0

L9 NoiDungBai36,37

23 6 0
  • L9 NoiDungBai36,37

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 08:48

Lõi sắt bị nhiễm từ trở thành một nam châm có từ trường biến thiên; số đường sức từ của từ trường xuyên qua tiết diện S của cuộn thứ cấp biến thiên, do đó trong cuộn thứ cấp xuất hiện [r] (1)ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU TRƯỜNG THCS TÂY SƠN (2)KIỂM TRA BÀI CŨ 1 Kể tên tác dụng dòng điện xoay chiều? Người ta đo cường độ dòng điện hiệu điện xoay chiều dụng cụ gì? (3)QUAN SÁT CÁC HÌNH ẢNH 500000 V 15000 V (4)QUAN SÁT CÁC HÌNH ẢNH Xe tải chở xăng Xe tải chở than đá Truyền tải điện hệ thống cáp điện (5)LÀM VIỆC NHÓM VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI P U R I (6)BÀI TẬP VẬN DỤNG Trên đường dây dẫn có tổng điện trở là 50Ω người ta tải công suất điện là 500kW, hiệu điện đầu dây 5000V. a.Tính cơng suất hao phí đường dây tải điện? (7)QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT 1 Hãy quan sát biểu thức nhận xét điện hao phí truyền tải có mối quan hệ với điện trở hiệu điện đầu dây dẫn? (8)C2: Để giảm điện trở dây dẫn cần sử dụng dây dẫn có kích thước nào? Giảm cơng suất hao phí cách giảm điện trở dây dẫn có bất lợi? C3: Nếu tăng hiệu điện đầu dây có lợi gì? Muốn phải giải vấn đề gì? Vậy cách cách tốt để giảm hao phí đường dây tải điện? THẢO LUẬN NHÓM - Giảm điện trở R dây dẫn bất lợi. (9)Dây cáp dẫn điện (10)Truyền tải điện xa Tại có hao phí đường dây tải điện Giảm R (11)VẬN DỤNG C4: Cùng công suất điện P tải cùng đường dây dẫn Hãy so sánh công suất hao phí dùng hiệu điện 500 000V và hiệu điện 100 000V? (12)DẶN DÒ + Về nhà học thuộc nội dung cũ + Xem qua nội dung mới (13)ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU TRƯỜNG THCS TÂY SƠN (14)(15)Điện áp đầu vào (16)(17)Quan sát hình cho biết máy biến (máy biến áp) có phận nào?  Gồm hai phận hai cuộn dây có số vịng dây khác (2) đặt cách điện với Mỗi lõi sắt thép có pha silic (1) chung cho hai cuộn dây (18)2 Hoạt động máy biến C1 Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây (gọi cuộn sơ cấp) hiệu điện xoay chiều bóng đèn mắc hai đầu cuộn dây (gọi cuộn thứ cấp) có sáng lên khơng? Tại sao? Dịng điện xoay chiều xuất đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều Lõi sắt bị nhiễm từ trở thành nam châm có từ trường biến thiên; số đường sức từ từ trường xuyên qua tiết diện S cuộn thứ cấp biến thiên, cuộn thứ cấp xuất dịng điện cảm ứng làm cho đèn sáng C2 Hiệu điện xuất hai đầu cuộn dây thứ cấp hiệu điện xoay chiều Tại sao? (19)Kết đo U1 (V) U2 (V) n1 (vòng) n2 (vòng) 1 12 200 400 2 400 200 3 4,5 400 200 Quan sát kết thí nghiệm sau (với kí hiệu tương ứng hình vẽ) (20)(21)SƠ ĐỒ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG NƠI NÀO ĐẶT MÁY TĂNG THẾ VÀ NƠI NÀO ĐẶT MÁY HẠ THẾ? Ở đâu đường dây tải điện đặt máy tăng (22)Vận dụng C4 Một máy biến dùng nhà cần phải hạ hiệu điện thế từ 220V xuống 6V 3V Cuộn sơ cấp có 4000 vịng Tính số vịng cuộn thứ cấp tương ứng. Tóm tắt U1 = 220V N1 = 4000 vòng U2 = 6V (23)DẶN DỊ • XEM VÀ HỌC THUỘC NỘI DUNG CỦA BÀI VỪA HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: L9 NoiDungBai36,37,

Hình ảnh liên quan

2. Trong thí nghiệm ở hình 35.4, khi đổi chiều dòng điện chạy vào cuộn dây dẫn thì tác dụng từ của cuộn dây đối với kim  nam châm và kim sắt non có gì khác không? Vì sao? - L9 NoiDungBai36,37

2..

Trong thí nghiệm ở hình 35.4, khi đổi chiều dòng điện chạy vào cuộn dây dẫn thì tác dụng từ của cuộn dây đối với kim nam châm và kim sắt non có gì khác không? Vì sao? Xem tại trang 2 của tài liệu.
QUAN SÁT CÁC HÌNH ẢNH - L9 NoiDungBai36,37
QUAN SÁT CÁC HÌNH ẢNH Xem tại trang 3 của tài liệu.
QUAN SÁT CÁC HÌNH ẢNH - L9 NoiDungBai36,37
QUAN SÁT CÁC HÌNH ẢNH Xem tại trang 4 của tài liệu.
Quan sát hình và cho biết máy biến thế (máy biến áp) có những bộ phận chính nào? - L9 NoiDungBai36,37

uan.

sát hình và cho biết máy biến thế (máy biến áp) có những bộ phận chính nào? Xem tại trang 17 của tài liệu.
Quan sát kết quả thí nghiệm sau (với các kí hiệu tương ứng trên hình vẽ) - L9 NoiDungBai36,37

uan.

sát kết quả thí nghiệm sau (với các kí hiệu tương ứng trên hình vẽ) Xem tại trang 19 của tài liệu.
Căn cứ vào số liệu trong bảng trên, hãy rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa hiệu điện thế U đặt vào hai đầu của các cuộn dây của máy biến thế và số vòng dây của các cuộn tương ứng. - L9 NoiDungBai36,37

n.

cứ vào số liệu trong bảng trên, hãy rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa hiệu điện thế U đặt vào hai đầu của các cuộn dây của máy biến thế và số vòng dây của các cuộn tương ứng Xem tại trang 19 của tài liệu.