0

skkn biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường tiểu học

25 867 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2021, 08:25

Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học A PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Trong công đổi Đảng ta khởi xướng lãnh đạo, Đảng chủ trương thực cơng nghiệp hố, đại hóa để đưa đất nước ta, dân tộc ta vĩnh viễn thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, xứng đáng sánh vai với cường quốc năm châu Sự thành cơng nghiệp trọng đại tùy thuộc vào công tác đào tạo nguồn nhân lực, vào nghiệp “trồng người” Do đó, Đảng ta xác định: “Cùng với khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo phải thật quốc sách hàng đầu” Bối cảnh đặt cho ngành giáo dục, đội ngũ thầy cô giáo, cán quản lý nhà trường trách nhiệm nặng nề: "dù khó khăn đến đâu phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt" để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Trong việc thực sứ mệnh nặng nề cao đó, trường học phải tập thể đoàn kết phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức chất lượng dạy học đích thực, đào tạo hệ trẻ thành công dân yêu nước, có văn hố, có trình độ kiến thức, kỹ khoa học, có ý chí, hồi bão vươn lên không cam chịu nghèo hèn, làm giàu cho đất nước cho thân Để làm điều đó, trường học phải xây dựng cho môi trường sư phạm tích cực, thân thiện: Thân thiện thầy với trò, thân thiện trò với trò, thân thiện nhà trường với cộng đồng cách điều chỉnh hành vi văn hóa cá nhân thơng qua quy tắc ứng xử văn hóa Bởi mơi trường văn hố nhà trường có ảnh hưởng vơ to lớn chất lượng sống hiệu hoạt động nhà trường Sự phát triển trẻ em đặc biệt lứa tuổi tiểu học từ đến 11 tuổi chịu ảnh hưởng lớn mơi trường văn hố xã hội nơi em lớn lên Mơi trường văn hóa lành mạnh điều kiện tiên để đào tạo hệ trẻ trở thành cơng dân tốt có tài năng, đạo đức Nếu mơi trường thiếu văn hố khơng thể làm chức truyền tải giá trị kiến thức nhân văn cho hệ trẻ Tuy nhiên, thực tế giáo dục coi trọng dạy chữ mà lơ việc dạy người; coi trọng số lượng chất lượng dẫn đến số vụ việc đáng tiếc xảy liên quan đến giá trị văn hóa, đạo đức Điều cảnh báo suy giảm đạo đức phận nhỏ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục nhà trường, làm giảm uy tín, chất lượng giáo dục Vì vậy, xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường học cần thiết Nó tảng, kim nam cho hoạt động nhà trường Việc xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường học có thành cơng hay khơng đoàn kết, hợp tác thành viên nhà trường 1/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học Xuất phát từ lí kinh nghiệm thân, chọn nghiên cứu đề tài: “Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học” với mong muốn nghiên cứu tổng kết rút kinh nghiệm; tìm vấn đề cần giải xác định biện pháp để xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường học nhằm trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý đạo nhà trường, giúp cho việc thực nhiệm vụ năm học 2017 - 20178 đạt kết cao Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận tìm hiểu thực tế để có biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá trường tiểu học nhằm tạo điều kiện cho nhà trường phát triển Nhiệm vụ nghiên cứu Nâng cao nhận thức cho cán - giáo viên - nhân viên - học sinh - cha mẹ học sinh nhà trường ý thức cần thiết phải xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa Thay đổi quan niệm, cách nghĩ, thói quen thành viên nhà trường theo hướng tích cực Mong muốn cho nhà trường phát triển bền vững, tạo lòng tin yêu học sinh, cha mẹ học sinh, xã hội Hướng tới xây dựnng nhà trường thành trung tâm văn hóa, giáo dục rèn luyện người lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống Khách thể đối tượng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: Công tác tổ chức xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường tiểu học - Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường tiểu học Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu khảo sát thực trạng công tác xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường tiểu học nơi cơng tác - Các biện pháp đề xuất nhằm phục vụ cho hoạt động xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường tiểu học -Thực nghiệm xây dựng biện pháp kế hoạch xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường tiểu học Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý luận: phương pháp dùng làm sơ để phân tích tầm quan trọng công tác xây dựng môi trường văn hoá trường tiểu học 2/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học - Phương pháp điều tra thực trạng: trò chuyện, trao đổi, khảo sát, điều tra giáo viên, học sinh cha mẹ học sinh - Phương pháp phân tích thực trạng - Phương pháp tổng hợp thống kê - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm Kế hoạch thời gian nghiên cứu Triển khai nghiên cứu từ tháng năm 2017 đến hết tháng năm 2018 Cấu trúc đề tài Ngoài phần Mở đầu, kết luận khuyến nghị, danh mục tài liệụ tham khảo, sáng kiến gồm chương Chương 1: Cơ sở khoa học có liên quan đến đề tài Chương 2: Thực trạng xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường tiểu học Chương 3: Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường tiểu học 3/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học B PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Cơ sở lý luận 1.1 Một số khái niệm đề tài 1.1.1 Xây dựng Trước tiên ta cần hiểu nghĩa từ " xây dựng" gì? Theo từ điển Tiếng Việt - Viện ngôn ngữ học : Xây dựng hiểu theo nghĩa sau: - "Xây dựng" động từ hành động làm nên cơng trình kiến trúc theo kế hoạch định như: xây dựng nhà cửa hay làm cho hình thành chỉnh thể xã hội, trị, kinh tế, văn hố theo phương hướng định như: xây dựng đất nước tạo ra, sáng tạo có giá trị tinh thần, có ý nghĩa trừu tượng :xây dựng đồ, xây dựng ước mơ - "Xây dựng" hiểu theo nghĩa tính từ thái độ, ý kiến có thiện ý, nhằm mục đích làm cho tốt ví dụ: phê bình tinh thần xây dựng 1.1.2 Quy tắc ứng xử Quy tắc ứng xử bao gồm quy định nhằm điều chỉnh hành vi ứng xử, thái độ, hành động cá nhân mối quan hệ với chủ thể khác bên tổ chức Đây thực chất hành vi ứng xử tổ chức mong đợi đạt tương lai theo kế hoạch Ngồi ra, hành vi ứng xử hành vi chấp nhận tổ chức, quy định pháp luật, cá nhân yếu tố khác Nói cách khác, hành vi ứng xử mong đợi chấp nhận phần văn hóa mà tổ chức hướng tới Như vậy, hành vi ứng xử mà nói hành vi ứng xử mang tính văn hóa, văn minh, thừa nhận phạm vi rộng lớn mong muốn chủ thể xây dựng lên quy tắc ứng xử Việc xây dựng áp dụng quy tắc ứng xử nhà trường coi trọng nhằm mục đích điều chỉnh hành vi ứng xử cá nhân nhằm phục vụ cho mục tiêu giáo dục nhà trường Đối với nhà trường quy tắc ứng xử coi công cụ quản lý, tiêu chí, chuẩn mực hành vi cách ứng xử cán bộ, giáo viên, nhân viên Quy tắc ứng xử giúp nhà trường hướng tới xây dựng mơi trường văn hóa mình, tạo nên khác biệt đảm bảo cho phát triển bền vững nhà trường 1.1.3 Văn hóa 4/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học Văn hóa khái niệm mang nội hàm rộng với nhiều cách hiểu khác nhau, liên quan đến mặt đời sống vật chất tinh thần người Nghĩa ban đầu văn hóa tiếng Hán nét xăm qua người khác nhìn vào để nhận biết phân biệt với người khác, biểu thị quy nhập vào thần linh lực lượng bí ấn thiên nhiên, chiếm lĩnh quyền lực siêu nhiên [1] Theo Từ Hải (bản năm 1989) văn hóa vốn cách biểu thị chung hai khái niệm văn trị giáo hóa Trong sống hàng ngày, văn hóa thường hiểu văn học, nghệ thuật thơ ca, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh Các "trung tâm văn hóa" có khắp nơi cách hiểu Một cách hiểu thơng thường khác: văn hóa cách sống bao gồm phong cách ẩm thực, trang phục, cư xử đức tin, tri thức tiếp nhận Vì nói người văn hóa cao, có văn hóa văn hóa thấp, vơ văn hóa Văn hóa bao gồm tất sản phẩm người, vậy, văn hóa bao gồm hai khía cạnh: khía cạnh phi vật chất xã hội ngôn ngữ, tư tưởng, giá trị khía cạnh vật chất nhà cửa, quần áo, phương tiện, v.v Cả hai khía cạnh cần thiết để làm sản phẩm phần văn hóa Nói tới văn hố nói tới "Hệ thống giá trị chi phối cách ứng xử giao tiếp" Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói "Văn hố hiểu biết, hiểu biết làm người xử sự, xử với thân, gia đình, xã hội, thiên nhiên đẹp đẽ văn hố" Có nhiều định nghĩa khác văn hóa, định nghĩa phản ánh cách nhìn nhận đánh giá khác Tuy dùng theo nhiều nghĩa khác nhau, suy cho cùng, khái niệm văn hóa quy hai cách hiểu theo quan điểm tổ chức UNESCO đưa năm 2002 là: theo nghĩa hẹp theo nghĩa rộng sau: - Văn hóa hiểu theo nghĩa rộng tổng thể đặc trưng diện mạo tinh thần, vật chất, tri thức, tinh cảm, khắc hoạ lên sắc cộng đồng, gia đinh, xã hội Văn hóa khơng bao gồm nghệ thuật văn chương mà lối sống, quyền người, truyền thống tín ngưỡng - Văn hóa hiểu theo nghĩa hẹp: tổng thể hệ thống biểu trưng (kí hiệu) chi phối cách ứng xử giao tiếp cộng đồng khiến cộng đồng có đặc thù riêng Văn hóa bao gồm hệ thống giá trị để đánh giá việc, tượng (đẹp hay xấu, có đạo đức hay vơ đạo đức, hay sai…) theo cộng đồng 5/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học Văn hóa dịng chảy chuẩn mực, giá trị, niềm tin, truyền thống, nghi lễ cộng đồng 1.1.4 Văn hóa ứng xử nhà trường Nói đến văn hóa nói đến hàng nghìn định nghĩa khác Văn hóa ứng xử Tùy quốc gia, tùy dân tộc, tùy vùng miền… mà hình thành nên nét đẹp văn hóa, có văn hóa ứng xử Nhưng người Việt Nam, hàng ngàn năm qua cách ứng xử thường ngày là: "Lời nói chẳng tiền mua / Lựa lời mà nói cho vừa lịng nhau" Đời qua đời khác, trẻ người có trách nhiệm dạy "học ăn, học nói, học gói, học mở" Mọi thứ học từ nhỏ trưởng thành bắt đầu học Măng không uốn thành tre khó thể uốn biết lịch sự, biết ăn nói Văn hóa ứng xử nhà trường tổng hợp giá trị, chuẩn mực, niềm tin hành vi ứng xử thành viên nhà trường tạo nên khác biệt trường với trường khác Văn hoá ứng xử nhà trường tập hợp chuẩn mực, giá trị niềm tin hành vi ứng xử, đặc trưng nhà trường Văn hóa ứng xử nhà trường liên quan đến toàn đời sống vật chất, tinh thần nhà trường Nó biểu trước hết tầm nhìn, sử dụng triết lý, mục tiêu, giá trị, phong cách lãnh đạo, quản lý, bầu khơng khí tâm lý, Nó thể thành hệ thống chuẩn mực, giá trị, niềm tin, quy tắc ứng xử, tốt đẹp, thành viên nhà trường chấp nhận Một yếu tố cần thiết tạo nên thành công việc xây dựng văn hố nhà trường xây dựng kĩ giao tiếp ứng xử thành viên nhà trường thành viên với đối tác khác nhà trường như: cha mẹ học sinh, ban ngành đoàn thể phường, cộng đồng dân cư, Văn hoá ứng xử nhà trường có ảnh hưởng vơ to lớn chất lượng sống hiệu hoạt động nhà trường Sự phát triển trẻ em đặc biệt lứa tuổi tiểu học từ đến 11 tuổi chịu ảnh hưởng lớn môi trường văn hố xã hội nơi em lớn lên, mơi trường văn hoá trường học thuận lợi giúp trẻ có nhiều hội để phát triển - mơi trường không thuận lợi làm thui chột phát triển Trong xu phát triển thời đại, kinh tế hội nhập mà giá trị văn hố bị lung lay vấn đề văn hóa ứng xử lại trở nên vơ quan trọng cần thiết hết Nhà trường không dạy chữ mà 6/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học dạy làm người cho hệ học sinh Do giao tiếp, văn hóa ứng xử thầy trị coi trọng coi mẫu mực Nó điểm quan trọng việc xây dựng nhà trường văn hoá 1.2 Tác dụng việc xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa nhà trường Việc xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa nhà trường giúp giảm bớt khơng hài lịng giáo viên, tạo môi trường sư phạm lành mạnh nuôi dưỡng hỗ trợ việc dạy học, khuyến khích giáo viên học sinh nỗ lực rèn luyện, học tập để đạt thành tích mong đợi Cụ thể: Thứ nhất, quy tắc ứng xử mang tính quy phạm, chuẩn mực, có tính áp đặt đối tượng phạm vi điều chỉnh Trong phạm vi nhà trường, quy tắc ứng xử thể dạng quy định, quy chế áp dụng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Các quy định trở thành kim nam định hướng cho việc thực xây dựng quy tắc nhà trường Thứ hai, quy tắc ứng xử coi công cụ phương tiện quản lý hành vi ứng xử nhà trường Chính việc xây dựng quy tắc ứng xử chất lượng hiệu nhiệm vụ nhà quản lý nhằm giúp họ điều hành tốt hoạt động tổ chức đạt mục tiêu đề Đối với nhà trường, việc áp dụng quy tắc ứng xử hiệu giúp họ tạo mơi trường làm việc lành mạnh, gây dựng hình ảnh, thương hiệu tốt, đạt hiệu giáo dục nhờ vào hành vi hành động chuẩn mực, có văn hóa chun nghiệp cơng việc, giao tiếp, quan hệ xã hội Nói tóm lại, quy tắc ứng xử hỗ trợ nhà trường phát triển bền vững Thứ ba, quy tắc ứng xử hoàn tồn giúp nâng cao hài lịng với cơng việc, lịng trung thành, cố gắng, tự hào, động làm việc họ Bởi xét cho cùng, cá nhân có mong muốn nhu cầu làm việc môi trường làm việc văn hóa mà họ tơn trọng, đối xử công bằng, trao quyền đánh giá lực Mặt khác, quy tắc ứng xử sử dụng làm tiêu chí đánh giá kết quả, kỉ luật khen thưởng mặt chất, quy tắc ứng xử thỏa thuận cam kết chủ thể liên quan, ban giám hiệu thành viên nhà trường Thứ tư, quy tắc ứng xử giúp trả lời cho câu hỏi “Như ? Làm ?” Tức làm để đạt hành vi ứng xử mong đợi, hay nói cách khác làm để chủ thể thực hành vi ứng xử Trong mối quan hệ chẳng hạn, quy tắc ứng xử hướng dẫn cho cá nhân hành vi tình nên khơng nên làm họ với đồng nghiệp, với cấp trên, với học sinh, với cha mẹ học sinh 7/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học Thứ năm, quy tắc ứng xử không điều chỉnh hành vi nội mà hành vi ứng xử bên tổ chức Các yếu tố bên ngồi nói đến ý thức, mối quan tâm, trách nhiệm tổ chức cộng đồng xã hội Việc xây dựng quy tắc ứng xử, việc điều chỉnh hành vi thái độ cá nhân môi trường giáo dục Đây yếu tố then chốt cho phát triển bền vững nhà trường Cơ sở thực tiễn Văn hóa giao tiếp ứng xử từ lâu trở thành vấn đề nhiều người quan tâm Đặc biệt môi trường giáo dục vấn đề giao tiếp ứng xử trở nên quan trọng cần thiết Nhà trường khơng dạy chữ mà cịn dạy làm người cho hệ học trò Chúng ta phải thừa nhận văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp học đường xuống Học sinh thiếu hành vi ứng xử đẹp, thiếu tế nhị, thiếu suy nghĩ lời nói…Có nhiều em khơng có ý thức đạo đức việc làm lời nói, khơng kiểm sốt hành vi Ngun nhân đâu? Theo lỗi em phần, lỗi nhiều thuộc người lớn, cách giáo dục gia đình, nhà trường xã hội nhà trường xã hội phải sẻ chia trách nhiệm Bởi trẻ bị ảnh hưởng nhiều từ văn hóa ứng xử cha mẹ, thầy Mặt khác thiếu kĩ sống dẫn đến việc học sinh đánh nhau, phá hoại tài sản, … Vì vậy, theo tơi trước hết cần phải giáo dục cho em văn hóa ứng xử nói chung văn hóa ứng xử nhà trường nói riêng giúp em dần vào quỹ đạo để điều chỉnh hành vi trở thành người văn minh lịch có lời nói hay, cử đẹp Xuất phát từ tình hình đó, đồng thời nhằm thực hiệu thị 01/CT - UBND ngày 03/02/2017 UBND thành phố Hà Nội việc tổ chức thực "Năm kỉ cương hành 2017"; Công văn số 772/SGD&ĐT ngày 23/3/2017 việc hướng dẫn triển khai, thực Quy tắc ứng xử năm kỉ cương hành 2017; Đề án số 1585/ĐA- UBND, ngày 10 tháng 12 năm 2015 UBND quận Thanh Xuân Đề án "Phát triển Giáo dục đào tạo quận Thanh Xuân giai đoạn 2016 - 2020"; Kế hoạch số 63/KH - UBND ngày 11/3/2016 UBND quận Thanh Xuân kế hoạch thực giai đoạn I (năm 2016 - 2017) Đề án "Phát triển Giáo dục đào tạo quận Thanh Xuân giai đoạn 2016 - 2020"; lựa chọn đề tài "Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học" nhằm trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý đạo nhà trường, giúp cho việc thực nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đạt kết cao 8/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XÂY DỰNG QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC 2.1 Thực trạng xây dựng quy tắc ứng xử trường học Lịch sử phát triển quốc gia giới thấy rằng: giáo dục đào tạo có vai trị quan trọng cơng xây dựng đất nước, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Đảng Nhà nước ta quan tâm tới nghiệp chăm sóc phát huy yếu tố người chủ thể sáng tạo, nguồn cải vật chất văn hoá, văn minh quốc gia Đương thời Chủ tịch Hồ Chí Minh ln quan tâm đến giáo dục lý tưởng, đạo đức cho hệ trẻ Xu hướng toàn cầu hóa diễn mặt đời sống xã hội, phải đối mặt với thách thức thời đại Mặt trái chế thị trường tác động mạnh đến tư tưởng đời sống dân sinh, đặc biệt tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học Các nghiên cứu lý luận cho thấy công tác quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường phổ thông yếu tố ảnh hưởng mang tính định đến chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh Trong đó, xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường học tảng có tính cốt lõi Trong năm gần đây, hịa nhập với thị hóa, dân số ngày tăng nhanh, mặt dân trí kinh tế không đồng đều, ảnh hưởng tệ nạn xã hội dẫn đến lệch lạc suy nghĩ hành vi học sinh hay thiếu kiềm chế giảm sút lương tâm nghề nghiệp phận nhỏ giáo viên làm giảm uy tín chất lượng giáo dục Một nguyên nhân nhà trường chưa trọng quan tâm tới việc giáo dục kĩ giao tiếp, ứng xử cho giáo viên, chưa xây dựng quy tắc ứng xử nhà trường làm tảng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 2 Nguyên nhân thực trạng xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường học Xã hội ngày phát triển giáo dục ngày trọng với địi hỏi ngày cao chất lượng người Đáp ứng với yêu cầu xã hội, nhà trường ln nỗ lực hồn thành tốt nhiệm vụ đề Hoạt động giáo dục trường có nề nếp, chất lượng ngày nâng cao, vào thực chất Tuy nhiên, số điều kiện khách quan chủ quan, số đồng chí cán quản lý chưa sâu sát đạo, lãnh đạo Việc thực hành quy chế dân chủ chưa hiệu Việc phân công nhiệm vụ chưa rõ người rõ việc Chưa trọng tới việc xây dựng môi trường giáo dục văn hóa, văn minh, lành mạnh Vì vậy, muốn xây dựng phát triển nhà trường cách bền vững việc phải xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, vững vàng nghiệp vụ sư phạm, yêu nghề, tận tuỵ với học sinh điều không 9/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học thể thiếu phải xây dựng mơi trường văn hóa trường học Phấn đấu xây dựng trường tiểu học vững mạnh phát triển với mục tiêu: "Uy tín Chất lượng" Bên cạnh cịn số giáo viên chưa thực quan tâm đến việc xây dựng môi trường văn hóa trường học Sự nhận thức xây dựng mơi trường văn hóa cịn hạn chế, chưa thấy hết vị trí tầm quan trọng việc xây dựng mơi trường văn hóa nhà trường Một số giáo viên hạn chế mối quan hệ giao tiếp văn hóa nên chưa thực có uy tín, chưa lấy tin u học sinh cha mẹ học sinh cho dù chuyên mơn vững vàng Một số học sinh hồn cảnh gia đình cịn khó khăn, khơng quan tâm từ gia đình nên tâm lí có nhiều thay đổi Một số cha mẹ học sinh chưa mẫu mực, có hành vi ứng xử chưa văn hóa, chưa quan tâm đến giáo dục đạo đức hành vi ứng xử văn hóa cho em Việc phối kết hợp lực lượng giáo dục nhà trường chưa đồng bộ, kịp thời Do dể phát huy mặt đạt khắc phục tồn hoạt động xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường tiểu học, cần phải có giải pháp cụ thể Và đề tài "Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường tiểu học" triển khai với mong đợi góp phần nhỏ bé nâng chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường 10/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học CHƯƠNG III CÁC BIỆN PHÁP XÂY DỰNG QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC Biện pháp 1: Xây dựng hệ thống quản lý nhà trường việc xây dựng quy tắc ứng xử trường tiểu học Mục đích: Nhằm gắn kết phát huy sức mạnh trí tuệ nhiều chủ thể giáo dục, có hình thức hoạt động khác có mơi trường giáo dục vừa cởi mở vừa thân thiện Nội dung, cách thức thực hiện: - Tổ chức xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa cần có chế thống đạo phối hợp lực lượng giáo dục dựa vào hướng sau: Cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị, Nghị Đảng Chính Phủ “Đổi tồn diện GD&ĐT theo hướng dân chủ hóa, đại hóa…”; Đề án số 1585/ĐA- UBND, ngày 10 tháng 12 năm 2015 UBND quận Thanh Xuân Đề án “Phát triển Giáo dục đào tạo quận Thanh Xuân giai đoạn 2016 - 2020”; Quyết định UBND Quận thực “Năm kỉ cương hành 2017”, … Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa phải có đạo Ban đạo, tổ chức thực xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa giáo viên, tổ chức đoàn thể trường phối hợp thực Kết xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa đánh giá vào lực, phẩm chất học sinh theo học kỳ theo năm học - Thành phần Ban đạo bao gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Chủ tịch Cơng đồn), Tổng phụ trách Đội, Tổ trưởng chuyên môn Nhiệm vụ chung Ban đạo đạo, quản lý, giám sát đánh giá kết hoạt động hàng tháng, học kỳ năm học Ban đạo quy định thống vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên, học sinh đoàn thể nhà trường Ban đạo có trách nhiệm liên hệ phối hợp với lực lượng giáo dục nhà trường để tổ chức tốt hoạt động xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa * Phân cơng nhiệm vụ - Trưởng Ban đạo Hiệu trưởng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, giám sát q trình thực quy tắc ứng xử văn hóa, liên hệ phối hợp với lực lượng giáo dục nhà trường, đánh giá kết hoạt động 11/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học - Phó trưởng Ban đạo Chủ tịch Cơng đồn có nhiệm vụ đơn đốc, nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm thực xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa lớp cho học sinh Kiểm tra, đánh giá kết hoạt động giáo viên chủ nhiệm cách thường xuyên Trường hợp cần thiết giúp giáo viên chủ nhiệm bồi dưỡng kỹ hoạt động cho đội ngũ cán lớp để em biết cách tổ chức điều hành hoạt động thu kết - Ủy viên giáo viên chủ nhiệm: Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp tổ chức xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa theo chủ đề giáo dục lớp mình, lựa chọn thiết kế nội dung tổ chức hoạt động đảm bảo mục tiêu giáo dục, phối hợp với phụ huynh học sinh, cán đoàn lực lượng ngồi trường để tổ chức hoạt động, đóng vai trị cố vấn hoạt động, ln ý bồi dưỡng kỹ hoạt động cho đội ngũ cán lớp để em biết tự quản, tổ chức điều hành hoạt động có hiệu quả, đánh giá kết hoạt động Điều kiện thực Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học phải chu đáo, chi tiết rõ ràng, rõ chế đạo, phối hợp, trách nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân tổ chức thực xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa Trong nhà trường cần có tiếp cận thống cao cải tiến cách quản lý giải pháp tháo gỡ điều bất cập, cá nhân chưa thích ứng cơng việc phải học tập, đặc biệt kỹ thực hiện, kỹ giao tiếp, kỹ hợp tác kỹ xử lý thông tin Nhà trường cấp quản lý cần phân cấp rõ ràng nhân lực, tài để tạo mơi trường sách động việc tổ chức thực quy tắc ứng xử văn hóa cách chủ động Biện pháp 2: Nâng cao nhận thức xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa cho cán bộ, giáo viên, học sinh cha mẹ học sinh Mục đích: Giúp thành viên nhà trường cha mẹ học sinh hiểu đúng, đầy đủ xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa (vị trí, vai trị, nội dung, cách tổ chức thực hiện) dẫn đến trí cam kết hành động nhà trường thân thiện, chất lượng giáo dục toàn diện học sinh Nội dung, cách thức thực hiện: - Đối cán với đội ngũ giáo viên: Ban giám hiệu triển khai hội nghị cán viên chức buổi họp hội đồng, nêu tính cần thiết việc xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa - Đối với cha mẹ học sinh: Thông qua kỳ họp cha mẹ học sinh đầu năm, Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm cần truyền đạt tới họ tác dụng cụ thể, từ cha mẹ 12/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học học sinh thấy cần thiết xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa phối hợp giáo dục em Họp Ban đạo cố vấn thành viên Ban đạo tổ chức tuyên truyền xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa Cán Đồn, Đội tuyên truyền buổi chào cờ đầu tuần, giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền cho học sinh buổi sinh hoạt lớp Tuyên truyền phải đôi với việc tổ chức, triển khai có hiệu tốt xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa có tác dụng thiết thực thúc đẩy thay đổi nhận thức cán giáo viên nhân viên học sinh toàn trường Tuyên truyền nâng cao nhận thức tác động vai trò xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa cho giáo viên học sinh việc làm quan trọng cần ý, làm tốt công việc giúp thu hút giáo viên học sinh tham gia đông đảo Tuy nhiên người phụ trách hoạt động cần đào sâu, tìm tịi lĩnh vực mới, thách thức để tạo hứng thú cho học sinh Điều kiện thực hiện: - Tổ chức học tập, triển khai công văn quy tắc ứng xử cho đội ngũ giáo viên nhằm giúp họ nhận thức rõ tầm quan trọng ý nghĩa xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, giúp giáo viên có thêm kiến thức kỹ xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa Đây hội để họ hiểu biết tầm nhìn cơng tác - Tổ chức bồi dưỡng kỹ giao tiếp ứng xử văn hóa mối quan hệ cho giáo viên học sinh Biện pháp 3: Chuẩn bị tốt điều kiện phương tiện phục vụ xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa Mục đích: Nhằm tạo điều kiện tốt vật chất tinh thần cho việc tổ chức thực xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa cách có hiệu Nội dung, cách thức thực Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, nội dung tổ chức lớp, sân trường, cịn có quy tắc ứng xử văn hóa hoạt động khác thăm quan, dã ngoại, hoạt động mơi trường, an tồn giao thơng, phịng chống tệ nạn xã hội, văn nghệ, thể dục, thể thao, tổ chức tốt hoạt động trên, không cần người mà cần thiết phải có sở vật chất, tài thời gian Các thiết bị phục vụ cho xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa lớp theo định hướng xây dựng trường học thân thiện đa dạng, phong phú, liên quan đến nhiều loại hình hoạt động khác nhau, song hoạt động muốn thực thành cơng cần phải có sở vật chất, trang thiết bị cần thiết 13/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học Đối với hoạt động phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh biểu diễn nghệ thuật, tìm hiểu kiến thức khoa học cần, phải có đầu video, máy chiếu, hình, âm li, loa đài, nhạc cụ, tranh ảnh, băng đĩa hình có liên quan đến chủ điểm giáo dục đạo đức bảng biểu, sơ đồ, giấy, bút màu, đồ dùng để thực hành quy tắc ứng xử văn hóa, Phịng đọc thư viện cần tài liệu phong phú, đa dạng để thu hút học sinh đến đọc tìm tịi khai thác thơng tin khác văn hóa ứng xử nhà trường, gia đình, xã hội Để triển khai tốt, đảm bảo sở vật chất, nhà trường có kế hoạch tu sửa, trang bị, trì sử dụng có hiệu điều kiện sở vật chất có, khuyến khích động viên học sinh tìm tịi tự tạo trang thiết bị, phương tiện đơn giản phục vụ cho hoạt động phù hợp với điều kiện, khả lớp, trường phù hợp với lớp Đây cách làm có tác dụng nhằm phát triển học sinh khả sáng tạo ý thức trách nhiệm thân hoạt động tập thể, nhà trường Để tăng cường sở vật chất, trang thiệt bị cho xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa Ban giám hiệu phải xây dựng kế hoạch dài hạn để xác định rõ nguồn kinh phí, trang thiết bị hỗ trợ, ngồi trích phần kinh phí ngân sách, vận động xã hội hóa kinh phí dành cho việc tổ chức hoạt động Điều kiện thực Ban đạo hoạt động phải có kế hoạch xây dựng sở vật chất trước mắt lâu dài cho nhà trường nguồn lực từ ngân sách nhà nước xã hội hóa để nhà trường phân bổ kinh phí hợp lí Biện pháp 4: Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trường tiểu học Mục đích Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa nhà trường để tạo mơi trường giáo dục tích cực, sáng, lành mạnh kế thừa giá trị đạo đức tốt đẹp dân tộc tiếp thu giá trị đạo đức thời đại xây dựng bầu khơng khí tinh thần lành mạnh nhà trường Nội dung, cách thức thực Quy tắc ứng xử trường học chuẩn mực, giá trị hành vi ứng xử văn hóa thơng qua hoạt động giao tiếp, sinh hoạt, làm việc, học tập…, nhằm điều chỉnh cách thức ứng xử thành viên nhà trường theo phong mỹ tục; tạo môi trường làm việc, học tập thân thiện, hợp tác, trách nhiệm, cởi mở, trung thực, văn minh nhà trường Bộ quy tắc ứng xử văn hóa nhà trường bảo đảm định hướng giáo dục đạo đức, lối sống hoàn thiện nhân cách học sinh; Phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội thừa nhận; Phù hợp với quy định pháp luật; Phù hợp 14/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học với mục tiêu, đặc điểm nhà trường, ngành Giáo dục; Bảo đảm tính dân chủ nhân văn; Đảm bảo tính thực tiễn tính khả thi Nội dung Quy tắc ứng xử thảo luận dân chủ đồng thuận thành viên nhà trường; Nội dung rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra; Thể mối quan hệ nhân văn thân thiện người với người (giáo viên với giáo viên, giáo viên với học sinh, giáo viên với cha mẹ học sinh, học sinh với học sinh, học sinh với cha mẹ) Điều kiện thực Nhà trường tổ chức cho toàn thể cán giáo viên, nhân viên học sinh kí cam kết thực quy tắc ứng xử văn hóa nhà tường Bộ quy tắc ứng xử phải theo dõi, kiểm tra, đánh giá trình triển khai; kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế để mang lại hiệu cao Biện pháp 5: Tăng cường tổ chức hoạt động văn hóa trường tiểu học Mục đích: Tăng tính hiệu việc thực quy tắc ứng xử văn hóa, tạo hứng thú giáo viên, học sinh, nâng cao hiệu quản lý hoạt động Nội dung cách thức thực Nhà trường tăng cường tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống, văn hóa, văn nghệ nội dung hình thức phù hợp với tình hình trị, văn hóa, xã hội, đối tượng tham gia điều kiện thực tế địa phương như: Tổ chức tốt ngày lễ lớn (20/10; 20/11; 22/12; 8/3; 26/3; 15/5; 19/5;…) Xây dựng tổ chức hoạt động câu lạc văn nghệ, thể thao để tập hợp thu hút giáo dục toàn diện cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh góp phần xây dựng mơi trường học đường an tồn, lành mạnh, thân thiện như: Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng; Hoạt động trải nghiệm, sáng tạo; … Phối hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình xã hội giáo dục xây dựng mơi trường văn hóa trường tiểu học Điều kiện thực Nhà trường cần thông qua kế hoạch với nguồn lực khác để huy động tiềm lực hỗ trợ tổ chức hoạt động theo kế hoạch nhà trường phát huy ý tưởng Huy động cha mẹ học sinh, quyền địa phương, tổ chức đồn thể hỗ trợ kinh phí để nhà trường có điều kiện tổ chức thực hoạt động có hiệu Biện pháp 6: Xây dựng mối quan hệ văn hóa nhà trường Mục đích: 15/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học Xây dựng mối quan hệ văn hoá để tạo lập mối quan hệ tốt đẹp người với người, đồng thời lên án, chống lại hành vi phi văn hóa thúc đẩy nhà trường phát triển, tạo uy tín, nâng cao chất lượng để nhà trường thực là: "Nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh lịch"; "Trường học thân thiện - Học sinh tích cực" Nội dung cách thức thực Trong môi trường văn hóa khơng thể thiếu mối quan hệ thể văn hóa giao tiếp - ứng xử Việc tổ chức xây dựng mơi trường văn hố, mơi trường sư phạm lành mạnh bắt đầu việc xây dựng kĩ ứng xử giao tiếp thành viên nhà trường, thành viên nhà trường với đối tác bên Trong nhà trường, xây dựng mối quan hệ văn hóa vơ cần thiết: Mối quan hệ văn hóa giáo viên với giáo viên; lãnh đạo với giáo viên; giáo viên với học sinh; giáo viên với cha mẹ học sinh; học sinh với học sinh a Đối với cán quản lý: Người cán quản lý phải hình thành chuẩn mực kĩ giao tiếp ứng xử cho giáo viên học sinh thông qua hàng loạt hoạt động tương tác hàng ngày với cán - giáo viên - học sinh - cha mẹ học sinh cộng đồng Người cán quản lý phải đặc biệt lưu ý đến cách phản ứng với biến động nhà trường, bình tĩnh, tỉnh táo, linh hoạt việc nhìn nhận, đánh giá giải cơng việc Phong cách lãnh đạo dân chủ, tăng cường đối thoại, tham gia hoạt động, phân công trách nhiệm rõ ràng, cộng đồng trách nhiệm Người cán quản lý phải luyện cho khả biết lắng nghe Vì làm tốt việc người lãnh đạo ni dưỡng bầu khơng khí tâm lý cởi mở, tin cậy, tôn trọng lẫn nhà trường b Đối với giáo viên: Không ngừng nâng cao nhận thức cho giáo viên pháp luật, chuẩn mực giao tiếp - ứng xử, ý thức tự tôn, mẫu mực người thầy, người làm công tác giáo dục + Luôn tôn trọng thân người khác + Tôn trọng lời hứa, cam kết thân + Có tinh thần, ý thức tôn trọng nội quy, nhà trường, chấp hành kỉ luật lao động, trau dồi đạo đức nghề nghiệp + Chân tình, cởi mở, thẳng thắn, xây dựng + Ln tìm ưu điểm, hạn chế nhược điểm, bất cập xảy trình giao tiếp - ứng xử Nếu có bất cập xảy ln 16/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học bình tĩnh tìm biện pháp giải tinh thần xây dựng, chân tình, cởi mở, thẳng thắn, thực cầu thị c Đối với phụ huynh học sinh: Gương mẫu, chuẩn mực giao tiếp ứng xử gia đình: với cái, với người thân, với cộng đồng để làm gương cho em Trong gia đình phải xây dựng mối quan hệ bình đẳng Cha mẹ u thương hồ thuận chăm sóc giáo dục cái, gần gũi, quan tâm chăm sóc quan trọng phải biết lắng nghe, biết chia sẻ Qua có định hướng đắn, cần thiết kịp thời cho Biết lắng nghe, chia sẻ, hợp tác với giáo viên để giáo dục em Có lịng kính trọng, biết ơn, cư xử mực với thầy cô giáo em Ln giáo dục em lịng kính trọng, biết ơn với thầy cô giáo d Đối với học sinh: - Ln ln có ý thức phấn đấu, vươn lên mặt - Biết lời thầy, cô giáo, cán công nhân viên nghiêm chỉnh thực nội quy, quy định nhà trường - Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, hòa đồng với tất bạn bè lớp, trường - Chấp hành nghiêm túc pháp luật, quy định trật tự an tồn xã hội, an tồn giao thơng Hiểu biết tích cực tham gia đấu tranh phịng chống tội phạm, tệ nạn xã hội - Không che dấu khuyết điểm thân, không bao che khuyết điểm cho bạn Hưởng ứng tích cực tham gia chống hành vi tiêu cực học tập, kiểm tra - Không thực hành vi học sinh không làm: + Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, người khác học sinh khác + Gian lận học tập, kiểm tra + Đánh nhau, gây rối trật tự an ninh nhà trường nơi công cộng; + Làm việc khác, nghe, trả lời điện thoại di động tham gia hoạt động giáo dục nhà trường; + Đánh bạc; vận chuyển, mang đến trường, tàng trữ, sử dụng ma túy, khí, vũ khí, chất nổ, chất độc; lưu hành, sử dụng văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy; tham gia tệ nạn xã hội Các mối quan hệ văn hóa giáo viên với giáo viên; cán quản lý với giáo viên; giáo viên với học sinh; giáo viên với cha mẹ học sinh; học sinh với học sinh mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại hai 17/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học chiều Nếu mối quan hệ tác động tích cực thúc đẩy văn hố nhà trường hoạt động nhà trường phát triển theo chiều hướng tích cực Nếu tiêu cực tạo môi trường thiếu lành mạnh kéo hoạt động nhà trường theo chiều hướng xuống Vì xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa vô cần thiết, giải pháp nâng cao chất lượng hiệu giáo dục trường tiểu học Điều kiện thực Tổ chức bồi dưỡng cho cá nhân giáo viên học sinh ý thức hành vi đạo đức phù hợp với chuẩn giá trị xã hội văn minh tiến nhiều hình thức tổ chức giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức chuyên đề nâng cao kĩ giao tiếp, ứng xử nhà trường Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh không ngừng phấn đấu học hỏi vươn lên sống để tiếp thu, tiếp cận mới, tốt đại hơn, khoa học Biện pháp 7: Tăng cường kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm việc xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa Mục đích: Thu nhận thơng tin ngược tình hình tổ chức thực nội dung giáo viên học sinh, thấy mặt tốt cần phát huy, mặt tồn cần khắc phục Giúp cho cán quản lý cải tiến khâu quản lý, giúp cho giáo viên cải tiến nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động đem lại hiệu thiết thực Cách thức thực - Kiểm tra đôn đốc, kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc việc xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa - Theo dõi, kiểm tra, đánh giá sát trình triển khai kế hoạch xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường học để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế - Tăng cường trách nhiệm công tác quản lý giáo dục Hạn chế mức thấp hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử văn hóa xảy - Ban đạo xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa (những người có trách nhiệm, uy tín, nghiệp vụ giỏi, có lực) để kiểm tra việc thực có biện pháp giải kịp thời vướng mắc tổ chức thực Ban đạo phải vào mục đích hoạt động để xây dựng chuẩn đánh giá cho hoạt động để làm sở kiểm tra, đánh giá kết rút kinh nghiệm Điều kiện thực 18/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học Kiểm tra, đánh giá phải vừa ghi nhận thành đạt dù nhỏ bé, vừa nắm bắt khó khăn giáo viên học sinh trình tổ chức thực đồng thời phải có định hướng, biện pháp giúp đỡ họ để khắc phục mặt tồn tại, tạo điều kiện cho họ có ý tưởng Từ thúc đẩy phát triển theo định hướng xây dựng trường học thân thiện việc kiểm tra, đánh giá có ý nghĩa đạt mục tiêu giáo dục Biện pháp 8: Đổi cơng tác thi đua khen thưởng Mục đích: Nhằm tạo động lực kích thích xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa giáo viên học sinh thu kết cao để góp phần vào việc thực tốt phong trào: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" Nội dung cách thức thực Cần có chế khen thưởng động viên cá nhân, tập thể có thành tích hoạt động, động viên giáo viên học sinh có nhiều thành tích việc tổ chức chuyến thăm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, tham gia giao lưu, hội thảo để nâng cao trình độ hiểu biết, vật chất, giấy khen Kích thích lịng nhiệt tình say mê đội ngũ giáo viên biện pháp thích hợp Chẳng hạn đội ngũ giáo viên trẻ trường có thành tích xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa coi yếu tố để đánh giá Làm tốt công tác thi đua khen thưởng trì đẩy mạnh phong trào thi đua, khơng khí thi đua sơi nổi, cởi mở Sau việc tổ chức phong trào thi đua tất yếu thực công tác thi đua khen thưởng, việc khen thưởng kịp thời, xác nguồn động viên lớn cho nỗ lực phấn đấu vươn lên giáo viên học sinh Điều kiện thực Xây dựng danh hiệu thi đua Nhà giáo văn hóa, Tập thể văn hóa, Nhà quản lý mẫu mực, Học sinh lịch, … theo tiêu chuẩn quy tắc ứng xử văn hóa, tuyên dương khen thưởng; ghi sổ vàng truyền thống nhà trường, thành tích cá nhân tập thể tính vào xét danh hiệu thi đua cuối kỳ cuối năm 19/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học C KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết - Nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nắm nội dung, quy tắc ứng xử văn hóa, nhận thức vai trị, sứ mạng to lớn thân việc thực quy tắc ứng xử - 100% đội ngũ giáo viên, nhân viên, học sinh cam kết thực tốt quy tắc ứng xử văn hóa trường học - 100 % cán giáo viên, nhân viên, học sinh nghiêm túc thực quy tắc ứng xử văn hóa trường học - 100% cán - giáo viên - nhân viên cam kết "Xây dựng nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh lịch" - 23 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi cấp quận - 100% giáo viên đăng kí đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường - 100% cán - giáo viên - nhân viên đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hố - Toàn thể cán - giáo viên - nhân viên - học sinh cha mẹ học sinh nhà trường có chuyển biến rõ ràng nhận thức, thay đổi tiếp nhận thói quen tốt Sự chuyển biến giao tiếp ứng xử chuẩn mực dần trở thành nề nếp Tập thể nhà trường tập thể sư phạm mẫu mực, bầu khơng khí dân chủ cởi mở, tin cậy, tơn trọng lẫn Những biểu tiêu cực, không lành mạnh, phi văn hố nhà trường khơng cịn Học sinh có kĩ giao tiếp ứng xử tốt, thực hành vi chuẩn mực, mạnh dạn, tự tin, thân thiện, cởi mở, biết đoàn kết, chia sẻ hợp tác mối quan hệ 20/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học Cán giáo giáo viên thực mặc áo dài đến trường Học sinh nghiêm túc thực quy tắc ứng xử trường học: giữ vệ sinh bảo vệ môi trường Xanh – Sạch – Đẹp Học sinh thực tốt quy quy tắc ứng xử: không xe đạp trường 21/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học - Việc triển khai xây dựng thành cơng quy tắc ứng xử văn hóa góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường tạo nên thành tích đáng kể: * Giáo viên: - 02 giáo viên đạt giải Hội thi thiết kế Bài giảng Elearning cấp quận (01 giải Nhì; 01 giải ba) - 01 giáo viên đạt giải khuyến khích cấp quận kĩ công nghệ thông tin - Giáo viên tổng phụ trách tham gia hội thi Giáo viên làm tổng phụ trách giỏi đạt giải khuyến khích - Chi nhà trường Đảng ủy tặng giấy khen công nhận chi đạt Chi vững mạnh năm 2017 - 01 đồng chí đảng viên Hồn thành xuất sắc nhệm vụ năm 2017 Đảng ủy phường tặng Giấy khen * Học sinh: - 01 em đạt giải ba thi Olympic Tiếng Anh vòng Chung khảo cấp Thành phố - 08 em đạt giải thi Olympic Tiếng Anh cấp quận (03 giải nhì, 05 giải ba) - Tham gia môn cờ tướng cấp quốc gia có 01 học sinh đạt huy chương vàng cá nhân cờ truyền thống; Huy chương đồng cá nhân cờ chớp - Tham gia thi cờ vua cấp Quận đạt 01 giải Nhì Kết luận Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường tiểu học vấn đề phức tạp, khó khăn, địi hỏi khéo léo linh hoạt, tế nhị phải trải qua trình lâu dài, bước thực Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa nhà trường ngày chuẩn mực vào nề nếp trình kiên trì đạo phấn đấu cán - giáo viên - nhân viên - học sinh cha mẹ học sinh nhà trường Muốn trở thành người toàn diện, đáp ứng yêu cầu xã hội đại có xu hướng toàn cầu, giáo viên, học sinh phải trang bị giáo dục đầy đủ tri thức, đạo đức mối quan hệ văn hóa cần thiết Qua kết bước đầu đạt được, tập thể cán - giáo viên - học sinh nhà trường phấn khởi tin tưởng vào phát triển nhà trường Tuy vậy, kết bước đầu, muốn trì phát huy tốt mơi trường văn hóa địi hỏi đồng tâm trí tập thể nhà trường mà cá nhân cần phải tự thay đổi thân để hướng tới chuẩn mực chung xây dựng mơi trường văn hố sư phạm lành mạnh, nơi mà thành viên tôn trọng, bộc lộ khả năng, cống hiến mục tiêu chung: "Xây dựng nhà trường phát triển" Bài học kinh nghiệm 22/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học Từ kết trên, rút số học kinh nghiệm việc xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường tiểu học: Xây dựng bầu khơng khí dân chủ: Cởi mở, hợp tác chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, người tôn trọng, ln coi trọng có hội thể hiện, phát triển khả Nâng cao trình độ nhận thức, khả giao tiếp ứng xử mối quan hệ văn hóa Hình thành chuẩn mực - kĩ hành vi giao tiếp ứng xử tồn trường thơng qua nhiều hình thức Nâng cao vai trị tổ chức đồn thể nhà trường: Chi bộ, cơng đồn, tổ chun mơn, đồn Thanh niên, đội Thiếu niên Có phối kết hợp đạo xuyên suốt trình thực Xây dựng chế giám sát, đánh giá, khen thưởng hợp lý thúc đẩy người nỗ lực làm việc Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, công tác chủ nhiệm nhiều hình thức Gắn giáo dục văn hố giao tiếp với giáo dục đạo đức Tăng cường dạy chuẩn mực dạy kĩ sống cho học sinh Người cán quản lý - gương mẫu đầu - tận tâm, trách nhiệm, suy nghĩ, học hỏi để đổi mới, nâng cao uy tín thân nhà trường Dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm Khuyến khích cha mẹ học sinh tham gia vào hoạt động giáo dục nhà trường - làm cho cha mẹ học sinh hiểu rõ vai trò - chức nhiệm vụ họ giáo dục em - gương mẫu xây dựng mối quan hệ văn hóa với con, với thầy giáo Khuyến nghị Văn hố giao tiếp ứng xử từ lâu trở thành vấn đề nhiều người quan tâm Trong nhà trường, vấn đề xây dựng quy tắc ứng xử trở nên quan trọng cần thiết hết Tuy nhiên thực tế vấn đề chưa quan tâm mức Qua nghiên cứu đề tài, đưa số khuyến nghị sau: Nâng cao nhận thức cha mẹ học sinh thành viên xã hội để xây dựng quy tắc ứng xử toàn xã hội cách chuẩn mực Trên ý kiến chủ quan thân việc xây dựng "Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường tiểu học" Tuy đạt số kết bước đầu song khơng trách khỏi thiếu sót mong nhận góp ý, đạo cấp lãnh đạo để việc xây dựng 23/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học quy tắc ứng xử trường học vào chuẩn mực nề nếp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường Tôi xin chân thành cảm ơn! Thanh Xuân, ngày 24 tháng năm 2018 Người viết Ngô Thị Lan Phương 24/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài liệu: “Giáo dục nếp sống lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội” Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội ban hành Bộ tài liệu: “Giảng dạy lồng ghép giáo dục kĩ sống cho học sinh tiểu học” Bộ giáo dục đào tạo ban hành Chỉ thị 01/CT - UBND ngày 03/02/2017 UBND thành phố Hà Nội việc tổ chức thực “ Năm kỉ cương hành 2017”; Cơng văn số 772/SGD&ĐT ngày 23/3/2017 việc hướng dẫn triển khai, thực Quy tắc ứng xử năm kỉ cương hành 2017 Cơng văn số 344/SGD&ĐT-CTTT ngày15 tháng 02 năm 2017 Sở Giáo dục đào tạo việc đẩy mạnh xây dựng mơi trường văn hóa trường học Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25 tháng năm 2017 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội việc ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quan thuộc thành phố Hà Nội 25/24 ... Thực trạng xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường tiểu học Chương 3: Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường tiểu học 3/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học B... toàn diện nhà trường 10/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học CHƯƠNG III CÁC BIỆN PHÁP XÂY DỰNG QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC Biện pháp 1: Xây dựng hệ thống... Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XÂY DỰNG QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC 2.1 Thực trạng xây dựng quy tắc ứng xử trường học
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường tiểu học ,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan