0

Đề luyện thi vào lớp 6 môn Toán

4 15 0
  • Đề luyện thi vào lớp 6 môn Toán

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2021, 17:46

ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS CAO XUÂN HUY Môn Toán - (Thời gian làm bài 90 phút).. Bài I.[r] (1)Giaovienvietnam.com ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP MƠN TỐN ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP TRƯỜNG THCS CAO XN HUY Mơn Tốn - (Thời gian làm 90 phút) Bài I (3,0 điểm): Tìm x, biết: a) 7 12 x  ; b) 1 2 : : 255 4 x x  x  ; Bài II (6,0 điểm): 1 Tính: a) 11 (2 ); 9   6 b) 1 1 1 : (15, 75 15 ) : (7 7, 25); 21   12 4 Cho dãy số: 1,1; 2,2; 3,3; 4,4; ….; 97,9; 99,0 a) Số thứ 50 dãy số nào? b) Dãy số có số? c) Tính nhanh tổng dãy số Bài III (3,0 điểm): Tổng hai số 201 Lấy số lớn chia cho số bé được thương dư Tìm hai số Bài IV.(3,0 điểm): Một ô tô từ tỉnh A đến tỉnh B dự định hết Nếu mỗi giờ tơ thêm 14 km thời gian từ A đến B sớm dự định Hãy tính khoảng cách AB hai tỉnh Bài V (5,0 điểm): Hình thang ABCD có đáy AD dài gấp lần đáy BC Hai đường chéo AC BD cắt I a) Tìm cặp tam giác tạo thành hình thang có diện tích (u cầu có giải thích) b) Tính diện tích tam giác AIB, biết diện tích hình thang 48cm2 (2) -Giaovienvietnam.com HƯỚNG DẪN CHẤ ĐỀ THI VÀO LỚP 6 Bài I Hướng dẫn giải Điểm Hướng dẫn giải Điểm Tìm x: a) 7 12 x  3 12 x   12 28 x   28 x ; 0,5 0,5 0,5 b) 1 2 : : 255 4 x x  x  7 255 1 xx x  8 36 255 8 8 x  x  x  51 255 8x  51x255 8 255 51 x  x40 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Bài II. Tính: Hướng dẫn giải Điểm Hướng dẫn giải Điểm a) 11 2 9         = 11  6 = 11 35 22 35 18 18 18 = 57 19 18   0,5 0,5 0,5 b) 1 1 1 : (15,75 15 ) : (7 7, 25) 21   12 4 = 22 25 : 15 15 : 7 21 4 12 4               = 22 25 : : 21 12 4 = 22 25 21 12      = 44 25 88 175 263 11 21 42 42  42  42 0,5 0,5 0,5 (3)Giaovienvietnam.com a) Hiệu hai số liền nhau: 2,2 – 1,1 = 1,1 (cho 0,25đ) Số thứ 50 dãy số: 50 1,1 1,1 55    ; (cho 0,75 đ) b) Số số dãy số là: 99 1,1 :1,1 90    (số) (cho 1,0 đ) c) Tổng số dãy số là: 99 1,1 90 4504,5    (cho 1,0 đ) Bài III Giải thích: Thương hai số dư có nghĩa số lớn bớt phần cịn lại gấp lần số bé (cho 0,5 đ) Ta có sơ đồ: Số lớn (cho 0,5 đ) Số bé Giải: Số bé là: 201 – : (5 + 1) = 33 (cho 0,75 đ) Số lớn là: 335 + = 168 (cho 0,75 đ) Đáp số: Số lớn: 168 Số bé: 33 (cho 0,5 đ) Bài IV. A B A B Vẽ hình biểu diễn đúng, (cho 0,5 đ) Khi vận tốc tăng thêm 14 km thời gian từ A đến B là: – = (giờ) (cho 0,5 điểm) Trong thời gian quãng đường ô tô thêm là: 14 km  = 42 km; (cho 0,75 điểm) Số km thêm số km tơ vận tốc chưa tăng.(cho 0,5 điểm) Khoảng cách AB hai tỉnh là: 42km  = 168km (cho 0,75 điểm) (4)Giaovienvietnam.com C A B D I a) Chỉ cặp có giải thích cho điểm Nếu chi mà khơng giải thích giải thích sai cho 0,5 đ Các cặp tam giác có diện tích là: (S ký hiệu diện tích) * SABC = SBDC (Vì chiều cao đáy BC) * SBAD = SCAD (Vì chiều cao hình thang đáy AD) * SBIA = SCID (Vì tam giác ABC DBC có diện tích mà hai tam giác có chung tam giác BIC) b) Vì AD gấp lần BC nên SCAD gấp lần SABC. SABC = 48 : (3+1) = 12 (cm2 ) SCAD = 12  = 36 (cm2 ) Mà SCAD = SBAD nên SBAD = 36cm2 (cho 0,5 đ) * Xét BACDAC: tam giác đáy AC SCAD gấp lần SBAC => chiều cao CAD gấp lần chiều cao BAC.(cho 0,5đ) * Xét BAI DAI: tam giác đáy AI DAI có chiều cao với DAC BAI có chiều cao với BAC Suy chiều cao DAI gấp lần chiều cao BAI (cho 0,5 đ) => diện tích DAI gấp lần diện tích BAI Mà SBAD = 36cm2 Vậy diện tích tam giác AIB là: 36 : (3 + 1) = 9(cm2 ) (cho 0,5 đ) Lưu ý: - Điểm toàn tổng điểm thành phần khơng làm trịn, lấy đến hai chữ số thập phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề luyện thi vào lớp 6 môn Toán,