0

HIỆU QUẢ CỦA LÀM VIỆC NHÓM TRONG DẠY VÀ HỌC KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC VIÊN TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

8 7 0
 • HIỆU QUẢ CỦA LÀM VIỆC NHÓM TRONG DẠY VÀ HỌC KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC VIÊN TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:23

Dữ liệu được thu thập và phân tích dưới dạng định lượng và thống kê mô tả cho thấy làm việc nhóm trong dạy và học kỹ năng nói ngoại ngữ là phương pháp được sử dụng khá thường xuyên tại[r] (1)HIỆU QUẢ CỦA LÀM VIỆC NHÓM TRONG DẠY VÀ HỌC KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC VIÊN TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Lâm Thị Thuân Học viện Hành Quốc gia TĨM TẮT Làm việc nhóm phương pháp sư phạm phổ biến dạy học kỹ giao tiếp ngoại ngữ, có kỹ nói Đánh giá hiệu làm việc nhóm thực tiễn dạy học kỹ nói ngoại ngữ có đóng góp quan trọng nhằm cải thiện việc dạy học, song việc chưa quan tâm nghiên cứu kỹ bối cảnh dạy học ngoại ngữ Học viện Hành Quốc gia Qua việc vấn giáo viên Học viện, bảng câu hỏi vấn xây dựng phát cho học viên lớp ôn thi lực ngoại ngữ bậc 3/6 Học viện Dữ liệu thu thập phân tích dạng định lượng thống kê mô tả cho thấy làm việc nhóm dạy học kỹ nói ngoại ngữ phương pháp sử dụng thường xuyên lớp song hiệu chưa cao số yếu tố ảnh hưởng tới tham gia người học việc áp dụng chiến lược tăng cường hiệu làm việc nhóm dạy kỹ nói từ giáo viên chưa đáp ứng kỳ vọng người học Một số kiến nghị nêu bật nhằm góp phần cải thiện việc dạy học kỹ lớp ôn luyện Học viện Từ khoá: Ngoại ngữ; phương pháp; dạy kỹ nói; làm việc nhóm; hiệu dạy học Ngày nhận bài: 08/5/2020; Ngày hoàn thiện: 21/5/2020; Ngày đăng: 01/06/2020 EFFECTIVENESS OF GROUP WORK IN TEACHING AND LEARNING ENGLISH SPEAKING SKILLS FOR LEARNERS AT NATIONAL ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION Lam Thi Thuan National Academy of Public Administration ABSTRACT Group work is a fairly common teaching methodology in teaching and learning communicative foreign language skills including speaking skills Evaluating the effectiveness of group work in teaching and learning foreign language speaking skills is one of the important contributing factors to the improvement of methodology; however, it has not been thoroughly studied at National Academy of Public Administration (NAPA) An interview with teachers at NAPA contributes to design a questionnaire to learners preparing for the Test of English Proficiency, level 3/6 The data from questionnaire are quantified and analyzed in the form of descriptive statistics revealing that group work is used quite often but ineffectively at NAPA due to some influencing factors to learners’ oral participation, and teachers’ inefficient strategies to enhance the learners’ participation in group work The recommendations of this study contribute to improving the teaching and learning of foreign language speaking skill in the following classes of NAPA Keywords: Foreign language; methodology; teaching speaking skill; group work; teaching and learning effectiveness Received: 08/5/2020; Revised: 21/5/2020; Published: 01/06/2020 (2)1 Đặt vấn đề Những tiến giảng dạy ngôn ngữ khẳng định người học phải đóng vai trị tích cực q trình học tập thơng qua việc nắm bắt kiến thức phát triển lực ngôn ngữ nhờ hoạt động nói Thực tiễn trường học chứng minh việc tiếp thu ngôn ngữ thành cơng cách học thuộc lịng lặp lặp lại Xu lấy người học trung tâm xem giáo viên nguồn cung cấp thông tin hướng dẫn người học tìm kiếm, tiếp nhận thơng tin từ nguồn đa dạng Một cách tiếp cận mang lại thành công cho việc tiếp thu ngơn ngữ làm việc nhóm Việc đánh giá hiệu làm việc nhóm thực tiễn dạy học ngoại ngữ quan trọng nhằm cải thiện chất lượng dạy học Các nhà nghiên cứu Martine (2003) [1] hay Chen (2004) [2] bước đầu có đánh giá hiệu hoạt động nhóm dạy học kỹ nói; nhiên, nghiên cứu dừng lại việc tham gia, cụ thể mức độ tham gia vào hoạt động nhóm đo số lượt thời gian nói chuyện mà đề cập đến yếu tố ảnh hưởng Hàng năm, Học viện Hành Quốc gia (HVHCQG) tổ chức khoảng đến đợt ôn thi đánh giá lực ngoại ngữ (Tiếng Anh) bậc 3/6 cho đối tượng học viên cao học sinh viên Học viện (200 đến 250 lượt thí sinh) Thời lượng ôn luyện kỹ giao tiếp 50 học mà kỹ nói kỹ học viên lớp ôn quan tâm trọng ôn luyện (48,95% số ứng viên hỏi cho kỹ nói khó kỹ giao tiếp) Nghiên cứu thực để đánh giá mức độ tham gia, số yếu tố ảnh hưởng chiến lược tăng cường hiệu hoạt động nhóm thực hành nói với đối tượng học viên tham dự đánh giá lực ngoại ngữ bậc 3/6 HVHCQG nhằm cải thiện việc dạy học ngoại ngữ Học viện 2 Khái quát hoạt động nhóm thực hành kỹ nói Brown (2001) [3] định nghĩa làm việc nhóm trình hai nhiều người làm việc để thực nhiệm vụ Yếu tố quan trọng hoạt động nhóm tham gia người học, khơng có tham gia tích cực người học, việc áp dụng hoạt động nhóm trở nên lãng phí thời gian, cơng sức mà không đem lại hiệu Hiệu hoạt động nhóm đem lại thực hành kỹ nói ngoại ngữ trước tiên nâng cao kỹ xã hội cho người học thông qua hợp tác làm việc: kỹ giao tiếp, giải vấn đề, định… Làm việc nhóm thúc đẩy q trình tương tác ngang hàng để phát triển ngôn ngữ lĩnh hội kiến thức, đồng thời cải thiện mối liên hệ người học Hoạt động giúp tăng cường tham gia người học, tỷ lệ thời gian nói gia tăng, nhiều người học nói lúc, góp phần tạo động thái độ tích cực việc học Ngồi ra, làm việc nhóm cịn giúp giảm cảm giác lo âu, sợ hãi hay e ngại trước đám đông Đặc biệt học viên đại diện cho nhóm báo cáo trước lớp, học viên cảm thấy tự tin câu trả lời khơng từ người mà nhóm Các yếu tố khuyến khích kìm hãm việc tham gia người học vào hoạt động nhóm thực hành nói ngoại ngữ nhóm thành ba nhóm Thứ nhóm yếu tố liên quan đến người học lực ngôn ngữ, kiến thức hay quen thuộc chủ đề, khó khăn số khía cạnh diễn ngơn, hài hịa thành viên nhóm hay cá tính riêng thành viên Nhóm thứ hai yếu tố liên quan đến môi trường chương trình học mức độ khó nhiệm vụ, mức độ phổ cập chủ đề nói vai trò giáo viên tổ chức làm việc nhóm, hướng dẫn đánh giá người học q trình tương tác nhóm (Vo, 2004) [4] Nhóm cịn lại yếu tố liên quan văn hóa tâm lý e ngại, xấu hổ, sợ nói sai hay ngại tranh luận trực tiếp (Martine, 2003) [1] 3 Hoạt động nhóm học kỹ nói học viên HVHCQG (3)độ chất lượng làm việc nhóm học nói học viên lớp ơn thi lực ngoại ngữ bậc 3/6 HVHCQG nào? (2) Yếu tố ảnh hưởng tới mức độ chất lượng làm việc nhóm chiến lược tăng cường tham gia làm việc nhóm học nói học viên lớp ơn thi lực ngoại ngữ bậc 3/6 HVHCQG? 3.2 Phương pháp nghiên cứu Bảng câu hỏi vấn gồm câu hỏi đưa thảo luận với 03 giảng viên phụ trách giảng dạy 03 lớp ôn thi đánh giá lực ngoại ngữ bậc 3/6 đợt năm 2019 HVHCQG Từ đó, tác giả xây dựng Bảng hỏi gồm 10 câu hỏi phát cho 96 học viên 03 lớp Nghiên cứu kết hợp sử dụng phương pháp phát phiếu điều tra câu hỏi vấn hai cách tiếp cận phổ biến Các câu hỏi thiết kế súc tích, đa dạng kiểu câu hỏi dễ cung cấp tổng hợp diệu (Jo Steven, 1997) [5] Thông tin thu thập được phân tích dạng định lượng thống kê mơ tả; sau minh họa bảng biểu nhóm theo bốn nhóm chính: nhận thức học viên làm việc nhóm, mức độ tham gia chất lượng làm việc nhóm, yếu tố ảnh hưởng việc tham gia làm việc nhóm chiến lược tăng cường tham gia làm việc nhóm người học học nói 3.3 Nhận thức học viên hoạt động làm việc nhóm Các học viên tham gia trả lời bảng câu hỏi điều tra bao gồm 52 nam 44 nữ có độ tuổi đa dạng (từ 22 đến 41) có số năm học ngoại ngữ 10 năm với 34,4% có lực ngoại ngữ tương đương bậc 2/6 phần lớn lại (63,5%) có lực tương đương bậc 3/6 Đa phần đánh giá cao lợi ích mà họ đạt cải thiện kỹ ngôn ngữ, thúc đẩy tự tin thông qua tương tác hay hội chia sẻ, mở rộng kiến thức chủ đề định hay hội thể quan điểm cá nhân nhiều với nhiều chủ đề cụ thể làm việc nhóm (bảng 1) Bảng Nhận thức học viên hoạt động làm việc nhóm (Đơn vị: người (%), tổng số: 96 học viên) STT Nội dung Rất không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Rất đồng ý 1 Làm việc nhóm tăng cường tương tác người học giúp phát triển lực giao tiếp, lực tương tác nhận thức 0 (0) 2 (2,08) 8 (8,33) 74 (77,08) 12 (12,5) 2 Làm việc nhóm tạo mơi trường thoải mái cho người học tự tin chia sẻ ý kiến (0) 0 (0) 5 (5,21) 22 (22,92) 69 (71,88) Học viên có hội thực hành ngôn ngữ nhiều làm việc nhóm 0 (0) 9 (9,57) 21 (22,34) 45 (47,87) 19 (20,21) Làm việc nhóm làm lớp học ồn ào, chưa cân đối tham gia người học 9 (9,38) 12 (12,5) 42 (43,75) 33 (34,38) 0 (0) 5 Học viên thường lạm dụng tiếng Việt bị ảnh hưởng tiếng Anh chưa chuẩn từ học viên khác hoạt động nhóm 0 (0) 0 (0) 47 (48,96) 46 (47,92) (4)Những kết cho thấy đối tượng tham gia nghiên cứu quen thuộc với hoạt động nhóm nhận thức lợi ích từ hoạt động Tuy nhiên, tồn quan điểm khác vấn đề cịn tồn hoạt động nhóm học kỹ nói Điều việc vận dụng hoạt động bối cảnh khác với tác nhân ảnh hưởng khác (Chen 2004) [2] 3.4 Mức độ tham gia chất lượng làm việc nhóm học viên Khi đề nghị tự đánh giá mức độ tham gia hoạt động nhóm học kỹ nói đối tượng tham gia nghiên cứu, đa số học viên (59,38%) đánh giá thường xuyên tham gia, 28,13% nâng cao mức độ số lại 12,5% lại tham gia khơng khẳng định chưa bỏ qua hoạt động Các số thể nhìn tích cực hiệu hoạt động nhóm việc học kỹ nói học viên Vậy chất lượng làm việc nhóm liệu có đáp ứng mục tiêu kỳ vọng người học, tình học nói khảo sát phân tích số liệu (Bảng 2) Khi giao chủ đề thảo luận nhóm, nửa số học viên hỏi cảm thấy đơi khó để bắt đầu nhiệm vụ cách suôn sẻ với thông tin cần thiết để thảo luận: vốn từ, cấu trúc cần dùng cách thức diễn đạt Số lại gồm 26,04% thường xun 13,54% ln ln gặp khó khăn tình (3,13%) khơng đối mặt với khó khăn Điều thể lực phần đông người học chưa đồng họ thụ động dù làm việc nhóm quen thuộc với họ Với khó khăn kiến thức nền, phần đơng số học viên thể ý tưởng cá nhân Như Bảng cho thấy 42,71% số học viên thường xuyên có xu hướng nghe học viên khác chia sẻ, 32,29% thường xuyên quan sát tán đồng mà khơng đóng góp thêm ý kiến Rất số học viên hỏi ln tích cực suy nghĩ đóng góp quan điểm cách chọn lọc (9,38%) Số lượng tích cực chia sẻ chia sẻ ý kiến có chiếm số lượng không nhiều (21,88%) Những số cho thấy chất lượng ý tưởng đóng góp chưa cao, hoạt động nhóm chưa thực sơi thiếu cân mức độ tham gia thành viên Điều thể rõ kết trả lời câu hỏi cân mức độ tham gia thành viên làm việc nhóm, 86,46% học viên thừa nhận làm việc nhóm, có học viên tham gia tích cực có người tham gia Bảng Mức độ gặp phải tình làm việc nhóm học nói (Đơn vị: người (%), tổng số: 96 học viên) STT Tình Không Thỉnh thoảng Thường xuyên Luôn ln 1 Khó xác định nói gì, nói nói như (3,13) 55 (57,29) 25 (26,04) 13 (13,54) Chỉ nghe học viên khác nói, ghi chép nói 5 (5,21) 39 (40,63) 41 (42,71) 11 (11,46) Lặng lẽ quan sát, tỏ thái độ đồng tình mà khơng tranh luận thêm 6 (6,25) 45 (46,88) 31 (32,29) 14 (14,58) Tích cực suy nghĩ đóng góp quan điểm chọn lọc 2 (2,08) 47 (48,96) 38 (39,58) 9 (9,38) Chia sẻ tất quan điểm có (9,38) 34 (35,42) 32 (33,33) 21 (21,88) 3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến tham gia vào hoạt động nhóm học viên (5)chênh lệch trình độ người học vấn đề trở ngại số học viên thường thấy thiếu tự tin gần xấp xỉ (Bảng 3) Trong yếu tố xuất phát từ phía người học, có yếu tố thiếu trải nghiệm quan điểm tích cực làm việc nhóm thường xuyên trở ngại khoảng phần ba số ứng viên (32,29%); số lại thấy khó khăn với Với số liệu này, thấy rào cản trình độ người học tâm lý người học vấn đề lớn Bảng Một yếu tố mức độ ảnh hưởng đến hoạt động làm việc nhóm, (Đơn vị: người (%), tổng số: 96 học viên) STT Yếu tố ảnh hưởng Không bao Thỉnh thoảng Thường xuyên Luôn luôn 1 Thiếu vốn từ cấu trúc ngữ pháp (0) 18 (18,75) 63 (65,63) 15 (15,63) 2 Thiếu kiến thức chủ đề (0) 26 (27,08) 62 (64,58) 8 (8,33) Sự chênh lệch trình độ người học (0) 22 (22,92) 69 (71,88) 5 (5,21) Thiếu trải nghiệm quan điểm tích cực làm việc nhóm (2,08) 57 (59,38) 31 (32,29) 6 (6,25) 5 Thiếu tự tin, xấu hổ, e ngại (3,13) 32 (33,33) 59 (61,46) 2 (2,08) 6 Nội dung hoạt động khó, nhàm chán (2,08) 41 (42,71) 48 (50) 5 (5,21) Thiếu dẫn rõ ràng hỗ trợ từ giáo viên (0) 52 (54,17) 42 (43,75) 2 (2,08) Mức độ tham gia thành viên nhóm (0) 14 14,58 43 (44,79) 39 (40,63) Tâm lý quen với việc lắng nghe lớp học (2,08) 32 (33,33) 53 (55,21) 9 (9,38) 10 Tâm lý ngại nói hay tranh luận (5,21) 31 (32,29) 52 (54,17) 8 (8,33) Đối với yếu tố liên quan đến môi trường sư phạm, bảng cho thấy học viên tham gia nghiên cứu nhóm thành hai nhóm với tỉ lệ xấp xỉ nhau, nửa thường thấy nội dung học/ chủ đề thực hành nói vấn đề trở ngại nửa cịn lại thấy nội dung học khó hay nhàm chán Điều dễ dàng lý giải thiếu kiến thức chênh lệch trình độ lớp học Học viên có xu hướng mong nhận trợ giúp từ người dạy theo thống kê có tới gần nửa số ứng viên (43,75% thường xuyên 2,08% luôn) phản ánh dẫn hay hỗ trợ giảng viên chưa tương thích Họ cần trợ giúp từ vựng, cấu trúc ý tưởng nhiều Từ phương diện yếu tố văn hóa, bảng cho thấy tâm lý ngại tranh luận phổ biến lớp học có tới 54,17% thường xuyên, 8,33% luôn ngại tranh luận dẫn đến 44,79% thường xuyên 40,63% luôn nhận thấy thiếu cân thành viên làm việc nhóm Tâm lý quen với việc lắng nghe lớp học cịn phổ biến học viên có tới 55,21% thường xun 9,38% ln ln gặp khó khăn làm việc nhóm với tâm lý (6)3.6 Chiến lược nhằm tăng cường hiệu làm việc nhóm Các giáo viên lớp nghiên cứu áp dụng hầu hết chiến lược liệt kê (Bảng 4) với tần suất cao cố gắng tối đa việc cung cấp kiến thức ngôn ngữ cần thiết, di chuyển xung quanh lớp để quan sát, nhắc nhở nhóm khuyến khích thành viên cịn rụt rè nhóm Bảng thể kết tổng hợp đánh giá học viên chiến lược Bảng Đánh giá chiến lược làm việc nhóm (Đơn vị: người (%), tổng số: 96 học viên) STT Chiến lược Khơng thích Bình thường Thích Rất thích 1 Chỉ quan sát nhóm tự làm việc với 76 (79,16) 16 (16,67) 3 (3,13) 1 (1,04) Di chuyển quanh lớp quan sát nhóm làm việc 11 (11,46) 16 (16,67) 67 (69,79) 2 (2,08) Di chuyển quanh lớp nhắc nhở nhóm làm việc/ nhắc nhở thành viên nhóm chưa tích cực (7,29) 16 (16,67) 69 (71,88) 4 (4,17) Di chuyển quanh lớp hỗ trợ nhóm làm việc/ hỗ trợ các thành viên kém, chưa tự tin nhóm 1 (1,04) 9 (9,38) 64 (66,67) 22 (22,92) Hỗ trợ nhóm/ thành viên từ vựng, cấu trúc, ý tưởng cần 8 (8,33) 23 (23,96) 62 (64,58) 3 (3,13) Giao thêm cho nhóm hồn thành nhiệm vụ 25 (26,04) 61 (63,54) 7 (7,29) 3 (3,13) Sửa lỗi cho học viên quan sát nhóm làm việc 31 (32,29) 37 (38,54) 26 (27,08) 2 (2,08) Ghi chép lại sửa lỗi cho học viên chữa 43 (44,79) 31 (32,29) 20 (20,83) 2 (2,08) Chữa tất lỗi học viên mắc phải 17 (17,71) 29 (30,21) 34 (35,42) 16 (16,67) 10 Lựa chọn chữa số lỗi học viên mắc phải (7,29) 26 (27,08) 48 (50) 15 (15,63) Nhóm chiến lược nhận tỉ lệ yêu thích cao (khoảng hai phần ba số ứng viên hỏi) bao gồm: việc di chuyển linh hoạt quanh lớp quan sát nhóm/ cá nhân nhóm làm việc, nhắc nhở, hỗ trợ nhóm/ thành viên nhóm chưa tích cực cung cấp nhóm/ thành viên từ vựng, cấu trúc, ý tưởng cần Các chiến lược yêu thích chúng trực tiếp ảnh hưởng tới hiệu làm việc nhóm bối cảnh lớp học mà trình độ người học độ tuổi, kinh nghiệm ứng viên chưa đồng Việc quan sát nhóm tự làm việc với chứng minh hiệu có tới 79,17% số ứng viên thẳng thắn trả lời khơng thích chiến lược số thích lại (3,13%) Vai trị giảng viên hoạt động nhóm trọng để cân tham gia học viên nâng cao chất lượng làm việc Việc cân thể chiến lược giao thêm nhiệm vụ để giúp số học viên/ nhóm khơng bị thiếu động lực học tập hay khoảng trống gây xáo trộn hay ồn lớp học Tuy nhiên, chiến lược lại nhận yêu thích 10,42% số học viên (trong 3,13% thích) mà số lại giữ thái độ trung lập với chiến lược (63,54% chọn bình thường) (7)cần cân nhắc Các số thu đa dạng, có khoảng 27,08% số ứng viên thích chữa gặp phải số gần tương tự (20,83%) lại thích để lại sau Tỉ lệ mức độ khác (khơng thích, bình thường thích) hai chiến lược tương đồng (Bảng 4) Bên cạnh đó, quan điểm ứng viên việc lựa chọn lỗi để sửa lại có khác biệt Tỉ lệ số ứng viên thích chữa tất lỗi họ mắc phải thấp số thích giáo viên họ lựa chọn lỗi chữa (35,42% thích, 16,67% thích so với 50% thích 15,63% thích) Trong số cịn lại số học viên khơng thích chọn lọc lỗi để chữa lại thấp (7,29% so với 17,71%) Bên cạnh đó, học viên gợi ý số chiến lược khác như: áp dụng hình phạt nhẹ với học viên khơng tích cực (7 học viên, 7,29%), khuyến khích làm việc nhóm hiệu thơng qua thi đua nhóm quà điểm số (5 học viên, 5,21%), thay đổi nhóm làm việc nhóm hoạt động (3 học viên, 3,13%) hay xếp hạng nhóm thơng qua tích lũy điểm (2 học viên, 2,08%) 4 Một số lưu ý tổ chức làm việc nhóm đối với học viên HVHCQG Thứ nhất, nâng cao nhận thức làm việc nhóm: Giảng viên cần xây dựng nâng cao nhận thức người học hoạt động nhóm, lợi ích tầm quan trọng việc tham gia vào hoạt động nhóm Thiết lập quy tắc làm việc nhóm để học viên ln ý thức làm việc nhóm hoạt động học tập thực hiệu thực tiễn dù quen thuộc với hoạt động đánh giá cao lợi ích nó, song hiệu chưa cao cịn tồn nhiều vấn đề xáo trộn lớp học HVHCQG Thứ hai, cung cấp rèn luyện kỹ làm việc nhóm để hỗ trợ học viên phát triển kỹ làm việc cách tích cực hiệu (Martine, 2003) [1] Với mơ hình lớp ơn thi đánh giá lực ngoại ngữ bậc 3/6 HVHCQG, việc quan trọng phần lớn người học học viên cao học Học viện, độ tuổi đa dạng, trình độ chênh lệch trải nghiệm học khác nhau, việc hướng dẫn cẩn thận cần thiết để đảm bảo người học tham gia làm việc nhóm tích cực Thứ ba, tạo bầu khơng khí làm việc nhóm tích cực để khoảng thời gian dành cho cặp/ nhóm làm việc đem lại hiệu hình thành cho người học suy nghĩ tích cực hoạt động Mơi trường học tập tích cực bối cảnh lớp ngoại ngữ HVHCQG cần tích cực giảng viên hỗ trợ kiến thức ngôn ngữ, kỹ động lực tích cực để học viên làm việc Thứ tư, xây dựng quy trình làm việc nhóm linh hoạt, phù hợp: Khi lập kế hoạch làm việc nhóm, giáo viên cần xác định mục tiêu nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với lực người học, đảm bảo yếu tố thời gian tham gia tất thành viên Khi làm việc nhóm, giáo viên cung cấp tư liệu để hỗ trợ tối đa q trình làm việc nhóm giảm thiểu tâm lý e ngại Việc tổ chức hoạt động nhóm nên áp dụng linh hoạt phù hợp tùy theo mơ hình lớp học (Vo, 2004) [4] Với mơ hình lớp khoảng 30 học viên/ lớp HVHCQG chênh lệch trình độ khuyến nghị mơ hình khoảng 4-5 học viên nhóm Giáo viên nên di chuyển linh hoạt để quan sát khuyến khích tương tác, lắng nghe nhắc nhở học viên tập trung, nhắc nhở thành viên tích cực chia sẻ lượt với người khác thúc đẩy thành viên nhút nhát chia sẻ ý tưởng Bên cạnh đó, lỗi ngơn ngữ thông thường nên xử lý giáo viên đến nhóm để người học hồn thiện nhiệm vụ tốt trước trình bày, số khác ghi lại sửa sau Giáo viên phải cân nhắc bối cảnh lớp học để lựa chọn loại lỗi số lượng cho phù hợp tránh ảnh hưởng thời gian phân bổ cho hoạt động tâm lý tiêu cực cho người học 5 Kết luận (8)độ học tập 03 lớp ôn thi đánh giá lực ngoại ngữ bậc 3/6 HVHCQG Những kết từ nghiên cứu cho thấy hoạt động làm việc nhóm phổ biến song hiệu chưa cao yếu tố ảnh hưởng tới tham gia người học việc triển khai chiến lược dạy học chưa hợp lý Kết từ nghiên cứu góp phần nâng cao nhận thức giảng viên học viên HVHCQG, giúp giảng viên giảm thiểu tác động tiêu cực yếu tố ảnh hưởng đến tham gia người học sử dụng chiến lược dạy học linh hoạt hiệu mà cịn đóng góp thêm vào nghiên cứu có lĩnh vực Nghiên cứu hạn chế định phạm vi nghiên cứu nhỏ, số lượng giáo viên tham gia ít, điều ảnh hưởng đến phong phú liệu, song tác giả hy vọng có cơ hội mở rộng nghiên cứu sau TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES [1] L Martine, “Small group interaction among native English speaking and non-native English speaking learners in a teacher training context,” Asian Journal of English Language Teaching, vol 1, no 13, pp 61-73, 2003 [2] I J Chen, “Utilizing group work effectively in the English language classroom,” TESL Reporter, vol 37, no 1, pp 1-7, 2004 [3] H D Brown, Teaching by principles- an interactive approach to language pedagogy (2nd ed.), New York: Addition Wesley Longman, Inc, 2001 [4] T K T Vo, “Beneficial grouping arrangements for oral English,” Teacher’s Edition, no 6, pp 16-24, 2004
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆU QUẢ CỦA LÀM VIỆC NHÓM TRONG DẠY VÀ HỌC KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC VIÊN TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA, HIỆU QUẢ CỦA LÀM VIỆC NHÓM TRONG DẠY VÀ HỌC KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC VIÊN TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Hình ảnh liên quan

Bảng câu hỏi phỏng vấn gồm 5 câu hỏi được đưa ra thảo luận với 03 giảng viên phụ trách giảng dạy 03 lớp ôn thi đánh giá năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 đợt 2 năm 2019 tại HVHCQG - HIỆU QUẢ CỦA LÀM VIỆC NHÓM TRONG DẠY VÀ HỌC KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC VIÊN TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Bảng c.

âu hỏi phỏng vấn gồm 5 câu hỏi được đưa ra thảo luận với 03 giảng viên phụ trách giảng dạy 03 lớp ôn thi đánh giá năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 đợt 2 năm 2019 tại HVHCQG Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 2. Mức độ gặp phải các tình huống khi làm việc nhóm trong giờ học nói - HIỆU QUẢ CỦA LÀM VIỆC NHÓM TRONG DẠY VÀ HỌC KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC VIÊN TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Bảng 2..

Mức độ gặp phải các tình huống khi làm việc nhóm trong giờ học nói Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 3. Một yếu tố và mức độ ảnh hưởng đến hoạt động làm việc nhóm, - HIỆU QUẢ CỦA LÀM VIỆC NHÓM TRONG DẠY VÀ HỌC KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC VIÊN TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Bảng 3..

Một yếu tố và mức độ ảnh hưởng đến hoạt động làm việc nhóm, Xem tại trang 5 của tài liệu.
Các giáo viên tại các lớp được nghiên cứu đã áp dụng hầu hết các chiến lược được liệt kê (Bảng 4) với tần suất cao và luôn cố gắng tối đa việc cung cấp kiến thức ngôn ngữ khi cần thiết, di chuyển xung quanh lớp để quan sát, nhắc nhở - HIỆU QUẢ CỦA LÀM VIỆC NHÓM TRONG DẠY VÀ HỌC KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC VIÊN TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

c.

giáo viên tại các lớp được nghiên cứu đã áp dụng hầu hết các chiến lược được liệt kê (Bảng 4) với tần suất cao và luôn cố gắng tối đa việc cung cấp kiến thức ngôn ngữ khi cần thiết, di chuyển xung quanh lớp để quan sát, nhắc nhở Xem tại trang 6 của tài liệu.