0

NguyenCongThang2 13

9 8 0
  • NguyenCongThang2 13

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 11:31

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BÊ TÔNG CHẤT LƯỢNG SIÊU CAO SỬ DỤNG HỖN HỢP PHỤ GIA KHOÁNG SILICA FUME VÀ TRO BAY SẴN CĨ Ở VIỆT NAM ThS NGUYỄN CƠNG THẮNG, TS NGUYỄN VĂN TUẤN, PGS.TS PHẠM HỮU HANH, ThS NGUYỄN TRỌNG LÂM Trường Đại học Xây dựng Tóm tắt: Bê tông chất lượng siêu cao loại bê tông đầy triển vọng kỷ 21, với tính chất đặc biệt độ chảy cao, cường độ cao, độ thấm thấp độ bền cao Tuy nhiên, bê tông chất lượng siêu cao, lượng xi măng sử dụng lớn, khoảng 900 – 1000 kg/m , điều ảnh hưởng lớn đến giá thành tính chất sản phẩm Do vậy, việc nghiên cứu sử dụng phụ gia khoáng thay phần xi măng bê tông chất lượng siêu cao có ý nghĩa to lớn mặt kỹ thuật, kinh tế mơi trường, góp phần vào mục tiêu phát triển xây dựng bền vững Bài báo trình bày kết nghiên cứu ban đầu việc sử dụng tổ hợp phụ gia khoáng silica fume tro bay để thay phần xi măng chế tạo bê tông chất lượng siêu cao Kết nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng hỗn hợp phụ gia khống cải thiện đáng kể tính cơng tác tăng cường độ nén bê tông Điều góp phần quan trọng việc phát triển ứng dụng loại bê tông công nghiệp xây dựng Việt Nam Giới thiệu Bê tông chất lượng siêu cao (BTCLSC) loại bê tơng có độ chảy cao, cường độ nén cao (thường lớn 150 MPa), cường độ uốn lớn (khi sử dụng cốt sợi), độ thấm thấp độ bền cao [1] Sự đời bê tông chất lượng siêu cao đánh dấu bước ngoặt công nghệ bê tông với tính chất đặc biệt cường độ, độ bền, độ ổn định thể tích Các nghiên cứu phát triển ứng dụng loại bê tông năm 90 kỷ 20 kể từ loại bê tơng áp dụng số nước phát triển dùng để chế tạo cấu kiện bê tông đúc sẵn, dầm cầu đúc sẵn, lát mặt cầu, chế tạo silo, dùng chỗ để sửa chữa kết cấu bị hỏng, dùng cho cột chịu tải trọng lớn, dùng cho bể chứa phế thải hạt nhân, Vật liệu để chế tạo BTCLSC thông thường bao gồm cát thạch anh với kích thước khoảng 100-600µm, xi măng, silica fume, nước phụ gia siêu dẻo Trong đó, lượng xi măng khoảng 900-1000 kg/m [2] nhược điểm lớn loại bê tơng làm tăng giá thành sản phẩm ảnh hưởng đến tính chất kỹ thuật, đồng thời việc sử dụng nhiều xi măng kéo theo ảnh hưởng mơi trường lượng khí cacbonic thải trình sản xuất xi măng [3] Việc nghiên cứu sử dụng loại phụ gia khoáng để thay phần xi măng bê tông chất lượng siêu cao cần thiết Trong số phụ gia khống dùng cho bê tơng, tro bay đánh giá có triển vọng để thay xi măng BTCLSC, với hiệu đạt kỹ thuật, kinh tế môi trường Xét mặt kỹ thuật, tro bay có thành phần hố học với tổng hàm lượng ôxyt (SiO 2+ Al2O3+ Fe2O3) lớn 70% (tro bay loại F theo ASTM C618 [4]) Các oxyt hoạt tính có khả phản ứng với sản phẩm thuỷ hoá xi măng (phản ứng pozơlanic) tạo sản phẩm dạng CSH có cường độ cao, bền với môi trường hơn, đặc biệt tăng khả chống ăn mịn cho bê tơng [5] Bên cạnh đó, với hình dạng đặc trưng hạt hình cầu, mịn (đường kính hạt trung bình khoảng 9-15μm) nên việc sử dụng tro bay cải thiện tính cơng tác hỗn hợp bê tơng ( hiệu ứng ổ bi – Ball bearing effect), làm tăng tính dẻo cho hỗn hợp bê tông, giảm lượng nước nhào trộn, tăng độ đặc cho bê tông, làm tăng cường độ khả chống thấm bê tông [5] Xét mặt kinh tế - môi trường, theo thống kê [6], hàng năm ước tính nhà máy nhiệt điện nước thải khoảng 2.3 triệu tro bay, đến năm 2015 triệu tấn/năm, điều ảnh hưởng lớn đến môi trường Việc nghiên cứu sử dụng tro bay làm phụ gia khống sử dụng BTCLSC vừa góp phần làm giảm giá thành cho sản phẩm bê tông, giảm ô nhiễm môi trường, góp phần vào mục tiêu phát triển xây dựng bền vững đồng thời đảm bảo tính chất kỹ thuật BTCLSC Bài báo trình bày kết nghiên cứu ảnh hưởng việc sử dụng hỗn hợp tro bay silica fume đến số tính chất lý bê tông điều kiện dưỡng hộ khác Trong đó, tro bay sử dụng với hàm lượng khác nhau, từ 10-40% theo khối lượng chất kết dính (CKD) gồm xi măng, silica fume tro bay Điều kiện bảo dưỡng mẫu thực môi trường dưỡng hộ tiêu chuẩn dưỡng hộ nhiệt ẩm Vật liệu chế tạo phương pháp nghiên cứu 2.1 Vật liệu chế tạo Vật liệu dùng nghiên cứu gồm: xi măng Pooclăng Sông Gianh PC40 có tính chất lý trình bày bảng 1, với đường kính hạt trung bình khoảng 14μm; Silica fume (SF) dạng hạt rời hãng Elkem, có đường kính hạt trung bình khoảng 0.15μm, hàm lượng SiO 92.3%, số hoạt tính với xi măng 113.5%; cốt liệu cát thạch anh có đường kính cỡ hạt trung bình khoảng 300 μm, độ rỗng chưa lèn chặt 45.1%; phụ gia siêu dẻo (PGSD) sử dụng hãng BASF có gốc polycarboxylate, với hàm lượng chất khô 30% Tro bay (FA) sử dụng nghiên cứu tro tuyển Phả Lại có đường kính cỡ hạt trung bình khoảng 15.5µm, hàm lượng oxit (SiO2+Al2O3+Fe2O3) 84.2%, số hoạt tính với xi măng 104.3% Thành phần hạt vật liệu xác định phương pháp nhiễu xạ laze, kết thể hình Bảng Một số tính chất lý xi măng Tính chất Độ mịn Lượng sót sàng 0.09mm Đơn vị Giá trị Quy phạm % 2.1 10 cm /g 3380 2800 TCVN 4030-2003 % 29.0 - TCVN 6017-1995 26.4 21.0 49.6 40.0 Độ mịn Blaine Độ dẻo tiêu chuẩn Giới hạn bền nén Sau ngày Sau 28 ngày Phương pháp thí nghiệm MPa TCVN 6016-1995 100 (%) % SF 80 Xi măng 60 Cát 40 20 Tro bay 0.01 0.1 Kích th 10 ng ước (μm) 100 cỡ sàng (µm) Hình Thành phần hạt vật liệu sử dụng nghiên cứu 2.2 Phương pháp thực nghiệm Tính cơng tác hỗn hợp bê tông xác định thí nghiệm độ chảy nhỏ theo tiêu chuẩn Anh BS 4551-1:1998 Giá trị độ chảy loang hỗn hợp bê tông nghiên cứu điều chỉnh khoảng 210-230mm Trong bê tông chất lượng siêu cao, việc xác định cường độ nén theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN31181993) với kích thước mẫu 150× 150× 150 mm3 khó cường độ nén bê tông cao Một số nghiên cứu [7-11] khẳng định rằng, ảnh hưởng kích thước khn đến cường độ nén bê tông chất lượng siêu cao không đáng kể Do vậy, nghiên cứu cường độ nén bê tông xác định với mẫu có kích thước 50× 50× 50 mm3 Thiết kế thành phần bê tông chất lượng siêu cao 3.1 Thiết kế thành phần hạt Tối ưu hóa thành phần hạt khâu then chốt việc thiết kế cấp phối hỗn hợp BTCLSC Thành phần hạt vật liệu xác định phương pháp nhiễu xạ laze, sở ta xác định lượng sót cấp hạt, tương ứng với loại vật liệu, từ ta xác định mức độ lèn chặt lớn hỗn hợp hạt Trong nghiên cứu này, tối ưu hóa thành phần hạt tính tốn theo lý thuyết De Larrard Sedran đề xuất [12, 13], hệ số lèn chặt hỗn hợp hạt 12.5 theo đề xuất Jones, M cộng [14] Đối với hệ hỗn hợp hạt gồm cát - xi măng - FA- SF, lượng SF cố định 10% khối lượng chất kết dính (CKD), lượng FA thay lượng dùng xi măng tương ứng (từ 0-40%) Khi CKD bao gồm xi măng, SF FA Như vậy, thành phần hạt xem xét hệ hai cấu tử gồm cát CKD Quan hệ độ lèn chặt hỗn hợp với tỷ lệ vật liệu thành phần thể hình Như vậy, dựa kết tính tốn lượng tối ưu xác định với tỷ lệ cát/(cát + CKD) 0.50 Tỷ lệ phối hợp cấu tử lúc 50% cát + 30% xi măng + 20% PGK 0.75 0.70 Độ lèn chặt hỗn hợp 0.65 0.60 0.55 0.50 0.45 0%PGK 20%PGK 40%PGK 0.40 0.2 0.4 0.6 0.8 Hàm lượng cát/(cát + CKD) Hình Độ lèn chặt hỗn hợp hạt gồm: cát - xi măng - SF – FA; (SF cố định 10% CKD) Trên sở tỷ lệ phối hợp cấu tử, đề tài tiến hành khảo sát với lượng dùng phụ gia khoáng tương ứng với tỷ lệ (0-30%) hỗn hợp Khi tỷ lệ N/CKD lấy cố định 0.18 cấp phối bê tông xác định Bảng thể thành phần hỗn hợp cấp phối sử dụng nghiên cứu 3.2 Cấp phối bê tông chất lượng siêu cao Từ kết tính tốn tối ưu hóa thành phần hạt này, đề tài xác định tỷ lệ vật liệu thành phần, từ xác định cấp phối bê tông sử dụng nghiên cứu (bảng 2) Giá trị hàm lượng PGSD sử dụng bảng lượng PGSD dùng để đạt độ chảy loang hỗn hợp bê tông khoảng 210-230 mm đề cập phần Bảng Cấp phối bê tông chất lượng siêu cao sử dụng nghiên cứu Khối lượng CKD STT N/CKD Cát/CKD tính cho m bê tông, (kg) (theo khối lượng) (theo khối lượng) 1122 1105 1089 1073 1057 1110 1098 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 1 1 1 SF, % (theo khối FA, % PGSD, % (theo khối lượng c (theo khối lượng CKD) lượng 10 20 30 40 0 0 0 10 20 1.20 1.00 1.00 1.20 2.15 1.00 0.90 CKD) CKD) 10 11 12 1086 1093 1081 1070 1059 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 1 1 10 10 10 10 30 10 20 30 40 0.85 0.80 0.70 0.65 0.60 3.3 Quy trình thí nghiệm Máy trộn sử dụng nghiên cứu máy trộn Hobart có dung tích 20 lít Quy trình trộn hỗn hợp bê tơng thấy hình Cát + xi măng + tro bay + silica fume Trộn phút Hỗn hợp bột + 70% nước Trộn phút Làm thành cối trộn Trộn phút Phụ gia siêu dẻo + 30% nước Trộn phút Làm thành cối trộn Trộn 2-5 phút Kết thúc Hình Quy trình trộn hỗn hợp bê tông chất lượng siêu cao Các mẫu đúc có kích thước 50 mm 50 mm 50 mm, sau dưỡng hộ điều kiện tiêu chuẩn o (nhiệt độ 27±2 C thời gian 24 3h), mẫu tháo khỏi khuôn chia làm nhóm tiếp tục dưỡng hộ mơi trường khác nhau: o - Tiếp tục dưỡng hộ điều kiện tiêu chuẩn ((́27±2 C, RH>95%); - Dưỡng hộ 02 ngày điều kiện nhiệt ẩm (90±5oC) sau tiếp tục dưỡng hộ điều kiện tiêu chuẩn o ((́27±2 C, RH>95%) Cường độ nén bê tông xác định tuổi 3, 7, 28 90 ngày Kết bàn luận 4.1 Tính cơng tác hỗn hợp bê tông Lượng dùng phụ gia siêu dẻo (PGSD) hỗn hợp BTCLSC để đạt giá trị đường kính độ chảy loang trung bình từ 210 – 230 mm thể hình Kết nghiên cứu cho thấy, sử dụng SF thay xi măng 10 - 20% tính cơng tác hỗn hợp bê tơng tăng Sự cải thiện tính cơng tác hỗn hợp bê tơng có mặt SF hiệu ứng điền đầy Theo Bache [15] cho hỗn hợp bê tơng có phụ gia siêu dẻo tỷ lệ N/CKD thấp, hạt SF siêu mịn chiếm chỗ lượng nước lẽ nằm hạt xi măng vón tụ, làm tăng lượng nước tự hồ làm tăng độ lưu động cho hỗn hợp bê tông Tuy vậy, tăng hàm lượng dùng SF, tỷ diện SF lớn, khoảng 18.000-20.000 cm /g [16, 17] nên cần lượng nước lớn để thấm ướt bề mặt hiệu ứng bù đắp lại hiệu ứng có lợi SF Điều thấy rõ hàm lượng SF tăng lên 30% 40% lượng phụ gia siêu dẻo tăng lên đáng kể [17] Ngược lại với ảnh hưởng việc thay SF, tăng hàm lượng FA độ chảy hỗn hợp bê tơng tăng Điều giải thích hạt FA có dạng hình trịn, nhờ hiệu ứng “ổ bi” làm giảm ma sát hạt, làm tăng tính cơng tác cho hỗn hợp bê tông 2.5 2.0 Hàm lượng PGSD (%) 1.5 SF FA 1.0 0.5 10%SF + FA 0.0 10 20 30 40 50 Hàm lượng SF, FA (SF+FA) (%) Hình Quan hệ lượng phụ gia siêu dẻo phụ gia khoáng theo khối lượng chất kết dính, độ chảy từ 210-230 mm, N/CKD = 0.18 4.2 Ảnh hưởng lượng dùng tro bay đến cường độ nén bê tông chất lượng siêu cao Ảnh hưởng hàm lượng FA đến cường độ nén BTCLSC thể hình Khi sử dụng FA đến 30% khơng có suy giảm cường độ nén bê tông tuổi 28 ngày so với mẫu đối chứng, điều kiện dưỡng hộ tiêu chuẩn dưỡng hộ nhiệt ẩm Cường độ nén BTCLSC sử dụng 20% FA đạt giá trị lớn chế độ dưỡng hộ tiêu chuẩn dưỡng hộ nhiệt ẩm, tương ứng 114 MPa 153 MPa Tiếp tục tăng hàm lượng FA cường độ nén bê tông bắt đầu giảm Cường độ nén (MPa) 160 b) 140 120 90 ngày 28 ngày 100 80 60 160 90 ngày 140 Cường độ nén (MPa) a) ngày 120 28 ngày 100 80 ngày 60 o 40 t = 27 C 10 o t = 90 C 20 Hàm lượng FA (% theo khối lượng CKD) 30 40 10 20 30 Hàm lượng FA (% theo khối lượng CKD) Hình Ảnh hưởng hàm lượng FA đến cường độ nén BTCLSC, o o N/CKD = 0.18, (a) 27 C, (b) 90 C Ảnh hưởng hàm lượng FA tới phát triển cường độ nén bê tông theo thời gian thể hình (MPa) Cường độ nén a) 180 160 o t = 27 C 140 120 Rn3 Rn7 100 80 Rn28 60 Rn90 40 20 (0% FA) (10% FA) (20% FA) (30% FA) Hàm lượng FA (% theo khối lượng CKD) 180 Cường độ nén (MPa) b) o t = 90 C 160 140 Rn3 120 100 Rn7 80 Rn28 60 40 Rn90 20 (0% FA) (10% FA) (20% FA) (30% FA) Hàm lượng FA (% theo khối lượng CKD) Hình Ảnh hưởng hàm lượng FA đến phát triển cường độ nén BTCLSC o o theo thời gian, N/CKD = 0.18, (a) 27 C, (b) 90 C o Ở điều kiện dưỡng hộ tiêu chuẩn (t = 27±2 C), sử dụng hàm lượng FA 10% 20% cường độ nén bê tơng ngày đầu tăng không nhiều so với mẫu đối chứng, phát triển cường độ tuổi sau lớn, đặc biệt tuổi 90 ngày Điều hạt FA có dạng hình trịn, cấu trúc xốp, trình nhào trộn hút lượng nước định hệ vào Do trình thủy hóa xi măng, theo thời gian độ ẩm hệ giảm xuống, lượng nước hạt FA cung cấp để trình thủy hóa xảy triệt để hơn, điều làm tăng cường độ nén bê tơng o o Với mẫu dưỡng hộ điều kiện nhiệt ẩm (t = 90 ±5 C), tốc độ phát triển cường độ ngày đầu tăng tốc độ phát triển cường độ tuổi dài ngày tăng không nhiều, chẳng hạn cường độ nén tuổi 90 ngày tăng không nhiều so với tuổi 28 ngày Khi hàm lượng FA sử dụng tăng lên cường độ nén bê tông giảm tương ứng với điều kiện dưỡng hộ Như vậy, cường độ nén BTCLSC sử dụng 20% FA đạt giá trị lớn hai chế độ dưỡng hộ tiêu chuẩn dưỡng hộ nhiệt ẩm cao, tương ứng 114 MPa 153 MPa 4.3 Ảnh hưởng kết hợp silica fume tro bay đến cường độ nén bê tơng chất lượng siêu cao Hình thể ảnh hưởng hàm lượng silica fume tro bay đến cường độ nén bê tông, hàm lượng silica fume giữ cố định 10% theo khối lượng CKD, hàm lượng dùng cố định nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp SF FA đến cường độ nén BTCLSC a) 180 b) 90 ngày Cường độ nén (MPa) độ nén (MPa) 160 140 120 28 ngày 100 180 160 90 ngày 140 28 ngày 120 ngày 100 80 80 Cường 60 60 ngày 10 20 30 40 o t = 90 C, 10%SF 40 10 20 30 40 Hàm lượng FA (% theo khối lượng CKD) Hàm lượng FA (% theo khối lượng CKD) Hình Ảnh hưởng hàm lượng FA đến cường độ nén BTCLSC, o o N/CKD = 0.18, (a) 27 C, (b) 90 C Ảnh hưởng hàm lượng (SF FA) đến hàm lượng PGSD sử dụng cường độ nén BTCLSC thể hình hình Qua kết thí nghiệm ta thấy có kết hợp SF FA hỗn hợp bê tơng có lượng dùng PGSD so với dùng đơn phụ gia khống, đồng thời cường độ nén bê tơng cao sử dụng đơn phụ gia khoáng FA với hàm lượng Kết cho thấy cường độ nén lớn tổ hợp đạt lượng dùng FA 20%, tương ứng giá trị cường độ nén mẫu điều kiện dưỡng hộ tiêu chuẩn nhiệt ẩm đạt tuổi 28 ngày 135 MPa 158 MPa Ở điều kiện nhiệt ẩm lượng dùng FA đến 30% cường độ nén bê tông đạt 152 MPa Như vậy, kể đến lượng dùng cố định SF 10% tổng lượng dùng phụ gia khoáng trường hợp nâng lên đến 40%, điều mang lại ý nghĩa lớn việc sử dụng phụ gia khoáng thay xi măng để chế tạo BTCLSC Tốc độ phát triển cường độ nén tuổi khác chế độ dưỡng hộ khác thể hình Kết thí nghiệm thấy cường độ nén BTCLSC điều kiện dưỡng hộ tiêu chuẩn giống quy luật phát triển cường độ bê tông sử dụng đơn phụ gia khoáng, nghĩa tương đối thấp tuổi ban đầu, cường độ bê tông tiếp tục tăng nhanh đến tuổi 90 ngày Trong với điều kiện dưỡng hộ nhiệt ẩm, cường độ nén bê tông ngày đầu tăng nhanh, tăng không nhiều tuổi dài ngày, chẳng hạn 28 90 ngày 180 Cường độ nén (MPa) a) 160 o t = 27 C, 10%SF 140 120 Rn3 100 Rn7 80 Rn28 60 40 Rn90 20 (0% FA) (10% FA) (20% FA) (30% FA) Hàm lượng FA (% theo khối lượng CKD) (40% FA) 180 Cường độ nén (MPa) b) o t = 90 C, 10%SF 160 140 120 Rn3 100 80 Rn7 Rn28 60 Rn90 40 20 (0% FA) (10% FA) (20% FA) (30% FA) (40% FA) Hàm lượng FA (% theo khối lượng CKD) Hình Ảnh hưởng hàm lượng FA đến phát triển cường độ nén bê tông theo thời gian, o o hàm lượng SF cố định 10%, N/CKD = 0.18, (a) 27 C, (b) 90 C Kết luận Dựa kết nghiên cứu đạt được, số kết luận rút điều kiện nghiên cứu sau: - Hồn tồn sử dụng tro bay Việt Nam thay phần xi măng để chế tạo BTCLSC; - Việc sử dụng tro bay thay phần xi măng cải thiện tính cơng tác hỗn hợp BTCLSC Trong điều kiện dưỡng hộ nhiệt ẩm (90±5 oC, RH>95%), lượng dùng 20% FA thay xi măng tối ưu để chế tạo BTCLSC, cường độ nén cao đạt 153 MPa Đồng thời, lượng FA dùng để chế tạo BTCLSC 20% với chế độ dưỡng hộ nhiệt ẩm; - Khi sử dụng đơn phụ gia khoáng SF, hàm lượng 10% SF tối ưu để chế tạo BTCLSC, cường độ nén đạt lớn 152MPa 160MPa tương ứng điều kiện dưỡng hộ tiêu chuẩn dưỡng hộ nhiệt ẩm Bên cạnh đó, lượng SF lớn sử dụng để chế tạo BTCLSC 30%, để đạt cường độ nén theo yêu cầu (> 150 MPa); - Khi sử dụng kết hợp FA SF làm tăng tính cơng tác hỗn hợp BTCLSC Tổng lượng dùng phụ gia khống thay xi măng đến 40% mà cường độ nén BTCLSC đạt theo yêu cầu (>150 MPa) TÀI LIỆU THAM KHẢO AFGC-SETRA, Ultra High Performance Fibre-Reinforced Concretes 2002, Paris, France: Interim Recmmendations, AFGC publication RICHARD, P and M.H CHEYREZY, "Reactive Powder concretes with high ductility and 200-800 MPa compressive strength" in Mehta, P.K (ED) Concrete Technology: Past, Present and Future, Proceedings of the V Mohan Malhotra Symposium, 1994: p ACI SP 144-24, 507-518 Detroit: Victoria Wieczorek VOOA, Y.L and S.J FOSTERB, Characteristics of ultra-high performance 'ductile' concrete and its impact on sustainable construction The IES Journal Part A: Civil & Structural Engineering, 2010 3: p 168–187 MEHTA, P.K and V MALHOTRA, High performance, high volume fly ash concrete 2008, ACCA Ramachandra, High-Volume Fly Ash and Slag concrete Noyes, 1995: p 800-837 LONG, L.Đ., Nghiên cứu sử dụng tro nhiệt điện đốt than tầng sơi tuần hồn có khử khí sufua (CFBC) Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn cho sản xuất vật liệu xây dựng Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ, Viện Vật liệu Xây dựng, 2010 AHLBOR, T.M., E J.PEUSE, and D.L MISSON, Ultra-High-Performance-Concrete for Michigan Bridges Material Performance – Phase I 2008, Center for Structural Durability Michigan Technological University p 152 LE, T.T., Ultra high performance fibre reinforced concrete paving flags 2008, University of Liverpool: Liverpool p 374 9 AHLBORN, T.M., et al., Strength and Durability Characterization of Ultra-High Performance Concrete Under Variable Curing Conditions TRB Annual Meeting, 2011: p 1-19 10 KOLLMORGEN, G.A., Impact of Age and Size on the Mechanical Behavior of an Ultra-High Performance Concrete, in MS Thesis in Civil Engineering 2004, Michigan Technological, University, Houghton, Michigan 11 GRAYBEAL, B.A., Characterization of the Behavior of Ultra-High Performance Concrete, in PhD Dissertation 2005, University of Maryland, College Park, Maryland 12 LARRARD, F.D and T SEDRAN, Optimization of ultra-high-performance concrete by the use of a packing model Cement and Concrete Research, 1994 24(6): p 997-1009 13 DE LARRARD, F., Concrete mixture proportioning: A scientific approach Modern Concrete Technology Series, E&FN SPON, London, 1999 14 JONES, M., L ZHENG, and M NEWLANDS, Comparison of particle packing models for proportioning concrete constitutents for minimum voids ratio Materials and Structures, 2002 35(5): p 301-309 15 BACHE, H.H., Densified Cement–Based/Ultrafine Particles-Based Materials Proceedings, Second International Conference on Superplasticizer in Concrete, Ottawa, 1981: p 185-213 16 C.HOLLAND, T., Silica Fume User’s Manual Silica Fume Association, April 2005: p 183 17 TUAN, N.V., Rice Husk Ash as a Mineral Admixture for Ultra High Performance Concrete, in Faculty of Civil Engineering and Geociences, Delft University of Technology, the Netherlands 2011 p 165 ... Elkem, có đường kính hạt trung bình khoảng 0.15μm, hàm lượng SiO 92.3%, số hoạt tính với xi măng 113. 5%; cốt liệu cát thạch anh có đường kính cỡ hạt trung bình khoảng 300 μm, độ rỗng chưa lèn chặt... nghiên cứu này, tối ưu hóa thành phần hạt tính tốn theo lý thuyết De Larrard Sedran đề xuất [12, 13] , hệ số lèn chặt hỗn hợp hạt 12.5 theo đề xuất Jones, M cộng [14] Đối với hệ hỗn hợp hạt gồm... 20%, tương ứng giá trị cường độ nén mẫu điều kiện dưỡng hộ tiêu chuẩn nhiệt ẩm đạt tuổi 28 ngày 135 MPa 158 MPa Ở điều kiện nhiệt ẩm lượng dùng FA đến 30% cường độ nén bê tơng đạt 152 MPa Như
- Xem thêm -

Xem thêm: NguyenCongThang2 13, NguyenCongThang2 13

Hình ảnh liên quan

Hình 8. Ảnh hưởng của hàm lượng FA đến sự phát triển cường độ nén của bê tông theo thời gian, - NguyenCongThang2 13

Hình 8..

Ảnh hưởng của hàm lượng FA đến sự phát triển cường độ nén của bê tông theo thời gian, Xem tại trang 8 của tài liệu.