0

skkn biện pháp nâng cao chất lượng dạy học dạng toán tính giá trị biểu thức cho học sinh lớp 3

48 335 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2020, 22:39

1 I/ TÊN ĐỀ TÀI: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TỐN DẠNG TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIÊU THỨC CHO HỌC SINH LỚP 3/A – NĂM HỌC : 2012- 2013 II/ ĐẶT VẤN ĐỀ : 1.Tầm quan trọng đề tài: Đại hội đại biểu toàn quốc thứ IX Đảng rõ “ Phát triển giáo dục động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp hoá, đại hoá, điều kiện để phát huy nguồn lực người, yếu tố để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững” Mục tiêu giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Môi trường giáo dục trường Tiểu học nôi cung cấp cho học sinh tri thức khoa học, kĩ năng, kĩ xảo cần thiết, giúp em hình thành phát triển nhân cách Mỗi mơn học tiểu học góp phần vào việc hình thành phát triển sở ban đầu, quan trọng nhân cách người Trong môn học tiểu học, mơn Tốn có vị trí quan trọng Trong chương trình dạy – học tốn Tiểu học, chương trình tốn lớp đóng vai trị trọng yếu Lớp lớp kết thúc giai đoạn đầu bậc tiểu học, phải chuẩn bị đầy đủ kiến thức cho sở ban đầu, để học sinh học tốt giai đoạn cuối bậc Tiểu học tiếp cấp học sau Người thầy giáo rèn kĩ sống cho học sinh Tiểu học theo chương trình dạy- học Trường học kiểu Việt Nam (VNEN), với mục tiêu đề Trong nghị Đại hội Đảng lần IX nêu “ Tăng cường đổi phương pháp giảng dạy, phát huy tính sáng tạo người học, coi trọng thực hành, ngoại khoá, làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét, học vẹt học chay” 2.Thực trạng vấn đề: Lớp 3/a tổng số: 29/14 nữ Trong mơn Tốn, học sinh học đến phần tính giá trị biểu thức nhiều em lúng túng, chưa giải được, giải sai giải không phương pháp toán học Học sinh hỏng kiến thức gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến dạng tốn liên quan giải tốn hợp… Trước tình hình thực tế vậy, để thực quan điểm đổi nói trên, dạy học nói chung, dạy học mơn tốn nói riêng, tơi tìm biện pháp: “Rèn luyện kĩ giải tốn dạng tính giá trị biểu thức cho học sinh lớp 3/a năm học 2012-2013” Bản thân thấy cần thiết việc dạy học mơn tốn lớp 3, mà tơi áp dụng nhiều năm học qua đạt kết Trong năm học 2012-2013 theo chương trình dạy học VNEN với lớp 3/a Trong tiết học toán chẳng hạn, học sinh chưa thực hoàn thành hoạt động phép thực tiếp vào buổi chiều Đây quy trình dạy học phù hợp với đề tài mà nghiên cứu áp dụng cho lớp học đạt hiệu cao 3.Lý chọn đề tài: Trong nhiều năm dạy Tiểu học, thân liên tục giảng dạy lớp năm gần đây, nhiều trường, nhiều lớp, nhiều đối tượng học sinh Trên thực tế lớp, trường nói riêng có số em giỏi toán số em yếu toán, lực học tập học sinh chưa đồng Những em giỏi say mê học tập Những em yếu lười học, sợ học chán học Muốn đảm bảo chất lượng học tập em lớp, khối lớp…, đồng Học sinh phát huy trí tưởng tượng, rèn luyện tính tư duy, trừu tượng nâng cao dần kiến thức học sinh yếu, tiến kịp học sinh khá, giỏi thực giải tốn dạng tính giá trị biểu thức Nên chọn đề tài “ Biện pháp rèn luyện kĩ giải tốn dạng tính giá trị biểu thức cho học sinh lớp 3/a-Năm học: 2012- 2013 ” 4.Mục đích nghiên cứu: Mục đích giúp em học mơn tốn lớp 3, giải tốn dạng tính giá trị biểu thức thành thạo học tập tốt Góp phần nhỏ bé vào việc giáo dục, phát triển tư duy, sáng tạo tìm tịi học tập để học có sức hấp dẫn, kích thích hứng thú học tập cho học sinh, giúp em nắm vững học thêm yêu môn học toán Đồng thời nghiên cứu miệt mài sáng tạo giáo viên Tiểu học, với ngành Giáo dục góp phần dạy học tích cực để rèn luyện cho học sinh kĩ học tập có hiệu chương trình VNEN Hiện toàn quốc bắt đầu thực từ năm học 2012-2013 5.Giới hạn đề tài: Nhiệm vụ chủ yếu giáo dục cho học sinh chăm học tập, tập trung học tập rèn luyện kĩ giải dạng tốn tính giá trị biểu thức cho học sinh lớp 3/a Tôi nghiên cứu số biện pháp để rèn luyện kĩ năng, nhằm nâng cao chất lượng đồng mơn học tốn cho học sinh, thơng qua tiết học khố tiết học phụ đạo, bồi dưỡng buổi chiều CT VNEN triển khai III/ CƠ SỞ LÝ LUẬN: Tôi rèn luyện kĩ giải tốn dạng tính giá trị biểu thức cho học sinh lớp 3/a Nhằm bồi dưỡng tự tin, tính liên tục kế thừa, rèn luyện kĩ thực hành chính, để từ hình thành cho học sinh biện pháp rèn kĩ giải tốn hồn thiện thành thạo học tập Từ sở sơ đẳng ban đầu giúp em học tốt mơn tốn Kết cao (giáo viên theo dõi , điều tra, kiểm tra nhiều lần trình rèn luyện, kiểm tra tự phát hiện, tránh sai sót), dẫn đến kết cao học tập, tạo niềm tin, hưng phấn ý thức tự giác, học sinh tự đánh giá trình học tập học sinh IV/CƠ SỞ THỰC TIỄN: Trong môn học Tiểu học với mơn Tiếng việt, mơn Tốn có vị trí quan trọng, móng ban đầu cấp học sau Chương trình Tiểu học chương trình đồng mở rộng khắc sâu kiến thức mơn Tốn nói chung kĩ giải tốn dạng tính giá trị biểu thức nói riêng Đó lý sau: Chương trình tốn chương trình chuyển tiếp lớp 1,2 3,4 Học sinh củng cố mở rộng phép cộng, trừ làm phép nhân chia Đồng thời rèn luyện kĩ tính tốn cho học sinh phép tính: cộng, trừ, nhân, chia phạm vi 000 (trong học kì I), phạm vi 10 000, 100 000 (trong học kì II) lớp dạng giải tốn điển hình Vì việc giải toán tiết học, để học sinh yếu giải tốn tính giá trị biểu thức đúng, khó khăn, trả lời lẫn tính tốn Kinh nghiệm số năm học qua, giáo viên học sinh dạy học tiết học tính giá trị biểu thức vừa xong cịn số học sinh yếu chưa có kĩ giải tốn dạng tính giá trị biểu thức Tốn học với tư cách khoa học nghiên cứu số mặt giới thực, có hệ thống kiến thức phương pháp nhận thức cần thiết cho đời sống, sinh hoạt, lao động Đó cơng cụ cần thiết để học môn học khác, để tiếp tục nhận thức giới xung quanh hoạt động có hiệu thực tiễn Nhưng thực tế học sinh đại trà (kể học sinh yếu, kém) giải dạng tốn tính giá trị biểu thức, em ngại làm bài, sợ giải tốn khả tư “phân tích, tổng hợp em nhiều hạn chế” Bằng phương pháp điều tra, tiếp xúc với học sinh lớp 3, qua thực tế giảng dạy nhận thấy: Với thực tế học sinh lớp tơi, cịn số em giải tốn dạng tính giá trị biểu thức thiếu xác, chưa đúng, tính tốn cịn sai, nhầm lẫn thứ tự, phép tính, nhiều làm chưa có kĩ phán đốn, suy luận, khơng biết làm nào? Các em sợ học mơn tốn mơn “thể thao trí tuệ”, vừa giúp em giải trí tinh thần, vừa giúp việc dạy học tốt mơn tốn điều cần thiết mà giáo viên phải suy nghĩ, nghiên cứu, quan tâm Trong “cách giải tốn dạng tính giá trị biểu thức” trọng chương trình tốn Vậy q trình dạy học tơi thực số biện pháp rèn luyện kĩ giải dạng toán V/ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: A/ Điều tra phân loại: Điều tra phân loại học sinh yếu toán lớp: -Những em yếu, mơn tốn Dĩ nhiên giải tốn dạng tính giá trị biểu thức, em không thực hành Ngay từ đầu năm học, phân loại đối tượng học sinh để có kế hoạch kèm cặp nhóm học tập Hội đồng tự quản mà học sinh tự bầu chọn từ đầu năm học, để hướng dẫn phương pháp giải toán kịp thời cho em, bạn -Lớp 3/a năm học 2012-2013 em:“ Lý Phong, D L Huyền Vi , Tr Th Trâm, D T Ánh Tuyết, P Thanh Khương , Nguyễn T Sang, N T Hồng Oanh, Trần Oai Sơn, Ng Tấn Tài, Hồ Trịnh Xuân Công …”, học sinh giải tốn cịn yếu Các em khơng biết giải, giải sai, tính giá trị biểu thức sai, khơng nắm vững phương pháp làm bài… Tôi luôn quan tâm động viên em chăm học, tích cực làm để em tự tin vào khả để suy nghĩ, phán đốn tìm cách giải Trong chấm bài, chữa học sinh cần cứu trợ, tơi ghi nhật kí lại chi tiết lỗi sai em Tổng hợp tất lỗi sai sót thường gặp mà học sinh thể giải, để chữa sai cho cá nhân, nhóm, lớp lên lớp, phụ đạo, học 2b/ ngày…, cho học sinh tự chấm chữa theo đơi bạn học tốt (học nhóm) hướng dẫn thầy giáo.Vì phần học “Tính giá trị biểu thức có quy tắc, truyền thụ kiến thức cho học sinh em tiếp thu học Song em chưa có sáng tạo, tư tốt nên đôi lúc giải tập cịn sai nhiều Bởi vì, có quy tắc trên, mà thực 48 biểu thức (dạng phép tính) Vậy tơi phải phân nhóm biểu thức cụ thể, để truyền thụ kiến thức thực tế, có tính khoa học, lơ- gic Nhằm đáp ứng với nhu cầu lứa tuổi học sinh lớp phù hợp tâm lý đồng với đối tượng học sinh Từ em dễ nhớ, khắc sâu kiến thức nắm cách làm bài.Vậy giáo viên phải rèn luyện kỹ năng, kiến thức từ đơn giản đến phức tạp Về phép cộng trừ: Muốn thực tính giá trị biểu thức Giáo viên phải kiểm tra, rèn luyện kĩ cộng, trừ số phạm vi 000 nhân chia số có 2, chữ số… với số có chữ số Ngoài việc nhận biết ý nghĩa phép cộng trừ số, học sinh cịn phải có kĩ cộng trừ nhẩm trường hợp đơn giản như: cộng trừ với số không, cộng trừ số có chữ số, số trịn chục, số trịn trăm, cộng trừ số có chữ số với số có chữ số có nhớ 1,2 lần Ví dụ: 64 + 7; 64 – 7; 76 + 35; … Hoặc số trịn chục bé 100 Ví dụ: 64 + 30; 64 – 30; 50 + 40; 90 - 60 Biết đặt tính biết thử lại kết tìm cách thành thạo Vận dụng tính chất giao hốn phép cộng, quan hệ ngược phép cơng, phép trừ để làm tính nhân Về phép nhân chia: Đây phép tính học lớp Học sinh phải hiểu ý nghĩa phép tính: Phép nhân thay cho phép cộng số biết được, viết tích thành tổng, phép chia phép tính ngược lại phép nhân Nắm tên gọi thành phần số phép nhân (thừa số, tích) phép chia (số bị chia, số chia, thương, số dư), dấu phép tính “x, : ”, đọc viết phép nhân, chia Ở lớp em học bảng nhân, chia từ 2- lên lớp em học bảng nhân, chía từ 6-9 Học sinh phải thuộc bảng nhân, bảng chia.Giáo viên thường xuyên kiểm tra bảng nhân chia nhiều cách, để học sinh vận dụng tính nhẩm, tính nhanh phép nhân, chia bảng nói được: -Nhân số với ; Chia số cho số đó; Số nhân với số 0; Số chia cho số khác -Tính nhanh phép nhân chia 10, 100 -Biết đặt tính làm phép nhân, chia số có 2,3 chữ số với số có chữ số phạm vi 1000 -Giải tập tìm X phạm vi 100 1000 -Nắm vận dụng số tính chất qui tắc phép nhân, chia để thực tính nhanh như: Biết “Tích khơng đổi ta đổi chỗ thừa số với nhau” .Biết, từ phép nhân : 13 x = 39 Suy 39 : = 13 Biết, cách tính hợp lý kết “Nhân, chia” tổng (hay hiệu) với số Nắm cách tìm thừa số chưa biết, tìm số bị chia, số chia chưa biết vận dụng vào tập “Tìm X” phạm vi 1000 Các biện pháp giáo viên phải rèn luyện cho học sinh nắm vững kiến thức yêu cầu Từ học sinh phải nắm về: Muốn tính giá trị biểu thức, ta phải nhận biết Thế biểu thức số ? Đây vấn đề quan trọng, mà muốn đề cập đến Về biểu thức số: -Nhận biết biểu thức số, đọc viết biểu thức tổng, hiệu, tích, thương hai số -Nắm qui tắc “Thứ tự thực phép tính(có nhiều dấu phép tính) biểu thức, (khơng có dấu ngoặc đơn có dấu ngoặc đơn), vận dụng để tính giá trị biểu thức số có khơng q dấu phép tính -Biết so sánh tổng, hiệu, tích, thương hai số với nhau, có sử dụng dấu , ghi kết so sánh -Biết tìm giá trị biểu thức để nối biểu thức với kết B/ Rèn kĩ giải tốn dạng tính giá trị biểu thức Rèn kĩ từ dễ đến khó, từ kiến thức học đến kiến thức 1.1: Dạng tốn tính giá trị biểu thức: Trong chương trình lớp theo CT hành CT dạy học VNEN có tiết học tính giá trị biểu thức: * Chương trình hành: tiết làm quen với biểu thức tiết tính giá trị biểu thức tiết luyện tập tiết luyện tập chung * Chương trình VNEN là: Bài: Làm quen với biểu thức Tính giá trị biểu thức (1 tiết Hoạt động + tiết Hoạt động thực hành) Bài: Tính giá trị biểu thức (tiếp theo), (1 tiết Hoạt động + tiết Hoạt động thực hành) Bài: Tính giá trị biểu thức (tiếp theo), (1 tiết Hoạt động + tiết Hoạt động thực hành) Bài: Luyện tập chung (1 tiết Hoạt động thực hành)  Riêng tiết tính giá trị biểu thức có qui tắc tính giá trị biểu thức:  (Chương trình hành giống chương trình VNEN) Biểu thức có phép tính cộng, trừ : ( + ; - ) Biểu thức có phép tính nhân, chia: ( x ; : ) Biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia: ( + ; - ; x ; : ) Biểu thức có dấu ngoặc đơn : ( ….) Đây dạng tốn có tính khái qt, tổng hợp Đối với học sinh học yếu, trung bình số em giỏi chưa thông thạo phương pháp giải tập Tôi dựa vào sở rèn luyện kĩ cộng, trừ, nhân, chia cho học sinh học thuộc bảng nhân, chia Tôi ôn luyện em giải dạng toán buổi học phụ đạo, bồi dưỡng, tiết học phụ đạo bồi dưỡng cụ thể hố cách nhóm tính giá trị biểu thức phạm vi 100, 1000 Vận dụng biện pháp học sinh thực hành, luyện tập bước, nắm bắt hiểu cụ thể: 1.1.a Bài 43 (VNEN) Tính giá trị biểu thức: 1.1.a.1: Trong biểu thức có phép tính cộng, trừ: * Thực theo thứ tự từ trái sang phải có dạng biểu thức: (+, -), (- , +), (+ , +), (- , -) Một số em học yếu, khơng có trí tưởng tượng, tư duy, sáng tạo em chậm hiểu Cứ nghĩ biểu thức có phép tính cộng, trừ thực từ trái sang phải Còn biểu thức có phép tính: (- , +), ( + , +), (- , -), em lúng túng khơng biết cách tính Từ đó, tơi phân nhóm cách tính giá trị biểu thức cụ thể hơn, để hướng dẫn em thực dễ dàng: Ví dụ: 60 + 20 -5 = 80 – = 75 60 – 20 + 60 + 20 + Học sinh học yếu chậm hiểu lúng túng 60 - 20 - Vậy cho học sinh thực cách (có dấu phép tính/1 cách) tính giá trị biểu thức (+, -), rèn luyện theo nhóm học tập, bảng con, kể học tập bảng nhóm Khi bạn nhóm hổ trợ, giúp đỡ mà em không thực hành được, em mạnh dạn giơ bảng cứu trợ để thầy giáo hướng dẫn em chia sẻ hiểu biết khắc sâu kiến thức Đây biện pháp đơn giản phải có tính kiên trì, nhẫn nại lứa tuổi học sinh lớp thực cách giải thành thạo Giáo viên hướng dẫn với học sinh rằng: Khơng có biểu thức (+ , -) mà (- , +), (+ , +), (- , -) Đều nhóm qui tắc , biểu thức (+ , -) Từ học sinh hiểu sâu kiến thức rèn luyện kĩ giải toán dạng kể kĩ sống mà học sinh học nhóm 1.1.a.2 : Trong biểu thức có phép tính nhân, chia: * Thực theo thứ tự từ trái sang phải có biểu thức: Ví dụ: (x, : ), (: , x), (x , x), (: , :) * Bốn cách quy tắc Tương tự cộng trừ, nên giáo viên tách nhóm cụ thể để khắc sâu vào trí nhớ học sinh, phân biệt, nhớ kĩ, nhớ lâu dễ dàng vận dụng vào luyện tập, rèn kĩ giải tốn dạng 1.1.b: Bài 44 (VNEN) Tính giá trị biểu thức 1.1.b.1: Trong biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia *Thực nhân, chia trước cộng, trừ sau có biểu thức: (x , +), (+ , x), (: , +), (+ , :) (x , - ), (- , x), (: , -), (- , :) *Tám cách tính (biểu thức) quy tắc Ngồi ra, khơng hướng dẫn cụ thể cho em Nhiều em ghi kết thực sai, kết cách thực sai khơng kết Ví dụ: 60 + 35 : = 60 + = 67 (Thực tính giá trị biểu thức đúng) 60 + 35 : = + 60 = 67 (kết bước thực sai) Nếu em có thói quen thực sai lệch này, mặt tốn học, lập luận giải trình khơng đúng, lúng túng Vậy cần ý trường hợp Hoặc: 86 – 10 x = 76 x = 304 Sai ( học sinh không hiểu bài, không nắm kiến thức, lúng túng) 86 – 10 x = 40 – 86 Vậy thực là: 86 – 10 x = 86 – 40 = 46 Trường hợp giáo viên phải hướng dẫn cụ thể sau: - Nếu biểu thức có nhân chia phải thực nhân chia trước phải viết kết vừa tính dấu phép tính cịn lại (chưa thực hiện) sang bên phải dấu (=) vị trí - Cịn phép tính (cộng trừ) chưa thực phải viết lại vị trí đề kết Đồng thời hướng dẫn, rèn luyện cách thực hành lớp nhiều hình thức học tập chương trình Dự án VNEN Bằng phương pháp dạy học nầy thực thi, đối tượng học tập lớp thành thạo kĩ giải tốn dạng tính giá trị biểu thức 1.1.c: Bài 45 (VNEN) Tính giá trị biểu thức (tiếp theo) 1.1.c.1: Trong biểu thức có dấu ngoặc đơn ( ) *Thực phép tính ngoặc đơn trước *Tơi phân tích thành nhóm, có 32 cách tính giá trị biểu thức dấu ngoặc đơn qui tắc: (x) x x (x) (:) : : (:) (x) : x (:) (:) x : (x) (+) + + (+) (-) - (-) (+) + (-) (-) + - (+) (x) + x (+) (+) x + (x) (x) x (-) (-) x - (x) (:) + : (+) (+) : + (:) (:) : (-) (-) : - (:) *Đối với lứa tuổi học sinh tiểu học mà chủ yếu học sinh lớp 8-9 tuổi Các em mau nhớ, chóng quên với kiến thức khái quát Nếu phân tích cụ thể 48 biểu thức tính giá trị Nếu giáo viên khơng phân tích rõ ràng,cụ thể, chi tiết cách tính, theo nhóm, qui tắc mà giảng dạy theo sách giáo khoa (Tài liệu hướng dẫn học Tốn VNEN) sách tham khảo khơng nghiên cứu biện pháp để rèn luyện phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, e em không tiếp thu cách lôgic theo thứ tự Vậy người thầy giáo phải truyền thụ kiến thức theo phương pháp, từ cụ thể đến phức tạp, từ dễ đến khó kết đem lại đạt hiệu cao dạy học Tương tự trình bày 60 + 35 : = + 60 (1) = 67 (kết đúng, bước thực sai) (62 + 16) x = 78 x (2) = 234 (thực đúng) Hoặc (62 + 16) x = x 78 (3) = 234 (kết đúng, bước thực sai) *Ngoài biểu thức 1, sai bước thực đồng thời biểu thức sai x 78 (học sinh chưa học nhân số với số có chữ số GV hốn đổi thừa số) - Cũng tương tự thế: 1.1.d: Bài 46 (VNEN) - Luyện tập chung *Bản thân nghiên cứu áp dụng kiến thức mà học sinh tiếp thu vào luyện tập thực hành Đồng thời phát huy tính động, trừu tượng, sáng tạo học sinh đối tượng đại trà lớp, để vận dụng tính giá trị biểu thức vào việc giải toán hợp học sinh khá, giỏi Song cần ý trường hợp sau đây, giáo viên dạy học sinh thực hành theo sách tham khảo vận dụng tính giá trị biểu thức vào việc giải tốn có lời văn, vượt q khả học sinh Nói cách khác vượt chuẩn kiến thức, học sinh chưa học “nhân, chia số với số có hai chữ số” lên lớp học: Ví dụ: tốn 5/83/SGK ( CT Hiện hành): Người ta xếp 800 bánh vào hộp, hộp Sau xếp hộp vào thùng, thùng hộp Hỏi có thùng bánh? *Sách tham khảo: Cách 1: Tính số hộp: 800:4 = 200 (hộp) Sau tính số thùng bánh: 200 : = 40 (thùng) *Cách hướng dần cho học sinh giải Cách 2: Tính số bánh xếp thùng: x = 20 (bánh) Sau tính số thùng bánh: 800 : 20 = 40 (thùng) *Cách chưa cho học sinh giải chưa học chia với số có hai chữ số áp dụng tính giá trị biểu thức để giải Giải Số thùng bánh xếp : 800 : (4 x 5) = 40 (thùng) ĐS: 40 thùng Qua trình dạy học nghiên cứu thật sâu biện pháp dạy học tối ưu, chuẩn mà phát huy lực học tập học sinh Nhờ phát số kiến thức nên tránh, chưa đủ điều kiện để truyền thụ cho học sinh Trường hợp nhiều năm giảng dạy tổ 3, tham gia tổ chức hội thảo nội tổ để giảng dạy đảm bảo với chuẩn kiến thức đồng thời phù hợp với lực học sinh Mặc dù ngành cấp nhiều lần điều chỉnh chuẩn kiến thức, chưa phát để chỉnh sửa cho phù hợp với lực học sinh 10 Năm học 2012-2013 dạy học chương trình theo mơ hình trường học Việt Nam Bộ Giáo Dục điều chỉnh TL HDH Toán Tập 1B 46 Luyện tập chung phần Hoạt động ứng dụng trang 75 điều chỉnh sau: *Người ta xếp 80 bánh vào hộp, hộp Sau xếp hộp vào thùng, thùng hộp Hỏi có thùng bánh? Như phù hợp Tôi muốn nêu vấn đề nầy ra, để trường,lớp chưa dạy học CT VNEN phải chỉnh sửa lại cho phù hợp với lực học sinh.Vì kinh nghiệm nghiên cứu tâm huyết dạy học chuẩn kiến thức, mà thực năm qua Nếu thầy cô giáo dạy học bậc Tiểu học nên chịu khó nghiên cứu nội dung phù hợp, không nên hay chứ, mà nhồi nhét, áp đặt kiến thức vượt, với khả vào cho học sinh C/ Định hướng cho học sinh giải tốn có kiện cụ thể sang giải dạng tốn điển hình lớp Bài 43 (VNEN) Đây vấn đề khó khăn cho giáo viên dạy khối lớp nhiều năm qua Nên thân tơi tìm tịi, mày mò, nghiên cứu biện pháp dạy - học theo yêu cầu nội dung kiến thức chương trình học Giải tốn tổng hợp hai phép tính (x, +) sang tính giá trị biểu thức (x, +) Chúng ta liên hệ kiến thức cũ học, phát huy tính tích cực học sinh, tìm tịi khả học tập có tính tư logic học sinh Vì tốn hợp tiết tiết sau học sinh học: “Đó (tiết 79 CT hành) Cịn chương trình VNEN 44 (VNEN), em học ” Vậy, theo tơi nghiên cứu chương trình hành CT VNEN cịn bất hợp lý Vì học sinh chưa thầy giáo hướng dẫn tiếp thu kiến thức, mà theo chương trình học, lại học thực hành giải dạng tốn trước B giải cách sau : Ví dụ: SGK/79-Tiết 78 (Hiện hành) + TLHD Học Toán Tập 1B/67- Bài 43 (VNEN) Mỗi gói mì cân nặng 80g, hộp sữa cân nặng 455g Hỏi gói mì hộp sữa cân nặng gam? Giải Cách 1: gói mì cân nặng 80 x = 160 (gam) Cả hai gói mì hộp sữa cân nặng là: 160 + 455 = 615 (gam) ĐS: 615 gam Nhưng học sinh giải cách 2: (Trường hợp giải vận dụng Tính giá trị biểu thức, học sinh hồn toàn chưa giải được).vậy cốt lõi làm mà giáo viên 34 - Do điều kiện thời gian có hạn học tính giá trị biểu thức, kể làm quen với biểu thức có tiết học, mà lượng kiến thức truyền đạt với lớp nhiều Vậy vận dụng vào tiết học buổi chiều để đạt hiệu mong muốn Bài học kinh nghiệm: - Giáo viên chủ nhiệm phải nhiệt tình, phải tìm hiểu để nắm bắt hoàn cảnh học sinh Giáo viên xây dựng tổ chức nếp học tập hình thức, động viên khen thưởng cá nhân, tổ nhóm học tập tốt cách kịp thời, lệnh dứt khoát, chặc chẽ - Tạo cho em tâm học tập tốt, tránh đưa hình phạt đáng làm cho em chán nản, thiếu tự tin mặc cảm với bạn bè Ví dụ chép phạt… - Thường xuyên thay đổi hình thức kiểm tra, tổ chức nhiều trò chơi lạ thu hút em học tập - Vận dụng vào thực tế điều em học để em có thói quen thực hành, luyện tập tốt - Sự thành công tổng kết kinh nghiệm phần lớn nhờ vào dạy học thực tế, tâm huyết với nghề nghiệp, kiên trì, nhẫn nại, mày mị nghiên cứu dạy trước lên lớp.Ngồi khơng thiếu dẫn tận tình lãnh đạo chuyên môn nhà trừờng quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp, phụ huynh học sinh khơng nói đến phấn đấu nổ lực thầy trị chúng tơi suốt q trình dạy học - Tất nhiên đề tài không tránh khỏi thiếu sót định Rất mong Hội đồng khoa học cấp góp ý, xây dựng để sáng kiến kinh nghiệm tơi có tính thuyết phục có tác dụng hữu hiệu VIII/ ĐỀ NGHỊ: Biện pháp rèn luyện kĩ giải tốn dạng tính giá trị biểu thức cho học sinh lớp qua thực nghiệm thu kết khả quan Nhằm nâng cao chất lượng học tập kích thích hứng thú học tập học sinh Tôi xin đề xuất kiến nghị sau: Đối với giáo viên: - Giáo viên không ngừng học hỏi nâng cao hiểu biết chuyên mơn, nắm vững đặc trưng mơn tốn tiểu học nói chung, tốn lớp nói riêng, cập thông tin kịp thời theo chỉnh sửa dạy học ngành cấp - Tăng cường thời gian nghiên cứu, thường xuyên vận dụng biện pháp rèn kĩ học tập, giải tốn theo hướng tích cực - Trong tiết học giáo viên cần cho học sinh làm việc cá nhân nhóm nhiều để khai thác kiến thức tốn học theo hướng phát huy tính tích cực học sinh.Phát huy tốt theo hướng tích cực chương trình VNEN Đối với học sinh: 35 - Học sinh cần chuẩn bị kĩ cũ nhà chuẩn bị trước theo lời giáo viên dặn dò, để học sinh xác định trước yêu cầu nội dung học Đồng thời xác lập mối quan hệ lý thuyết thực hành - Thường xuyên ôn tập, củng cố kiến thức cũ để khai thác kiến thức dễ dàng - Học sinh tiếp thu sáng tạo kĩ giải tốn từ dễ đến khó hơn, nâng cao dần - Học sinh hình thành thân tính độc lập, tự giác, tính tích cực học tập, tránh ỷ lại làm việc theo kiểu “chủ quan”, đối phó lơ là….Trong khơng loại trừ đơi bạn học tốt, giúp đỡ tiến Đối với nhà trường: - Nhà trường phải vào thực tế, mở chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm mơn tốn cấp tiểu học đạt giải từ cấp trường trở lên để giáo viên làm tư liệu nghiên cứu, áp dụng giảng dạy học sinh tiểu học mơn tốn Đồng thời giáo viên tiếp thu kinh nghiệm q báu để áp dụng vào lớp học giảng dạy.Tơi tin , học sinh ngày nâng cao chất lượng học tập đạt hiệu cao 36 IX/ TÀI LIỆU THAM KHẢO: - Hai đề kiểm tra lần lần - Bảng phân loại kiểu tính giá trị biểu thức - Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học chu kì III (20032007) - Tác giả Nguyễn Trường Khơi với “Dẫn dắt hoạt động lớp học dạy lập bảng nhân” Tạp chí giới ta – tháng 2/ 2004 - Tài liệu hướng dẫn giảng dạy môn học lớp cho vùng miền (Bộ Giáo dục Đào tạo) - Tài liệu Giáo dục tiểu học tập 23/2006 “Những đổi giáo dục tiểu học” Vụ Giáo Dục Tiểu học - Một số vấn đề dạy học mơn tốn lớp ( chương trình tiểu học mới) Đỗ Đình Hoan – Nguyến Áng Giáo dục tiểu học tập 15/2005 - Tài liệu dạy học ngày nay: số ý kiến “cách dạy Toán Để học sinh lớp làm việc” Nguyễn Thiện - Tài liệu hướng dẫn học mơn Tốn Tập 1A- 1B (Sách thử nghiệm) Theo CT VNEN (Bộ Giáo dục Đào tạo) 37 X/ MỤC LỤC Tên đề tài: “Biện pháp rèn luyện kĩ giải toán dạng tính giá trị biểu thức cho học sinh lớp 3/A – năm học 2012-2013 TT 10 11 Tiêu đề I Tên đề tài II Đặt vấn đề III Cơ sở lý luận IV Cơ sở thực tiễn V Nội dung nghiên cứu VI Kết nghiên cứu VII Kết luận VIII Đề nghị IX Tài liệu tham khảo X Mục lục XI Phiếu đánh giá xếp loại SKKN (theo mẫu SK 1) Trang 1-2 2-3 3-4 - 11 11- 13 14- 15 15 -16 17 18 19 38 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học 2012 – 2013 I.Đánh giá xếp loại HĐKH Trường Tiểu học Lý Tự trọng 1.Tên đề tài: Biện pháp rèn luyện kĩ giải tốn dạng tính giá trị biểu thức cho học sinh lớp 3A năm học 2012 – 2013 2.Họ tên tác giả: Trần Tăng 3.Chức vụ: Giáo viên 4.Nhận xét chủ tịch HĐKH: a/ Ưu điểm : .…… b/ Hạn chế : …… 5.Đánh giá, xếp loại: Sau thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH trường Tiểu học Lý Tự Trọng thống xếp loại:……………………… Những người thẩm định Chủ tịch HĐKH (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) II.Đánh giá, xếp loại HĐKH Phòng GD& ĐT Hiệp Đức Sau thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH Phòng GD&ĐT Hiệp Đức thống xếp loại:………………… Những người thẩm định Chủ tịch HĐKH (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 39 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HIỆP ĐỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG ĐỀ TÀI SKKN BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TỐN DẠNG TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC CHO HỌC SINH LỚP 3/A NĂM HỌC 2012- 2013 HỌ VÀ TÊN : CHỨC VỤ : TỔ : TRẦN TĂNG GIÁO VIÊN 2-3 Tháng 01/2012 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HIỆP ĐỨC 40 TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG Sáng kiến kinh nghiệm Tên đề tài: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TỐN DẠNG TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC CHO HỌC SINH LỚP 3A NĂM HỌC 2012- 2013 Họ tên : Trần Tăng Chức vụ: Giáo viên Tổ: Tháng 01/2013 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HIỆP ĐỨC 41 TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNG – HỘI CHA MẸ BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH LỚP : 3A Họ tên : Trần Tăng Chức vụ : Giáo viên Số ĐT : 0984 288 944 NĂM HỌC : 2011- 2012 42 43 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HIỆP ĐỨC TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN BÁO CÁO TĨM TẮT THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ CƠNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM HỌC: 2012-2013 Họ tên: Nguyễn Thị Xuân Nguyệt Chức vụ : Giáo viên Đơn vị: Trường THCS Chu Văn An 44 PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HIỆP ĐỨC TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP LỚP 6/4 GV: NGUYỄN THỊ XUÂN NGUYỆT NĂM HỌC: 2010 - 2011 45 PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HIỆP ĐỨC TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN BÀI THU HOẠCH QUA NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” ĐỊNH HƯỚNG THỜI GIAN ĐẾN 46 Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Nguyệt Đơn vị : Trường THCS Chu Văn An 47 PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HIỆP ĐỨC TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN SỔ ĐIỂM CÁ NHÂN GV:NGUYỄN THỊ XUÂN NGUYỆT NĂM HỌC: 2010 - 2011 48 ... thành thạo giải tốn dạng tính giá trị biểu thức Từ tơi tìm biện pháp rèn kĩ giải tốn dạng tính giá trị biểu thức cho học sinh lớp - Giáo viên học sinh lớp 3/ a trường tiểu học Lý Tự Trọng Hiệp... toán dạng tính giá trị biểu thức cho học sinh lớp 3/ a-Năm học: 2012- 20 13 ” 3. Mục đích nghiên cứu: Mục đích giúp em học mơn tốn lớp 3, giải tốn dạng tính giá trị biểu thức thành thạo học tập tốt... yếu giáo dục cho học sinh chăm học tập, tập trung học tập rèn luyện kĩ giải dạng tốn tính giá trị biểu thức cho học sinh lớp 3/ a Tôi nghiên cứu số biện pháp để rèn luyện kĩ năng, nhằm nâng cao chất
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn biện pháp nâng cao chất lượng dạy học dạng toán tính giá trị biểu thức cho học sinh lớp 3,

Từ khóa liên quan