0

ĐỀ THI kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo dức nghề nghiệp

4 60 0
  • ĐỀ THI kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo dức nghề nghiệp

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2020, 17:24

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤCĐỀ THI KẾT THÚC PHẦN 2 Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo dức nghề nghiệpDùng cho học viên lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng IIIThời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)Câu 1: Anhchị hãy trình bày một số quan điểm về chất lượng và quản lý chất lượng đối với …Câu 2: Anhchị hãy chọn mọt nội dung dạy học mà anhchị đang đảm nhiệm và…Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐỀ THI KẾT THÚC PHẦN Kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên ngành đạo dức nghề nghiệp Dùng cho học viên lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: Anh/chị trình bày số quan điểm chất lượng quản lý chất lượng … Câu 2: Anh/chị chọn mọt nội dung dạy học mà anh/chị đảm nhiệm và… Ghi chú: Cán coi thi khơng giải thích thêm Câu 1: Anh/chị trình bày số quan điểm chất lượng quản lý chất lượng … Câu 2: Anh/chị chọn mọt nội dung dạy học mà anh/chị đảm nhiệm và… Ghi chú: Cán coi thi khơng giải thích thêm Câu 1: Anh/chị trình bày số quan điểm chất lượng quản lý chất lượng … Câu 2: Anh/chị chọn mọt nội dung dạy học mà anh/chị đảm nhiệm và… Ghi chú: Cán coi thi không giải thích thêm Câu 1: Anh/chị trình bày số quan điểm chất lượng quản lý chất lượng sở giáo dục đại học Từ nêu ý kiến cá nhân phát triển chương trình đào tạo đại học Câu 2: Anh/chị chọn mọt nội dung dạy học mà anh/chị đảm nhiệm - Xác định mục đích dạy học - Lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với mục tiêu - Mơ tả ngắn gọn hoạt động giảng viên học viên trình dạy học nhằm đạt tới mục tiêu đề Ghi chú: Cán coi thi không giải thích thêm ... Cán coi thi khơng giải thích thêm Câu 1: Anh/chị trình bày số quan điểm chất lượng quản lý chất lượng … Câu 2: Anh/chị chọn mọt nội dung dạy học mà anh/chị đảm nhiệm và… Ghi chú: Cán coi thi khơng... ngắn gọn hoạt động giảng viên học viên trình dạy học nhằm đạt tới mục tiêu đề Ghi chú: Cán coi thi khơng giải thích thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo dức nghề nghiệp,

Từ khóa liên quan