0

(Luận văn thạc sĩ) hiệu quả hoạt động thu ngân sách nhà nước tại cục thuế thành phố hồ chí minh

93 27 0
  • (Luận văn thạc sĩ) hiệu quả hoạt động thu ngân sách nhà nước tại cục thuế thành phố hồ chí minh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 19:16

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VŨ DUY DÂN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VŨ DUY DÂN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÊ THỊ TUYẾT HOA TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 TÓM TẮT LUẬN VĂN Ngân sách nhà nước quỹ tiền tệ tập trung nhà nước, kế hoạch tài nhà nước Nhà nước thông qua hoạt động thu ngân sách nhà nước để hình thành nên quỹ tiền tệ, mặt đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngày cao, mặt khác cịn góp phần điều tiết vĩ mơ, điều hịa thu nhập thực sách cơng xã hội Do đó, xem xét hiệu hoạt động thu ngân sách nhà nước Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh nội dung quan trọng cần quan tâm ngành thuế thành phố nói riêng nước nói chung Đề tài nghiên cứu lý luận NSNN, thu NSNN, khái niệm hiệu hoạt động thu NSNN, tiêu phản ánh hiệu thu NSNN nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động thu NSNN Qua sở lý luận trên, đề tài phân tích thực trạng hoạt động thu NSNN Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế Nhằm đánh giá hiệu hoạt động thu ngân sách nhà nước Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, đề tài sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích - tổng hợp sở lý luận số liệu Từ nội dung trên, đề tài đánh giá hiệu hoạt động thu NSNN Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh chưa cao thông qua việc kết hợp tiêu số thuế yêu cầu truy thu qua kiểm tra giảm dần tỷ lệ nợ đọng tiền thuế cao so với yêu cầu Tổng cục Thuế, tỷ lệ người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế gia tăng từ năm 2011 đến năm 2015 Trên sở thực trạng hoạt động thu NSNN Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, đề tài đưa giải pháp đề xuất số kiến nghị với Tổng cục Thuế quan khác có liên quan nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu hoạt động thu NSNN Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh LỜI CAM ĐOAN Tơi tên là: Vũ Duy Dân Sinh ngày 27 tháng năm 1989 Chỗ nay: 7/14/10E, đường 182, KP3, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh Là học viên cao học: Khóa 16 Trường Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Mã học viên cao học số: 020116140023 Cam đoan luận văn: “Hiệu hoạt động thu ngân sách nhà nước Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh” Người hướng dẫn khoa học: PGS., TS Lê Thị Tuyết Hoa Luận văn thực Trường Đại học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn công trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan danh dự tơi TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2016 Tác giả Vũ Duy Dân LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn tới: Trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng đào tạo sau Đại học Trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện giúp đỡ để tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn PGS.,TS Lê Thị Tuyết Hoa nhiệt tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ suốt q trình thực luận văn Cơ giúp tơi có khả tổng hợp tri thức khoa học, kiến thức thực tiễn để vận dụng chúng vào luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp tơi Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ, động viên suốt trình học tập nghiên cứu làm luận văn Xin trân trọng cảm ơn./ TP Hồ Chí Minh, ngày …… tháng … năm 2016 Tác giả Vũ Duy Dân DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTC : Bộ Tài CT : Cục thuế CCT : Chi cục Thuế CQT : Cơ quan thuế DN : Doanh nghiệp DNNN : Doanh nghiệp nhà nước DNTN : Doanh nghiệp tư nhân ĐTNN : Đầu tư nước FDI : Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment) GDP : Tổng sản phẩm quốc nội GTGT : Giá trị gia tăng HĐBT : Hội đồng trưởng HĐND : Hội đồng nhân dân MST : Mã số thuế NNT : Người nộp thuế NS : Ngân sách NSNN : Ngân sách nhà nước TCT : Tổng cục Thuế TMS : Phần mềm quản lý thuế tập trung TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TNCN : Thu nhập cá nhân TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt TPP : Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans Pacific Partnership Agreement) UBND : Ủy ban nhân dân WTO : Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình thu NSNN Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh 11 Bảng 2.2: Tỷ lệ thu ngân sách so với pháp lệnh quy định…………………… 11 Bảng 2.3: Cơ cấu thu ngân sách nhà nước 21 Bảng 2.4: Kết đăng ký, cấp mã số thuế………………………………… 22 Bảng 2.5: Thống kê tình hình nộp hồ sơ khai thuế NNT 26 Bảng 2.6: Các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ NNT năm 2015……………… 26 Bảng 2.7: Bảng tổng hợp kết hướng dẫn thực sách thuế 31 Bảng 2.8: Kết tra thuế qua năm 31 Bảng 2.9: Số tra so với kế hoạch tra……………………… 33 Bảng 2.10: Kết kiểm tra doanh nghiệp……………………………… 34 Bảng 2.11: Kết kiểm tra, tra thuế với doanh nghiệp ĐTNN…… 35 Bảng 2.12: Tình hình nợ đọng tiền thuế từ 2012 đến 2015………………… 36 Bảng 2.13: Kinh phí thực cơng tác thu NSNN qua năm…………… 37 Bảng 2.14: Bảng tổng hợp tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động thu NSNN Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh……………………………… 37 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Việt Adam Smith 1998, Kinh tế thương mại dịch vụ, NXB Thống kê, Hà Nội Adam Smith 1723-1790, Nghiên cứu chất nguyên nhân giàu có nhân loại Lê Văn Ái Bùi Tiến Hanh 2010, Giáo trình Quản lý thu ngân sách nhà nước, NXB Tài chính, Hà Nội Ăng ghen 1962, Nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu Nhà nước, NXB Sự thật, Hà Nội Bộ Tài 2010, Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế Bộ Tài 2013, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý thuế Bộ Tài 2013, Thơng tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 quy định chi tiết xử phạt vi phạm hành thuế Các Mác Ăng Ghen 1961, Tuyển tập Các Mác Ăng Ghen, Tập 2, XNB Sự thật, Hà Nội Chính phủ Việt Nam 2013, Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Quản lý thuế Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế 10 Chính phủ Việt Nam 2013, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành thuế cưỡng chế thi hành định hành thuế 11 Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh 2012 - 2016, Báo cáo hàng năm 2011 - 2015 12 Phan Thị Mỹ Dung Lê Quốc Hiếu 2015, ‘Các yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế doanh nghiệp’, Tạp chí tài chính, kỳ số (năm 2015), trang 11-16 13 Bùi Đại Dũng 2007, Hiệu chi tiêu ngân sách tác động vấn đề nhóm lợi ích số nước giớ, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Nguyễn Thị Thùy Dương 2011, Quản lý thuế Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 15 Ngân hàng Thế Giới 2011, Cải cách thuế Việt Nam: Hướng tới hệ thống hiệu công hơn, Ban Quản lý kinh tế Xóa đói Giảm nghèo Khu vực Châu Á Thái Bình Dương 16 Bùi Tiến Hanh Phạm Thị Hồng Phương 2010, Giáo trình quản lý tài cơng, NXB Tài chính, Hà Nội 17 Vương Thị Thu Hiền 2008, Hoàn thiện hệ thống sách thuế Việt Nam điều kiện gia nhập WTO, Luận án tiến sĩ, Học viện Tài 18 Từ điển Lepetit Lasousse, 1999, Paris, trang 57 19 Lê Thị Mỹ Linh 2015, Hồn thiện cơng tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp địa bàn Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Đà Nẵng 20 Dương Thị Bình Minh Sử Đình Thành 2004, Lý thuyết tài tiền tệ, NXB Thống kê, Hà Nội 21 Nguyễn Mai Phương 2003, Đổi hoàn thiện hệ thống quản lý thu thuế Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học – Tài Marketing 22 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2006, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 23 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2012, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 24 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2015, Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng năm 2015 25 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2015, Luật phí lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 26 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2014, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 27 Thủ tướng Chính phủ 2011, Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 việc phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 28 Tổng cục Thuế 2010, Quyết định số 502/2010/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 việc quy định chức năng, nhiệm vụ phòng thuộc Cục Thuế 29 Tổng cục Thuế 2010, Quyết định số 503/2010/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 việc 10 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cấu tổ chức Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế 30 Tổng cục Thuế 2013, Quyết định số 688/QĐ-TCT ngày 22 tháng 04 năm 2013 việc ban hành hệ thống số đánh giá hoạt động quản lý thuế 31 Tổng cục Thuế 2010, Quyết định số 879/QĐ-TCT ngày 15 tháng 05 năm 2015 việc ban hành Quy trình Quản lý khai thuế, nộp thuế kế toán thuế 32 Tổng cục Thuế 2015, Báo cáo tổng kết công tác thuế 2010-2014 33 Từ điển kinh tế thị trường Trung Quốc 1978 34 Đặng Thị Bạch Vân tháng 2014, ‘Xoay quanh vấn đề người nộp thuế tuân thủ thuế’, Tạp chí Phát triển Hội nhập, số 16 (tháng 5-6/2014), trang 59-63 35 Trần Hữu Ý 2015, Nâng cao hiệu thu ngân sách nhà nước Cục thuế tỉnh Bình Phước, Luận văn thạc sĩ, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh 36 Các trang web: http://www.mof.gov.vn; http://www.hcm.gov.vn; http://thitruongtaichinh.vn; https://www.wikipedia.org; http://tapchitaichinh.vn; Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Anh 37 Fischer et al 1992, ‘tax compliance model’ 38 Gerald Chau* and Patrick Leung 2009, ‘A critical review of Fischer tax compliance model: A research synthesis’, Journal of Accounting and Taxation Vol.1 (2) (July, 2009), pp 034-040 61 quy định Về công tác hỗ trợ người nộp thuế, ngành thuế thành phố tiếp nhận giải đáp, hướng dẫn kịp thời vướng mắc cho tổ chức, cá nhân nộp thuế thông qua việc trả lời điện thoại, văn trực tiếp quan thuế; tổ chức đối thoại để giải đáp vướng mắc tiếp thu ý kiến đề xuất, kiến nghị người nộp thuế nhằm hồn thiện sách, chế độ thuế; tôn vinh kịp thời doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực tốt nghĩa vụ thuế Thứ ba, bước chuẩn hóa nội dung tuyên truyền, hỗ trợ thống triển khai toàn ngành Thực rà sốt lại tồn hệ thống tài liệu tun truyền, hỗ trợ người nộp thuế, bao gồm: thông tin sở liệu ngành thuế, tài liệu hướng dẫn kê khai thuế, văn pháp luật thuế, ấn phẩm tuyên truyền thuế, bảng áp phích, pa nơ… Ngồi ra, thơng qua việc triển khai hoàn thiện phận giao dịch “một cửa”, hình thức hỗ trợ việc tiếp nhận giải yêu cầu người nộp thuế theo yêu cầu cải cách Theo đó, người nộp thuế có yêu cầu hướng dẫn, giải đáp vướng mắc sách thuế, quản lý thuế giải thủ tục hành thuế tạo điều kiện thuận lợi nhất, người nộp thuế cần liên hệ phục vụ điểm tập trung, qua nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều phận; đồng thời đảm bảo giám sát công chức thuế việc thực giải yêu cầu, thủ tục hành thuế Cuối cùng, để làm vấn đề nêu đòi hỏi phải có nguồn kinh phí Vì vậy, cần tăng cường kinh phí cho cơng tác tun truyền, hỗ trợ người nộp thuế Cần có mức hỗ trợ định cho cán làm công tác tuyên truyền Đồng thời phải đầu tư lớp học tập kỹ giao tiếp, thiết kế trang phục gọn gàng, lịch cho cán làm công tác tuyên truyền hỗ trợ Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến sách thuế cục thuế phải chủ động thực rà soát văn quy phạm pháp luật thành phố ban hành Liệt kê văn khơng cịn hiệu lực, văn lỗi thời, không hợp lý, văn thường xuyên phải cập nhật Đối với văn lỗi thời, không hợp lý cần phải tham mưu để UBND, HĐND thành phố sửa đổi kịp thời 62 Với văn thường xuyên phải cập nhật định ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ tơ, xe máy tham mưu cho UBND/HĐND thành phố phân quyền cho cục trưởng cục thuế ký thông báo bổ sung giá sản phẩm mới, sản phẩm thay đổi giá Làm đảm bảo thu đúng, thu đủ tiền thuế vào NSNN, tránh thất thu NSNN 3.2.7 Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật người nộp thuế Việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế người nộp thuế quan trọng, số lượng doanh nghiệp quản lý tăng nhanh số lượng cán công chức ngành cịn q Ý thức chấp hành pháp luật người nộp thuế có tốt cơng tác thu NSNN dễ dàng đạt hiệu cao Để làm cần phải thực số biện pháp cụ thể sau: Tiếp tục đẩy mạnh đổi phương thức tuyên truyền sách pháp luật thuế đa dạng hoá nội dung phương pháp tuyên truyền, phân loại đối tượng để lựa chọn cách thức tiếp cận hiệu nhằm nâng cáo đồng thuận hiểu biết người nộp thuế, đồng tình chia sẻ trách nhiệm ngành, tổ chức toàn thể xã hội, đặc biệt dịch vụ hỗ trợ tổ chức, cá nhân người nộp thuế để nâng cao hiểu biết tính tự giác tuân thủ việc thực nghĩa vụ thuế Thường xuyên nắm bắt tình hình giải đáp kịp thời khó khăn vướng mắc đảm bảo thực thuận lợi hiệu quả, nhằm tạo điều kiện tốt cho người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh Nâng cao chất lượng hoạt động phận “một cửa”, “một cửa liên thông”để giải thủ tục hành chính; biểu dương kịp thời cá nhân, tổ chức người nộp thuế có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ thuế, đồng thời xử lý nghiêm túc trường hợp có hành vi trốn thuế, gian lận, chây ỳ không chấp hành nghiêm túc nghĩa vụ thuế Thường xuyên tổ chức nâng cao chất lượng buổi hội nghị đối thoại doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt cho người nộp thuế giải vướng mắc trình thực nghĩa vụ thuế; khuyến khích người nộp thuế sử dụng ứng dụng tin học hỗ trợ kê khai thuế theo công nghệ mã vạch chiều để nâng cao chất lượng kê khai thuế hạn chế nhiều sai sót cơng tác kê khai 63 thuế; tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt việc kê khai thuế người nộp thuế phát kịp thời trường hợp kê khai không đúng, không đủ từ có biện pháp chấn chỉnh, xử phạt để nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật thuế; tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, giải nhanh chóng hồ sơ khai thuế khơng gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người nộp thuế Công khai hoá trụ sở quan thuế loại giấy tờ, biểu mẫu quy trình giải thủ tục thuế để người nộp thuế biết đảm bảo thuận lợi cho việc giám sát thực Phối hợp với ngành chức tổ chức tập huấn cho đội ngũ kế tốn doanh nghiệp có kiến thức vững vàng nghiệp vụ kế tốn, am hiểu sách pháp luật thuế, có nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế người nộp thuế 3.2.8 Tăng cường công tác tra, kiểm tra chấp hành pháp luật thuế Tăng cường công tác tra, kiểm tra thuế nhiệm vụ trọng tâm nhằm ngăn ngừa, phát xử lý kịp thời vi phạm thuế Trong đó, tra, kiểm tra thuế CQT giữ vị trí quan trọng việc nâng cao hiệu lực, hiệu công tác thu NSNN nhằm đáp ứng yêu cầu chế thu NSNN đại dựa tuân thủ, tự nguyện NNT Để làm điều đó, thời gian tới cần thực số vấn đề sau: Thứ nhất, phân loại có hệ thống đối tượng kiểm tra thuế Tăng cường cơng tác kiểm tra, phân tích hồ sơ trụ sơ quan thuế đảm bảo thực kiểm tra 100% hồ sơ khai thuế bàn, kịp thời phát sai sót việc kê khai thuế người nộp thuế; Trong q trình phân tích tập trung theo nhóm ngành kinh doanh kinh doanh chế biến hải sản, xây dựng, có hoạt động đầu tư dự án để rút ngắn thời gian, mang lại hiệu cao Xây dựng thực kiểm tra thuế theo chuyên đề tập trung số ngành nghề kinh doanh trọng điểm sau kiểm tra thuế bàn phải lập bảng kê liệt kê đơn vị kiểm tra, đơn vị có dấu hiệu vi phạm để kịp thời đưa vào kế hoạch tra, kiểm tra hàng năm nhằm xử lý vi phạm chống thất thu thuế Thứ hai, tăng cường đội ngũ thanh, kiểm tra thuế đạt chuyên môn nghiệp vụ phẩm chất đạo đức tốt đồng thời xử lý nghiêm trường hợp nhũng nhiễu, 64 nhận hối lộ cán thanh, kiểm tra thuế Yếu tố người giữ vị trí quan trọng, khối lượng công việc nhiều, đối tượng quản lý đa dạng phức tạp nên Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh cần bổ sung thêm nhân cho hoạt động kiểm tra, tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho đội ngũ kiểm tra thuế, trọng đào tạo, trang bị kiến thức kinh tế ngành, kỹ tin học, ngoại ngữ hay cụ thể chuẩn hóa tiêu chuẩn trình độ nghiệp vụ cán làm công tác tra, kiểm tra thuế: trình độ chun mơn tối thiểu phải đại học lĩnh vực kinh tế, tài - ngân hàng, kế tốn - kiểm tốn, có thâm niên công tác ngành Thuế ngành kinh tế khác từ 2-3 năm trở lên Xây dựng đội ngũ cán tra, kiểm tra sạch, vững mạnh có khả hồn thành tốt nhiệm vụ giai đoạn mới; tăng cường bồi dưỡng lĩnh trị vững vàng, có trình độ chun mơn nghiệp vụ sâu có kỹ tra, kiểm tra Thứ ba, tin học hóa tra, kiểm tra thuế Xây dựng, hoàn thiện hệ thống sở liệu người nộp thuế phục vụ hiệu cho công tác tra, kiểm tra Hệ thống sở liệu người nộp thuế cần đảm bảo cung cấp nội dung liên quan đến người nộp thuế thông tin chung người nộp thuế, tình hình sản xuất kinh doanh kê khai nộp thuế, tình hình tuân thủ pháp luật NNT Triển khai áp dụng rộng rãi ứng dụng tin học công tác kiểm tra, tra thuế, cập nhật đầy đủ sở liệu thông tin người nộp thuế, áp dụng tiêu chí đánh giá rủi ro để phân tích, lựa chọn lên kế hoạch kiểm tra Ngành thuế, quan cấp phép đầu tư, hải quan, công an, ngân hàng…cần tăng cường xây dựng sở liệu kết nối thơng tin để có hệ thống thơng tin đảm bảo cho q trình quản lý thuế nói chung hoạt động phân tích rủi ro, kiểm tra xử lý vi phạm nói riêng Ngồi ra, tăng cường chế phối hợp phận tra, kiểm tra thuế với phận khác CQT Hoạt động kiểm tra hồ sơ khai thuế phận tra, kiểm tra cần phối hợp nhiều phận liên quan nhằm xác định tính xác số liệu lưu trữ thông tin người nộp thuế, phận quản lý kê khai, kế toán thuế, phận tổng hợp xử lý liệu, phận quản lý nợ thuế 65 Thứ tư, Chuẩn bị kế hoạch tra, kiểm tra kỹ lưỡng trước lúc trình định tra, kiểm tra, tránh hình thức Chú trọng tới nội dung phân tích hồ sơ khai thuế CQT nhằm tìm mâu thuẫn phát sinh hồ sơ; cân đối, so sánh, đối chiếu liệu có liên quan nhằm tìm nội dung nghi ngờ để xác định dấu hiệu vi phạm Điều tra khảo sát thơng tin, tình hình đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mơ hình tổ chức kinh doanh, sở trực thuộc, hình thức quản lý kinh doanh, biểu vi phạm thường xảy Thứ năm, triển khai định tra, kiểm tra Trước tiến hành kiểm tra, trưởng đoàn phải bao quát toàn nội dung cần thiết cụ thể cho tra, kiểm tra; rà sốt đề cương để từ phân công cho thành viên kiểm tra nội dung cụ thể Việc phân công dựa sở lực, sở trường thành viên đoàn để phân công Kiểm tra số nội dung hành vi vi phạm pháp luật thuế thường xảy Đảm bảo tất tra, kiểm tra thời gian quy định Về công tác kiểm tra nội cần cải tiến phương pháp kiểm tra, điều động cán từ chi cục khác để tiến hành kiểm tra chéo, đảm bảo minh bạch, công khai 3.2.9 Tăng cường quản lý thu nợ tiền thuế, tiền phạt Như phân tích trên, cơng tác quản lý thu nợ cịn nhiều hạn chế nên năm có số nợ đọng tăng cao (khoảng 10%) không đạt tiêu Tổng cục Thuế đặt hàng năm (5%) Điều phản ánh lực công tác quản lý nợ thấp Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu cơng tác thu nợ cần phải kiên thực biện pháp sau: Thứ nhất, tăng cường biện pháp quản lý nợ, thực tốt quy trình quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng tổng thu NSNN địa bàn xuống ngưỡng Tổng cục Thuế giao Cục thuế thành phố khẩn trương đạo phận tra, kiểm tra thuế, kê khai thuế, quản lý nợ thuế chi cục thuế rà sốt, phân tích, tình trạng nợ thuế, đối chiếu với số nợ đối 66 tượng nợ thuế; tổ chức đốc thu phát sinh số thuế phải nộp Trong q trình đơn đốc thu nợ, cần tăng cường đối thoại với doanh nghiệp nợ thuế, củng cố hồ sơ trường hợp có nợ thuế lớn, kéo dài để tổ chức cưỡng chế thu nợ thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật Công khai thông tin trường hợp nợ thuế chây ì phương tiện thơng tin đại chúng theo quy định luật quản lý thuế Thứ hai, xử lý khoản nợ chờ xử lý nợ nộp vào ngân sách chờ điều chỉnh để giảm hai tiêu xuống mức thấp đẩy mạnh việc phối hợp với kho bạc nhà nước, phối hợp phận chức cục thuế, chi cục thuế để khắc phục tình trạng tiền thuế nộp ngân sách chờ điều chỉnh Đối với số nợ khơng cịn đối tượng thu (bỏ trốn, tích, giải thể, phá sản) lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền khoanh nợ, xố nợ Thứ ba, nợ có khả thu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người nộp thuế thời gian quy định, thực biện pháp cưỡng chế cần thiết thực theo quy trình gọi điện, mời lên làm việc, thuyết phục; phát hành 100% thông báo đến đối tượng nợ để đôn đốc thu; nợ chây ỳ, nợ lớn tài doanh nghiệp khó khăn mời lên lập biên yêu cầu nộp có văn giải trình với CQT Đối với trường hợp chây ỳ, khó thu thực cưỡng chế nợ thuế lệnh thu; thực thu qua việc bù trừ hoàn thuế; phong tỏa tài khoản; cưỡng chế biện pháp thu hồi hóa đơn… Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng tin học quản lý nợ, thu nợ thuế, ngành thuế hoàn thiện phần mềm ứng dụng quản lý nợ thuế để tổng hợp kịp thời, đầy đủ tình hình, phục vụ việc đạo quan thuế cấp tăng cường đào tạo người sử dụng quan thuế cấp ứng dụng quản lý nợ… Rà soát khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tiến hành biện pháp đôn đốc đưa số nợ vào ngân sách nhà nước, hệ thống ứng dụng để đôn đốc thu nợ Cuối cùng, cần theo dõi chặt chẽ biến động thường xuyên khoản nợ thuế, phân tích, đánh giá phân loại nợ theo tính chất để có kế hoạch thu nợ 67 hiệu kiến nghị xử lý theo quy định Gắn trách nhiệm quản lý nợ, đôn đốc thu nợ cho cán để làm tiêu chí bình xét thi đua hàng năm, kịp thời động viên, khen thưởng tổ chức, cá nhân thực tốt nhiệm vụ thu nợ 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Tổng cục Thuế 3.3.1.1 Hoàn thiện sách thu ngân sách nhà nước - Chính sách thuế phải bao quát đầy đủ đối tượng chịu thuế điều kiện hội nhập, phát sinh nhiều ngành nghề như: thuế đầu tư tài chính, kinh doanh mạng, thu thuế với ngành taxi giá rẻ Uber… - Hệ thống sách thuế phải minh bạch, dễ hiểu Ngơn từ sách thuế khơng đa nghĩa, tránh trường hợp đơn vị hiểu theo ý khác nhau, CQT Cụ thể văn thuế việc tính tốn giá đất chồng chéo luật ban hành nghị định thơng tư thường lâu sau ban hành gây khó cho CQT NNT việc thực hoạt động với nhà nước - Nâng cao tính cơng hệ thống sách thuế Như kết điều tra, khảo sát cho thấy, hệ thống sách thuế cịn thiếu công đối tượng nộp thuế khác thuế TNCN bất công ngưỡng thu nhập tính thuế cá nhân nước ngồi cá nhân nước; thuế TNDN bất công việc ưu đãi thuế doanh nghiệp nước doanh nghiệp đầu tư nước ngồi Điều làm nghĩa vụ thuế khơng cơng người với người khác doanh nghiệp với doanh nghiệp khác nên ảnh hưởng tới đời sống cá nhân hay lực cạnh tranh doanh nghiệp Trong xu hội nhập cần phải giảm bớt điểm bất cơng - Hồn thiện hệ thống sách thuế theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, thực cam kết mà Việt Nam ký với quốc tế khu vực việc gia nhập tổ chức thương mại giới (WTO), TPP giảm dần loại thuế với xe ô tô ngoại nhập, giảm thuế suất thuế xuất nhập 68 3.3.1.2 Đơn giản hố quy trình quản lý thuế Kiến nghị tổng cục thuế nghiên cứu đơn giản, giảm bớt bước công việc không cần thiết số quy trình quản lý, số quy trình ban hành từ lâu, có nhiều điểm khơng cịn phù hợp luật NSNN thay đổi luật sách thuế sửa đổi, bổ sung nhiều; điều kiện thủ tục hành thuế ngày đơn giản quy trình rườm rà tạo thêm cơng việc phải làm cho cán thuế, phải tăng thêm biên chế không cần thiết mà lẽ tăng cường cho phận chức trọng yếu tra, kiểm tra thuế tốt 3.3.1.3 Hoàn thiện cấu tổ chức quản lý thuế Kiến nghị cho phép sáp nhập phòng Quản lý thu nợ cưỡng chế nợ thuế vào phòng kê khai kế toán thuế để thống quản lý dễ dàng hay phương án sáp nhập chi cục thuế có số doanh nghiệp quản lý ít, số thu nhỏ vào với tiết kiệm chi phí hành lớn 3.3.2 Kiến nghị với cấp uỷ, quyền địa phương Để đảm bảo thực quản lý tốt tất nguồn thu địa bàn toàn thành phố để tránh thất thu cho NSNN đề nghị thời gian tới UBND thành phố uỷ quyền cho sở chuyên môn ký ban hành số văn điều chỉnh mức thu phí, lệ phí, giá đất, giá tính thuế tài nguyên, bảng giá tính lệ phí trước bạ tơ, xe máy sở có nghiên cứu giá thị trường hàng năm… Có làm kịp thời thu đúng, thu đủ vào NSNN UBND thành phố cần phải có sách khuyến khích đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư, tăng thu nhập cho tầng lớp dân cư, qua tạo nguồn thu bền vững ổn định cho ngân sách địa phương Đồng thời, xây dựng chế phối hợp quan để tạo thuận lợi việc trao đổi công việc, đối chiếu số liệu công tác kiểm tra chéo quan nhà nước nối kết đăng ký thuế cho doanh nghiệp Sở Kế Hoạch Đầu Tư cục thuế mà thành phố triển khai 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương luận văn đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu thu NSNN Cục thuế thành phố thời gian tới Để có sở đề giải pháp thực có tính khả thi, tác giả phân tích thực trạng hiệu hoạt động thu NSNN cách tồn diện nhất, sau đưa giải pháp mang tính phù hợp với thành phố Các giải pháp đưa ra, đề cập tồn diện đến yếu tố có tác động đến việc nâng cao hiệu thu NSNN nhiều phương diện thể chế, chế điều hành thu NSNN, ý thức chấp hành pháp luật thuế người nộp thuế Qua đó, để nhằm tạo điều kiện tăng cường khai thác nguồn thu tiềm sẵn có; sử dụng có hiệu tiết kiệm kinh phí tổ chức thu, tạo điều kiện thơng thống cho doanh nghiệp từ đạt hiệu cao công tác thu, đáp ứng nhu cầu chi ngày tăng địa phương 70 KẾT LUẬN Luận văn với đề tài “Hiệu hoạt động thu ngân sách nhà nước Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh” cho nhìn khái qt hiệu hoạt động thu ngân sách nhà nước Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh rút hạn chế nguyên nhân giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015 Cụ thể, luận văn giải số nhiệm vụ sau: Thứ nhất, hệ thống hoá lý luận thu ngân sách nhà nước, vai trò thu ngân sách nhà nước, khái niệm hiệu hoạt động thu ngân sách nhà nước đưa tiêu nhân tố ảnh hưởng hiệu hoạt động thu ngân sách nhà nước Thứ hai, luận văn phân tích thực trạng thu ngân sách Cục thuế thành phố hiệu thu ngân sách nói chung địa bàn thành phố từ năm 2011 đến năm 2015 Qua xác định kết đạt hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác thu ngân sách nhà nước theo tiêu chí gồm cơng tác quản lý kê khai, nộp thuế; tra, kiểm tra… Thứ ba, sở phân tích, đánh giá thực trạng hiệu thu ngân sách cục thuế thành phố, luận văn đưa quan điểm định hướng hồn thiện cơng tác thu NSNN giai đoạn tới gồm giải pháp cụ thể việc hồn thiện cơng tác thu NSNN gồm: Đẩy mạnh cải cách hành chính, đại hố ngành thuế; tăng cường cơng tác tun truyền, phổ biến sách thuế; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế; nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức thuế; đảm bảo sở vật chất, tài phục vụ cơng tác thu NSNN Bên cạnh đó, luận văn đưa kiến nghị với tổng cục thuế, cấp uỷ quyền địa phương để cơng tác 71 thu ngân sách hoàn thiện thời gian tới Do thời gian làm luận văn có hạn, tác giả chưa có điều kiện nghiên cứu chuyên sâu chi tiết nên học viên mong nhận đóng góp ý kiến thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp người quan tâm để luận văn hồn thiện Bên cạnh đó, học viên tự đặt cho nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu để đề tài nghiên cứu có tính chất khoa học thực tiễn MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Thu ngân sách nhà nước 1.1.1 Khái niệm 1.1.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước 1.1.1.2 Khái niệm thu ngân sách nhà nước 1.1.2 Vai trò thu ngân sách nhà nước 1.1.3 Nguyên tắc thu ngân sách nhà nước 1.1.4 Nguồn thu ngân sách nhà nước 1.1.4.1 Thuế 1.1.4.2 Phí, lệ phí 1.1.4.3 Phân biệt thuế với phí, lệ phí 1.2 Hiệu hoạt động thu ngân sách nhà nước 1.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động thu ngân sách nhà nước 1.2.2 Chỉ tiêu phản ánh hiệu hoạt động thu ngân sách nhà nước 11 1.2.2.1 Tỷ lệ thu ngân sách GDP 13 1.2.2.2 Tỷ lệ nợ đọng tiền thuế 13 72 1.2.2.3 Tỷ số thu ngân sách chi phí cho hoạt động thu ngân sách nhà nước 14 1.2.2.4 Tỷ lệ doanh nghiệp tra, kiểm tra (%) số thuế truy thu bình quân qua tra, kiểm tra 14 1.2.2.5 Số thuế thu hồi số doanh nghiệp/cá nhân bị cưỡng chế thuế 16 1.2.2.6 Tỷ lệ người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế tỷ lệ công chức thuế bị kỷ luật 16 1.2.3.Sự cần thiết nâng cao hiệu hoạt động thu ngân sách nhà nước 17 1.2.4.Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động thu ngân sách nhà nước 18 1.2.4.1 Nhóm nhân tố từ ngành thuế 19 1.2.4.2 Nhóm nhân tố từ người nộp thuế 21 1.2.4.3 Nhóm nhân tố khác 22 Kết luận chương 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 24 2.1 Giới thiệu tổng quan Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh 24 2.2 Khái quát tình hình thu ngân sách nhà nước Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh 25 2.2.1 Tình hình doanh số thu ngân sách nhà nước 25 2.2.2 Tình hình thu ngân sách nhà nước so với pháp lệnh quy định 26 2.2.3 Tình hình cấu thu ngân sách nhà nước 26 2.3 Thực trạng hoạt động thu ngân sách nhà nước Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh 27 2.3.1 Công tác đăng ký, cấp mã số thuế 27 2.3.2 Công tác quản lý kê khai, nộp thuế 29 2.3.3 Cơng tác tun truyền hệ thống sách thuế ban hành văn hướng dẫn 30 2.3.4 Công tác tra kiểm tra 33 2.3.5 Quản lý thu nợ tiền thuế, tiền phạt 38 73 2.3.6 Chi phí cho hoạt động thu ngân sách nhà nước 40 2.4 Thực trạng hiệu hoạt động thu ngân sách nhà nước Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh 41 2.4.1 Tiêu chí - tỷ lệ thu ngân sách nhà nước GDP 43 2.4.2 Tiêu chí - Tỷ lệ nợ đọng tiền thuế 43 2.4.3 Tiêu chí - Tỷ số thu ngân sách chi phí 44 2.4.4 Tiêu chí - Các tiêu chí tra, kiểm tra 44 2.4.5 Tiêu chí - Số thuế thu hồi số doanh nghiệp/cá nhân bị cưỡng chế 44 2.4.6 Tiêu chí – Các tiêu chí thể vi phạm pháp luật thuế 45 2.4.7 Nghiên cứu hài lòng người nộp thuế Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh Error! Bookmark not defined 2.5 Đánh giá hiệu hoạt động thu ngân sách nhà nước Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh 45 2.5.1 Kết đạt 45 2.5.2 Hạn chế 47 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 48 2.5.3.1 Nguyên nhân từ phía quan thuế 48 2.5.3.2 Nguyên nhân từ phía người nộp thuế 50 2.5.3.3 Nguyên nhân từ chế sách 50 Kết luận chương 50 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 51 3.1 CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ GIAI ĐOẠN 2011-2020 51 3.1.1 Mục tiêu tổng quát cải cách hệ thống thuế đến năm 2020 51 3.1.2 Mục tiêu, yêu cầu cải sách thuế đến năm 2020 52 3.1.3 Mục tiêu, yêu cầu cải cách quản lý thuế đến năm 2020 54 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động thu ngân sách nhà nước Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh 54 74 3.2.1 Đảm bảo sở vật chất, hệ thống công nghệ phục vụ hoạt động thu ngân sách nhà nước 54 3.2.2 Nâng cao hiệu hoạt động máy thu ngân sách nhà nước 55 3.2.3 Sử dụng hiệu nguồn tài phục vụ cơng tác thu ngân sách nhà nước 56 3.2.4 Nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức thuế 56 3.2.5 Đẩy mạnh cải cách hành chính, đại hố ngành thuế 58 3.2.6 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sách thuế 60 3.2.7 Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật người nộp thuế 62 3.2.8 Tăng cường công tác tra, kiểm tra chấp hành pháp luật thuế 63 3.2.9 Tăng cường quản lý thu nợ tiền thuế, tiền phạt 65 3.3 Kiến nghị 67 3.3.1 Kiến nghị với Tổng cục Thuế 67 3.3.1.1 Hồn thiện sách thu ngân sách nhà nước luật thuế chuyên ngành 67 3.3.1.2 Đơn giản hố quy trình quản lý thuế 68 3.3.1.3 Hoàn thiện cấu tổ chức quản lý thuế 68 3.3.2 Kiến nghị với cấp uỷ, quyền địa phương 68 Kết luận chương 69 KẾT LUẬN 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục số 1: Mơ hình tổ chức máy Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh BAN LÃNH ĐẠO CỤC THUẾ Phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT Phòng Kê khai Kế tốn thuế Phịng Quản lý nợ CC thuế 04 Phòng Kiểm tra thuế 04 Phòng tra thuế Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng Phòng Tổng hợp NVụ Dự tốn Phịng Quản lý thuế TNCN Phịng Kiểm tra nội Phòng Tin học Phòng Tổ chức cán 24 CHI CỤC THUẾ Đội Nghiệp vụ dự toán TT-HT NNT Đội Kê khai Kế toán thuế Tin học Đội Kiểm tra quản lý nợ thuế Đội Quản lý thuế Thu nhập cá nhân Đội Hành Nhân Tài vụ Ấn Đội Trước bạ thu khác Nguồn: Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/1/2010 Bộ Tài chín Một số Đội thuế liên xã phường Phịng Hành chínhQuản trị TVAC ... đánh giá hiệu hoạt động thu ngân sách nhà nước nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động thu ngân sách nhà nước ? - Thực trạng hoạt động thu ngân sách nhà nước Cục thu? ?? Thành phố Hồ Chí Minh đạt kết... - Hiệu hoạt động thu ngân sách Cục thu? ?? Thành phố Hồ Chí Minh có hạn chế ? Nguyên nhân hạn chế ? - Giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động thu ngân ngân sách nhà nước Cục thu? ?? Thành phố Hồ Chí Minh. .. Cục thu? ?? Thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động thu ngân sách nhà nước Cục thu? ?? Thành phố Hồ Chí Minh 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HIỆU QUẢ
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) hiệu quả hoạt động thu ngân sách nhà nước tại cục thuế thành phố hồ chí minh ,

Từ khóa liên quan