0

Giáo án cđ sinh trưởng và phát triển ở động vật

15 47 0
  • Giáo án cđ sinh trưởng và phát triển ở động vật

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:19

Giáo án chuyên đề sinh trưởng và phát triển ở động vật theo mẫu mới, hướng phát triển năng lựcGiáo án chuyên đề gồm 3 bài 37, 38, 39 theo công văn mới của bộ giáo dụcGiáo án chuyên đề theo mẫu mới năm 20202021 GV Ngô Thị Thuý Quỳnh KH học sinh 11 Ngày soạn: 16/01/2021 Tiết: 38; 39; 40 Chuyên đề: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT I MÔ TẢ CHUYÊN ĐỀ Chuyên đề gồm phần B, chương III- Sinh trưởng phát triển, thuộc phần bốn- Sinh học thể Sinh học 11THPT Chuyên đề gồm bài: Bài 37: Sinh trưởng phát triển động vật Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật (tiếp theo) II MỤC TIÊU CHUYÊN ĐỀ Sau học xong chuyên đề học sinh phải: Kiến thức - Nêu khái niệm sinh trưởng phát triển động vật ví dụ minh họa - Phân biệt phát triển qua biến thái hồn tồn biến thái khơng hồn tồn nêu ví dụ minh họa - Liệt kê số nhân tố tác động đến sinh trưởng phát triển động vật - Giải thích tượng: + Tại sâu bướm lại phá hoại mùa màng cịn bướm lại khơng hại mùa + Thiếu iod thức ăn gây bướu cổ, cịi xương, thơng minh + Tại biện pháp phịng sốt xuất huyết lại có việc đậy vật dụng chứa nước, úp đồ chứa nước không dùng đến - Đề xuất biện pháp làm hạn chế tác động yếu tố ngoại cảnh đến sinh trưởng phát triển vật nuôi Kỹ - Kỹ khoa học: thực địa, điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, vấn - Kỹ tư duy: phân tích, giải thích, phân biệt, liên hệ thực tiến, khái quát hóa, tổng kết - Kỹ học tập: tự học, hợp tác, làm báo cáo, mơ tả hình ảnh biểu đồ Thái độ - Có ý thức bảo vệ mơi trường sống người loài động vật - Tuyên truyền vận động thực kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng sống - Bảo vệ sức khỏe thân Phát triển lực - Năng lực tự học: HS chủ động tự tìm hiểu nội dung liên quan đến học qua kênh thông tin khác nhau: SGK, phương tiện truyền thông, internet, quan sát thiên nhiên - Năng lực giao tiếp, hợp tác: Hình thành nhóm học tập, phân công nội dung bài, thảo luận, trình bày kết tìm hiểu nhóm - Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Giải thích ảnh hưởng yếu tố đến sinh trưởng, phát triển động vật - Năng lực nhận thức kiến thức sinh học: Phân biệt kiểu phát triển động vật - Năng lực tìm tịi khám phá giới sống: Tìm hiểu vịng đời số loài động vật thiên nhiên - Năng lực vận vận dụng kiến thức vào thực tiễn: Dự đốn giai đoạn phịng ngừa trùng gây hại hiệu Đề suất số biện pháp để làm tăng tốc độ sinh trưởng vật nuôi cải tạo chất lượng dân số GDMT-GDĐĐ Trường THPT Minh Hà GV Ngô Thị Thuý Quỳnh KH học sinh 11 - Trách nhiệm: + Tìm biện pháp cải thiện chất lượng dân số, chất lượng sống người + Các biện pháp điều khiển sinh trưởng, phát triển sinh vật nhằm tăng vật nuôi mà không gây hại cho thân sinh vật, người ảnh hưởng xấu đến môi trường sống + Tìm hiểu sở khoa học trình sinh trưởng, phát triển thực, động vật; Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển sinh vật + Nắm qui luật sinh trưởng, phát triển sinh vật III MẠCH KIẾN THỨC CỦA CHUYÊN ĐỀ I Khái niệm sinh trưởng phát triển động vật II Phát triển không qua biến thái III Phát triển qua biến thái Biến thái hồn tồn Biến thái khơng hồn tồn IV Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Các nhân tố bên Các nhân tố bên V Một số biện pháp điều khiển sinh trưởng phát triển động vật người IV PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Phương pháp dạy học : thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình… - Phương tiện dạy học: phiếu học tập, tranh, hình, V CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Tranh hình: 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 38.1, 38.2, 38.3 SGK - PHT1: Phát triển qua biến thái Nội dung Biến thái hồn tồn Biến thái khơng hồn tồn Nhóm động vật Đặc Giai đoạn phơi điểm Giai đoạn hậu phôi So sánh non trưởng thành - PHT2: Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật có xương sống Tên HM Nơi sản xuất Tác dụng sinh lí HMST (GH) Tirơxin Testostêron Ơstrôgen - PHT3: Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật không xương sống Tên HM Ecđixơn Juvenin Nơi sản xuất Tác dụng sinh lí Trường THPT Minh Hà GV Ngơ Thị Th Quỳnh KH học sinh 11 - PHT4: Các nhân tố bên ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Nhân tố Ví dụ Ảnh hưởng Nhiệt độ Thức ăn Ánh sáng Nhân tố khác Học sinh : SGK, đọc trước học VI TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: thời lượng 03 tiết Tiết 1: Sinh trưởng phát triển động vật Ổn định tổ chức lớp: kiểm tra sĩ số Lớp 11A5 11A6 11A8 Ngày dạy Vắng Kiểm tra cũ: Trình bày nhân tố chi phối hoa? Nêu ví dụ? Bài mới: a Hoạt động khởi động Mục đích: - Kích thích học sinh hứng thú tìm hiểu - Luyện phản ứng nhanh, khả quan sát, nhận xét, đánh giá xác, tiết kiệm thời gian - Rèn tính tự giác, thi đua học sinh Cách thực GV cho HS quan sát gian đoạn sinh trưởng phát triển gà, yêu cầu HS mô tả giai đoạn, xác định đâu sinh trưởng, đâu phát triển? HS quan sát trả lời Thời lượng: phút b Hình thành kiến thức b1 Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm sinh trưởng phát triển động Mục tiêu - Nêu khái niệm sinh trưởng, phát triển, biến thái động vật - Nêu kiểu sinh trưởng động vật - Rèn luyện kĩ khai thác thơng tin kênh hình, sách giáo khoa Nội dung - HS tìm hiểu thơng tin sgk để thực nhiệm vụ giao Dự kiến sản phẩm - Câu trả lời HS - Thời lượng: phút Cách thức thực HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG GV: + Thế sinh trưởng phát I KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT triển động vật? Cho ví dụ sinh TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT trưởng phát triển động vật Các khái niệm + Biến thái gì? Các kiểu sinh - Sinh trưởng: Sinh trưởng thể động vật trưởng động vật? q trình tăng kích thước thể tăng số Trường THPT Minh Hà GV Ngô Thị Thuý Quỳnh KH học sinh 11 lượng kích thước tế bào - Phát triển gồm: Sinh trưởng, Phân hóa (biệt hóa) tế bào, Phát sinh hình thái quan thể - Biến thái: thay đổi đột ngột hình thái, cấu HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời tạo sinh lý động vật sau sinh nở câu hỏi từ trứng GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận Các kiểu phát triển động vật - Phát triển không qua biến thái - Phát triển qua biến thái gồm: Phát triển qua biến thái hoàn toàn phát triển qua biến thái khơng hồn tồn b1 Hoạt động 2: Tìm hiểu phát triển khơng qua biến thái Mục tiêu - Trình bày giai đoạn sinh trưởng phát triển động vật phát triển không qua biến thái - Rèn luyện kĩ tư duy, phân tích tổng hợp Nội dung - HS tìm hiểu thơng tin sgk để thực nhiệm vụ giao Dự kiến sản phẩm - Câu trả lời HS - Thời lượng: 10 phút Cách thức thực HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG II PHÁT TRIỂN KHÔNG QUA BIẾN THÁI - Ở đa số động vật có xương sống nhiều loài GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK, quan động vật khơng xương sống sát hình 37.1, 37.2 trả lời câu hỏi - VD: Phát triển người - gồm giai đoạn: + Cho biết tên vài loài động vật có Giai đoạn phơi thai phát triển không qua biến thái - Diễn tử cung người mẹ + Nêu đặc điểm phát triển không - Hợp tử phân chia nhiều lần hình thành phơi qua biến thái người - Các tế bào phơi phân hóa tạo thành HS: nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời quan kết hình thành thai nhi câu hỏi Giai đọan sau sinh: GV: nhận xét, bổ sung → kết luận - Cơ thể sinh có đặc điểm hình thái cấu GV: Thế phát triển không qua iến tạo tương tự người trưởng thành thái? KN: Phát triển không qua biến thái: kiểu phát HS trả lời triển mà non có đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lí tương tự trưởng thành b3 Hoạt động 3: Tìm hiểu phát triển qua biến thái Mục tiêu - Phân biệt phát triển qua biến thái hồn tồn với khơng hồn tồn - Rèn luyện kĩ thảo luận, trình bày, tư duy, phân tích tổng hợp Nội dung - HS thảo luận tìm hiểu thơng tin sgk để hồn thành PHT Dự kiến sản phẩm Trường THPT Minh Hà GV Ngô Thị Thuý Quỳnh KH học sinh 11 - Nội dung PHT HS trình bày - Thời lượng: 17 phút Cách thức thực HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG GV Chia lớp thành nhóm, u cầu HS tìm hiểu thơng tin để hồn thành PHT u cầu nhóm thảo luận thống thơng tin tìm sau trình bày trước lớp HS: - Tìm hiểu thơng tin sgk để hoàn thành III PHÁT TRIỂN QUA BIẾN - Mỗi cá nhân làm việc độc lập khoảng vài phút THÁI - Kết thúc thời gian làm việc cá nhân, thành viên chia (Nội dung PHT) sẻ, thảo luận thống câu trả lời - Viết ý kiến chung nhóm vào Bảng nhóm - Trình bày trước lớp thơng tin nhóm tìm hiểu GV Tổng kết chốt lại nội dung học sinh trình bày Tiểu kết: Nội dung PHT Nội dung Biến thái hoàn toàn Biến thái khơng hồn tồn Nhóm động vật Đặc Giai điểm đoạn phôi Giai đoạn hậu phôi So sánh non trưởng thành Bướm, ruồi, ong, lưỡng cư… Hợp tử nguyên phân nhiều lần tạo thành phôi, phôi phân hóa tạo ấu trùng ấu trùng lột xác thành nhộng, nhộng phát triển thành trưởng thành Ấu trùng có hình dạng, cấu tạo sinh lý khác với trưởng thành Châu chấu, cào cào, gián… Hợp tử ngun phân nhiều lần tạo thành phơi, phơi phân hóa tạo ấu trùng ấu trùng lột xác nhiều lần thành trưởng thành Ấu trùng khơng có khác biệt nhiều c Củng cố - Luyện tập: HS củng cố kiến thức học Cách thức thực Hoạt động giáo viên Gv đưa câu hỏi TN Câu 1.Người ta sử dụng auxin tự nhiên (AIA) auxin nhân tạo (ÂN, AIB) nhằm mục đích A kích thích rễ cành giâm, cành chiết, hạn chế tỉ lệ thụ quả, tạo không hạt, nuôi cấy mô tế bào thực vật, diệt cỏ B kích thích rễ cành giâm, cành chiết, tăng tỷ lệ thụ quả, tạo không hạt, nuôi cấy mô tế bào thực vật, diệt cỏ Trường THPT Minh Hà Hoạt động HS HS sinh nhóm thảo luận trả lời câu hỏi GV Ngô Thị Thuý Quỳnh KH học sinh 11 C hạn chế rễ cành giâm, cành chiết, tăng tỷ lệ thụ quả, tạo không hạt, nuôi cấy mô tế bào thực vật, diệt cỏ D kích thích rễ cành giâm, cành chiết, tăng tỉ lệ thụ quả, tạo không hạt, nuôi cấy mô tế bào thực vật, diệt cỏ Câu Gibêrelin có vai trị A làm tăng số lần nguyên phân, tăng chiều dài tế bào chiều dài thân B làm giảm số lần nguyên phân, tăng chiều dài tế bào chiều dài thân C làm tăng số lần nguyên phân, giảm chiều dài tế bào tăng chiều dài thân D làm tăng số lần nguyên phân chiều dài tế bào, giảm chiều dài thân Câu Xitôkinin chủ yếu sinh A đỉnh thân cành B lá, rễ C tế bào phân chia rễ, hạt, D Thân, cành Câu Auxin chủ yếu sinh A đỉnh thân cành B lá, rễ C tế bào phân chia rễ, hạt, D Thân, cành d Vận dụng - Bảo vệ mùa màng: đốt đèn để thu hút bướm gây bệnh, bắt sâu non, bẫy bắt bướm gây bệnh,… - Bảo vệ môi trường sức khỏe: ấu trùng muỗi loăng quăng bọ gậy sống nước, bảo vệ sức khỏe tránh bệnh muỗi vật trung gian truyền bệnh cách: đậy kín nguồn nước, khơi thơng cống rãnh, tránh ao tù nước đọng, ngủ thả màn,… Hướng dẫn nhà - Học, trả lời câu hỏi cuối - Chuẩn bị trước theo PHT Tên HM Nơi sản xuất Tác dụng sinh lí HMST (GH) Tirôxin Testostêron Ơstrôgen Rút kinh nghiệm: Tiết 1: Các nhân tố bên ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Trường THPT Minh Hà GV Ngô Thị Thuý Quỳnh KH học sinh 11 Ổn định tổ chức lớp: kiểm tra sĩ số Lớp 11A5 11A6 11A8 Ngày dạy Vắng Kiểm tra cũ: Phân biệt phát triển qua biến thái hồn tồn với khơng hồn tồn? Lấy ví dụ Bài mới: a Hoạt động khởi động Mục đích: - Kích thích học sinh hứng thú tìm hiểu - Luyện phản ứng nhanh, khả quan sát, nhận xét, đánh giá xác, tiết kiệm thời gian Cách thực Chia lớp làm đội chơi tương ứng với tổ, cử tổ trưởng làm trọng tài theo dõi chéo, thư ký ghi kết Thời gian: phút Luật chơi: Giáo viên giới thiệu câu hỏi, yêu cầu để giáo viên đọc câu hỏi hồn chỉnh học sinh sử dụng thẻ (đúng sai) để trả lời Em vi phạm luật loại kết Sau học sinh trả lời câu hỏi, giáo viên đưa đáp án cho câu hỏi để em đối chiếu kết Cách tính điểm: câu trả lời tính 10 điểm/học sinh, trả lời sai trừ điểm/học sinh Tổng điểm đội ghi lên bảng sau câu trả lời Nội dung câu hỏi Đ Testosteron ostrogen ảnh hưởng đến trình sinh sản động vật Thừa GH giai đoạn trẻ em dẫn đến bệnh “người khổng lồ” Hoocmon tác nhân bên ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Tuyến nội tiết có vai trị tiết hoocmon, có hoocmon ảnh hưởng đến sonh trưởng Testosteron vừa hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng vừa hoocmon ảnh hưởng đến sinh sản động vật Tiroxin ảnh hưởng đến trình biến thái lưỡng cư Dự kiến sản phẩm đạt Đ Testosteron ostrogen ảnh hưởng đến trình sinh sản động vật Thừa GH giai đoạn trẻ em dẫn đến bệnh “người khổng lồ” X Hoocmon tác nhân bên ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Tuyến nội tiết có vai trị tiết hoocmon, có hoocmon ảnh hưởng X đến sinh trưởng Testosteron vừa hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng vừa hoocmon ảnh hưởng X đến sinh sản động vật Tiroxin ảnh hưởng đến trình biến thái lưỡng cư X b Hoạt động hình thành kiến thức Trường THPT Minh Hà S S X X GV Ngô Thị Thuý Quỳnh KH học sinh 11 b.1 Hoạt động 1: Tìm hiểu hooc mơn ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật có xương sống Mục tiêu - Trình bày số nhân tố tác động đến sinh trưởng phát triển động vật có xương sống - Giải thích tượng: Thiếu iod thức ăn gây bướu cổ, cịi xương, thơng minh - Rèn luyện kĩ thảo luận, trình bày, phân tích, vận dụng Nội dung - HS thảo luận tìm hiểu thơng tin sgk để hồn thành PHT Dự kiến sản phẩm - Nội dung PHT HS trình bày - Thời lượng: 25 phút Cách thức thực HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG GV đưa ví dụ: Khối lượng tối đa gà Ri 1,5kg; IV NHÂN TỐ BÊN TRONG - Nhân tố di truyền định gà Rốt 4,5kg sinh trưởng phát triển Muốn nuôi gà Ri đạt đến khối lượng 4,5kg có lồi động vật khơng? Vì sao? - Giới tính: Tuỳ lồi mà giới đực HS trả lời có tốc độ lớn giới hạn lớn GV: Quan sát Hãy so sánh kích thước khối lượng khác động vật giới đực giới loài? - Hoocmon HS trả lời GV: Treo sơ đồ hình 38.1 SGK GV: + Nêu tên hoocmơn ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật có xương sống Các hooc mơn ảnh hưởng đến HS trả lời sinh trưởng phát triển GV Chia lớp thành nhóm, u cầu HS tìm hiểu thơng động vật có xương sống tin để hồn thành PHT (Nội dung PHT 2) Yêu cầu nhóm thảo luận thống thơng tin tìm sau trình bày trước lớp HS: - Tìm hiểu thơng tin sgk để hoàn thành - Mỗi cá nhân làm việc độc lập khoảng vài phút - Kết thúc thời gian làm việc cá nhân, thành viên chia sẻ, thảo luận thống câu trả lời - Viết ý kiến chung nhóm vào Bảng nhóm - Trình bày trước lớp thơng tin nhóm tìm hiểu GV Tổng kết chốt lại nội dung học sinh trình bày GV yêu cầu HS đọc trả lời câu hỏi lệnh SGK/tr.153 Trường THPT Minh Hà GV Ngô Thị Thuý Quỳnh KH học sinh 11 HS trả lời Tiểu kết: Nội dung PHT Tên HM Nơi sản xuất Tác dụng sinh lí Kích thích phân chia tế bào tăng kích thước tế bào Kích HMST (GH) tuyến yên thích xương phát triển - Kích thích chuyển hóa tế bào Tirơxin tuyến giáp - Kích thích sinh trưởng phát triển bình thường thể - Riêng với lưỡng cư, gây biến thái nòng nọc thành ếch Kích thích sinh trưởng phát triển mạnh giai đoạn dậy thì: - Tăng phát triển xương Testostêron Tinh hồn - Kích thích phân hóa tế bào để hình thành đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp - Tăng tổng hợp protein, phát triển bắp Kích thích sinh trưởng phát triển mạnh giai đoạn dậy thì: Buồng trứng -Tăng phát triển xương Ơstrơgen - Kích thích phân hóa tế bào để hình thành đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp b.1 Hoạt động 1: Tìm hiểu hooc mơn ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật có xương sống Mục tiêu - Trình bày số nhân tố tác động đến sinh trưởng phát triển động vật khơng có xương sống - Rèn luyện kĩ thảo luận, trình bày, phân tích, vận dụng Nội dung - HS thảo luận tìm hiểu thơng tin sgk để hoàn thành PHT Dự kiến sản phẩm - Nội dung PHT HS trình bày - Thời lượng: 10 phút Cách thức thực HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG GV yêu cầu HS tìm hiểu thơng tin để hồn thành PHT Các hooc môn ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển Yêu cầu nhóm thảo luận thống thơng tin tìm động vật khơng xương sống sau trình bày trước lớp (Nội dung PHT 3) HS: - Tìm hiểu thơng tin sgk để hoàn thành - Mỗi cá nhân làm việc độc lập khoảng vài phút - Kết thúc thời gian làm việc cá nhân, thành viên chia sẻ, thảo luận thống câu trả lời - Viết ý kiến chung nhóm vào Bảng nhóm - Trình bày trước lớp thơng tin nhóm tìm hiểu GV Tổng kết chốt lại nội dung học sinh trình Trường THPT Minh Hà GV Ngô Thị Thuý Quỳnh KH học sinh 11 bày Tiểu kết: Nội dung PHT Tên HM Ecđixơn Juvenin Nơi sản xuất Tuyến trước ngực Thể allata Tác dụng sinh lí gây lột xác sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng bướm phối hợp với ecdixon gây lột xác sâu bướm ức chế trình sâu biến đổi thành nhộng bướm c Hoạt động củng cố - luyện tập Mục tiêu HS củng cố kiến thức học Cách thức thực Hoạt động giáo viên Gv đưa câu hỏi củng cố Câu Testosterone sinh sản A tuyến giáp B tuyến yên C tinh hoàn D buồng trứng Câu Nếu tuyến yên sản sinh q q nhiều hoocmơn sinh trưởng giai đoạn trẻ em dẫn đến hậu A chậm lớn ngừng lớn, trí tuệ B đặc điểm sinh dục phụ nữ phát triển C người bé nhỏ khổng lồ D đặc điểm sinh dục nam phát triển Câu Nhân tố quan trọng định sinh trưởng phát triển động vật A yếu tố di truyền B hoocmôn C thức ăn D nhiệt độ ánh sáng Câu Ơstrogen sinh A tuyến giáp B buồng trứng C tuyến yên D tinh hoàn Câu Ơstrogen có vai trị A Kích thích sinh trưởng phát triển đặc điểm sinh dục phụ đực B tăng cường trình sinh tổng hợp protein, kích q trình phân bào tăng kích thước tế bào, qua làm tăng sinh trưởng thể C kích thích sinh trưởng phát triển đặc điểm sinh dục phụ D kích thích chuyển hóa tế bào, kích thích q trình sinh trưởng phát triển bình thường thể d Hoạt động vận dụng Mục tiêu Trường THPT Minh Hà Hoạt động HS HS sinh nhóm thảo luận trả lời câu hỏi GV Ngô Thị Thuý Quỳnh KH học sinh 11 Vận dụng kiến thức học để trả lời số câu hỏi Cách thức thực Hoạt động giáo viên Hoạt động HS GV giao nhiệm vụ, yêu cầu HS trả lời số câu hỏi sau: Thực nhiệm vụ giáo viên - Tại chăn nuôi vật nuôi lấy thịt, cần thiến hoạn yêu cầu vật nuôi? - Khi phát trẻ bị bệnh lùn, nên tiêm hoocmon nào? Vào giai đoạn nào? Hướng dẫn nhà - Học, trả lời câu hỏi cuối - Chuẩn bị trước theo PHT: Các nhân tố bên ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Nhân tố Ví dụ Ảnh hưởng Nhiệt độ Thức ăn Ánh sáng Nhân tố khác Rút kinh nghiệm: Trường THPT Minh Hà GV Ngô Thị Thuý Quỳnh KH học sinh 11 Tiết 3: Các nhân tố bên ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Ổn định tổ chức lớp học: Lớp 11A5 11A6 11A8 Ngày dạy vắng Kiểm tra cũ: Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật có xương sống nào? Trình bày tác dụng ecđixơn Juvenin Bài a Hoạt động khởi động Mục đích: - Kích thích học sinh hứng thú tìm hiểu - Luyện phản ứng nhanh, khả quan sát, nhận xét, đánh giá xác, tiết kiệm thời gian Cách thực Chia lớp thành nhóm, nhóm thảo luận trả lời câu hỏi Cho điều kiện sống trẻ em sau: Không đủ sáng, thiếu ánh nắng mặt trời Dinh dưỡng không cân đối, thừa chất béo Thiếu vitamin A Quá lạnh Trong trường hợp trên, trẻ em sinh trưởng nào? Vì Dự kiến sản phẩm đạt Da nhợt nhạt, cịi xương Béo phì, thừa cân Thị lực kém, quáng gà, khô mắt,… Sinh trưởng Thời lượng: phút b Hình thành kiến thức b1 Tìm hiểu ảnh hưởng nhân tố bên ngồi Mục tiêu - Trình bày nhân tố bên ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật - Rèn luyện kĩ hợp tác, trình bày, khai thác thơng tin kênh hình, kênh chữ Nội dung - HS tìm hiểu thơng tin sgk để hoàn thành PHT4 Dự kiến sản phẩm - Sản phẩm thảo luận HS trình bày vào bảng nhóm - Thời lượng: 25 phút Cách thức thực HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG GV Chia lớp thành nhóm, yêu cầu HS tìm hiểu thơng II-ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC tin để hồn thành PHT Trường THPT Minh Hà GV Ngô Thị Thuý Quỳnh KH học sinh 11 Yêu cầu nhóm thảo luận thống thơng tin tìm sau trình bày trước lớp HS: - Tìm hiểu thơng tin sgk để hồn thành - Mỗi cá nhân làm việc độc lập khoảng vài phút - Kết thúc thời gian làm việc cá nhân, thành viên chia sẻ, thảo luận thống câu trả lời - Viết ý kiến chung nhóm vào Bảng nhóm - Trình bày trước lớp thơng tin nhóm tìm hiểu GV Tổng kết chốt lại nội dung học sinh trình bày GV yêu cầu HS đọc trả lời câu hỏi lệnh SGK/tr.155 HS trả lời Tiểu kết: Nội dung PHT Nhân tố Thức ăn Nhiệt độ Ví dụ Trẻ ăn dư thừa dinh dưỡng mắc bệnh béo phì Giới hạn sinh thái nhiệt cá rô phi việt nam 5,6-42 độ C Mèo phơi để sưởi ấm Ánh sáng NHÂN TỐ BÊN NGOÀI (Nội dung PHT) Ảnh hưởng Thức ăn nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng phát triển động vật qua giai đoạn + Mỗi loài sinh vật sinh trưởng phát triển tốt điều kiện nhiệt độ thích hợp + Nhiệt độ cao hay thấp điều làm chậm trình sinh trưởng động vật - Trời rét làm cho động vật nhiều nhiêt nên động vật phơi nắng để thu nhiệt giảm nhiệt - Tia tử ngoại tác dụng lên da biến tiền vitamin D thành vitamin D có vai trị quan trọng q trình chuyển hóa canxi Mẹ mang thai nghiện Rất nhiều tác nhân ma tuý, rượu, thuốc lá,… có Nhân tố chất độc hại rượu bia, thể làm chậm trình sinh trưởng phát triển khác thuốc sinh phơi thai, gây nên dị tật trẻ sơ sinh dị dị dạng, chết non,… b1 Tìm hiểu ảnh hưởng nhân tố bên ngồi Mục tiêu - Trình bày biện phát điều khiển sinh trưởng phát triển vật nuôi nhằm cho suất cao - Đề xuất biện pháp làm hạn chế tác động yếu tố ngoại cảnh đến sinh trưởng phát triển vật nuôi - Rèn luyện kĩ khai thác thơng tin kênh hình, kênh chữ Nội dung - HS tìm hiểu thơng tin sgk để hồn thành nhiệm vụ giao Dự kiến sản phẩm - Sản phẩm thảo luận HS trình bày vào bảng nhóm Trường THPT Minh Hà GV Ngô Thị Thuý Quỳnh KH học sinh 11 - Thời lượng: 10 phút Cách thức thực HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi + Nêu biện pháp cải tạo giống vật nuôi (cải tạo giống cải thiện môi trường), cải tạo môi trường, cải thiện chất lượng dân số NỘI DUNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐIỀU KHIỂN SỰ ST VÀ PT Ở ĐỘNG VẬT VÀ NGƯỜI: Cải tạo giống: - Nhằm tạo giống vật nuôi cho suất cao nhất, thời gian ngắn - Tạo giống có suất cao, thích nghi tốt HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời đk môi trường câu hỏi Cải thiện môi trường - Mục đích: làm thay đổi tốc độ sinh trưởng phát GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận triển vật nuôi - Biện pháp: thức ăn, chuống trại, phòng bệnh Cải thiện chất lượng dân số - Cải thiện chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể thao, tư vấn di truyền, chống lạm dụng chất kích thích c Hoạt động củng cố - luyện tập Mục tiêu HS củng cố kiến thức học Cách thức thực Hoạt động giáo viên Hoạt động HS Gv đưa câu hỏi củng cố HS sinh nhóm thảo luận trả lời câu hỏi c Củng cố - Luyện tập: Câu 1.Trong trình phát triển người, nhân tố mơi trường có ảnh hưởng rõ vào giai đoạn A phôi thai B sơ sinh C sau sơ sinh D trưởng thành Câu Khi trời rét, động vật biến nhiệt trưởng thành phát triển chậm thân nhiệt giảm làm cho chuyển hóa thể A giảm dẫn tới hạn chế tiêu thụ lượng B mạnh tạo nhiều lượng để chống rét C giảm, sinh sản tăng D tăng, sinh sản giảm Câu 3.Tắm nắng vào lúc sáng sớm hay chiều tối ( ánh sáng yếu) có lợi cho sinh trưởng phát triển trẻ nhỏ tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trị A chuyển hóa Na để hình thành xương B chuyển hóa Ca để hình thành xương C chuyển hóa K để hình thành xương D oxi hóa để hình thành xương Câu Khi đến mùa rét, sinh trưởng phát triển động vật nhiệt bị ảnh hưởng thân nhiệt giảm làm cho chuyển hóa Trường THPT Minh Hà GV Ngô Thị Thuý Quỳnh KH học sinh 11 A sinh sản giảm B thể tăng tạo nhiều lượng để chống rét C thể giảm dẫn tới hạn chế tiêu thụ lượng D thể giảm, sinh sản giảm d Hoạt động vận dụng - Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, đặc biệt iot loại vitamin - Có thể cho trẻ phơi nắng khoảng thời gian 7h-8h sáng để chuyển hóa tiền vitamin D thành vitamin D Hướng dẫn nhà - Học, trả lời câu hỏi cuối - Đọc trước sinh sản vơ tính thực vật Rút kinh nghiệm: Trường THPT Minh Hà ... Cách thức thực HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG GV: + Thế sinh trưởng phát I KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT triển động vật? Cho ví dụ sinh TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT trưởng phát triển động vật Các khái niệm... niệm sinh trưởng phát triển động Mục tiêu - Nêu khái niệm sinh trưởng, phát triển, biến thái động vật - Nêu kiểu sinh trưởng động vật - Rèn luyện kĩ khai thác thơng tin kênh hình, sách giáo khoa... cho thân sinh vật, người ảnh hưởng xấu đến mơi trường sống + Tìm hiểu sở khoa học trình sinh trưởng, phát triển thực, động vật; Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển sinh vật + Nắm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án cđ sinh trưởng và phát triển ở động vật, Giáo án cđ sinh trưởng và phát triển ở động vật

Hình ảnh liên quan

b. Hình thành kiến thức - Giáo án cđ sinh trưởng và phát triển ở động vật

b..

Hình thành kiến thức Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Viết những ý kiến chung của cả nhóm vào Bảng nhóm - Trình bày trước cả lớp thông tin của nhóm đã tìm hiểu được - Giáo án cđ sinh trưởng và phát triển ở động vật

i.

ết những ý kiến chung của cả nhóm vào Bảng nhóm - Trình bày trước cả lớp thông tin của nhóm đã tìm hiểu được Xem tại trang 5 của tài liệu.
b. Hoạt động hình thành kiến thức - Giáo án cđ sinh trưởng và phát triển ở động vật

b..

Hoạt động hình thành kiến thức Xem tại trang 7 của tài liệu.
- Viết những ý kiến chung của cả nhóm vào Bảng nhóm - Trình bày trước cả lớp thông tin của nhóm đã tìm hiểu  được - Giáo án cđ sinh trưởng và phát triển ở động vật

i.

ết những ý kiến chung của cả nhóm vào Bảng nhóm - Trình bày trước cả lớp thông tin của nhóm đã tìm hiểu được Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan