0

Tiểu luận môn Tổng quan thương mại các hoạt động sở hữu trí tuệ: Nghiên cứu mô hình nhượng quyền thương mại Phở 24 từ đó đưa ra hướng phát triển Phở Cồ Luận theo mô hình Franchise

46 42 0
  • Tiểu luận môn Tổng quan thương mại các hoạt động sở hữu trí tuệ: Nghiên cứu mô hình nhượng quyền thương mại Phở 24 từ đó đưa ra hướng phát triển Phở Cồ Luận theo mô hình Franchise

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:23

Tiểu luận nghiên cứu với mục tiêu đưa ra biện pháp franchise cho quán phở Cồ Luận từ mô hình thành công của Phở 24 để có thể thu được lợi nhuận tối đa. Gìn giữ hương vị của món ăn truyền thống, quảng bá thương hiệu phở “Cồ luận” ra bạn bè quốc tế. Đề tài nghiên cứu khoa học ĐHTM 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH DOANH THƯƠNG MẠI -š›&š› - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MÔN TỔNG QUAN THƯƠNG MẠI CÁC HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Tên đề tài: “Nghiên cứu mơ hình nhượng quyền thương mại Phở 24 từ đưa hướng phát triển Phở Cồ Luận theo mơ hình Franchise” Giáo viên hướng dẫn: Đặng Thu Hương Nhóm thực hiện: Ninh Thị Dịu (Nhóm trưởng) Nguyễn Minh Huyền Nguyễn Đại Dương Lớp học phần: 1102QMGM0111 Hà nội- 2012 Đề tài nghiên cứu khoa học ĐHTM 2012 Mục Lục Lời mở đầu………………………………………………………………………….1 Chương I: Tổng quan nghiên cứu đề tài……………………………………… 2-6 Tính cấp thiết việc nghiên cứu…………………………………………… 2-3 Xác lập tuyên bố vấn đề nghiên cứu đề tài………… …………………3 Mục tiêu nghiên cứu …………………………………………………………… 4 Những câu hỏi đặt cho nghiên cứu…………………………………………… Phạm vi nghiên cứu ………………………………….…………………… Ý nghĩa nghiên cứu……………………………………….…………………… 5-6 Kết cấu luận văn…………………….…………… .…………………… Chương II: Tóm lược số lí luận chủ đề nghiên cứu …………… …….7-18 Một số định nghĩa, khái niệm ………………………………………… 7-9 Một số lý thuyết vấn đề nghiên cứu ……………………………….…… 9-15 2.1 Các loại nhượng quyền………………………………………………………… 2.2 Các loại hình nhượng quyền…… …………………………………………… 2.3 Điều kiện hoạt động nhượng quyền thương mại…………………… …….10-12 2.4 Lợi ích nhượng quyền thương mại……………………………… … 12-13 2.5 Thách thức rủi ro nhượng quyền thương mại………………… … 14-15 Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu Việt Nam giới……… 14-17 3.1 Bức tranh Nhượng Quyền Thương Mại giới…………… …….14-15 3.1 Bức tranh Nhượng Quyền Thương Mại Việt Nam…………………….15-16 Thực trạng mơ hình nhượng quyền thương mại Việt Nam …… ……… 16-17 Đề tài nghiên cứu khoa học ĐHTM 2012 Chương III: Phương pháp nghiên cứu kết phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu ………………………………………………………………………18-39 I Phương pháp thu thập phân tích liệu………………………………………………………………… … ……18-19 II Phân tích hai thương hiệu Phở cồ Luận 24…….…………………… 19 -39 Dữ liệu mô hình mẫu phở 24………………………………………………….19-28 Dữ liệu đối tượng nghiên cứu Cồ Luận………………………… ….……………28 Đánh giá tổng quan tình hình ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến vấn đề nghiên cứu……………………………………………………………… …………………33- 39 Chương IV: Các kết luận, thảo luận đề xuất với vấn đề nghiên cứu …40-50 Các kết luận phát qua nghiên cứu……………………… ………… 40-44 Đề xuất giải pháp nhằm xây dựng mơ hình Nhượng Quyền Thương Mại cho thương hiệu Phở Cồ Luận dựa mơ hình Phở 24…………………………………………………… ………………………… 44-49 Kết Luận…………………………………………………………………………….50 Đề tài nghiên cứu khoa học ĐHTM 2012 Như biết, Việt Nam thời kỳ hội nhập, điều kinh tế vừa hội vừa khó khăn thách thức doanh nghiệp người tham gia hoạt động kinh doanh Vậy phải làm để chớp thời cơ, giảm thiểu rủi ro để tồn kinh tế đầy khốc liệt này? Đối với người hoạt động kinh doanh lĩnh vực ẩm thực khơng nằm ngồi qui luật phát triển này, khơng học tập, đổi chắn không đứng vững thị trường Việc nghiên cứu tìm hiểu hoạt động người trước thành công việc làm quan trọng Có câu nói hay mà tơi nghe là: “ Nếu bạn khơng biết bơi học bơi, học chỗ có nhiều người bơi bạn khơng bị chết đuối” Từ thấy việc học tập người trước cho dù họ đối thủ cạnh tranh việc quan trọng Vì nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng mô hình Nhượng Quyền Thương Mại cho Phở Cồ Luận dựa mơ hình kinh doanh phở 24” Đề tài nghiên cứu khoa học ĐHTM 2012 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Tính cấp thiết việc nghiên cứu Có lẽ nhiều người nghe qua thuật ngữ “Nhượng quyền kinh doanh” hay “Nhượng quyền thương mại” hiểu sâu đủ tự tin để áp dụng khơng nhiều Franchise xuất Việt Nam 10 năm trở lại song khởi nguồn Mỹ từ kỷ 19 tới có mặt nơi giới Và coi “một phát minh vĩ đại chế độ tư phương Tây”, “xu tương lai” Sở dĩ kinh doanh theo mơ hình Franchise ngợi ca chứng minh phương thức kinh doanh an toàn hiệu mà khơng phải bỏ nhiều chi phí Việt Nam mảnh đất giàu tiềm năng, lại có lợi người sau, doanh nghiệp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm từ nước tiên phong trước để tăng tốc, phát huy hiệu loại hình kinh doanh Vậy không khai thác tiềm Việt Nam nước tiếng đặc biệt lĩnh vực ẩm thực Những ăn ngon đậm đà sắc dân tộc Chúng chọn đối tượng “Phở truyền thống” cụ thể “phở Cồ Luận” số lí đây: - Hương vị truyền thống với thương hiệu “Phở Việt” dần bị lãng quên - Thị phần doanh nghiệp Việt Nam thị trường thức ăn nhanh thấp - Nhu cầu, sở thích, thói quen dùng Phở luôn tồn người Việt nhiều du khách nước - Phở Hà Nội nói riêng, phở Việt nói chung cịn nhiều hạn chế vấn đề an toàn thực phẩm, chất lượng phục vụ chưa theo kịp với xu đại - Nhu cầu fast food bùng nổ tương lai Với lý việc nghiên cứu đối tượng phở theo phương thức Franchise cần thiết Xác lập tuyên bố vấn đề nghiên cứu đề tài Trên giới nơi có người Việt sinh sống nơi có tiệm phở Ngay người nước ngồi thích phở Việt Nam Hiện nay, đến trung tâm lớn thấy ăn nhanh KFC, Lotteria có bán nhiều, bảng hiệu lớn đặc biệt giới trẻ ghiền khơng thấy quảng bá phở Là phở gia truyền họ Cồ, có xuất xứ từ Nam Định, với 21 năm tồn phát triển thương hiệu Hà Thành Phở Cồ Luận thương hiệu phở có điều kiện cần thiết tiến hành phương thức kinh doanh Trong lĩnh vực phải kể tới thương hiệu Phở 24 thành công theo phương thức kinh doanh Franchise không Đề tài nghiên cứu khoa học ĐHTM 2012 phát triển nước mà cịn tiếng nước ngồi Chính đề tài nghiên cứu là: “Nghiên cứu, xây dựng mơ hình Nhượng Quyền Thương Mại cho Phở Cồ Luận dựa mơ hình kinh doanh phở 24” Mục tiêu nghiên cứu Học tập mô hình thành cơng Phở 24 Học tập phát huy thành tựu đồng thời khắc phục, tránh không phạm phải hạn hạn chế mơ hình mẫu Phở Cồ Luận thương hiệu có tiếng thành phố Hà Nội cần quan tâm phát triển thương hiệu Mục đích nghiên cứu nhằm đưa biện pháp franchise cho qn phở Cồ Luận từ mơ hình thành cơng Phở 24 để thu lợi nhuận tối đa Gìn giữ hương vị ăn truyền thống, quảng bá thương hiệu phở “Cồ luận” bạn bè quốc tế Những câu hỏi đặt cho nghiên cứu - Franchiase gì? - Xu franchise thời kỳ phát triển nào? - Việc franchise “phở” có ưu vượt trội so với cửa hàng theo hình thức truyền thống? - Học tập mơ hình thành cơng? Có điểm cần khắc phục? - Để đạt thành công phương thức chuyển nhượng phở Cồ Luận cần phải làm gì? - Sự thành cơng phương thức chuyển nhượng có tác dụng việc lưu giữ hương vị truyển thống dân tộc cho hướng phát triển theo hình thức kinh doanh mà không lĩnh vực ẩm thực? Phạm vi nghiên cứu Địa bàn quán phở Hà Nội, hệ thống phở 24 Hà Nội, cửa hàng Phở Cồ Luận Hà Nội Ý nghĩa nghiên cứu Là sinh viên trường Đại Học Thương Mại, nghiên cứu vấn đề chắn có ý nghĩa mặt kinh tế Chúng không ngoại lệ Khi nghiên cứu đề tài mong muốn đề tài có ý nghĩa mặt lý thuyết áp dụng học từ nhà trường mà cịn có ý nghĩa thực tế cao Đề tài nghiên cứu khoa học ĐHTM 2012 - Đối với Phở Cồ Luận: Thấy thương hiệu phở đầy tiềm năng, hội tụ yếu tố để thực phương thức franchise mục tiêu mà chúng tơi nêu Từ đặt hướng phát triển tiềm cho thương hiệu phở “Cồ Luận” nói riêng phở Việt nói chung - Thấy ưu điểm vượt trội so với cách thức bán hàng cũ: Hiện cửa hàng phở Cồ Luận kinh doanh theo phương thức cổ truyền, Phở gia đình nhà họ Cồ ngon, có hương vị đặc biệt nhờ có bí ơng cha truyền lại, nhiên tồn nhiều khó khăn Chính việc kinh doanh theo phương thức Franchise có ưu điểm vượt trội, khơng giữ truyền thống gia đình mà cịn khai thác tối đa lợi nhuận cịn phát triển nghề làm phở cách nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, từ thương hiệu ngày phát triển - Đưa thương hiệu Phở Cồ Luận thị trường nước ngoài, khẳng định vị Phở- đứng thứ 28 ngon giới Nhìn xa chút bối cảnh giới Mỹ cường quốc đứng đầu giới kinh tế hàng xóm Mỹ Canada xếp thứ hạng cao danh sách quốc gia có kinh tế tự giới Trong 10 năm nhà phân tích dự báo kinh tế giới dự đoán Trung Quốc vượt Mỹ đứng số giới Nước ta- hàng xóm Trung Quốc ảnh hưởng không nhỏ Sẽ thách thức lớn đồng thời hội không nhỏ để kinh tế Việt Nam có bước nhảy lớn Chính phải có chuẩn bị tất lĩnh vực Riêng ẩm thực, cần phải lưu giữ ăn truyền thống có “ Phở Hà Nội” theo cách “vẹn đôi đường” vừa giữ riêng mà khơng đâu có được, vừa phải theo kịp thời đại Qua đề tài muốn đưa ý kiến doanh nghiệp kinh doanh ẩm thực khai thác hết tiềm doanh nghiệp mình, lợi ích việc franshise hồn cảnh, phương thức, đối tượng đạt lợi ích quảng bá nét ẩm thực Việt với bạn bè giới - Học tập mơ hình Phở 24 thành công việc thấy thành tựu hạn chế mà mơ hình mẫu từ xác định điểm mạnh điểm yếu để đưa giải pháp tốt nhất, học tập phát huy ưu điểm, tránh không phạm phải hạn hạn chế Định hướng Franchise thương hiệu phở “Cồ luận” để thu lợi ích tối đa giảm rủi ro tới mức thấp Kết cấu luận văn Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài Chương 2: Tóm lược số vấn đề lý luận chủ đề nghiên cứu Đề tài nghiên cứu khoa học ĐHTM 2012 Chương 3: Phương pháp nghiên cứu kết phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu Chương 4: Các kết luận, thảo luận đề xuất với vấn đề nghiên cứu CHƯƠNG II: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI Đề tài nghiên cứu khoa học ĐHTM 2012 Một số định nghĩa, khái niệm Trên giới, nhượng quyền thương mại xuất lâu, phát triển mạnh từ năm 1980 Tuy nhiên, chưa có định nghĩa thống nhượng quyền thương mại - Hiệp hội nhượng quyền kinh doanh Quốc tế hiệp hội lớn nước Mỹ giới nêu khái niệm: "Nhượng quyền thương mại mối quan hệ theo hợp đồng, Bên giao Bên nhận quyền, theo Bên giao đề xuất phải trì quan tâm liên tục tới doanh nghiệp Bên nhận khía cạnh như: bí kinh doanh đào tạo nhân viên; Bên nhận hoạt động nhãn hiệu hàng hóa, phương thức, phương pháp kinh doanh Bên giao sở hữu kiểm soát Bên nhận đang, tiến hành đầu tư đáng kể vốn vào doanh nghiệp nguồn lực mình" - Cộng đồng chung Châu Âu EC (EU): Quyền thương mại "tập hợp quyền sở hữu công nghiệp sở hữu trí tuệ liên quan tới nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, biển hiệu cửa hàng, giải pháp hữu ích, kiểu dáng, quyền tác giả, bí quyết, sáng chế khai thác để bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ tới người sử dụng cuối cùng" Nhượng quyền thương mại có nghĩa việc chuyển nhượng quyền kinh doanh khái niệm - Dưới góc độ pháp luật thực định Việt Nam, theo Điều 284 Luật TM 2005: Franchise hoạt động thương mại mà bên nhượng quyền cho phép yêu cầu bên nhận quyền tự tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo điều kiện sau: + Việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tiến hành theo phương thức tổ chức kinh doanh bên nhượng quyền quy định gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí kinh doanh, hiệu kinh doanh, quảng cáo bên nhượng quyền; + Bên nhượng quyền có quyền kiểm sốt trợ giúp cho bên nhận quyền việc điều hành công việc kinh doanh Một số thuật ngữ liên quan đến nhượng quyền thương mại: - Bên nhượng quyền: thương nhân cấp quyền thương mại, bao gồm Bên nhượng quyền thứ cấp mối quan hệ với Bên nhận quyền thứ cấp - Bên nhận quyền: thương nhân nhận quyền thương mại, bao gồm Bên nhận quyền thứ cấp mối quan hệ với Bên nhượng quyền thứ cấp - Bên nhượng quyền thứ cấp: thương nhân có quyền cấp lại quyền thương mại mà nhận từ Bên nhượng quyền ban đầu cho Bên nhận quyền thứ cấp Đề tài nghiên cứu khoa học ĐHTM 2012 - Bên nhận quyền sơ cấp: thương nhân nhận quyền thương mại từ Bên nhượng quyền ban đầu - Bên nhận quyền thứ cấp: thương nhân nhận lại quyền thương mại từ Bên nhượng quyền sơ cấp - Hợp đồng nhượng quyền thương mại: thỏa thuận bên nhượng quyền với bên nhận quyền, quy định vấn đề liên quan đến hoạt động nhượng quyền Hợp đồng nhượng quyền thương mại có nội dung chủ yếu sau đây: Nội dung quyền thương mại Quyền, nghĩa vụ Bên nhượng quyền Quyền, nghĩa vụ Bên nhận quyền Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ phương thức toán Thời hạn hiệu lực hợp đồng Gia hạn, chấm dứt hợp đồng giải tranh chấp - Hợp đồng phát triển quyền thương mại: hợp đồng nhượng quyền thương mại theo Bên nhượng quyền cấp cho Bên nhận quyền quyền phép thành lập nhiều sở để kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại phạm vi khu vực địa lý định - Hợp đồng nhượng quyền thương mại thứ cấp: hợp đồng nhượng quyền thương mại ký Bên nhượng quyền thứ cấp Bên nhận quyền thứ cấp theo quyền thương mại chung Một số lý thuyết vấn đề nghiên cứu 2.1 Các loại nhượng quyền - Nhượng quyền sơ cấp: Là nhượng quyền thương mại lần đầu - Nhượng quyền thứ cấp: Người nhận quyền có quyền cấp lại quyền thương mại mà nhận từ bên nhượng quyền ban đầu cho bên thứ ba(Bên nhận quyền thứ cấp) 2.2 Các loại hình nhượng quyền Có loại hình nhượng quyền kinh doanh bản, phản ánh mức độ hợp tác & cam kết khác bên nhượng quyền bên nhận quyền: - Nhượng quyền mô hình kinh doanh tồn diện - Nhượng qùn mơ hình kinh doanh khơng tồn diện - Nhượng qùn có tham gia quản lý - Nhượng quyền có tham gia đầu tư vốn 2.3 Điều kiện hoạt động nhượng quyền thương mại 10 Đề tài nghiên cứu khoa học ĐHTM 2012 Đây thiếu sót lớn quan pháp luật buông lỏng, không thường xuyên giám sát thị trường làm ảnh hưởng, thiệt thòi tới thương hiệu đăng kí quyền b) Nhân tố bên trong: + Sản phẩm: Chất lượng phở khẳng định qua giải thưởng: Cúp Vàng, Bàn Tay Vàng, Huy Chương Vàng giải Hội chợ ẩm thực – thực phẩm Cục Quản Lý chất lượng Vệ Sinh An Toàn thực phẩm Bộ Y Tế Chủ quán Phở Cồ Luận – ông Cồ Hữu Luận học nghề từ bố mẹ Dịng họ Cồ tiếng từ gánh phở rong Nam Định đến đời Đến với Phở Cồ Luận, bạn thưởng thức: Phở tái, phở chính, phở tái gầu, tái nam, tái bắp; lẩu bị, lầu gầu bị, lẩu thập cẩm Phở Cồ Luận vừa có vị chân chất xương bị, vừa có thơm thịt vừa chín đến độ để dẻo mà không dai Vị phở thanh, nước dùng trong, bánh phở mềm không nát, thịt thái lát mỏng, tất kết hợp tinh tế tạo nên hương vị riêng lẫn lộn có hương vị đặc trưng mà khơng nơi có Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, chuyên nghiệp hệ thống trang thiết bị phục vụ quán đầy đủ chắn làm hài lòng thực khách sành ăn + Thương hiệu: thương hiệu phát triển 21 năm chiếm nhiều cảm tình người Đồng thời chủ quán đầu tư vào thiết kế logo biển hiệu với mà nâu đạo chữ trắng Phở Cồ Luận xuất nhiều báo mạng như: 24h.com, tamtay.vn, baomoi.com, vatgia.vn,… cho thấy chủ quán bắt đầu quan tâm tới việc phát triển thương hiệu tận dụng phát triển internet phương thức quảng bá nhanh nhất, hiệu lựa chọn thông minh + Mức độ phát triển: Phở Cồ Luận có chuân bị đày tham vọng nhằm mở rộng thị trường không Hà Nội Sắp tới ơng Luận cịn có nhiều dự định mở thêm quán phở đối diện ĐH Thương Mại mở thêm quán TP Hồ Chí Minh Tóm lại tất hoạt động phở Cồ Luận hướng tới mục tiêu nhượng quyền thương mại Và có đầy đủ yếu tố để thành công 32 Đề tài nghiên cứu khoa học ĐHTM 2012 CHƯƠNG IV: CÁC KẾT LUẬN, THẢO LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỚI PHỞ CỒ LUẬN ÁP DỤNG THEO PHƯƠNG THỨC KINH DOANH NÀY ĐỒNG THỜI ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ CẢI THIỆN NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM HIỆN TẠI CỦA CỬA HÀNG Các kết luận phát qua nghiên cứu 2.1 Các kết luận Qua nghiên cứu chúng tơi nhận thấy phở ăn thông dụng, hợp vị không với người Việt Nam mà cịn ăn ưa thích nhiều người giới Đối với thương hiệu Phở Cồ Luận mà chúng tơi tìm hiểu thương hiệu người tiêu dùng đánh giá cao chất lượng qua thời gian tìm hiểu thương hiệu phở chúng tơi xin đưa số kết luận mắt nghiên cứu sinh năm trường Đại Học Thương Mại đối tượng nghiên cứu thương hiệu Phở Cồ Luận: 33 Đề tài nghiên cứu khoa học ĐHTM 2012 Phở Cồ Luận muốn tồn phát triển, thu lợi nhuận cao, giữ nghề tổ tiên cần học hỏi tham khảo phương thức kinh doanh thương hiệu thành công Phở 24 Qua nghiên cứu cho thấy phở 24 nhờ có phương thức kinh doanh thích hợp với chiến lược thích hợp đưa thương hiệu mình, đứng vững thị trường khó tính nhiều quốc gia, Phở Cồ Luận học tập từ thành cơng Phở 24 Đó phương thức kinh doanh, điểm mạnh phát huy từ Thương Hiệu, Bí quyết, Hệ thống bên cạnh cịn phát huy điểm mạnh từ quy trình cửa hàng Thương hiệu phở Cồ Luận có đầy đủ yếu tố tiềm để áp dụng phương thức Franchise cách thành công Từ những nghiên cứu trên, đưa phân tích sau: - Tình hình kinh doanh phở địa bàn Hà Nội Phở 24 Hiện theo kết trắc nghiệm khách quan cho thấy số lượng quán phở hoạt động Hà Nội nhiều, kinh doanh ạt chất lượng chưa đạt tiêu chuẩn, quán phở gia truyền Đặc biệt nhiều quán phở phải xuất xứ từ Nam Định treo biển “ Phở Nam Định”, không không đạt tiêu chuẩn người tiêu dùng, mà quán phở đáng lo ngại vệ sinh an toàn thực phẩm Hiện địa bàn Hà Nội có Phở 24 kinh doanh theo phương thức Franchise, có quản lý hệ thống, chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt, chiếm lòng tin người tiêu dùng, đạt thành công định Tuy nhiên Phở 24 có số hạn chế định để trở thành phở đại diện cho danh hiệu Phở truyền thống Bởi lẽ có quy trình đại đến đâu, có dịch vụ tốt đến đâu mà khơng có hương vị truyền thống, hương vị phở Việt mà từ bao đời người Việt dù tới đâu trở quê hương ăn bát phở thấy ấm lịng phát triển bền vững Một phương thức kinh doanh hay, để phát triển thương hiệu Phở Việt lại có thương hiệu áp dụng thực điều đáng xem xét Thương hiệu phở Cồ Luận có điều kiện phù hợp với việc áp dụng mơ hình kinh doanh Hơn qua buổi nói chuyện tiếp xúc với bác Cồ Hữu Luận, thấy bác sẵn sàng phát triển thương hiệu với phương thức mới, Frachise chưa phổ biến với người kinh doanh Việt Nam họ chưa biết cách làm nào.Chính việc học tập mơ hình thành cơng điều cần thiết 34 Đề tài nghiên cứu khoa học ĐHTM 2012 Phở Cồ luận có yếu tố định để học tập hình thức kinh doanh nhượng quyền Tuy nhiên bên cạnh điểm mạnh Phở Cồ Luận cịn tồn định Vì muốn thành cơng theo phương thức cần phải xem xét yếu tố: - Thương hiệu - Quy trình bí - Sản phẩm, dịch vụ - Hệ thống Đạt yếu tố nhượng quyền thương mại thực thành công - Thương hiệu Bác Cồ Hữu Luận có hoạt động nhằm quảng bá thương hiệu chứng tỏ bác có kiến thức định việc xây dựng phát triển, điều chứng tỏ điều không đại đa số quán phở khác bác nhận thức tầm quan trọng thương hiệu lòng người tiêu dùng, sản phẩm tốt sản phẩm nhiều người biết đến nhiều người chấp nhận Chính việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đăng quảng cáo tạo dựng tảng thương hiệu phở Cồ Luận lòng người tiêu dùng Tuy nhiên thương hiệu Phở Cồ Luận cịn mờ nhạt tâm trí người tiêu dùng Khách hàng quản chủ yếu khách truyền thống có tới 76% khách thường xuyên đến ăn quán, có 5,7 % số người điều tra ngẫu nhiên biết tới thương hiệu phở Cồ Luận Những người đến ăn đa số người gần nhà ăn vài lần thấy hợp vị ngon biết đến phở ăn đăng ký bảo hộ thương hiệu, đạt thành tích cao nghề làm Phở nước Công tác bảo hộ thương hiệu chủ qn chưa có hiệu quả, mang tính chất tình cảm khơng hưởng quyền lợi đáng từ thương hiệu phở Mặc dù bác Luận đăng ký thương hiệu lại cách khai thác lợi ích chưa bảo hộ thương hiệu Như thương hiệu bác khơng khơng phát triển mà trí cịn bị cửa hàng lấy tên cách vơ điều kiện làm hình ảnh hương hiệu Phở gia truyền Cồ Luận 35 Đề tài nghiên cứu khoa học ĐHTM 2012 - Quy trình, bí Bác Luận khơng người có bí gia truyền làm phở độc đáo dòng họ Cồ, mà bác người có đầu óc sáng tạo quy trình làm bánh phở Trình độ tay nghề cao, phở bác nói đạt đến đỉnh cao phở truyền thống Tuy nhiên truyền đạt lại cho nhiều người nên bí gia truyền co nguy bị đánh cắp Hơn khâu quy trình làm phở tay bác làm không đáp ứng kịp nhu cầu khách hàng - Sản phẩm, dịch vụ Món phở bác nói nhìn chung đạt tiêu chuẩn chất lượng hương vị lẫn vệ sinh an tồn thực phẩm, có tới 68% khách hàng đến ăn quán khen ngon hợp vị, giá thành lại hợp lý 56% khách hàng đánh giá quán tốt sản phẩm dịch vụ tốt Phục vụ nhanh nhẹn, cửa hàng có trang bị đầy đủ Theo nhìn nhận thực tiễn chúng tơi thấy bác có ý tưởng việc tạo phong cách phục vụ chuyên nghiệp làm áo đồng phục cho nhân viên, việc thực lại không thường xuyên Theo điều tra thực tế cửa hàng dịch vụ cịn chưa tốt so sánh với phở 24 cịn phải học hỏi nhiều - Hệ thống Hiện Phở Cồ Luận có hàng 105-B12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội cửa hàng mở Hồ Tùng Mậu, Từ Liêm Hà Nội khai trương vào ngày 23/12/2011 Những cửa hàng bác Cồ Hữu Luận làm chủ bỏ chi phí để mở hàng trì việc kinh doanh Việc phở Cồ Luận thành cơng với phương thức kinh doanh không đem lại lợi ích cho người nhượng người nhận mà cịn có ý nghĩa lớn ngành ẩm thực Việt Nam, hoạt động kinh doanh mang ý nghĩa xã hội ngày cần thiết quan trọng kinh tế Việt Riêng Thương hiệu phở Cồ Luận thực thành công Frachise góp phần gìn giữ hương vị Phở Việt nghĩa Ngồi cịn tạo điều kiện cho muốn tham gia kinh doanh Phở chưa có đủ điều kiện vật chất bí từ giảm thiểu tình trạng mọc lên qn phở mang danh tên Phở gia truyền Nam Định thực chất khác Đề xuất giải pháp nhằm xây dựng mơ hình Nhượng Quyền Thương Mại cho thương hiệu Phở Cồ Luận dựa mơ hình Phở 24 36 Đề tài nghiên cứu khoa học ĐHTM 2012 Trước hết ta cần hiểu khác biệt lớn phở 24 phở Cồ Luận khác chủ chuỗi nhà hàng phở 24 ơng Lí Quý Trung nhà kinh doanh đồng thời nhà tri thức với kiến thức ông học tập, giảng dạy nước ngồi mà chủ động nhiều vấn đề Cịn chủ quán phở ông Cồ Hữu Luận người giỏi tay nghề truyền lại từ cha mẹ lý thuyết lĩnh vực kinh doanh lại hình thức kinh doanh nhượng quyền thương mại lại yếu điểm Nhưng với việc phát triển loại hình dịnh vụ giúp đỡ tư vấn công ty phát triển truyền thông mạng Internet chắn yếu điểm sớm khắc phục Đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu phở Cồ Luận nhiều hình thức khác nhau: Một thương hiệu cam kết giúp tạo lựa chọn khách hàng nên đặt hình ảnh thương hiệu vào trung tâm toàn chiến lược phát triển kinh doanh Bản sắc thương hiệu giá trị đặc trưng cốt lõi thương hiệu Có thể nói giá trị lớn hợp đồng thương hiệu nằm việc chuyển tải sắc tới người nhượng quyền lợi cạnh tranh ưu việt Vì việc xây dựng, bảo vệ kiểm sốt thương hiệu vơ quan trọng - Do có lợi từ việc đoạt giải thưởng ẩm thực nên thương hiệu nhiều người biết tới Đồng thời việc kinh doanh phở quán 20 năm thuê địa điểm nhiều nơi địa bàn Hà Nội để lại ấn tượng khơng thưc khách đến ăn quán chí trở thành vị khách ruột qn Vì việc làm cần thiết trước mắt cần mở rộng thêm cửa hàng khác địa bàn Hà Nội tỉnh lân cận khác để mở rộng quảng bá thương hiệu Đồng thời kết hợp với giới truyền thơng Quảng cáo tạp chí du lịch trang web xã hội khác Tận dụng việc quảng bá tờ banner treo khu du lịch, tham quan để quảng cáo thương hiệu logo tới nhiều đối tượng khác hiểu phở Cồ Luận từ tạo thiện cảm để khách du lịch từ nơi khác đến với Hà Nội nhìn thấy quán phở Cồ Luận dễ dàng lựa chọn số đồng thời tránh nhầm lẫn quán với quán khác quán lấy tên tương tự - Mở thêm nhiều cửa hàng khác khu vực Hà Nội tỉnh có lợi du lịch dù khơng chưa mở qn diện tích rộng chủ yếu quan trọng vào chất lượng đồng hình thức dịch vụ Lựa chọn vị trí 37 Đề tài nghiên cứu khoa học ĐHTM 2012 Có yếu tố quan trọng việc nhượng quyền thương hiệu lĩnh vực thời trang, ăn uống giải trí Yếu tố thứ địa điểm, thứ hai địa điểm, thứ ba địa điểm.Hãy nhìn vào vị trí đặt cửa hàng MacDonals hay KFC vị trí hai mặt tiền trung tâm khu phố, có mật độ người qua lại đơng để đảm bảo chuỗi cửa hàng lựa chọn khách hàng nghĩ tới thức ăn nhanh Đây điều đáng học tập áp dụng phở Cồ Luận Không quan trọng diện tích qn phải lớn mà phải tìm vị trí có lợi Để từ đồng chuyên nghiệp dịch vụ nhằm thu hút giữ chân khách hàng Nếu có địa điểm tốt có nghĩa có 50% hội thành cơng Nâng cao chất lượng phục vụ quán - Không gian quán ăn quan trọng tạo cảm giác thoải mái ngon miệng Vì cần trọng việc thiết kê không gian màu sắc cho đồng với màu với đạo logo thương hiệu Đồng thời treo huy chương giải thưởng quý giá vị trí dễ quan sát Cần đồng dịch vụ quán bát đĩa, cốc chén, trang thiết bị phụ vụ khác tivi, điều hịa, quạt, hệ thống thơng gió, nội thất, quán cần theo màu chủ đạo logo thương hiệu màu nâu đất - Một đội ngũ nhân viên tận tình, nhanh nhẹn thật chuyên nghiệp đạt đến hài lịng thực khách khó tính Cần thiết kế đồng phục cho nhân viên theo màu chủ đạo Ngay việc mặc đồng phục quán cần nghiêm túc thực lúc mặc lúc không Nhân viên quán ăn nhân tố quan trọng để lấy thiện cảm thực khách Vì cần có đầu tư đào tạo thích hợp - Cần đảm bảo khâu vệ sinh an tồn thực phẩm Tốt khơng nên để khu vực nấu nướng có nhiều người qua lại khách hàng vào nhìn thấy khu chế biến Nên có khu chế biến riêng sẽ, an toàn Nên thay hệ thống đun nấu củi thay vào trang thiết bị đại tiết kiện đặc biệt giảm thời gian chế biến - Cần có hệ thống nhân viên chun mơn hóa nhân viên trơng xe, dọn dẹp, bồi bàn, Cũng có lúc phái linh hoạt nhiệm vụ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ - Đặc biệt cần quan tâm tới việc đào tạo nhân viên có tay nghề truyền nghề lại, tất nhiên điều cần có chọn lọc kĩ cẩn thận từ phía người chủ cháu dòng họ người học nghề có tiềm để thay chủ qn khơng có mặt qn giao nhiệm vụ cửa hàng khác 38 Đề tài nghiên cứu khoa học ĐHTM 2012 Nâng cao tay nghề chế biến thêm nhiều phở có hương vị đáp ứng vị nhiều vùng miền - Luôn đặt chất lượng lên hàng đầu Chú ý từ khâu chọn lựa nguyên liệu cho lúc hương vị phở đảm bảo độ tay người chế biến - Để đáp ứng nhiều vị khác nhiều vùng miền cách chế biến thêm nhiều phở khơng riêng phở bò Đồng thời nghiên cứu thêm loại gia vị phụ liệu ăn kèm cung phở để đa dạng sản phẩm dịnh vụ - Hiện quán phục vụ khơng riêng phở mà cịn có nhiều thực đơn khác loại lẩu Tận dụng lợi để quảng bá phở tới thực khách tìm đến qn khơng phải danh tiếng phở Chấm dứt tình trạng người thân quen, họ hàng “mượn tạm” thương hiệu để kinh doanh Như biết tầm quan trọng thương hiệu để xây dựng thương hiệu ngày hôm phở Cồ Luận muốn tiếp tục phát triển thương hiệu phở 24 việc cho người khác dùng thương hiệu cần phải chấm dứt Bởi tiếp tục mang lại thiệt hại không lường trước sở làm ăn khơng uy tín Quan tâm tới chi nhánh mở số tỉnh thành khác Được biết ông Cồ Hữu Luận có mở số quán phở thành phố Buôn Mê Thuột Thành phố Hồ Chí Minh nên việc phát triển tạo chỗ đứng cho thương hiệu thời gian vô cần thiết Cần quan tâm hướng dẫn cụ thể cách thức chế biến chia sẻ số bí nấu phở cho chi nhánh Đồng thời cần có theo dõi quản lí sát sao, thật rõ ràng chi tiết để cửa hàng phát triển theo hướng Bản thân người chủ cần chủ động sẵn sàng cho việc nhượng quyền kĩ quản lý người - Bằng cách tìm hiểu nghiên cứu thơng tin liên quan tới hình thức kinh doanh này, quy định pháp luật, điều khoản hợp đồng thuận lợi khó khăn để chủ động nắm bắt hội mà không gây ảnh hưởng tiêu cực tới việc kinh doanh Có thể dùng tới giúp đỡ tư vấn công ty luật, công ty phát triển thương hiệu để có định hướng hành động thích hợp 39 Đề tài nghiên cứu khoa học ĐHTM 2012 - Khi mở rộng địa bàn kinh doanh đồng thời khoản hợp đồng thuê địa điểm trả lương cho nhân viên khoản chi tiêu phục vụ cho chế biến phát sinh khác thiết nghĩ cần nhân viên kế tốn để thống kê tính tốn cách có hệ thống để từ cơng khai doanh thu chi phí cho hoạt động để người chủ nắm bắt kịp thời có thay đổi hợp lý có dấu hiệu khơng tốt - Khi chủ quán lớn quản lý nhiều nhân viên, chủ quán cần có khả quản lý người cần thiết Đòi hỏi hợp tác tin cậy lẫn thành viên tham gia Vấn đề đem lại nội lực thương hiệu trước bắt đầu phát triển thành hệ thống Các dịch vụ chăm sóc khách hàng, giữ chân khách hàng - Thực chiến dịnh giảm giá cho thực đơn có giá trị định - Đối với khách hàng quen tặng phiếu giảm giá thưởng thức tất cửa hàng mang thương hiệu phở Cồ Luận - Một đặc điểm quan trọng để giữ chân khách hàng bình ổn giá với bảng niêm yết giá cụ thể - Tận dụng phát triển Internet để xây dựng trang web riêng nơi giới thiệu ẩm thực Việt Nam đặc biệt phở Cũng nơi người thưởng thức quán nhận xét đóng góp ý kiến Cũng thêm hội kinh doanh hình thức thương mại điện tử thịnh hành Tăng cường việc liên kết với cá nhân, tổ chức nước đến từ nước ngồi Việt kiều người nước ngồi có ý định kinh doanh phở Có thể thu thập tìm kiếm thơng tin từ nhiều nguồn khác Chủ động tìm kiếm mối quan hệ kinh doanh Đặc biệt chủ quán cần tích cực tham gia hội thảo giới thiệu ẩm thực Việt Nam thi ngon chí ngồi nước.Các hội thảo quốc tế tổ chức Việt Nam Đây nơi tạo nhiều mối quan hệ cần thiết cho việc phát triển kinh doanh tiềm kiếm nhiều hội tiềm Trên số đề xuất giải pháp để phát triển việc kinh doanh theo hướng nhượng quyền thương mại cho phở Cồ Luận từ công việc trước mắt cần phải thực tới công việc có tính chất lâu dài Những đề xuất cần phải tiến hành có trật tự thích hợp đặc biệt khoản kinh phí khơng nhỏ trước xác định phát triển thương hiệu theo phương thức phở Cồ Luận cần sẵn 40 Đề tài nghiên cứu khoa học ĐHTM 2012 sàng chuẩn bị nhiều yếu tố quan trọng đặc biệt vấn đề tài Và có điều đáng mừng bác nhiệt tình cung cấp thơng tin tiếp nhận gợi ý cho bác phương thức kinh doanh bác tiến hành chuẩn bị cho việc Franchise Phở Cồ Luận KẾT LUẬN Đứng trước việc đổ mạnh mẽ cơng ty nước ngồi thức ăn nhanh, trước việc giới trẻ Việt Nam dần quay lưng với ăn truyền thống có Phở Các doanh nghiệp kimh doanh lĩnh vực ẩm thực cần phải nhận thức vấn đề để có hành động cụ thể để quảng bá ăn Việt Biết kinh doanh theo hình thức nhượng quyền thương mại việc làm đầy táo bạo tham vọng với quán ăn kinh doanh phở gia truyền Cồ Luận Nhưng lại hồn tồn có sở với tỷ lệ thành công cao hướng phở Cồ Luận phát triển theo mô hình phở 24 – doanh nghiệp thành cơng với việc kinh doanh theo hình thức với chuỗi nhà hàng mang tên gọi Phở 24 nhiều quốc gia giới Nghiên cứu đề xuất sồ giải pháp để bên cạnh sở việc học hỏi cách thức kinh doanh phở 24 giữ sắc riêng phở Cồ Luận, nhằm giúp thương hiệu phở Cồ Luận phát triển tiến tới việc mở rộng kinh doanh hình thức nhượng quyền thương mại qua việc phân tích ưu điểm nhược điểm mà doanh nghiệp gặp phải trình kinh doanh phương thức Cùng hy vọng thương hiệu phở tiếng ẩm thực Việt Nam, thương hiệu phở nhà văn Nguyễn Tuân ca ngợi tác phẩm “Hà Nội băm sáu phố phường” từ năm thập niên 80, đại diện cho truyền thống văn hóa ngàn đời Việt Nam đến với bạn bè quốc tế 41 Đề tài nghiên cứu khoa học ĐHTM 2012 Trong trình thực nghiên cứu nhóm chắn có nhiều điều thiếu sót Chúng em mong nhận góp ý quý thầy để nghiên cứu hồn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn! PHIẾU ĐIỀU TRA NGẪU NHIÊN PHỤC VỤ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Câu Bạn có thích ăn phở khơng? A Có B Khơng Câu Bạn có biết thương hiệu phở Cồ Luận khơng? A Có B Khơng Câu Bạn có thường xun ăn phở khơng? A B C D Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm Không Câu Theo bạn số lượng quán phở Hà Nội nào? A Qúa nhiều quán, thật giả lẫn lộn B Số lượng quán vừa phải C Số lượng quán Câu Bạn đánh chất lượng phở Hà Nội 42 Đề tài nghiên cứu khoa học ĐHTM 2012 A Phở ngon, dịch vụ B Phở ngon, dịch vụ tốt C Phở không ngon, dịch vụ D Phở không ngon, dịch vụ PHIẾU ĐIỀU TRA TẠI CỬA HÀNG PHỞ CỒ LUẬN PHỤC VỤ CHO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Câu 1: Bạn có thường xuyên ăn phở qn khơng: A: Có B: Khơng Câu : Tại bạn lại chọn ăn quán này: A: Tình cờ nhìn thấy vào ăn khơng có ấn tượng nhiều B: Đọc báo thấy có quảng cáo nên tìm tới vào ăn thử C: Đã ăn nhiều lần, thấy hợp khấu vị giá hợp lý D: Nhìn quán trang nhã vệ sinh Câu 3: Bạn có góp ý cho quán: A: Thái độ phục vụ cần nhanh nhẹn tận tình B: Nâng cấp sở vật chất qn lên tuyệt C: Cần có thêm dịch vụ khác café, bánh ngọt,… 43 Đề tài nghiên cứu khoa học ĐHTM 2012 D: Rất tốt khơng có góp ý thêm Câu 4: Bạn có nghĩ phở ăn phát triển nước ngồi: A: Khơng thể B: Rất khó thành cơng C: Có thể D: Chắc chắn Câu 5: Theo bạn quán phở xứng đáng điểm theo thang điểm 10? - Điểm từ 1-3: Dịch vụ chất lượng sản phẩm Điểm từ 4-7: Dịch vụ chất lượng sản phẩm bình thường Điểm từ 8-10: Dịch vụ chất lượng sản phẩm tốt 44 Đề tài nghiên cứu khoa học ĐHTM 2012 Danh mục tài liệu tham khảo - Các website: http://maxbrand.net Phát triển thương hiệu: http://phattrien thuonghieu.com - Chương trình truyền hình Chìa khóa thành cơng: www chiakhoathanhcong.net Thương hiệu Việt: http:// thuonghieuviet.com Thương hiệu Việt Nam: http://vnbrand.net Kho tìm kiếm tài liệu: www.tailieu.vn Tư vấn thương hiệu: www.tuvanthuonghieu.com Phở 24: http://pho24.com.vn Trang web công ty cà phê Trung Nguyên: www.trungnguyen.com.vn Kho luận văn: www.luanvan.vn Giáo trình tổng quan hoạt động sở hữu trí tuệ Kỉ yếu thư viện ĐH Thương Mại Mua franchise – Cơ hộ cho doanh nghiệp Việt Nam, franchise bí thành cơng mơ hình nhượng quyền thương mại Tác giả Lí Quý Trung Danh mục từ ngữ viết tắt NQTM : Nhượng quyền thương mại 45 Đề tài nghiên cứu khoa học ĐHTM 2012 46 ... mơ hình mẫu Phở Cồ Luận thương hiệu có tiếng thành phố Hà Nội cần quan tâm phát triển thương hiệu Mục đích nghiên cứu nhằm đưa biện pháp franchise cho qn phở Cồ Luận từ mơ hình thành cơng Phở 24. .. nhượng quyền hoạt động 01 năm Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với quan có thẩm quyền hoạt động nhượng quyền thương mại Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng quyền thương mại. .. họ đối thủ cạnh tranh việc quan trọng Vì nghiên cứu đề tài: ? ?Nghiên cứu, xây dựng mô hình Nhượng Quyền Thương Mại cho Phở Cồ Luận dựa mơ hình kinh doanh phở 24? ?? Đề tài nghiên cứu khoa học ĐHTM
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn Tổng quan thương mại các hoạt động sở hữu trí tuệ: Nghiên cứu mô hình nhượng quyền thương mại Phở 24 từ đó đưa ra hướng phát triển Phở Cồ Luận theo mô hình Franchise,

Hình ảnh liên quan

Tên đề tài: “Nghiên cứu mô hình nhượng quyềnthương mại Phở 24 từ đó đưa ra hướng phát triển Phở Cồ Luận theo mô hình Franchise” - Tiểu luận môn Tổng quan thương mại các hoạt động sở hữu trí tuệ: Nghiên cứu mô hình nhượng quyền thương mại Phở 24 từ đó đưa ra hướng phát triển Phở Cồ Luận theo mô hình Franchise

n.

đề tài: “Nghiên cứu mô hình nhượng quyềnthương mại Phở 24 từ đó đưa ra hướng phát triển Phở Cồ Luận theo mô hình Franchise” Xem tại trang 1 của tài liệu.
Cách thức thu thập: Xây dựng bảng điều tra thực tế trên 100 người, phỏng vấn trực tiếp. - Tiểu luận môn Tổng quan thương mại các hoạt động sở hữu trí tuệ: Nghiên cứu mô hình nhượng quyền thương mại Phở 24 từ đó đưa ra hướng phát triển Phở Cồ Luận theo mô hình Franchise

ch.

thức thu thập: Xây dựng bảng điều tra thực tế trên 100 người, phỏng vấn trực tiếp Xem tại trang 17 của tài liệu.

Từ khóa liên quan