0

Tu hoc dot pha ngu phap tieng anh full

419 33 0
  • Tu hoc dot pha ngu phap tieng anh full

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 17:59

DƯƠNG HƯƠNG (Chủ biên) CHUYÊN ĐỀ TỰ HỌC ĐỘT PHÁ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH • CHINH PHỤC 35 CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH • LUYỆN TẬP HƠN 1000 CÂU HỎI KÈM LỜI GIẢI CỰC CHI TIẾT • DÀNH CHO LỚP 10,11,12 VÀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MỤC LỤC • Thay lời nói đầu • Mục tiêu kim nam dẫn đường • Âm nhạc – quà tặng nhân loại • Định hướng phương pháp học tập PHẦN 1: PARTS OF SPEECH (TỪ LOẠI) I Danh từ (Nouns) II Đại từ (Pronouns) III Tính từ (Adjectives) IV Trạng từ (Adverbs) V Động từ (Verbs) Exercise Answer key PHẦN II: TENSES (THÌ CỦA ĐỘNG TỪ) I Hiện (Present) Hiện đơn (simple present tense) Hiện tiếp diễn (present progressive) Hiện hoàn thành (Present perfect) Hiện hoàn thành tiếp diễn (present perfect progressive) II Quá khứ (Past) Quá khứ đơn (Past simple tense) Quá khứ tiếp diễn (Past progressive) Quá khứ hoàn thành (past perfect) Quá khứ hoàn thành (past perfect progressvie) III Tương lai Tương lai đơn (Simple future tense) Tương lai gần (Near future) Tương lai tiếp diễn (future progressive) Tương lai hoàn thành (future perfect) Exercise Answer key PHẦN III: ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU VÀ DANH ĐỘNG TỪ (INFINITIVE AND GERUND) I INFINITIVE II GERUND (V-ing) Exercise Answer key PHẦN IV: CÁC CẤU TRÚC CÂU • CÂU BỊ ĐỘNG Exercise Answer key • LỜI NÓI TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP Exercise Answer key • SO SÁNH (COMPARISONS) Exercise Answer key • CÂU ĐIỀU KIỆN/ CÂU ƯỚC (Conditional sentences/ wish sentences) Exercise Answer key • MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (RELATIVE CLAUSES) Exercise Answer key • SỰ HÒA HỢP GIỮA ĐỘNG TỪ VÀ CHỦ NGỮ Exercise Answer key • INVERSION (ĐẢO NGỮ) Exercise Answer key • USED TO • WOULD RATHER Exercise Answer key • TAG QUESTION Exercise Answer key • CÂU GIẢ ĐỊNH Exercise Answer key • CẤU TRÚC SONG SONG • MỆNH ĐỀ PHỤ TRẠNG NGỮ Exercise Answer key • RÚT GỌN MỆNH ĐỀ TRẠNG TỪ: Exercise Answer key • MỆNH ĐỀ PHỤ DANH NGỮ (NOUN CLAUSE) • MỆNH ĐỀ CĨ THAT • BÀI TẬP TỔNG HỢP Answer key • PHẦN TỰ LUẬN Answer key NGỮ PHÁP Định hướng phương pháp học tập Grammar đề thi đại học thường câu hỏi dễ dàng để ghi điểm Để đạt điểm số cao đề thi đại học, trước hết quan trọng nhất, cần nắm vững lý thuyết ngữ pháp Nhiều em thường coi thường việc học thuộc lý thuyết thấy việc giúp em nhiều phòng thi, tạo tâm lí thoải mái, khơng bị bỡ ngỡ hay hoang mang kh gặp câu hỏi Học thuộc học thuộc câu chữ, mà học để hiểu chất vấn để tượng ngữ pháp Hầu hết câu hỏi ngữ pháp thường khơng q xa ngồi chương trình học, vấn đề em có nhận mẫu câu gì, loại từ để áp dụng Ngữ pháp phn khó, chủ yếu em phải nắm bắt keywords vững ngữ pháp, kết hợp với việc rèn luyện để thành thục để làm nhanh hơn, xác Sau số kỉnh nghiệm ôn luyện ngữ pháp từ vựng: Lên kế hoạch cụ thể ôn ngữ pháp, cấu trúc, từ mới, ví dụ - Ngữ pháp: định rõ lượng thời gian ôn làm tập cho phần ngữ pháp, ví dụ: ngày - ôn lại thời động từ + làm tập; ngày - ôn câu bị động + tập; ngày - ôn câu điều kiện + tập - Cấu trúc, từ mới: nên ý ôn nhiều sách lớp 12, ngày học 10 cấu trúc + từ mới, phải viết lại cấu trúc, từ lần, đặt câu với cấu trúc từ Các em nên ghi từ sổ nhỏ để tiện đem theo đọc lại lúc rảnh Khi học từ mới, phải chắn phát âm cách nghe thầy cô đọc lớp đọc đọc theo, phiên âm tra lại từ điển cần (vì thi có phần “chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với từ cịn lại nhóm”) Tạo ấn tượng với quy tắc khó nhớ, ví dụ 1: "ed" có cách phát âm /id/, /t/và /d/, ta làm sau: động từ có kết thúc "đếm tiền" - tức "d" "t" phát âm /id/ như"wanted", "'needed" ; từ có kết thúc "phịng khơng sẵn ghế cho xe SH"- tức "p, k, ss, gh, ch, X, sh" phát âm /t/ "watched", "laughed" phát âm /d/ với từ cịn lại Ví dụ 2: mạo từ "an" đứng trước danh từ đếm số bắt đầu "uể oải hát khơng thành lời" - tức "u, e, o, a, i h câm" "an orange", "an hour" Làm tập lớn có cấu trúc giống thi Đại học khoảng thời gian 90 phút, sau kiểm tra đáp án đánh dấu vào câu sai để ơn lại cấu trúc ngữ pháp Trên lớp, ý lắng nghe thầy cô chữa bài, phân tích câu để rút kỹ làm Đảm bảo hiểu rõ yêu cầu đầu bài: Đọc lướt thi từ đầu đến cuối lượt, câu kiến thức làm ln, đồng thời đánh dấu để không thời gian đọc lại Chú ý câu hỏi có từ"EXCEPT" "NOT" Dành phút xem lại bài, kiểm tra để chắn không bỏ sót câu Và dễ nhớ nhớ lâu em nên tranh thủ ứng dụng câu phrasal verb, idiom thành phần ngữ pháp vào câu nói thơng thường viết linh tnh nơi mà em hay đụng đến, viết viết lại nhiều lần để ý báo, hát họ sử dụng nhiều linh hoạt cấu trúc Đấy cách học hiệu không cho phần grammar mà tất phần kiến thức kĩ khác tiếng Anh PHẦN I PARTS OF SPEECH (TỪ LOẠI) Sau số điểm lưu ý ngữ pháp tiếng Anh: I DANH TỪ (NOUNS) Danh từ: Danh từ từ tên người, vật, nơi chốn + Danh từ tiếng anh có loại: danh từ đếm danh từ không đếm - Danh từ đếm được dùng với số đếm có hình thái số ít, số nhiều Nó dùng với a (an) the - Danh từ không đếm không dùng với số đếm khơng có hình thái số nhiều Do đó, khơng dùng với a (an) - Một số danh từ đếm có hình thái số nhiều đặc biệt ví dụ: perenson - people woman - women mouse - mice foot -feet tooth – teeth man - men - Sau số danh từ không đếm mà ta cần biết: sand, news, sap, mumps (bệnh quai bị), physics, air, mathematics, politics, * Mặc dù advertising danh từ không đếm được, advertisement lại danh từ đếm được, quảng cáo cụ thể Ví dụ: There are too many advertisements during television shows There is too much advertising during television shows - Một số danh từ không đếm food, meat, money, sand, water, đôi lúc dùng danh từ đếm để dạng khác loại danh từ Ví dụ: This is one of the foods that my doctor has forbidden me to eat (chỉ loại thức ăn đặc biệt đó) He studies meats (chẳng hạn pork, beef, lamb, vv ) Bảng sau định ngữ dùng với danh từ đếm không đếm Danh từ đếm (with Danh từ không đếm count nound) (with non-count noun) a (an), the, some, any the, some, any this, that, these, those this, that none, one, two, three, none many much (thường dùng câu phủ định câu hỏi) a lot of a lot of a large number of a large amount of a great number of, a great many of a great deal of (a) few (a) little fewer than less than more than more than - Danh từ time dùng với nghĩa thời gian không đếm dùng với nghĩa số lần thời đại lại danh từ đếm Ví dụ: We have spent too much time on this homework, (time thời gian, không đếm được) She has been late for class six times this semester, (times số lần, đếm được) Cụm danh từ Là nhóm từ bắt đầu danh từ có chức đng cách Cụm danh từ thường trước sau danh từ biểu đạt + Cấu trúc chung cụm danh từ Cụm danh từ = Tính từ + Danh từ Một cụm danh từ có danh từ có hay nhiều tính từ kèm với vai trị bổ nghĩa cho danh từ + Quy tắc xếp tính từ bổ nghía: OpSACOMP Trong đó: Opinion - tính từ quan điểm, đánh giá Ví dụ: beautiful, wonderful, terrible Size - tính từ kích cỡ Ví dụ: big, small, long, short, tall Age - tính từ độ tuổi Ví dụ: old, young, old, new Color - tính từ màu sắc Ví dụ: orange, yellow, light blue, dark, brown Origin - tính từ nguồn gốc, xuất xứ Ví dụ: Japanese, American, British, Vietnamese Material - tính từ chất liệu Ví dụ: stone, plastic, leather, steel, silk 118 The more she loves him, the more jealous she is So sánh kép: The + hình thức so sánh + S + V, the + hình thức so sánh + S +V Dịch nghĩa: Sự ghen tỵ tăng với tình yêu dành cho anh => Cô yêu anh ghen nhiều 119 Few students paid attention to / took notice of what the professor was saying Pay attention to sth/ take notice of sth: ý, để ý đến Dịch nghĩa: Hầu hết học sinh lờ mà giáo sư nói => Rất học sinh ý đến mà giáo viên nói 120 The car is too expensive for him to buy Cấu trúc: Too + adj + for O + to V : q mà khơng thể làm Dịch nghĩa: Anh khơng thể có đủ điều kiện để mua tơ => Chiếc tơ q đắt mà anh mua 121 She is behaving more violently than ever before So sánh với tính từ/ trạng từ dài: S + V + more + adj/ adv + than Dịch nghĩa: Trước cô chưa bao igiờ cư xử bạo 122 Scarcely had he solved one problem when he was faced with another Đảo ngữ với Scarcely: Scarcely + had + S + PP……… when + S + V2/ed (Ngay khi/ Vừa thì) Dịch nghĩa: Chỉ sau giải vấn đề anh lại đối mặt với vấn đề khác 123 Had it not been for his help, we would not have been successful Cấu trúc: If it had not been for N, S + would + have + PP ~ Had it not been for N,…… (Nếu khơng có/ Nếu khơng phải ) 404 Dịch nghĩa: Nếu khơng có giúp đỡ anh chúng tơi không thành công 124 Lan speaks English the most fluently (of all students) in my class So sánh nhất: the + short adj/adv + est … / the + most long adj/adv… Dịch nghĩa: Không học sinh lớp tơi nói tiếng Anh trơi chảy Lan => Lan nói tiếng Anh trơi chảy tất học sinh lớp 125 My brother has been reading that book for two days Thì hồn thành tiếp diễn: Have/ has + been + Ving Thì hồn thành tiếp diễn diễn tả hành động xảy khứ; kéo dài liên tục đến tiếp tục tương lai Dịch nghĩa: Anh trai đọc sách ngày 126 The film star objected to being criticized by non-professionals Cấu trúc: Object to Ving: ghét/ khơng thích/ phản đối làm Dịch nghĩa: Ngơi phim khơng thích bị trích người không chuyên nghiệp 127 A new hospital is going to be built in this area Cấu trúc bị động tương lai gần: Be + going to + be + PP Dịch nghĩa: Họ dự định xây bệnh viện khu vực 128 Nam promised to come to LaiYs birthday party the following weekend/ the next weekend Promise to sth: hứa làm Dịch nghĩa: Nam hứa đến bữa tiệc sinh nhật Lan vào cuối tuần sau 129 That book is more expensive than this one So sánh với tính từ/ trạng từ dài: more + adj/ adv + than Dịch nghĩa: Quyển sách không đắt sách => Quyển sách đắt sách 405 130 It was not until she was 25 that she knew how to swim Cấu trúc: It + be + not until + mệnh đề/ cụm từ thời gian + that + mệnh đề (Mãi ) Dịch nghĩa: Cố khơng biết bơi cô 25 tuổi => Mãi 25 tuổi biết bơi 131 Unlike other languages, Esperanto has no/doesn't have irregular verbs Unlike + N: không giống Dịch nghĩa: Sự thiếu động từ bất quy tắc làm cho ngôn ngữ Esperanto trở thành ngôn ngữ độc 132 Had Mr Hung known something / more/ a little more/ some more about the Internet, he would have invested into some computer companies Đảo ngữ câu điều kiện loại 3: Had + S + PP , S + would/ could + have + PP… Dịch nghĩa: Ông Hùng biết Internet ơng không đầu tư vào công ty máy tính => Nếu ơng Hùng biết nhiều Internet ơng đầu tư vào số cơng ty máy tính 133 Not only does Hung play the guitar well but he also sings beautifully Cấu trúc đảo ngữ với "not only but also": Not only + trợ động từ S s + V + but + S + also… (khơng … mà cịn… ) Dịch nghĩa: Hùng chơi ghi ta giỏi mà anh hát hay 134 If I were you, I would spend more time learning English Cấu trúc câu điều kiện loại 2: If + S + V2/ed/ were… , S + would + V(bare-inf).… Dịch nghĩa: Nếu bạn tơi dành nhiều thời gian để học tiếng Anh 135 The famous singer had very little money when she died, which surprised everyone/which made everyone surprised 406 Which thay cho mệnh đề phía trước Surprise sb: làm ngạc nhiên Make sb + adj: làm thấy Dịch nghĩa: Cơ ca sỹ tiếng có tiền cô chết, điều mà làm người ngạc nhiên 136 if Ha had had enough money, she would (could) have bought that laptop Cấu trúc câu điều kiện loại 3: If + S + had + PP , S + would have + PP (trái với thực tế q khứ) Dịch nghĩa: Hà khơng có đủ tiền để mua máy tính xách tay => Nếu Hà có đủ tiền mua máy tính xách tay 137 Hard as I have tried, I cannot earn enough money Cấu trúc: Adj/ Adv + as + S + V, mệnh đề ~ Although + mệnh đề 1, mệnh đề Dịch nghĩa: Tôi cố gắng kiếm đủ tiền => Mặc dù cố gắng kiếm đủ tiền 138 My mother reminded me to leave the window open when I was cooking meals Cấu trúc: remind sb to sth: nhắc nhở làm Vì câu trực tiếp động từ "said" khứ đơn nên mệnh đề "when" câu gián tiếp, động từ phải lùi Dịch nghĩa: Mẹ nhắc nhở để cửa sổ mở nấu ăn 139 We regret to inform/to tell you/announce that the next flight to Ho Chi Minh City has been cancelled Cấu trúc: Regret to sth: hối tiếc, lấy làm tiếc phải làm Regret doing sth: hối hận làm Dịch nghĩa: Chúng lấy làm tiếc chuyến bay đến thành phố Hồ Chí Minh bị hủy bỏ 407 => Chúng lấy làm tiếc phải thông báo chuyến bay đến thành phố Hồ Chí Minh bị hủy bỏ 140 Nam said that he had meant to phone Mai but he had had too much homework to Cấu trúc: Mean to sth: ý định làm Vì câu trực tiếp động từ "said" khứ đơn nên câu gián tiếp, động từ phải lùi Dịch nghĩa: Nam nói anh có ý định gọi điện cho Mai anh có nhiều tập phải làm 141 Gone with the Wind is thought to be one of the greatest films ever made Cấu trúc bị động với động từ "think" Chủ động: S1 + think + (that) + a clause (S2 + V… ) => Bị động cách 1: It is thought that + a clause (S2 + V … ) => Bị động cách 2: S2 + be + thought + to V/ to have PP (dùng to have PP động từ mệnh đề sau trước "thì" so với mệnh đề trước Dịch nghĩa: Nhiều người nghĩ "Cuốn theo chiều gió" phim tuyệt vời sản xuất 142 Lan resented one of her colleagues getting the promotion instead of her Cấu trúc: resent sb doing sth: phẫn uất, khơng lịng làm E.g: She resented him making all the decisions Dịch nghĩa: Lan khơng lịng với đồng nghiệp cô việc thăng chức thay 143 I get on well with my neighbors Cấu trúc: Get on (well) with sb: có mối quan hệ tốt, hịa thuận với Dịch nghĩa: Tơi có mối quan hệ tốt đẹp với người hàng xóm 144 The police had already left when/before all the journalists arrived Cấu trúc: 408 Thì q khứ hồn thành: had + PP Thì q khứ hoàn thành diễn tả hành động xảy trước thời điểm khứ trước hành động khác khứ (hành động xảy trước dùng khứ hoàn thành; hành động xảy sau dùng khứ đơn) Dịch nghĩa: Cảnh sát rời trước tất nhà báo đến 145 Miss Lan wasn't injured in the accident, in spite of not wearing a helmet Cấu trúc: Although + mệnh đề In spite of + Ving/ N Dịch nghĩa: Cô Lan không bị thương vụ tai nạn cô không đội mũ bảo hiểm 146 Rather than disturb the meeting, I left without saying goodbye Cấu trúc: Rather than + V/Ving ~ instead of Ving:Thay làm Dịch nghĩa: Tơi rời mà khơng chào tạm biệt, tơi khơng muốn làm ảnh hưởng họp => Thay làm ảnh hưởng họp, rời mà không chào tạm biệt 147 There has been a considerable fall in the value of sterling in the past week Cấu trúc: There + be + a/ an + adj + fall + in +…………… Dịch nghĩa: Giá trị đồng bảng Anh giảm đáng kể tuần qua => Có giảm xuống đáng kể giá trị đồng bảng anh tuần qua 148 Had it not been for the attendance of a famous film star, the party would not have been a success/ would have been a failure Cấu trúc: If it had not been for + N,……….~ Had it not been for + N,……… (đảo ngữ): vì/ khơng có thì…… 409 Dịch nghĩa: Nếu khơng có tham dự ngơi phim tiếng bữa tiệc khơng thể thành cơng 149 It was because Mary saw Peter with another woman that she was upset / that upset her Cấu trúc nhấn mạnh: It + be +……… + that +……… (Chính …………) Dịch nghĩa: Chính Mary nhìn thấy Peter với người phụ nữ khác nên cô thất vọng 150 Much to our regret we have to inform you that your application for a job has not been successful Cấu trúc: Much to + tính từ sở hữu + N (surprise/ annoyance/ ): để nhấn mạnh việc làm kinh ngạc, bực ) Dịch nghĩa: Chúng tơi lấy làm hối tiếc phải thông báo với bạn đơn xin việc bạn không thành công 151 The smoking of cigarettes is no longer as popular as it used to be No longer: khơng cịn Dịch nghĩa: Mọi người khơng cịn hút nhiều thuốc họ hút => Việc hút thuốc khơng cịn phổ biến 152 Had they not been incompatible, their relationship might/ could/ would not have been doomed Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 3: Had + S + PP…., S + would/ could/ might + have + PP Dịch nghĩa: Mối quan hệ họ sụp đổ xung khắc => Nếu họ khơng xung khắc mối quan hệ họ không sụp đổ 153 I’d rather you didn't smoke in my house Cấu trúc would rather: S1 + would rather + S2 + V2/ed (mong muốn làm tại) 410 Dịch nghĩa: Tơi muốn bạn không hút thuốc nhà 154 He broke the world record at/ on his second attempt Break the world record: phá kỷ lục giới Dịch nghĩa: Anh phá kỷ lục giới lần nỗ lực thứ 155 Ail dogs are thought to have evolved from wolves Cấu trúc bị động với động từ "think": Chủ động: S1 + think + (that) + a clause (S2 + V……) => Bị động cách 1: It is thought that + a clause (S2 + V…….) => Bị động cách 2: S2 + be + thought + to V/to have PP (dùng to have PP động từ mệnh đề sau trước "thì" so với mệnh đề trước.) Dịch nghĩa: Những chuyên gia nghĩ tất chó tiến hóa từ chó sói 156 Make sure you finish (typing) all these letters before you go to bed Cấu trúc: Finish + Ving: hoàn thành việc Dịch nghĩa: Đừng ngủ bạn hoàn thành xong việc đánh máy tất thư => Hãy chắn bạn hoàn thành việc đánh máy tất thư trước bạn ngủ 157 The annual rainfall in the northwest of Britain is higher/ greater than that in the southeast So sánh với danh từ: More + N + than Dịch nghĩa: Phía Tây Bắc nước Anh có nhiều mưa phía Đơng Nam => Lượng mưa hàng năm phía Tây Bắc lớn phía Đơng Nam 158 My father wishes (that) he hadn't bought the second - hand car S + wish + Ss + had + PP (ao ước khứ) Regret + Ving: hối hận làm Dịch nghĩa: Bố tơi hối hận mua xe cũ => Bố ước ông không mua xe cũ 411 159 It is over months since he (last) had his hair cut Cấu trúc: Have sb sth ~ have sth done by sb: nhờ/ thuê làm Dịch nghĩa: Anh khơng cắt tóc tháng => Đã tháng từ lần cuối anh cắt tóc 160 What I meant (to do) was to post that letter before lunch Mean to sth: ý định làm What I meant to mệnh đề danh từ làm chức chủ ngữ câu Dịch nghĩa: Tôi ý định gửi thư trước bữa trưa 161 Only if you increase the publicity will people become aware of the problem Đảo ngữ với "only if": Only if + mệnh đề + trợ động từ + S + V… (Chỉ ) Dịch nghĩa: Mọi người ý thức vấn đề bạn tăng việc công khai cho thiên hạ biết 162 Enormous efforts have been made by scientists to find a cure for AIDS Cấu trúc: Make efforts to sth: nỗ lực làm Dịch nghĩa: Các nhà khoa học cố gắng để tìm cách chữa trị cho bệnh AIDS 163 The harder you work, the more successful you are / will be Cấu trúc so sánh kép: The + hình thức so sánh + S + V, the + hình thức so sánh + S + V Dịch nghĩa: Thành công phụ thuộc vào việc làm việc chăm => Bạn làm việc chăm bạn thành cơng 164 She found it too difficult to finish the job by lunchtime Cấu trúc: Too + adj + (for O) + to V…….: quá… Find + it + adj +to V : thấy làm 412 Dịch nghĩa: Cô nghĩ thật khó để hồn thành cơng việc trước ăn trưa => Cô cảm thấy q khó để hồn thành cơng việc trước ăn trưa 165 The keys were thought to have been found out accidentally by the little girl Cấu trúc bị động với động từ "think": Chủ động: S1 + think + (that) + a clause (S2 + V ……) => Bị động cách 1: It is thought that + a clause (S2 + V……) => Bị động cách 2: S2 + be + thought + to V/ to have PP (dùng to have PP động từ mệnh đề sau trước "thì" so với mệnh đề trước) Đây cấu trúc bị động nên dùng "to have been PP" thay "to have PP" Dịch nghĩa: Họ nghĩ bé gái tìm chìa khóa ngẫu nhiên 166 It has been suggested that income tax (should) be abolished Cấu trúc: S + suggest + Ving + O => It + be + suggested that + S (O) + (should) be PP Dịch nghĩa: Ai đề nghị bãi bỏ thuế thu nhập 167 You should not have allowed a four-year-old child to walk home alone Cấu trúc: Should have PP: lẽ nên làm Dịch nghĩa: Bạn sai cho phép đứa trẻ tuổi nhà => Bạn lẽ không nên cho phép đứa trẻ tuổi nhà 168 But for the heavy rain, we would not have been late for the meeting Cấu trúc: But for + N: khơng có, khơng phải (Dùng câu điều kiện) Dịch nghĩa: Chúng tơi muộn họp trời mưa to => Nếu khơng phải mưa to không bị muộn họp 169 They decided that a new school should be built in this region (by them) Cấu trúc: 413 S + decide + to V + O (chủ động) => S + decide that + S (O) + should be + PP… Dịch nghĩa: Họ định xây trường vùng 170 The heavy rain resulted in flooding in this region Cấu trúc: Result in + N: dẫn đến, đưa đến, gây Dịch nghĩa: Lũ lụt vùng hậu mưa to => Mưa to dẫn đến lũ lụt vùng 171 Lan's mother complimented her on her lovely new dress Cấu trúc: Compliment sb on sth: khen ngợi Dịch nghĩa: Mẹ Lan khen ngợi cô váy đáng yêu cô 172 There has been a considerable increase in the cost of living in the last few years Cấu trúc: There + be + a/ an + adj + increase + in……… Dịch nghĩa: Chi phí sinh hoạt tăng lên đáng kể vài năm qua Có tăng lên đáng kể chi phí sinh hoạt vài năm qua 173 He couldn't possibly have taken the money by mistake On purpose(cố ý) # By mi stake (tình cờ, ngẫu nhiên) Could have PP: làm Dịch nghĩa: Tơi chắn anh cố ý lấy tiền => Anh lấy tiền ngẫu nhiên 174 So fierce was the dog they had that nobody would visit them Đảo ngữ với so: So + adj + to be + N + that + mệnh đề Dịch nghĩa: Họ có chó mà không đến thăm họ => Con chó mà không đến thăm họ 175 Although he was disabled, he sailed around the world 414 Cấu trúc: Prevent sb from doing sth: ngăn cản/ cản trở làm Although + mệnh đề: nhưng… 176 The contests are usually held at the university Cấu trúc bị động đơn: S (O) + is/ am/ are + PP…… Dịch nghĩa: Họ thường xuyên tổ chức thi trường đại học 177 She asked Nam when he would return to his hometown Cấu trúc câu hỏi gián tiếp: S + asked + (O)+WH_ + S+V lùi thì…… Dịch nghĩa: Cơ hỏi Nam cậu quê 178 Because of (their) missing the first train, they were late for school Because + a clause: Because of + N/ Ving: Dịch nghĩa: Họ muộn học họ nhỡ chuyến tàu 179 Not until he phoned us did we know about her death Cấu trúc đảo ngữ với "not until": Not until + a clause/ adv of time + trợ động từ + S + V…… Dịch nghĩa: Mãi anh gọi chúng tơi chúng tơi biết chết cô 180 The man is believed to have been killed by terrorists Cấu trúc bị động với động từ "believe": Chủ động: S1 + believe + (that) + a clause (S2 + V…… ) => Bị động cách 1: It is believed that + a clause (S2 + V…….) => Bị động cách 2: S2 + be + believed + to V/ to have PP (dùng to have PP động từ mệnh đề sau trước "thì" so với mệnh đề trước) Dịch nghĩa: Người ta tin người đàn ông bị bọn khủng bố giết 415 Sau học kiến thức quan trọng em cần lưu ý? Đến em ôn tập nhiều chưa? Chắc hẳn em cảm thấy tự tin nhiều phải khơng? Q trình học tập ôn luyện quan trọng để chinh phục thành cơng kỳ thi "khó nhằn" phần vơ quan trọng khơng thể xem thương việc chuẩn bị tâm lý trước kỳ thi Hãy chuẩn bị cho thái độ lạc quan ơn tập tham dự vào kỳ thi Hãy tự nhủ em làm em làm tốt Việc có tâm lý tốt, thoải mái xem định 30% chiến thắng nằm tay Hãy ln trang bị cho tâm lý tốt ôn tập lúc làm thi em nhé! Cuối Megabook gửi tặng đến em hát "Happy"của nam ca sĩ Pharrell Williams để thể tâm trạng ban biên tập Megabook biên soạn sách Và điều Megabook mong muốn, gửi gắm tới em có tâm lý kỳ thi tới để chinh phục thành công đỉnh cao Megabook chúc em có qng thời gian ơn tập thật chăm thành công! 416 HAPPY - PHARRELL WILLIAMS It might seem crazy what I'm about to say Sunshine she's here, you can take a break I'm a hot air balloon that could go to space With the air, like I don't care baby by the way Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is to you Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you wanna Here come bad news talking this and that, yeah, Well, give me all you got, and don't hold it back, yeah, Well, I should probably warn you I'll be just fine, yeah, No offense to you, don't waste your time Here's why Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is to you Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you wanna Hey, come on (happy) 417 Bring me down Can't nothing bring me down My level's too high Bring me down Can't nothing bring me down I said (let me tell you now) Bring me down Can't nothing bring me down My level's too high Bring me down Can't nothing bring me down I said Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is to you Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you wanna Hey, come on! (happy) Bring me down can't nothing Bring me down my level's too high Bring me down can't nothing Bring me down, I said (let me tell you now) Hey Come on! 418 ... tiếng Anh PHẦN I PARTS OF SPEECH (TỪ LOẠI) Sau số điểm lưu ý ngữ pháp tiếng Anh: I DANH TỪ (NOUNS) Danh từ: Danh từ từ tên người, vật, nơi chốn + Danh từ tiếng anh có loại: danh từ đếm danh từ... được) Cụm danh từ Là nhóm từ bắt đầu danh từ có chức đng cách Cụm danh từ thường trước sau danh từ biểu đạt + Cấu trúc chung cụm danh từ Cụm danh từ = Tính từ + Danh từ Một cụm danh từ có danh từ... (Simple future tense) Tương lai gần (Near future) Tương lai tiếp diễn (future progressive) Tương lai hoàn thành (future perfect) Exercise Answer key PHẦN III: ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU VÀ DANH ĐỘNG TỪ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tu hoc dot pha ngu phap tieng anh full,