0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN XỬ LÝ HẠT VÀ THỜI VỤ GIEO HẠT ĐẾN TỶ LỆ MỌC MẦM VÀ CHẤT LƯỢNG CÂY GIỐNG BẠCH CHỈ TẠI HUYỆN BÁT XÁT, LÀO CAI

6 27 0
  • NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN XỬ LÝ HẠT VÀ THỜI VỤ GIEO HẠT ĐẾN TỶ LỆ MỌC MẦM VÀ CHẤT LƯỢNG  CÂY GIỐNG BẠCH CHỈ TẠI HUYỆN BÁT XÁT, LÀO CAI

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:19

Để đánh giá ảnh hưởng của thời gian xử lý hạt đến chất lượng cây giống, đề tài theo dõi về chiều cao, số lá và tỷ lệ xuất vườn giữa các công thức thí nghiệm.. Kết quả được tổ[r] (1)NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN XỬ LÝ HẠT VÀ THỜI VỤ GIEO HẠT ĐẾN TỶ LỆ MỌC MẦM VÀ CHẤT LƯỢNG CÂY GIỐNG BẠCH CHỈ TẠI HUYỆN BÁT XÁT, LÀO CAI Nguyễn Thị Tần1*, Trần Danh Việt2, Đào Văn Núi2 1Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tỉnh Lào Cai, 2Trung tâm Nghiên cứu trồng chế biến thuốc Hà Nội - Viện Dược liệu TÓM TẮT Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống nâng cao tỷ lệ mọc mầm, tỷ lệ giống xuất vườn, tạo giống có chất lượng đồng Thí nghiệm nghiên cứu thời gian xử lý thời vụ gieo hạt bạch tiến hành Thí nghiệm thời gian xử lý gồm cơng thức thí nghiệm thời vụ gồm công thức Kết nghiên cứu cho thấy, thời gian xử lý cho tỷ lệ mọc mầm tỷ lệ giống đạt tiêu chuẩn xuất vườn cao ngâm hạt giống nước ấm thời gian Thời vụ thích hợp đến gieo hạt giống tháng 10 dương lịch hàng năm Từ khóa: Bạch chỉ; hạt giống, thời gian xử lý; thời vụ; Bát Xát - Lào Cai Ngày nhận bài: 25/10/2020; Ngày hoàn thiện: 20/10/2020; Ngày đăng: 31/10/2020 STUDY ON THE EFFECTS OF SEED PROCESSING TIME AND SEEDING TIME ON RATING RATIO AND QUALITY OF BACHATIN PLANTS ONLY AT BAT XAT DISTRICT, LAO CAI Nguyen Thi Tan1*, Tran Danh Viet2, Dao Van Nui2 1Thai Nguyen University, Lao Cai Campus, 2Research Centre for Medicinal Plants (RCMP) – National Institute of Medicinal Materials (NIMM) ABSTRACT Research on propagation techniques will enhance the germination rate and seedling rate when out nersery, creating seedlings of uniformity and high quality Research experiments on processing time and seeding season of Angelica dahurica Benth et Hook were conducted Experimental of processing time consists of formulas and season experiments include formulas Research results show that the processing time have germination rate and seedlings rate are high standard of out nersery is soaking seeds with warm water for hours The appropriate season for seeding of Angelica dahurica Benth et Hook is the October of the every year Keywords: Angelica dahurica Benth et Hook; seeds, processing time; season; Bat Xat district – Lao Cai province Received: 25/10/2020; Revised: 20/10/2020; Published: 31/10/2020 (2)1 Mở đầu Cây bạch có tên khoa học Angelica dahurica Benth et Hook Angelica anomala Lallem.), thuộc họ Hoa tán Apiaceae (Umbelliferae), sống lâu năm, cao -1,5 m, đường kính thân tới – cm Bạch di thực vào nước ta có kết quả, mọc tốt đồng vùng núi cao mát Sản xuất giống để miền núi cao, lạnh Tam Ðảo, Sa Pa [1] Năm 2012 – 2015, Trần Danh Việt cộng nghiên cứu thời vụ biện pháp xử lý hạt giống trước gieo hạt bạch vùng: Tam Đảo – Vĩnh Phúc, Mộc Châu – Sơn La Thanh Trì – Hà Nội Nhìn chung qua thời vụ thí nghiệm, thời vụ thích hợp để giống có tỷ lệ mọc mầm đạt tiêu chuẩn xuất vườn cao vào thời vụ từ 15/10 đến 30/10 Hạt bạch trước gieo xử lý cách ngâm ủ có tỷ lệ sống xuất vườn đạt 76,67% - 81,67% cao hai công thức không ngâm ủ, thấp công thức gieo không xử lý đạt 66,0% - 74,33% [2] Nguyễn Văn Thuận cộng (2004), nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất dược liệu bạch sạch: Thời vụ trồng từ 15/10 đến 15/11; [3] Hiện nay, nhu cầu dược liệu bạch nước ngày nhiều, trồng phổ biến nhiều địa phương vùng cao nước, có huyện Bát Xát - Lào Cai Do đó, nhu cầu giống có chất lượng tăng lên, “Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian xử lý hạt thời vụ gieo hạt đến tỷ lệ mọc mầm chất lượng giống bạch tại huyện Bát Xát, Lào Cai” góp phần hồn thiện quy trình sản xuất giống để tạo ra giống có chất lượng 2 Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu 2.1 Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Loài bạch (Angelica dahurica Benth et Hook Angelica anomala Lallem.) Thí nghiệm thực tại: Thôn Lao Chải, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai Thời gian tiến hành: từ tháng 8/2018 - 2/2019 2.2 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian xử lý hạt thời vụ gieo hạt đến tỷ lệ mọc mầm chất lượng giống bạch 2.3 Phương pháp nghiên cứu Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian xử lý hạt đến tỷ lệ mọc mầm chất lượng giống bạch Thí nghiệm nhân tố gồm công thức: Công thức 1: Ngâm hạt nước thời gian giờ; Công thức 2: Ngâm hạt nước thời gian giờ; Công thức 3: Ngâm hạt nước thời giờ; Công thức 4: Ngâm hạt nước thời gian giờ; Công thức 5: Khơng ngâm Thí nghiệm bố trí dựa vào Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng (Nguyễn Thị Lan, Phạm Tiến Dũng, 2005) [4] Các thí nghiệm bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCB), công thức thí nghiệm lặp lại lần, lần nhắc 500 hạt Diện tích thí nghiệm 1,5 m2, tổng diện tích thí nghiệm 22,5 m2 Thí nghiệm tiến hành thời vụ tháng 10; Hạt xử lý nước ấm (2 sôi, lạnh); hạt sau xử lý gieo đất phủ lớp đất mỏng, tưới giữ ẩm khu thí nghiệm thường xuyên Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ gieo hạt đến tỷ lệ mọc mầm chất lượng giống bạch Thí nghiệm gồm cơng thức: Công thức 1: 15/9; Công thức 2: 30/9; Công thức (Đ/c): 15/10; Công thức 4: 30/10; Công thức 5: 15/11 Công thức 6: 30/11 (3)(RCB), cơng thức thí nghiệm lặp lại lần, lần nhắc 500 hạt Diện tích thí nghiệm 1,5 m2, tổng diện tích thí nghiệm 27 m2 Hạt xử lý nước ấm (2 sôi, lạnh) thời gian giờ; hạt sau xử lý gieo đất phủ lớp đất mỏng, tưới giữ ẩm khu thí nghiệm thường xuyên - Các tiêu phương pháp theo dõi: Thời gian mọc mầm, thật, xuất vườn (ngày); Tỷ lệ mọc mầm (%) = Số hạt mọc mầm x (tổng hạt gieo x10-1) x 100; Chiều cao cây giống xuất vườn (cm): Dùng thước chuyên dụng có độ xác 10-1 cm để đo, đo từ phần tiếp giáp củ thân đến đỉnh sinh trưởng cao nhất; Số xuất vườn (lá): Đếm toàn số lá/cây; Tỷ lệ đạt tiêu chuẩn xuất vườn (%) = Số đạt tiêu chuẩn xuất vườn x (tổng số x 10-1) x 100 - Phương pháp xử lý số liệu: Kết nghiên cứu xử lý theo phần mềm Excel chương trình CropStat 7.2 Khi xử lý phần mềm CropStat 7.2, với số liệu tỷ lệ % phải tùy thuộc vào quy luật để chuyển đổi số liệu trước xử lý sau: Quy luật (QL1): Số liệu phần trăm khoảng từ 30 – 70% khơng cần chuyển đổi; Quy luật (QL2): Các số liệu nằm khoảng từ – 30% từ 70 – 100%, phải chuyển đổi sang √x + 0,5 trước xử lý; Quy luật (QL3): Trong trường hợp số liệu không theo khoảng đặc biệt QL QL2 arcsine sử dụng (Arcsine x) trước xử lý 3 Kết thảo luận 3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian xử lý hạt đến khả mọc mầm, sinh trưởng chất lượng giống bạch 3.1.1 Ảnh hưởng thời gian xử lý hạt đến thời gian từ gieo đến xuất vườn tỷ lệ mọc mầm hạt giống bạch Theo dõi thời gian mọc mầm tỷ lệ mọc mầm hạt giống chịu ảnh hưởng thời gian xử lý hạt tổng hợp vào bảng Kết nghiên cứu bảng cho thấy: Thời gian ngâm xử lý hạt giống ảnh hưởng tới thời gian mọc mầm, thời gian thật thời gian xuất vườn Thời gian mọc mầm cơng thức thí nghiệm khoảng từ 17 đến 25 ngày, với công thức ngâm nước với thời gian lâu cho thời gian mọc mầm nhanh, lâu công thức không ngâm trước gieo Thời gian từ gieo đến thật cho thấy tác động thời gian xử lý hạt Thời gian từ gieo đến xuất vườn cơng thức thí nghiệm từ 81 đến 92 ngày Để xử lý thống kê tỷ lệ mọc mầm cơng thức thí nghiệm, số liệu chuyển sang dạng Arcsine x (do tỷ lệ mọc mầm lần nhắc lại cơng thức thí nghiệm khơng theo QL1 QL2, mục 2.3) Tỷ lệ mọc mầm cơng thức thí nghiệm sai khác có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% Trong đó, cơng thức CT4 ngâm hạt nước cho tỷ lệ mọc cao đạt 90,17% Thấp công thức đối chứng không ngâm, đạt 61,87% Bảng Ảnh hưởng thời gian xử lý hạt đến thời gian từ gieo đến xuất vườn tỷ lệ mọc mầm hạt giống bạch Công thức Thời gian từ gieo đến (ngày) Tỷ lệ mọc mầm Mọc mầm Ra thật Xuất vườn % Arcsine x CT1 24 ± 33 ± 87 ± 68,00 0,75 CT2 22 ± 30 ± 86 ± 74,23 0,84 CT3 20 ± 29 ± 84 ± 82,73 0,98 CT4 17 ± 26 ± 81 ± 90,17 1,13 CT5 25 ± 35 ± 92 ± 61,87 0,67 CV% - - - - 5,6 (4)Bảng Ảnh hưởng thời gian xử lý hạt đến chất lượng giống bạch xuất vườn Công thức Chiều cao (cm) Số (lá/cây) Tỷ lệ xuất vườn % Arcsine x CT1 6,73 ± 0,68 4,67 ± 0,47 72,83 0,81 CT2 6,83 ± 0,76 4,83 ± 0,29 75,47 0,86 CT3 7,00 ± 0,50 4,90 ± 0,17 79,90 0,93 CT4 7,17 ± 0,15 5,60 ± 0,40 87,83 1,08 CT5 6,50 ± 0,50 4,47 ± 0,81 67,83 0,75 CV% - - - 6,0 LSD0,05 - - - 0,10 Bảng Ảnh hưởng thời vụ đến thời gian từ gieo đến xuất vườn tỷ lệ mọc mầm hạt giống bạch Công thức Thời gian từ gieo đến (ngày) Tỷ lệ mọc mầm Mọc mầm Ra thật Xuất vườn % Arcsine x TV1 (15/9) 17 ± 26 ± 91 ± 70,03 0,78 TV2 (30/9) 17 ± 25 ± 88 ± 74,00 0,83 TV3 – đ/c (15/10) 15 ± 22 ± 82 ± 82,20 0,97 TV4 (30/10) 14 ± 20 ± 78 ± 87,50 1,07 TV5 (15/11) 19 ± 26 ± 92 ± 66,00 0,72 TV6 (30/11) 20 ± 27 ± 93 ± 60,30 0,65 CV% - - - - 4,1 LSD0,05 - - - - 0,06 Như vậy, trước gieo hạt bạch cần xử lý cách ngâm hạt nước ấm Theo số tài liệu nghiên cứu, hạt bạch ngâm tới 12 [5] 3.1.2 Ảnh hưởng thời gian xử lý hạt đến chất lượng giống bạch xuất vườn Để đánh giá ảnh hưởng thời gian xử lý hạt đến chất lượng giống, đề tài theo dõi chiều cao, số tỷ lệ xuất vườn cơng thức thí nghiệm Kết tổng hợp vào bảng Kết nghiên cứu bảng cho thấy: Chiều cao số giống xuất vườn cơng thức thí nghiệm xử lý hạt trước gieo không chênh lệch nhiều Để xử lý thống kê tỷ lệ xuất vườn cơng thức thí nghiệm, số liệu chuyển sang dạng Arcsine x (do tỷ lệ mọc mầm lần nhắc lại cơng thức thí nghiệm không theo QL1 QL2, mục 2.3) Tỷ lệ xuất vườn công thức CT4 đạt cao 87,83% sai khác có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% so với cơng thức cịn lại Như vậy, biện pháp xử lý hạt cách ngâm nước không ảnh hưởng đến chất lượng giống xuất vườn mà ảnh hưởng đến tỷ lệ mọc mầm Khi gieo hạt giống bạch cần ngâm hạt giống nước ấm thời gian 3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ gieo hạt đến tỷ lệ mọc mầm, sinh trưởng chất lượng giống bạch Thời vụ biện pháp kỹ thuật quan trọng trồng trọt dược liệu Xác định mùa vụ thích hợp mang lại hiệu cao trồng trọt, tận dụng tối đa yếu tố ngoại cảnh 3.2.1 Ảnh hưởng thời vụ đến thời gian từ gieo đến xuất vườn tỷ lệ mọc mầm bạch Để đánh giá ảnh hưởng thời vụ gieo hạt đến thời gian mọc mầm, tỷ lệ mọc mầm hạt giống tiêu theo dõi tổng hợp vào bảng Kết nghiên cứu bảng cho thấy: Thời vụ gieo hạt giống ảnh hưởng tới thời gian mọc mầm, thời gian thật thời gian xuất vườn (5)gieo đến mọc mầm ngắn thời vụ sau Thời gian từ gieo đến thật cho thấy ảnh hưởng thời vụ Tuy nhiên, hai thời vụ gần (cách 15 ngày) khơng thấy có chênh lệch nhiều Thời gian từ gieo đến xuất vườn cơng thức có chênh lệch Thời gian từ gieo đến xuất vườn cơng thức thí nghiệm từ 78 đến 93 ngày Trong đó, hai cơng thức gieo vào tháng 10 có thời gian từ gieo đến xuất vườn ngắn Để xử lý thống kê tỷ lệ mọc mầm cơng thức thí nghiệm, số liệu chuyển sang dạng Arcsine x (do tỷ lệ mọc lần nhắc lại cơng thức thí nghiệm không theo QL1 QL2, mục 2.3) Công thức CT3 CT4 gieo hạt vào 15/10 30/10 cho tỷ lệ mọc cao sai khác có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% so với cơng thức cịn lại Như vậy, trước gieo hạt bạch cần lựa chọn thời vụ cho phù hợp nâng cao tỷ lệ mọc mầm Thời vụ thích hợp tháng 10 hàng năm 3.2.2 Ảnh hưởng thời vụ tới chất lượng cây giống bạch xuất vườn Thời vụ ảnh hưởng đến sinh trưởng cây, giai đoạn đầu gặp điều kiện thuận lợi sinh trưởng tốt, gặp điều kiện bất thuận ảnh hưởng nhiều đến sinh trưởng Khi theo dõi sinh trưởng, đề tài tiến hành đo đếm tiêu sinh trưởng xuất vườn Kết tổng hợp vào bảng Kết nghiên cứu cho thấy: Chiều cao số cơng thức thí nghiệm thời vụ gieo có chênh lệch Trong đó, hạt giống gieo vào thời vụ 15/10 30/10 cho số sinh trưởng vượt trội so với thời vụ khác, điều hoàn toàn phù hợp với kết nghiên cứu nhóm tác giả Nguyễn Văn Thuận cộng sự, 2001 – 2005 Để xử lý thống kê tỷ lệ xuất vườn cơng thức thí nghiệm, số liệu chuyển sang dạng Arcsine x (do tỷ lệ xuất vườn lần nhắc lại công thức thí nghiệm khơng theo QL1 QL2, mục 2.3) Tỷ lệ xuất vườn công thức thời vụ TV3 TV4 đạt cao sai khác có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% với cơng thức cịn lại Như vậy, thời vụ thích hợp để gieo hạt giống bạch tháng 10 dương lịch hàng năm Bảng Ảnh hưởng thời vụ đến chất lượng giống bạch xuất vườn Công thức Chiều cao (cm) Số (lá/cây) Tỷ lệ xuất vườn % Arcsine x TV1 (15/9) 5,70 ± 0,26 3,90 ± 0,36 70,57 0,78 TV2 (30/9) 5,97 ± 0,32 4,43 ± 0,38 74,47 0,84 TV3 – đ/c (15/10) 6,23 ± 0,21 4,47 ± 0,57 79,87 0,93 TV4 (30/10) 6,70 ± 0,30 5,03 ± 0,31 85,00 1,02 TV5 (15/11) 6,20 ± 0,20 3,87 ± 0,32 69,43 0,77 TV6 (30/11) 5,77 ± 0,25 3,70 ± 0,53 65,23 0,71 CV% - - - 8,1 LSD0,05 - - - 0,12 4 Kết luận Qua thí nghiệm nghiên cứu thời gian xử lý hạt thời vụ thích hợp cho bạch chỉ, nhóm tác giả rút kết luận: - Hạt giống bạch trước gieo cần ngâm nước ấm khoảng cho tỷ lệ mọc mầm, tỷ lệ giống đạt tiêu chuẩn xuất vườn cao (6)TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES [1] Institute of Medicinal Materials, Medicinal plants and medicinal animals in Vietnam, vol 1, Science and Technology Publishing House, 2006, pp 127-131 [2] V T Nguyen et al., National Project KC 10.02: Building a number of processes for producing clean medicinal materials and clean processing to prepare a number of high quality preparations, 2001-2005 [3] D V Tran et al., Evaluating the ability of propagation and basic testing of Bach seed imported only in Vietnam, Report of research results of the Ministry of Health's mission 2015 [4] Institute of Medicinal Materials, Medicinal plants and medicinal animals in Vietnam, vol 1, Science and Technology Publishing House, 2006, pp 732-738 [5] T L Nguyen, and T D Bui, Curriculum Test Methods Hanoi Agricultural University, Hanoi, 2005
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN XỬ LÝ HẠT VÀ THỜI VỤ GIEO HẠT ĐẾN TỶ LỆ MỌC MẦM VÀ CHẤT LƯỢNG CÂY GIỐNG BẠCH CHỈ TẠI HUYỆN BÁT XÁT, LÀO CAI, NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN XỬ LÝ HẠT VÀ THỜI VỤ GIEO HẠT ĐẾN TỶ LỆ MỌC MẦM VÀ CHẤT LƯỢNG CÂY GIỐNG BẠCH CHỈ TẠI HUYỆN BÁT XÁT, LÀO CAI

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Ảnh hưởng của thời gian xử lý hạt đến thời gian từ gieo đến xuất vườn và tỷ lệ mọc mầm hạt giống - NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN XỬ LÝ HẠT VÀ THỜI VỤ GIEO HẠT ĐẾN TỶ LỆ MỌC MẦM VÀ CHẤT LƯỢNG  CÂY GIỐNG BẠCH CHỈ TẠI HUYỆN BÁT XÁT, LÀO CAI

Bảng 1..

Ảnh hưởng của thời gian xử lý hạt đến thời gian từ gieo đến xuất vườn và tỷ lệ mọc mầm hạt giống Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 2. Ảnh hưởng của thời gian xử lý hạt đến chất lượng cây giống bạch chỉ khi xuất vườn - NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN XỬ LÝ HẠT VÀ THỜI VỤ GIEO HẠT ĐẾN TỶ LỆ MỌC MẦM VÀ CHẤT LƯỢNG  CÂY GIỐNG BẠCH CHỈ TẠI HUYỆN BÁT XÁT, LÀO CAI

Bảng 2..

Ảnh hưởng của thời gian xử lý hạt đến chất lượng cây giống bạch chỉ khi xuất vườn Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 3. Ảnh hưởng của thời vụ đến thời gian từ gieo đến xuất vườn và tỷ lệ mọc mầm của hạt giống bạch chỉ - NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN XỬ LÝ HẠT VÀ THỜI VỤ GIEO HẠT ĐẾN TỶ LỆ MỌC MẦM VÀ CHẤT LƯỢNG  CÂY GIỐNG BẠCH CHỈ TẠI HUYỆN BÁT XÁT, LÀO CAI

Bảng 3..

Ảnh hưởng của thời vụ đến thời gian từ gieo đến xuất vườn và tỷ lệ mọc mầm của hạt giống bạch chỉ Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 4. Ảnh hưởng của thời vụ đến chất lượng cây giống bạch chỉ khi xuất vườn - NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN XỬ LÝ HẠT VÀ THỜI VỤ GIEO HẠT ĐẾN TỶ LỆ MỌC MẦM VÀ CHẤT LƯỢNG  CÂY GIỐNG BẠCH CHỈ TẠI HUYỆN BÁT XÁT, LÀO CAI

Bảng 4..

Ảnh hưởng của thời vụ đến chất lượng cây giống bạch chỉ khi xuất vườn Xem tại trang 5 của tài liệu.