0

(Luận văn thạc sĩ) lựa chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học chương cacbohiđrat hóa học 12 cho học sinh yếu kém tại trường THPT lê quý đôn – yên bái

129 20 0
  • (Luận văn thạc sĩ) lựa chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học chương cacbohiđrat hóa học 12 cho học sinh yếu kém tại trường THPT lê quý đôn – yên bái

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2020, 09:55

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THANH HẢI LỰA CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC CHƯƠNG CACBOHIĐRAT HÓA HỌC 12 CHO HỌC SINH YẾU KÉM TẠI TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN – YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM HOÁ HỌC HÀ NỘI – 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THANH HẢI LỰA CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC CHƯƠNG CACBOHIĐRAT HÓA HỌC 12 CHO HỌC SINH YẾU KÉM TẠI TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN – YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM HOÁ HỌC CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MƠN HĨA HỌC) Mã số: 60 14 10 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Kim Thành HÀ NỘI – 2013 LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học quan trọng thân q trình thực luận văn này, tơi có điều kiện tổng hợp củng cố lại kiến thức học đúc kết lại số kinh nghiệm tơi có q trình giảng dạy Để hoàn thành luận văn, cố gắng nỗ lực thân cịn có giúp đỡ tận tình thầy cơ, đồng nghiệp, bạn bè, học sinh người thân Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến : - TS Nguyễn Thị Kim Thành, cô hướng dẫn tôi, cô cho tơi góp ý chun mơn vơ quý báu thực đề tài - Tất thầy giảng dạy q trình học tập tôi, cung cấp nhiều kiến thức tư liệu để tơi hồn thành luận văn - Đồng nghiệp bạn bè hỗ trợ tơi chun mơn, góp ý cho tơi tiến hành thực nghiệm tơi gặp khó khăn thời gian trình vừa dạy vừa học - Quý thầy cô em học sinh giúp tơi hồn thành tốt phần thực nghiệm sư phạm - Và cuối đại gia đình tôi, người tạo điều kiện tốt tinh thần, vật chất, thời gian… bên suốt quãng đường thực ước mơ Một lần nữa, xin gửi đến tất người lòng biết ơn chân thành sâu sắc Nguyễn Thanh Hải CÁC DANH MỤC VIẾT TẮT Viết đầy đủ Viết tắt Giáo viên GV Học sinh HS Phiếu học tập PHT Dung dịch dd Oxi hóa oxh Phương trình hóa học pthh Thực nghiệm TN Đối chứng ĐC Sách giáo khoa SGK Bài tập hóa học BTHH Thực nghiệm sư phạm TNSP Trung học phổ thông THPT MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 12 1.1 Bản chất dạy học 12 1.1.1 Khái niệm dạy học 12 1.1.2 Dạy học trình 12 1.1.3 Dạy học với tư cách hoạt động giáo dục 14 1.1.4 Dạy học hệ thống 16 1.2 Cơ sở lý luận nhận thức tư .16 1.2.1 Khái niệm nhận thức 16 1.2.2 Mơ hình q trình nhận thức phát triển lực nhận thức cho HS 17 1.2.3 Giải pháp để nâng cao lực nhận thức .17 1.2.4 Cơ sở lý luận tư 18 1.3 Bài tập hóa học 26 1.3.1 Phân loại tập hóa học 26 1.3.2 Ý nghĩa, tác dụng tập hóa học dạy học .27 1.3.3 Xu hướng phát triển tập hóa học 28 1.3.4 Quan hệ tập hóa học với việc nâng cao khả nhận thức tư học sinh .29 1.4 Thực trạng sử dụng BTHH cho học sinh yếu học tập mơn hố học số trường THPT 31 1.4.1 Mục đích đối tượng phương pháp điều tra 31 1.4.2 Kết điều tra .32 Tiểu kết chương 39 CHƯƠNG 2:LỰA CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HOÁ HỌC CHƯƠNG CACBOHIDRAT HOÁ HỌC 12 CHO HỌC SINH YẾU KÉM 40 2.1 Cấu trúc chương cacbohiđrat hoá học 12 40 2.1.1 Vị trí, nội dung kiến thức chương cacbohiđra hoá học 12 40 2.1.2 Mục tiêu, cấu trúc chương cacbohiđrat 40 2.1.3 Một số điểm cần lưu ý phương pháp dạy học chương cacbohiđrat, hoá học 12 [13] 42 2.2 Một số nguyên tắc xây dựng sử dụng tập hóa học 44 2.3 Quy trình lựa chọn xây dựng hệ thống tập Hóa học chương cacbohiđrat hố học 12 44 2.4 Hệ thống tập chương cacbohiđrat, hoá học 12 theo mức độ nhận thức .46 2.4.1 Các tập dạng biết .46 2.4.2 Các tập dạng hiểu 50 2.4.3 Các tập dạng vận dụng 55 2.5 Sử dụng hệ thống tập theo mức độ nhận thức dạy học chương cacbohiđrat 69 Tiểu kết chương 94 CHƯƠNG 3:THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 95 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 95 3.2 Kế hoạch thực nghiệm sư phạm 95 3.3 Nội dung thực nghiệm 96 3.4 Kết thực nghiệm 99 Tiểu kết chương 108 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Trong nghiệp đổi đất nước với mục tiêu cơng nghiệp hố, đại hố, tiến tới dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Hiện nay, người nguồn nhân lực (nguồn lực người) coi nhân tố quan trọng hàng đầu, định phát triển nhanh, hiệu bền vững Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cần phải có chuyển biến bản, tồn diện giáo dục đào tạo Nghị Đại hội Đảng lần thứ XI nêu: “Phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu Đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế, đó, đổi chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý khâu then chốt Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kỹ thực hành, khả lập nghiệp” Để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cần có đổi cách tồn diện giáo dục, đổi phương pháp dạy học định đến chất lượng dạy học Điều 28 Luật Giáo dục (2005) nước ta nêu: “phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo học sinh, phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” Do vai trò người giáo viên nhà trường quan trọng Họ khơng truyền thụ kiến thức chương trình quy định mà cịn phải dạy cho học sinh có phương pháp học tập Trong trình dạy học trường phổ thông nhiệm vụ quan trọng phát triển lực nhận thức tư cho học sinh 1.2 Hố học mơn khoa học thực nghiệm lí thuyết, cung cấp cho học sinh tri thức hóa học phổ thơng tương đối hồn chỉnh chất, biến đổi chất, mối liên hệ cơng nghệ hóa học, mơi trường người Để học tốt mơn Hố học, bên cạnh việc nắm vững lý thuyết, học sinh phải biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức thu thông qua hoạt động thực nghiệm, thực hành giải tập Việc giải tập hố học khơng củng cố nâng cao kiến thức, vận dụng kiến thức mà cịn phương tiện để HS tìm tịi, hình thành kiến thức Hiêṇ nay, HS đươc ̣ tiếp xúc với khối lượng lớn tập hoá học thơng qua sách vở, báo, internet Vì người giáo viên cần nghiên cứu BTHH sở tư học sinh, áp dụng hệ thống tập dạy học Hóa học cách linh hoạt, khéo léo, hợp lý nhằm phát triển tối đa khả nhận thức học sinh 1.3 Từ thực tế công tác miền núi, nhận thấy nhận thức em nhiều hạn chế, em chủ yếu em dân tộc thiểu số, ý thức tự học, tự rèn luyện ít, điều kiện học tập cịn nhiều thiếu thốn Các em chưa xác định tầm quan trọng việc học nên không ham học lượng học sinh yếu cịn nhiều Là người đứng ngành giáo dục băn khoăn làm để nâng cao khả nhận thức cho học sinh yếu dạy học môn Hố học Đây vấn đề nóng bỏng cần phải thực nhanh cách để hệ đào tạo người làm chủ tương lai, đất nước, biết xây dựng quê hương đưa trình độ hiểu biết tồn dân lên sánh với nước phát triển giới Đặc biệt giáo dục vùng miền nông thôn vùng sâu, vùng xa Xuất phát từ lí chúng tơi chọn đề tài nghiên cứu: “Lựa chọn, xây dựng sử dụng hệ thống tập hoá học chương cacbohiđrat hoá học 12 cho học sinh yếu trường THPT Lê Quý Đôn - Yên Bái” Lịch sử vấn đề nghiên cứu Đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm giáo viên môn cấp học đưa để khắc phục tình trạng học sinh yếu Và có số tác giả vấn đề là: “Những biện pháp giúp học sinh yếu đạt yêu cầu có kết cao học tập mơn Hố học trường THPT tỉnh miền núi phía Bắc” Tác giả Trịnh Văn Thịnh, 2005, ĐHSP Hà Nội “Nâng cao khả nhận thức tư học sinh THPT qua hệ thống tập hố vơ 11 chương trình bản” Tác giả Trần Thị Hải Yến, 2011, Đại học Giáo dục – ĐHQG “Tuyển chọn, xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần este, lipit cacbohiđrat, hóa học lớp 12 nâng cao nhằm nâng cao lực nhận thức cho học sinh trung học phổ thơng” Tác giả Lê Thu Hịa , 2012, Đại học Giáo dục – ĐHQG Các đề tài nguyên nhân HS yếu kém, từ đề xuất biện pháp giúp đỡ HS yếu đạt yêu cầu kết cao học tập mơn Hố học THPT Tuy nhiên, chưa có tác giả đề cập đến vấn đề lựa chọn, xây dựng sử dụng hệ thống tập hoá học chương cacbohiđrat hoá học 12 cho học sinh yếu Do vậy, đề tài tìm hiểu sâu mức độ yếu HS học tập mơn Hố học đặc biệt học chương cabohiđrat Những khó khăn, vướng mắc HS miền núi học chương cabohiđrat gì? Làm để giúp HS yếu nắm vững lý thuyết Những sai lầm học sinh thường gặp giải BTHH chương cabohiđrat gì? Giáo viên sử dụng phương pháp dạy học để tăng hứng thú học tập cho học sinhv.v… Mục đích nghiên cứu Mục đích đề tài nhằm nghiên cứu nguyên nhân HS yếu tìm cách khắc phục tình trạng học sinh yếu thông qua việc sử dụng BTHH chương cabohiđrat từ nâng cao chất lượng dạy học Nhiệm vụ nội dung nghiên cứu Để thực mục đích nghiên cứu, đề tài có nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn đề tài - Lựa chọn, xây dựng sử dựng HTBT nhằm nâng cao nhận thức cho HS yếu dạy Chương Cacbohiđrat, Hóa học 12 - Hướng dẫn HS sử dụng HTBT xây dựng cách hợp lí, hiệu - TN sư phạm để đánh giá hiệu HTBT xây dựng biện pháp đề xuất, từ rút kết luận khả áp dụng HTBT đề xuất Khách thể, đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.1 Khách thể nghiên cứu: Q trình dạy học mơn Hóa học THPT 5.2 Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống tập chương cacbohiđrat nhằm khắc phục tình trạng HS yếu dạy học 5.3 Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi nội dung: Nội dung kiến thức chương cacbohiđrat hoá học 12 - Phạm vi đối tượng: Đối tượng thực nghiệm sư phạm học sinh lớp 12 trường THPT Lê Quý Đôn Giả thuyết khoa học Nếu lựa chọn, xây dựng sử dụng hệ thống tập cách có hiệu góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh yếu dạy chương cacbohiđrat, qua nâng cao chất lượng dạy học hóa học trường THPT Phương pháp nghiên cứu đề tài Để thực mục đích nghiên cứu, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: 7.1 Phương pháp nghiên cứu lí luận Nghiên cứu sở lí luận có liên quan đến đề tài, phương pháp nghiên cứu nguồn tài liệu, nghiên cứu mục tiêu, nội dung, chương trình kế hoạch dạy học hố học phổ thơng, đánh giá phương pháp trắc nghiệm khách quan 7.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Điều tra – khảo sát thực trạng sử dụng BTHH dạy học Hoá học trường THPT (hình thức phát phiếu điều tra HS) - Dự giáo viên mơn Hố học - Phỏng vấn, trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm với giáo viên trường THPT - Thực nghiệm sư phạm 7.3 Phương pháp thống kê toán học Áp dụng phương pháp thống kê toán học, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: xử lý phân tích số liệu thực nghiệm sư phạm Đóng góp đề tài Nghiên cứu đề xuất sở lí luận nâng cao lực nhận thức cho học sinh yếu thông qua việc dạy học Hóa học nói chung sử dụng tập Hố học dạy học chương cacbohiđrat nói riêng Lựa chọn tập đa dạng, phong phú thể loại chương cacbohiđrat, sử dụng tất khâu q trình dạy học, địi hỏi học sinh ln ln phải hoạt động trí tuệ, nhờ mà lực nhận thức học sinh nâng lên Cấu trúc đề tài 10 Nguyên nhân khác (nếu có)………………………………………………………………… B Biểu học sinh yếu học tập Múc độ trả lời STT Biểu học sinh yếu Đồng ý Đồng ý Khơng hồn tồn phần đồng ý Tiếp thu kiến thức, hình thành kĩ chậm Có nhiều lỗ hổng kiến thức Lúng túng cách diễn giải ngôn ngữ hố học Thái độ học tập khơng tích cưc, ngại cố gắng, thiếu tự tin Dễ bị chi phối khơng tập trung, giơ tay phát biểu Kết học tập thường xuyên trung bình Biểu khác :……………… …………………………………………………………… C Thực trạng sử dụng BTHH trường trung học phổ thông giáo viên dành cho đối tượng học sinh yếu Theo quý thầy cô, để đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học theo hướng dạy học tích cực việc việc sử dụng BTHH dạy học: Rất cần Cần Bình thường Ít cần Bài tập mà quý thầy / cô sử dụng lấy từ? Sách giáo khoa, sách tập Sách tham khảo, tài liệu mạng Tham khảo có chỉnh sửa Bài tập thầy cô tự xây dựng Theo thầy/ cô tập giúp học sinh rèn luyện kĩ giải tập mức độ nào? Phát triển tốt Bình thường Ít phát triển Khơng thể phát triển 115 Q thầy/ có sử dụng tập riêng cho học sinh yếu khơng ? Có Khơng Những khó khăn học sinh gặp phải quý thầy / cô chữa tập hóa học? Khơng nắm lí thuyết Không xác định hướng giải Không biết liên hệ kiện yêu cầu đề Không có hệ thống tập tương tự Nguyên nhân khác 116 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG HỌC SINH YẾU KÉM (Dành cho học sinh) Với mục đích tìm hiểu rõ thực trạng học tập học sinh q trình học tập mơn hóa học để tìm biện pháp phù hợp giúp bồi dưỡng khả học tập tốt hơn, xin bạn đóng góp ý kiến vào phiếu điều tra (bằng cách tích dấu X vào vng tương ứng phù hợp với ý kiến bạn nhất) I/ MỘT SỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên : (Có thể ghi khơng) ………………… ……………Lớp…… Trường…………………………………………………………………………… II/ CÂU HỎI THĂM DỊ Ý KIẾN Theo em, Hóa học mơn học nào? Rất khó Khó Bình thường Dễ Em có hứng thú học tập với mơn Hóa học khơng ? Rất hứng thú Hứng thú Bình thường Khơng hứng thú 3.Em hứng thú học tập mơn Hóa học lí ? ( lựa chọn nhiều đáp án) Mơn học thí vị có nhiều thí nghiệm minh họa Giáo viên dạy hay, giảng sinh động Được làm thí nghiệm hóa học vui Được biết nhiều ứng dụng, giải thích tượng hóa học thục tế Em khơng hứng thú học tập mơn Hóa học lí ? ( lựa chọn nhiều đáp án) Mơn Hóa học khó, em khơng hiểu Giáo viên dạy không hấp dẫn, không liên hệ thực tế Mất kiến thức Hóa học Khơng nằm số môn thi đại học em Em chuẩn bị trước đến lớp? Không làm tập nhà, không đọc trước Làm tập nhà không đọc trước 117 Làm tập nhà, đọc sơ qua Làm tập nhà, đọc trước ghi lại phần chưa hiểu sách Theo em, để giải tập hóa học hữu em cần? Thầy/ cô thường xuyên nhắc lại kiến thức có liên quan Thầy/ giải kĩ mẫu sau rút bước giải cho học sinh làm tập tương tự Em xem lại tập chữa Em tự giải tập Thầy/ cô cho nhiều tập Sau giải tập lớp, em tìm tập tương tự để làm Rất thường xuyên Thường xun Hiếm Khơng có Em có thường xun trao đổi ý kiến hay thắc mắc vấn đề chưa hiểu với thầy hay bạn bè lớp không ? Thường xuyên Không thường xuyên Thỉnh thoảng Chưa Xin chân thành cản ơn đóng góp ý kiến bạn ! 118 PHỤ LỤC ĐỀ KIỂM TRA 15’ Câu 1: Đồng phân glucozơ A saccarozơ C xenlulozơ B mantozơ D fructozơ Câu 2: Fructozơ không phản ứng với chất sau ? A H2 /Ni, to B Cu(OH)2 C AgNO3/NH3 D Dung dich brom Câu 3: Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu xuất 100%, khối lượng ancol etylic thu : A 92 gam B 184 gam C 138 gam D 176 gam Câu 4: Glucozơ tác dụng với tất chất dãy sau ? A H2 /Ni, to; Cu(OH)2 ; AgNO3/NH3, to B AgNO3/NH3, to; H2 /Ni, to ; Na2O C H2 /Ni, to; NaOH ; Cu(OH)2 D H2 /Ni, to; AgNO3/NH3, to ; Na2CO3 Câu 5: Để chứng minh phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A kim loại Na B Cu(OH)2 nhiệt độ thường C Cu(OH)2 NaOH, đun nóng D AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3, đun nóng Câu 6: Glucozơ fructozơ tạo sản phẩm phản ứng với A Cu(OH)2 B (CH3CO)2O C H2/Ni, to D Na Câu 7: Cặp gồm monosaccarit A Saccarozơ mantozơ B Glucozơ fructozơ C Tinh bột xenlulozơ D Fructozơ mantozơ Câu 8: Cho dung dịch chứa 3,6 gam glucozơ phản ứng hết với AgNO3/NH3 (đun nóng) Sau phản ứng, khối lượng Ag thu : A 1.08 gam B 4,32 gam C 2,16 gam D 0,54 gam Câu 9: Lượng glucozơ cần dùng để tạo 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% A 1,80 gam B 2,25 gam C 1,44 gam 119 D 1,82 gam Câu 10: Cho chất : rượu etylic, glixerol, glucozơ, axit fomic Số chất tác dụng với Cu(OH)2 A B C D ĐÁP ÁN Câu hỏi 10 Đáp án D D B A B C B B B C 120 PHỤ LỤC ĐỀ KIỂM TRA 15’ Câu 1: Tinh bột thuộc loại A monosaccarit B polisaccarit C đisaccarit D lipit Câu 2: Saccarozơ glucozơ có phản ứng với : A với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag B với dung dịch NaCl C với Cu(OH)2 nhiệt độ thường, tạo thành dung dịch màu xanh lam D thuỷ phân môi trường axit Câu 3: Dung dich Saccarozơ không phản ứng với : A Cu(OH)2 B (CH3CO)2O/piriđin, to C H2O (xúc tác axit, to) D dung dịch AgNO3/NH3, to Câu 4: Phát biểu sau ? Tinh bột xenlulozơ khác A.Thành phần nguyên tố B Tính tan nước lạnh C Cấu trúc phân tử D Phản ứng thuỷ phân Câu 5: Xenlulozơ loại polisaccarit có cơng thức tổng qt (C6H10O5)n Công thức sau phù hợp với xenlulozơ? A [C6H5(OH)5]n B [C6H7O2 (OH)3]n C [C6H8O3 (OH)2]n D [C6H9O4 (OH)]n Câu 6: Thuốc thử dùng để phân biệt chất riêng biệt: hexan, glixerol glucozơ là: A AgNH3/NH3 B Dung dịch HCl C Na kim loại D Cu(OH)2 Câu 7: Thuỷ phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ môi trường axit, thu dung dịch X Cho toàn dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng, thu m gam Ag Giá trị m A 43,20 B 4,32 C 2,16 D 21,60 Câu 8: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ có khả tham gia phản ứng A tráng gương B hoà tan Cu(OH)2 C thủy phân D trùng ngưng 121 Câu 9: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên phương trình phản ứng): Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat Các chất Y, Z sơ đồ A C2H5OH, CH3COOH B C2H4, CH3COOH C CH3COOH, C2H5OH D CH3COOH, CH3OH Câu 10: Tính khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất 0,5 xenlulozơ trinitrat, biết hiệu suất phản ứng 80% A 730,00 kg B 335 kg C 345,50 kg D 733,33 kg ĐÁP ÁN Câu hỏi 10 Đáp án B C D C B D B C A D 122 HỤ LỤC ĐỀ KIỂM TRA 45’ Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) nguyên tố: Ca = 40; C = 12; O = 16; H = 1; N = 14 I TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Câu 1: Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), loại đường nào? A Glucozơ B Saccarozơ C Mantozơ D Đường hóa học Câu 2: Phản ứng sau không dùng để chứng minh đặc điểm cấu tạo phân tử glucozơ? A Phản ứng với NaOH để chứng minh phân tử có nhóm OH B Hồ tan Cu(OH)2 để chứng minh phân tử có nhiều nhóm OH kề C Phản ứng với (CH3CO)2O để chứng minh phân tử có nhóm OH D Phản ứng AgNO3 NH3 để chứng minh phân tử có nhóm CHO Câu 3: Thành phần ngun liệu bơng, đay, gai là: A Mantozơ C Fructozơ B Tinh bột D Xenlulozơ Câu 4: Glucozơ mạch hở khơng có phản ứng hóa học sau đây: A Cu(OH)2/OH- B H2/Ni, t0 C CH3OH/HCl D CH3COOH Câu 5: Dãy chất có phản ứng thủy phân mơi trường axit? A Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ B Tinh bột, saccarozơ, glucozơ C Xenlulozơ, saccarozơ, fructozơ D Tinh bột, xenlulozơ, axetilen Câu 6: Xenlulozơ cấu tạo gốc A  -glucozơ B  -fructozơ C  -glucozơ D  -fructozơ Câu 7: Qua nghiên cứu phản ứng este hoá xenlulozơ người ta thấy gốc glucozơ (C6H10O5) có A nhóm hiđroxyl B nhóm hiđroxyl C nhóm hiđroxyl D nhóm hiđroxyl Câu 8: Dãy gồm chất tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 A Glucozơ, saccarozơ B Glucozơ, anđehit axetic C Glucozơ, ancol etylic D Glucozơ, glixerol 123 Câu 9: Công thức chung cacbohiđrat A C6H12O6 B CnH2nOn C Cn(H2O)m D (C6H10O5)n Câu 10: Glucozơ fructozơ không tham gia phản ứng sau ? A CuOH)2 B dung dịch AgNO3/NH3 C H2 /Ni, to D NaOH Câu 11: Một phân tử saccarozơ có: A gốc  -glucozơ gốc  -fructozơ B gốc  -glucozơ gốc  -fructozơ C hai gốc  -glucozơ D gốc  -glucozơ gốc  -fructozơ Câu 12: Một loại tinh bột có khối lượng mol phân tử 29160 đvc Số mắt xích (C6H10O5) có phân tử A 180 B 162 C 126 D 108 Câu 13: Dãy gồm chất tác dụng với xenlulozơ A Cu(OH)2, HNO3đ (H2SO4 đ) B H2O(H+), HNO3đ (H2SO4 đ) C AgNO3/NH3, H2O(H+) D AgNO3/NH3, CH3COOH Câu 14: Fructozơ không phản ứng với chất sau ? A H2 /Ni, to B Cu(OH)2 C Dung dịch AgNO3/NH3 D Dung dịch brom Câu 15: Khi thuỷ phân tinh bột thu sản phẩm cuối A fructozơ B glucozơ C saccarozơ D mantozơ Câu 16: Xenlulozơ thuộc loại A monosaccarit B polisaccarit C đisaccarit D lipit II TỰ LUẬN (6 điểm) Câu 17: Bằng phương pháp hóa học phân biệt dung dịch đựng lọ nhãn sau: saccarozơ, glixerol, glucozơ Câu 18: Glucozơ lên men rượu etylic, toàn CO2 sinh trình lên men hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư, tạo 20 gam kết tủa Tính khối lượng glucozơ cần dùng (biết hiệu suất trình 100%) 124 Câu 19: Từ 16,20 xenlulozơ người ta sản xuất m xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ 90%) Tính m ĐÁP ÁN I TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Câu hỏi Đáp án A A D C A C B B Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 Đáp án C D D A B D B B II TỰ LUẬN (6 điểm) Câu 17: Saccarozơ dd AgNO3/NH3, to Glucozơ - dd H2SO4, đun nóng sau - Ag Phương trình phản ứng: H+, t0 C6H12O6 + C6H12O6 glucozơ fructozơ Câu 18: Phương trình phản ứng: (1) (2) C6H12O6 30-350C 2C2H5OH + 2CO2 CO2 + Ca(OH)2 dư = Theo (1) enzim CaCO3 + H2O = 0,2 mol Theo (2) = = = = 0,2 (mol) 0,2 = 0,1 ( mol) = 0,1 180 = 18 (gam) 125 - Ag phút cho dd AgNO3, NH3 C12H22O11 + H2O Glixerol Câu 19: Theo PT: 162n 297n Bài ra: 16,2 x (tấn) 126 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử vấn đề nghiên cứu Mục đích nghiên cứu .9 Nhiệm vụ nội dung nghiên cứu Khách thể, đối tượng phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học 10 Phương pháp nghiên cứu đề tài 10 Đóng góp đề tài .10 Cấu trúc đề tài 10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 12 1.1 Bản chất dạy học 12 1.1.1 Khái niệm dạy học 12 1.1.2 Dạy học trình 12 1.1.3 Dạy học với tư cách hoạt động giáo dục 14 1.1.4 Dạy học hệ thống 16 1.2 Cơ sở lý luận nhận thức tư .16 1.2.1 Khái niệm nhận thức 16 1.2.2 Mơ hình q trình nhận thức phát triển lực nhận thức cho HS 17 1.2.3 Giải pháp để nâng cao lực nhận thức .17 1.2.4 Cơ sở lý luận tư 18 1.3 Bài tập hóa học 26 1.3.1 Phân loại tập hóa học 26 1.3.2 Ý nghĩa, tác dụng tập hóa học dạy học .27 127 1.3.3 Xu hướng phát triển tập hóa học 28 1.3.4 Quan hệ tập hóa học với việc nâng cao khả nhận thức tư học sinh .29 1.4 Thực trạng sử dụng BTHH cho học sinh yếu học tập môn hoá học số trường THPT 31 1.4.1 Mục đích đối tượng phương pháp điều tra 31 1.4.2 Kết điều tra .32 Tiểu kết chương 39 CHƯƠNG 2:LỰA CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HOÁ HỌC CHƯƠNG CACBOHIDRAT HOÁ HỌC 12 CHO HỌC SINH YẾU KÉM 40 2.1 Cấu trúc chương cacbohiđrat hoá học 12 40 2.1.1 Vị trí, nội dung kiến thức chương cacbohiđra hoá học 12 40 2.1.2 Mục tiêu, cấu trúc chương cacbohiđrat 40 2.1.3 Một số điểm cần lưu ý phương pháp dạy học chương cacbohiđrat, hoá học 12 [13] 42 2.2 Một số nguyên tắc xây dựng sử dụng tập hóa học 44 2.3 Quy trình lựa chọn xây dựng hệ thống tập Hóa học chương cacbohiđrat hố học 12 44 2.4 Hệ thống tập chương cacbohiđrat, hoá học 12 theo mức độ nhận thức .46 2.4.1 Các tập dạng biết .46 2.4.2 Các tập dạng hiểu 50 2.4.3 Các tập dạng vận dụng 55 2.5 Sử dụng hệ thống tập theo mức độ nhận thức dạy học chương cacbohiđrat 69 Tiểu kết chương 94 CHƯƠNG 3:THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 95 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 95 128 3.2 Kế hoạch thực nghiệm sư phạm 95 3.3 Nội dung thực nghiệm 96 3.4 Kết thực nghiệm 99 Tiểu kết chương 108 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 PHỤ LỤC 114 129 ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THANH HẢI LỰA CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC CHƯƠNG CACBOHIĐRAT HÓA HỌC 12 CHO HỌC SINH YẾU KÉM TẠI TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN... nguyên tắc xây dựng sử dụng tập hóa học 44 2.3 Quy trình lựa chọn xây dựng hệ thống tập Hóa học chương cacbohiđrat hố học 12 44 2.4 Hệ thống tập chương cacbohiđrat, hoá học 12. .. sở lí luận thực tiễn đề tài Chương 2: Lựa chọn, xây dựng sử dụng hệ thống tập hoá học chương cacbohiđrat Hoá học 12 cho học sinh yếu trường THPT Lê Quý Đôn - Yên Bái Chương 3: Thực nghiệm sư phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) lựa chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học chương cacbohiđrat hóa học 12 cho học sinh yếu kém tại trường THPT lê quý đôn – yên bái ,

Từ khóa liên quan