0

Tìm hiểu về bộ chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu - thực trạng và các giải pháp hoàn thiện tại Việt Nam - Nguyễn Hồng Hà

121 1,798 10
  • Tìm hiểu về bộ chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu - thực trạng và các giải pháp hoàn thiện tại Việt Nam - Nguyễn Hồng Hà

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2012, 10:53

Tiểu luận "Tìm hiểu về bộ chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu - thực trạng và các giải pháp hoàn thiện tại Việt Nam - Nguyễn Hồng Hà". Trờng Đại học Ngoại thơngKhoa Kinh Tế Ngoại thơng========Khoá luận tốt nghiệpKhoá luận tốt nghiệpĐề tài:Tìm hiểu về bộ chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩuThực trạng các giải pháp hoàn thiện tại Việt NamSinh viên thực hiện : Nguyễn Hồng HàLớp : A1 - K37Giáo viên hớng dẫn : ThS. Đặng Thị NhànHà Nội - 2002KHóa LUậN TốT NGHIệP Nguyễn Hồng - Lớp A1 - K37Lời mở đầuHội nhập kinh tế quốc tế là xu hớng tất yếu là một yêu cầu khách quan đối với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới trong quá trình phát triển. Xu hớng này ngày càng hình thành rõ rệt mà nét nổi bật là nền kinh tế thị trờng đang trở thành một sân chơi chung cho tất cả các nớc. Trong nhiều năm qua, Việt Nam cùng với chính sách mở cửa nền kinh tế đã từng bớc hoà nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng thiết lập đợc nhiều mối quan hệ với các doanh nghiệp khác trên thế giới, góp phần thúc đẩy hoạt động thơng mại phát triển mạnh mẽ đa dạng. Với t cách là yếu tố quan trọng không thể thiếu đợc cho sự phát triển thơng mại quốc tế, thanh toán quốc tế đã không ngừng đợc đổi mới hoàn thiện với các phơng thức thanh toán ngày càng an toàn hiệu quả, đặc biệt là các phơng thức thanh toán có sử dụng bộ chứng từ. Tuy nhiên, trong thực tế, các rủi ro trong thanh toán là điều không thể tránh khỏi đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng không ít tr-ờng hợp nguyên nhân xuất phát từ bộ chứng từ thanh toán không hoàn thiện, không trung thực, giả mạo .Xác định đợc tầm quan trọng của bộ chứng từ thanh toán xuất nhập khẩu, việc hoàn thiện công tác thiết lập xuất trình bộ chứng từ để phòng ngừa, hạn chế những rủi ro trong thanh toán đã trở nên nhu cầu bức thiết trong bối cảnh hiện nay không chỉ đối với các doanh nghiệp mà còn cả đối với các tổ chức ngân hàng- ngời trung gian giữa ngời mua ngời bán.Xuất phát từ sự quan tâm đó, ngời viết xin mạnh dạn chọn đề tài Tìm hiểu về bộ chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu. Thực trạng các giải pháp hoàn thiện tại Việt Nam làm đề tài nghiên cứu. Với lòng say mê nghiên cứu, với vốn kiến thức tích luỹ đợc sau 4 năm học tập tại trờng Đại học Ngoại Thơng đặc biệt là đợc sự giúp đỡ chỉ bảo chu đáo, tận tình của cô giáo, Thạc sĩ Đặng Thị Nhàn, ngời viết mong muốn đợc trình bày một cái nhìn tổng thể về công tác lập xuất trình bộ chứng từ trong thanh toán, cũng nh những vấn đề còn tồn tại giải pháp khắc phục trong hoàn cảnh nớc ta bây giờ. Khoá luận đợc trình bày theo kết cấu nh sau:KHóa LUậN TốT NGHIệP Nguyễn Hồng - Lớp A1 - K37Chơng I: Khái quát về bộ chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩuChơng ii: Tìm hiểu thực trạng bộ chứng từ thanh toán trong thanh toán xuất nhập khẩuViệt Nam hiện nayChơng III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩuTựu chung lại, mục đích nghiên cứu của đề tàitìm hiểu thực trạng của việc sử dụng bộ chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩuViệt Nam hiện nay, từ đó đa ra một số gợi ý về giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện bộ chứng từ thanh toán này. Mong rằng bài viết sẽ góp một phần nhỏ vào việc nghiên cứu nhằm thúc đẩy quá trình thanh toán quốc tế diễn ra đợc trôi chảy hơn.Do còn những hạn chế về kiến thức cũng nh kinh nghiệm thực tế, khoá luận chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Ngời viết rất mong nhận đợc sự góp ý của thầy cô giáo các bạn sinh viên để khoá luận đợc hoàn chỉnh hơn.Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Hồng - Lớp A1 - K37 MụC LụCLời mở đầuChơng I: KHáI QUáT Về Bộ CHứNG Từ trong THANH TOáN xuất nhập khẩu .1I. Khái niệm vai trò của bộ chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu 11. Một số khái niệm .11.1. Phơng thức thanh toán quốc tế .11.2. Chứng từ phân loại chứng từ .32. Vai trò của bộ chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu 32.1. Bộ chứng từ là cơ sở thanh toán giữa các bên trong hoạt động xuất nhập khẩu. 32.2. Chứng từ có thể mua đi bán lại, cầm cố, thế chấp hoặc chiết khấu tại ngân hàng .32.3. Tạo điều kiện áp dụng đợc những thành tựu của khoa học công nghệ hiện đại vào việc sử dụng chứng từ .6II. Yêu cầu về việc tạo lập chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu 71. Hối phiếu thơng mại 82. Hoá đơn thơng mại .173. Vận đơn đờng biển 214. Chứng từ bảo hiểm .275. Phiếu đóng gói .286. Giấy chứng nhận xuất xứ .317. Giấy chứng nhận số lợng, chất lợng 358. Giấy chứng nhận kiểm dịch giấy chứng nhận vệ sinh .37Chơng II: Tìm hiểu thực trạng bộ chứng từ thanh toán Xuất nhập khẩuViệt Nam hiện nay 38Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Hồng - Lớp A1 - K37 I. Thực trạng sử dụng bộ chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩuViệt Nam. .381. Tình hình sử dụng bộ chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu .391.1. Tình hình sử dụng các phơng thức thanh toán dùng chứng từ tại Việt Nam hiện nay .391.2. Tình hình chiết khấu hối phiếu bộ chứng từ tại các ngân hàng tại Việt Nam trong thời gian qua 411.3. Tình hình công tác tạo lập bộ chứng từ của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam 442. Điểm lại những tồn tại thờng gặp trong việc sử dụng bộ chứng từ thanh toán xuất nhập khẩuViệt Nam .452.1. Những sai sót thờng gặp trong khi lập bộ chứng từ .462.2. Một số trở ngại khác thờng gặp trong thanh toán sử dụng bộ chứng từ 57II. Tìm hiểu nguyên nhân của những tồn tại trong công tác lập sử dụng bộ chứng từ thanh toán .591. Nguyên nhân chủ quan .592. Nguyên nhân khách quan 61Chơng III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu .63I. Kinh nghiệm về việc lập bộ chứng từ thanh toán đối với một số thị trờng mặt hàng chủ yếu .631. Một số thị trờng .631.1. Thị trờng Mỹ 631.2. Thị trờng EU 651.3. Thị trờng Nhật Bản .651.4. Thị trờng Asean 661.5. Thị trờng Hồng Kông .662. Một số mặt hàng chủ yếu 662.1. Mặt hàng xuất khẩu .66Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Hồng - Lớp A1 - K37 2.2. Mặt hàng nhập khẩu .70II. Các giải pháp nhằm hoàn thiện bộ chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu. .711. Giải pháp tầm vĩ mô 721.1. Lựa chọn vận dụng các văn bản pháp tập quán quốc tế có liên quan, kết hợp với việc thiết lập môi trờng pháptrong nớc thuận lợi .721.2. Tiến tới đơn giản hoá tiêu chuẩn hoá bộ chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu .731.3. Tiêu chuẩn hoá sơ đồ lu chuyển chứng từ .791.4. Vận dụng chứng từ điện tử trong thanh toán xuất nhập khẩu 792. Giải pháp tầm vi mô 832.1. Đối với hệ thống các ngân hàng 832.2. Đối với đơn vị làm công tác lập chứng từ 88Kết luậnTài liệu tham khảoPhụ lụcKHóa LUậN TốT NGHIệP Nguyễn Hồng - Lớp A1 - K37Chơng I:KHáI QUáT Về Bộ CHứNG Từ trong THANH TOáN xuất nhập khẩuI. Khái niệm vai trò của bộ chứng từ của bộ chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu.1. Một số khái niệm1.1. Phơng thức thanh toán quốc tế:Trong một môi trờng khi mà xu thế hội nhập toàn cầu hoá đang diễn ra ở khắp các vùng lãnh thổ, các quốc gia trên thế giới, hoạt động xuất nhập khẩu cũng không ngừng phát triển. Để có thể đáp ứng đợc nhu cầu thanh toán quốc tế ngày càng gia tăng, chúng ta cần có một khái niệm cụ thể, rõ ràng về phơng thức thanh toán nh sau:Mọi khoản chi trả phát sinh giữa các chủ thể của các nớc đợc diễn ra thông qua một quy trình xử lý kỹ thuật các giấy tờ thanh toán, đợc gọi là phơng thức thanh toán.Nh vậy, phơng thức thanh toán quốc tế là toàn bộ quá trình, cách thức đòi hoàn trả tiền hàng trong giao dịch mua bán ngoại thơng giữa ngời nhập khẩu ngời xuất khẩu. Trong ngoại thơng, có rất nhiều phơng thức thanh toán khác nhau nh chuyển tiền, ghi sổ, nhờ thu, tín dụng chứng từ . Mỗi phơng thức thanh toán đều có u điểm, nhợc điểm, thể hiện quyền lợi giữa ngời nhập khẩu ngời xuất khẩu. Vì vậy, việc chọn phơng thức thanh toán thích hợp phải đợc hai bên thống nhất, ghi vào hợp đồng mua bán ngoại thơng. Mỗi phơng thức thanh toán là một phơng pháp bảo đảm thanh toán; việc chuyển giao tiền thực sự hay chi trả giữa ngời mua ngời bán đợc thực hiện bởi các phơng thức đó.Trong thanh toán quốc tế có nhiều phơng thức thanh toán khác nhau, chia làm hai nhóm chính:- Nhóm những phơng thức thanh toán không phụ thuộc vào chứng từ hàng hoá gồm phơng thức chuyển tiền, phơng thức ghi sổ, phơng thức nhờ thu phiếu trơn.1KHóa LUậN TốT NGHIệP Nguyễn Hồng - Lớp A1 - K37Trong các phơng thức thanh toán kể trên, căn cứ đòi trả tiền của các bên không phải là bộ chứng từ thanh toán mà dựa chủ yếu trên thực tế của việc giao hàng. Ngân hàng chỉ đóng vai trò thứ yếu, trung gian không có tính quyết định tới việc thanh toán của ngời mua đối với ngời bán. Khi áp dụng những phơng thức này, việc thanh toán tiền hàng chủ yếu phụ thuộc vào thiện chí của ngời mua, quyền lợi của ngời bán không đợc bảo đảm, gây tình trạng ứ đọng vốn, dễ bị chiếm dụng vốn. Bởi vậy, những phơng thức thanh toán này chỉ nên áp dụng khi mà giữa hai bên phải thực sự tin cậy lẫn nhau hoặc giá trị hợp đồng mua bán nhỏ. Đôi khi ngòi ta cũng áp dụng khi mà khoảng cách giữa ngời mua ngời bán là gần, tạo điều kiện hai bên hiểu biết có thể kiểm soát việc thực hiện đúng theo hợp đồng của nhau.- Nhóm những phơng thức thanh toán phụ thuộc vào chứng từ hàng hoá nh phơng thức nhờ thu kèm chứng từ, phơng thức tín dụng chứng từ.Không nh các phơng thức thanh toán thuộc nhóm kia, nhóm các phơng thức thanh toán này lại sử dụng bộ chứng từ làm cơ sở để tiến hành việc đòi trả tiền giữa hai bên. Ngân hàng đã đóng vai trò trung gian quyết định tới việc thanh toán, bảo vệ quyền lợi của ngời bán hơn, dung hoà quyền lợi của cả hai phía. Vì vậy, phạm vi sử dụng các phơng thức này cũng rộng hơn, có thể áp dụng cho cả những trờng hợp ngời mua ngời bán mới quen biết nhau giá trị hợp đồng lớn. Tuy nhiên, việc áp dụng những phơng thức này, đặc biệt là phơng thức tín dụng chứng từ khá phức tạp, thể hiện trong việc lập chứng từ. Chứng từ là căn cứ duy nhất để ngân hàng trả tiền, ngân hàng chỉ chịu trách nhiệm duy nhất về chứng từ chứ không chịu trách nhiệm về hàng hoá, nên ngời mua khó loại trừ khả năng ngời bán giả mạo chứng từ hoặc thay đổi chứng từ để đợc thanh toán. Đối với ngời bán, rủi ro vẫn có thể xảy ra do ngời mua có thể dựa vào lỗi chứng từ để từ chối thanh toán mặc dù hàng hóa đã đợc giao đúng phẩm chất đúng theo hợp đồng ký giữa hai bên.Mặc dù mỗi nhóm đều có những u điểm, nhợc điểm riêng, song trên thực tế nhóm các phơng thức thanh toán phụ thuộc vào bộ chứng từ , mà trong đó đặc biệt là phơng thức tín dụng chứng từ đợc sử dụng phổ biến hơn cả. Qua đó thấy rằng bộ chứng từ thanh toán đóng vai trò vô cùng quan trọng, là linh hồn của phơng thức 2KHóa LUậN TốT NGHIệP Nguyễn Hồng - Lớp A1 - K37thanh toán, là căn cứ không thể thiếu trong việc tiến hành việc đòi trả tiền giữa hai bên trong hoạt động mua bán xuất nhập khẩu.1.2. Chứng từ phân loại chứng từ:Trong thơng mại quốc tế hiện nay, căn cứ vào các nguồn luật khác nhau có nhiều cách phân loại chứng từ. Trong cuốn Các nguyên tắc thống nhất về nhờ thu (Bản sửa đổi 1995, có hiệu lực 1/1/1996, số 522 của phòng thơng mại quốc tế, ICC soạn thảo), viết tắt là URC 522 có định nghĩa về chứng từ nh sau: Chứng từ bao gồm chứng từ tài chính chứng từ thơng mại . (điều 2).-Chứng từ tài chính: Bao gồm các chứng từ : hối phiếu, kỳ phiếu, séc, hoặc các loại chứng từ tơng tự khác dùng để thu tiền (nh th tín dụng, điện chuyển tiền, biên lai ký phát, .)- Chứng từ thơng mại: Gồm có các hoá đơn, chứng từ vận chuyển, chứng từ về quyền sở hữu hoặc bất kỳ một loại chứng từ tơng tự nào khác miễn là không phải chứng từ tài chính. Trong hoạt động xuất nhập khẩu, bộ chứng từ thanh toán thông thờng gồm có: hối phiếu, hoá đơn thơng mại, vận đơn, giấy chứng nhận bảo hiểm, giấy chứng nhận kiểm nghiệm hàng hoá, giấy chứng nhận xuất xứ, giấy kê khai đóng gói bao bì chi tiết.Việc nghiên cứu chi tiết, cụ thể từng loại chứng từ sẽ đợc đề cập tới ở phần sau (phần II, Chơng I).2. Vai trò của bộ chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu.2.1. Bộ chứng từ là cơ sở thanh toán giữa các bên trong hoạt động xuất nhập khẩu.Trong giao thơng quốc tế, việc thực hiện hợp đồng việc thanh toán đợc tiến hành độc lập nhau về: nhân sự, thủ tục, thời gian nơi chốn. Do đó, cơ sở tiến hành thanh toánbộ chứng từ xác thực việc chuyển quyền sở hữu hàng hoá việc hoàn tất các nghĩa vụ giao hàng của bên xuất khẩu. Chứng từ có thể xác nhận ngời bán đã giao đúng, đủ hàng hay cha giao có đúng thời hạn hay không. Còn ngời mua thì căn cứ vào bộ chứng từ để nhận hàng tiến hàng thanh toán. Trong trờng hợp có sự xuất hiện của ngân hàng-với t cách là ngời trung gian giữa ngời xuất khẩu ngòi nhập khẩu- thì quan hệ giữa 3KHóa LUậN TốT NGHIệP Nguyễn Hồng - Lớp A1 - K37các bên ngân hàng cũng căn cứ vào bộ chứng từ. Thông qua bộ chứng từ, ngân hàng có thể kiểm tra mức độ hoàn thành nghĩa vụ giao hàng của ngời xuất khẩu để tiến hành việc trả tiền cho ngời cho họ, trên cơ sở đó cũng xem xét ngời mua đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền cha.Tuy nhiên, chúng ta cũng cần chú ý một số điểm sau đây:- Tuỳ từng phơng thức thanh toán mà yêu cầu về bộ chứng từ cũng rất khác nhau. Trong một số trờng hợp, chúngchứng từ đại diện hợp pháp cho hàng hoá. Điều quan trọngcác chứng từ hợp lệ phải đợc lập đúng chỗ, đúng lúc; để đẩy nhanh việc giao hàng thanh toán, chúng phải đợc điền đầy đủ một cách hợp lệ. Chỉ một điểm nhỏ không rõ ràng trong chứng từ chắc chắn sẽ dẫn đến sự khó khăn trong thanh toán. Do đó, cần phải có một sự quy định rõ ràng về yêu cầu xuất trình chứng từ, số lợng, số loại, cách thức lập chứng từ cũng nh việc quy định thanh toán tiền dựa vào hợp đồng hay chứng từ (nh L/C; A/P .)- Tuỳ từng điều kiện giao hàng mà phơng thức thanh toán cũng cần phải xác định cho phù hợp. Bộ chứng từ sẽ phát huy tác dụng tốt nhất đối với các điều kiện cơ sở giao hàng nh FOB, CIF, CFR .Ví dụ, đối với điều kiện DAF (giao hàng tại biên giới) ta vẫn có thể sử dụng phơng thức thanh toán kèm chứng từ (nh phơng thức tín dụng chứng từ). Nhng trong trờng hợp này, xét về bản chất, L/C cũng giống nh L/G. 2.2. Chứng từ có thể mua đi bán lại, cầm cố, thế chấp hoặc chiết khấu tại ngân hàng.Thông thờng thì ngời mua, hoặc ngời bán (hoặc ngời sản xuất) luôn cần tài chính để thực hiện một thơng vụ. Thí dụ, một ngời nhập khẩu (ngời mua) chỉ muốn thanh toán hàng nhập sau khi anh ta bán đợc một số hàng. Mặt khác, ngời xuất khẩu (ngời bán) lại có nhu cầu về tài chính để mua nguyên vật liệu thô phục vụ cho sản xuất hàng hoá mà anh ta bán. Xuất phát từ đặc điểm bộ chứng từ là căn cứ thanh toán giữa các bên nên có thể coi chứng từ là đại diện của hàng hoá. Thay vì hàng hoá, ngời ta có thể buôn bán trao tay bộ chứng từ, hoặc có thể dùng nó làm vật cầm cố, thế chấp hay chiết khấu tại ngân hàng.Bộ chứng từ có thể đợc mua đi bán lại nhằm chuyển giao quyền sở hữu đối với hàng hoá. Trong trờng hợp hàng hoá vẫn còn trên đờng vận chuyển, nhng ngời 4[...]... cầu về việc tạo lập chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu Nh đã đề cập ở trên, công việc hết sức quan trọng đối với các nhà xuất khẩu là phải lập đợc bộ chứng từ phù hợp hợp đồng và/ hoặc phơng thức thanh toán áp dụng, còn đối với các nhà nhập khẩu là kiểm tra đợc các chứng từ trớc khi thanh toán Vì vậy tìm hiểu về nội dung, tác dụng của từng loại chứng từ là rất cần thiết đối với cả hai bên trong. .. của từng loại phải nộp cho ngân hàng khi thanh toán - Hoàn chỉnh về mặt hình thức bề ngoài của bộ chứng từ xuất trình: bộ chứng từ cần phải hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu nêu trong L/C từ mô tả đặc điểm của hàng hoá đến chất lợng, phơng thức vận tải, giao nhận, - Sự nghiêm ngặt về nội dung chứng từ: Vì ngân hàng thanh toán cho ngời xuất khẩu dựa vào bộ chứng từ chứ không dựa vào hàng hoá, nên ngân hàng... của từng loại chứng từ có phù hợp với yêu cầu của L/C 7 KHóa LUậN TốT NGHIệP Nguyễn Hồng - Lớp A1 - K37 hay không, thậm chí ngân hàng gây khó khăn trong thanh toán trong trờng hợp nhà xuất khẩu có những sai sót nhỏ trong bộ chứng từ - Các chứng từ phải không mâu thuẫn nhau, ví dụ mô tả hàng hoá trong hoá đơn phải giống mô tả trong vận đơn phải đúng quy định của L/C; số lợng hàng hoá ghi trong các. .. TốT NGHIệP Nguyễn Hồng - Lớp A1 - K37 - Trong phơng thức nhờ thu phiếu trơn, hối phiếu sẽ đợc chuyển cho ngân hàng nhờ thu còn bộ chứng từ nhận hàng sẽ đợc chuyển cho ngời mua để nhận hàng Việc thanh toán hối phiếu này phụ thuộc rất nhiều vào thiện chí của ngời mua tốc độ thanh toán thờng chậm - Trong phơng thức nhờ thu kèm chứng từ: hối phiếu cùng các chứng từ khác trong bộ chứng từ sẽ đợc đa... tiết chặt chẽ nhất đối với việc tạo lập chứng từ Xuất phát từ thực tế đó mà khuôn khổ khoá luận này sẽ nghiên cứu về chứng từ chủ yếu dựa trên những yêu cầu của phơng thức tín dụng bằng L/C Thông thờng, nhà xuất khẩu muốn lấy tiền trong thanh toán bằng L/C thì phải xuất trình một bộ chứng từ thanh toán đạt 5 tiêu chuẩn sau đây: - Đầy đủ chứng từ: Tuỳ vào từng loại L/C mà yêu cầu từng loại chứng từ và. .. thuộc về ngân hàng Hình thức chiết khấu này bao hàm nhiều rủi ro đối với ngân hàng, do vậy ngân hàng thờng thu phí chiết khấu cao 5 KHóa LUậN TốT NGHIệP Nguyễn Hồng - Lớp A1 - K37 - Chiết khấu truy đòi: là hình thức nhà xuất khẩu bán bộ chứng từ kỳ hạn cho ngân hàng để nhận tiền nhng vẫn chịu trách nhiệm về bộ chứng từ gửi hàng trong trờng hợp ngân hàng không đòi đợc tiền từ nhà nhập khẩu Về bản chất,... NGHIệP Nguyễn Hồng - Lớp A1 - K37 mua lại tìm ngay đợc một đối tác để bán lại thì anh ta có thể chuyển giao ngay bộ chứng từ cho ngời thứ ba đó Khi đó, ngời mua lại bộ chứng từ có thể dùng bộ chứng từ để nhận hàng vấn đề thanh toán sẽ đợc tiến hành giữa ngời bán ngời thứ ba này Bộ chứng từ hay hối phiếu có thể đợc dùng để cầm cố: Ngời chủ bộ chứng từ hay hối phiếu có thể mang chứng từ hay... hàng hoá ghi trong các chứng từ phải thống nhất đúng quy định của L/C - Xuất trình bộ chứng từ phải đúng thời gian quy định của L/C: Nếu trong L/C không quy định thời gian xuất trình bộ chứng từ, điều 43 UCP-DC quy định: các Ngân hàng sẽ không chấp nhận các chứng từ xuất trình cho Ngân hàng sau 21 ngày kể từ ngày giao hàng Vì vậy, trong mọi trờng hợp, các chứng từ không đợc xuất trình sau khi hết... hệ buôn bán xuất nhập khẩu Thông thờng, yêu cầu đối với bộ chứng từ thanh toán nh loại chứng từ, số lợng từng loại, yêu cầu tạo lập đối với từng loại chứng từ, cơ quan lập chứng từ là do hợp đồng mua bán ngoại thơng các phơng thức thanh toán của hợp đồng quy định Trong các phơng thức thanh toán quốc tế sử dụng phổ biến hiện nay, phơng thức tín dụng chứng từ (L/C) là phơng thức thanh toán quy định... thờng do các công ty lựa chọn soạn thảo Nó đợc sử dụng phổ biến trong các phơng thức thanh toán, chứng từ không thể thiếu trong bộ chứng từ xuất trình thanh toán Đặc biệt trong phơng thức tín dụng chứng từ, nội dung hóa đơn đợc quy định khắt khe chặt chẽ nhất, cụ thể là phải thể hiện đầy đủ các mục sau: 18 KHóa LUậN TốT NGHIệP Nguyễn Hồng - Lớp A1 - K37 - Mục Shipper / Exporter: tên địa . tài :Tìm hiểu về bộ chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩuThực trạng và các giải pháp hoàn thiện tại Việt NamSinh viên thực hiện : Nguyễn Hồng HàLớp. Nguyễn Hồng Hà - Lớp A1 - K37Chơng I: Khái quát về bộ chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩuChơng ii: Tìm hiểu thực trạng bộ chứng từ thanh toán trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về bộ chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu - thực trạng và các giải pháp hoàn thiện tại Việt Nam - Nguyễn Hồng Hà, Tìm hiểu về bộ chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu - thực trạng và các giải pháp hoàn thiện tại Việt Nam - Nguyễn Hồng Hà, Tìm hiểu về bộ chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu - thực trạng và các giải pháp hoàn thiện tại Việt Nam - Nguyễn Hồng Hà, Một số khái niệm Phơng thức thanh toán quốc tế:, H×nh thøc cđa hèi phiÕu:, Tác dụng của hoá đơn thơng mại:, Yêu cầu về nội dung của hoá đơn thơng mại., Chức năng: Vận đơn đờng biển có 3 chức năng cơ bản: Phân loại: Có nhiều cách phân loại vận đơn:, Tác dụng: Phân loại: Ngoài loại phiếu đóng gói thông thờng, còn có các loại sau:, Phân loại: CO có nhiều loại nh sau:, Định nghĩa: Giấy chứng nhận số lợng, chất lợng Certificate of quantityquality- CQ., Tình hình công tác tạo lập bộ chứng từ của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam., Hối phiếu thơng mại: Hoá đơn thơng mại., Vận đơn đờng biển:, Chøng tõ b¶o hiĨm:, PhiÕu ®ãng gãi GiÊy chøng nhËn xuÊt xø, Mâu thuẫn giữa hàng hóa và chứng từ, chứng từ giả, chứng từ không trung thực:, Nguyên nhân chủ quan:, Thị trờng EU: Thị trờng Nhật Bản: Thị trờng Hồng Kông:, Mặt hàng nhập khẩu, Giải pháp tầm vĩ mô., Hối phiếu thơng mại:, Hoá đơn thơng mại:, Vận đơn đờng biển:, Chøng tõ b¶o hiĨm:, PhiÕu ®ãng gãi:

Từ khóa liên quan