0

(Luận văn thạc sĩ) hệ thống giám sát tài chính tại việt nam

118 123 0
  • (Luận văn thạc sĩ) hệ thống giám sát tài chính tại việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 19:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TẠ THU HỒNG NHUNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TẠ THU HỒNG NHUNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: NGƯT PGS.,TS LÝ HOÀNG ÁNH TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự cơng trình khoa học cụ thể: Tơi tên là: Tạ Thu Hồng Nhung Sinh ngày 19 tháng 01 năm 1990 Quê quán: Xã Bảo Khê, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên Địa thường trú: 282/65 Bùi Hữu Nghĩa, P2, Quận Bình Thạnh, TPHCM Là học viên lớp cao học 16B1 Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Mã số học viên: 020116140170 Cam đoan đề tài: “Hệ thống giám sát tài Việt Nam” Người hướng dẫn khoa học: NGƯT PGS., TS Lý Hoàng Ánh Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, không chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu Các số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự TP HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2016 Học viên Tạ Thu Hồng Nhung LỜI CẢM ƠN Trước hết, học viên xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến phòng Đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, đặc biệt giảng viên hướng dẫn NGƯT PGS., TS Lý Hồng Ánh trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt, giúp đỡ học viên với dẫn khoa học quý giá suốt trình nghiên cứu hồn thành đề tài "Hệ thống giám sát tài Việt Nam" Học viên xin chân thành cảm ơn Thầy/Cô giáo - Các nhà khoa học trực tiếp giảng dạy truyền đạt kiến thức khoa học chuyên ngành Tài ngân hàng năm tháng qua Học viên xin cảm ơn quan tâm động viên khuyến khích thơng cảm gia đình bạn bè thân thiết Do thời gian thực có hạn, kiến thức chun mơn cịn nhiều hạn chế nên luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót định Học viên mong nhận ý kiến đóng góp Thầy/Cơ giáo bạn đọc Xin chân thành cảm ơn! TP HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2016 Học viên Tạ Thu Hồng Nhung DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tên viết tắt ADB Tiếng Anh Tiếng Việt The Asian Development Bank Ngân hàng phát triển Châu Á Bảo hiểm tiền gửi BHTG BIS Bank for International Settlements Ngân hàng tốn quốc tế Bộ Tài Chính BTC CAR Capital Adequacy Ratio Hệ số an tồn vốn CTBH Cơng ty bảo hiểm CTCK Cơng ty chứng khốn CTTC Cơng ty tài IMF International Monetary Fund ICP Insurance Core Principles IOSCO Quỹ tiền tệ giới Các nguyên tắc hoạt động bảo hiểm International Organization of Tổ chức quốc tế Ủy ban Securities Commissions chứng khoán NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương NHNN Ngân hàng Nhà nước ROA Return on Asset ROE Return on Equity Tỷ số lợi nhuận ròng/ Tổng tài sản Tỷ số lợi nhuận ròng/ Vốn chủ sở hữu TCTD Tổ chức tín dụng TCVM Tài vi mơ TSC Tài sản có Tài sản nợ TSN Ủy ban chứng khoán nhà nước UBCKNN Ủy ban giám sát tài quốc gia UBGSTCQG Vốn tự có VTC WB World Bank Ngân hàng giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 Tên bảng Bảng hệ thống TCTD Việt Nam tính đến ngày 31/12/2015 Quy mơ vốn tự có nhóm NHTM Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 Các số thị trường chứng khoán Việt Nam 2012 - 2014 Các tiêu thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2011 - 2014 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR NHTM Việt Nam năm 2012 - 2015 Quy mơ vốn tự có TCTD Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 Tỷ lệ ROA, ROE TCTD Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 Dự phòng nghiệp vụ, tổng tài sản công ty kinh doanh bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 Tổng hợp vi phạm lĩnh vực chứng khoán Việt Nam năm 2014 Số lượng CTCK, Vốn chủ sở hữu, tổng doanh thu CTCK Việt Nam 2011 - 2014 Trang 24 25 26 27 53 55 56 58 59 61 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ SƠ ĐỒ Tên biểu đồ Trang 1.1 Mơ hình giám sát hợp Singapore 20 2.1 Mơ hình hệ thống giám sát tài Việt Nam 34 2.2 Cơ quan tra giám sát ngân hàng 39 2.3 Sơ đồ tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 40 2.4 Cục quản lý giám sát bảo hiểm 43 2.5 Cơ cấu tổ chức máy giám sát thị trường chứng khốn 46 2.6 Mơ hình tổ chức Ủy ban giám sát tài quốc gia 48 2.7 So sánh tỷ lệ nợ xấu báo cáo đánh giá lại giai đoạn 2011 - 2014 54 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÀI CHÍNH 1.1 KHÁI NIỆM HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VÀ RỦI RO CỦA HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 1.1.1 Hệ thống tài 1.1.2 Rủi ro hệ thống tài 1.1.2.1 Khái niệm .2 1.1.2.2 Các tiêu đo lường rủi ro hệ thống tài 1.2 KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG GIÁM SÁT HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu giám sát hệ thống tài 1.2.1.1 Khái niệm .3 1.2.1.2 Mục tiêu giám sát hệ thống tài .3 1.2.2 Nội dung giám sát hệ thống tài 1.2.2.1 Giám sát an tồn vĩ mơ 1.2.2.2 Giám sát an tồn vi mơ 1.3 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÀI CHÍNH 12 1.3.1 Khái niệm hệ thống giám sát tài 12 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống giám sát tài 12 1.3.3 Các tiêu đánh giá hoạt động hệ thống giám sát tài 13 1.3.3.1 Chỉ tiêu trực tiếp 14 1.3.3.2 Chỉ tiêu gián tiếp 14 1.4 CÁC MƠ HÌNH GIÁM SÁT TÀI CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MƠ HÌNH HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÀI CHÍNH TRÊN THẾ GIỚI .14 1.4.1 Mơ hình hệ thống giám sát theo đặc điểm thể chế 15 1.4.1.1 Khái niệm .15 1.4.1.2 Đặc điểm 15 1.4.1.3 Kinh nghiệm vận hành mơ hình hệ thống giám sát theo đặc điểm thể chế Trung Quốc .15 1.4.2 Mơ hình hệ thống giám sát theo chức 16 1.4.2.1 Khái niệm .16 1.4.2.2 Đặc điểm 16 1.4.2.3 Kinh nghiệm vận hành mơ hình hệ thống giám sát theo chức Pháp 16 1.4.3 Mô hình giám sát lưỡng đỉnh 17 1.4.3.1 Khái niệm .17 1.4.3.2 Đặc điểm 17 1.4.3.3 Kinh nghiệm vận hành mơ hình hệ thống giám sát lưỡng đỉnh Úc 17 1.4.4 Mơ hình giám sát tài hợp 18 1.4.4.1 Khái niệm .18 1.4.4.2 Đặc điểm 18 1.4.4.3 Kinh nghiệm vận hành mô hình hệ thống giám sát hợp Singapore 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM 22 2.1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM VÀ RỦI RO CỦA HỆ THỐNG .22 2.1.1 Khái quát thị trường tài Việt Nam 22 2.1.1.1 Đơi nét thị trường tài Việt Nam 22 2.1.1.2 Các tổ chức tín dụng 24 2.1.1.3 Các tổ chức kinh doanh chứng khoán 25 84 25 Dương Thị Bình Minh, Sử Đình Thành 2004, Lý thuyết tài tiền tệ, NXB Thống kê 26 Đỗ Thị Kim Hảo 2010,’Xu hướng giám sát học tổ chức hệ thống giám sát giới Việt Nam’, Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng, số 103, trang 56 – 68 27 Hà Huy Tuấn 2015, Xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015 vấn đề đặt ra, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, ngày 9/11/2015 28 La Hường 2009,‘Giám sát tài chính, học từ đổ vỡ hệ thống ngân hàng Iceland kinh nghiệm giám sát từ ngân hàng Trung Quốc’, Tạp chí chứng khoán, số trang 66-69 29 Lê Thị Mận 2012, Nghiệp vụ ngân hàng trung ương, NXB Lao động - Xã hội 30 Lê Thị Tuấn Nghĩa, Nguyễn Thành Nam 2010,‘Hồn thiện hệ thống giám sát tài Việt Nam’, Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng, số 101, trang 24-34 31 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2011, Báo cáo thường niên NHNN năm 2011 32 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2011, Báo cáo thường niên NHNN năm 2012 33 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2011, Báo cáo thường niên NHNN năm 2013 34 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2011, Báo cáo thường niên NHNN năm 2014 35 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2015, Báo cáo thống kê tính đến ngày 31/12/2015 36 Nguyễn Chí Đức, Nguyễn Minh Kiều, Hồng Trọng, 2012,‘Phân tích hệ thống giám sát tài ngân hàng Việt Nam’, Tạp chí khoa học, số 2, trang 17-25 85 37 Nguyễn Thái Hà 2011, ‘Khung pháp luật cho hệ thống giám sát tài Việt Nam từ đến 2020’, Tạp chí khoa học & đào tạo ngân hàng, số 106, trang 24-28 38 Nguyễn Thị Kim Thanh 2010,‘Hệ thống giám sát tài Việt Nam, thực trạng số định hướng phát triển’, Tạp chí Thị trường tài tiền tệ, số 12 trang 22-25 39 Phương Nhi 2015,’Phấn đấu nợ cơng giảm cịn khoảng 60.2% GDP’, báo điện tử phủ, truy cập ngày 18/20/2016 40 Tơ Ngọc Hưng cộng 2011, Hệ thống giám sát tài quốc gia, Chương trình KHCN trọng điểm cấp nhà nước, Bộ khoa học công nghệ, Hà Nội 41 Tơ Ngọc Hưng 2010, ‘Lộ trình xây dựng hồn thiện hệ thống giám sát tài Việt Nam tới năm 2020’, Tạp chí khoa học & đào tạo ngân hàng, số 102, trang 5-13 42 Ủy ban kinh tế Quốc hội 2012, Các tiêu giám sát tài chính, Nhà xuất tri thức, Hà Nội 43 Ủy ban giám sát tài quốc gia 2013, Báo cáo hoạt động Ủy ban giám sát tài quốc gia (2008-2012), định hướng hoạt động (20132015) 86 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Các tiêu đo lường rủi ro hệ thống tài theo ADB Nợ nước ngồi dịng tài Tỷ trọng vốn đầu tư trực Hoạt động đầu tư quan trọng phát triển tiếp = Lượng vốn đầu tư kinh tế quốc gia Vốn đầu tư trực tiếp đầu trực tiếp/GDP danh nghĩa tư gián tiếp hai dòng tiền vào kinh tế, Tỷ trọng vốn đầu tư gián đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư trực tiếp tiếp = Lượng vốn đầu tư tham gia quản lý, hoạt động lĩnh vực đầu tư khác gián tiếp/GDP danh nghĩa đầu tư gián tiếp, nhà đầu tư thơng qua việc mua cổ phẩn, chứng quỹ đầu tư… Tổng nợ GDP danh Chỉ số đo lường khả khoản nghĩa quốc gia, với ý nghĩa nguồn trả nợ lấy từ nguồn thu nhập hàng năm đất nước Tiền tệ tín dụng Tín dụng nội địa/GDP Chỉ số cảnh báo nguy khủng hoảng kinh danh nghĩa tế, mức tăng trường tín dụng phải hài hịa mức tăng trường GDP, cao tức thời kỳ tín dụng nóng Chỉ số thường tăng giai đoạn đầu khủng hoảng hệ thống ngân hàng Tốc độ tăng trưởng cung Chỉ số đo lường tính khoản kinh tế, tiền M1 M2 số cao có nguy khủng hoảng tiền tệ M2 (%GDP) Chỉ số đo lường độ sâu tài chính, số cao chứng tỏ hiệu việc chuyển từ tiền thành tài sản, hay hiệu việc đầu tư Số nhân tiền tệ M2/MB (Money Base) Chỉ số gắn với tự hóa tài 87 M2 (% Dự trữ ngoại hối) Chỉ số đo lường mức độ nợ hệ thống ngân hàng phần dự trữ ngoại hối Khi có dấu hiệu khủng hoảng, chủ thể thường đổi nội tệ ngoại tệ làm kênh dự trữ thay thế, số đo lường khả đáp ứng nhu cầu NHTW Tín dụng khu vực Khả tốn khu vực nhà nước công/GDP danh nghĩa CAR - Hệ số an toàn vốn Chỉ số đo lường mức vốn đáp ứng cho rủi ro tối thiểu= Vốn tự có/Tổng mà tổ chức tài gặp phải Hệ số thấp tài sản có rủi ro chứng tỏ định chế có vấn đề nguồn vốn, vốn không đủ để đảm bảo hoạt động an tồn Tín dụng NHTW cấp Chỉ số phản ánh tính khoản hệ thống cho tổ chức tài chính= tổ chức tài chính, số cao chứng tỏ Vốn NHTW cấp/Vốn tự có NHTW phải ứng phó, cứu trợ cho tổ chức tài (Tổng nợ phải trả) nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống Khu vực ngân hàng ROA= Thu nhập ròng/ Đây số đo lường khả sinh lời, nhiên Tổng tài sản bình quân số cao bất thường cần xem xét lại Tỷ trọng vốn/ Tổng tài sản Chỉ số thể mức độ đầy đủ sẵn sàng vốn để chống đỡ rủi ro tổ chức tài lĩnh vực phạm vi hoạt động họ Cho vay khu vực trọng Chỉ số thể mức độ tập trung vốn điểm kinh tế kinh tế vào hay vài lĩnh vực Nếu số cao, kinh tế dễ gặp phải rủi ro danh mục ( rủi ro tín dụng) dễ bị tác động yếu tố ngành nghề lĩnh vực Tỷ trọng cho vay Đã có nhiều khủng hoảng lây lan bắt nguồn từ lĩnh vực bất động sản khủng hoảng lĩnh vực, bất động sản lĩnh 88 vực nhạy cảm, dễ biến động giá, dễ bùng nổ đổ vỡ chu kỳ Tỷ trọng nợ xấu Đây tiêu chất lượng tín dụng, tỷ trọng nợ xấu cao, gây nên rủi ro tín dụng, ảnh hưởng đến khả khoản hệ thống Tổng cho vay/tổng tiền gửi Chỉ số thể khả huy động vốn ngân hàng, số cao, chứng tỏ khả huy động vốn kém, thể tính khoản Lãi suất Lãi suất thị trường Lãi suất nhân tố thể phần tình trạng liên ngân hàng/Lãi suất kinh tế, cần phân tích kỹ mức dao động lãi suất, thị trường tiền tệ đường cong lãi suất bên cạnh tỷ lệ lãi suất Thị trường chứng khoán trái phiếu Chỉ số giá chứng khoán Đây số tổng hợp loại chứng khoán niêm tổng hợp yết, số giá xuống thấp bất ổn thị trường Thương mại quỹ dự trữ ngoại hối Tỷ trọng thâm hụt tài Chỉ số tăng mạnh dấu hiệu dòng vốn nước khoản vãng lai = Thâm hụt vào ạt, dễ gây tượng bùng nổ giá tài tài khoản vãng lai/GDP sản tín dụng danh nghĩa Tỷ giá thực Khi đồng nội tệ tăng giá cao điều kiện thâm hụt tài khoản vãng lai, làm tình trạng thêm trầm trọng, nguy rủi ro ngoại hối cho kinh tế Dự trữ ngoại hối quốc gia Tỷ lệ dự trữ ngoại hối Sự tăng trưởng nhanh tín dụng nội địa liên quan tới nhập cầu tiền, cân ngân quỹ tín dụng tới khu vực cơng làm cạn kiệt quỹ dự trữ ngoại hối Nếu 89 tỷ lệ dự trữ ngoại (trong NHTW toàn hệ thống tài chính) nợ ngắn hạn thấp coi dấu hiệu, ảnh hưởng đến an toàn hệ thống Tỷ lệ dự trữ ngoại hối Chỉ số phản ánh mức đầy đủ dự trữ cách thức nhập mà hệ thống tài phản ứng với nhu cầu nhập kinh tế 90 PHỤ LỤC 2: MƠ HÌNH GIÁM SÁT THỂ CHẾ TẠI TRUNG QUỐC Nguồn: Group of Thirty G30, (2008), The structure of Financial Supervision Approaches and Challenges in a Global Marketplace 91 PHỤ LỤC 3: MƠ HÌNH GIÁM SÁT THEO CHỨC NĂNG TẠI PHÁP Nguồn: Group of Thirty G30, (2008), The structure of Financial Supervision Approaches and Challenges in a Global Marketplace 92 PHỤ LỤC 4: MƠ HÌNH GIÁM SÁT LƯỠNG ĐỈNH TẠI ÚC Nguồn: Group of Thirty G30, (2008), The structure of Financial Supervision Approaches and Challenges in a Global Marketplace 93 PHỤ LỤC 5: CÁC CHỈ TIÊU GIÁM SÁT NGÂN HÀNG THEO CAMELS C - Capital - An toàn Vốn Vốn (C1+C2)/Tổng TSC rủi ro nội vốn tự có mà ngân hàng hoạt động, bù đắp tổn thất từ loại rủi ro ngoại bảng VTC/Tổng TSC Các khoản dự trữ VTC A - Assets - Chất lượng TSC Nợ nhóm đến nhóm 5/VTC Dự phịng rủi ro/Tổng TSC Mức độ an toàn vốn thể mức Đa phần tài sản có ngân hàng khoản vay, cấp tín dụng cho khách hàng chất lượng tài sản có phản ánh chất lượng tín dụng, rủi ro Dự phịng rủi ro/Tổng TSC nhóm tín dụng ngân hàng, rủi ro yếu hoạt đến nhóm TSC sinh lời so với TSN phải trả lãi M - Management - Năng lực quản lý động ngân hàng Chỉ tiêu phản ánh lực quản lý lãnh đạo, trình độ chuyên Tốc độ tăng trưởng TSC Tốc độ tăng trưởng đầu tư tín dụng 10 Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nhìn chiến lược, kế hoạch hoạt 11 Tốc độ tăng trưởng/VTC từ lợi nhuận động… 12 Tốn thất hoạt động/Tổng TSC 13 Số lần vi phạm quy định E - Earnings - Khả sinh lời mơn, khả ứng phó với rủi ro, tuân thủ quy định, tầm Các tiêu phản ánh khả sinh 14 Thu nhập từ lãi/Tổng TSC lời, mục tiêu mà 15 Chi trả lãi/Tổng TSC ngân hàng hướng tới Lợi nhuận 16 Thu nhập trước thuế/Tổng TSC ngân hàng đến từ nguồn: thu 94 17 Thu nhập trước thuế/VCSH từ lãi, thu từ phí, thu từ kinh doanh 18 Lợi nhuận ròng/VTC ngoại tệ, thu nhập khác 19 Thu nhập trước thuế/Tổng nợ xố 20 Chi phí hoạt động/TSC sinh lời 21 Thu nhập lãi phí/TSC sinh lời L - Liquidity - Tính khoản 22 TSC động ngày/TSN động ngày 23 TSC động ngày/TSN động ngày 24 TSC động ngày /TSN động tháng 25 Tài sản khoản/Các khoản tiền gửi nợ ngắn hạn Một rủi ro gây hậu nghiêm trọng mà NHTM gặp phải rủi ro khoản, ngân hàng kinh doanh vốn tiền nên để đáp ứng nhu cầu người vay người gửi tiền, ngân hàng phải quản trị khoản tốt cần dự trữ cho hoạt động S - Sensitivity - Sự nhạy cảm với rủi ro thị Đây số phản ánh mức độ trường 26 Trạng thái ngoại tệ âm/VTC tác động yếu tố thị trường đến NHTM, hai loại rủi ro yếu từ thị trường rủi ro lãi 27 Trạng thái ngoại tệ dương/VTC 28 Trạng thái loại ngoại tệ/VTC 29 Lợi nhuận kinh doanh ngoại tệ/Tổng thu nhập 30 Tổng trạng thái ngoại tệ/Tổng TSC nội bảng 31 TSN đáo hạn đến tháng so với TSC đáo hạn đến tháng suất rủi ro tỷ giá 95 32 TSN đáo hạn từ đến 12 tháng/TSC đáo hạn từ đến 12 tháng 33 TSN đáo hạn năm/ TSC đáo hạn năm 96 PHỤ LỤC 6: Các tiêu cụ thể theo CAMEL cho cơng ty chứng khốn, cơng ty quản lý quỹ Cơng ty chứng khốn Cơng ty quản lý quỹ Mức độ đủ vốn - Capital - (C) VCSH/Tổng Tài sản Tỷ lệ vốn khả dụng VCSH/Vốn pháp định Tỷ lệ VCSH/Vốn pháp định Tỷ lệ vốn khả dụng Tỷ lệ lợi nhuận (lỗ) lũy kế/Vốn điều lệ Chất lượng tài sản - Assets (A) Tổng tài sản sau điều chỉnh rủi Tỷ lệ đầu tư dài hạn/VCSH ro/ Tổng tài sản Tỷ lệ dự phòng/(Đầu tư ngắn hạn + Tỷ lệ khoản phải thu hạn/ Đầu tư dài hạn + Khoản phải thu) Tổng tài sản Tỷ lệ khoản phải thu/ Tổng tài sản Năng lực quản trị - Management (M) Số năm làm lãnh đạo, số năm kinh Hội đồng quản trị/hội đồng thành nghiệm viên, ban kiểm soát lĩnh vực tài chính/chứng khốn Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tính ổn định vị trí lãnh đạo Cơng tác kiểm tốn nội chủ chốt Sự đầy đủ Quy trình nghiệp Cơ cấu cổ đơng/thành viên góp vụ theo quy định pháp luật vốn 97 10 Chính sách quản lý rủi ro tất Đoàn kết nội hoạt động 11 Đánh giá lực hoạt động 10 Ban điều hành hoạt động quản phận kiểm tra, kiểm soát nội lý điều hành 12 Chất lượng kiểm soát khoản tiền 11 Hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh gửi nhà đầu tư để giao dịch chứng khoán 13 Mức độ minh bạch thông tin tài 12 Quản trị rủi ro 14 Số năm hoạt động 14 Doanh số giao dịch cổ phiếu thực hiện/Tổng Doanh số giao dịch thị trường 16 VCSH công ty so với mặt chung 17 Tính ổn định khả tăng trưởng/VCSH 18 Tăng trưởng DT trung bình kỳ báo cáo 19 Sử dụng quỹ hỗ trợ toán Trung tâm lưu ký chứng khốn 20 Tình hình tuân thủ (vi phạm) quy định pháp luật lĩnh vực chứng khoá 98 21 Số lượng nghiệp vụ cấp phép công ty Khả sinh lợi - Earnings (E) 22 Lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu 13 Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 23 Lợi nhuận sau thuế/VCSH bình quân 14 Lợi nhuận sau thuế/VCSH đầu kỳ 15 Biên độ lợi nhuận 16 Hiệu danh mục đầu tư/quỹ 17 Hiệu danh mục đầu tư/quỹ mở 18 Hiệu quỹ đóng/quỹ thành viên/cơng ty đầu tư chứng khoán 19 Độ lệch chuẩn Tracking Error Chất lượng khoản - Liquidity (L) 24 Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 25 Tiền + tương đương tiền/Nợ ngắn 21 Tiền tương đương/Nợ ngắn hạn 20 Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn hạn ... TRẠNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÀI CHÍNH VIỆT NAM 33 2.2.1 Cấu trúc hệ thống giám sát tài Việt Nam 33 2.2.1.1 Các quan giám sát hệ thống tài Việt Nam 33 2.2.1.2 Đặc điểm hệ thống giám sát tài Việt. .. lẻ hệ thống giám sát như: mơ hình hệ thống giám sát tài giới, số đo lường hiệu hoạt động giám sát tài chính, đánh giá cấu tổ chức hệ thống giám sát tài Việt Nam, điều kiện yêu cầu hệ thống giám. .. trường tài chính, tổ chức tài trung gian 1 CHƯƠNG LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÀI CHÍNH 1.1 KHÁI NIỆM HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VÀ RỦI RO CỦA HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 1.1.1 Hệ thống tài Hệ thống tài hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) hệ thống giám sát tài chính tại việt nam ,

Từ khóa liên quan