồm: -Tiền lương chính của công nhân trực tiếp tham gia xây dựng lắp đặt máy móc thiết bị. -Các khoản trích theo lương như BHYT, BHXH, KPCĐ trên lương của công nhân trực tiếp thi công. Để tập hợp CPNCTT Công ty sử dụng TK 622-CPNCTT, tài khoản này được lập chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình. Do đặc điểm của ngành xây dựng là các công trình thường ở xa, lại không tập trung một chỗ nên ngoài lực lượng công nhân của Công ty thì Công ty sử dụng nguồn lao động tại chỗ nhằm giảm chi phí như chi phí làm lán trại, chỗ ăn [...]... ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc Cty (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 2.1.3 Kế toán chi phí sản xuất chung  Đặc điểm chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung toàn bộ những khoản chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra ngay tại công trình xây dựng nhưng không được tính vào chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí SDMTC Khoản mục chi phí SXC bao gồm: -Chi phí vật... tên) 2.1.5 .Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất Đối tượng tập hợp chi phí Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Sông Hồng là từng công trình, hạng mục công trình Do đặc điểm của sản phẩm xây lắp là giá trị lớn, thời gian thi công lâu dài, không thể xác định chính xác thời điểm công trình hoàn thành nên Công ty áp dụng cách tính như sau: -Đối với những công trình hoàn thành nghiệm thu bàn giao... lên phòng kế toán tài chính để kế toán Công ty lập Chứng từ ghi sổ ghi vào Sổ cái TK 627 Kế toán Công ty tập hợp chi phí sản xuất chung phát sinh tại các công trình tiến hành phân bổ cho từng công trình theo chi phí nhân công trực tiếp của từng công trình theo tiêu thức: Mức chi phí SXC phân bổ cho Tổng chi phí SXC = công trình A x Tổng chi phí NCTT Chi phí NCTT của công trình A Căn cứ vào các... Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Kế toán tại phòng kế toán- tài chính lập “Bảng tổng hợp chi phí sản xuất (Biểu số 29) chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình Biểu số 29: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT Công trình đường Ninh Dân-Thanh Quý IV năm 2007 STT 1 2 3 4 Khoản mục chi phí Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sử dụng máy thi công Chi phí sản. .. thu Các công trình xây dựng Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Sông Hồng thường được nghiệm thu theo các bước sau: Bước 1: Nghiệm thu nội bộ: Phòng kế hoạch -kỹ thuật của Công ty, chỉ huy công trường, đội xây dựng tổ chức nghiệm thu khối lượng thực tế đã hoàn thành làm sở để thanh toán tiền công cho đội xây dựng lập báo cáo nghiệm thu Bước 2: Nghiệm thu sở do cán bộ giám sát kỹ thuật. .. thi công lâu dài kết cấu chi phí phức tạp Xuất phát từ đặc điểm trên nên công tác đánh giá sản phẩm dở dang là hết sức cần thiết Sản phẩm dở dang được xác định bằng phương pháp kiểm hàng quý Công ty đánh giá sản phẩm dở dang thông qua khối lượng xây lắp dở dang theo dự toán Để tính toán được giá thành thực tế của khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ, tức là khối lượng công việc chưa hoàn thành và. .. khấu hao TSCĐ sửa chữa lớn TSCĐ -Chi phí lãi vay, chi phí văn phòng phẩm phục vụ quản lý -Chi phí lán trại tạm thời, chi phí bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn cho công nhân viên… -Chi phí thí nghiệm vật liệu, nghiệm thu công trình… -Chi phí cho các dịch vụ mua ngoài như điện nước, điện thoại -Chi phí bằng tiền khác Do chi phí sản xuất chung liên quan đến việc tổ chức điều hành sản xuất nó bao gồm... nghiệm thu với Công ty hoặc Công ty tạm chấp nhận khối lượng hoàn thành 80% bước 1 để lập báo cáo Bước 3: Nghiệm thu thanh toán của chủ đầu tư (Bên A), căn cứ vào nghiệm thu này Công ty lập hồ sơ dự toán thanh toán giá trị xây lắp hoàn thành Cuối mỗi quý, đại diện phòng kỹ thuật của Công ty kết hợp cùng chỉ huy công trường, kế toán Công ty tiến hành kiểm lập Bảng xác nhận khối lượng xây lắp dở dang... công Công ty cổ phần xây dựng HTKT Sông Hồng những năm gần đây đã trang bị được cho mình nhiều máy móc thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu của sản xuất thi công được thuận lợi, giảm lao động trực tiếp, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm nâng cao chất lượng sản phẩm công trình Về chi phí sử dụng máy thi công, bao gồm:  Lương các khoản phụ cấp, các khoan trích theo lương của công nhân... yếu tố chi phí nên việc phản ánh chính xác, hợp lý giám sát chặt chẽ quá trình phát sinh các khoản chi phí là một yêu cầu cần thiết không thể thiếu trong quá trình quản lý cũng như hạch toán Để phản ánh khoản chi phí này, Công ty sử dụng tài khoản 627 -Chi phí sản xuất chung Tài khoản này được chi tiết như sau: • 6271 -Chi phí nhân viên • 6272 -Chi phí vật liệu • 6274 -Chi phí KH TSCĐ • 6277 -Chi phí dịch . đề thực tập tốt nghiệp 1 GVHD: PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG. trả cho nhân công xây lắp, nó chi m khoảng 10% đến 15% giá thành sản phẩm. Tại Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Sông Hồng thì chi phí này bao gồm:
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT SÔNG HỒNG, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT SÔNG HỒNG,

Hình ảnh liên quan

BẢNG CHẤM CÔNG - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT SÔNG HỒNG
BẢNG CHẤM CÔNG Xem tại trang 12 của tài liệu.
Biểu số 08: BẢNG CHẤM CÔNG THÁNG 10 TỔ SẮT HÀN - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT SÔNG HỒNG

i.

ểu số 08: BẢNG CHẤM CÔNG THÁNG 10 TỔ SẮT HÀN Xem tại trang 12 của tài liệu.
BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT SÔNG HỒNG
BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ Xem tại trang 25 của tài liệu.
Hàng tháng, kế toán Công ty lập “Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ” (Biểu số 20) cho từng công trình. - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT SÔNG HỒNG

ng.

tháng, kế toán Công ty lập “Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ” (Biểu số 20) cho từng công trình Xem tại trang 25 của tài liệu.
Căn cứ vào Bảng tính và phân bổ Khấu hao TSCĐ cuối quý, kế toán ghi vào “Sổ chi tiết TK 6234” (Biêu số 21) - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT SÔNG HỒNG

n.

cứ vào Bảng tính và phân bổ Khấu hao TSCĐ cuối quý, kế toán ghi vào “Sổ chi tiết TK 6234” (Biêu số 21) Xem tại trang 26 của tài liệu.
Kế toán tại phòng kế toán-tài chính lập “Bảng tổng hợp chi phí sản xuất” (Biểu số 29) chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình. - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT SÔNG HỒNG

to.

án tại phòng kế toán-tài chính lập “Bảng tổng hợp chi phí sản xuất” (Biểu số 29) chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình Xem tại trang 33 của tài liệu.