0

Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa chỉ IPV6 cho mạng internet việt nam

110 18 1
  • Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa chỉ IPV6 cho mạng internet việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2021, 08:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI BÙI TIẾN ĐẠT NGHIÊN CỨU PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI ĐỤA CHỈ IPV6 CHO MẠNG INTERNET VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NGÀNH: ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS NGUYỄN VŨ THẮNG HÀ NỘI – 2010 Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .5 DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ 10 LỜI MỞ ĐẦU 12 CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH TÀI NGUYÊN IPV4 SỰ CẤP THIẾT PHẢI CHUYỂN ĐỔI SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN IPV6 15 1.1 ĐỊA CHỈ IPV4 CẠN KIỆT MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN IPV6 15 1.1.1 Tình hình sử dụng nguồn địa IPv4 toàn cầu 15 1.1.2 Hạn chế địa IPv4 Mục tiêu phát triển IPv6 .17 1.1.3 Mục tiêu thiết kế IPv6 19 1.2 HIỆN TRẠNG TRIỂN KHAI IPV6 TOÀN CẦU 20 1.2.1 Tiêu chuẩn hóa IPv6 .21 1.2.2 Triển khai IPv6 hệ thống máy chủ tên miền root ccTLD .21 1.2.3 Tình hình cấp phát sử dụng tài nguyên địa IPv6 21 1.2.4 Triển khai IPv6 số quốc gia phát triển 24 1.2.5 Một số dự án, mạng kết nối IPv6 điển hình 27 CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA ĐỊA CHỈ 30 VÀ GIAO THỨC IPV6 30 2.1 CẤU TRÚC ĐỊA CHỈ IPV6 30 2.1.1 Cách thức biểu diễn địa IPv6 30 2.1.2 Cấu trúc địa IPv6 .31 2.1.3 Tổng quan phân loại địa IPv6 .32 2.1.4 Thống kê dạng địa IPv6 .33 2.1.5 Đặc tính địa IPv6 34 2.2 NHỮNG CẢI TIẾN TRONG THIẾT KẾ CỦA IPV6 SO VỚI IPV4 37 2.2.1 Cải tiến phần mào đầu IPv6 37 Bùi Tiến Đạt – Lớp Cao học Điện tử 1 Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam 2.2.2 Thay địa broadcast IPv4 địa multicast IPv6 43 2.2.3 Địa Link-local thủ tục cho giao tiếp nội 44 2.2.4 Tự động cấu hình địa khơng trạng thái thiết bị IPv6 48 2.2.5 Tối ưu hóa q trình phân giải địa để tăng hiệu suất mạng .51 2.3 CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI GIAO TIẾP IPV6/IPV4 .52 2.3.1 Chạy đồng thời giao thức IPv4/IPv6 (Dual-stack) 53 2.3.2 Công nghệ biên dịch 53 2.3.3 Công nghệ đường hầm 53 CHƯƠNG 3: THIẾT LẬP MẠNG THỬ NGHIỆM CUNG CẤP DỊCH VỤ IPV6 ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRIỂN KHAI IPV6 58 XÂY DỰNG MƠ HÌNH MẠNG IPV6 58 3.1 3.1.1 Lựa chọn mơ hình 58 3.1.2 Sơ đồ mạng thiết lập 59 3.1.3 Quy hoạch địa 64 3.1.4 Danh mục thiết bị thử nghiệm 65 3.2 TRIỂN KHAI CÁC DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM CHẠY TRÊN IPV6 66 3.2.1 Dịch vụ tunnel brocker (cho phép truy cập từ mạng IPv6 vào IPv6 công nghệ tunnel brocker) 66 3.2.2 Dịch vụ tên miền (DNS) .67 3.2.3 Dịch vụ web 69 3.2.4 Dịch vụ VoIP 71 3.3 KẾT NỐI MẠNG IPV6 ĐÃ LẬP RA QUỐC TẾ 72 3.4 ĐO KIỂM ĐÁNH GIÁ SO SÁNH HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG IPV6/IPV4 .75 3.4.1 Công cụ đo kiểm Iperf 75 3.4.2 Đo kiểm so sánh IPv6/IPv4 mạng LAN 76 3.4.3 Đo kiểm so sánh IPv6/IPv4 qua đường ngầm 77 3.4.4 Đo kiểm so sánh IPv6/IPv4 qua kết nối đường hầm đường trực tiếp 79 Bùi Tiến Đạt – Lớp Cao học Điện tử Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam CHƯƠNG 4: PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI ĐỊA CHỈ IPV6 CHO MẠNG INTERNET VIỆT NAM 81 4.1 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG INTERNET VIỆT NAM 81 4.1.1 Hệ thống trạm trung chuyển lưu lượng quốc gia VNIXv4 .84 4.1.2 Khảo sát trạng mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ Internet ISP Việt Nam 87 4.1.3 Dịch vụ Internet Việt Nam, phân tích ưu nhược điểm triển khai IPv6 ………………………………………………………………… 90 4.1.4 Tình hình triển khai IPv6 Việt Nam 89 4.2 PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI ĐỊA CHỈ IPV6 CHO MẠNG INTERNET VIỆT NAM 92 4.2.1 Giai đoạn (đã thực hiện): Xây dựng trạm trung chuyển VNIXv6, DNS hỗ trợ IPv6, xây dựng số dịch vụ IPv6 cho ISP 94 4.2.2 Giai đoạn (giai đoạn độ): VNNIC xây dựng thêm trạm VNIXv6 Đà Nẵng, phối hợp ISP kết nối mạng IPv6 ISP VNIXv6 Các ISP tiến hành xây dựng mạng IPv6 101 4.2.3 Giai đoạn (giai đoạn hoàn thành): Chuyển hoàn toàn hệ thống mạng doanh nghiệp ISP sang chạy hoàn toàn địa IPv6, tạo thành mạng Internet IPv6 hoàn chỉnh cho Việt Nam 104 KẾT LUẬN .106 TÀI LIỆU THAM KHẢO .107 TÓM TẮT LUẬN VĂN 109 Bùi Tiến Đạt – Lớp Cao học Điện tử Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam LỜI CẢM ƠN Trước hết xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS.Nguyễn Vũ Thắng, thầy giáo hướng dẫn khoa học, người nhiệt tình hướng dẫn, bảo hỗ trợ phần tài liệu tham khảo đưa góp ý q báu để tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo công tác Khoa Điện tử Viễn thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội trang bị cho kiến thức suốt thời gian học tập Cuối xin chân thành cảm ơn anh, chị đồng nghiệp Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tạo điều kiện giúp đỡ trình thiết lập mạng lưới, thu thập số liệu hoàn thiện luận văn Trân trọng cảm ơn! Bùi Tiến Đạt – Lớp Cao học Điện tử Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam LỜI CAM ĐOAN Tôi, Bùi Tiến Đạt, xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu nêu trích dẫn luận văn trung thực Toàn kết nghiên cứu luận văn chưa khác công bố nghiên cứu Các tài liệu tham khảo có nguồn trích dẫn rõ ràng Tác giả luận văn Bùi Tiến Đạt Bùi Tiến Đạt – Lớp Cao học Điện tử Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu, Viết tắt ADSL APNIC Viết đầy đủ Asymetric Digital Subcriber Line Asia Pacific Network Information Centre ARP Address Resolution Protocol DAD Duplicate Address Detection DHCP DHCPv6 IANA ICANN ICMPv4 ICMPv6 Giải thích Đường thuê bao số bất đối xứng Tổ chức quản lý địa IP, số hiệu mạng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương Thủ tục phân giải địa IPv4 Quy trình kiểm tra trùng lặp địa IPv6 Dynamic Host Configuration Thủ tục cấu hình địa động Protocol IPv4 Dynamic Host Configuration Thủ tục cấu hình địa động phiên Protocol version Internet Assigned Numbers Authority Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Internet Control Message protocol version Internet Control Message protocol version Bùi Tiến Đạt – Lớp Cao học Điện tử Tổ chức quản lý tài nguyên số (địa IP, số Protocol, số port…) quốc tế Tổ chức quản lý tài nguyên số tên, đồng thời quản lý hệ thống máy chủ tên miền root toàn cầu Thủ tục ICMP phiên Thủ tục ICMP phiên 6 Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam Tổ chức tiêu chuẩn hóa phục vụ hoạt IETF Internet Engineering Taskforce IPv4 Internet Protocol version Phiên thủ tục Internet IPv6 Internet Protocol version Phiên thủ tục Internet ISP Internet Services Provider MTU Maximum Transmission Unit NAT Network Address Translation động Internet toàn cầu Nhà cung cấp dịch vụ truy nhập Internet Kích thước gói tin lớn truyền tải đường kết nối Công nghệ biên dịch địa mạng Thủ tục mới, đảm nhiệm quy ND Neighbor Discovery trình giao tiếp nội đường kết nối Khái niệm truyền tải lưu QoS Quality of Service lượng, đảm bảo lưu lượng mạng theo chất lượng định Những tài liệu tiêu chuẩn cho RFC Request For Comment Internet, soạn thảo xuất IETF RIR TCP/IP Regional Internet Registry Transmission Control Protocol/Internet Protocol Tổ chức quản lý phân bổ địa IP, số hiệu mạng cấp vùng Một giao thức giao tiếp, phục vụ cho việc kết nối host Internet VPN Virtual Private Networks Mạng riêng ảo VNIXv4 Vietnam National Internet Trạm trung chuyển Internet quốc gia Bùi Tiến Đạt – Lớp Cao học Điện tử Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam VNIXv6 Exchange Version cho mạng IPv4 Vietnam National Internet Trạm trung chuyển Internet quốc gia Exchange Version cho mạng IPv6 Bùi Tiến Đạt – Lớp Cao học Điện tử Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Danh sách 40 quốc gia có số lượng khối địa IPv6 nhiều tính đến tháng 9/2010(nguồn: http://www.sixxs.net/tools/grh/dfp) 23 Bảng 2.1: Các dạng địa IPv6 .34 Bảng 3.1: Quy hoạch địa cho mạng thử nghiệm 64 Bảng 3.2: Danh mục thiết bị thử nghiệm 66 Bảng 3.3: Trích dẫn thơng tin định tuyến IPv6 quốc tế 73 Bảng 3.4: Đo kiểm thông số TCP mạng LAN 76 Bảng 3.5: Đo kiểm thông số UDP mạng LAN 77 Bảng 3.6: Đo kiểm thông số TCP qua đường hầm .78 Bảng 3.7: Đo kiểm thông số UDP đường hầm 78 Bảng 3.8: Đo kiểm thông số kết nối qua đường hầm đường trực tiếp 79 Bảng 4.1: Danh sách tổ chức Việt Nam cấp phát IPv6 .92 Bùi Tiến Đạt – Lớp Cao học Điện tử Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam 2001:0dc8::/32 Trong quy hoạch dải địa 2001:0dc8::/32 dùng cho mạng dịch vụ VNNIC điển hình hệ thống DNS quốc gia, dịch vụ web, mail, VoIP… địa IPv6 Việc phân chia địa cho phân mạng VNNIC sau: HÀ NỘI ĐÀ NẴNG TP.HCM 2001:DC8::/33 2001:DC8:8000::/34 2001:DC8:C000::/34 Các dải địa 2001:07FA:0006::/48, 2001:0DE8:0003::/48, 2001:0DE8:000A::/48 quy hoạch sử dụng cho trạm trung chuyển lưu lượng quốc gia VNIXv6 Do VNNIC tiến hành xây dựng trạm trung chuyển lưu lượng VNIXv6 độc lập với trạm VNIXv4 dựa hạ tầng mạng Internet IPv4 Các ISP kết nối mạng IPv6 tới trạm trung chuyển VNIXv6 dùng kỹ thuật tunnel qua hạ tầng mạng IPv4 Quá trình chuyển đổi từ mạng IPv4 sang chạy hoàn toàn địa IPv6 trải qua thời gian chuyển tiếp Điều phù hợp với tình hình triển khai mạng IPv6 nước ta nay, giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm vốn đầu tư lớn thời điểm ban đầu Mơ hình xây dựng trạm trung chuyển VNIXv6 xây dựng sau: INTERNET IPv6 GLOBAL Tunnel ISP RS_VNIXv6 RS_VNIX IPv4/IPv6 Translate Tunnel Mạng VNIXv6 cho IPv6 VNIXv4 Mạng VNIX cho IPv4 Tổ chức/trường học tham gia hợp tác nghiên cứu phát triển công nghệ Ipv6, … IPv6 Service DNS-VNNIC Hình 4.3: Mơ hình xây dựng trạm trung chuyển VNIXv6 Bùi Tiến Đạt – Lớp Cao học Điện tử 95 Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam Mơ hình xây dựng trạm VNIXv6 dựa quan điểm xây dựng mạng IPv6 Trạm VNIXv6 làm trung chuyển cho ISP kết nối kênh riêng chạy IPv6, ISP chưa triển khai kênh kết nối IPv6 sử dụng trạm VNIXv4 để trao đổi lưu lượng với trạm VNIXv6 thông qua thiết bị định tuyến IPv4/IPv6 Translate Mạng DNS cho IPv6 kết nối với trạm VNIXv6 để hỗ trợ hoạt động truy vấn tên miền Tại trạm trung chuyển VNIXv6 kết nối tunnel đến mạng Internet IPv6 APNIC, PACNET-JAPAN cho phép doanh nghiệp ISP kết nối đến mạng Internet quốc tế IPv6 Hiện tại, VNNIC xây dựng trạm trung chuyển lưu lượng VNIXv6 trụ sở VNNIC đặt Hà Nội TP.HCM hỗ trợ ISP thực kết nối trao đổi lưu lượng Sơ đồ mạng trung chuyển lưu lượng quốc gia VNIXv6 xây dựng sau: ISP-Native-Ipv6Network ISP-Native-Ipv6Network International-Ipv6Network VNIX-Hà Nội AS 23899 IP:2001:7FA:6::/48 Kết nối tunnel quốc tế APNIC: AS 38610 Ipv4: 203.119.76.5 Ipv6: 2001:dc0:8000:23::/64 PACNET-JAPAN: AS 10026 Ipv4: 202.147.1.14 Ipv6: 2001:CB0:102:2:B::1/126 Route server Gw-tunnel-hn Tunn gp el-eb Tunn el-eb Gateway VNNIC-HN gp VNIX-Ipv6-Tp.HCM AS 24066 IP:2001:DE8:A::/48 r-gw sg Tunnel-ebgp Tunn tunnel-broker gp el-eb el-eb VNNIC 2001:dc8::/34 rs-ipv6 Tunn gp Gw-tunnel-sg ISP-Tunnel-Ipv6Network Phân mạng VNNIC Tp.HCM AS 24066 2001:dc8:C000::/36 PROMOTE 2001:dc8:4000::/36 Phân mạng VNNIC Hà Nội AS 23902 tunnel-broker network 2001:dc8:5000::/36 Hình 4.4: Sơ đồ xây dựng hệ thống trạm trung chuyển lưu lượng quốc gia VNIXv6 Hà Nội TP.HCM Bùi Tiến Đạt – Lớp Cao học Điện tử 96 Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam - Theo quy hoạch trạm trung chuyển VNIXv6 Hà Nội sử dụng dải địa 2001:07FA:0006::/48 cung cấp địa kết nối cho doanh nghiệp dùng vùng AS độc lập 23899 phục vụ kết nối VNIXv6 Hà Nội - Trạm trung chuyển VNNIXv6 TP.HCM sử dụng dải địa 2001:0DE8:000A::/48 cung cấp địa kết nối cho doanh nghiệp dùng vùng AS độc lập 23962 phục vụ kết nối VNIXv6 TP.HCM - Quá trình triển khai trạm trung chuyển lưu lượng VNIXv6 giai đoạn cung cấp kiểu kết nối kết nối IPv6 kết nối tunnel cho doanh nghiệp kết nối tới trạm VNIXv6 Đối với mạng IPv6 doanh nghiệp có kết nối trực tiếp IPv6 tới trạm VNIXv6, việc kết nối thông qua thiết bị chuyển mạch trạm trung chuyển VNIXv6 Hà Nội, Tp.HCM Việc quản lý định tuyến đảm nhận thông qua thiết bị định tuyến RS_VNIXv6 địa điểm - Đối với mạng IPv6 doanh nghiệp khơng có kết nối trực tiếp IPv6 tới trạm trung chuyển VNIXv6, việc kết nối thơng qua thiết bị router đóng vai trị kết nối đường hầm tunnel Ngồi thiết bị định tuyến làm nhiệm vụ kết nối tunnel đến mạng Internet IPv6 quốc tế tunnel trạm trung chuyển VNIXv6 Hà Nội TP.HCM thực trao đổi lưu lượng IPv6 với qua mạng IPv4 Các thiết bị triển khai xây dựng trạm VNIXv6 mạng VNNICv6 Hà Nội TP.HCM  Mạng Hà Nội VNNICv6: mạng DNS dịch vụ thử nghiệm  AS 23902  IPv6:2001:dc8::/33  Thiết bị Bùi Tiến Đạt – Lớp Cao học Điện tử 97 Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam 01 Cisco Catalyst 2950 cho chuyển mạch lớp 01 Cisco Router 3700 làm gateway định tuyến 01 Cisco Pix Firewall đảm bảo an toàn an ninh cho phân mạng VNIXv6:  AS 23899  IPv6:2001:7FA:6::/48  Thiết bị 01 Cisco Catalyst 2970 cho chuyển mạch lớp 01 Cisco router 2600 cho định tuyến kết nối IPv6 native NATIVE ISP-Native-Ipv6-Network 2001:7FA:6:1::/64 VNIX-Ipv6-Hà Nội VNPT:2001:07FA:6:1::5/64 SPT:2001:07FA:6:1::6/64 FPT:2001:07FA:6:1::7/64 VIETTEL::2001:07FA:6:1::8/64 HTC:2001:07FA:6:1::11/64 EVN:2001:07FA:6:1::14/64 VTC:2001:07FA:6:1::16/64 AS 23899 IP:2001:07FA:0006::/48 sw-vnix-ipv6 Fa0/1:203.119.8.23 rs TUNNEL Fa0/0: Tunnel-hn 2001:7FA:6:1::3/64 Fa0/0: 2001:7FA:6:1::1/64 VNNIC-HCM:2001:7FA:6:2::1/64 APNIC:2001:DC0:8000:23::2/64 PACNET-JAPAN:2001:CB0:102:2:B::1/126 203.119.9.253 tunnel-broker Fa0/0:2001:7FA:6:1::2/64 r-gw-ipv6-hn Fa0/1:2001:DC8:1:1::2/64 Outside: 2001:DC8:1::/48 Guest: 2001:DC8:2::/48 R&D:2001:DC8:3::/48 Office:2001:DC8:4::/48 DMZ:2001:DC8:5::/48 Secure:2001:DC8:6::/48 Inside:2001:DC8:7::/48 Fa0:2001:DC8:1:1::4/64 E0:2001:DC8:1:1::4/64 E0:2001:DC8:1:1::1/64 2001:dc8:5000::/36 Outside: 2001:DC8:4001::/48 Guest: 2001:DC8:4002::/48 R&D:2001:DC8:4003::/48 Office:2001:DC8:4004::/48 DMZ:2001:DC8:4005::/48 Secure:2001:DC8:4006::/48 Inside:2001:DC8:4007::/48 203.119.9.252 AS:23902 IP:2001:DC8::/34 Fa1:203.119.8.22 AS:23902 IP:2001:DC8:4000:/36 Hình 4.5: Sơ đồ chi tiết hệ thống trạm trung chuyển lưu lượng quốc gia VNIXv6 Hà Nội Bùi Tiến Đạt – Lớp Cao học Điện tử 98 Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam  Mạng TP.HCM Mơ hình xây dựng cho trạm trung chuyển lưu lượng quốc gia VNIXv6 TP.HCM giống với Hà Nội VNNICv6:  AS 24066  IPv6:2001:dc8:C000::/34  Thiết bị 01 Cisco Catalyst 2950 cho chuyển mạch lớp 01 Cisco Router 3700 làm gateway định tuyến 01 Cisco Pix Firewall đảm bảo an toàn an ninh cho phân mạng VNIXv6:  AS 23962  IPv6:2001:DE8:000A::/48  Thiết bị 01 Cisco Catalyst 2970 cho chuyển mạch lớp 01 Cisco router 2600 cho định tuyến kết nối IPv6 native 4.2.1.2 Xây dựng hệ thống máy chủ tên miền DNS VN quốc gia hỗ trợ IPv6 dịch vụ IPv6 Dịch vụ DNS tảng cho dịch vụ khác, triển khai hỗ trợ IPv6 cho tên miền quốc gia “.vn” bắt buộc để triển khai ứng dụng địa IPv6 Việt Nam Để thúc đẩy trình chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam, VNNIC tiến hành xây dựng hệ thống máy chủ tên miền quốc gia DNS hỗ trợ cho truy vấn tên miền quốc gia “.vn” địa IPv6 Bùi Tiến Đạt – Lớp Cao học Điện tử 99 Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam VNNIC xây dựng hệ thống DNS quốc gia hỗ trợ truy vấn IPv6 gồm: có 03 cụm nước đặt Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng 01 cụm DNS đặt nước (đặt RIP NCC) hỗ trợ cho phép truy vấn IPv6 cho tên miền quốc gia Mô hình triển khai hệ thống DNS hỗ trợ truy vấn địa IPv6 triển khai VNNIC sau: IPv4/IPv6 IPv4 IPv6 INTERNET v6 DNS ABOARD IPv4/IPv6 ready INTERNET v4 DNS HN IPv4 Support IPv6 DNS DN IPv4 Support IPv6 DNS HCM IPv4 Support IPv6 Master DNS Master DNS IPv4 Support IPv6 Hình 4.6: Mơ hình triển khai hệ thống DNS quốc gia hỗ trợ truy vấn IPv6 Ngoài VNNIC xây dựng số dịch vụ chạy địa IPv6 cung cấp cho ISP kết đến thử nghiệm: - Dịch vụ mail: 2001:DC8:5::90 Bùi Tiến Đạt – Lớp Cao học Điện tử 100 Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam - Dịch vụ tên miền: 2001:DC8:5:70 - Dịch vụ VoIP: 2001:DC8:5:202 - Dịch vụ web: 2001:dc8:5::115 - Máy chủ nhận thực ACS:2001:DC8:4006::200 4.2.2 Giai đoạn (giai đoạn độ): VNNIC xây dựng thêm trạm VNIXv6 Đà Nẵng, phối hợp ISP kết nối mạng IPv6 ISP VNIXv6 Các ISP tiến hành xây dựng mạng IPv6 VNNIC xây dựng thêm trạm VNIXv6 Đà Nẵng, phối hợp với doanh nghiệp ISP kết nối mạng IPv6 ISP tới trạm trung chuyển VNIXv6 Các ISP tiến hành xây dựng mạng IPv6 dùng kỹ thuật để chuyển đổi giao tiếp với mạng Internet doanh nghiệp Trong giai đoạn có chuyển tiếp kết nối mạng IPv6 doanh nghiệp đến trạm trung chuyển VNIXv6 thông qua hạ tầng mạng IPv4 sẵn có  Trong giai đoạn thời gian dự tính: từ 2010 - 2012  Sau triển khai xong giai đoạn I, xây dựng hệ thống trạm trung chuyển lưu lượng quốc gia VNIXv6, số dịch vụ chạy IPv6 VNNIC xây dựng cung cấp hệ thống máy chủ tên miền quốc gia DNS, mail, Web, VoIP chạy địa IPv6 mạng thử nghiệm  Theo quy hoạch giai đoạn VNNIC tiến hành xây dựng thêm hệ thống trạm trung chuyển lưu lượng quốc gia VNIXv6 Đà Nẵng cho phép ISP kết nối mạng IPv6 doanh nghiệp trao đổi lưu lượng Internet IPv6 quốc tế  Trong giai đoạn VNNIC phối hợp với doanh nghiệp thực kết nối mạng IPv6 doanh nghiệp tới trạm trung chuyển lưu lượng quốc gia IPv6 VNIXv6 Đối với ISP có kết nối IPv6 kết nối định tuyến trực tiếp đến thiết bị định tuyến RS_VNIXv6 VNNIC Với ISP khơng có kết nối IPv6 thực kết nối đường hầm tunnel qua mạng IPv4 doanh nghiệp đến thiết bị định tuyến Tunnel VNNIC Bùi Tiến Đạt – Lớp Cao học Điện tử 101 Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam  Trong giai đoạn mơ hình kết nối tổng thể hệ thống có thay đổi Đó hình thành mạng ISP với dịch vụ triển khai ban đầu, xây dựng kênh kết nối IPv6 quốc tế Đây giai đoạn mà ISP triển khai mạnh mẽ hoạt động xây dựng mạng IPv6 dịch vụ hình thành mạng IPv6 hồn chỉnh  Mơ hình giai đoạn sau: MƠ HÌNH VNIXv6 INTERNET IPv6 GLOBAL ISP Tunnel IPv4 IPv6 RS_VNIXv6 RS_VNIX Tunnel VNIXv6 VNIX Tổ chức/trường học tham gia hợp tác nghiên cứu phát triển cơng nghệ Ipv6, … IPv6 Service DNS-VNNIC Hình 4.7: Mơ hình hệ thống mạng Internet Việt Nam giai đoạn Trong giai đoạn doanh nghiệp ISP tiến hành xây dựng mạng IPv6 đồng thời tận dụng mạng IPv4 sẵn có doanh nghiệp Để trao đổi lưu lượng sử dụng dịch vụ sẵn có mạng IPv4, doanh nghiệp xây dựng thiết bị định tuyến NAT-PT Bùi Tiến Đạt – Lớp Cao học Điện tử 102 Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam NMS Portal DNS Whois OFFICE OFFICE NMS Portal DNS Whois DMZ DMZ NAT-PT AAA VoIP AAA Tunnel Router VoIP Tunnel broker Dual stack ISPV6NET ISPV4NET Hình 4.8: Kết nối tới mạng IPv4 có ISP - Dịch vụ truy cập đường hầm tunnel-broker Trong giai đoạn độ chưa có kết nối native IPv6 đến khách hàng, người dùng cuối chưa cung cấp kết nối, địa IPv6 từ ISP giải pháp cung cấp kết nối tunnel từ máy tính IPv4 người dùng đến máy chủ đường hầm IPv6 mạng doanh nghiệp ISP qua thiết bị trung gian Tunnel broker Để đảm bảo an toàn, ta cung cấp cho người dùng cung cấp tài khoản, chương trình phần mềm client dải IPv6 tương ứng để thực truy nhập mạng IPv6 Cần có hệ thống xác thực phân quyền người sử dụng tunnel (AAA server) đảm bảo người dùng đăng ký truy nhập hệ thống Sơ đồ hệ thống tunnel broker sau: Bùi Tiến Đạt – Lớp Cao học Điện tử 103 Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam AAA server Tunnel broker Dual stack ISP6NET IPv4 INTERNET Dual stack Tunnel client Tunnel Router/Server DNS Tunnel Hình 4.9: Mơ hình Tunnel broker ISP 4.2.3 Giai đoạn (giai đoạn hoàn thành): Chuyển hoàn toàn hệ thống mạng doanh nghiệp ISP sang chạy hoàn toàn địa IPv6, tạo thành mạng Internet IPv6 hoàn chỉnh cho Việt Nam Trong giai đoạn thời gian dự tính: từ 2013 trở Giai đoạn thực chuyển đổi hoàn toàn sang mạng IPv6 chạy độc lập với mạng IPv4, hỗ trợ cho doanh nghiệp ISP kết nối tới trạm trung chuyển lưu lượng VNIXv6 thông qua kết nối IPv6 Mơ hình triển khai giai đoạn hình sau: Bùi Tiến Đạt – Lớp Cao học Điện tử 104 Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam Đà Nẵng INTERNET IPv6 GLOBAL ISP RS_VNIXv6 RS_VNIX IPv4/IPv6 translate VNIXv6 VNIXv4 DNS-VNNIC INTERNET IPv6 GLOBAL INTERNET IPv6 GLOBAL CORE IPv6 ISP RS_VNIXv6 Mạng IPv6 ISP RS_VNIXv6 RS_VNIX RS_VNIX IPv4/IPv6 translate VNIXv4 IPv4/IPv6 translate VNIXv6 DNS-VNNIC Hà Nội VNIXv6 VNIXv4 DNS-VNNIC Tp.HCM Hình 4.10: Mơ hình tổng quan mạng VNIXv6 giai đoạn Sau triển khai giai đoạn hình thành mạng Internet IPv6 Việt Nam hỗ trợ dịch vụ hoàn toàn chạy địa IPv6 Các trạm VNIXv6 đóng vai trị hồn tồn tương tự trạm trung chuyển VNIX là: đóng vai trò kết nối trao đổi lưu lượng Internet IPv6 nước ISP với nhau, không cho phép lưu lượng nước qua quốc tế, trường hợp đặc biệt lưu lượng trao đổi nước vòng qua quốc tế Lưu lượng mạng chạy IPv4 IPv6 trao đổi qua thiết bị định tuyến IPv4/IPv6 translate Sau hoàn thành q trình chuyển đổi ta có hai mạng Internet IPv4 IPv6 chạy song song cung cấp dịch vụ IPv4 sẵn có dịch vụ IPv6 mạng Internet IPv4 tồn song song với hệ thống mạng IPv6 hệ Bùi Tiến Đạt – Lớp Cao học Điện tử 105 Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam KẾT LUẬN Với mục tiêu đề xuất chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam, tác giả luận văn thực hoàn thành cơng tác sau đây: - Phân tích, tổng hợp thơng tin quốc tế tình hình tài ngun IPv4, IPv6 toàn cầu để thấy tầm quan trọng tính tất yếu việc chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam - Nghiên cứu đặc điểm kỹ thuật địa giao thức IPv6; nguyên lý hoạt động, cải tiến, đặc tính hệ địa giao thức IPv6 Nghiên cứu công nghệ chuyển đổi giao tiếp IPv6-IPv4 - Thiết lập mạng IPv6 mơ phỏng, có đường kết nối nước, quốc tế để đánh giá khả triển khai IPv6 - Thiết lập số dịch vụ IPv6 DNS, web, VoIP Tiến hành đo kiểm, khảo sát dịch vụ kết nối mạng IPv6 so sánh với IPv4 - Khảo sát thực tiễn trạng mạng lưới Internet Việt Nam đề xuất phương án chuyển đổi IPv6 cho mạng Việt Nam Về bản, luận văn hoàn thành mục tiêu đặt Từ nghiên cứu kết khảo sát mạng thực tiễn, tác giả luận văn đề xuất phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam nhằm mở rộng nguồn tài nguyên địa chỉ, đảm bảo phát triển không gián đoạn hoạt động Internet Việt Nam Trước xu tất yếu chuyển đổi địa IPv6, thời điểm cần thiết để tiến hành chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam Hiện trạng mạng lưới Internet Việt Nam hoàn toàn khả thi việc chuyển đổi sử dụng địa IPv6 Phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam đề xuất góp phần khiến cho q trình chuyển đổi thuận lợi, góp phần giảm chi phí tác động không mong muốn tới mạng lưới dịch vụ Bùi Tiến Đạt – Lớp Cao học Điện tử 106 Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Kiên (2009), Nghiên cứu phương án xây dựng trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIXv6 phục vụ triển khai IPV6 Trung tâm Internet Việt Nam (2006), Giới thiệu hệ địa Internet IPv6, NXB Bưu điện, TP.Hồ Chí Minh 6NET project (2005), Final IPv4 to IPv6 Transition Cookbook for Organisational/ISP (NREN) and Backbone Networks Ciprian Popoviciu, Eric Levy-Abegnoli, Patrick Grossetete (2006), Deploying IPv6 Network, Cisco Press RFC 3513: IP Version Addressing Architecture RFC 2375: IPv6 Global Unicast Address Format RFC 3587: IPv6 Multicast Address Assignments http://www.IPv6tf.org (Overview of all IPv6 related task forces around the world) http://www.vnnic.vn http://vnix.vn http://www.apnic.net 10 http://bgp.potaroo.net/ 11.http://www.iana.org/ 12 http://www.sixxs.net 13 http://www.euro6ix.org 14 http://www.ngix.ne.kr 15 http://www.singaren.net.sg 16 http://www.IPv6.vn/ Bùi Tiến Đạt – Lớp Cao học Điện tử 107 Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam 17 http://www.cisco.com 18 http://tunnelbroker.net 19 http://www.cisco.com 20 http://www.sun.com 21 http://www.redhat.com 22 http://www.hp-ux.com 23 http://java.sun.com Bùi Tiến Đạt – Lớp Cao học Điện tử 108 Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam TÓM TẮT LUẬN VĂN Nguồn tài nguyên địa IPv4 cạn kiệt khiến cho trình triển khai hệ địa IPv6 để thay trở thành yêu cầu bắt buộc Địa IPv6 áp dụng rộng rãi dần triển khai thực tế hoạt động mạng Internet tồn cầu Khơng nằm ngồi xu chung, để đảm bảo phát triển ổn định liên tục tương lai, mạng Internet Việt Nam cần thực trình chuyển đổi sử dụng địa IPv6 Việc nghiên cứu, chuẩn bị phương án kỹ càng, khả thi cho trình chuyển đổi giúp hạn chế tối đa việc tiêu tốn kinh phí, góp phần đảm bảo ổn định, giảm thiểu tác động đến hoạt động mạng lưới dịch vụ có Đề tài: “Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam” thực với mong muốn góp phần thúc đẩy q trình triển khai địa IPv6 Việt Nam Bản Luận văn tốt nghiệp tổng hợp, phân tích tình hình quốc tế, nghiên cứu đặc điểm kỹ thuật địa IPv6, thiết lập mạng IPv6 có kết nối nước, quốc tế để đánh giá khả triển khai IPv6 Từ đề xuất phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam Tuy nhiều hạn chế, song phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam đề xuất góp phần khiến cho trình chuyển đổi thuận lợi, giảm chi phí tác động khơng mong muốn tới mạng lưới dịch vụ Bùi Tiến Đạt – Lớp Cao học Điện tử 109 ... 29 Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA ĐỊA CHỈ VÀ GIAO THỨC IPV6 2.1 CẤU TRÚC ĐỊA CHỈ IPV6 2.1.1 Cách thức biểu diễn địa IPv6 Địa. .. 26 Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam 1.2.5 Một số dự án, mạng kết nối IPv6 điển hình Phát triển địa IPv6 xu chung công nghệ IPv6 mạnh ưu điểm so với địa IPv4 IPv6. .. 42 Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa IPv6 cho mạng Internet Việt Nam 2.2.2 Thay địa broadcast IPv4 địa multicast IPv6 Địa multicast phần phức tạp song đặc thù địa IPv6 Trong hoạt động địa IPv6,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phương án chuyển đổi địa chỉ IPV6 cho mạng internet việt nam ,

Từ khóa liên quan