0

Bài tập 1

2 9 0
  • Bài tập 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:21

Dựa vào định nghĩa và công thức, hãy tính các giá trị trung bình và trung vị của thu nhập trong mỗi nhómb. Dựa vào định nghĩa và công thức, hãy tính các giá trị Min, Max, Range, phương[r] (1)Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Năm học 2010-2011 Các Phương Pháp Định Lượng Bài tập GV: Cao Hào Thi Chương Trình Giảng Dạy Kinh tế Fulbright Học kỳ Thu năm 2010 Các Phương Pháp Phân Tích Định Lượng Bài tập THỐNG KÊ MÔ TẢ Ngày Phát: Thứ Hai, 04/10/2010 Ngày Nộp: 8:20 sáng, Thứ Hai, 11/10/2010 Bản in nộp Phòng Giáo Vụ Bản điện tử gởi đến cô Lê Thị Quỳnh Trâm theo địa tramltq@fetp.vnn.vn Bài (25 điểm) Số liệu thu nhập hàng tuần (đơn vị: ngàn đồng) hai nhóm cơng nhân sau: Nhóm 1: 510, 580, 600, 640, 70 Nhóm 2: 580, 595, 600, 605, 620 a Dựa vào định nghĩa công thức, tính giá trị trung bình trung vị thu nhập nhóm b Dựa vào định nghĩa cơng thức, tính giá trị Min, Max, Range, phương sai độ lệch chuẩn thu nhập nhóm c Dựa vào hàm Excel, tính đại lượng thống kê câu a câu b d Anh/Chị có nhận xét thu nhập hai nhóm công nhân Bài (25 điểm) Tập tin DataRestaurant300.xls ghi nhận liệu chất lượng bữa ăn giá bữa ăn 300 nhà hàng Từ bảng liệu này, trả lời câu hỏi sau: a Phân biệt loại biến loại thang đo cho biến số chất lượng bữa ăn giá bữa ăn b Hãy phân nhóm nhà hàng theo chất lượng bữa ăn Vẽ biểu đồ tần số theo chất lượng bữa ăn c Tìm giá trị cực đại, cực tiểu, trung bình, trung vị yếu vị giá tiền bữa ăn (2)Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Năm học 2010-2011 Các Phương Pháp Định Lượng Bài tập GV: Cao Hào Thi Bài (25 điểm) Tập tin DataExamscores.xls ghi nhận liệu điểm thi (tính thang điểm 100) hai trung tâm đào tạo A B Mỗi trung tâm có 30 sinh viên thăm dị Từ bảng liệu này, trả lời câu hỏi sau: a Hãy tìm trung bình trung vị điểm thi trung tâm A b So sánh giá trị tính câu a, Anh/Chị có kết luận phân phối điểm thi trung tâm A có bị lệch xiên khơng Nếu lệch xiên lệch trái hay phải Hãy giải thích ngắn gọn câu trả lời Anh/Chị c Sử dụng hàm trong Excel, xác định độ lệch xiên câu b Kết câu c có phù hợp với câu b hay khơng d Tìm giá trị chuẩn hóa Z cho giá trị quan sát lớn nhỏ điểm thi trung tâm B Các giá trị có lớn hay nhỏ bất thường không Bài (25 điểm) Bảng liệu trình bày tên, tốc độ giá 10 loại máy in STT Tên máy in Tốc độ Giá (USD) 1 Minolta-QMS PagePro 1250W 12 199 2 Brother HL-1850 10 499 3 Lexmark E320 12,2 299 4 Minolta-QMS PagePro 1250E 10,3 299 5 HP Laserjet 1200 11,7 399 6 Xerox Phaser 4400/N 17,8 1850 7 Brother HL-2460N 16,1 1000 8 IBM Infoprint 1120n 11,8 1387 9 Lexmark W812 19,8 2089 10 Oki Data B8300n 28,2 2200 a Tính giá trị trung bình, trung vị, yếu vị, phương sai, độ lệch chuẩn biến X tốc độ Y giá b Theo nhận định Anh/Chị mối quan hệ biến X Y đồng biến hay nghịch biến độ mạnh mối quan hệ Giải thích ngắn gọn nhận định Anh/Chị c Vẽ biểu đồ phân tán (Scatter) thể mối quan hệ biến X Y nhận xét mối quan hệ biến Nhận xét có phù hợp với nhận định Anh/Chị câu b hay không
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập 1, Bài tập 1

Hình ảnh liên quan

Bảng dữ liệu dưới đây trình bày tên, tốc độ và giá của 10 loại máy in - Bài tập 1

Bảng d.

ữ liệu dưới đây trình bày tên, tốc độ và giá của 10 loại máy in Xem tại trang 2 của tài liệu.