0

(Luận văn thạc sĩ) các yếu tố tác động đến quyết định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh

112 100 0
  • (Luận văn thạc sĩ) các yếu tố tác động đến quyết định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 19:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LÊ QUÝ TƯỜNG MINH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LÊ QUÝ TƯỜNG MINH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 Người hướng dẫn khoa học: PGS., TSKH NGUYỄN NGỌC THẠCH TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 TÓM TẮT LUẬN VĂN Nghiên cứu có năm mục tiêu là: (1) Tổng hợp sở lý thuyết hành vi người tiêu dùng trực tuyến yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng trực tuyến, thương mại điện tử hình thức mua sắm trực tuyến (2) Phân tích hành vi tiêu dùng hình thức mua sắm trực tuyến người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh (3) Nhận diện phân tích yếu tố ảnh hưởng ước lượng mức độ ảnh hưởng yếu tố đến định mua sắm trực tuyến người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh (4) Phân tích, đánh giá thực trạng mua sắm trực tuyến người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh Và (5) Đề xuất hàm ý quản trị cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua sắm trực tuyến thị trường TP.HCM nhằm mục đích nâng cao khả phục vụ, thỏa mãn nhu cầu khách hàng đạt hiệu cao kinh doanh Nghiên cứu vận dụng phương pháp chủ yếu nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định tính nhằm mục đích thu thập hiểu biết sâu sắc yếu tố tác động đến định mua sắm trực tuyến người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh Nghiên cứu định lượng thực kỹ thuật vấn trực tiếp với mẫu có kích thước n = 200 người tiêu dùng mua sắm trực tuyến TP HCM nhằm khẳng định yếu tố giá trị, độ tin cậy thang đo kiểm định mơ hình lý thuyết yếu tố tác động đến định mua sắm trực tuyến người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh Dữ liệu sau thu thập phân tích phần mềm xử lý thống kê SPSS 20 Kết nghiên cứu cho thấy thang đo lường khái niệm nghiên cứu sau điều chỉnh cho người tiêu dùng TP HCM, đạt độ tin cậy giá trị Kết kiểm định cho thấy mơ hình lý thuyết phù hợp với liệu khảo sát Kết phân tích hồi quy bội cho thấy mơ hình thu từ phân tích nhân tố khám phá (EFA) có đầy đủ sáu yếu tố gồm: nhận thức thích thú, ảnh hưởng xã hội, tin tưởng, tiện lợi, tính hữu ích nhận thức rủi ro tác động có ý nghĩa đến định mua sắm trực tuyến người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh Mơ hình giải thích 82.39% biến thiên biến phụ thuộc định mua sắm trực tuyến người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh Kết nghiên cứu giúp cho doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa trực tuyến hiểu rõ yếu tố tác động đến định mua sắm trực tuyến người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh Từ đó, định hướng việc thiết kế phát triển chức năng, dịch vụ đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Kết nghiên cứu cịn góp phần bổ sung thêm vào hệ thống thang đo mơ hình nghiên cứu yếu tố tác động đến định mua sắm trực tuyến người tiêu dùng LỜI CÁM ƠN Trước hết, tơi xin tỏ lịng biết ơn gửi lời cám ơn chân thành đến Phó Giáo sư – Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Ngọc Thạch, người trực tiếp hướng dẫn luận văn, tận tình bảo hướng dẫn tơi tìm hướng nghiên cứu, tiếp cận thực tế… nhờ tơi hồn thành luận văn cao học Tơi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô Khoa Quản trị kinh doanh quý thầy cô Khoa Sau đại học – trường Đại học Ngân Hàng Tp.HCM truyền đạt cho tơi kiến thức bổ ích suốt hai năm học vừa qua Ngồi ra, q trình học tập, nghiên cứu thực đề tài tơi cịn nhận nhiều quan tâm, góp ý, hỗ trợ quý báu quý đồng nghiệp, bạn bè Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: Ba mẹ người thân gia đình hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian qua đặc biệt thời gian theo học khóa thạc sỹ trường Đại học Ngân Hàng Tp.HCM LÊ QUÝ TƯỜNG MINH LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2017 Ký tên LÊ QUÝ TƯỜNG MINH MỤC LỤC CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Tổng quan cơng trình nghiên cứu nước nước ngồi 1.4 Mục tiêu nghiên cứu 1.4.1 Mục tiêu tổng quát 1.4.2 Mục tiêu cụ thể 1.5 Câu hỏi nghiên cứu 1.6 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6.1 Đối tượng 1.6.2 Phạm vi nghiên cứu 1.7 Phương pháp nghiên cứu 1.8 Đóng góp đề tài 1.9 Bố cục đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết hành vi tiêu dùng 2.1.1 Các định nghĩa hành vi tiêu dùng 2.1.2 Nghiên cứu hành vi tiêu dùng 2.1.3 Khái niệm mua sắm trực tuyến (online shopping) 2.1.4 Lợi ích mua sắm trực tuyến 2.2 Các lý thuyết liên quan 11 2.2.1 Lý thuyết hành động hợp lý 11 2.2.2 Lý thuyết hành vi dự định 12 2.2.3 Thuyết nhận thức rủi ro 13 2.2.4 Thuyết thống chấp nhận sử dụng công nghệ 14 2.3 Một số nghiên cứu liên quan 15 2.3.1 Nghiên cứu hành vi mua hàng trực tuyến người tiêu dùng Liu Xiao (2004) 15 2.3.2 Các yếu tố tác động đến hành vi mua hàng trực tuyến người tiêu dùng Iran Morteza A Safavi (2006) 16 2.3.3 Hành vi người tiêu dùng mua hàng trực tuyến Anders Hasslinger cộng (2007) 17 2.3.4 Nghiên cứu yếu tố tác động đến ý định mua hàng trực tuyến Hossein Rezaee Dolat Abadi cộng (2011) 19 2.4 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 21 2.4.1 Giả thuyết nghiên cứu 21 2.4.1.1 Sự tiện lợi 21 2.4.1.2 Nhận thức thích thú 21 2.4.1.3 Nhận thức tính hữu ích 22 2.4.1.4 Ảnh hưởng xã hội 22 2.4.1.5 Nhận thức rủi ro 23 2.4.1.6 Sự tin tưởng 24 2.4.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 25 CHƯƠNG 26 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Quy trình nghiên cứu 26 3.2 Phương pháp nghiên cứu 27 3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 27 3.2.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 27 3.2.2.1.Thống kê mô tả 27 3.2.2.2 Kiểm định độ tin cậy đánh giá thang đo 28 3.2.2.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 29 3.2.2.4 Phân tích hồi quy đa biến 31 3.2.2.5 Kiểm định ANOVA 31 CHƯƠNG 33 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 33 4.2 Kết nghiên cứu 34 4.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo phân tích nhân tố 34 4.2.1.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha 34 4.2.1.2 Phân tích nhân tố EFA 37 4.2.2 Kiểm định hệ số tương quan Pearson’s 41 4.2.3 Phân tích hồi quy 42 4.2.4 Thảo luận kết phân tích hồi quy 44 4.2.5 Kiểm định khác biệt 45 4.2.5.1 Kiểm định khác biệt theo giới tính 45 4.2.5.2 Kiểm định khác biệt theo độ tuổi 46 4.2.5.3 Kiểm định khác biệt theo thu nhập 48 4.3 Phân tích yếu tố tác động đến định mua sắm trực tuyến người tiêu dùng thành phố hồ chí minh 49 4.3.1 Sự tiện lợi 49 4.3.2 Nhận thức thích thú 50 4.3.3 Tính hữu ích 52 4.3.4 Ảnh hưởng xã hội 53 4.3.5 Nhận thức rủi ro 55 4.3.6 Sự tin tưởng 56 CHƯƠNG 59 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Đề xuất giải pháp 60 5.2.1 Sự tiện lợi 60 5.2.2 Nhận thức thích thú 61 5.2.3 Sự hữu ích 61 5.2.4 Ảnh hưởng xã hội 62 5.2.5 Nhận thức rủi ro 63 5.2.6 Sự tin tưởng 63 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 64 KẾT LUẬN 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 r Communalities Initial Extraction STL5 1,000 ,662 STL3 1,000 ,678 STL1 1,000 ,675 STL4 1,000 ,686 NTTT2 1,000 ,745 NTTT5 1,000 ,709 NTTT3 1,000 ,755 NTTT4 1,000 ,773 NTTT1 1,000 ,600 THI3 1,000 ,770 THI2 1,000 ,831 THI4 1,000 ,869 AHXH3 1,000 ,772 AHXH2 1,000 ,740 AHXH1 1,000 ,581 AHXH5 1,000 ,689 AHXH4 1,000 ,666 RR2 1,000 ,731 RR1 1,000 ,727 RR5 1,000 ,703 STT2 1,000 ,763 STT1 1,000 ,686 STT5 1,000 ,677 STT4 1,000 ,697 STT3 1,000 ,531 Extraction Method: Principal Component Analysis s Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings % of Cumulative % of Cumulative Variance % Total Variance % Initial Eigenvalues % of Cumulative Component Total Variance % Total 9,577 38,308 38,308 9,577 38,308 38,308 3,676 14,703 14,703 2,063 8,251 46,559 2,063 8,251 46,559 3,433 13,732 28,436 1,855 7,421 53,980 1,855 7,421 53,980 3,232 12,930 41,365 1,686 6,745 60,725 1,686 6,745 60,725 2,774 11,097 52,463 1,331 5,324 66,048 1,331 5,324 66,048 2,420 9,679 62,142 1,204 4,814 70,863 1,204 4,814 70,863 2,180 8,721 70,863 ,713 2,853 73,715 ,691 2,762 76,477 ,649 2,594 79,072 10 ,541 2,166 81,238 11 ,517 2,067 83,304 12 ,466 1,865 85,170 13 ,434 1,737 86,907 14 ,423 1,692 88,600 15 ,379 1,515 90,114 16 ,356 1,425 91,539 17 ,356 1,422 92,961 18 ,329 1,315 94,276 19 ,267 1,068 95,344 20 ,248 ,993 96,337 21 ,225 ,899 97,236 22 ,205 ,821 98,056 23 ,183 ,733 98,789 24 ,167 ,667 99,457 25 ,136 ,543 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis t Component Matrixa Component STT5 ,709 NTTT3 ,690 NTTT2 ,685 THI2 ,682 NTTT4 ,681 STL4 ,671 STL3 ,669 AHXH3 ,664 THI4 ,662 THI3 ,661 STT4 ,660 AHXH2 ,648 STT2 ,646 STT3 ,628 AHXH4 ,628 AHXH1 ,626 NTTT5 ,623 STL1 ,607 AHXH5 ,597 NTTT1 ,590 STL5 ,588 STT1 ,553 -,504 -,512 -,509 RR5 RR1 RR2 Extraction Method: Principal Component Analysis.a a components extracted ,503 u Rotated Component Matrixa Component NTTT4 ,801 NTTT3 ,792 NTTT2 ,791 NTTT5 ,780 NTTT1 ,716 AHXH2 ,788 AHXH3 ,783 AHXH5 ,750 AHXH4 ,749 AHXH1 ,661 STT2 ,795 STT1 ,790 STT4 ,747 STT5 ,676 STT3 ,566 STL5 ,746 STL1 ,746 STL4 ,707 STL3 ,703 THI4 ,842 THI2 ,790 THI3 ,762 RR1 ,848 RR2 ,812 RR5 ,777 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations v Component Transformation Matrix Component ,485 ,467 ,454 ,412 ,356 ,210 -,612 -,055 ,390 -,228 ,358 ,538 ,488 -,697 ,026 -,005 -,084 ,518 -,090 ,404 -,586 ,200 -,254 ,617 ,373 ,269 -,212 -,804 ,304 ,063 ,064 ,242 ,502 -,302 -,763 ,113 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization w PHÂN TÍCH EFA BIẾN PHỤ THUỘC FACTOR /VARIABLES QDMTT1 QDMTT2 QDMTT3 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS QDMTT1 QDMTT2 QDMTT3 /PRINT INITIAL KMO EXTRACTION ROTATION /FORMAT SORT BLANK(.5) /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /CRITERIA ITERATE(25) /ROTATION VARIMAX /METHOD=CORRELATION Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity ,750 Approx Chi-Square 346,905 df Sig ,000 Communalities Initial Extraction QDMTT1 1,000 ,815 QDMTT2 1,000 ,828 QDMTT3 1,000 ,828 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2,472 82,390 82,390 ,275 9,182 91,573 ,253 8,427 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 2,472 % of Variance 82,390 Cumulative % 82,390 x Component Matrixa Component QDMTT3 ,910 QDMTT2 ,910 QDMTT1 ,903 Extraction Method: Principal Component Analysis.a a components extracted Rotated Component Matrixa a Only one component was extracted The solution cannot be rotated y PHÂN TÍCH HỒI QUY REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT QDMTT /METHOD=ENTER NTTT AHXH STT STL THI RR /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) Regression Variables Entered/Removeda Variables Variables Entered Removed Model Method RR, NTTT, THI, AHXH, STL, Enter STTb a Dependent Variable: QDMTT b All requested variables entered Model Summaryb Change Statistics Std Error R Model R Adjusted Square R Square ,797a ,635 ,624 of the R Square F Estimate Change Change ,45038 ,635 df1 56,032 df2 193 Sig F Durbin- Change Watson ,000 a Predictors: (Constant), RR, NTTT, THI, AHXH, STL, STT b Dependent Variable: QDMTT ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 68,194 11,366 Residual 39,149 193 ,203 107,342 199 Total a Dependent Variable: QDMTT b Predictors: (Constant), RR, NTTT, THI, AHXH, STL, STT F 56,032 Sig ,000b 1,681 z Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error Collinearity Statistics Beta -,168 ,212 NTTT ,269 ,056 AHXH ,124 STT t Sig Tolerance VIF -,793 ,429 ,269 4,804 ,000 ,602 1,661 ,053 ,133 2,364 ,019 ,597 1,675 ,175 ,057 ,182 3,082 ,002 ,542 1,846 STL ,199 ,055 ,212 3,642 ,000 ,557 1,795 THI ,143 ,056 ,147 2,570 ,011 ,576 1,735 RR ,115 ,038 ,141 3,023 ,003 ,869 1,151 a Dependent Variable: QDMTT Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions Condition Model Dimension Eigenvalue Index (Constant) NTTT AHXH STT STL THI RR 6,850 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,050 11,714 ,00 ,02 ,03 ,01 ,02 ,01 ,91 ,026 16,184 ,07 ,12 ,01 ,33 ,11 ,24 ,00 ,021 17,883 ,13 ,14 ,81 ,03 ,00 ,01 ,03 ,020 18,399 ,49 ,06 ,03 ,19 ,19 ,14 ,04 ,017 20,135 ,06 ,07 ,10 ,27 ,43 ,43 ,00 ,016 20,945 ,25 ,58 ,02 ,16 ,25 ,17 ,02 a Dependent Variable: QDMTT Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 1,2981 4,7597 3,6200 ,58539 200 -1,98621 1,36201 ,00000 ,44354 200 Std Predicted Value -3,966 1,947 ,000 1,000 200 Std Residual -4,410 3,024 ,000 ,985 200 Residual a Dependent Variable: QDMTT Charts aa bb cc KIỂM ĐỊNH ANOVA T-TEST GROUPS=gioitinh(1 2) /MISSING=ANALYSIS /VARIABLES=QDMTT /CRITERIA=CI(.95) T-Test Group Statistics gioitinh QDMTT N Nam Nữ Mean Std Deviation Std Error Mean 78 3,6325 ,75515 ,08550 122 3,6120 ,72393 ,06554 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Sig (2F Sig t df Mean Std Error tailed) Difference Difference QDMTT Equal variances ,731 ,394 ,192 198 ,848 ,02046 ,10673 ,190 159,114 ,850 ,02046 ,10773 assumed Equal variances not assumed ONEWAY QDMTT BY tuoi /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY /MISSING ANALYSIS Difference Lower ,19002 ,19232 Upper ,23094 ,23323 dd Oneway Descriptives QDMTT 95% Confidence Interval for Mean N Duới 22 Từ 22 40 Std Lower Upper Deviation Error Bound Bound Minimum Maximum 58 3,5000 ,73150 ,09605 3,3077 3,6923 1,00 5,00 111 3,6997 ,70776 ,06718 3,5666 3,8328 1,00 5,00 31 3,5591 ,81825 ,14696 3,2590 3,8593 2,00 5,00 200 3,6200 ,73444 ,05193 3,5176 3,7224 1,00 5,00 Từ 41 55 Total Mean Std Test of Homogeneity of Variances QDMTT Levene Statistic 1,401 df1 df2 Sig 197 ,249 ANOVA QDMTT Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1,655 ,828 Within Groups 105,687 197 ,536 Total 107,342 199 ONEWAY QDMTT BY thunhap /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY /MISSING ANALYSIS F 1,543 Sig ,216 ee Oneway Descriptives QDMTT 95% Confidence Interval for Mean N < triệu – 10 triệu 10 – 15 triệu Trên 15 triệu Total Mean Std Std Lower Upper Deviation Error Bound Bound Minimum Maximum 28 3,2738 ,74841 ,14144 2,9836 3,5640 1,00 4,00 138 3,6256 ,71532 ,06089 3,5052 3,7460 1,00 5,00 18 3,8704 ,75959 ,17904 3,4926 4,2481 3,00 5,00 16 3,8958 ,66353 ,16588 3,5423 4,2494 3,00 5,00 200 3,6200 ,73444 ,05193 3,5176 3,7224 1,00 5,00 Test of Homogeneity of Variances QDMTT Levene Statistic ,200 df1 df2 Sig 196 ,896 ANOVA QDMTT Sum of Squares Between Groups df Mean Square 5,706 1,902 Within Groups 101,636 196 ,519 Total 107,342 199 F 3,668 Sig ,013 ff TƯƠNG QUAN PEARSON Correlations QDMTT QDMTT Pearson Correlation NTTT AHXH STT STL THI RR Pearson Correlation AHXH STT STL THI RR ,639** ,573** ,616** ,632** ,577** ,399** ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 200 200 200 200 200 200 200 ,639** ,475** ,490** ,561** ,435** ,243** ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 Sig (2-tailed) N NTTT Sig (2-tailed) ,000 N 200 200 200 200 200 200 200 ,573** ,475** ,501** ,534** ,494** ,249** Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 N 200 200 200 200 200 200 200 ,616** ,490** ,501** ,497** ,587** ,306** Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 N 200 200 200 200 200 200 200 ,632** ,561** ,534** ,497** ,461** ,278** Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 N 200 200 200 200 200 200 200 ,577** ,435** ,494** ,587** ,461** ,303** Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 N 200 200 200 200 200 200 200 ,399** ,243** ,249** ,306** ,278** ,303** Sig (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 N 200 200 200 200 200 200 Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) ,000 200 ... yếu tố tác động đến định mua sắm trực tuyến người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh 1.8 Đóng góp đề tài Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến định mua hàng trực tuyến người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh. .. mua sắm trực tuyến Xác định yếu tố ảnh hưởng ước lượng mức độ ảnh hưởng yếu tố đến định mua sắm trực tuyến người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh Đánh giá tác động mua sắm trực tuyến người tiêu dùng. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LÊ QUÝ TƯỜNG MINH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) các yếu tố tác động đến quyết định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh ,

Từ khóa liên quan