0

Tải Diễn văn bế mạc đại hội Người cao tuổi - Bài phát biểu bế mạc đại hội Người cao tuổi

1 430 18

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2021, 18:27

: phó bí thư chi bộ - trưởng thôn tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo, đã ghi nhận biểu dương những cố gắng đạt được các mục tiêu đại hội đề ra góp phần quan trọng trong việc thực hiện ph[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải Diễn văn bế mạc đại hội Người cao tuổi - Bài phát biểu bế mạc đại hội Người cao tuổi,