0

Bài tập ôn tập hình học chương 2- Toán 7- Full – Xuctu.com

8 129 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/01/2021, 19:02

Bài 4. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = BA. Kẻ AH vuông góc với BC, kẻ DK vuông góc với AC.. Từ M vẽ đường thẳng vuông góc với AD tại H, đường thẳng n[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập ôn tập hình học chương 2- Toán 7- Full – Xuctu.com,