0

Giáo án lớp 3 môn Toán tuần 9 - Tài liệu học tập - hoc360.net

11 22 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2020, 05:32

- Biết cách đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị đo thành số đo độ dài có một tên đơn vị đo (nhỏ hơn đơn vị đo kia). Thái độ:[r] (1)TUẦN 9: Thứ hai ngày 31 tháng 10 năm 20 TOÁN Tiết 41: GĨC VNG , GĨC KHƠNG VNG I/ MỤC TIÊU : 1 Kiến thức: - Bước đầu có biểu tượng góc, góc vng, góc khơng vng 2 Kĩ năng: - Biết sử dụng e-ke để nhận biết góc vng, góc khơng vng vẽ góc vng (theo mẫu) 3 Thái độ: - HS u thích mơn học. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu góc vng góc khơng vuông - ê ke. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Tg Nội dung Hoạt động thầy Hoạt động trò 4’ 1 30’ 1 Kiểm tra bài cũ: 2 Bài mới: a.G.thiệu bài b Bài giảng Hoạt động 1. Giới thiệu góc: - Gọi hai em lên bảng làm tập: Tìm x: 54 : x = 48 : x = - Nhận xét - Nêu mục tiêu - GV đưa đồng hồ hình ảnh kim đồng hồ lên yêu cầu học sinh quan sát - Vẽ tia OM, ON chung đỉnh gốc O Ta có đỉnh gốc O, cạnh OM, ON M O N - Góc tạo hai cạnh xuất phát từ điểm *Giới thiệu góc vng góc khơng vng: - GV vẽ góc vng sgk - Hai học sinh lên bảng - Cả lớp theo dõi, nhận xét - Lớp theo dõi giới thiệu - Học sinh quan sát nhận xét hình ảnh kim đồng hồ sách giáo khoa - Học sinh quan sát (2)4’ Hoạt động 2. Luyện tập: Bài 1: Bài : Bài 3: 3 Củng cố -Dặn dò: - Giáo viên giới thiệu : Đây góc vng - Ta có góc vng: đỉnh O, cạnh AO OB - Vẽ tiếp góc SGK giới thiệu góc khơng vuông N D P C M E - Gọi HS đọc tên hình * Giới thiệu ê ke : - Cho học sinh quan sát ê ke lớn nêu cấu tạo ê ke + Hướng dẫn gợi ý: - Y/C hs dùng ê ke để kiểm tra góc hình CN - Dùng ê ke để vẽ góc vng - Đặt tên đỉnh cạnh cho góc vng vừa vẽ - Theo dõi, nhận xét đánh giá + Treo tập có vẽ sẵn góc - Yêu cầu lớp thực - Mời học sinh lên giải - N xét làm học sinh - Yc lớp qs tìm góc vng góc k vng - Mời 1HS lên bảng nêu tên góc vng góc không vuông - Nhận xét đánh giá tiết học - Lớp quan sát góc vng để nhận xét - Học sinh quan sát để nắm góc khơng vng - 2HS đọc tên góc, lớp nhận xét bổ sung - Lớp quan sát để nắm cấu tạo ê ke - 2HS lên bảng thực hành - Nêu yêu cầu BT1 - HS tự vẽ góc vng có đỉnh O, cạnh OA, OB (theo mẫu) - Tự vẽ góc vng đỉnh M, cạnh MC, MD bảng - Cả lớp quan sát tự làm -2 hs lên góc vng góc k vuông - Cả lớp nhận xét bổ sung - Cả lớp quan sát tập trả lời miệng (3)-Vài học sinh nhắc lại nội dung Thứ ba ngày tháng 11 năm 20 TOÁN Tiết 42: THỰC HÀNH NHẬN BIẾT VÀ VẼ GĨC VNG BẰNG Ê KE I/ MỤC TIÊU : 1 Kiến thức: - Nhận biết góc vng góc khơng vuông 2 Kĩ năng: - Biết sử dụng e ke để kiểm tra vẽ góc vng trường hợp đơn giản 3 Thái độ: - HS u thích mơn học II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - E ke, Phiếu tập III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tg Nội dung Hoạt động thầy Hoạt động trò 3’ 1’ 30’ 1 Kiểm tra cũ : 2 Bài mới: 2.1 Giới thiệu bài: 2.2 Luyện tập: Bài 1: - Gọi hai em lên bảng vẽ 1 góc vng góc khơng vng - Nhận xét đánh giá - Nêu muc tiêu học + Nêu yêu cầu tập SGK - Hướng dẫn cách vẽ góc vng đỉnh O - u cầu HS tự vẽ góc vng đỉnh A, đỉnh B vào nháp - Gọi 2HS lên bảng vẽ - Giáo viên với lớp nhận xét đánh giá - học sinh lên bảng làm - Cả lớp theo dõi, nhận xét bạn - HS lắng nghe - HS nêu yêu cầu - Cả lớp theo dõi giáo viên hướng dẫn - Cả lớp làm (4)4’ Bài : Bài 3: 3 Củng cố - Dặn dò: + GV hướng dẫn - Mời học sinh lên bảng KT - Giáo viên nhận xét làm học sinh + Treo BT có vẽ sẵn SGK lên bảng - Yêu cầu lớp quan sát tìm miếng bìa có số đánh sẵn ghép với tạo thành góc vng - Gọi HS trả lời miệng - Mời em thực hành ghép miếng bìa cắt sẵn để góc vng - Nhận xét làm học sinh - Gọi Hs nhắc lại nội dung + Nhận xét đánh giá tiết học - Lớp tự làm - Một học sinh lên bảng dùng ê ke kiểm tra - Học sinh khác nhận xét bạn - HS quan sát nêu miệng kết - Cả lớp nhận xét bổ sung - 1HS lên thực hành ghép hình - Học sinh nhận xét bạn (5)Thứ tư ngày tháng 11 năm 20 TỐN Tiết 43: ĐỀ-CA-MÉT HÉC-TƠ-MÉT I.MỤC TIÊU: 1 Kiến thức - Biết tên gọi, kí hiệu đề –ca-mét héc –tô-mét - Biết quan hệ gữa đề - ca- mét héc – tô - mét 2 Kĩ năng: - Biết đổi từ đề –ca-mét héc –tô-mét mét 3 Thái độ: - Học sinh u thích mơn học II.ĐỒ DÙNG DAỴ HỌC: Bảng phụ, phiếu học tập III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Tg Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học 3’ 1’ 8’ 1 Kiểm tra: 2 Bài mới: a.Giới thiệu b Bài giảng. Hoạt động 1: Ôn lại đơn vị đo độ dài học Hoạt động 2: Giới thiệu đề 1HS đo độ dài đoạn thẳng cho trước bảng lớp -1HS nhận biết góc vng ê ke hình cho trước -HS vẽ góc vng có đỉnh cạnh cho trước –GV nhận xét chung - Nêu mục tiêu +Các em học đơn vị đo độ dài ? - GV nhận xét, Hs lắng nghe đơn vị đo độ dài học *Ngoài đơn vị đo độ dài em học, số đơn vị khác đề – ca-mét; héc -tô –mét dùng để đo độ dài GV giới thiệu bài, Ghi bảng -GV dùng thước dài 1mét g thiệu: +Cây thước có độ dài 1mét, gấp 10 - HS lên bảng thực theo yc - HS nêu miệng cách kiểm tra góc vng ê ke - Lớp theo dõi nhận xét bạn - HS nêu, lớp nhận xét bổ sung …mi-li-mét, đề-xi-mét, xăng-ti-đề-xi-mét, mét, ki-lô-mét - 2HS đọc lại (6)22’ 3’ ca-mét, héc-tô-mét 3 Thực hành Bài 1: Bài 2: Bài 3: 3.Củng cố dặn dò lần 1mét, ta độ dài ? + Đơn vị đo độ dài tương ứng với 10 mét có tên gọi đề-ca-mét Vậy đề-ca-mét đơn dùng để làm gì? Đề-ca-mét viết tắt là: dam 1dam=10m - GV nêu ví dụ *Giới thiệu héc-tơ-mét -Lớn đề-ca-mét, ta có đơn vị đo độ dài héc-tô-mét Héc-tô-mét viết tắt là:hm Ta có hm =10dam +1hm mét ? - GV viết bảng: 1hm =100m - GV nêu ví dụ khoảng cách + GV HD giải thích cột thứ 1: -1hm = ? m - GV theo dõi HS làm - GV nhận xét + Giúp HS nắm yc -Hướng dẫn mẫu: +1dam mét ? +4 dam gấp lần so với 1dam +Vậy muốn biết 4dam dài mét ta làm nào? Vậy dam =? +Tương tự HS nhận xét mẫu 8hm=800m +Hướng dẫn mẫu -Yêu cầu HS tính nhẩm để thực cộng trừ kết - GV nhận xét GV chữa - Nêu nội dung bài - GV nhận xét học …10m …đo độ dài - 3HS đọc …1hm =1 00m - HS lắng nghe - HS nêu yêu cầu, nêu cách làm - HS làm vở, HS lên bảng - HS thực mẫu với GV … 10 m … lần -Ta lấy 10m x = 40m -HS làm theo nhóm: (7) Thứ năm ngày tháng 11 năm 20 TOÁN Tiết 44: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI I/ MỤC TIÊU : 1 Kiến thức: - Bước đầu thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ nhỏ đến lớn ngược lại - Biết mối quan hệ đơn vị đo thông dụng (km m ; m mm) 2 Kĩ năng: - Biết làm phép tính với số đo độ dài 3 Thái độ: - HS u thích mơn học. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Một bảng kẻ sẵn dòng, cột SGK chưa viết chữ III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tg Nội dung Hoạt động thầy Hoạt động trò 4’ 1’ 30’ 1 Kiểm tra bài cũ: 2.Bài : a.Giới thiệu bài. b Bài giảng. Hoạt động 1: Giới thiệu bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: + Gọi 3HS lên bảng làm BT: 1dam = m 1hm = m 1hm = dam 5dam= m 7hm = m 8hm = dam - Nhận xét học sinh - Nêu mục tiêu học - Treo bảng kẻ sẵn bảng đơn vị đo độ dài lên bảng + Hãy nêu đơn vị đo độ dài học? - GV ghi bảng + Đơn vị đo đơn vị nào? - GV ghi mét vào cột - Cho HS nêu lại mối quan hệ đơn vị đo - Giáo viên điền vào - em lên bảng làm - Cả lớp theo dõi nhận xét bạn - Lớp theo dõi giới thiệu - Nêu : m, dm, cm, mm, km - Mét đơn vị đo (8)4’ Hoạt động 2: Luyện tập : Bài : Bài 2: Bài 3: 3.Củng cố ,Dặn dị: để có bảng đơn vị đo độ dài bảng học - Yêu cầu nhìn bảng nêu lên mối quan hệ đơn vị đo liền + 1km = hm ? + Hai đơn vị đo độ dài liên tiếp gấp, lần? - Yêu cầu lớp đọc ghi nhớ bảng đơn vị đo độ dài vừa lập + Yêu cầu HS nêu đề tự làm vào - Gọi học sinh nêu miệng kết - Giáo viên nhận xét làm học sinh + Gọi học sinh nêu yêu cầu - Yêu cầu lớp tự làm vào - Gọi 2HS lên bảng chữa - GV lớp nhận xét, tuyên dương - Cho cặp đổi chéo để KT - Yêu cầu HS đọc yêu cầu mẫu tự làm vào - Theo dõi giúp đỡ HS yếu, - Nhận xét đánh giá tiết học - Nêu mối quan hệ hai đơn vị đo độ dài liền kề bảng - Gấp, 10 lần - Đọc ghi nhớ bảng đơn vị đo độ dài - 2HS nêu yêu cầu bài, lớp tự bài - 2HS nêu miệng kết quả, lớp nhận xét bổ sung - em đọc yêu cầu BT, lớp đọc thầm - Tự làm vào - em lên bảng chữa bài, lớp nhận xét bổ sung - Đổi để KT - 1HS nêu yêu cầu mẫu (9)Thứ sáu ngày tháng 11 năm 20 TOÁN Tiết 45: LUYỆN TẬP I/ MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Bước đầu biết đọc, viết số đo độ dài có hai tên đơn vị đo 2 Kĩ năng: - Biết cách đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị đo thành số đo độ dài có tên đơn vị đo (nhỏ đơn vị đo kia) 3 Thái độ: - GDHS tính xác. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Tg Nội dung Hoạt động thầy Hoạt động trò 4’ 1’ 30’ 1 Kiểm tra bài cũ : 2 Bài mới: 2.1 Giới thiệu bài. 2.2 Luyện tập: Bài 1: - Gọi em đọc bảng đơn vị đo dộ dài theo thứ tự từ lớn đến bé ngược lại - Gọi 2HS khác lên bảng làm BT: 2hm = dam 5km = hm 4hm= m 9dam = m - Nhận xét, ghi điểm - Nêu mục tiêu + Gọi hs nêu tập - Giải thích mẫu - Yêu cầu lớp làm vào - Gọi học sinh lên bảng - 2HS đọc bảng đơn vị đo độ dài - 2HS lên bảng làm BT - Cả lớp theo dõi nhận xét bạn - Lớp theo dõi giới thiệu - em đọc yêu cầu - Theo dõi GV giải thích mẫu (10)4’ Bài : Bài 3 Củng cố - Dặn trình bày làm - Nhận xét chốt lại làm - Cho cặp đổi chéo để KT + GV gọi HS nêu y/c - Yêu cầu học sinh làm vào - GV nhận xét chữa + Gọi học sinh dọc yêu cầu - Yêu cầu HS tự làm vào - Chấm số em, nhận xét chữa - em lên bảng trình bày làm 3m 2dm = 32 cm 3m 2cm = 302cm 4m dm = 47 dm 4m cm = 407 cm - Cả lớp nhận xét, bổ sung - Đổi chéo để KT - Làm vào vở, hs làm bảng phụ 8 dam + 5dam = 13 dam 57hm – 28 hm = 29 hm 12 km x = 48 km 720 m + 43m = 763 m 27 mm : = 9mm 403 cm- 52 cm = 351 cm - Nhận xét - 1HS nêu yêu cầu bài, lớp đọc thầm - Cả lớp tự làm vào 2HS lên bảng làm (11)dò: + Gọi hs đọc bảng đv đo độ dài - Nhận xét đánh giá tiết học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 3 môn Toán tuần 9 - Tài liệu học tập - hoc360.net,