0

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

5 28 0
  • ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH  NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:05

Sau khi phân tích một vài vấn đề lí luận liên quan đến phương pháp thuyết trình, bài viết tập trung đề xuất các biện pháp đổi mới phương pháp thuyết trình trong dạy học nhằm phát huy t[r] (1)ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Lê Thị Thu Hương Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Ngun TĨM TẮT Thuyết trình phương pháp dạy học truyền thống thường giảng viên đại học áp dụng Phương pháp thuyết trình kết hợp linh hoạt với phương pháp khác phát huy tính tích cực, chủ động người học Tác giả viết tiếp cận vấn đề dựa thực tiễn việc nghiên cứu giảng dạy bậc đại học Sau phân tích vài vấn đề lí luận liên quan đến phương pháp thuyết trình, viết tập trung đề xuất biện pháp đổi phương pháp thuyết trình dạy học nhằm phát huy tính tích cực học tập sinh viên, góp phần thực mục tiêu mơn học, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo Trong viết, tác giả có sử dụng phương pháp nghiên cứu phương pháp lịch sử kết hợp với phương pháp logic, phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh… Từ khóa: Đổi mới; phương pháp; thuyết trình; sinh viên; lịch sử Ngày nhận bài: 12/3/2020; Ngày hoàn thiện: 28/4/2020; Ngày đăng: 28/4/2020 INNOVATING THE METHOD OF GIVING LECTURES TO PROMOTE THE STUDENTS’ ACTIVENESS Le Thi Thu Huong TNU – University of Education ABSTRACT Presentation is a traditional teaching method often used by university lecturers If presentation method is combined with other methods flexibly, it will promote the activeness among the learners Based on the research of some theoretical issues related to the presentation method, the paper focuses on proposing measures to renovate the presentation method in teaching in order to promote the activeness in students' learning and contribute to perform the aims of the subject, enhance the quality of education and training today In this writing,the writer uses some methods to investigate such as historical method, logical method, analytical method, synthetic method and comperative method Keywor ds: Innovation; methods; presentations; students; history Received: 12/3/2020; Revised: 28/4/2020; Published: 28/4/2020 (2)1 Mở đầu Trong xu hội nhập phát triển nay, đổi phương pháp dạy học (PPDH) theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động người học địi hỏi thực tế khách quan, nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo Đổi PPDH khơng có nghĩa loại bỏ hồn tồn PPDH có từ trước đó; mà làm thay đổi cách sử dụng chúng giúp dạy học (DH) đạt mục tiêu đặt ra, người học có hội hoạt động sáng tạo, biết vận dụng điều học vào thực tiễn sống Để đáp ứng yêu cầu đổi PPDH bậc đại học, giảng viên (GV) vận dụng nhiều biện pháp đổi PPDH để tích cực hóa sinh viên (SV), đó, đặc biệt quan tâm đến việc đổi phương pháp thuyết trình (PPTT) Bài viết tập trung làm rõ số vấn đề lí luận PPTT Từ đó, đề xuất số biện pháp đổi PPTT như: Kết hợp PPTT với trao đổi đàm thoại; kết hợp PPTT với PP làm việc nhóm; kết hợp PPTT với hỗ trợ công nghệ thông tin (CNTT); kết hợp PPTT với nêu nhận câu hỏi 2 Nội dung nghiên cứu 2.1 Một số vấn đề lí luận 2.1.1 Khái niệm “Thuyết trình”, phương pháp thuyết trình” Theo Đại Từ điển tiếng Việt, “thuyết trình” có nghĩa “trình bày rõ ràng vấn đề trước nhiều người” [1; tr 1500] Trong “Cẩm nang PP sư phạm”, tác giả cho “PPTT PPDH truyền thống Có thể coi PP chủ đạo người dạy trong trình truyển thụ kiến thức cho người học” [2; tr 71] Từ giúp ta hiểu rằng, PPTT PP mà GV truyền đạt lượng tri thức định, qua đó, người học tiếp nhận xử lí thơng tin để biến thành kĩ năng, kĩ xảo thân, phát triển q trình ghi nhớ 2.1.2 Quan niệm tính tích cực học tập sinh viên Vấn đề phát huy tính tích cực người học đặt từ năm đầu thập kỉ 60 kỉ XX Tính tích cực phẩm chất người đời sống xã hội Nó điều kiện kết phát triển nhân cách trình giáo dục [3; tr. 14] Tính tích cực học tập (HT) lòng mong muốn hành động nảy sinh từ phía sinh viên (SV), thơi thúc em hoạt động Nhờ phát huy tính tích cực mà người học từ thụ động tiếp nhận tri thức sang chủ động tìm kiếm tri thức Tuy nhiên, tích cực khơng có nghĩa SV tùy tiện, bột phát mà hướng dẫn GV, SV tiếp nhận kiến thức cách khoa học, có hệ thống, tư em ngày phát triển Tính tích cực có SV có động hứng thú HT Do vậy, GV nên tổ chức hoạt động có tham gia người học; gần gũi, kịp thời giúp đỡ, xóa khoảng cách thầy trị Từ đó, em tin tưởng, mạnh dạn, tích cực tìm tịi để hồn thành nhiệm vụ giao 2.2 Ưu điểm hạn chế phương pháp thuyết trình truyền thống 2.2.1 Ưu điểm (3)với nghệ thuật diễn giải hút SV vào các ND trình bày 2.2.2 Hạn chế Bên cạnh ưu điểm nêu PPTT bộc lộ hạn chế sau: Thứ nhất, PPTT dường “bỏ quên người học” Không hoạt động, SV tỏ chán nản, mệt mỏi, khơng có hứng thú Thứ hai, người học trạng thái “tĩnh”, phải thường xuyên chờ xem người dạy nói đến ND để cố gắng ghi nhớ Sự thụ động lâu dần khiến cho SV khả tập trung, nghe xong lại dễ dàng quên Thứ ba, áp đặt chiều từ phía GV khiến người học ức chế đơi có ND SV cảm thấy chưa thật thỏa mãn, muốn trao đổi lại khơng có hội, khơng biết chen vào thuyết trình GV cách Giờ học diễn đều, tẻ nhạt, khơng khí lớp học nặng nề, không phát huy sáng tạo người học Thứ tư, PPTT khiến người dạy mệt mỏi phải nói nhiều, lại không tiếp nhận thông tin phản hồi từ phía người học nên khơng có điều chỉnh ND PPDH cho phù hợp, không đánh giá tiến người học cách kịp thời Do vậy, cần thiết phải có biện pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm PPTT truyền thống nêu trên, góp phần tích cực hóa người học 2.3 Một số biện pháp đổi phương pháp thuyết trình dạy học 2.3.1 Kết hợp PPTT với trao đổi đàm thoại Trao đổi, đàm thoại “công việc mà GV nêu ra câu hỏi để HS trả lời Đồng thời em có thể trao đổi với đạo GV Qua đạt mục đích DH” [4, tr.168] Tùy vào ND cụ thể học mà GV kết hợp PPTT với nhiều dạng trao đổi, đàm thoại như: trao đổi, đàm thoại tái gợi lại kiến thức cũ để tiếp thu kiến thức mới; trao đổi, đàm thoại phân tích, khái qt hóa nhằm hướng SV tìm chất vấn đề HT; trao đổi tìm tịi phát nhằm tổ chức hoạt động nhận thức SV giải nhiệm vụ HT phức tạp; trao đổi ôn tập, tổng kết; trao đổi kiểm tra… Sử dụng trao đổi đàm thoại thuyết trình giúp SV lĩnh hội thêm vấn đề mà thân chưa biết, địi hỏi SV phải tìm tịi, động não để có câu trả lời GV nêu câu hỏi, SV trả lời thiết kế hoạt động HT để SV trao đổi, đàm thoại với Qua đó, SV chủ động, tích cực, tự tin thể sáng tạo thân trước vấn đề HT (4)sau đó, đại diện báo cáo sản phẩm nhóm Các nhóm cịn lại có quyền đặt câu hỏi phản biện lại ý kiến nhóm vừa trình bày thấy chưa thỏa đáng Trong hoạt động này, GV phải theo dõi thường xuyên để hỗ trợ nhóm gặp khó khăn, đồng thời, phải đóng vai trọng tài để phân định sai nhóm có bất đồng ý kiến Ví dụ: Khi dạy “kĩ thiết kế hoạt động khởi động (HĐKĐ) dạy học lịch sử (DHLS) trường PT” (môn thực hành sư phạm LS 2), sau khái quát HĐKĐ chuỗi hoạt động học lịch sử, GV chia lớp thành nhóm với yêu cầu khác nhau: Nhóm 1: Tìm hiểu ý nghĩa HĐKĐ DHLS Nhóm 2: Tìm hiểu đặc trưng HĐKĐ DHLS Nhóm 3: Tìm hiểu u cầu HĐKĐ DHLS Sau thời gian làm việc chung, nhóm báo cáo sản phẩm Bạn bè nhận xét, phản biện GV chốt ý cho vấn đề HT nêu Như vậy, việc kết hợp PPTT với PP làm việc nhóm loại bỏ hẳn tình trạng GV độc quyền việc cung cấp kiến thức Xen kẽ với ND thuyết trình GV hoạt động SV, kích thích chủ động người học, khiến học trôi qua nhẹ nhàng mà hiệu 2.3.3 Kết hợp PPTT với hỗ trợ CNTT Ứng dụng CNTT q trình khai thác phương tiện thơng tin truyền thông phục vụ DH Trong DH, kết hợp PPTT với hỗ trợ CNTT nhằm tăng cường tính trực quan sinh động, tính hình ảnh, khiến SV hứng thú với HT; GV dễ dàng thể ý định sư phạm mà PPTT truyền thống không thực Để việc kết hợp đạt hiệu quả, bên cạnh chuẩn bị ND thuyết trình, GV thiết kế thêm số kênh sơ đồ, đồ, bảng biểu, tranh ảnh, tập, tổ chức tình có vấn đề liên quan đến ND tương ứng slide Poerpoint để làm phong phú thêm phần trình bày, kích thích ý SV Cách kết hợp đơn giản, phù hợp, đỡ tốn thời gian giảng giải dài dòng khiến người học mệt mỏi, chán nản Ví dụ: Khi DH học phần “Phương pháp DHLS”, mục “hướng dẫn SV sử dụng đồ trong DHLS” GV kết hợp thuyết trình hướng dẫn mặt lí thuyết với việc sử dụng CNTT để hỗ trợ hoạt động DH Chẳng hạn: GV hướng dẫn SV dạy Bài 16 (SGK Lịch sử 12), mục III.1.”Khởi nghĩa phần” [5; tr.112] để HS hiểu sâu sắc cao trào kháng Nhật cứu nước diễn nào, giáo viên sử dụng đồ Việt Nam trống, sau cho hiển thị địa danh tương ứng để lược thuật cao trào Theo dõi hình ảnh máy tính kết hợp với phần trình bày giáo viên, HS thấy khơng khí sục sơi quần chúng cách mạng Đồng thời, em có nhìn chân thực trình giành quyền, khơi dậy niềm tự hào với thành cách mạng ơng cha (hình 1) (5)mất tập trung, kết hợp với ND thuyết trình GV học đạt kết mong muốn 2.3.4 Kết hợp PPTT với PP nêu nhận câu hỏi Cần phải hiểu rằng, thuyết trình khơng có nghĩa GV độc thoại từ đầu đến cuối mà xen vào ND trình bày câu hỏi, tình huống, tạo hội cho SV tham gia xây dựng vấn đề học tập Ngoài ra, GV cần gợi ý để SV có tự tin, dám đặt lại câu hỏi cho GV ND em cảm thấy chưa thỏa đáng muốn tìm hiểu sâu Việc đưa câu hỏi để SV động não; việc nhận trả lời câu hỏi SV diễn ND thuyết trình cuối phần trình bày GV, tùy thuộc vào kịch kế hoạch dạy học Ví dụ: Khi DH học phần “Phương pháp DHLS”, để phân tích “tính khứ” “đặc điểm tri thức lịch sử”, GV khái quát: “Đối với môn LS, xuất phát từ đặc trưng môn, việc học tập LS HS trình nhận thức đặc thù, kiến thức LS mà HS lĩnh hội mang tính quá khứ rõ rệt, kiện, tượng xảy lần Vì thế, việc HT LS có khó khăn định” Sau đó, GV dừng lại hỏi SV: “Vậy theo em, khó khăn gì?” GV dành thời gian cho SV suy nghĩ, sau tổ chức cho em trả lời Sau SV trả lời, GV nhận xét chốt ý: HT LS khó khăn GV phải hướng dẫn HS tìm hiểu “cái tồn khơng có” khác với mơn tự nhiên hướng dẫn HS tìm hiểu “cái có tồn tại” Do vậy, DHLS, GV phải hướng dẫn HS từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng từ tư trừu tượng trở thực tiễn để có nhìn lịch sử cách chân thực nhất, tồn Như vậy, kết hợp PPTT với PP nêu nhận câu hỏi giúp GV SV cảm thấy hào hứng DH có tương tác hai chiều GV cần có chọn lọc câu hỏi tình đắt giá hướng vào ND trình bày để giúp SV tự hoàn thiện vấn đề học tập; đồng thời gợi ý khéo léo để nhận phản hồi từ phía SV 3 Kết luận PPTT PPDH truyền thống ln chứa đựng lợi giúp phát huy tính tích cực, chủ động SV biết khai thác sử dụng Trong thực tế, PPDH vạn năng, phù hợp với đối tượng người học; mà trình sử dụng, GV cần phải kết hợp linh hoạt nhiều PPDH với nhau, tận dụng tối đa hỗ trợ phương tiện nghe nhìn, tăng cường tham gia người học Bằng thực tiễn DH bậc đại học, tác giả chia sẻ biện pháp đổi PPTT với hi vọng với PPDH khác, PPTT góp phần thực mục tiêu mơn học, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES [1] P Hoang, T T L Hoang, X L Vu, T T Pham, T M T Dao, and T H Dang, Vietnamsese dictionary Da Nang publishing house, 2007 [2] T M P Nguyen, T T Pham, and V C Le, Handbook of Pedagogical methods Ho Chi Minh collecting publishing house, 2018 [3] L B Nguyen, and H T Do, “Teaching and studying actively - some methods and techniques in teaching” (In Vietnamese), Journal of Educational, term 1/December Publishing house of educational university, 2017 [4] N L Phan (chief editor), Historical teaching method - part Publishing house of educational university, 2002 [5] Ministry of Education, History 12 Vietnam educational publishing house, 2009
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN, ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Cao trào kháng Nhật cứu nước - ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH  NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Hình 1..

Cao trào kháng Nhật cứu nước Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan