0

âm nhạc 8

3 4 0
  • âm nhạc 8

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2021, 21:42

- Hát bài Nổi trống lên các bạn ơi, kết hợp gõ đệm + Hát kết hợp gõ đệm hoặc vỗ tay theo phách, thể hiện rõ phách mạnh và phách nhẹ.. + Hát kết hợp gõ đệm hoặc vỗ tay theo nhịp.[r] (1)Ngày giảng: 16/2/2019 Tiết: 23 ÔN TẬP BÀI HÁT: NỔI TRỐNG LÊN CÁC BẠN ƠI! TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 6 1 Ổn định lớp: (1’) Lớp 8A 8B Sĩ số Ngày giảng /2/2019 /2/2019 Ghi 2.Kiểm tra cũ: - Kiểm tra đan xen trình dạy 3 Giảng mới: (40’) Nội dung 1: Ôn tập hát Nổi trống lên bạn ơi! * Thời gian: 15 phút * Mục tiêu: - HS hát giai điệu, lời ca Nổi trống lên bạn hát rõ lời, biết cách lấy hơi, thể sắc thái hát,vận động theo nhạc * Hình thức tổ chức: dạy học phân hóa, trực quan, vấn đáp * Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, trực quan, làm mẫu. * Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật chúng em biết, kĩ thuật hỏi trả lời, chia nhóm Hoạt động của Thầy Nội dung Hoạt động của Trò Gv ghi nội dung GV yêu cầu GV hướng dẫn GV yêu cầu I Ôn tập hát Nổi trống lên bạn ơi A Hoạt động khởi động: * Hoạt động lớp : - Cả lớp hát Nổi trống lên bạn kết hợp gõ đệm theo phách B Hoạt động hình thành kiến thức mới: (Nội dung ơn tập, khơng hình thành kiến thức mới) C Hoạt động thực hành: * Hoạt động lớp : - Hát Nổi trống lên bạn ơi, hát giai điệu, lời ca, thể sắc thái, tình cảm hát - Hát Nổi trống lên bạn ơi, kết hợp gõ đệm + Hát kết hợp gõ đệm vỗ tay theo phách, thể rõ phách mạnh phách nhẹ + Hát kết hợp gõ đệm vỗ tay theo nhịp * Hoạt động nhóm : - Hát Nổi trống lên bạn theo cách hát đuổi - Hát Nổi trống lên bạn ơi, kết hợp vận động theo nhạc Hs ghi HS thực HS nghe (2)GV yêu cầu GV giới thiệu D Hoạt động ứng dụng: * Hoạt động nhóm cá nhân : - Trình diễn Nổi trống lên bạn trước lớp, theo nhóm - Trình diễn Nổi trống lên bạn trước lớp, theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca, - Hát Nổi trống lên bạn lớp trong sinh hoạt lớp, trường cộng đồng E Hoạt động bổ sung: * Hoạt động lớp : + HS giới thiệu tranh minh hoạ cho hát chuẩn bị tiết trước + HS hát vài câu hát nói tình yêu quê hương đất nước HS trả lời HS nghe HS thực Nội dung 2: Tập đọc nhạc: TĐN số 6 * Thời gian: 25 phút * Mục tiêu: - HS biết TĐN số - Trích Chỉ có đời nhạc Trương Quang Lục, viết nhịp 6/8 - HS đọc giai điệu ghép lời ca, kết hợp gõ đệm theo tiết tấu * Hình thức tổ chức: dạy học phân hóa, trực quan, vấn đáp * Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, trực quan, làm mẫu. * Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật chúng em biết, kĩ thuật chia nhóm Hoạt động của Thầy Nội dung Hoạt động của Trò GV đàn GV hỏi II Tập đọc nhạc: TĐN số 6 A Hoạt động khởi động: * Hoạt động lớp GV đàn giai điệu TĐN số 6, HS lắng nghe quan sát nhạc * Hoạt động cá nhân HS nêu cảm nhận nhạc B Hoạt động hình thành kiến thức mới: * Hoạt động cặp đơi HS tìm thơng tin SGK để trả lời câu hỏi: + Về cao độ TĐN có sử dụng tên nốt nhạc nào? + Trong TĐN, nốt nhạc cao nốt nhạc thấp nhất? + Về trường độ TĐN có sử dụng hình nốt nhạc nào? C Hoạt động thực hành: - Luyện tập cao độ (kết hợp tập nói tên nốt nhạc bài HS nghe HS thực HS nghe (3)GV đàn GV yêu cầu TĐN): - GV đàn giai điệu, HS tập đọc theo. - Đọc câu tương tự. - Tập đọc bài: - GV đàn giai điệu TĐN, HS đọc nhạc hòa theo. - HS đọc TĐN gõ phách GV lắng nghe để sửa chỗ sai cho HS - Cá nhân, cặp đơi nhóm HS xung phong đọc bài, gõ phách - GV đàn giai điệu, HS hát lời TĐN, vừa hát vừa gõ phách - Cá nhân, cặp đơi nhóm HS xung phong hát lời - Củng cố, kiểm tra: Tổ, nhóm đọc nhạc, hát lời gõ phách D Hoạt động ứng dụng: * Hoạt động nhóm - Tập đọc nhạc kết hợp gõ đệm vỗ tay theo phách. - Các nhóm tự luyện tập, sau nhóm trình bày trước lớp: nhóm đọc nhạc, nhóm dùng phách gõ đệm theo Tiếp tục thay đổi nhóm khác thực E Hoạt động bổ sung: * Hoạt động cá nhân HS Đặt lời cho TĐN theo chủ đề tự chọn HS thực 4 Củng cố: ( 3p’) - Cho HS đọc lại TĐN số kết hợp gõ phách 5 Hướng dẫn cho học sinh học nhà chuẩn bị cho sau.(1p’) - Đọc đúng, hát thuộc TĐN số - Xem trước * RÚT KINH NGHIỆM ……… ……… ………… Duyệt, ngày… tháng…năm 2019 Tổ trưởng dạy học phân hóa, t
- Xem thêm -

Xem thêm: âm nhạc 8,

Hình ảnh liên quan

* Hình thức tổ chức: dạy học phân hóa, trực quan, vấn đáp - âm nhạc 8

Hình th.

ức tổ chức: dạy học phân hóa, trực quan, vấn đáp Xem tại trang 1 của tài liệu.
* Hình thức tổ chức: dạy học phân hóa, trực quan, vấn đáp - âm nhạc 8

Hình th.

ức tổ chức: dạy học phân hóa, trực quan, vấn đáp Xem tại trang 2 của tài liệu.