0

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non

25 102 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2020, 16:06

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm nonSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm nonSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm nonSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm nonSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm nonSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm nonSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm nonSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm nonSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm nonSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm nonSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm nonSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm nonSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm nonSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm nonSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm nonSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm nonSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm nonSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm nonSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm nonSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm nonSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm nonSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm nonSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm nonSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm nonSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm nonSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm nonSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN Lời giới thiệu “Trẻ em hôm giới ngày mai” Như biết, trẻ em hạnh phúc gia đình tương lai đất nước, lớp người kế tục xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Trẻ em sinh có quyền chăm sóc bảo vệ, tồn tại, chấp nhận gia đình cộng đồng Bác Hồ vị lãnh tụ kính u tồn dân tộc Việt Nam, suốt đời hết lịng chăm lo cho hệ trẻ Bác dành cho trẻ em tình cảm u thương vơ bờ bến Mỗi lần thăm nhà trẻ, gặp gỡ cô nuôi dạy trẻ Bác thường nhắc nhở “ Phải giữ vệ sinh cho cháu, cô phải học hành tốt, nuôi dạy cháu ngoan khỏe” Bác thị cho ngành giáo dục Mầm non “Muốn cho người mẹ sản xuất tốt, cần tổ chức tốt nơi giữ trẻ” Trường Mầm non nơi chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ từ năm tháng đầu đời Thời gian trẻ trường mầm non nhiều thời gian trẻ nhà với gia đình Trẻ có an tồn, tránh tai nạn thương tích phát triển tồn diện hay khơng phụ thc nhiều vào điều kiên phục vụ ý thức trách nhiệm đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Bởi lứa tuổi mầm non lứa tuổi kỳ diệu, trẻ vô hiếu động, tị mị, ham hiểu biết ln sử dụng giác quan để khám phá giới xung quanh trẻ Ở lứa tuổi trẻ non nớt để tự bảo vệ mình, nên nguy xảy tai nạn với trẻ cao, thiếu quan tâm, định hướng đắn người lớn điều kiện sở vật chất để chăm sóc giáo dục trẻ khơng đảm bảo an tồn Vì vậy, vui chơi, sinh hoạt dễ xảy tai nạn thương tích như: Rách da, tổn thương phần mềm, gãy xương Những tai nạn để lại hậu không tốt cho trẻ Nếu thương tích nặng, trẻ bị máu, tinh thần hoảng loạn Vết thương vào mắt nguy hiểm: gây mù Vết thương gãy xương nguy hại đến tính mạng trẻ Tuy nhiên phần lớn tai nạn phịng tránh cha, mẹ, cô giáo người cộng đồng xác định nguyên nhân, nâng cao nhận thức, xây dựng cộng đồng an toàn cho trẻ Hiện tai nạn thương tích trẻ em trở lên báo động quốc gia có kinh tế phát triển Mỗi năm toàn cầu có khoảng 800.000 trẻ em tử vong tai nạn thương tích, tương đương với 2000 trẻ ngày cần trọng nghiêm túc vấn đề Mà mơi trường an tồn nơi trẻ sống, vui chơi khơng có nguy xảy tai nạn, nơi mà giảm thiểu tác hại đến sức khoẻ lại có khả giúp thể trẻ tăng cường khả phịng tránh tai nạn thương tích xảy Để trẻ an toàn phải tạo mơi trường an tồn cho trẻ, phịng tránh tai nạn thương tích thường gặp: Phịng tránh dị vật tai, mũi, họng Phòng tránh tai nạn ngộ độc, đuối nước, cháy bỏng, điện giật, tai nạn giao thông, động vật cắn Hiện có khoảng 150 ngàn trẻ em từ 0- tuổi chăm sóc trường mầm non, chiếm 80% trẻ em độ tuổi Vì việc đảm bảo an tồn, phịng tránh tai nạn thương tích cho trẻ nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trường mầm non Trước hậu đáng báo động tai nạn thương tích vậy, nhà nước ta ban hành nhiều sách hoạt động thiết thực để góp phần giảm thiểu tai nạn thương tích trẻ như: Chính sách quốc gia phịng chống tai nạn thương tích trẻ em (2001 – 2010), Quy định y tế triển khai cộng đồng an toàn toàn quốc (2006) Ngày 15/4/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo thông tư 13/2011/TT-BGD&ĐT ban hành qui định xây dựng trường học an tồn, phịng, chống tai nạn thương tích sở giáo dục Mầm non Với tránh nhiệm Phó hiệu trưởng Phụ trách nhà trường tơi nhận thức việc phải xây dựng môi trường an tồn phịng tránh tai nạn thương tích cho trẻ quan trọng cần thiết Với mong muốn 100% trẻ trường mầm non Đồng Tĩnh huyện Tam Dương an tồn lúc nơi, khơng có tai nạn thương tích xảy với trẻ, tơi xin mạnh dạn trao đổi kinh nghiệm xây dựng trường học an tồn, phịng chống tai nạn thương tích cho trẻ trường mầm non để nâng cao chất lượng chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ nhà trường Tên sáng kiến: “Một số biện pháp xây dựng trường học an tồn, phịng chống tai nạn thương tích cho trẻ trường mầm non” Tác giả sáng kiến: - Họ tên: Nguyễn Thị Kim Dung - Địa tác giả sáng kiến: Xã Đồng Tĩnh- huyện Tam Dương- Vĩnh Phúc - Số điện thoại: 01684.850.188 Email: nguyenthikimdung.c0dongtinh@vinhphuc.edu.vn Chủ đầu tư tạo sáng kiến: Nguyễn Thị Kim Dung Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Thực xây dựng trường học an tồn, phịng chống tai nạn thương tích trường mầm non ĐồngTĩnh - huyện Tam Dương- tỉnh Vĩnh Phúc Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu: Tháng 02/2017 đến tháng 02/2018 Bản chất sáng kiến: 7.1 Về nội dung sáng kiến: 7.1.1 Cơ sở lý luận Trường học an tồn, phịng, chống tai nạn thương tích trường học mà yếu tố nguy gây tai nạn thương tích cho trẻ, phịng, chống giảm tối đa loại bỏ Toàn trẻ em trường chăm sóc, ni dạy mơi trường an tồn Q trình xây dựng trường học an tồn phải có tham gia trẻ em độ tuổi mầm non, cán quản lý, giáo viên nhà trường, cấp ủy Đảng, quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương bậc phụ huynh trẻ Tai nạn thương tích kiện xảy bất ngờ ý muốn tác nhân bên ngồi gây nên thương tích cho thể Thương tích tổn thương thực tế thể phải chịu tác động đột ngột khả chịu đựng thể rối loạn chức thiếu yếu tố cần thiết cho sống Tai nạn thương tích nguyên nhân gây tử vong hàng đầu bệnh viện Mà nguyên nhân phần lớn bất cẩn hiểu biết người lớn Nhà nước ta đầu tư nhiều kinh phí thời gian cho vấn đề tuyên truyền tập huấn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ tới tất ban ngành liên quan đến vấn đề an toàn trẻ Những lỗ lực nhà nước xã hội góp phần giảm thiểu tai nạn thương tích trẻ em Tuy nhiên cần phải có chương trình hành động dựa việc xây dựng chiến lược can thiệp có hiệu phịng tai nạn thương tích cho trẻ em 7.1.2 Thực trạng trường mầm non Đồng Tĩnh- Tam Dương- Vĩnh Phúc Năm học 2017-2018 toàn trường có 01 khu trung tâm với 16 lớp học xây dựng khang trang, nhóm lớp đảm bảo đủ ánh sáng, thống mát, sẽ, an tồn cho trẻ Có tương đối đầy đủ đồ dùng dạy học, đồ chơi cho hoạt động học tập vui chơi trẻ, có cơng trình vệ sinh quy định, đủ nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho trẻ Tồn trường có 27 đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên đó: Ban giám hiệu có đồng chí, giáo viên có 22 đồng chí, 01 nhân viên y tế, 01 nhân viên kế tốn Ngồi trường cịn có 03 giáo viên hợp đồng ngắn hạn Phòng 05 giáo viên, nhân viên hợp đồng trường Số trẻ toàn trường 448 cháu/16 nhóm lớp Trong có 68 cháu nhà trẻ 380 cháu mẫu giáo Trường có phịng y tế riêng, trang thiết bị y tế tương đối đầy đủ Đã có nhân viên y tế có trình độ chuyên môn trung cấp y, phụ trách công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ Trong q trình đạo thực nhiệm vụ “Phòng chống tai nạn thương tích – đảm bảo an tồn tuyệt đối cho trẻ” chúng tơi gặp số thuận lợi khó khăn sau * Thuận lợi Trường mầm non Đồng Tĩnh nằm khu vực đông dân cư, xung quanh khu vực trường khơng có ao hồ, sơng suối Đa số người dân có trình độ dân trí cao, có điều kiện kinh tế 100% cán giáo viên , nhân viên đạt chuẩn đào tạo Đội ngũ giáo viên nhà trường tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ lực sư phạm cho thân Nề nếp, kỷ cương nhà trường giữ vững, thể qua hoạt động tổ chức, đồn thể có hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh Ngay từ đầu năm học nhóm lớp thành lập 16 Ban đại diện 16 nhóm lớp nhà trường quản lý tốt việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, theo dõi sát chương trình học, đến bữa ăn, giấc ngủ hoạt động vui chơi trẻ Các phòng học đảm bảo đủ ánh sáng, thống mát, sẽ, an tồn cho trẻ Có đầy đủ đồ dùng dạy học, đồ chơi cho hoạt động học tập vui chơi trẻ, có cơng trình vệ sinh quy định, đủ nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho trẻ Có phịng y tế riêng, trang thiết bị y tế tương đối đầy đủ Đã có nhân viên y tế có trình độ chun mơn cao đẳng y, phụ trách cơng tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, quan tâm đến trẻ có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ Phụ huynh học sinh có ý thức phối hợp tốt nhà trường việc chăm sóc sức khoẻ cho trẻ Ban giám hiệu ln đồn kết thống với cơng việc, có kinh nghiệm cơng tác quản lý đạo * Khó khăn Trường xây 02 tầng nên ảnh hưởng không nhỏ đến không gian hoạt động trẻ nguy gây tai nạn thương tích cao Kỹ phịng tránh sử lý tai nạn thương tích cho trẻ giáo viên đơi cịn chưa linh hoạt Nhân viên y tế chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế chăm sóc sức khỏe kỹ xử trí tai nạn thương tích chun mơn khơng cọ sát thường xuyên bệnh viện Bản thân kinh nghiệm đạo xây dựng trường học an toàn phịng, chống tai nạn thương tích cho trẻ cịn hạn chế Qua khảo sát thực tế kết sau: Bảng 1: Cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường tháng 7/2017 Phòng học Phòng chức 05 TTBĐDĐC Bếp ăn Phịng y tế Cảnh quan mơi trường đủ Chật chội , thiếu TTBĐD Chưa có đầy đủ TTB Chưa đảm bảo Nhận xét: Cơ sở vật chất nhà trường thiếu thốn, thiếu phòng học, trang thiết bị đồ dùng chưa đầy đủ Cảnh quan mơi trường chưa chưa đảm bảo đẹp, an tồn Bảng 2: Khảo sát kỹ phòng tránh sử lý tai nạn thương tích tháng 7/2017 Tổng số : 27 người Kỹ phòng tránh Tốt Khá TB Yếu Số lượng 15 % 55,5 26 18,5 Kỹ sử lý Tốt Khá 17 18,5 63 TB Yếu 18,5 Nhận xét: Qua đánh giá tháng 07/2017, kết kỹ phòng tránh sử lý tai nạn thương tích số cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa cao Căn vào thực trạng điều kiện thuận lợi khó khăn nhà trường, tơi ln trăn trở tìm số biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ nhà trường sau: 7.1.3 Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phịng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trường mầm non Đồng Tĩnh Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch “Xây dựng trường học an tồn phịng, chống tai nạn thương tích cho trẻ” Kế hoạch ví chìa khóa mở đường đến mục đích Kế hoạch có tầm quan trọng đặc biệt, kim nam, có tác dụng đạo đường cho hoạt động thực theo đường định sẵn Nó đèn pha dẫn lối cho thực cơng việc cách khoa học.Vì vậy, xây dựng kế hoạch coi ta thành cơng nửa cơng việc Nhìn vào tình hình thực trạng nhà trường, vấn đề tai nạn thương tích xảy Việt Nam Tôi nhận định điểm mạnh điều hạn chế, vấn đề phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ trường từ đầu năm học xây dựng kế hoạch đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực công tác xây dựng trường học an tồn, phịng, chống tai nạn thương tích cho trẻ với mục tiêu sau: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh, từ thay đổi hành vi nếp sống phù hợp hạn chế tai nạn thương tích , trọng phịng chống tai nạn giao thơng, bạo lực, đuối nước giảm tối đa tỉ lệ tai nạn thương tích ngồi trường - Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tập huấn kiến thức kỹ phòng, chống tai nạn thương tích - 100 % trẻ đảm bảo an toàn tuyệt đối thể chất tinh thần Khơng xảy tai nạn thương tích , khơng xảy ngộ độc thực phẩm (đặc biệt ý phòng chống nạn trẻ đuối nước, hóc, sặc, bỏng) - Xây dựng mơi trường học tập thân thiện an toàn, “Xanh – Sạch – Đẹp” Biện pháp 2: Bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, nhân viên kiến thức, kỹ để phòng chống xử trí tình tai nạn xảy * Bồi dưỡng kiến thức, kỹ phịng, chống xử lý tình tai nạn xảy cho đội ngũ giáo viên, nhân viên có tầm quan trọng đặc biệt Giáo viên, nhân viên lực lượng trực tiếp thực hoạt động chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ trường mầm non Hơn hết giáo viên, nhân viên phải người nắm vững kiến thức, kỹ phịng, chống xử lý tình tai nạn xảy với trẻ để thực tốt cơng tác Nếu giáo viên, nhân viên khơng bồi dưỡng thường xun khơng thể có kiến thức khó xử trí tình tai nạn xảy với trẻ Vì với cương vị Phó hiệu trưởng Phụ trách nhà trường, Trưởng ban đạo chăm sóc sức khoẻ, phịng, chống tai nạn thương tích nhà trường Tơi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức, kỹ phòng, chống xử lý tình tai nạn xảy cho đội ngũ giáo viên, nhân viên trường từ đầu năm học nhằm mục đích: - Để giáo viên có kinh nghiệm, kỹ phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ - Giúp giáo viên có ý thức đề phòng, kiểm tra yếu tố nguy xẩy tai nạn cách thường xuyên, để có biện pháp khắc phục kịp thời, có hiệu - Xác định nguyên nhân chủ quan khách quan xảy tai nạn cho trẻ, để từ tìm biện pháp khắc phục, giải hữu hiệu - Giúp giáo viên có kiến thức sâu rộng số loại dịch bệnh số tai nạn thường xẩy với trẻ * Nội dung bồi dưỡng: – Hiểu mơi trường an tồn trẻ mầm non – Phòng tránh tai nạn thương tích thường gặp – Phịng tránh dị vật tai mũi họng – Phòng tránh tai nạn ngộ độc – Phòng chống đuối nước cho trẻ – Phòng chống cháy, nổ, bỏng, điện giật – Phịng tránh tai nạn giao thơng – Phịng tránh động vật cắn * Hình thức bồi dưỡng: Nhà trường mua tài liệu có liên quan đến xây dựng mơi trường an tồn, phịng, chống, xử trí tai nạn thương tích thường gặp, phơ tơ tài liệu Trung tâm y tế, phô tô văn đạo ngành, phô tô viết tuyên truyền phòng, tránh dịch bệnh cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tự nghiên cứu học tập Tạo diều kiện cho nhân viên y tế, giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng, nhân viên bảo vệ tham gia đầy đủ thành phần lớp tập huấn về: Phịng, chống tai nạn thương tích trường học; cơng tác vệ sinh an tồn thực phẩm; cơng tác y tế, vệ sinh học đường; cơng tác phịng cháy chữa cháy; cơng tác chăm sóc, ni dưỡng trẻ ngành học, Trung tâm y tế Ủy ban nhân dân huyện, xã tổ chức Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, thực hành phịng, chống xử trí tai nạn thường gặp cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên Tổ chức buổi tọa đàm nội dung quy chế xây dựng trường học an tồn nhà trường Đưa tình tai nạn thương tích từ đơn giản đến phức tạp thường xảy nhà trường để giáo viên nghiên cứu, suy nghĩ, trao đổi rút kinh nghiệm, tìm hướng giải Phân công nhân viên y tế nghiên cứu nội dung cơng tác chăm sóc sức khỏe, xử trí tai nạn thường gặp gặp như: Bỏng nước sơi, điện giật, hóc, sặc, gẫy tay, gẫy chân, ngạt nước, chảy máu, chống, gió… đề trực tiếp bồi dưỡng cho giáo viên thực hành búp bê, ghép vào buổi họp Hội đồng sư phạm hàng tháng nhà trường Ban giám hiêu tạo điều kiện cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia lớp tập huấn cơng tác vệ sinh an tồn thực phẩm xét nghiệp phân vi sinh Trung tâm y tế huyện Tam Dương tổ chức Nhà trường kết hợp với trường học địa bàn xã Đồng Tĩnh mời đồng chí giảng viên phịng cháy chữa cháy Công an Tỉnh Vĩnh Phúc tập tuấn cơng tác phịng cháy chữa cháy trường mầm non, tập huấn thực hành số kỹ phòng chống cháy nổ trường mầm non trường tiểu học Đồng Tĩnh B, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Tập huấn trang bị kiến thức công tác PCCC Biện pháp 3: Tổ chức công tác tun truyền phịng, chống tai nạn thương tích cho trẻ với nhiều hình thức nội dung thiết thực Cơng tác tun truyền có vai trị to lớn việc thực thành công hay không thành công hoạt động trường mầm non Tuyên truyền nhằm làm cho đông đảo nhân dân, phụ huynh cộng đồng xã hội hiểu rõ mục đích hoạt động chương trình trường mầm non ý thức phối hợp với nhà trường để thực Chính mà trường mầm non cần phải làm tốt công tác tuyên truyền Trên thực tế nhìn chung nhân dân biết kiến thức kỹ thực hành cơng tác phịng, chống tai nạn thương tích cho trẻ Muốn nhân dân, cha mẹ trẻ cộng đồng xã hội địa bàn hiểu tầm quan trọng cơng tác phịng, chống tai nạn thương tích cho trẻ trường mầm non phải có nhiều hình thức tun truyền tốt, khéo léo, rõ ràng, rộng rãi để công tác tuyên truyền đạt hiệu tốt Qua thu hút nhiều trẻ đến trường, nhận nhiều quan tâm ủng hộ nhân dân cha mẹ trẻ cộng đồng xã hội địa phương để nâng cao chất lượng chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ Nhận thức tầm quan trọng công tác tuyên truyền, từ đầu năm học Ban giám hiệu nhà trường xây dựng nội dung hình thức tun truyền cơng tác phịng, chống tai nạn thương tích cho trẻ cho năm học sau: Tuyên truyền hệ thống truyền xã khu dân cư với nội dung: + Làm rõ vai trò việc phòng, chống, tai nạn thương tích cho trẻ + Tầm quan trọng cơng tác chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ trường mầm non + Các kiến thức phòng, chống, tai nạn thương tích + Ý nghĩa cơng tác phịng, chống,tai nạn thương tích + Các nhiệm vụ trọng tâm năm học trú trọng với nhiệm vụ phịng, chống, tai nạn thương tích – Tổ chức họp phụ huynh đầu năm với nội dung tun truyền: + Đánh giá kết chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ kết thực hoạt động năm học trước + Ý nghĩa hoạt động bé trường mầm non, có hoạt động đảm bảo an tồn cho trẻ, khơng có tai nạn thương tích xảy có liên quan trực tiếp đến phát triển toàn diện trẻ + Thông qua nội dung- quy chế phối hợp gia đình nhà trường yêu cầu phụ huynh ký cam kết + Thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm học, sâu phân tích tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng trường học an tồn, phịng, chống,tai nạn thương tích cho trẻ + Vận động phụ huynh đóng góp tự nguyện ngồi khoản quy định, để mua sắm trang thiết bị xây dựng trường trường học an toàn – Tổ chức buổi họp phụ huynh năm, cuối năm để báo cáo kết thực học kỳ I, năm học kết xây dựng trường học an toàn, chống, tai nạn thương tích cho trẻ – Phối hợp với đồn thể xã như: Mặt trận tổ quốc, hội nông dân, hội phụ nữ, đồn niên , Qua nội dung tuyên truyền sâu rộng nhân dân – Xây dựng góc tuyên truyền chung nhà trường với nội dung: + Xây dựng nội dung bảng tin theo thời điểm + Trang bị hệ thống biểu bảng, panơ áp phích có nội dung liên quan đến chủ đề năm học vận động phong trào thi đua + In biểu bảng có nội dung kiến thức chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục theo khoa học – Chỉ đạo giáo viên xây dựng lớp góc tuyên truyền với phụ huynh với nội dung + Chương trình thực theo chủ đề cho độ tuổi + Kết chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ qua giai đoạn năm + Các nội dung cần phối hợp với phụ huynh để phòng, chống dịch bệnh tai nạn thương tích cho trẻ – Tổ chức tốt hội thi năm hoc mời phụ huynh đến dự – Tổ chức tốt hoạt động văn hoá, văn nghệ trường, tham gia biểu diễn, giao lưu với đoàn thể địa phương tổ chức – Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ trường năm học ngày: Khai giảng năm học, ngày tết trung thu, ngày 20/11, ngày 8/3, ngày 1/6, ngày tổng kết năm học Mời lãnh đạo xã, lãnh đạo khu dân cư phụ huynh đến dự 10 Ngày Hội đến trường Biện pháp 4: Xây dựng sở vật chất đảm bảo mơi trường an tồn cho trẻ hoạt động trường mầm non Cơ sở vật chất trường mầm non yếu tố tác động trực tiếp đến q trình chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ Khơng thể chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ theo mục tiêu ngành học khơng có sở vật chất tương ứng Trong Điều lệ trường mầm non, điều 40,41 quy định yêu cầu sở vật chất trường mầm non, phải đảm yêu cầu việc chăm sóc – ni dưỡng- giáo dục trẻ Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi có đảm u cầu tạo mơi trường an tồn cho trẻ hoạt động Chính Ban giám hiệu nhà trường nhiều năm qua trọng đến việc xây dựng sở vật chất đầy đủ, phù hợp để tạo điều kiện an toàn cho trẻ hoạt động Ngay từ thời gian hè hàng năm đạo giáo viên, nhân viên rà sốt lại tồn sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phận phụ trách Báo cáo cụ thể với Ban giám hiệu số trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cũ, hỏng, cần thay bổ sung Căn vào số liệu báo cáo phận sau rà soát Ban sở vật chất nhà trường kiểm tra thực tế, sau xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung, thay thế, sửa chữa theo thứ tự ưu tiên Trong năm học gần Ban giám hiệu nhà trường cân đối nguồi tiền nhà trường kết hợp với ủng hộ bậc phụ huynh, ủng hộ sở kinh doanh đị bàn quan tâm đầu tư phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tam Dương, sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Phúc Đến sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ công tác chăm sóc, ni 11 dưỡng, giáo dục trẻ tương đối hồn thiện Đã xây dựng mơi trường an toàn cho trẻ hoạt động cụ thể sau: – Với lớp: + 16/16 nhóm lớp có đủ đồ dùng, đồ chơi theo danh mục Chương trình giáo dục mầm non mới, có đủ bàn ghế cho trẻ quy cách, có đủ đồ dùng phục vụ chăm sóc riêng cho trẻ lớp + 16/16 nhóm lớp đầu tư trang thiét bị, giá tủ đồ chơi, giúp giáo viên linh hoạt quay góc hoạt động áp sát vào tường, tạo khoảng chống cho trẻ hoạt động học, vui chơi, ăn, ngủ Hàng năm kịp thời thay thế, bổ xung loại đồ dùng, đồ chơi không đảm bảo an toàn cho trẻ Sắp xếp đồ dùng đồ chơi góc hoạt động lớp 5TA2 + Hệ thống điện chiếu sáng lớp nâng cấp đảm bảo tiêu chuẩn quy định, đầy đủ nước dùng cho sinh hoạt hàng ngày 12 + Hàng năm kịp thời thay thế, bổ xung, loại đồ dùng, đồ chơi khơng đảm bảo an tồn cho trẻ + Nhà vệ sinh : Trang bị đầy đủ nước cọ nhà, nước lau sàn, chổi xà phòng theo nhu cầu hàng tháng + Được trang bị đầy đủ bình chữa cháy khu vực hành lang – Với phòng y tế: + Phòng y tế trang bị đủ trang thiết bị như: Tủ thuốc, giường y tế, cáng, cân sức khỏe Các biểu bảng theo dõi sức khỏe, biểu bảng tuyên truyền, phác đồ sơ cấp cứu tai nạn thương tích Trang bị đủ phương tiện cấp cứu như: Bông, băng, nẹp gỗ, cồn sát trùng, cáng thương, bình xy số đồ dùng y tế khác, bình xy số đồ dùng y tế khác + Hàng năm trang bị đủ số thuốc thông thường, thay thuốc thường xun hết hạn sử dụng Hình ảnh góc phòng y tế – Với nhà bếp: + Đã xây dựng xếp theo quy trình bếp chiều Đã trang bị đầy đủ trang thiết bị đại như: Hệ thống bếp ga, tủ cơm ga, tủ sấy bát, tủ lạnh bảo quản thực phẩm lưu thức ăn, Các dụng cụ chế biến dụng cụ phục vụ ăn cho trẻ trang bị hoàn toàn inốc Hàng năm thường xuyên bổ sung thìa, bát, mi đủ cho trẻ + Hệ thống biểu bảng cho bếp trang bị đầy đủ theo yêu cầu, bếp dều có rào chắn inoc để ngăn cách đảm bảo an toàn cho trẻ hoạt động + Trang bị đầy đủ bình chữa cháy cho bếp – Với sân chơi: 13 + Sân chơi có đủ loại đồ chơi trời, phong phú thể loại, chất lượng đảm bảo, màu sắc đẹp, đảm bảo an toàn cho trẻ hoạt động vui chơi Hàng năm có tu bổ, sửa chữa sơn lại vào dịp hè + Đã trồng nhiều xanh, cảnh, loại hoa, ăn Được trang bị nhiều biểu bảng tun truyền cơng tác chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ Đã tạo khung cảnh sư phạm “Xanh – Sạch – Đẹp” – Với công tác vệ sinh môi trường: + 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có ý thức tạo môi trường cho trẻ hoạt động Lịch thực vệ sinh môi trường lớp, bếp thực nghiêm túc thường xuyên hiệu Nên trường lớp gọn gàng, lúc nơi + Trường phòng Giáo dục Đào tạo phụ huynh đánh giá môi trường Trường tạo khung cảnh sư phạm “Xanh – Sạch – Đẹp” Với hệ thống trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi môi trường đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ Đã xây dựng mơi trường an tồn cho trẻ vui chơi hoạt động Hình ảnh trường mầm non Đồng Tĩnh Biện pháp 5: Tổ chức thực kế hoạch xây dựng trường học an tồn, phịng, chống tai nạn thương tích cho trẻ năm học 2017 -2018 Sau xây dựng kế hoạch đạo xây dựng trường học an tồn, phịng, chống tai nạn thương tích năm học Bên cạnh hệ thống 14 trang thiết bị đồ dùng an toàn đầy đủ tổ chức thực khâu vơ quan trọng Mặc dù chị em nắm bắt hiểu tầm quan trọng vấn đề nắm vững kiến thức, kỹ thực hành Nếu không bắt tay vào thực lý thuyết học lý thuyết sng mà khơng có thực tế Tôi tiến hành triển khai thực kế hoạch xây dựng trường học an tồn, phịng, chống tai nạn thương tích cho trẻ sau: * Đối tượng thực hiện: 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên * Thời gian thực hiện: Thời gian tháng 8/2017 đến tháng 5/2018 * Nội dung thực hiện: Kế hoạch xây dựng trường học an tồn, phịng, chống tai nạn thương tích cho trẻ năm học 2017-2018 * Hình thức triển khai thực hiện: + Phô tô quy chế trường học an toàn kế hoạch xây dựng trường học an tồn, phịng, chống tai nạn thương tích cho trẻ năm học 2017-2018 phát cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên + Tổ chức học tập quy chế kế hoạch buổi học tập nhiệm vụ đầu năm học + Triển khai thực quy chế kế hoạch năm học, hàng tháng có kế hoạch cụ thể với nội dung phù hợp với thời điểm * Phân công nhiệm vụ cụ thể cho phận: – Với giáo viên lớp: + Thường xun rà sốt loại bỏ tồn đồ dùng, đồ chơi lớp có nguy gây tai nạn thương tích, an tồn cho trẻ + Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho trẻ lúc nơi + Sắp xếp góc lớp, đồ dùng, đồ chơi hợp lý, khoa học, dễ cất, dễ lấy, an toàn cho trẻ + Duy trì tốt, thường xuyên lịch vệ sinh lớp, giữ gìn lớp học, nhà vệ sinh + Với lớp nhà trẻ đồ chơi xâu hạt, đồ chơi nắp nút nhỏ, phấn…các cô giáo phải để xa tầm tay trẻ, chơi mang Giáo dục trẻ nội dung an toàn sử dụng đồ chơi bao quát trẻ chơi + Các ổ cắm điện lớp phải dán ký hiệu nguy hiểm để trẻ biết nơi nguy hiểm không chạm vào + Làm đồ dùng đồ chơi yêu cầu phải đảm bảo tính an toàn cho trẻ đảm bảo vệ sinh + Thực giáo dục trẻ kiến thức bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi 15 trường Rèn trẻ kỹ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, cách sử dụng đồ dùng đồ chơi – Với nhân viên nhà bếp: + Sắp xếp đồ dùng, thiết bị ni dưỡng gọn gàng theo quy trình bếp chiều + Thực sơ chế, chế biến ăn đảm bảo quy trình chiều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm + Thận trọng đảm bảo an toàn cho trẻ mang cơm, canh ăn nóng lên lớp + Xây dựng lịch vệ sinh hàng ngày, hàng tuần Duy trì tốt, thường xuyên lịch vệ sinh bếp, giữ khu vực bếp ln + Thường xun rà sốt loại bỏ toàn đồ dùng, phục vụ trẻ ăn như: Thìa, mi, bát, đĩa… hỏng, sứt, gẫy có nguy gây tai nạn thương tích , an tồn cho trẻ + Khố nắp vịi nước hàng ngày * Với nhân viên y tế: + Sắp xếp đồ dùng, biểu bảng, thiết bị y tế gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, + Trực tiếp chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh cán bộ, giáo viên, nhân viên trường + Chịu trách nhiệm kiểm tra lớp, bếp, sân chơi để phát đồ dùng, đồ chơi, lan can, cầu thang… thiết bị hỏng có nguy gây an toàn cho trẻ Đề xuất loại bỏ, sử chữ thay Kiểm tra công tác vệ sinh mơi trường tồn trường + Thường xun kiểm tra hạn sử dụng loại thuốc phòng y tế, loại bỏ loại thuốc hết hạn sử dụng, đề xuất bổ sung, thay + Sưu tầm, cập nhật kịp thời viết, tranh tuyên dịch, bệnh xảy địa bàn thời điểm để tuyền bảng tin, phòng y tế, phát cho nhóm lớp + Phối hợp kế tốn cân đối tỷ lệ chất xây dựng thực đơn theo mùa, theo tuần chẵn lẻ hợp lý – Với nhân viên vệ sinh, bảo vệ: + Thực tốt việc vệ sinh môi trường khu vực sân trường, hành lang chăm sóc + Bảo vệ tồn sở vật chất nhà trường đảm bảo an ninh trật tự nhà trường 16 + Thường xuyên kiểm tra ổ khóa, cánh cửa lớp, vịi nước, ổ điện, khóa bể nước quanh khu vực trường Đảm bảo bơm đủ nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày – Với Ban giám hiệu: + Xây dựng, triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực kế hoạch xây dựng trường học an tồn, phịng, chống tai nạn thương tích cho trẻ năm học 2017-2018 + Tổng hợp kết thực kế hoạch, Tự đánh giá nội dung theo bảng kiểm trường học an tồn theo thơng tư 13/2011/TT-BGD&ĐT ngày 15/4/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành qui định xây dựng trường học an tồn, phịng, chống tai nạn thương tích sở giáo dục Mầm non Báo cáo kết phòng Giáo dục & Đào tạo Biện pháp Kiểm tra, đánh giá thực kế hoach xây dựng trường học an tòan, phòng, chống tai nạn thương tích năm học 2017-2018 Kiểm tra, đánh giá việc thực theo kế hoạch biện pháp quan trọng công tác quản lý Ta nói rằng: Khơng có kiểm tra tức khơng có quản lý Kiểm tra nhằm thu thập thơng tin, điều khiển, điều chỉnh máy đến đích Kiểm tra nhằm thiết lập tiêu chuẩn, đo lường kết thực mục tiêu, phân tích điều chỉnh sai lệch (nếu có) nhằm làm cho máy tốt lên, đạt kết mong đợi Kiểm tra giúp cho nhà quản lý phát người làm tốt để khuyến khích động viên họ, cịn người làm chưa tốt để cố gắng Kiểm tra giúp cho việc sai sót xảy Vì cơng tác kiểm tra có vai trị đặc biệt quan trọng nên người quản lý cần phải tích luỹ kinh nghiệm kiểm tra thực nghiêm túc biện pháp kiểm tra hoạt động *Nội dung kiểm tra: – Kiểm tra cách sếp đồ dùng, trang thiết bị, đồ chơi đảm bảo an toàn khoa học lớp, bếp, phòng y tế, phòng vệ sinh – Kiểm tra việc thực quy chế trường học an tồn, quy chế chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ – Kiểm tra sở vật chất, kiểm tra việc rà soát, loại bỏ, thay đồ dùng, đồ chơi, thiết bị có nguy an tồn cho trẻ – Kiểm tra cơng tác vệ sinh mơi trường – Kiểm tra cơng tác chăm sóc sức khoẻ cho trẻ – Kiểm tra công tác tuyên truyền phận y tế, nhóm lớp – Kiểm tra hệ thống nước sạch, hệ thống nước thải, rác thải * Phương pháp kiểm tra, đánh giá: – Thăm lớp, dự 17 – Quan sát – Kiểm tra trực tiếp việc giáo viên, nhân viên thực quy chế – Trò chuyện trao đổi trực tiếp với giáo viên, nhân viên học sinh * Hình thức kiểm tra, đánh giá: – Kiểm tra theo định kỳ – Kiểm tra thường xuyên – Kiểm tra đột xuất – Kiểm tra có báo trước * Kết quả: – Qua thực biện pháp kiểm tra, đánh giá thấy hầu hết đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viêntrong nhà trường ln có ý thức thực nghiêm túc theo quy chế kế hoạch nhà trường xây dựng – 100% cán bộ, giáo viên, nhân viênđều có phẩm chất đạo đức tốt ln u q trẻ, thương u tơn trọng trẻ hoạt động, có tinh thần trách nhiệm cao cơng tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ – Công tác vệ sinh mơi trường ln trì tốt, đảm bảo mơi trường “Xanh – Sạch – Đẹp” Qua kiểm tra nhận thấy có số đồng chí tiêu biểu thực tốt như: Đồng chí Hiền lớp 5TA3, đồng chí Thu Hương lớp 5TA2, đồng chí Thùy lớp 4TA2, đồng chí Phấn lớp 4TA3, … - Khơng có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm quy chế Khơng có trường hợp tai nạn thương tích , dịch bệnh xảy nhà trường Biện pháp 7: Phối hợp với trung tâm y tế phụ huynh để làm tốt cơng tác phịng tránh tai nạn thương tích cho trẻ Để thực tốt kế hoạch xây dựng trường học an tồn, phịng, chống tai nạn thương tích năm học 2017-2018 Ban giám hiệu nhà trường phối hợp chặt chẽ với trung tâm y tế huyện Tam Dương bậc phụ huynh nhà trường Bởi vì, Trung tâm y tế nơi chăm sóc sức khoẻ cho tồn dân mà việc chăm sóc sức khoẻ cho trẻ công việc vô quan trọng cần thiết Việc phối hợp với ngành y tế điều kiện để trường mầm non theo dõi phát triển thể lực trẻ, phát kịp thời bệnh tật đột biến thể trẻ Ngồi trung tâm y tế cịn phổ biến tập huấn cho giáo viên hiểu biết kiến thức, kỹ vệ sinh phòng dịch bênh, phịng, chống tai nạn thương tích cho trẻ trường mầm non Định kỳ kiểm tra sức khỏe cho học sinh cán bộ, giáo viên, nhân viêntoàn trường Đầu năm học cung cấp cho nhà trường tư liệu phịng tránh tai nạn thương tích cho trẻ, tài liệu chăm sóc sức khỏe, phác đồ sơ cấp cứu, loại tranh, ảnh tuyên truyền phịng tránh tai nạn thương tích tranh loại dịch bệnh cho trẻ 18 Cân đo, khám sức khỏe định kỳ cho trẻ Cha, mẹ trẻ người ni nấng, chăm sóc trẻ Trẻ chịu ảnh hưởng lớn từ người trực tiếp ni dạy chúng, cha, mẹ trẻ trường mầm non cần có mối quan hệ chặt chẽ Nhà trường gia đình phải tạo thống nội dung phương pháp, chăm sóc, giáo dục trẻ, có trao đổi thường xuyên cách chăm sóc, giáo dục, phát triển tâm, sinh lý trẻ, hiểu thấu đáo tính trẻ để có cách chăm sóc, giáo dục trẻ thích hợp Với biện pháp phối hợp nhà trường đạt kết tốt việc thực kế hoạch, điều góp phần đảm bảo an toàn cho trẻ 7.2 Về khả áp dụng sáng kiến: Đề tài nghiên cứu, áp dụng trường mầm non Đồng Tĩnh – xã Đồng Tĩnh – huyện Tam Dương – tỉnh Vĩnh Phúc Có thể áp dụng đơn vị khác có điều kiện thực tế giống trường Những thông tin cần bảo mật: Không Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: - Cơ sở vật chất nhà trường, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi… - Con người: Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường mầm non Đồng Tĩnh 10 Đánh giá lợi ích thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả theo ý kiến tổ chức, cá nhân tham gia áp dụng sáng kiến: Qua năm thực “Các biện pháp đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên xây dựng trường học an tồn, phịng, chống tai nạn thương tích cho trẻ trường mầm non Đồng Tĩnh” nhận thấy: 19 Việc đạo giáo viên, nhân viên xây dựng trường học an tồn, phịng chống tai nạn thương tích cho trẻ vấn đề cần thiết trường mầm non Đã góp phần giảm thiểu tai nạn thương tích cho trẻ, giúp giáo viên, nhân có đựoc kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết chăm sóc ni dưỡng trẻ Bên cạnh giúp cho trẻ có đựơc kiến thức cần thiết lĩnh vực tự phòng tránh tai nạn cho thân Chính trường mầm non phải quan tâm đến việc xây dựng mơi trường an tồn cho trẻ hoạt động Thực tốt cơng tác chăm sóc sức khoẻ cho trẻ, phịng, chống tai nạn thương tích cho trẻ góp phần đảm bảo cho phát triển thể chất tinh thần cho hệ tương lai đất nước Đạt kết nhờ đạo sát Phòng Giáo dục, đầu tư sở vật chất thiết bị mầm non cấp lãnh đạo, đồn kết trí cao Ban giám hiệu, ủng hộ nhiệt tình tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, quan tâm hợp tác Trung tâm y tế huyện Trạm y tế xã, phối hợp phụ huynh nhà trường ` Nhờ nỗ lực thân cơng tác xây dựng trường học an tồn , phịng chống tai nạn thương tích nhà trường đẩy mạnh chất lượng chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ tạo niềm tin phụ huynh bạn đồng nghiệp Với biện pháp nêu đạt kết sau: Bảng 3: Cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường tháng 7/2018 Phòng học Phòng chức 17 Đủ TTBĐDĐC Bếp ăn Phòng y tế Cảnh quan môi trường đủ Đảm bảo DT TTBĐD Có đầy đủ TTB Đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn Nhận xét: Cơ sở vật chất nhà trường tương đối đầy đủ, phòng học, phòng chức đầy đủ; trang thiết bị đồ dùng tương đối đầy đủ đầy đủ Cảnh quan môi trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn Nhà trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ I vào tháng 1/2018 Bảng 2: Khảo sát kỹ phòng tránh sử lý tai nạn thương tích tháng 2/2018 Tổng số : 27 người Kỹ phòng tránh Tốt Khá Số lượng 20 % 74 26 TB Yếu Kỹ sử lý Tốt Khá 14 10 51,9 37 TB Yếu 18,5 11,1 20 Nhận xét: Qua đánh giá tháng 02/2018, kết kỹ phòng tránh sử lý tai nạn thương tích cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao nhiều 10.1 Đối với thân: Sau thời gian học tập nghiên cứu, qua áp dụng thực tế thân thấy dù cương vị người làm công tác quản lý nhân viên phục vụ làm mơi trường giáo dục nói chung trường mầm non nói riêng phải ln lấy cơng tác chăm lo cho trẻ làm trọng, lấy an toàn trẻ làm sống mình, trẻ đến trường phải đảm bảo tuyệt đối an toàn phụ huynh yên tâm gửi gắm em Bản thân phải ln trau dồi học tập nghiên cứu tìm tịi để tìm giải pháp tốt cơng tác chăm sóc sức khỏe, phịng chống tai nạn thương tích cho trẻ Hiểu cơng tác phịng chống tai nạn thương tích cho trẻ trường mầm non vơ quan trọng góp phần vào phát triển toàn diện cho trẻ việc xây dụng mơi trường an tồn thân thiện cho trẻ học tập vui chơi cần thiết có ý nghĩa, chăm sóc sức khỏe cho trẻ chăm sóc mầm xanh cho đất nước, tương lai đất nước có phồn vinh hay khơng phụ thuộc vào mầm xanh có chăm sóc tốt hay khơng… Vai trò người quản lý quan trọng, phải thực gương mẫu, phải giỏi chuyên môn, có uy tín, phải xây dựng tin u tin tưởng đội ngũ Xây dựng kế hoạch cách khoa học đạo thực nghiêm túc Để thực tốt nhiệm vụ “Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên xây dựng trường học an tồn, phịng, chống tai nạn thương tích cho trẻ trường mầm non Đồng Tĩnh” đạt hiệu tốt đòi hỏi người cán quản lý phải linh hoạt, áp dụng biện pháp vào thực tế địa bàn cách đồng bộ, thường xuyên phải trau dồi kiến thức, cấp nhập kịp thời thông tin, tiến khoa học Ban giám hiệu phải có suy nghĩ tổng qt, đồn kết, thống để tìm biện pháp cụ thể đạo giáo viên hướng Phải giúp giáo viên quán triệt nhiệm vụ để có thái độ hành động Nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề có lịng nhiệt tình u thương trẻ Trau dồi đội ngũ giáo viên có kiến thức kỹ thành thạo việc giáo dục chăm sóc bảo vệ trẻ trường Mầm non Tuyệt đối tuân thủ thực nghiêm túc quy chế ngành, nhà trường ban hành ra, không phép coi nhẹ bỏ qua hoạt động Đầu tư kiện toàn sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế trường khu, lớp Quan trọng việc đầu tư tối thiểu đầy đủ sở trang thiết bị y tế sơ cấp cứu chỗ cần thiết Cần tổ chức bồi dưỡng thường xuyên kiến thức liên quan đến vấn đề phòng chống tai nạn cho trẻ.Cập nhập thông tin xử lý kịp thời loại dịch bệnh nhà trường Làm tốt công tác tun truyền vận động, xã hội hố giáo dục góp phần xây 21 dựng có sở vật chất cho trường, lớp ngày khang trang đại Mỗi người cán quản phải tự trang bị cho kiến thức, kỹ nâng cao trách nhiệm việc đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên xây dựng trường học an tồn, phịng, chống tai nạn thương tích cho trẻ Bản thân tơi có nhiều kinh nghiệm việc đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên thực xây dựng trường học an toàn phịng, chống tai nạn thương tích cho trẻ trường học Đề xuất UBND huyện, phòng giáo dục huyện phối hợp với Trung tâm y tế huyện cung cấp cho trường tài liệu liên quan đến chăm sóc sức khỏe cho trẻ, tăng cường mở lớp tập huấn kỹ chăm sóc sức khoẻ, phịng, chống tai nạn thương tích cho đội ngũ nhân viên y tế giáo viên trường tham gia học tập Tham mưu tích cực với cấp lãnh đạo để mua sắm, bổ sung đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học 10.2 Đối với nhà trường: Sau áp dụng thực số biện pháp trên, trường mầm non Đồng Tĩnh thực thành cơng kế hoạch xây dựng trường học an tồn, phịng, chống tai nạn thương tích cho trẻ năm học 2017-2018 đạt số kết cụ thể sau: – Đã xây dựng kế hoạch xây dựng trường học an tồn, phịng, chống tai nạn thương tích cho trẻ năm học 2017-2018 phù hợp với đặc điểm điều kiện trường – Nhà trường mua phô tô nhiều tài liệu liên quan đến xây dựng mơi trường an tồn, phịng, chống, xử trí tai nạn thương tích thường gặp phát cho 100% lớp, bếp để giáo viên, nhân viên nghiên cứu học tập Ban giám hiêu tạo điều kiện cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia lớp tập huấn công tác vệ sinh an toàn thực phẩm khám sức khoẻ Trung tâm y tế huyện tổ chức Đã tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tập huấn phòng cháy chữa cháy giảng viên phòng CSPCCC Tỉnh tập huấn – 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực kế hoạch xây dựng trường học an tồn, phịng, chống tai nạn thương tích cho trẻ năm học 2017-2018 đạt kết tốt Nắm kiến thức, kỹ phòng xử lý loại dịch bệnh tai nạn thông thường xẩy với trẻ nhỏ – Đã làm tốt cơng tác tun truyền xây dựng trường học an tồn, phịng, chống tai nạn thương tích cho trẻ – Đã trang bị hệ thống sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ công tác chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm – 100% lớp xếp góc lớp, đồ dùng, đồ chơi mầm non hợp 22 lý, khoa học, dễ cất, dễ lấy, an tồn cho trẻ có đồ dùng đồ chơi tự làm đảm bảo an toàn cho trẻ Các ổ điện lớp đựơc dán ký hiệu báo hiệu nguy hiểm – Phịng y tế có đầy đủ loại thuốc thông dụng dụng cụ sơ cứu đảm bảo yêu cầu Nhân viên y tế cập nhật thông tin dịch bệnh kịp thời, làm tốt công tác tuyên truyền phịng, chống tai nạn thương tích nhà trường, thực chăm sóc sức khỏe tốt cho trẻ – Ban giám hiệu nhà trường phối hợp chặt chẽ với trung tâm y tế huyện bậc phụ huynh nhà trường Để thực tốt kế hoạch xây dựng trường học an tồn, phịng, chống tai nạn thương tích năm học 2017-2018 – 100% trẻ trường đảm bảo an toàn tuyệt đối lúc nơi, khơng có tai nạn thương tích, dịch, bệnh xảy nhà trường – Công tác y tế học đường vệ sinh an toàn thực phẩm Trung tâm y tế huyện Tam Dương đánh giá tốt đạt 99 /100 diểm – 100% đồ chơi trời, đồ dụng dụng cụ quanh sân trường đảm bảo an tồn cho trẻ – Bếp có đồ dùng ni dưỡng đảm bảo an tồn cho trẻ - Đồng chí nhân viên y tế tổ chức bồi dưỡng thực hành 03chuyên đề xử trí tai nạn thương tích thường gặp, buổi sinh hoạt chun mơn họp Hội đồng sư phạm - 100% giáo viên hưởng ứng tham gia học tập tích cực rút nhiều kinh nghiệm chăm sóc đảm bảo an tồn cho trẻ – Đã xây dựng mơi trường an toàn, xanh, sạch, đẹp, thân thiện cho trẻ vui chơi hoạt động Tháng 01/2018 nhà trường UBND Tỉnh vĩnh Phúc định công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I - Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đồn kết, trí, quan tâm giúp đỡ lẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ * Với bậc phụ huynh cộng đồng: - Đa số phụ huynh nhận thức tầm quan trọng việc xây dựng trường học an tồn, phịng, chống, tai nạn thương tích cho trẻ cần thiết Từ phối hợp chặt chẽ với nhà trường để có biện pháp chăm sóc phịng, chống tai nạn thương tích dịch bệnh cho trẻ Không cho mang đồ vật có nguy gây tai nạn thương tích đến lớp như: Kim băng, loại hột hạt, vịng chun, bi, vật kim loại nhọn… Có biện pháp chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng trẻ mắc bệnh phát qua đợt khám bệnh định kỳ trường - Thực nội quy, quy chế nhà trường Quan tâm, ủng hộ đến hoạt động nhà trường - Lãnh đạo, quyền địa phương, nhân dân cha mẹ trẻ địa bàn 23 hiểu rõ tầm quan trọng giáo dục mầm non nói chung việc xây dựng trường học an tồn, phịng, chống, tai nạn thương tích cho trẻ nói riêng; nắm ý nghĩa hoạt động bé trường giúp bé phát triển cách toàn diện, biết nhiệm vụ trọng tâm năm học Qua nâng cao ý thức trách nhiệm cha mẹ trẻ cho học, có tinh thần đóng góp tự nguyện để xây dựng trường học an tồn, phịng, chống, tai nạn thương tích cho trẻ + Lãnh đạo địa phương tạo điều kiện mặt cho công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đồn thể ủng hộ đầu tư kinh phí cho nhà trường xây dựng trường học an tồn, phịng, chống, tai nạn thương tích cho trẻ * Với Trung tâm y tế: – Trung tâm y tế cung cấp cho nhà trường số tài liệu tranh ảnh sau: + Tranh tuyên truyền cúm A H1N1, H5N1, sởi , thủy đậu, tay chân miệng, Viêm GanB, ho lao, ho gà, Các bệnh đường hô hấp, Các bệnh động vật cắn, tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết, viêm não nhật bản… (đủ chophòng y tế 16 nhóm lớp) – Đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ 02 lần cho trẻ cán bộ, giáo viên, nhân viên (vào tháng 10 tháng 4) 11 Danh sách tổ chức/cá nhân tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu Số Tên tổ TT chức/cá nhân Phạm vi/Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Trường MN Đồng Tĩnh Thôn Đông Trung, Nguyễn Thị Kim Dung Xã Đồng Tĩnh, Thực tế hoạt động số biện pháp huyện Tam Dương, xây dựng trường học an tồn, tỉnh Vĩnh Phúc phịng chống tai nạn thương tích cho trẻ trường Mầm non Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc Địa Thực tế hoạt động số biện pháp xây dựng trường học an tồn, xã Đồng Tĩnh, phịng chống tai nạn thương tích cho huyện Tam Dương, trẻ trường Mầm non Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc tỉnh Vĩnh Phúc 24 Đồng Tĩnh, ngày tháng 02 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị Đồng Tĩnh, ngày 22 tháng 02 năm 2018 Tác giả sáng kiến Nguyễn Thị Kim Dung 25 ... nạn thương tích cho trẻ nhà trường sau: 7.1.3 Một số biện pháp xây dựng trường học an tồn, phịng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trường mầm non Đồng Tĩnh Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch ? ?Xây dựng. .. giáo dục trẻ nhà trường Tên sáng kiến: ? ?Một số biện pháp xây dựng trường học an tồn, phịng chống tai nạn thương tích cho trẻ trường mầm non? ?? Tác giả sáng kiến: - Họ tên: Nguyễn Thị Kim Dung - Địa... môi trường an tồn cho trẻ vui chơi hoạt động Hình ảnh trường mầm non Đồng Tĩnh Biện pháp 5: Tổ chức thực kế hoạch xây dựng trường học an toàn, phịng, chống tai nạn thương tích cho trẻ năm học
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non,

Từ khóa liên quan