0

skkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn cờ vua cấp tiểu học

11 167 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2021, 23:39

I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Giáo dục thể dục thể thao mặt giáo dục toàn diện nhà trường xã hội chủ nghĩa Người giáo viên giảng dạy thể dục không rèn luyện cho em nâng cao sức khỏe, phát triển tố chất mà cịn giáo dục cho em phát triển trí tuệ đức tính tốt đẹp tính kiên trì vượt khó, tính kỷ luật tự giác, tính đồng đội thể thao, lòng tâm dũng cảm Xuất phát từ mục tiêu giáo dục là: “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” Để có nhân tài cho đất nước môn học khác Việc bồi dưỡng nhân tài khơng việc làm thầy có được, mà vấn để trị có tâm khơng? Xuất phát từ việc đổi phương pháp dạy học nay: “Lấy học sinh làm trung tâm” Việc phát huy tính tích cực tự giác trị việc truyền thụ kiến thức thầy có tác dụng Việc thầy đưa vấn đề học sinh tự lý giải chứng minh đến kết luận Nếu học sinh khơng tích cực tự giác học tập, đào sâu suy nghĩ, say mê luyện tập vấn đề tiếp thu kiến thức khó cịn nói đến việc nâng cao kiến thức, phát huy trí tuệ có dẫn đến chữ thầy lại trả thầy Đặc biệt việc giảng dạy thể dục thể thao nói chung mơn cờ vua nói riêng, việc nâng cao thành tích cho em vấn đề khó Nếu em khơng tích cực luyện tập cách tự giác, thường xuyên, liên tục việc rèn luyện khơng đem lại hiệu mà cịn có tác hại đến thể: Ví dụ vận dung sức, suy nghĩ lâu Việc luyện tập không khoa học dẫn đến kết không tăng, không phát huy trí tuệ Qua tình hình thực tế nhiều em cịn coi nhẹ mơn thể dục, luyện tập chưa tích cực, chưa say sưa Là giáo viên giáo viên giảng dạy thể dục thể thao thời kỳ đổi Thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước cần người có đủ trí thức đức tính cần cù, sáng tạo, tích cực tự giác cơng việc Đặc biệt cần người tài giỏi có sức khỏe Chính lẽ Ngun Ngäc L©m tơi chọn đề tài: “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ Vua cấp tiểu học” II PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Phạm vi nghiên cứu: Trường Tiểu học Long Thạnh – huyện Chợ Gạo – tỉnh Tiền Giang Đối tượng nghiên cứu: Học sinh nhóm lớp 2, nhóm lớp 4, Trường Tiểu học Long Thạnh – huyện Chợ Gạo – tỉnh Tiền Giang Kế hoạch thực hiện: STT 01 Khối 4,5 Thứ hai 16 - Thứ ba 17 02 1, 2, Thứ tư 16 - Thứ năm 17 Thứ sáu 16 17 16 - 16 - 17 17 Cấu trúc chương trỡnh: Nội dung giảng dạy Luật Cờ Vua Các tri thức Cờ Vua Lý thuyết cờ tàn Lý thuyết khai Lý thuyết trung Cờ Nội dung bồi dưỡng: Lý Thực Bài tập, tự thuyết 2 1 1 hành 3 3 học 2 2 Bài 1: Luật Cờ Vua (lý thuyết: giờ) Giới thiệu mụn học Cờ Vua Vị trớ vai trũ Cờ Vua thể thao Việt Nam Cấu trỳc mụn học Những yờu cầu mụn học Luật Cờ Vua gồm: Ngun Ngäc L©m Phần luật: Giới thiệu điều: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 Phần thể lệ thi đấu: Giới thiệu điều: 1, 2, 5, 7, 9, 14, 16 Bài 2: Các tri thức Cờ Vua (lý thuyết: giờ) Lịch sử xu hướng phát triển môn Cờ Vua Các ký hiệu ghi chộp nghiờn cứu tài liệu; Bảng thụng tin quy ước Cờ Vua Các thuật ngữ chuyên môn Các khái niệm Các nhân tố bàn cờ Giá trị tương đối quân Phương pháp nghiên cứu tài liệu chuyên môn tài liệu tham khảo Thực hành (2 giờ) Sử dụng bảng quy ước thơng tin việc phân tích, đánh giá nghiên cứu ván đấu, trích đoạn ván đấu Bài 3: Giai đoạn tàn Lý thuyết: giờ) Khái niệm, tính chất; phân loại cờ tàn; Các kỹ thuật chiếu hết đơn giản Cờ tàn chiến thuật: Cờ tàn Xe, cờ tàn Hậu, cờ tàn phối hợp Cờ tàn chiến lược: Cờ tàn Tốt Thực hành: giai đoạn tàn (3 giờ) Bài tập + tự học ( ) Bài 4: Giai đoạn khai (lý thuyết: giờ) Khái niệm, phân loại; Các nguyên tắc giai đoạn khai cuộc; Các ý đồ chiến thuật - chiến lược đặc điểm chung dạng thức khai Một số kiểu khai điển hỡnh: Khai Italia, khai Mó, khai phũng thủ Phỏp, khai Gambớt Hậu Các bẫy khai Thực hành: giai đoạn khai (3 giờ) Bài tập + tự học (2 giờ) Bài 5: Giai đoạn trung (lý thuyết: ) Khái niệm, sơ lược phân tích đánh giá trận Đũn phối hợp Vũ khớ giai đoạn trung (Khái niệm, phân loại, chủ đề, phương tiện đũn phối hợp ) Ngun Ngäc L©m Giới thiệu số đũn phối hợp Thực hành: giai đoạn trung ván đấu (3 giờ) (các đũn phối hợp nhúm) Bài tập + tự học (2 giờ) Bài 6: Cờ (lý thuyết giờ) Khái niệm, đặc điểm, tính chất, phân loại, vị trí vai trũ cờ việc nõng cao khả tư người chơi Giải nhiệm vụ Các tập cờ nhóm cờ Thực hành: giải tập cờ (3 giờ) III CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Phương pháp khảo sát, điều tra: Phương pháp kể chuyện, nêu gương điển hình thể thao: Phương pháp tuyển chọn, luyện tập thực hành: Phương pháp thi đấu trò chơi nhằm phát huy tính tích cực: B PHẦN NỘI DUNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN: Ngun Ngäc L©m Qua trình tham khảo nghiên cứu tài liệu việc dạy học không phụ thuộc nội dung dạy học mà phụ thuộc vào phương pháp giảng dạy Đặc biệt môn cờ vua em cấp tiểu học cịn lạ lẫm mơn học khác Bởi người giáo viên phải có nhiệm vụ giúp em phát triển trí tuệ cách tự nhiên tập thực hành khác mơn cờ vua nhằm giúp em có lực tư duy, sáng tạo học tập, tính hiếu thắng môn học tự kể chuyện Nhờ lực này, em biết sử dụng môn làm công cụ, giao tiếp, học tập Giúp em bổ sung kiến thức, rèn luyện tư qua hình thành nhân cách cho học sinh Để cung cấp giúp đỡ em có kiến thức môn, người giáo viên phải có phương pháp dạy cụ thể, lơ gic qua tiết dạy phân môn thể dục II THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI: Năm học 2013 -2014 năm học tiếp tục thực chương trình đổi phương pháp giảng dạy đổi phương pháp quản lý đặc biệt thực phong trào thi đua Bộ GD&ĐT phát động “ Nói khơng với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục” “ Mỗi thầy cô giáo gương tự học sáng tạo” “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với nội dung thực “phong trào thi đua trường học thân thiện, học sinh tích cực” Mơn cờ vua mơn học nhằm phát huy tính tích cực học sinh phát triển tính tư cho học sinh, tính sáng tạo, tính tự lập, tính hiếu thắng giao đấu môn thể thao, thân tơi qua q trình nhiều năm dạy cấp tiểu học môn chưa thực phát triển Qua khảo sát thực tế đầu năm học 2013 - 2014, học sinh biết đến môn cờ Vua thu kết sau: STT Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp NguyÔn Ngäc L©m Tổng số HS 86 70 68 75 Biết Không biết 85 67 63 68 Lớp 74 68 Nhìn vào bảng ta thấy HS biết chiếm tỷ lệ thấp so với chưa biết điều chứng tỏ việc phát triển mơn cờ vua cấp tiểu học cịn chậm Vậy việc phát triển môn cờ vua điều mà giáo viên thể dục cần suy nghĩ, làm môn phát triển ngày nhiều hơn, rộng rãi III CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHẰM PHÁT TRIỂN MÔN CỜ VUA: 1/ Phát học sinh khiếu môn cờ Vua: Là giáo viên chun trách Thể dục dạy tồn khối lớp nên có điều kiện trò chuyện, quan sát, điều tra thu thập thông tin sở trường khiếu em lớp từ dễ dàng phân loại học sinh theo sở trường khiếu Ngay từ buổi tập môn thiết phải gây hứng thú cho học sinh với môn nhiều phương pháp khác nhau, nói chuyện ngoại khố, kể chuyện môn thể dục, thể chất,… Cho em thấy tác dụng nó: Mơn cờ vua mơn học nhằm phát huy tính tích cực học sinh phát triển tính tư cho học sinh, tính sáng tạo, tính tự lập, tính hiếu thắng giao đấu môn thể thao 2/ Tiến hành thi tuyển chọn: - Tổ chức thi Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường - Chọn em có thành tích cao lớp (1, 2, 3) lớp (4, 5) - Có thể trạng sức khoẻ tốt, tố chất thể lực tốt - Có sức khoẻ tốt không bệnh tim mạch số bệnh bẩm sinh khác,… 3/ Công việc huấn luyện: a Ban giám hiệu nhà trường Ban giám hiệu nhà trường cần thường xuyên nhắc nhở để học sinh nhằm phát triển môn cách thiết thực Để nâng cao phát triển mơn cờ vua học sinh thường xun tập luyện Nhà trường nên tổ chức giải đấu cờ vua Ngun Ngäc L©m nhà trường khối lớp với Đó động lực lớn để học sinh tự khẳng định lần tổ chức giải cá nhân với nhà trường b Giáo viên Giáo viên người cung cấp kiến thức cho học sinh, sát cánh bên học sinh việc phát triển môn - Thường xuyên tự học hỏi, tự bồi dưỡng trau dồi kiến thức - Thường xun rèn luyện mơn cho thân, gương sáng cho học sinh noi theo c Học sinh Muốn phát triển tốt trước hết phải cho học sinh biết bàn cờ, quân cờ Đây vấn đề logic, học sinh phải thường xuyên luyện tập, thường xuyên luyện chơi nhà trường, để em phát triển mơn cách tồn diện muốn làm tốt điều kết hợp nhiều yếu tố khác nhau, tầm quan sát ván cờ, quan sát đối phương, tư thi đấu Đối với mơn cờ vua học sinh phải có ghi chép giáo viên dạy lý thuyết, giáo viên giao tập nhà học sinh phảt tự giác cách ghi lại nước qua cờ Các em phải tự giác nhà ôn luyện tìm gặp đối thủ cao dể luyện nước Việc luyện tập môn cờ vua khó so với mơn học khác mà phải có đối thủ tập luyện cách chơi cờ Nếu em khơng tích cực luyện tập tìm đối thủ cao để luyện trình độ em chơi cờ khơng thể cao Thay đổi hình thức luyện tập cách thi đấu trò chơi nhằm phát huy tính tích cực học sinh: Trong trình học tập cờ vua giáo viên thực nước đi, em có nước hay giáo viên kịp thời khen ngợi trình luyện tập không em thi đấu khối lớp với mà cho em thi đấu với khối khác Ngun Ngäc L©m Giáo viên cho chơi theo tổ bàn, trình luyện chơi cờ vua em thấy hào hứng, hứng thú Giờ luyện tập trở lên sôi tất em phải tư vào nước đối phương Từ giáo viên phát em thông minh sở nước hay giỏi, giáo viên khắc sâu cho em hiểu nên hay không nên em hiểu sâu tránh nước sai lầm Sau tiết giáo viên lại tổ chức cho tất em yếu gặp thi đấu với đấu thủ mạnh để cọ sát cố gắng, rèn em trở thành giỏi, em yếu thành trung bình Trong trình luyện tập luôn thay đổi tránh lặp lặp lại khuôn mẫu để em không nhàm chán mà hào hứng say mê hơn, tích cực tự giác giáo viên giao tập luyện tập em hoàn thành tốt Sau buổi tập luyện em hăng say hơn- vui mà học- học mà vui, khơng nâng cao trí tuệ mà có tính giáo dục cao Nhiều thay đổi kế hoạch nên có tiết bồi dưỡng cờ vua phải nghỉ em tiếc học bổ ích lý thú IV HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Về Giáo dục: * Kết sau thực đề tài: “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ Vua cấp tiểu học ” - Áp dụng phương pháp tính tích cực tự giác học sinh học thể dục nói chung luyện tập cờ vua nói riêng Tơi nhận thấy thành tích em nâng lên rõ rệt Đặc biệt ý thức tự giác luyện tập cao Gần 100% Các em học mang cờ vua học, để tiết chơi chơi cờ vua - Kết học sinh thi đấu cờ Vua năm học 2013 – 2014 sau: Năm học 2013 – 2014 Cấp trường Dự thi Đạt 10 Cấp huyện Dự thi Đạt (2 giải II) (1giải III) Về xó hội: Ngun Ngäc L©m Cấp tỉnh Dự thi Đạt 1 (giải III) Thông qua hoạt động dạy môn Thể dục nói chung việc bồi dưỡng học khiếu mơn cờ vua nói riêng, học sinh biết thêm nhiều kiến thức gần gũi với thưc tế góp phần rèn luyện thao tác tư Giúp em vận dụng sống hàng ngày, rèn luyện hành vi có trách nhiệm thân, gia đỡnh, cộng đồng Tổ quốc; giúp em có khả ứng phó tích cực trước tỡnh sống, xõy dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đỡnh, bạn bố người, sống tích cực, chủ động, an toàn, hài hoà lành mạnh; bồi dưỡng tỡnh yờu quờ hương đất nước C PHẦN KẾT LUẬN I NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Để đạt mục tiêu nhằm phát triển giáo dục môn cờ vua đề ra, việc rèn luyện cho học sinh từ cấp tiểu học vấn đề quan trọng nhằm phát triển tư duy, sáng tạo, tính kiên trì tính nhẫn nại, cố gắng học tập môn học, tính tự lập… Từ nhu cầu thực tế phát triển môn cờ vua cấp tiểu học, tơi nghiên cứu, tìm tịi thân tơi mạnh dạn đưa số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ vua cấp tiểu học II KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG: - Được nhà trường, đơn vị phổ biến rộng rãi, cơng khai tồn trường, đơn vị III NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Để nâng cao phát triển môn cho học sinh tiểu học nói riêng, cấp học nói chung tơi xin có ý kiến đề xuất sau: 1, Đối với nhà trường Ngun Ngäc L©m - Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị cho môn, đồ dùng dạy học tiêu chuẩn, đủ số lượng - Luôn tổ chức giải đấu nhà trường để học sinh cọ sát lẫn nhau, động lực khích lệ phong trào mơn tồn trường 2, Đối với học sinh - Muốn phát triển mạnh cá nhân học sinh phải tự giác cao học tập rèn luyện Cùng với bạn bè, thầy hưởng ứng tích cực tham gia giải đấu nhà trường giải đấu huyện ngành tổ chức Trên số ý kiến nhằm phát triển môn cờ vua trường Tiểu học Long Thạnh Rất mong đóng góp ý kiến quý thầy cô đồng nghiệp để việc bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ vua huyện nhà ngày tốt hơn, đạt thành tích cao giải cấp tỉnh Xin chân thành cảm ơn Long Thạnh, ngày 25 tháng năm 2014 Người thực Nguyễn Ngọc Lâm TÀI LIỆU THAM KHẢO Avơbách - Kỹ thuật cờ tàn - Hội cờ Việt Nam - 1986 Ngun Ngäc L©m B.Extrin - Lý thuyết thực hành Cờ Vua - Người dịch: Phùng quang NXBTDTT - 1996 Cờ Vua nghệ thuật trung - Ban chun mơn kỹ thuật - Liên đồn cờ TP Hồ Chí Minh - 1996 Dlơtnhic - Cờ Vua - Khoa học kinh nghiệm trỡnh độ - Người dịch Đàm Quốc Chính Hội cờ TP Hồ Chớ Minh - Vỏn cờ í yờn tĩnh sụi động - NXB TDTT 1990 Kỳ quân - Tự học chơi Cờ Vua - NXB Đồng Tháp 1994 Koplentz Cờ Vua: Chiến thuật - chiến lược học - Liên đồn Cờ TP.Hồ Chí Minh 1993 Kotop - Làm để trở thành đại kiện tướng - NXB Matxcơva 1988 Luật thi đấu cờ vua quốc tế 10 Nguyễn Văn Giảng - Lương Trọng Minh - Học chơi cờ - NXBTDTT 11 Nguyễn Đăng Khương - Cờ Vua cho trẻ em tập 1+2 - NXB trẻ - 1995 12 Tiscôp - Trepirnư - Cờ - NXB Maxcơva - 1992 13 Vontroc - Cờ Vua - Chiến thật - Chiến lược - NXB TP Hồ Chí Minh - 1994 Ngun Ngäc L©m ... gắng học tập mơn học, tính tự lập… Từ nhu cầu thực tế phát triển môn cờ vua cấp tiểu học, tơi nghiên cứu, tìm tịi thân mạnh dạn đưa số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ vua cấp tiểu học. .. sau thực đề tài: ? ?Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ Vua cấp tiểu học ” - Áp dụng phương pháp tính tích cực tự giác học sinh học thể dục nói chung luyện tập cờ vua nói riêng Tơi...đó tơi chọn đề tài: ? ?Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ Vua cấp tiểu học? ?? II PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Phạm vi nghiên cứu: Trường Tiểu học Long Thạnh – huyện Chợ
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn cờ vua cấp tiểu học ,

Từ khóa liên quan