0

MODUN 2 NGỮ văn nội DUNG 1 NHỮNG vấn đề CHUNG

25 22 0
 • MODUN 2 NGỮ văn  nội DUNG 1  NHỮNG vấn đề CHUNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 06:30

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ GIÁO VỀ DỰ LỚP TẬP HUẤN GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CỐT CÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THƠNG 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐH THÁI NGUYÊN KHOA NGỮ VĂN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH PHỔ THÔNG MÔN NGỮ VĂN Nhóm GV biên soạn: PGS.TS Ngơ Thị Thanh Quý, TS Ngô Thu Thủy, TS Trần Thị Ngọc Anh, TS Nguyễn Thị Hạnh Phương Làm việc theo cặp đôi Ghi phút phẩm chất Ghi phút 10 lực Mơn Ngữ văn hình thành NL HS? Thảo luận với cộng bạn về: Phẩm chất lực cần đạt học sinh phổ thông KẾT QUẢ THẢO LUẬN c nướ Yêu Tự c h ủ tự h ọc GT&hợp tác n N hâ GQVĐ & sáng tạo gữ Ngơn n Chăm án Tính to Khoa học Học sinh cần có phẩm chất lực ? hực Trung t hệ Công ng Tin học Thẩm mỹ Trách nhiệm Thể chất Mục tiêu khóa tập huấn modul • Hồn thành tiêu chuẩn phát triển chuyên môn nghiệp vụ GV •Lựa chọn sử dụng phương pháp kĩ thuật dạy học phát triển PC NL HS So sánh dạy học nội dung dạy học phát triển lực http://dichvudanhvanban.com NỘI DUNG MODULe II I Tìm hiểu xu hướng đại phương IV Lựa chọn sử dụng Lựa chọn xây dựng phương Kĩ chiến lược dạy Xây dựng kế hoạch hỗ phù học, giáo dục hiệu trợ đồng nghiệp thuật pháp, kĩ thuật dạy học III hợp pháp, dạy học phù hợp với HS trường địa phương YÊU CẦU Jump •Tự đánh giá phát triển lực thân nghiệp vụ trước sau tham gia bồi dưỡng modul Growth Start http://dichvudanhvanban.com • Tăng cường tự học tự nghiên cứu,trao đổi thảo luận với đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ giao •Tham gia đầy đủ hoạt động dạy học trực tiếp trực tuyến Sản phẩm khóa học Phiếu học tập số 1: Phân tích chuỗi hoạt động học minh họa Phiếu học tập số 2: Thực hành lựa chọn sử dụng phương pháp kĩ thuật dạy học dựa chuỗi hoạt động học Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp [Image Info] http://dichvudanhvanban.com www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only You may not extract the image for any other use NỘI DUNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC ► MỤC TIÊU Nguyên tắc, yêu cầu dạy học NL Phân biệt dạy học tiếp Xu hướng đại PP, KTDH cận nội dung & NL http://dichvudanhvanban.com THẢO LUẬN NHÓM So sánh dạy học, giáo dục tiếp cận nội dung dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, lực? DẠY HỌC NỘI DUNG & DẠY HỌC PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC Mục tiêu dạy học: Kiến thức Mục tiêu dạy học: Phẩm chất, lực Nội dung dạy học: hệ thống tri thức khoa học Chú trọng kĩ năng, thực hành, vận dụng thực tiễn Phương pháp dạy học:Truyền thụ tri thức Tổ chức chuỗi hoạt động , thiết kế dựa vào NL học sinh GV đánh giá HS từ ghi nhớ nội dung kiến thức Môi trường học tập: - - NỘI DUNG Đánh giá dựa vào kết đầu ra, vận dụng thực tiễn Đa dạng hóa mơi trường, hình thức học tập NĂNG LỰC http://dichvudanhvanban.com Hoạt động nhóm: Các nguyên tắc dạy học giáo dục phát triển phẩm chất, lực Các nguyên tắc dạy học giáo dục phát triển PC, NL Nguyên tắc Nội dung bản,thiết thực, HS tích cực đại tham gia hoạt động dạy học, GD phát triển NL, PC Kiếm tra, đánh giá theo NL, PC T Tăng cường thực hành trải nghiệm Tăng cường dạy học tích hợp, phân hóa Thảo luận Xác định yêu cầu giáo viên việc tổ chức hoạt động dạy học giáo dục phát triển phẩm chất lực? @taphuanchuongtrinhNV2018 15 Yêu cầu Tăng cường học tập cá thể học tập hợp tác Tổ chức chuỗi hoạt động để HS chủ động khám phá điều chưa biết Chú trọng rèn luyện cho học sinh Lựa chọn PP, Kĩ thuật dạy phương pháp học tập, nghiên cứu học để phát triển PC,NL Phân tích xu hướng đại phương pháp dạy học phát triển PC, NL số phương pháp dạy học theo xu hướng đại 17 Click GIAO TIẾP NHĨM CƠNG NGHỆ, PHẢN BIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN SÁNG TẠO http://dichvudanhvanban.com 01 02 HỌC ĐỂ BIẾT HỌC ĐỂ LÀM Biết kiến thức, Thực hành, vận dung, gắn với biết cách học tình thực tiễn 03 HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG 04 HỌC ĐỂ KHẲNG ĐỊNH MÌNH QUAN NIỆM VỀ HỌC Cá nhân, nhóm tang cường hợp Hình thành cảm xúc, thẩm mỹ, tác, giải vấn đề giới quan, nhân sinh quan Yêu Yêu cầu cầu lựa lựa chọn chọn và sử sử dụng dụng PP,KTDH PP,KTDH phát phát triển triển PC,NL PC,NL Rèn luyện phương pháp học, hình thành kĩ tự học Phát huy tính tích cực độc lập nhận thức Phát triển khả giải vấn đề thực tế Lựa chọn PP gắn liền với phương tiện dạy học Yêu cầu cần đạt NĂNG LỰC PHẨM CHẤT NĂNG LỰC Yêu nước; CHUNG Nhân Chăm chỉ, trung NĂNG LỰC thực, trách ĐẶC THÙ nhiệm 23 LẮNG NGHE NGUYỆN VỌNG CỦA HỌC SINH THAYĐỔI ĐỔI THAY NHẬNTHỨC THỨC NHẬN ĐỂCÓ CÓ ĐỂ PHONGCÁCH CÁCH GIẢNG GIẢNGDẠY DẠY PHONG MANGSỨC SỨCHÚT HÚTCỦA CỦA MANG MỘTNAM NAMCHÂM CHÂM MỘT ... www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only You may not extract the image for any other use NỘI DUNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHƯƠNG... đại PP, KTDH cận nội dung & NL http://dichvudanhvanban.com THẢO LUẬN NHÓM So sánh dạy học, giáo dục tiếp cận nội dung dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, lực? DẠY HỌC NỘI DUNG & DẠY HỌC PHÁT... chuỗi hoạt động , thiết kế dựa vào NL học sinh GV đánh giá HS từ ghi nhớ nội dung kiến thức Môi trường học tập: - - NỘI DUNG Đánh giá dựa vào kết đầu ra, vận dụng thực tiễn Đa dạng hóa mơi trường,
- Xem thêm -

Xem thêm: MODUN 2 NGỮ văn nội DUNG 1 NHỮNG vấn đề CHUNG ,

Hình ảnh liên quan

Môn Ngữ văn hình thành những NL nào ở HS? - MODUN 2 NGỮ văn  nội DUNG 1  NHỮNG vấn đề CHUNG

n.

Ngữ văn hình thành những NL nào ở HS? Xem tại trang 3 của tài liệu.
Đa dạng hóa môi trường, hình thức học tập - MODUN 2 NGỮ văn  nội DUNG 1  NHỮNG vấn đề CHUNG

a.

dạng hóa môi trường, hình thức học tập Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình thành cảm xúc, thẩm mỹ, thế giới quan, nhân sinh quan - MODUN 2 NGỮ văn  nội DUNG 1  NHỮNG vấn đề CHUNG

Hình th.

ành cảm xúc, thẩm mỹ, thế giới quan, nhân sinh quan Xem tại trang 21 của tài liệu.
Rèn luyện phương pháp học, hình thành kĩ năng tự học - MODUN 2 NGỮ văn  nội DUNG 1  NHỮNG vấn đề CHUNG

n.

luyện phương pháp học, hình thành kĩ năng tự học Xem tại trang 22 của tài liệu.

Từ khóa liên quan