0

(Luận văn thạc sĩ) các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đồng tháp

71 34 1
  • (Luận văn thạc sĩ) các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam   chi nhánh đồng tháp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 19:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THANH HÙNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THANH HÙNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Minh Hải TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 TÓM TẮT Hiệu cho vay tiêu tiên hệ thống Ngân hàng thương mại hướng đến cơng tác cấp tín dụng cho khách hàng Điều thể rõ qua tồn Ngân hàng hiệu từ cho vay chiếm thị phần lớn tổng thể cấu lợi nhuận Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu sâu vào nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu cho vay Ngân hàng thương mại Do đó, dựa liệu Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp, tác giả nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu cho vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập làm việc với tinh thần nghiêm túc thân hướng dẫn tận tình TS Nguyễn Minh Hải Những số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tác giả Nguyễn Thanh Hùng LỜI CẢM ƠN Nhờ có hướng dẫn nhiệt tình Q Thầy Cơ ủng hộ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp suốt thời gian học tập, nghiên cứu thực luận văn Thạc sĩ hồn thành luận văn thời gian quy định Nay xin chân thành cám ơn Quý Thầy Cơ tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn Mặt khác, tơi gửi lời cám ơn đến tồn thể Quý Thầy Cô khoa Sau Đại học - Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức tạo điều kiện tốt để thân tơi hồn thành khố học nghiên cứu viết luận văn Thạc sĩ hôm Cuối lời, thân xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc, gia đình, bạn bè đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp hỗ trợ, động viên, cung cấp số liệu kịp thời, xác để thân có sở khảo sát, nghiên cứu thực đề tài cách hoàn chỉnh Mặc dù cố gắng thực luận văn cách hồn thiện khơng thể tránh khỏi thiếu sót nghiên cứu chưa sâu, tơi mong nhận đóng góp bảo từ Q Thầy Cơ Tơi xin trân trọng cảm ơn TP HCM, ngày tháng năm 2018 Tác giả Nguyễn Thanh Hùng MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu .2 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa khoa học đóng góp đề tài 1.7 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN .5 2.1 Cơ sở lý thuyết .5 2.1.1 Tổng quan tín dụng NHTM 2.1.2 Tổng quan Hiệu cho vay NHTM 2.2 Các nghiên cứu liên quan 15 2.2.1 Các nghiên cứu nước 15 2.2.2 Các nghiên cứu nước 16 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Phương pháp quy trình nghiên cứu 18 3.2 Giả thuyết mơ hình nghiên cứu đề xuất .19 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 19 3.2.2 Giả thuyết nghiên cứu 22 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 23 3.4 Nội dung nghiên cứu 23 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Tổng quan tăng trưởng tín dụng VietinBank – Đồng Tháp giai đoạn 2015-2017 24 4.1.1 Vài nét tỉnh Đồng Tháp .24 4.1.2 Tình hình phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Đồng Tháp .24 4.1.3 Lịch sử hình thành phát triển VietinBank – Đồng Tháp 26 4.1.4 Kết hoạt động kinh doanh VietinBank – Đồng Tháp giai đoạn 2015 - 2017 .30 4.1.5 Thuận lợi khó khăn 34 4.1.6 Phân tích thực trạng tăng trưởng tín dụng VietinBank – Đồng Tháp 35 4.1.6.1 Tình hình dư nợ VietinBank - Đồng Tháp 2013-2017 35 4.1.6.2 Tỷ lệ nợ xấu 37 4.1.6.3 Kết luận 38 4.1.7 Những phương hướng hoạt động kinh doanh thời gian tới VietinBank - Đồng Tháp thời gian tới .38 4.2 Kết nghiên cứu 39 4.2.1 Thống kê mô tả .39 4.2.2 Ma trận tương quan .41 4.2.3 Kết hồi quy 41 4.2.4 Kiểm định tự tương quan .42 4.2.5 Kiểm tra tượng phương sai sai số thay đổi 43 4.2.6 Kiểm tra tượng đa cộng tuyến 43 4.2.7 Tổng hợp kết hồi quy .44 5.1 Kết luận 46 5.2 Hàm ý sách kiến nghị 46 5.2.1 Hàm ý sách từ kết nghiên cứu .46 5.2.2 Các giải pháp bổ sung 47 5.2.2.1 Đầu tư công nghệ kỹ thuật sở vật chất thiết bị cho ngân hàng .47 5.2.2.2 Tăng cường hoạt động thu thập thông tin .48 5.2.2.3 Đơn giản hóa thủ tục cho vay 49 5.2.2.4 Đa dạng hóa lãi suất .49 5.2.2.5 Vấn đề tuyển dụng nâng cao chất lượng nhân 49 5.2.2.6 Theo dõi, quản lý nợ vay 50 5.2.2.7 Tăng cường hợp tác ngân hàng khách hàng 51 5.2.3 Kiến nghị 52 5.3 Một số hạn chế hướng nghiên cứu 53 PHỤ LỤC 56 i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Diễn giải DTBB Dự trữ bắt buộc HMTD Hạn mức tín dụng KLTG Khối lượng tiền gửi NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương OLS Phương pháp bình phương tối thiểu TLTK Tỷ lệ khoản TMCP Thương mại cổ phần VietinBank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 10 VietinBank – Đồng Tháp Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp ii DANH MỤC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 3.1: Tổng hợp biến nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 22 Bảng 4.1: Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh VietinBank – 31 Đồng Tháp giai đoạn 2015 - 2017 Bảng 4.2: Tình hình dư nợ, tỷ lệ nợ xấu 2013-2017 35 Bảng 4.3: Tình hình dư nợ VND, ngoại tệ 2013-2017 35 Bảng 4.4: Tình hình dự phòng rủi ro 2013-2017 42 Bảng 4.5: Kết thống kê mô tả biến nghiên cứu 39 Bảng 4.6: Ma trận tương quan biến nghiên cứu 41 Bảng 4.7: Kết hồi quy 42 Bảng 4.8: Kết kiểm định tự tương quan 42 Bảng 4.9: Kết kiểm tra phương sai sai số thay đổi 43 Bảng 4.10: Kết kiểm tra đa cộng tuyến 43 Bảng 4.11: Tổng hợp kết hồi quy 44 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu đề tài 19 Hình 3.2: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 21 Hình 4.1:Tình hình nợ xấu VietinBank - Đồng Tháp 2013-2017 37 47 thu hút nhiều khách hàng, qua nâng cao khả tăng trưởng tín dụng Chi nhánh, góp phần gia tăng hiệu cho vay Chi nhánh tương lai - Khối lượng tiền gửi: Yếu tố ảnh hưởng ngược chiều đến biến phụ thuộc tăng trưởng tín dụng, điều phản ánh Chi nhánh cần có giải pháp tăng cường kiểm sốt chi phí đầu vào, cụ thể điều chỉnh lãi suất huy động cho phù hợp, vừa đảm bảo lực cạnh tranh vừa đảm bảo cân đối chi phí, giảm áp lực lãi suất cho vay Có vậy, Chi nhánh tăng cường khả cạnh tranh với đối thủ hoạt động địa bàn giá mở rộng hoạt động tín dụng mình, qua đó, góp phần nâng cao hiệu cho vay Chi nhánh Bên cạnh giải pháp đề xuất từ kết nghiên cứu đề tài, thông qua thảo luận định tính với số cán bộ, nhân viên hoạt động lĩnh vực ngân hàng địa bàn tỉnh Đồng Tháp, phần tác giả trình bày số giải pháp bổ sung kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu cho vay VietinBank Đồng Tháp thời gian tới 5.2.2 Các giải pháp bổ sung 5.2.2.1 Đầu tư công nghệ kỹ thuật sở vật chất thiết bị cho ngân hàng Trước tiên, VietinBank – Đồng Tháp nên đầu tư áp dụng công nghệ kỹ thuật, phát triển hệ thống thơng tin nội để có kho liệu lưu trữ hồ sơ cần thiết phục vụ cho trình tín dụng Nhằm tạo điều kiện rút ngắn thời gian thực thủ tục có liên quan khâu thẩm định khách hàng hoàn thành tốt để ngân hàng có câu trả lời với khách hàng hạn, giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay nhiều hơn, ngân hàng cần rà soát để xác định đơn giản hóa thủ tục cho vay đảm bảo tính chặt chẽ pháp luật Mặt khác, sở vật chất thiết bị ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ngân hàng Nếu sở vật chất thiết bị lạc hậu cơng việc cơng ty xử lý kém, chậm chạp, hoạt động thực gặp khó khăn Ngược lại việc trang bị đầy đủ thiết bị tiên tiến phù hợp với phạm vi quy mô hoạt động, phục vụ kịp thời nhu cầu khách hàng, với chi phí hai bên chấp nhận giúp 48 ngân hàng tăng cường khả cạnh tranh, thực tốt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 5.2.2.2 Tăng cường hoạt động thu thập thông tin Ngày nay, thông tin trở thành vấn đề thiết yếu, thiếu với doanh nghiệp nói chung, ngân hàng cơng ty, tổ chức tài nói riêng VietinBank – Đồng Tháp không ngoại lệ Trong hoạt động cho vay, ngân hàng cho vay chủ yếu dựa tin tưởng khách hàng Mức độ xác tin tưởng lại phụ thuộc vào chất lượng thơng tin mà ngân hàng có Để tăng cường hoạt động tín dụng ngày đạt hiệu quả, chất lượng cao, VietinBank – Đồng Tháp phải nắm bắt thông tin bên bên ngồi Những nguồn thơng tin bên ngồi gồm có: khách hàng, biến đổi môi trường kinh tế, dân số, văn hóa, xã hội, trị, luật pháp, công nghệ, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng,… Luồng thông tin bên cho biết rõ điểm mạnh, yếu nguồn lực khác ngân hàng Thơng tin có địi hỏi phải: đầy đủ, xác, kịp thời Nếu ngân hàng nắm bắt kịp thời thông tin kinh tế, xã hội, thị trường ngân hàng đưa phương hướng hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động tín dụng nói riêng phù hợp Những thơng tin khách hàng xác hoạt động cho vay ngân hàng khách hàng hợp lý chủ động Điều giúp cho ngân hàng không bỏ lỡ nhiều hội cho vay tốt, đồng thời hạn chế rủi ro cho khoản cho vay Ngược lại, thơng tin khơng kịp thời, xác ngân hàng cho vay không hợp lý Cho vay thấp hạn chế khả sản xuất doanh nghiệp lượng vốn vay chưa đủ để doanh nghiệp đầu tư toàn diện Nhưng cho vay cao so với nhu cầu khả toán khách hàng thông tin khách hàng tốt thực tế khơng phải vậy, khách hàng làm ăn thua lỗ, khả trả hết nợ Thực tế Việt Nam, việc tiếp cận thơng tin xác, kịp thời, đầy đủ khó khăn khả cho vay cịn nhiều hạn chế 49 5.2.2.3 Đơn giản hóa thủ tục cho vay Ngân hàng cần phải xây dựng quy trình tín dụng hợp lý khoa học đảm bảo số tiêu chuẩn như: cắt giảm thủ tục rườm rà, không cần thiết Các cán tín dụng cần hướng dẫn khách hàng đầy đủ loại hồ sơ cần thiết, tạo cho khách hàng thuận tiện, thoải mái Ngân hàng cần tuân thủ cách có sáng tạo, linh hoạt sách tín dụng bao gồm yếu tố như: hạn mức cho vay khách hàng, mức cho vay tối đa khoản vay, ngành nghề kinh tế, kỳ hạn khoản vay, lãi suất cho vay mức lệ phí, phương thức cho vay, hướng giải phần khách hàng vay vượt giới hạn, xử lý khoản vay có vấn đề…tất yếu tố có tác dụng trực tiếp mạnh mẽ đến việc mở rộng cho vay ngân hàng Nếu tất yếu tố thuộc sách tín dụng đắn, hợp lý, linh hoạt , đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng vốn ngân hàng thành cơng việc tăng cường hoạt động cho vay, đảm bảo chất lượng tín dụng Ngược lại, yếu tố bất hợp lý, cứng nhắc, không theo sát tình hình thực tế dẫn đến khó khăn việc tăng cường hoạt động cho vay 5.2.2.4 Đa dạng hóa lãi suất Ngân hàng cần đa dạng hóa mức lãi suất phù hợp với loại khách hàng, kỳ hạn cho vay sách khách hàng hấp dẫn thu hút khách hàng, thực tốt mục tiêu mở rộng hoạt động tín dụng Nhưng lãi suất khơng phù hợp q cao hay q thấp, khơng có lãi suất ưu đãi khơng thu hút nhiều khách hàng hạn chế hoạt động cho vay ngân hàng hạn chế tăng trưởng tín dụng 5.2.2.5 Vấn đề tuyển dụng nâng cao chất lượng nhân Nhân viên ngân hàng hình ảnh, mặt ngân hàng trình giao tiếp trực tiếp với khách hàng, với kiến thức, kinh nghiệm, chuyên môn mình, nhân viên ngân hàng làm tăng thêm giá trị dịch vụ cho ngân hàng Nhân viên ngân hàng lực lượng chủ yếu truyền thông tin từ khách hàng, từ đối thủ cạnh tranh đến nhà hoạch định sách ngân hàng Vì để 50 hoạt động kinh doanh hoạt động tín dụng VietinBank – Đồng Tháp tốt ngân hàng nên đầu tư cho việc đào tạo tuyển dụng nguồn nhân lực Nâng cao khả phân tích, thẩm định dự án, thẩm định khách hàng, đảm bảo đánh giá xác, đầy đủ tính khả thi hiệu phương án, dự án vay vốn Ngoài nâng cao nghiệp vụ chun mơn, cán tín dụng cần bổ sung thêm kiến thức lĩnh vực, ngành nghề khác để phục vụ tốt cho công tác thẩm định trước định cho vay 5.2.2.6 Theo dõi, quản lý nợ vay Quy trình quản lý nợ vay cần ngân hàng quản lý chặt chẽ để chủ động việc theo dõi, đôn đốc khách hàng trả nợ vay hạn lường trước biến động từ phía khách hàng Để từ có biện pháp xử lý kịp thời, tránh rủi ro xảy Cán tín dụng nên kiểm tra thường xuyên đột xuất sở sản xuất kinh doanh khách hàng Kiểm tra việc đánh giá tài sản chấp theo giá trị trạng tài sản chấp thời điểm Theo dõi tình hình, xu hướng biến động thị trường có ảnh hưởng đến khách hàng, kiểm tra qua thông tin thu thập từ nguồn khác VietinBank – Đồng Tháp cần phải đánh giá nguồn trả nợ khách hàng, xác định khả ý muốn người vay việc hoàn trả tiền vay Thời hạn hoàn trả khoản vay thỏa thuận hợp đồng tín dụng VietinBank – Đồng Tháp khách hàng yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hồi nợ sau công ty, khách hàng đến cơng ty vay có kèm theo kế hoạch sản xuất kinh doanh vay để kinh doanh, tùy theo loại hình kinh doanh, mức độ uy tín khách hàng mà VietinBank – Đồng Tháp định cho khách hàng vay theo hạn mức Bên cạnh đó, ngân hàng cần thường xuyên kiểm tra, kiểm sốt q trình sử dụng vốn vay khách hàng từ vay đến thu nợ, khơng để xảy tình trạng khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích, thường xuyên kiểm tra tình hình sản xuất khách hàng để ngân hàng nắm khó khăn mà khách hàng gặp phải để có biện pháp tư vấn, hỗ trợ kịp thời giúp khách hàng vượt qua khó khăn Thơng qua việc theo dõi trình sử dụng vốn khách hàng, ngân hàng nắm tình hình tài khách 51 hàng, thấy khách hàng có dấu hiệu khơng an tồn vốn vay, vay nợ nhiều hay vay nhiều nơi ngân hàng cần rút phần toàn dư nợ khách hàng Ngân hàng muốn hoạt động có hiệu cần phải có nỗ lực cán tín dụng việc phân loại khách hàng, củng cố khách hàng truyền thống có uy tín ngân hàng, tích cực thơng báo đon đốc thu nợ đến hạn hạn khách hàng Đối với khách hàng khơng tốn nợ cho cơng ty nguyên nhân bất khả kháng nhung khả sản xuất hay phương án kinh doanh có hiệu để khắc phục cán tín dụng nên đề nghị xem xét cho gia hạn nợ cho vay vốn tiếp để tăng cường sức mạnh tài cho khách hàng để họ khơi phục sản xuất ngân hàng phải giám sát chặt chẽ khách hàng thu hồi nợ Nếu thấy khơng có khả thu hồi nợ tiến hành thủ tục khởi kiện để phát tài sản chấp để thu nợ giúp ngân hàng bảo toàn nguồn vốn hoạt động 5.2.2.7 Tăng cường hợp tác ngân hàng khách hàng Khách hàng đối tác VietinBank – Đồng Tháp Giữa khách hàng ngân hàng có mối quan hệ tương hỗ, hiệu hoạt động bên ảnh hưởng đến hiệu hoạt động bên ngược lại Vì để nâng cao hiệu cho vay VietinBank – Đồng Tháp doanh nghiệp, ngồi nỗ lực thân VietinBank – Đồng Tháp, cố gắng doanh nghiệp quan trọng Các doanh nghiệp phải thực coi VietinBank – Đồng Tháp bạn hàng lâu dài, VietinBank – Đồng Tháp cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích giúp doanh nghiệp tăng vòng quay vốn, thuận lợi hoạt động Doanh nghiệp cần trọng đến công tác đào tạo đội ngũ cán lãnh đạo, trang bị cho họ đầy đủ kiến thức, kĩ cần thiết quản trị, điều hành Giúp họ có khả xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi, hiệu quả, đồng thời điều hành tốt hoạt động doanh nghiệp, tăng khả sinh lời, khả toán nợ cho VietinBank – Đồng Tháp Trong kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, liệt, trước xu hội nhập, tồn cầu hóa nay, doanh nghiệp không cạnh tranh giá 52 cả, chất lượng chiến thương hiệu Nhưng vấn đề xây dựng thương hiệu chưa doanh nghiệp quan tâm mức, đầu tư cho thương hiệu cịn Bởi vậy, để đứng vững mở rộng thị trường nước quốc tế doanh nghiệp cần phải quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu, quảnh bá hình ảnh ngân hàng đến khách hàng Tăng cường nghiên cứu thị trường, mở rộng thị phần để tăng cường khả tiêu thụ để tăng lợi nhuận, đảm bảo tỷ suất lợi nhuận cao lãi suất vay vốn Khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục vay vốn theo hướng dẫn cán tín dụng VietinBank – Đồng Tháp, tuân thủ quy định vay vốn ngân hàng Doanh nghiệp vay cần có tài sản đảm bảo chứng minh nguồn tài doanh nghiệp đảm bảo khả toán khoản nợ vay Khi tiếp cận khỏan vay từ VietinBank – Đồng Tháp doanh nghiệp cần có cam kết sử dụng khỏan vay mục đích, tốn khoản vay lãi thời hạn hợp đồng tín dụng với VietinBank – Đồng Tháp, nỗ lực để đồng vốn sinh lời 5.2.3 Kiến nghị Nhằm cải thiện tình hình tăng trưởng tín dụng cho ngân hàng, cần đến phối hợp chặt chẽ, đồng ngành, cấp; cần triển khai giải pháp đồng để ổn định kinh tế vĩ mơ kiềm chế lạm phát, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh Bên cạnh đó, NHNN cần thực sách tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng đơi với hiệu quả, kiểm sốt xử lý nợ xấu; tiếp tục hồn thiện chế, sách tín dụng, làm sở để TCTD đẩy mạnh hoạt động tín dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thực xử lý nợ xấu, tái cấu TCTD yếu kém, phối hợp nhằm góp phần tăng trưởng tín dụng, bao gồm tín dụng nơng nghiệp, nơng thơn, hỗ trợ thị trường bất động sản; tăng cường phối hợp với sách tài khóa để xử lý nợ đọng xây dựng nợ ngân sách, định hướng, hỗ trợ TCTD trình hội nhập kinh tế quốc tế, xử lý vướng mắc giao dịch tốn với đối tác nước ngồi Ngồi cần làm tốt công tác 53 thông tin - tuyên truyền hoạt động tiền tệ - ngân hàng, đạo đẩy mạnh tái cấu cổ phần hóa DNNN, tăng cường phối hợp sách cải thiện mơi trường đầu tư, thúc đẩy tiến trình hội nhập Các bộ, ngành cần phối hợp với NHNN việc nghiên cứu, áp dụng mơ hình bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp có khả phục hồi gặp khó khăn nợ xấu lực tài yếu 5.3 Một số hạn chế hướng nghiên cứu Bên cạnh đóng góp có được, xác định yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng VietinBank - Đồng Tháp, giúp cho nhà quản trị ngân hàng nhìn thấy yếu tố cần thiết việc hoạch định chiến lược ngân hàng nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, qua nâng cao hiệu cho vay Chi nhánh Tuy nhiên, nghiên cứu tồn khó khăn hạn chế định từ gợi ý cho nghiên cứu tương lai: - Tác giả chọn mẫu khảo sát dựa báo cáo tài kiểm toán VietinBank – Đồng Tháp đăng phương tiện thông tin đại chúng - Kết nghiên cứu lý thuyết thực nghiệm cho thấy có khác biệt yếu tố tác động Tuy nhiên, hạn chế nguồn thông tin thu thập tính minh bạch thơng tin báo cáo tài kiểm tốn chưa cao Vì vậy, hướng nghiên cứu mở rộng nghiên cứu với liệu mẫu lớn thực kiểm tra tính vững Ngồi ra, nghiên cứu mở rộng cách tính đến tác động yếu tố vĩ mô khác như: tỷ lệ lạm phát tốc độ tăng trưởng GDP nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tài liệu tham khảo nước Đồng Trung Chính (2013), Luận án tiến sĩ kinh tế, Chất lượng dịch vụ tín dụng ngân hàng cổ phần Công thương Việt Nam Lê Minh Tiến (2007), Luận văn thạc sĩ, Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay xác định nhu cầu vay vốn nông hộ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Kiều (2008), Giáo trình Tín dụng thẩm định tín dụng, NXB Tài Nguyễn Quốc Nghi (2010), Các nhân tố ảnh hưởng đến định vay vốn ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Cần Thơ, Tạp chí ngân hàng, số 23, trang 42-47 Nguyễn Thị Như Thủy (2015), Luận án Tiến sĩ kinh tế, Hiệu tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam Nguyễn Văn Lê (2014), Luận án Tiến sĩ kinh tế, Tăng trưởng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam điều kiện kinh tế vĩ mơ bất ổn Trương Hồng Lương (2010), Luận án Tiến sĩ kinh tế, Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn tỉnh Tiền Giang Võ Thành Danh (2008), Khả tiếp cận tín dụng ngân hàng doanh nghiệp tư nhân đồng sơng Cửu Long, Tạp chí nghiên cứu kinh tế, số 367, trang 1-10 Võ Văn Việt (2009), Luận án Tiến sĩ kinh tế, Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 55  Tài liệu tham khảo nước Barton, S., L., Hill, N., C & Sundaram, S., (1989), “An empirical test of stakeholder theory predictions of capital structure”, Financial Management, Vol 18, pp.36-44 Beck, T ; Levine, R and N Loayza (2000), “Finance and the sources of growth”, Journal of Finance Economics, Vol 58, pp.261-300 Berger, A., N & Udell, G., F., (1998), “The economics of small business finance”, Journal of Banking and Finance, Vol.22, pp.613-673 Crowley J (2008), “Credit growth in the Middle East, North Africa, and Central Asia Region”, IMF Working Paper, No: 08/184 Eliona Gremi (2013), “Macroeconomic factors that affect the quality of lending in Albania”, Research Journal of Finance and Accouting, vol 4, No.9, ISSN 2222-1697 (paper), ISSN 2222-2847 (online) Levine, R (1998), “ The legal environment, banks, and long-run economic growth”, Journal of Money, Credit and Banking P.K.Gupta - Ashima Jain (2010), Mơ hình hóa yếu tố tác động đến vấn đề cho vay ngân hàng khu vực tư nhân Ấn Độ 56 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Thống kê mô tả biến nghiên cứu 57 Phụ lục 2: Ma trận tương quan biến nghiên cứu 58 Phụ lục 3: Kiểm định tượng tự tương quan 59 Phụ lục 4: Kiểm định tượng đa cộng tuyến 60 Phụ lục 5: Kiểm tra tượng phương sai sai số thay đổi 61 Phụ lục 6: Kết hồi quy ... hưởng đến hiệu cho vay Ngân hàng thương mại Do đó, dựa liệu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp, tác giả nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu cho vay Ngân hàng TMCP Công Thương. .. TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THANH HÙNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP... dụng việc đưa sách quản lý hiệu cho vay ngân hàng, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu cho vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp? ?? 1.2 Mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đồng tháp ,

Từ khóa liên quan