0

Đánh giá sự hợp tác giữa trường mầm non với cha mẹ trẻ theo tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở củ chi​

302 26 0
  • Đánh giá sự hợp tác giữa trường mầm non với cha mẹ trẻ theo tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở củ chi​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 15:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Kim Hoa ĐÁNH GIÁ SỰ HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG MẦM NON VỚI CHA MẸ TRẺ THEO TIÊU CHÍ THỰC HÀNH ÁP DỤNG QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM Ở CỦ CHI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Thành phố Hồ Chí Minh – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Kim Hoa ĐÁNH GIÁ SỰ HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG MẦM NON VỚI CHA MẸ TRẺ THEO TIÊU CHÍ THỰC HÀNH ÁP DỤNG QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM Ở CỦ CHI Chuyên ngành : Giáo dục học (Giáo dục Mầm non) Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ KIM ANH Thành phố Hồ Chí Minh - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác TÁC GIẢ ḶN VĂN Nguyễn Thị Kim Hoa LỜI CẢM ƠN Tác giả xin trân trọng cảm ơn quý thầy, cô giáo trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh – quý thầy, cô trực tiếp tham gia giảng dạy quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ kính trọng lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám Hiệu, giáo viên phụ huynh trường mầm non Củ Chi cung cấp thông tin tạo điều kiện cho tác giả học tập, nghiên cứu hỗ trợ tác giả hoàn thành đề tài luận văn Và cuối tác giả xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô hội đồng chấm đề cương luận văn dành thời gian đọc đưa ý kiến, nhận xét để giúp tác giả hiểu rõ điều chỉnh luận văn hồn chỉnh TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2019 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Kim Hoa MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ SỰ HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG MẦM NON VỚI CHA MẸ TRẺ THEO TIÊU CHÍ THỰC HÀNH ÁP DỤNG QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu giới Việt Nam đánh giá hợp tác trường mầm non với cha mẹ trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu giới 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu Việt Nam 14 1.2 Các khái niệm công cụ đề tài 21 1.2.1 Đánh giá 21 1.2.2 Trường mầm non 22 1.2.3 Cha mẹ trẻ 24 1.2.4 Hợp tác 26 1.3 Lý luận quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 27 1.3.1 Khái quát quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giới Việt Nam 27 1.3.2 Giới thiệu tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 32 1.4 Lý luận hợp tác trường mầm non với cha mẹ trẻ theo tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm .33 1.4.1 Khái niệm 33 1.4.2 Hình thức hợp tác trường mầm non cha mẹ trẻ chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 37 1.5 Lý luận hoạt động đánh giá hợp tác trường mầm non với cha mẹ trẻ theo Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 41 1.5.1 Mục đích đánh giá hợp tác trường mầm non với cha mẹ trẻ 41 1.5.2 Mục đích đánh giá hợp tác trường MN với cha mẹ trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 43 1.5.3 Hình thức đánh giá hợp tác trường mầm non với cha mẹ trẻ chăm sóc giáo dục trẻ theo tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 44 1.5.4 Công cụ đánh giá hợp tác trường mầm non với cha mẹ trẻ chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 45 1.5.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình đánh giá hợp tác trường mầm non với cha mẹ trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 49 Tiểu kết chương 53 Chương ĐÁNH GIÁ SỰ HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG MẦM NON VỚI CHA MẸ TRẺ Ở CỦ CHI THEO TIÊU CHÍ THỰC HÀNH ÁP DỤNG QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM VÀ ĐỀ XUẤT KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG MẦM NON VỚI CHA MẸ TRẺ TRONG CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ 54 2.1 Khái quát chung tổ chức nghiên cứu khách thể nghiên cứu .54 2.1.1 Khái quát chung tổ chức nghiên cứu 54 2.1.2 Khái quát chung khách thể nghiên cứu 57 2.2 Công cụ thang đo để đánh giá hợp tác trường MN với cha mẹ trẻ theo Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm số trường MN Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 62 2.2.1 Mơ hình cơng cụ đánh giá hợp tác trường MN với cha mẹ trẻ theo Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 63 2.2.2 Thang đo đánh giá hợp tác trường mầm non với cha mẹ trẻ theo tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 64 2.3 Kết đánh giá hợp tác trường MN với cha mẹ trẻ theo tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm số trường MN Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 70 2.3.1 Đánh giá công tác thu hút tham gia cha mẹ trẻ trường mầm non 70 2.3.2 Đánh giá kỹ giao tiếp với cha mẹ trẻ 76 2.3.3 Đánh giá kỹ giải tình 86 2.3.4 Đánh giá việc CBQL, GV hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc, giáo dục trẻ 93 2.3.5 Đánh giá việc thông tin phát triển trẻ cho cha mẹ theo Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Củ Chi 106 2.3.6 Đánh giá công tác chuẩn bị cho trẻ vào lớp .111 2.3.7 Đánh giá công tác thông tin cho cha mẹ trẻ hiểu phương pháp giáo dục LTLTT 115 2.4 Đề xuất khảo nghiệm số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hợp tác trường MN với cha mẹ trẻ CSGD trẻ theo Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục LTLTT 121 2.4.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu hợp tác trường mầm non với cha mẹ trẻ theo Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 121 2.4.2 Đề xuất số biện pháp nâng cao hiệu hợp tác trường mầm non với cha mẹ trẻ chăm sóc giáo dục trẻ theo Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 123 2.4.3 Mối quan hệ biện pháp đề xuất 130 2.4.4 Khảo nghiệm nhận thức mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất 132 Tiểu kết Chương 138 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 140 TÀI LIỆU THAM KHẢO 145 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT MN Mầm non MNTT Mầm non tư thục MNCL Mầm non cơng lập CSGD Chăm sóc giáo dục LTLTT Lấy trẻ làm trung tâm GV Giáo viên CBQL Cán quản lý CMT Cha mẹ trẻ TMN Trường mầm non DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Quy mô trường, lớp, học sinh 58 Bảng 2.2 Tỷ lệ học sinh công lập/Tổng số học sinh 58 Bảng 2.3 Tổng hợp tình hình khảo sát qua phiếu khảo sát 59 Bảng 2.4 Thông tin khách thể tham gia trả lời phiếu khảo sát 60 Bảng 2.5 Thang đo đánh giá hợp tác trường MN với cha mẹ trẻ theo cơng cụ đánh giá Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm lấy trẻ làm trung tâm 64 Bảng 2.6 Đánh giá công tác thu hút tham gia cha mẹ trẻ trường MN 73 Bảng 2.7 Đánh giá biểu giao tiếp tốt CBQL, GV với cha mẹ trẻ theo Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục LTLTT Củ Chi 80 Bảng 2.8 Đánh giá tổ chức đa dạng hình thức giao tiếp với cha mẹ trẻ theo tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 84 Bảng 2.9 Đánh giá kỹ giải tình trường MN 92 Bảng 2.10 Đánh giá việc hướng dẫn cha mẹ CSGD trẻ gia đình 96 Bảng 2.11 Đánh giá việc hướng dẫn cha mẹ trẻ giao tiếp với trẻ gia đình 101 Bảng 2.12 Đánh giá việc hướng dẫn cha mẹ giáo dục trẻ kỹ năng/thói quen vệ sinh gia đình nơi công cộng .103 Bảng 2.13 Yếu tố ảnh hưởng đến trình đánh giá hợp tác trường MN với cha mẹ trẻ theo Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục LTLTT .105 Bảng 2.14 Bảng đánh giá việc thông tin phát triển trẻ cho cha mẹ trẻ .110 Bảng 2.15 Bảng đánh giá chuẩn bị cho trẻ vào lớp theo tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 114 Bảng 2.16 Đánh giá việc thông tin cho cha mẹ trẻ hiểu phương pháp giáo dục LTLTT .119 PL87 non” 1.2 Kế hoạch số 56/KH-BGDĐT việc triển khai ch dựng trường mầm non lây trẻ làm trung tâm” giai 2020 1.3 Kế hoạch 493/GDĐT-MN việc triển khai chuyê dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai 2020 1.4 Tài liệu hướng dẫn thực hành áp dụng quan điểm trẻ làm trung tâm trường mầm non 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Cơ sở thực tiễn Hình ảnh hoạt động giao tiếp trực tiếp/gián tiế viên/nhà trường với cha mẹ trẻ Biên họp giáo viên/ nhà trường với cha m Báo cáo có nội dung hợp tác với cha mẹ trẻ giáo dục trẻ giáo viên/Nhà trường Sổ trao đổi thông tin/sổ nhật ký Nhà trường/G cha mẹ trẻ Tài liệu nội dung tuyên truyền, hướng dẫn ch chăm sóc, giáo dục trẻ Kế hoạch năm học có nội dung hợp tác với cha mẹ chăm sóc giáo dục trẻ Hộp thư/sổ đóng góp ý kiến cha mẹ trẻ Hồ sơ/biên đánh giá hoạt động hợp tác với ch chăm sóc giáo dục trẻ giáo viên/trường Cơ sở lý luận 3.1 Quan điểm giáo dục lây trẻ làm trung tâm 3.2 Đặc điểm phát triển tâm – sinh lý trẻ mầm non 3.3 Vai trò gia đình phát triển trẻ m PL88 Mục đích đánh giá hợp tác trường mầm non cha mẹ trẻ theo Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Củ Chi Stt Mục đích Xây dựng mối quan hệ giáo viên, t non cha mẹ trẻ Nâng cao lực thực hành, phát triển kỹ giáo viên trường mầm n Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dụ Giúp cha mẹ hiểu rõ phương pháp gi quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâ Kết đánh giá mức độ quan trọng việc đánh giá hợp tác trường mầm non với cha mẹ trẻ theo tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Đối tượng trả lời CBQL – GV CMT Kết đánh giá mức độ quan trọng việc đánh giá hợp tác trường mầm non với cha mẹ trẻ theo Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm STT Thông tin phản h Dể dàng theo dõi đánh giá trẻ khắc phục khó khăn để trẻ phát triển tốt Giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, có thân, phát triển tốt mặt Nâng cao chất lượng chăm sóc, Rất cần thiết cho trẻ Quan trọng việc phối hợp với cha mẹ trẻ PL89 Hình thành kĩ sống, thói q tính cách tốt Góp phần nhận biết lực, k sinh lí cá nhân trẻ để p giáo dục tác động thích hợp Khơng cần thiết Giúp cha mẹ hiểu rõ phương trẻ, lấy trẻ làm trung tâm 10 Nhận thấy vấn đề bình thường 11 Thống quan điểm giáo dục xuyên suốt trình giáo dục g toàn diện Kết đánh giá mức độ khó khăn đánh giá hợp tác trường mầm non cha mẹ trẻ theo Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Củ Chi Stt Những khó khăn đánh giá Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm chăm sóc giáo dục trẻ chưa có thang đánh g cụ thể Cán quản lý, giáo viên chưa hướng dẫn thang đánh giá Chưa có đạo sử dụng Tiêu chí thực hành áp dụng qua điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm chăm sóc giáo dụ trẻ cấp Năng lực tự đánh giá giáo viên hạn chế Nhận thức cha mẹ trẻ chưa cao việc phối hợp với trường mầm non đánh giá Phương pháp đánh giá chưa phổ biến, tập huấn cho cá quản lý, giáo viên, cha mẹ trẻ PL90 Phụ lục 12 Đề xuất, kiến nghị cha mẹ trẻ để đánh giá hợp tác trường mầm non với cha mẹ trẻ theo Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục LTLTT CSGD trẻ đạt hiệu Củ Chi STT NỘI DUNG Phịng mầm non sở giáo dục Khơng ý kiến Để trống  Tổ mầm non phịng giáo khơng nên phân tuyến phân luồng theo luật cư trú Không ý kiến Để trống Ban giám hiệu Tổ chức giữ trẻ thêm để phụ h rước sớm Trang bị hệ thống camera toàn h non để phụ huynh giám sát phối hợp trẻ lúc nơi Không ý kiến Để trống Giáo viên Tạo zalo nhóm với tất phụ huynh đ kịp thời quy định sức kh Không ý kiến Để trống PL91 Phụ lục 13 Đề xuất, kiến nghị CBQL, GV để đánh giá hợp tác trường mầm non với cha mẹ trẻ theo Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục LTLTT CSGD trẻ đạt hiệu Củ Chi STT NỘI DUNG Đối với phụ huynh thường xuyên tìm hiểu thêm thơng gia đình để trẻ tự khám phá phụ quan sát trẻ dạy trẻ kỹ sốn cần phối hợp với cô giáo đồng thời tìm làm trung tâm nhằm giúp trẻ phát triển Cần tìm hiểu phối hợp với giáo viên lập nhiệt tình việc gặp gỡ trao hình sức khỏe, lực em mì hợp tác chặt chẽ với nhà trường tham dự buổi họp đầy đủ dành thời gian cho trẻ Đối với phòng MN, Sở GD cung cấp bồi dưỡng hướng dẫn kịp thờ dục lấy trẻ làm trung tâm cho cụm mở thêm lớp bồi dưỡng cách giá tâm, có phương pháp giúp giáo viê cố gắng soạn thảo bậc thang đánh giá s đánh giá giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Khơng ý kiến Tổ mầm non phịng GD thông tin kịp thời đổi cách g trường mầm non quan sát cách giáo dục lấy trẻ làm t để chỉnh sửa kịp thời cho họ thường xuyên tổ chức chuyên đề lấ giúp giáo viên góp nhặt cho kiến PL92 cho trẻ BGH bồi dưỡng hỗ trợ cho giáo viên chuy làm trung tâm nắm bắt kịp thời thông tin để hướn với đạo cấp thường xuyên tổ chức buổi họp viên để có đồng cảm lắng n Để trống PL93 Phụ lục 14 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỢP TÁC VỚI CHA MẸ TRẺ PL94 PL95 PL96 PL97 PL98 ... hợp tác trường MN với cha mẹ trẻ theo Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 63 2.2.2 Thang đo đánh giá hợp tác trường mầm non với cha mẹ trẻ theo tiêu chí thực hành. .. hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 64 2.3 Kết đánh giá hợp tác trường MN với cha mẹ trẻ theo tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm số trường MN Củ. .. dẫn thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non đời với nội dung nội dung 5: Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm hợp tác với cha mẹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sự hợp tác giữa trường mầm non với cha mẹ trẻ theo tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở củ chi​ ,

Từ khóa liên quan