0

(Luận văn thạc sĩ) nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần chứng khoán phú hưng

95 68 1
  • (Luận văn thạc sĩ) nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần chứng khoán phú hưng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 19:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ TUYẾN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PHÚ HƯNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ TUYẾN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh tế tài chính- Ngân hàng Mã số : 60 31 12 Người hướng dẫn khoa học: PGS.; TS Đồn Thanh Hà Tp Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự cơng trình khoa học mình, cụ thể: Tơi tên là: Trần Thị Tuyến Sinh ngày 28 tháng năm 1984 – Tại: Thái Bình Q qn: Tiền Hải- Thái Bình Hiện cơng tác tại: Trường Cao đẳng bán công Công nghệ Quản trị doanh nghiệp Là học viên cao học khóa 13 Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Mã số học viên: Cam đoan đề tài: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PHÚ HƯNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.; TS Đoàn Thanh Hà Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, không chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu (hoặc cơng bố phải nói rõ ràng thông tin tài liệu công bố); số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự TP.HCM ngày… tháng … năm… Tác giả Trần Thị Tuyến BẢNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT NGHĨA TIẾNG VIỆT TTCK Thị trường chứng khốn CTCK Cơng ty chứng khốn UBCKNN Ủy ban chứng khoán Nhà nước OTC Thị trường phi tập trung NYSE Thị trường cổ phiếu New York PHS Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TMCP Thương mại cổ phần VCBS Công ty Trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam TTGDCK Trung tâm giao dịch chứng khoán TTLKCK Trung tâm lưu ký chứng khoán NHCĐTT Ngân hàng định toán HOSE Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ĐTTC Đầu tư tài IT Cơng nghệ thơng tin NGHĨA TIẾNG NƯỚC NGỒI DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, HÌNH STT TÊN BẢNG, BIỂU, HÌNH TRANG Hình 1.1: Mơ hình viên kim cương Michael Porter 27 Hình 1.2: Mơ hình tổ chức VCBS 33 Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ cấu tổ chức công ty PHS 41 Hình 2.1 : Quy trình tóm tắt hoạt động mơi giới công ty PHS 42 Bảng 2.1 : Biểu phí mơi giới cơng ty PHS 44 Bảng 2.2 : Một số tiêu hoạt động kinh doanh công ty PHS (2010-2012) 46 Bảng 2.3: Doanh thu hoạt động chứng khốn cơng ty PHS (2011-2012) 47 Bảng 2.4: Một số tiêu tài PHS năm 2011, 2012 48 Bảng 2.5: Cơ cấu tài khoản khách hàng PHS tính đến tháng 12/2012 52 10 Bảng 2.6: 10 cơng ty chứng khốn có thị phần lớn sàn giao dịch 53 11 Bảng 2.7: Tình hình lao động công ty PHS 31/12/2012 55 12 Bảng 2.8: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty PHS 56 13 Bảng 2.9: Bảng thống kê vốn điều lệ, doanh thu, lợi nhuận trước thuế số cơng ty chứng khốn năm 2012 56 MỤC LỤC Lời cam đoan Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu, hình Mở đầu CHƯƠNG 1: NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHỐN 1.1 Cơng ty chứng khốn 1.1.1 Khái niệm cơng ty chứng khốn 1.1.2 Các nghiệp vụ cơng ty chứng khốn 1.2 Năng lực cạnh tranh công ty chứng khoán 1.2.1 Cạnh tranh lợi cạnh tranh .9 1.2.2 Năng lực cạnh tranh vai trò nâng cao lực cạnh tranh 12 1.2.3 Năng lực cạnh tranh cơng ty chứng khốn 14 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh 16 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh CTCK 23 1.2.6 Công cụ đánh giá lực cạnh tranh 27 1.3 Bài học kinh nghiệm để nâng cao lực cạnh tranh 32 1.3.1 Kinh nghiệm số công ty chứng khoán 32 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng 35 Kết luận chương 36 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PHÚ HƯNG 2.1 Khái quát Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng 37 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng 37 2.1.2 Cơ cấu tổ chức cấu nhân Công ty PHS 40 2.1.3 Các lĩnh vực hoạt động Công ty PHS 42 2.2 Kết hoạt động kinh doanh Công ty PHS 46 2.2.1 Đánh giá kết kinh doanh 46 2.2.2 Một số tiêu tài 48 2.3 Thực trạng lực cạnh tranh Công ty PHS 49 2.3.1 Những nhân tố tác động bên 49 2.3.2 Những nhân tố tác động bên 52 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh công ty PHS 58 2.4.1 Những kết đạt 58 2.4.2 Những tồn 59 2.4.3 Những nguyên nhân hạn chế 60 Kết luận chương 65 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG 3.1 Định hướng phát triển Cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng 66 3.1.1 Chiến lược phát triển trung dài hạn 66 3.1.2 Các mục tiêu xã hội cộng đồng 67 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty PHS 67 3.2.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ 68 3.2.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 68 3.2.3 Không ngừng nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin 69 3.2.4 Xây dựng sách khách hàng hợp lý 70 3.2.5 Phát triển hệ thống đại lý nhận lệnh 71 3.2.6 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu 72 3.2.7 Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội 72 3.2.8 Nâng cao tiềm lực tài 73 3.2.9 Đẩy mạnh chiến lược marketing 73 3.3 Một số đề xuất, kiến nghị 74 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 74 3.3.2 Kiến nghị với Ủy ban chứng khoán 77 3.3.3 Kiến nghị với Hiệp hội kinh doanh chứng khoán 78 Kết luận chương 78 Kết luận 79 Tài liệu tham khảo 80 Phụ lục 82 Phụ lục 83 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thị trường chứng khoán Việt Nam đời vào hoạt động thức từ năm 2000 Qua 12 năm hoạt động với nhiều thăng trầm thử thách, thị trường chứng khoán (viết tắt TTCK) Việt Nam đạt số thành tựu đáng khích lệ Quy mô thị trường ngày mở rộng thể gia tăng số lượng công ty niêm yết, tỷ lệ vốn hoá thị trường, gia tăng số tài khoản nhà đầu tư Cùng với phát triển thị trường, số lượng công ty chứng khoán (viết tắt CTCK) đời ngày nhiều Cho đến có 100 cơng ty chứng khoán cấp phép thành lập vào hoạt động Việt Nam Nhưng đến thời điểm có tới 71 cơng ty chứng khốn lỗ lũy kế, có cơng ty lớn Sự cạnh tranh CTCK ngày trở nên liệt hơn, đặc biệt bối cảnh Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế Chính vậy, để tồn phát triển CTCK khơng cịn cách khác phải tự nâng cao lực cạnh tranh việc đa dạng hoá, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ phục vụ khách hàng Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng (viết tắt PHS) thành lập vào 12/2006 với tên gọi ban đầu Công ty cổ phần chứng khoán Âu Lạc Năm 2008, PHS ký kết hợp tác với đối tác chiến lược Cơng ty CX Technology, Đài Loan Qua q trình tìm hiểu PHS, tơi thấy cơng ty đạt số thành tựu định từ thành lập vào hoạt động đến Tuy nhiên, thời buổi kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt nay, lực cạnh tranh công ty PHS tồn số hạn chế, chưa phát huy hết mạnh Vì vậy, tơi chọn đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng” làm luận văn Thạc sĩ kinh tế Mục đích nghiên cứu đề tài Hệ thống vấn đề CTCK, lực cạnh tranh CTCK làm sở lý luận cho đề tài nghiên cứu Đánh giá lực cạnh tranh Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng, nêu điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức, tồn nguyên nhân Các giải pháp kiến nghị để nâng cao lực cạnh tranh Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu nâng cao lực cạnh tranh Cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng Phạm vi nghiên cứu kết hoạt động kinh doanh Cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng hai năm 2011, 2012 Phương pháp nghiên cứu Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu khác thống kê, phân tích, tổng hợp Đề tài phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh cơng ty chứng khốn, khảo sát kinh nghiệm cơng ty chứng khốn khác Việt Nam Từ rút học có ý nghĩa lý luận thực tiễn, đảm bảo cho việc cạnh tranh lành mạnh, vững Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng Ý nghĩa khoa học, thực tiễn đề tài Hệ thống hóa luận điểm chủ yếu CTCK, nâng cao lực cạnh tranh CTCK rút kinh nghiệm có liên quan đến lực cạnh tranh Cơng ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng điều kiện hội nhập Phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng Khẳng định thành tựu, phân tích tồn cần khắc phục Đề xuất giải pháp nhằm góp phần nâng cao lực cạnh tranh Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng thời gian tới (2012-2015) Những đóng góp đề tài Về mặt khoa học: cung cấp số liệu thông tin cần thiết lực cạnh tranh, lợi cạnh tranh Cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng Đánh giá thực trạng Công ty, tồn tại, nguyên nhân tồn tại, góp phần tạo giải pháp giúp cho Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng phát triển ổn định bền vững Những đóng góp liên quan đến phát triển cơng ty: Góp phần hỗ trợ hoạch định sách để nâng cao lực cạnh tranh Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng giai đoạn 2012-2015 Những điểm đề tài Hệ thống hoá lý luận lực cạnh tranh lợi cạnh tranh Đưa phân tích đầy mẻ thực trạng lực cạnh tranh Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng Đề xuất hệ thống nhóm giải pháp vận dụng làm sở để tiếp tục nghiên cứu lực cạnh tranh Cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng nói riêng cơng ty kinh doanh chứng khốn nói chung Kết cấu đề tài Ngồi mở đầu kết luận, nội dung luận văn gồm có 03 chương sau: Chương 1: Năng lực cạnh tranh cơng ty chứng khốn Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng 71 Tuy nhiên phân loại khách hàng cá nhân thành hai nhóm: nhóm khách hàng truyền thống, nhóm khách hàng tiềm + Đối với nhóm khách hàng truyền thống, thường xun: Cơng ty nên áp dụng mức phí dịch vụ ưu đãi linh hoạt, giảm bớt thủ tục không cần thiết tạo thuận lợi cho khách hàng + Đối với nhóm khách hàng mới: Công ty nên áp dụng dịch vụ thiên việc cung cấp tiện ích đặt lệnh qua điện thoại, kiểm tra tài khoản qua điện thoại, sử dụng biểu phí thích hợp đồng thời cung cấp hoạt động bổ trợ ứng trước tiền cho người bán, công ty nên thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng nhằm phổ biến văn luật, hình thức giao dịch tạo gắn bó khách hàng với cơng ty, giúp nhà đầu tư có hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm, giúp khách hàng tiềm hiểu cơng ty nhiều Đồng thời, qua thu nhận phản hồi từ phía khách hàng dịch vụ cơng ty cung cấp Cơng ty cần mở hịm thư góp ý khách hàng để từ xác định khách hàng mong muốn phục vụ nào, đánh giá họ lực, thái độ phục vụ nhân viên Điều giúp công ty nghiên cứu khách hàng để hồn thiện dịch vụ có, sáng tạo thêm dịch vụ đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư Đó làm sở để khen thưởng thích đáng đặc biệt phận môi giới 3.2.5 Phát triển hệ thống đại lý nhận lệnh Xuất phát từ tình trạng thiếu sở vật chất phục vụ cho hoạt động môi giới Hiện nay, PHS có 01 trụ sở, 04 chi nhánh 02 phòng giao dịch Tuy nhiên, khách hàng chủ yếu tập trung trụ sở chi nhánh Hà Nội đông, đặc biệt ngày giao dịch tăng đột biến hội sở chính, chi nhánh phịng giao dịch q tải Chính thế, cơng ty cần phải nhanh chóng phát triển hệ thống đại lý nhận lệnh tỉnh, thành phố khác nước Cần tìm địa điểm thuận tiện, rộng cho đại lý Việc phát triển mở rộng đại lý nhận lệnh để phục vụ khách hàng nằm chiến lược phát triển lâu dài công ty nên công ty phải lựa chọn địa điểm tốt tỉnh, thành phố để từ dễ dàng chiếm 72 lĩnh thị trường Song, đại lý nhận lệnh phải đảm bảo chất lượng sở vật chất, cơng nghệ, nhân lực, tránh lãng phí sau 3.2.6 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu TTCK Việt Nam thị trường non trẻ sản phẩm, dịch vụ cung cấp nghèo nàn, chưa đa dạng, phong phú, khơng có nhiều sản phẩm để khách hàng lựa chọn Các khách hàng đến CTCK chủ yếu giao dịch cổ phiếu trái phiếu Các sản phẩm khác sản phẩm phái sinh, sản phẩm liên quan đến quản lý tài sản,… phổ biến TTCK nước phát triển chưa xuất TTCK Việt Nam Việc nghiên cứu bổ sung sản phẩm tăng cường sức cạnh tranh cho CTCK Chính thế, cơng ty nên đẩy mạnh việc nghiên cứu sản phẩm đồng thời nên cử người sang CTCK nước học hỏi thêm kinh nghiệm trước triển khai 3.2.7 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội Các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán tương đối phức tạp, sản phẩm dịch vụ cung cấp chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn khó kiểm sốt đe dọa đến lợi ích lâu dài cơng ty Tuy nhiên, hoạt động quản trị rủi ro CTCK dừng mức độ theo dõi, kiểm tra giao dịch Các công ty chưa đưa quy trình kiểm tra, kiểm sốt tổng thể hoạt động từ nghiệp vụ môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, quản lý danh mục đầu tư Đồng thời, cơng ty chưa có phần mềm, tiêu đánh giá rủi ro, đặc biệt với giao dịch tự doanh, repo trái phiếu, bảo lãnh phát hành Chính thế, cơng ty phải khơng ngừng tìm kiếm, tuyển dụng người có khả đảm nhận cơng việc bổ sung vào vị trí kiểm tra, kiểm sốt Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát đảm bảo phận thực quy trình nghiệp vụ xây dựng, hạn chế tối đa sai sót khơng đáng có đảm bảo lợi ích cho khách hàng, ngăn ngừa xử lý kịp thời hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp Ngồi cần có phân cơng phân nhiệm rõ ràng cho phịng, ban, cá nhân tránh tình trạng nhân viên phịng phải làm nhiều nghiệp vụ dẫn đến việc có sai sót khó xử phạt cách xác 73 3.2.8 Nâng cao tiềm lực tài Tiềm lực tài PHS cịn hạn chế Một yếu tố quan trọng để nâng cao lực cạnh tranh cơng ty chứng khốn nói chung PHS nói riêng tiềm lực tài Vì vậy, giai đoạn 2012-2015, PHS cần tập trung nâng cao tiềm lực tài cách: Thứ cổ đông Hội đồng quản trị góp vốn thêm để tăng nguồn vốn chủ sở hữu Thứ hai huy động vốn từ bên PHS phát hành cổ phiếu, trái phiếu cơng chúng; Hoặc PHS vay ngân hàng, tổ chức tín dụng khác Thứ ba sử dụng vốn vào hoạt động kinh doanh có hiệu quả, giảm thiểu chi phí khơng cần thiết để tránh lãng phí tìm giải pháp thích hợp để đồng vốn bỏ mang lại hiệu cao 3.2.9 Đẩy mạnh chiến lược marketing PHS cần tổ chức phận chăm sóc khách hàng, ln tạo cho khách hàng cảm giác tôn trọng đến công ty giao dịch Bộ phận có chức hướng dẫn khách hàng lần đầu giao dịch khai báo thông tin, trả lời thắc mắc khách hàng, tư vấn, giới thiệu sản phẩm công ty cho khách hàng, xây dựng văn hố giao dịch cơng ty PHS Nét văn hố thể qua phong cách, thái độ văn minh, lịch đội ngũ nhân viên, cách trang phục riêng, mang nét đặc trưng riêng PHS PHS cần xây dựng chiến lược marketing phù hợp nhằm tuyên truyền, quảng cáo, giới thiệu tiện ích sản phẩm dịch vụ PHS có đến đông đảo khách hàng để tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận, nắm bắt từ có thói quen sử dụng dịch vụ PHS Mở rộng dịch vụ đến loại hình khách hàng, khơng phân biệt khách hàng truyền thống hay khách hàng Các chi nhánh mặt cần giữ vững quan hệ khách hàng tại, mặt khác cần đẩy mạnh tìm kiếm, tiếp thị khách hàng, bao gồm Công ty cổ phần, TNHH thuộc sở hữu tư nhân kinh doanh có hiệu để mở rộng đối tượng khách hàng 74 3.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước - Hoàn thiện khung pháp lý cho TTCK: Muốn cho TTCK phát triển nhịp nhàng, đồng bộ, CTCK hoạt động lành mạnh, hiệu khơng thể thiếu khung pháp lý để điều chỉnh hành vi hoạt động chủ thể tham gia TTCK Luật Chứng khốn Quốc hội thơng qua có hiệu lực từ ngày 1/1/2007, văn hướng dẫn thi hành luật ban hành tháng đầu năm 2007 Riêng cơng ty chứng khốn, quan quản lý nhà nước ban hành quy chế tổ chức hoạt động cơng ty chứng khốn Đây sở pháp lý cho CTCK tái cấu theo hướng tăng quy mô vốn, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng phạm vi hoạt động Tuy nhiên văn pháp lý chưa cụ thể hướng dẫn vấn đề phát sinh từ thực tế để hướng hành vi, chủ thể hướng khn khổ pháp luật Vì vậy, cần phải có văn pháp lý quy định cách cụ thể chi tiết vấn đề như: + Quy định hình thức giao dịch, chứng từ điện tử ngành chứng khoán, quy định giao dịch kỳ hạn (repo), cho vay cầm cố chứng khoán, vay đầu tư chứng khoán… sở cho cơng ty chứng khốn triển khai hoạt động dịch vụ qua mạng hội nhập với giới + Bổ sung chế tài xử lý nghiêm minh dân sự, hình để phịng ngừa xử lý hành vi vi phạm hoạt động TTCK + Cùng việc hội nhập quốc tế gia nhập WTO, TTCK mở cửa, cần xây dựng lộ trình cụ thể mở cửa TTCK quy định tham gia góp vốn nước ngồi, quy định chuyển tiền nước ngồi, quy định tốn bù trừ đa phương với thị trường chứng khoán quốc tế đón đầu việc cơng ty Việt nam niêm yết thị trường nước + Ban hành quy định tổ chức hoạt động tổ chức định mức tín nhiệm (CRA) nhằm hỗ trợ thị trường trái phiếu phát triển 75 - Đẩy mạnh quản lý TTCK: Để tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh cơng bằng, bình đẳng hướng đến hiệu cao, quan quản lý cần quan tâm đến mặt hoạt động thị trường thông qua việc: + Xây dựng chuẩn mực tuân thủ cho đối tượng tham gia TTCK ban hành tiêu chuẩn giám sát thị trường chủ thể tham gia TTCK ví dụ quản trị cơng ty niêm yết, CTCK, nguyên tắc kinh doanh, quản trị rủi ro… Khi chủ thể tham gia thị trường chịu chế độ quản lý tạo nên môi trường cạnh tranh bình đẳng cơng + Nâng cao hiệu giám sát từ quan quản lý tăng cường vai trị, tham gia cơng chúng đầu tư phát dấu hiệu vi phạm + Nâng cao chất lượng tính độc lập kiểm toán, đặc biệt việc kiểm toán công ty đại chúng + Công khai minh bạch thông tin kịp thời, nâng cao chuẩn mực công bố thông tin bảo vệ công chúng đầu tư - Thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa tổng công ty Nhà nước kết hợp thực niêm yết TTCK Các tổng công ty nhà nước cơng ty có vốn lớn, có bề dày kinh nghiệm kinh doanh, hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành nghề q trình cổ phần hóa để hội nhập giới theo lộ trình WTO Với mức ảnh hưởng lớn đến kinh tế Việt Nam, hoạt động kinh doanh có hiệu việc niêm yết cổ phiếu tổng cơng ty có ý nghĩa quan trọng phát triển TTCK Việt Nam, giúp số TTCK trở thành thước đo kinh tế Việt Nam Ngoài việc niêm yết giúp cho nhiều chủ thể tham gia thị trường phát triển có hoạt động kinh doanh chứng khoán CTCK Việt Nam Do đó, quan quản lý vĩ mơ nhà nước cần tuyên truyền cho tổng công ty thấy lợi ích việc niêm yết hình thức quảng cáo công ty, nâng cao thương hiệu, kênh huy động vốn,… để tạo hàng hóa cho TTCK Việt Nam - Tạo điều kiện cho giao dịch mạng: Giao dịch mạng (giao dịch trực tuyến) tạo thay đổi mạnh mẽ hầu hết ngành chứng khốn giới: Thơng qua giao dịch trực tuyến, nhà đầu tư cá nhân tiếp cận nhanh chóng 76 dễ dàng thơng tin tài tin tức, báo cáo nghiên cứu liệu thị trường Dịch vụ công cụ cung cấp nhà môi giới trực tuyến tạo điều kiện cho người tham gia thị trường phân tích thơng tin cách xác Những thay đổi tạo điều kiện cho nhà đầu tư tham gia trực tiếp vào TTCK Những tiến nhanh chóng cơng nghệ thơng tin đóng góp lớn cho tăng trưởng giao dịch trực tuyến, tác động đến TTCK khía cạnh khác Thứ nhất, tăng giao dịch trực tuyến dẫn đến tăng khối lượng giao dịch biến động giá Thứ hai, việc tiếp cận thơng tin tài dễ dàng nhà đầu tư cá nhân làm cho thị trường trở nên động hơn, tạo nhiều nhà giao dịch theo ngày Thứ ba, khoảng cách thông tin nhà đầu tư tổ chức cá nhân thu hẹp đáng kể, tăng cường vị trí nhà đầu tư cá nhân Thứ tư, giao dịch trực tuyến dẫn đến cạnh tranh khốc liệt CTCK, từ buộc CTCK phải tự nỗ lực việc cung ứng dịch vụ tốt cho khách hàng Đây hội để CTCK thúc đẩy hoạt động kinh doanh Các quan quản lý cần rà soát lại quy định hành phép giao dịch trực tuyến khuyến khích phát triển Bên cạnh đó, CTCK cần cho phép phát triển sở hạ tầng - Phổ biến kiến thức tạo niềm tin cho công chúng đầu tư: Việc tăng hàng hóa cho TTCK phải tiến hành đồng thời với việc tăng cầu hành hóa Lĩnh vực chứng khốn cịn q mẻ với số đơng người dân Việt Nam số người biết chứng khoán chiếm tỷ lệ tương đối lớn hiểu biết cịn thiếu Do đó, việc phổ biến kiến thức tạo niềm tin cho công chúng đầu tư nhiệm vụ thiếu phát triển TTCK Việt Nam Cần tăng cường hoạt động đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền phổ cập rộng rãi kiến thức TTCK Để đảm bảo cho TTCK hoạt động ổn định phát triển, vấn đề xây dựng củng cố niềm tin cho công chúng đầu tư quan trọng + Cần quy định chặt chẽ việc quản lý tài sản CTCK, CTCK cần quản lý tách biệt tài sản công ty với tài sản khách hàng 77 + Cần thành lập tổ chức chuyên đánh giá mức tín nhiệm công ty Việc thành lập tổ chức cần thiết, tất TTCK phát triển có tổ chức Ở Việt Nam , giai đoạn đầu nên thành lập tổ chức thuộc nhà nước chuyên nghiên cứu đánh giá mức tín nhiệm cơng ty Tổ chức giúp cơng chúng có đầy đủ thơng tin công ty Nhờ vậy, công chúng có lựa chọn định xác + Xây dựng hệ thống cơng bố thơng tin cách cơng khai, xác, kịp thời có hiệu Trong điều kiện nay, tâm lý e ngại phải cơng khai hóa thơng tin tồn hầu hết doanh nghiệp, kể cơng ty có đủ điều kiện niêm yết Đây thực rào cản nguyên tắc TTCK tính cơng khai Để cơng chúng đầu tư tin tưởng vào doanh nghiệp, cần phải tạo cho doanh nghiệp Việt Nam thói quen cơng khai hóa tình hình tài chính, đặc biệt công ty niêm yết để đảm bảo quyền lợi hợp pháp nhà đầu tư - Xây dựng sách thuế thu nhập cá nhân: Bộ Tài cần xây dựng sách thuế thu nhập chứng khốn cho phù hợp với tình hình Chính sách thuế phải đảm bảo cơng bằng, tránh tình trạng đánh thuế lần bỏ sót cá nhân tổ chức phải chịu thuế 3.3.2 Kiến nghị với Ủy ban chứng khoán Ủy ban chứng khoán nên kết hợp với CTCK để đào tạo, cấp chứng đào tạo chuyên sâu Trong điều kiện có nhân lực đào tạo quy chứng khoán, số lượng nhân viên trái ngành chuyển sang việc Ủy ban chứng khốn giúp đỡ CTCK đào tạo chuyên sâu giúp công ty nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việc tiến hành đồng đại hóa công nghệ thông tin sở giao dịch chứng khoán lẫn trung tâm giao dịch chứng khoán Để hoạt động TTCK diễn sn sẻ hệ thống cơng nghệ phải đại Ủy ban chứng khốn Nhà nước cần nghiên cứu phương thức, điều kiện áp dụng, chế,… để sớm đưa cơng cụ chứng khốn phái sinh lên thị trường Hiện tại, TTCK Việt Nam phát triển theo chiều rộng chưa phát triển theo 78 chiều sâu Từ thành lập đến nay, chưa có sản phẩm chứng khốn đưa vào thị trường Đây nguyên nhân khiến cho TTCK tiềm ẩn rủi ro cao hấp dẫn so với thị trường ngoại tệ hay thị trường vàng 3.3.3 Kiến nghị với Hiệp hội kinh doanh chứng khốn Có thể nói từ thành lập đến nay, Hiệp hội kinh doanh chứng khốn Việt Nam chưa có nhiều đóng góp đáng kể với thành viên tham gia thị trường, chưa ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp để quy định hành vi ứng xử cán bộ, nhân viên hoạt động ngành Và Hiệp hội chưa có khả đề xuất định hướng chiến lược cho thị trường hay sách thúc đẩy phát triển công ty ngành Chẳng hạn như, việc phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, từ khai trương hoạt động thức TTCK Việt Nam đến nay, CTCK phải tự định hướng, tự trang bị hệ thống công nghệ thông tin cho Nếu Hiệp hội đứng thay mặt cho thành viên đàm phán với nhà cung cấp hệ thống công nghệ thông tin chuyên nghiệp thị trường phát triển toán giải vấn đề CTCK đơn giản hiệu nhiều Kết luận chương Chương đưa số biện pháp vi mô, vĩ mô để giải vấn đề nâng cao lực cạnh tranh ngành chứng khốn nói chung cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng nói riêng điều kiện hội nhập, cạnh tranh gay gắt Nhóm giải pháp nhằm giải vấn đề tồn mà cơng ty cịn vướng mắc, đồng thời phần giúp công ty cải thiện lực cạnh tranh để đứng vững thương trường 79 KẾT LUẬN Với kết cấu ba chương, đề tài nghiên cứu lý luận lực cạnh tranh cơng ty chứng khốn, làm tảng để đánh giá thực trạng Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng (PHS) mối quan hệ tương quan với công ty khác Từ đó, đề tài kiến nghị giải pháp thiết thực nhằm nâng cao lực cạnh tranh PHS bối cảnh kinh tế Nâng cao lực cạnh tranh Cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng (PHS) tiến trình khó khăn, phức tạp cần phát triển toàn diện đồng PHS nên tập trung khai thác mạnh tiềm hình ảnh, chất lượng dịch vụ, thương hiệu, uy tín để chiếm thị phần Đồng thời, PHS cần có chiến lược cụ thể, xác phù hợp với bối cảnh kinh tế Những nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh CTCK tảng để PHS nói riêng CTCK nói chung phát triển điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Đề tài đóng góp giải pháp vi mơ, vĩ mơ nhóm giải pháp tài để nâng cao lực cạnh tranh PHS CTCK khác gia nhập kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt Tuy nhiên, dù nỗ lực cố gắng đề tài tránh khỏi thiếu sót thời gian trình độ cịn hạn chế Rất mong nhận đóng góp Quý Thầy, Cô độc giả để đề tài hồn thiện hữu ích 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ủy ban chứng khoán nhà nước- Trung tâm nghiên cứu bồi dưỡng nghiệp vụ chứng khốn (2002), Giáo trình vấn đề chứng khoán thị trường chứng khoán, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội TS Bùi Thị Thanh Hương (2003), Vai trị cơng ty chứng khốn xây dựng thị trường chứng khốn Việt Nam, Tạp chí Chứng khoán Việt Nam, 2003 (02), 16-19 Quốc hội Việt Nam (2006), Luật chứng khốn, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội Bộ Tài Chính (2007), Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 ban hành Quy chế tổ chức hoạt động cơng ty chứng khốn, Cơng Báo, Hà Nội Thủ tướng phủ (2007), 128/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 việc phê duyệt đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam, Công báo, Hà Nội Thủ tướng phủ (2012), Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 phê duyệt chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 2020, Hà Nội Địa chỉ: http://p5media.vn/quan-tri-chien-luoc/cac-khai-niem/mo-hinhkim-cuong-cua-michael-porter Địa chỉ: http://www.doanhnhan.net/huong-dan-xay-dung-mot-so-ma-tranp53a4313.html Địa chỉ: www.interserco.com.vn/include/view_newsdetail.php?NewsID=1790&lang= 10 http://www.vcbs.com.vn/About/Management.aspx 11 Báo cáo thường niên PHS năm 2011, 2012 12 Phịng mơi giới PHS năm 2012 13 Địa chỉ: http://www.phs.vn/navi?page=services/feeschedule.jsp 14 Địa chỉ: http://www.hsx.vn/topgtgd/ 15 Phòng Nhân PHS năm 2012 81 16 Báo cáo thường niên công ty năm 2012: Cơng ty chứng khốn Sài gịn (SSI), Cơng ty Chứng khốn ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS), Cơng ty Chứng khốn Bảo Việt (BVSC), Cơng ty Chứng khốn ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (Agriseco), Cơng ty chứng khốn Đệ (FSC), Cơng ty chứng khốn Đệ (FSC), Cơng ty cổ phần chứng khốn VNDIRECT (VNDS), Cơng ty cổ phần chứng khốn Việt Nam (VNSEC) 17 Phịng Tư vấn tài PHS năm 2012 18 Địa chỉ: http://www.phs.vn/navi?page=about/team.jsp 82 PHỤ LỤC QUY TRÌNH TĨM TẮT DỊCH VỤ TƯ VẤN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PHÚ HƯNG (Nguồn: Phịng Tư vấn tài PHS năm 2012)[17] 83 PHỤ LỤC DANH SÁCH NHÂN VIÊN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PHÚ HƯNG CĨ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 84 85 (Nguồn: http://www.phs.vn/navi?page=about/team.jsp )[18] ... tranh cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng CHƯƠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY CHỨNG KHỐN 1.1 CƠNG TY CHỨNG KHỐN... kiến nghị để nâng cao lực cạnh tranh Cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu nâng cao lực cạnh tranh Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng Phạm vi... TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PHÚ HƯNG 2.1 KHÁI QT VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PHÚ HƯNG 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng Được
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần chứng khoán phú hưng ,

Từ khóa liên quan