0

Rèn kỹ năng viết đoạn trong dạy học tập làm văn lớp 3 theo định hướng phát triển năng lực ngôn ngữ của học sinh​

119 74 1
  • Rèn kỹ năng viết đoạn trong dạy học tập làm văn lớp 3 theo định hướng phát triển năng lực ngôn ngữ của học sinh​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 15:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Vũ Thị Nga RÈN KỸ NĂNG VIẾT ĐOẠN TRONG DẠY HỌC TẬP LÀM VĂN LỚP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGÔN NGỮ CỦA HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Thành phố Hồ Chí Minh – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Vũ Thị Nga RÈN KỸ NĂNG VIẾT ĐOẠN TRONG DẠY HỌC TẬP LÀM VĂN LỚP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGÔN NGỮ CỦA HỌC SINH Chuyên ngành : Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ THỊ NGỌC ĐIỆP Thành phố Hồ Chí Minh – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học TS Lê Thị Ngọc Điệp Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn khách quan, trung thực chưa công bố cơng trình khác TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2019 Tác giả luận văn Vũ Thị Nga LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hồn thiện luận văn, nhận nhiều hỗ trợ, động viên, khuyến khích q thầy Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Phịng Sau Đại học, Khoa Giáo dục Tiểu học trường, gia đình, bạn bè đồng nghiệp Với tất tình cảm chân thành nhất, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn TS Lê Thị Ngọc Điệp, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi chân thành gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu giáo viên trường TH, THCS&THPT Vinschool, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, trường tiểu học Đoàn Thị Điểm giúp đỡ, tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn Với hạn chế thời gian, điều kiện lực nghiên cứu, luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp q thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp để cơng trình hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Những nghiên cứu lực phát triển lực dạy học 1.1.2 Những nghiên cứu phương pháp dạy học TLV 1.2 Cơ sở lí luận 11 1.2.1 Những khái niệm công cụ 11 1.2.2 Lý thuyết NLNN dạy học theo định hướng phát triển NLNN 22 1.2.3 Đặc điểm tâm lý, nhận thức HS lớp 24 1.3 Cơ sở thực tiễn 26 1.3.1 Chương trình, tài liệu phân môn Tập làm văn Tiểu học 26 1.3.2 Thực trạng việc dạy học viết đoạn văn phân môn TLV theo định hướng phát triển NLNN cho HS lớp Chương BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN DẠY HỌC TẬP LÀM VĂN LỚP 30 TRONG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NLNN CỦA HS 39 2.1 Rèn kĩ viết đoạn văn cho HS lớp theo định hướng phát triển NLNN 39 2.1.1 Kĩ sử dụng từ 39 2.1.2 Kĩ liên kết câu đoạn 39 2.1.3 Kĩ tìm ý 40 2.1.4 Kĩ phát sửa lỗi 47 2.2 Quy trình rèn kĩ viết đoạn văn cho HS lớp theo định hướng phát triển NLNN 48 2.2.1 Tìm hiểu yêu cầu đề 48 2.2.2 Hướng dẫn thực yêu cầu đề 48 2.2.3 Thực hành kĩ viết đoạn .48 2.2.4 Đánh giá, nhận xét 50 2.3 Xây dựng tập rèn kĩ viết đoạn văn cho HS lớp theo định hướng phát triển NLNN 50 2.3.1 Các nguyên tắc xây dựng tập 50 2.3.2 Bài tập rèn kĩ dùng từ, đặt câu đoạn văn 51 2.3.3 Bài tập rèn kĩ xếp ý, liên kết ý đoạn văn 55 2.3.4 Bài tập rèn kĩ sử dụng biện pháp tu từ .56 2.3.5 Bài tập rèn kĩ xây dựng đoạn văn 57 2.3.6 Bài tập rèn kĩ phát sửa lỗi 60 2.4 Một số vấn đề cần lưu ý .61 2.4.1 Xác định mục tiêu .61 2.4.2 Nội dung dạy học 62 2.4.3 Phương pháp dạy học 62 2.4.4 Hình thức tổ chức 63 2.4.5 Đánh giá, nhận xét 64 Tiểu kết chương 67 Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 68 3.1 Quy trình thực nghiệm 68 3.1.1 Mục đích thực nghiệm 68 3.1.2 Nội dung thực nghiệm 68 3.1.3 Đối tượng, địa bàn, thời gian thực nghiệm .68 3.1.4 Phương pháp thực nghiệm 69 3.1.5 Tiến trình thực nghiệm 69 3.1.6 Nguyên tắc thực nghiệm 69 3.1.7 Giáo án thực nghiệm 70 3.2 Kết thực nghiệm phân tích kết thực nghiệm 80 3.2.1 Các bình diện đánh giá 80 3.2.2 Phân tích kết thực nghiệm 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90 Kết luận 90 Kiến nghị 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tần suất lỗi mà học sinh thường mắc phải viết đoạn văn 36 Bảng 3.1 Xếp loại học lực phân môn TLV cuối HKI 69 Bảng 3.2 Thống kê kết thực nghiệm đánh giá mặt kĩ viết đoạn văn 82 Bảng 3.3 Thống kê kết thực nghiệm đánh giá thái độ học tập HS 86 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Các thành phần cấu trúc lực 13 Hình 1.2 Phẩm chất, lực môn học, hoạt động giáo dục CTGDPT 2018 16 Hình 2.1 Kĩ thuật đặt câu hỏi 5W – 1H 45 Hình 2.2 Lập dàn ý đồ tư kĩ thuật 5W – 1H 47 Hình 2.3 Hoạt động tìm hiểu yêu cầu đề TLV .64 Hình 2.4 Thực Walk and Talk trao đổi ngày hội 64 Hình 3.1 Biểu đồ thể kết làm nhóm (lần 1) 83 Hình 3.2 Biểu đồ thể kết làm nhóm (lần 2) 85 Hình 3.3 Biểu đồ so sánh đánh giá mức độ hứng thú học tập nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm lần 87 Hình 3.4 Biểu đồ so sánh đánh giá mức độ hứng thú học tập nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm lần 88 94 hướng tiếp cận lực Tạp chí Khoa học Giáo dục, (68), tháng 52011 Đỗ Trường Hải (2017) Xây dựng hoạt động dạy học văn tả cảnh cho HS lớp 4,5 (tại Mỹ Tho, Tiền Giang) theo định hướng phát triển lực Luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh Đinh Quang Báo (2014) Một số vấn đề mục tiêu chuẩn chương trình giáo dục phổ thơng sau 2015 Tài liệu hội thảo chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể chương trình giáo dục phổ thông Huế Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh Mai, Nguyễn Xn Thức (2014) Giáo trình Tâm lí học tiểu học Hà Nội Nxb Đại học Sư phạm Hồng Hịa Bình (1998) Dạy văn cho HS tiểu học Hà Nội: Nxb Giáo dục Hồng Hịa Bình, Nguyễn Minh Thuyết (2012) Phương pháp dạy học Tiếng Việt nhìn từ Tiểu học Hà Nội: Nxb Giáo dục Việt Nam Hồng Hịa Bình (2015) Năng lực đánh giá theo lực Tạp chí khoa học TPHCM, Số (71) Hồng Phê (2005) Từ điển Tiếng Việt Trung tâm Từ điển học, Đà Nẵng Hoàng Thị Tuyết (2005) Dạy Tập làm văn hay dạy trả lời câu hỏi Thế Giới Trong Ta Chuyên đề Đổi giáo dục phổ thông số tháng 7/ 2005 Hoàng Thị Tuyết (2017) Lý luận dạy học Tiếng Việt Tiểu học (phần 2) Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh Lê A, Nguyễn Quang Ninh, Bùi Minh Tốn (2003) Phương pháp dạy học tiếng Việt Hà Nội: Nxb Giáo dục Lê A, Nguyễn Trí (2001) Sách Làm văn (Giáo trình đào tạo GV THCS hệ Cao đẳng Sư phạm Hà Nội: Nxb Giáo dục Lê Phương Nga, Nguyễn Trí (1999) Phương pháp dạy học Tiếng Việt Tiểu học Hà Nội: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Phương Nga, Đặng Kim Nga (2005) Phương pháp dạy học Tiếng Việt 95 tiểu học Hà Nội: Nxb Giáo dục Lê Phương Nga (2013) Phương pháp dạy học tiếng việt tiểu học Hà Nội : Nxb Đại học Sư phạm Lê Ngọc Tường Khanh (2014) Dạy làm văn theo mẫu, nhìn từ tiểu học Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 62 Lê Ngọc Tường Khanh (2015) Định hướng đánh giá lực viết HS tiểu học Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số (71) Lê Thị Ngọc Điệp (2013) Các đơn vị ngôn ngữ sách giáo khoa môn Tiếng Việt bậc Tiểu học Việt Nam (So sánh với sách giáo khoa môn Tiếng Anh bậc Singapore) Luận án Tiến sĩ Ngữ văn Chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh Lương Việt Thái (chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Hồng Thuận, Phạm Thanh Tâm (2011) Phát triển Chương trình giáo dục phổ thơng theo định hướng phát triển lực người học, Đề tài nghiên cứu khoa học, Mã số: B2008-37-52 TĐ, Hà Nội Lý Toàn Thắng (tháng 8/2012) Một số vấn đề lý luận ngôn ngữ học tiếng Việt Hà Nội: Nxb Khoa học Xã hội Phan Thái Bích Thủy (2014) Năng lực tiếng Việt HS dân tộc Chăm huyện An Phú tỉnh An Giang Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ Chuyên ngành Ngôn ngữ học Trường Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Ai (2011) Những vấn đề mạch lạc văn làm văn HS phổ thông Luận án Tiến sĩ Ngữ văn Chuyên ngành lý luận ngôn ngữ Trường Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trọng Báu, Nguyễn Quang Ninh, Trần Ngọc Thêm (1985) Ngữ pháp văn việc dạy làm văn Hà Nội: Nxb Giáo dục 96 Nguyễn Đức Dân (2013) Từ câu sai đến câu hay Hà Nội: Nxb Trẻ Nguyễn Hữu Hợp (2018) Thiết kế học phát triển lực HS tiểu học Hà Nội: Nxb Đại học Sư phạm Nguyễn Thị Xuân Yến (2001) Phương pháp dạy học Tiếng Việt tiểu học Huế: Nxb Đại học Sư phạm Huế Nguyễn Thị Xuân Yến (2004) Bàn hệ thống tập dạy học Tiếng Việt theo nguyên tắc giao tiếp Tạp chí Giáo dục, (83), tr 18 -19 Nguyễn Quang (2016) Từ NLNN đến lực liên văn hóa Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Nước ngồi, Tập 32, Số (2016) 1-9 Nguyễn Trí (2005) Dạy Tập làm văn trường Tiểu học Hà Nội: Nxb Giáo dục Nguyễn Trí (tháng năm 2007) Dạy học môn Tiếng Việt Tiểu học theo chương trình Hà Nội: Nxb Giáo dục Nguyễn Trí (tháng 10/2009) Một số vấn đề dạy học dạy học Tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp Tiểu học Hà Nội: Nxb Giáo dục Tony Buzan, Nguyễn Lê Hoài Nguyên (dịch) (2016) Nền tảng ứng dụng Bản đồ Tư Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh Trịnh Cam Ly (2015) Dạy học đọc hiểu cho HS lớp 4,5 theo tiếp cận lực Luận án Tiến sĩ Giáo dục học Chuyên ngành Giáo dục học (Tiểu học) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Hà Nội Trịnh Lê Hồng Phương (2014) Xác định hệ thống lực học tập dạy học hóa học trường Trung học Phổ thơng chun Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 59 năm 2014 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (2016) Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Đổi phương pháp giảng dạy trường sư phạm theo hướng phát triển lực người học” Thành phố Hồ 97 Chí Minh Vũ Tú Nam, Phạm Hổ, Bùi Hiển, Nguyễn Quang Sáng (2001) Văn miêu tả kể chuyện Hà Nội: Nxb Giáo dục Xavier Roegirs (1996) Khoa sư phạm tích hợp hay làm để phát triển lực nhà trường Hà Nội: Nxb Giáo dục (biên dịch: Đào Ngọc Quang, Nguyễn Ngọc Nhị) PL PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG DẠY TẬP LÀM VĂN LỚP Kính thưa q thầy cơ, Chúng tơi nghiên cứu đề tài “Rèn kĩ viết đoạn dạy học Tập làm văn lớp theo định hướng phát triển NLNN HS” Để có kết nghiên cứu xác, chúng tơi cần thực số khảo sát liên quan đến đề tài Việc khảo sát giúp nắm bắt thực trạng viết đoạn văn HS lớp cách cụ thể, chi tiết để từ đưa biện pháp phù hợp, góp phần nâng cao kĩ viết cho HS Rất mong q thầy/ vui lịng thực phiếu khảo sát Thông tin giáo viên: Họ tên: Số năm dạy lớp 3: Trường: Quận (Huyện): Tỉnh (Thành phố): Theo thầy/cơ, phân mơn Tập làm văn có tầm quan trọng dạy học Tiếng Việt cho HS lớp 3? PL 2 Trong q trình dạy học phân mơn Tập làm văn lớp 3, thầy/cơ gặp thuận lợi khó khăn gì? a) Thuận lợi b) Khó khăn Trong q trình dạy học phân mơn Tập làm văn lớp 3, thầy/cô sử dụng biện pháp sau đây? (Khoanh tròn chữ đứng trước tên giải pháp mà thầy/cô sử dụng) a Hướng dẫn HS tìm hiểu chủ đề học trước đến lớp b Rèn kĩ viết cho HS: viết tả, viết câu, đủ ý, viết hoàn chỉnh đoạn văn c Xây dựng hệ thống câu hỏi bổ trợ cho trình dạy học viết đoạn văn d Xây dựng hệ thống tập nhằm phát triển vốn từ cho HS e Đa dạng hố hình thức dạy học Tập làm văn lớp f Sử dụng sơ đồ tư tìm ý g Dạy học Tập làm văn tích hợp với phân mơn khác mơn h Khơi gợi niềm đam mê tính sáng tạo HS q trình viết đoạn văn Ngồi giải pháp nêu mục 2, thầy/cơ cịn sử dụng giải PL pháp khác để góp phần nâng cao hiệu dạy Tập làm văn lớp 3? Trong trình dạy học phân mơn Tập làm văn lớp 3, thầy/cơ dạy theo quy trình nào? Thầy/cô hiểu dạy học theo định hướng phát triển NLNN gì? Những lỗi phổ biến Tập làm văn HS lớp là: Lỗi tả Dùng từ Thiếu liên kết câu Ý kiến khác: PL Ý kiến thầy/cô đề chương trình Tập làm văn lớp chương trình SGK nay: Đề phát huy tính sáng tạo HS Đề chưa phù hợp với thực tế Đề chưa phát huy tính sáng tạo HS Một số đề hay Ý kiến khác: Theo thầy/cô cần ý luyện tập phần trước cho HS làm viết đoạn văn? Xây dựng ý Bài tập phát triển vốn từ Sắp xếp ý thành đoạn văn Luyện nói Ý kiến khác: 10 Theo thầy/cô, giáo viên trọng đến việc phát triển NLNN trình dạy viết đoạn văn phân môn Tập làm văn lớp chưa? Vì sao? PL PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG HỌC TẬP LÀM VĂN LỚP Thông tin HS: Họ tên: Trường: Quận (Huyện): Tỉnh (Thành phố): Trong số hình thức thầy (cơ) em chọn để dạy học Tập làm văn lớp, em thích hình thức nhất? (Khoanh trịn vào chữ đứng trước ý trả lời em chọn) a Hướng dẫn HS tìm hiểu chủ đề học trước đến lớp b Rèn kĩ viết cho HS: viết tả, viết câu, đủ ý, viết hoàn chỉnh đoạn văn c Xây dựng hệ thống câu hỏi bổ trợ cho trình dạy học viết đoạn d Xây dựng hệ thống tập nhằm phát triển vốn từ cho HS e Đa dạng hoá hình thức dạy học Tập làm văn lớp f Sử dụng sơ đồ tư tìm ý văn g Dạy học Tập làm văn tích hợp với phân môn khác môn h Khơi gợi niềm đam mê tính sáng tạo HS q trình viết đoạn văn Ngồi hình thức học kể trên, em cịn thích cách học Tập làm văn khác? PL Những lỗi em thường gặp phải viết đoạn văn (có thể chọn nhiều đáp án): Lỗi tả Sai dấu câu Dùng từ Thiếu liên kết câu Ý kiến khác: Em có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hoá viết đoạn văn không? Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm Không Ý kiến khác: Em thường gặp khó khăn viết đoạn văn? Em thích học kiểu viết đoạn văn phân mơn Tập làm văn khơng? Vì sao? Cô cảm ơn ý kiến em nhiều! PL PHỤ LỤC PHIẾU KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ HỌC TẬP CỦA HS Em đánh dấu X vào ô trống cảm nghĩ em sau tiết học TLV vừa Rất thích Thích Bình thường Khơng thích Lý em khơng thích là: PL PL ... NLNN cho HS lớp Chương BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN DẠY HỌC TẬP LÀM VĂN LỚP 30 TRONG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NLNN CỦA HS 39 2.1 Rèn kĩ viết đoạn văn cho HS lớp theo định hướng phát triển NLNN... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Vũ Thị Nga RÈN KỸ NĂNG VIẾT ĐOẠN TRONG DẠY HỌC TẬP LÀM VĂN LỚP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGÔN NGỮ CỦA HỌC SINH Chuyên ngành : Giáo dục học (Giáo... nhằm rèn kĩ viết đoạn cho HS lớp theo định hướng phát triển NLNN Nhiệm vụ nghiên cứu 3. 1 Xác định sở lí luận thực tiễn việc rèn kĩ viết đoạn văn dạy học TLV cho HS lớp theo định hướng phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn kỹ năng viết đoạn trong dạy học tập làm văn lớp 3 theo định hướng phát triển năng lực ngôn ngữ của học sinh​ ,

Từ khóa liên quan