0

Tải Tổng hợp 99 câu hỏi trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 5 - Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 5

12 547 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2021, 15:15

Câu 4: Dòng nào dưới đây nêu đúng quy định viết dấu thanh khi viết một tiếng ? A. Ghi dấu thanh trên chữ cái ở giữa các chữ cái của phần vần.. B. Ghi dấu thanh trên một chữ cái của phần [r] (1)99 CÂU TRẮC NGHIỆM DÙNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VÀ GIAO LƯU HSG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 Câu 1: Từ có tiếng đồng khơng có nghĩa “cùng”? A Đồng hương B Thần đồng C Đồng nghĩa D Đồng chí Câu 2: Những cặp từ nghĩa với nhau? A Leo - chạy B Chịu đựng - rèn luyện C Luyện tập - rèn luyện D Đứng - ngồi Câu 3: Dòng nêu nghĩa từ tự trọng? A Tin vào thân B Coi trọng giữ gìn phẩm giá C Đánh giá cao coi thường người khác D Coi trọng xem thường người khác Câu 4: Dòng nêu quy định viết dấu viết tiếng ? A Ghi dấu chữ chữ phần vần B Ghi dấu chữ phần vần C Ghi dấu vào chữ ghi âm phần vần D Ghi dấu chữ phần vần Câu 5: Câu kể hay câu trần thuật dùng để : A Nêu điều chưa biết cần giải đáp B Kể, thông báo, nhận định, miêu tả vật, việc C Nêu yêu cầu, đề nghị với người khác D Bày tỏ cảm xúc vật, việc Câu 6: Câu dùng dấu hỏi chưa ? A Hãy giữ trật tự ? B Nhà bạn đâu ? C Vì hơm qua bạn nghỉ học ? D Một tháng có ngày chị ? Câu 7: Câu dùng dấu phẩy chưa ? A Mùa thu, tiết trời mát mẻ B Hoa huệ hoa lan, tỏa hương thơm ngát (2)D Nam thích đá cầu, cờ vua Câu 8: Trạng ngữ câu sau: “Nhờ siêng năng, Nam vượt lên đứng đầu lớp.” bổ sung cho câu ý nghĩa ? A Chỉ thời gian B Chỉ nguyên nhân C Chỉ kết D Chỉ mục đích Câu 9: Trong câu sau, câu câu ghép? A Mấy chim chào mào từ hốc bay hót râm ran B Ánh nắng ban mai trải xuống cánh đồng vàng óng, xua tan dần lạnh mùa đông C Mỗi lần dời nhà đi, khỉ nhảy lên ngồi lưng chó to D Mưa rào rào sân gạch, mưa đồm độp phên nứa Câu 10: Thành ngữ, tục ngữ sau ca ngợi đạo lý thủy chung, ln biết ơn người có cơng với nước với dân? A Muôn người B Chịu thương, chịu khó C Dám nghĩ dám làm D Uống nước nhớ nguồn Câu 11: Câu ghép biểu thị quan hệ tương phản câu sau đây? A Nếu trời trở rét phải mặc áo ấm B Tuy Hồng khơng khỏe Hoàng học C Do dạy dỗ nên em bé ngoan D Chúng em chăm học nên cô giáo mực thương yêu Câu 12: Trong câu kể sau, câu thuộc câu kể Ai làm gì? A Cơng chúa ốm nặng B Chú đến gặp bác thợ kim hoàn C Nhà vua lo lắng D Hoàng hậu suy tư Câu 13: Từ “Thưa thớt” thuộc từ loại nào? A Danh từ B Tính từ C Động từ D Đại từ Câu 14: Từ “trong” cụm từ “phấp phới gió” từ “trong” cụm từ “nắng đẹp trời trong” có quan hệ với nào? (3)C Đó hai từ đồng âm D Đó hai từ trái nghĩa Câu 15: Cặp từ trái nghĩa dùng để tả trạng thái? A Vạm vỡ - gầy gò B Thật - gian xảo C Hèn nhát - dũng cảm D Sung sướng - đau khổ Câu 16: Trong từ ngữ sau: “Chiếc dù, chân đê, xua xua tay” từ nào mang nghĩa chuyển? A Chỉ có từ “chân” mang nghĩa chuyển B Có hai từ “dù” “chân” mang nghĩa chuyển C Cả ba từ “dù”, “chân” “tay” mang nghĩa chuyển D Có hai từ “chân” “tay” mang nghĩa chuyển Câu 17: Trong câu “Dịng suối róc rách suốt pha lê, hát lên những bản nhạc dịu dàng.”, tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? A So sánh B Nhân hóa C So sánh nhân hóa D Điệp từ Câu 18: “Thơm thoang thỏang” có nghĩa gì? A Mùi thơm ngào ngạt lan xa B Mùi thơm phảng phất, nhẹ nhàng C Mùi thơm bốc lên mạnh mẽ D Mùi thơm lan tỏa đậm đà Câu 19: Trong trường hợp đây, trường hợp viết tả ? A Lép Tôn - xtôi B Lép tôn xtôi C Lép tôn - xtôi D Lép Tôn - Xtôi Câu 20: Câu “Giêng hai rét cứa dao: Nghe tiếng mào ống gậy ông.” Thứ tự cần điền vào chỗ chấm là: A âm tr, âm ch B âm ch, âm tr C âm th, âm tr D âm th, âm tr Câu 21: Quan hệ từ sau điền vào chỗ trống câu: “Tấm chăm hiền lành Cám lười biếng, độc ác.” ? (4)b c d dù Câu 22: “ Bởi chưng bác mẹ nghèo, Cho nên phải băm bèo, thái khoai.” Câu ca dao câu ghép có quan hệ vế câu? a quan hệ nguyên nhân - kết b quan hệ kết - nguyên nhân c quan hệ điều kiện - kết d quan hệ tương phản Câu 23: Khổ thơ sau sứ dụng lần biện pháp nhân hóa? Bầy chim ăn Rót vào ô cửa chưa sơn vài nốt nhạc Nắng đứng ngủ quên Trên tường Làn gió mang hương Ủ đầy rãnh tường chưa trát vữa A lần B lần C lần D lần Câu 24: “ Đất sỏi có chạch vàng” nghĩa gì? A Nơi xa lạ, khơng có quan hệ thân thuộc với B.Nơi khắc nghiệt, nghèo nàn vượng khí hào kiệt, sinh nhiều tài năng, nhiều nhân vật lỗi lạc C.Nơi có điều kiện thuận lợi, dễ làm ăn, nhiều người tập trung, qui tụ đông đúc để sinh sống, gây dựng đồ nghiệp D Phong tục tập quán, lề thói riêng địa phương địi hỏi phải tn thủ, tơn trọng Câu 25: Tiếng có âm đệm “U”? A Thu B Trụi C Luật D Chuông Câu 26: Xét câu sau: a) Bà em mua hai mực b)Mực nước dâng lên cao c) Trình độ văn chương anh có mực A “mực” câu a b từ nhiều nghĩa B.“mực” câu b c từ nhiều nghĩa C.“mực” câu a b từ đồng âm D Cả B C Câu 27: Chủ ngữ câu: “ Lom khom núi tiều vài chú” là: A Lom khom B vài C tiều vài D Đáp án khác Câu28: Câu chủ đề có vai trị nàotrong đoạn văn? A Làm ý bật B.Dẫn đến ý C.Là ý (5)Câu 29: Tiếng “ phúc” từ cho sau có nghĩa “ điều may mắn tốt lành”? A Phúc trạch b Phúc ấm C Tâm phúc D Vô phúc Câu 30: Cho đoạn thơ sau: Em chạy nhảy tung tăng Múa hát quanh ông trăng Em nhảy trăng nhảy, Mái nhà ướt ánh vàng. Ở hai câu thơ cuối, tác giả sử dụng biện pháp tu từ nào? A Biện pháp nhân hóa B Biện pháp so sánh C Biện pháp nhân hóa so sánh D Biện pháp tu từ khác Câu 31: Quan hệ từ sau điền vào chỗ trống câu: “Tấm chăm chỉ hiền lành Cám lười biếng, độc ác.” ? a b c d dù Câu 32: Dòng chứa từ thể nét đẹp tâm hồn, tính cách của người ? a thuỳ mị, nết na, đằm thắm, xinh đẹp, phúc hậu b thuỳ mị, nết na, đằm thắm, hồn nhiên, phúc hậu c thuỳ mị, nết na, đằm thắm, thon thả, phúc hậu d thuỳ mị, nết na, hồn nhiên, đằm thắm, cường tráng Câu 33: Câu câu ghép ? a Lưng cào cào đơi cánh mỏng mảnh tơ màu tía, nom đẹp lạ b Ngày qua, sương thu ẩm ướt mưa rây bụi mùa đông, chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái c Sóng nhè nhẹ liếm vào bãi cát, bọt tung trắng xoá d Vì điều hứa với giáo, tâm học thật giỏi Câu 34: Dòng vị ngữ câu: “Những voi chạy đến đích đầu tiên ghìm đà, huơ vịi.” ? a ghìm đà, huơ vịi b ghìm đà, huơ vịi c huơ vịi d chạy đến đích ghìm đà, huơ vịi Câu 35: Từ có tiếng “lạc” khơng có nghĩa “rớt lại; sai” ? a lạc hậu b mạch lạc c lạc điệu d lạc đề Câu 36: Câu: “Lan cố cắt nghĩa cho mẹ hiểu.” có động từ ? a động từ (6)d động từ Câu 37: Câu tục ngữ, thành ngữ sau ca ngợi vẻ đẹp phẩm chất bên người ? a Đẹp tiên b Cái nết đánh chết đẹp c Đẹp tranh d Cả a, b, c Câu 38: Nhóm từ khơng phải nhóm từ láy: a mơ màng, mát mẻ, mũm mĩm b mồ mả, máu mủ, mơ mộng c mờ mịt, may mắn, mênh mông d Cả a, b, c Câu 39: Trong nhóm từ láy sau, nhóm từ láy vừa gợi tả âm vừa gợi tả hình ảnh ? a khúc khích, ríu rít, thướt tha, ào, ngoằn ngoèo b lộp độp, rắc, lanh canh, loảng xoảng, ầm ầm c khúc khích, lộp độp, loảng xoảng, leng keng, chan chát d Cả a, b, c Câu 40: Từ khơng đồng nghĩa với từ “hồ bình” là: a bình n b bình c hiền hồ d Cả a,b,c Câu 41: Câu : “Chú sóc có lơng đẹp.” thuộc loại câu gì? a Câu kể b Câu hỏi c Câu khiến d Câu cảm Câu 42: Với tiếng cho sẵn: kính, u, q, thương, mến, em ghép được từ ghép có tiếng? a từ b từ c từ d 10 từ Câu 43: Trong câu: “Bạn úp tớ ận bút ùm Hà với ! ”, em điền vào chỗ chấm âm thích hợp là: a âm gi âm d b âm gi âm nh c âm d âm nh, âm gi d âm d âm gi Câu 44: Trong nhóm từ đồng nghĩa sau, nhóm từ có sắc thái coi trọng: a nít, trẻ thơ, nhi đồng (7)Câu 45: Chủ ngữ câu: “Cái hương vị ngào tuổi học trò còn đọng lại tâm hồn chúng em.” là: a Cái hương vị ngào b Cái hương vị ngào tuổi học trò c Cái hương vị d Cái hương vị ngào Câu 46: Câu tục ngữ: “Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ lăn.” nói lên phẩm chất gì người phụ nữ: a Yêu thương b Lòng yêu thương hy sinh người mẹ c Nhường nhịn, giỏi giang d Đảm đang, kiên cường hy sinh người mẹ Câu 47: Trong câu sau đây, câu có trạng ngữ bổ sung ý nghĩa thời gian? a Vì bận ơn bài, Lan khơng q thăm ngoại b Để có ngày trại vui vẻ bổ ích, chúng em chuẩn bị chu đáo c Trong đợt thi đua vừa qua, lớp em d Bằng đôi chân bé nhỏ so với thân hình, bồ câu bước ngắn sân Câu 48: Từ “ai” câu từ nghi vấn? a Ông ta gặng hỏi không trả lời. b Anh ta đem hoa tặng vậy? c Anh lúc mà không báo cho biết vậy? d Cả xóm mà khơng biết bé lém lỉnh đó! Câu 49: Câu sau thuộc kiểu câu kể Ai ? a Ở Trường Sơn, trời gió, cảnh tượng thật dội b Tấm Cám hai chị em cha khác mẹ c Khi đó, nhà bác học gần bảy chục tuổi d Mùa thu, tiết trời mát mẻ Câu 50: Từ chứa tiếng “ mắt” mang nghĩa gốc? a, na mở mắt b, mắt em bé đen lay láy c,mắt bão d, dứa chín vài mắt Câu 51: Dịng tồn có tiếng chứa nguyên âm đôi? a, than, trước, sau, chuyên b, đường, bạn, riêng, biển c, chuyên, cuộc, kiến, nhiều d, biển, quen, ngược, xuôi Câu 52: Thành ngữ Hương đồng cỏ nội có ý nghĩa ? a, Mùi ruộng đồng b, Mùi ruộng đồng, cỏ c, Cảnh vật hương vị làng quê nói chung d, Tất đáp án Câu 53: Từ đồng nghĩa với từ gọn gàng ? a, ngăn nắp b, lộn xộn c, bừa bãi d, cẩu thả Câu 54: Trong từ sau đây, từ có tiếng cơng có nghĩa là: “ chung, của nhà nước” ? (8)a, Bới bèo bọ b, Lá lành đùm rách c, Châu chấu đá voi d, Nhạt nước ốc Câu 56: Cụm từ sau viết tả ? a, cọng rau muống b, đòng ruộng c, tiếng vộng d, khí hóa lọng Câu 57: Dịng viết quy tắc viết hoa? a, Huân chương Kháng chiến b, Huân chương Lao Động c, Hn chương chiến cơng giải phóng d, Huy chương vàng Câu 58: Từ đồng nghĩa với từ trẻ em? a, bút trẻ b, trẻ c, trẻ măng d, trẻ trung Câu 59: Từ từ sau từ láy? a, vắng lặng b, nhanh nhảu c, chậm chạp d, xinh xắn Câu 60: Dòng câu: a, Trên cành cây, ve kêu rả b, Khi em nhìn thấy ánh mắt yêu thương mẹ c, Hoa học d, Bố em làm Câu 61: Câu: “ Trên sân trường, chơi, học sinh lớp 5A nô đùa vui vẻ.” Chủ ngữ là: a, sân trường b, chơi c, học sinh d, học sinh lớp 5A Câu 62: Từ ghép tạo từ cặp tiếng có nghĩa trái ngược nhau? a, nơng hậu b, đồn kết c, đỏ đen d, nhân nghĩa Câu 63: Trong “ Bầm ơi” anh chiến sĩ nhớ mẹ hoàn cảnh nào? a, Buổi chiều mùa hè b, Buổi chiều mưa gió c, Buổi chiều lâm thâm mưa phùn d, Buổi chiều mùa đơng có gió núi mưa phùn, thời điểm vào vụ cấy đông quê anh Câu 64: Tìm nhân vật lịch sử đoạn thơ sau: Ai người quê Nà Ngần Tên anh đỗi quen thân chúng mình Mười ba tuổi hi sinh Gương anh sống tình nước non. a, Lê Văn Tám b, Kim Đồng c, Vừ A Dính d, Lý Tự Trọng Câu 65: Điền từ thích hợp để điền vào câu tục ngữ sau: Thuốc đắng dã tật, thật mất… a, bạn b, tình c, lịng d, cười Câu 66: Chọn vật khơng có đặc điểm chung với vật cịn lại a, chuộtb, cú mèo c, chó d, hổ Câu 67: Điền cặp từ trái nghĩa vào chỗ chấm để hoàn chỉnh câu tục ngữ sau: … cậy cha, … cậy con (9)a, bé – lớn b, trẻ – già c, khỏe – yếu d, tốt – xấu Câu 68: Từ sắc độ thấp? a, vàng vọt b, vàng vàng c, vàng hoe d, vàng khè Câu 69: Chủ ngữ câu: “ Ngày qua, sương thu ẩm ướt mưa bụi màu đông, chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái.” là: a, chùm hoa b, sương thu ẩm ướt mưa bụi màu đông c, chùm hoa khép miệng d, sương thu ẩm ướt Câu 70: Thành ngữ, tục ngữ sau nói lịng tự trọng? a, không sợ chết đứng b, Giấy rách phải giữ lấy lề c, Thẳng ruột ngựa d, Thuốc đắng dã tật Câu 71: Trong đoạn văn: “ Mùa xuân, phượng Lá xanh um, mát rượi, ngon lành me non Lá ban đầu xếp lại, e, xòe cho gió đưa đẩy.” , tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật để miêu tả phượng a, so sánh b, nhân hóa c, so sánh nhân hóa d, điệp từ Câu 72: Câu: “ Ồ, bạn Lan thông minh quá!” biểu lộ cảm xúc gì? a, thán phục b, ngạc nhiên c, đau xót d, ngạc nhiên Câu 73: Câu câu cầu khiến? a, Mẹ rồi! b, Mẹ chưa? c, Mẹ đi, mẹ! d, A, mẹ về! Câu 74: Tiếng“ trung” từ có nghĩa giữa? a, trung nghĩa b, trung thu c, trung kiên d, trung hiếu Câu 75: Từ“ kén” câu “ Cơ kén lắm.” thuộc từ loại nào? a, tính từ b, động từ c, danh từ d, đại từ Câu 76: Câu có trạng ngữ mục đích? a, Vì danh dự lớp, chúng em phải cố gắng học thật giỏi b, Vì bị cảm, Minh phải nghỉ học c, Vì rét, vườn sắt lại d, Vì khơng ý nghe giảng, Lan không hiểu Câu 77: Cặp từ cặp từ láy trái nghĩa? a, mênh mông – chật hẹp b, mập mạp – gầy gò c, mạnh khỏe – yếu ớt d, vui tươi – buồn bã Câu 78: Trật tự vế câu câu ghép: “ Sở dĩ thỏ thua rùa thỏ kiêu ngạo.” có quan hệ nào? a, Kết - nguyên nhân b, nguyên nhân – kết c, điều kiện – kết d, nhượng Câu 79: Câu: “ Mọc dịng sơng xanh bơng hoa tím biếc.” Có cấu trúc nào? a, chủ ngữ - vị ngữ (10)Câu 80: Dấu hai chấm câu : “ Áo dài phụ nữ có hai loại: áo dài tứ thân và áo dài năm thân.” có tác dụng gì? a, Báo hiệu liệt kê b, Để dẫn lời nói nhân vật c, Báo hiệu phận đứng trước giải thích cho phận đứng sau d, Báo hiệu phận đứng sau giải thích cho phận đứng trước Câu 81: Dòng chưa phải câu? a, Ánh nắng vàng trải nhẹ xuống cánh đồng vàng óng b, Chiếc đồng hồ treo thư viện trường em c, Trên mặt biển, đoang thuyền đánh cá lướt nhanh d, Cánh đồng rộng mênh mơng Câu 82: Dịng chứa tồn từ ghép kiểu? a, bánh bò, bánh trưng, bánh tét, bánh trái, bánh b, trà tàu, trà đắng, trà Quan Âm, trà thuốc, trà sen c, nước mưa, nước sơng, nước suối, nước khống, nước non d, kẹo sô- cô-la, kẹo mạch nha, kẹo đậu phộng, kẹo cứng, kẹo mềm Câu 83: Hai câu: “ Dân tộc ta có lịng nồng nàn yêu nước Đó truyền thống quý báu ta.” liên kết với bàng cách nào? a, Dùng từ ngữ nối b, Dùng từ ngữ thay từ ngữ nối c, Lặp lại từ ngữ d, Dùng từ ngữ thay Câu 84: Từ ngữ không dùng để màu sắc da người? a, hồng hào b, xanh xao c, đỏ ối d, tươi tắn Câu 85: Gạch từ động từ mồi dãy sau: a, ngồi, nằm, đi, đứng, chạy, nhanh b, ngủ, thức, khóc, im, cười, hát c, sợ hãi, hồi hộp, nhỏ nhắn, lo lắng Câu 86: Hoàn chỉnh câu thành ngữ, tục ngữ nói trung thực, thật rồi đặt câu với câu hoàn chỉnh đó? a, Thật ……… b, Ruột để ngồi ……… c, Cây khơng sợ chết ………… d, Thẳng ……… Đặt câu: ……… ……… Câu 87: Gạch chân động từ từ in nghiêng đây: a, - Nó suy nghĩ - Những suy nghĩ sâu sắc. b, - Tôi kết luận việc sau. - Kết luận anh rõ ràng. c, - Nam mơ ước trở thành phi công. - Mơ ước Nam thật viển vông. d, - Ngày nghỉ thường tâm sự. - Những tâm câu khiến phải suy nghĩ. (11)c, Vườn nhà em có nhiều loại hoa: hoa hồng, hoa cúc, hoa nhài. (……… ) d, Màu sắc hoa thật phong phú: hoa hồng, hoa tím, hoa vàng, hoa đỏ. (………) Câu 89: Dòng từ láy? a, oa, oa, vòi vọi, da dẻ, nghiêng nghiêng, chen chúc, phất phơ, trùi trũi, tròn trịa b, vịi vọi, phất phơ, nghiêng nghiêng, vàng óng, sáng lòa, trùi trũi, tròn trịa c, oa oa, da dẻ, vòi vọi, chen chúc, phất phơ, tròn trịa, nhà sàn, trùi trũ d, oa, oa, da dẻ, vòi vọi, nghiêng nghiêng, chen chúc, xanh lam, phất phơ, trùi trũi, tròn trịa Câu 90: Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu sau: a, Đã tan tác bóng thù hắc ám ……… b, Đẹp vơ đất nước ……… Câu 91: Xác định chức ngữ pháp đại từ câu sau: a, Tơi học Nam đến ……… b, Người nhà trường biểu dương ……… Câu 92: Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ câu sau: a, Dưới bóng tre xanh, từ lâu đời, người dân cày dựng nhà, dựng cửa, vỡ ……… ruộng, khai hoang ……… b, Năm qua, nhiều khó khăn nhà máy hoàn thành kế hoạch ……… c, Từ bụi tre cuối làng, vọng lại tiếng chim cu gáy ……… d, Ở phía bờ tây Sơng Hồng, bàng xanh biếc xịe tán rộng, soi bóng mặt nước Câu 93: Chia từ sau thành hai nhóm : từ ghép, từ láy. Nhân dân, bờ bãi, nô nức, mộc mạc, cúng cáp, dẻo dai, nhũn nhặn, chí khí a, Từ ghép: ……… b, Từ láy:……… Câu 94: Chủ ngữ câu: “ Cô Mùa Xuân xinh tươi lướt nhẹ cánh đồng.” là: a, Cô Mùa Xuân b, Cô Mùa Xuân xinh tươi c, Cánh đồng Câu 95: Hãy dùng gạch / để tách phận chủ ngữ phận vị ngữ cảu câu sau: “ Những chim nhạn bay thành đàn trời cao, đám mây mỏng lướt qua thôn làng, gieo xuống tiếng kêu mát lành, sương sớm khiến tim vang lên câu thơ không nhớ thuộc từ bao giờ.” (12)“ Ruộng để cỏ mọc đầy Bỏ hoang chả cấy, chả cày uổng chưa?” a, Thể tâm lao động sản xuất b, Chê người lườ lao động c, Nhắc nhở người ta nhớ ơn người lao động d, Khuyên nười nông dân chăm cấy cày Câu 97: Từ“ lững thững” câu: “Những trâu lững thững bước trên đường làng.” thuộc loại từ nào? a, danh từ b, động từ c, tính từ Câu 98: Câu : “ Cây gạo buồn thiu, cụp xuống ủ ê.” Không sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? a, so sánh b, diễn giải c, nhân hóa d, phân tích Câu 99 Câu: “ Xuân về, cối, hoa lá, chim muông bừng tỉnh sau giác ngủ đông.” Thuộc câu kể: a, Ai nào? b, Ai làm gì?
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải Tổng hợp 99 câu hỏi trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 5 - Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 5,

Từ khóa liên quan