0

luạt sư người khởi kiện

11 49 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2020, 08:56

Diễn án hồ sơ hành chính 105 MỤC LỤC BÁO CÁO DIỄN ÁN HỒ SƠ TÌNH HUỐNG SỐ 105 .2 I.TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN VÀ YÊU CẦU CỦA NGƯỜI KHỞI KIỆN Tóm tắt nội dung vụ án .2 Yêu cầu người khởi kiện II XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH ĐƯƠNG SỰ Người khởi kiện .3 Người bị kiện Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 4 Người làm chứng Người giám định III CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CẦN GIẢI QUYẾT .5 Nguồn gốc đất Hồ sơ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Tào Minh Hùng bà Hoàng Thị Sen Các quy định pháp luật UBND xã Hoằng Lý UBND huyện Hoằng Hóa dùng để làm lập hồ sơ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ơng Tào Minh Hùng .5 IV XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HỎI TẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM V BẢN LUẬN CỨ CỦA LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI BỊ KIỆN .9 BÁO CÁO DIỄN ÁN HỒ SƠ TÌNH HUỐNG SỐ 105 Về khiếu kiện định hành lĩnh vực quản lý đất đai Luật sư bảo vệ Người bị kiện I.TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN VÀ YÊU CẦU CỦA NGƯỜI KHỞI KIỆN Tóm tắt nội dung vụ án Gia đình ơng Tào Văn Sung (mất năm 1959) bà Nguyễn Thị Mùi (mất năm 1994), sinh người theo thứ tự là: Ông Tào Minh Hùng (1934); bà Tào Thị Mão (1939); bà Tào Thị Tỵ (1941); bà Tào Thị Thơm (1949); bà Tào Thị Nhịn (1954); ông Tào Minh Nhường (mất năm 2014) ông Tào Minh Dũng (1957) Gia đình ơng Sung bà Mùi từ trước năm 1960 sinh sống đất thổ cư cha ơng để lại ngồi xóm đê sát quốc lộ 1A gần cầu Tào Xuyên, xã Hoằng Lý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Năm 1959 ơng Tào Văn Sung (khơng để lại di chúc) Năm 1962, quyền địa phương vận động gia đình chuyển vào xóm cạnh đền thờ ơng Lê Phụng Hiểu xóm xã Hoằng Lý (hiện hộ gia đình ơng Tào Mạnh Hùng quản lý, sử dụng) Năm 1994 bà Nguyễn Thị Mùi (không để lại di chúc), bà Mùi thống không chia thừa kế để làm đất hương hỏa, giao cho ông Tào Minh Hùng quản lý Tháng năm 2014, ông Hùng phá gian nhà cấp bốn chia đất cho gái Năm người lại bà Mùi biết việc phản đối ông Hùng vi phạm cam kết, nhiên ông Hùng không đồng ý cho đất ơng Hùng ơng Hùng nhà nước cấp sổ đỏ năm 2007 Sau biết việc này, ngày 12/7/2015 ông bà Tào Thị Mão, Tòa Thị Tỵ, Tào Thị Thơm, Tào Thị Nhịn Tào Minh Dũng có đơn khiếu nại gửi chủ tịch UBND xã Hoằng Lý giải Công văn số 25/UBND-ĐCXD, không đồng ý với công văn nên ơng bà Tào Thị Mão, Tịa Thị Tỵ, Tào Thị Thơm, Tào Thị Nhịn Tào Minh Dũng tiếp tục khiếu nại Ngày 26/8/2015 UBND xã Hoằng Lý ban hành Công văn số 28/UBND-ĐCXD Không đồng ý với hai Công văn số 25/UBND-ĐCXD Công văn số 28/UBND-ĐCXD UBND xã Hoằng Lý nên ông bà Tào Thị Mão, Tòa Thị Tỵ, Tào Thị Thơm, Tào Thị Nhịn Tào Minh Dũng gửi đơn khiếu nại đến quyền cấp nhận định giải khiếu nại số 9050/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa định giải khiếu nại số 619/QĐ-UBND ngày 22/02/2015 chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Khơng đồng ý với định giải khiếu nại nói trên, bà Mão người khởi kiện lại gửi đơn khởi kiện đến Tịa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa ngày 10/5/2016 Yêu cầu người khởi kiện - Hủy định Giải khiếu nại số 619/QĐ-UBND ngày 22/02/2015 chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Hủy định Giải khiếu nại số 9050/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa - Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 214324 ngày 31 tháng 12 năm 2007 Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa cấp cho ơng Tào Minh Hùng bà Hoàng Thị Sen II XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH ĐƯƠNG SỰ Người khởi kiện 1.1 Tào Thị Mão - Sinh năm: 1939 - Địa chỉ: Thành Khang 2, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa 1.2 Tào Thị Tỵ - Sinh năm: 1941 - Địa chỉ: Xóm 4, xã Hồng Lý, thành phố Thanh Hóa 1.3 Tào Thị Thơm - Sinh năm: 1949 - Địa chỉ: Tổ 16A, Khu 2A, Nơng Trang, Việt Trì, Phú Thọ 1.4 Tào Thị Nhịn - Sinh năm: 1954 - Địa chỉ: Xóm 4, xã Hoằng Lý, thành phố Thanh Hóa 1.5 Tào Minh Dũng - Sinh năm: 1957 - Địa chỉ: Xóm 6, xã Hoằng Lý, thành phố Thanh Hóa Người đại diện theo ủy quyền ông/bà ông Nguyễn Ngọc Uyên, địa chỉ: Tổ 16A, Khu 2A, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ Người bị kiện 2.1 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Người đại diện theo ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Ơng Nguyễn Đức Quyền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa 2.2 Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa – ơng Đào Trọng Quy 2.3 Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa – ông Lê Đức Giang Người đại diện theo ủy quyền Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa: bà Nguyễn Đình Tuy – Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 3.1 UBND xã Hoằng Lý 3.2 Ông Tào Minh Hùng - Sinh năm: 1934 - Địa chỉ: Xóm 4, xã Hoằng Lý, thành phố Thanh Hóa 3.3 Bà Nguyễn Thị Sen (vợ ông Tào Minh Hùng) 3.4 Các đồng thừa kế ông Tào Minh Nhường (chết năm 2014) Người làm chứng 4.1 Ơng Tào Văn Tự – Cơng dân xóm 4, xã Hoằng Lý 4.2 Bà Hồng Thị Lan – Cán địa xã Người giám định Bà Trịnh Thị Hằng – Giám định viên Phòng Kỹ thuật hình Cơng an tỉnh Thanh Hóa III CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CẦN GIẢI QUYẾT Nguồn gốc đất Trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất BL 06 mục số Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bút lục số 24) mục 2.7 ghi nhận: Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất Tuy nhiên, Trong tài liệu Đơn Khởi kiện (Bút lục số 01), Quyết định giải khiếu nại 619/QĐ-UBND (Bút lục số 15) bên khởi kiện khẳng định khu đất tài sản, vật kiến trúc 843, tờ đồ địa xã Hoằng Lý lập năm 1996 di sản thừa kế bà Nguyễn Thị Mùi để lại Hồ sơ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Tào Minh Hùng bà Hồng Thị Sen UBND huyện Hoằng Hóa vào hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Hoằng Lý lập, bao gồm Tờ đồ địa năm 1996 (Bản đồ 364 – CT), khu đất thuốc 843a, tờ đồ số 05 xã Hoằng Lý, diện tích 186,0m2, loại đất T, sổ mục kê ghi chủ sử dụng đất ông Tào Minh Hùng Bên khởi kiện cho rằng, UBND xã Hoằng Lý có sai sót việc kê khai Hơ sơ địa thời điểm 1996, ngồi hộ gia đình ơng Tào Minh Hùng cịn có hộ gia đình ơng Tào Minh Dũng sinh sống đất Kết luận giám định số 1280/KLGĐ-PC54 ngày 28 tháng 05 năm 2017 Phịng Kỹ thuật hình Cơng An tỉnh Thanh Hóa (Bút lục số 54) giám định chữ ký ông Tào Minh Hùng Phiếu lấy ý kiến khu dân cư nguồn gốc thời điểm sử dụng đất; Biên kiểm tra trạng đất Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tài liệu mẫu so sánh người ký Tại Phiếu lấy ý kiến hộ dân cư nguồn gốc thời điểm sử dụng đất lập ngày 05 tháng 10 năm 2007 (Bút lục số 26) ghi nhận thời điểm bắt đầu sử dụng hộ ông Tào Minh Hùng đất từ năm 18/12/1980 Trong đó, Danh sách hộ sử dụng đất lập ngày 05 tháng 10 năm 2007 (Bút lục 28) ghi nhận thời điểm sử dụng đất người sử dụng đất ông Tào Minh Hùng từ tháng 12/1991 3 Các quy định pháp luật UBND xã Hoằng Lý UBND huyện Hoằng Hóa dùng để làm lập hồ sơ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ơng Tào Minh Hùng Tại Quyết định giải khiếu nại số 9050/QĐ-UBND chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa ngày 14 tháng 10 năm 2015 (Bút lục số 11) kết luận: “UBND xã Hoằng Lý thực điểm b, Khoản điều 50 Luật Đất đai 2003 Khoản 1, Điểm a khoản Điều 135 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 thi hành luật đất đai để lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hùng” Tại Quyết định giải khiếu nại số 619/QĐ-UBND Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 22 tháng 02 năm 2016 (Bút lục số 13) kết luận Giữ nguyên Quyết định giải khiếu nại số 9050/QĐ-UBND chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa với viện dẫn pháp lý Khoản điều 50 Luật đất đai năm 2003 Khoản điều 14 Nghị định 84/2007 ngày 25/05/2007 quy định bổ sung việc cấp GCN quyền sử dụng đất Với nội dung trên, Quyết định giải khiếu nại số 9050/QĐUBND Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa Quyết định giải khiếu nại số 619/QĐ-UBND Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa viện dẫn pháp luật khác IV ST T XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HỎI TẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM Đối tượng hỏi Câu hỏi Luật sư Người khởi kiện Người đại diện cho Người khởi kiện – ông Nguyễn Ngọc Un Ơng bà có hay chứng chứng minh cha mẹ ơng bà Tào Văn Sung Nguyễn Thị Mùi chủ sở hữu mảnh đất hay khơng? Gia đình người khởi kiện sống đất đứng tên ông Hùng, bà Sen từ giai đoạn nào? Ông bà khẳng định tài sản bà Nguyễn Thị Mùi để lại sau chết năm 1994 gian nhà cấp xây tường 20 cơng trình liên quan, khẳng định bà Mùi người bỏ tiền xây nhà để lại cho anh chị em sau chết Ơng bà có chứng chưng minh nhà bà Nguyễn Thị Mùi bỏ tiền xây dựng không? Năm 1996, buổi đo đạc đất 843a, tờ đồ số có số người khởi kiện có mặt khơng? Ơng Tào Minh Dũng em út gia đình anh chị Tào Minh Hùng đến năm 2001 tách hộ, thơi điểm năm 1996 hồ sơ ghi lại ông sống ơng bà TMH có hay khơng? Ơng Dũng sống anh chị liền kề vậy, năm 1996 xã đo đạc lập hồ sơ địa để lập sổ mục kê, UBND xã Hoằng Lý khảo sát đo đạc ghi tên chủ sở hữu đất ông TMH mà ông văn khiếu nại khẳng định tài sản đất đai bố mẹ ông? Tháng năm 2014 ông Hùng đập nhà cũ xây nhà hai bên có xảy tranh chấp không? Đề nghị ông cho biết thời điểm ông bà biết định UBND Huyện Hằng Hoá cấp GCN QSDĐ cho hộ ông TMH nào? ( hỏi lần hai – sau hỏi bà Hoàng Thị Lan) Đề nghị ông cho biết Khi UBND công khai định, niêm yết nơi công cộng năm 2007 ông bà không khiếu nại hay khởi kiện? ( hỏi lần hai – sau hỏi bà Hoàng Thị Lan) Hỏi Người đại diện cho Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa – bà Nguyễn Đình Duy Đề nghị bà cho biết thời gian sinh sống mảnh đất 843 từ năm 1963 đến năm 2007, năm gia đình ơng Tào Mạnh Hùng đăng ký xin cấp GCN QSDĐ, Tức gần 45 năm, địa phương có nhận đơn từ khiếu kiện tranh chấp đất đai liên quan đến đất 843 hay không? Đề nghị bà cho biết thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ gia đình hộ ơng Tào Mạnh Hùng, Uỷ ban có thấy thiếu hồ sơ giấy tờ theo quy định pháp luật thủ tục cấp GCN QSDĐ hay không? Trong suốt trình cấp GCN QSDĐ cho vợ chồng ơng Hùng UBND xã, UBND huyện có nhận khiếu nại, phản ánh liên quan từ phía Người khởi kiện không? Hỏi giám định Đề nghị bà cho biết kết luận giám định giám viên – bà Trịnh định chữ ký ông TMH hay giám định tính chân thực tồn văn bản? Bà khẳng định chữ ký Thị Hằng hai người khác nhau? Bà có khẳng định văn thật hay giả hay không? Hỏi cán địa Đề nghị bà cho biết thời điểm bà Sen ký tên thay – bà chồng có mặt bà chứng kiến việc uỷ quyền trực tiếp Hoàng Thị Lan ô Hùng cho bà Sen ký thay hay không? Hỏi Người có Đề nghị ơng Hùng cho biết người ký tên quyền lợi nghĩa văn (1) Phiếu lấy ý kiên khu dân cư vụ liên quan – ngày 5/10/2007 nguồn gốc thời điểm sử dụng ông Tào Minh đất; (2) Biên kiểm tra trạng đất ngày Hùng 11/10/2007; (3) Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 30/10/2007? Ông cho ý kiến việc Kết luận giám định (Bút lục số 54) kết luận chữ ký ông Các tài liệu cần giám định tài liệu so sánh người ký? Tại thời điểm năm 1962 người làm đơn xin đất gửi UBND xã Hoằng Lý? Ai người đứng tên đơn? Ai làm chứng lời khai cho ơng?Thời điểm ơng làm đâu? Khi xin đất, ơng vợ gom góp tiền xây nhà khơng? Những người cịn lại gia đình có đóng góp không? Tào Văn Tự Sau nghe phần trình bày người khởi kiện, đại ơng Tào Văn diện người bị kiện người có quyền lợi Thơng ích liên quan, ơng có quan điểm khác không? V BẢN LUẬN CỨ CỦA LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI BỊ KIỆN Kính thưa Hội đồng xét xử, thưa vị đại diện Viện Kiểm sát, thưa vị Luật sư đồng nghiệp, thưa tất quý vị có mặt phiên tịa sơ thẩm hơm Tơi Luật sư … Luật sư thuộc Cơng ty XXX, Đồn Luật sư thành phố Hà Nội Nhận lời mời bà Nguyễn Đình Tuy chấp thuận Tịa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, tơi có mặt phiên tịa ngày hơm với tư cách Người bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho Người bị kiện vụ án hành “Khởi kiện định hành quản lý đất đai” Căn luận bên khởi kiện, nhận thấy vấn đề pháp lý cần phải giải vụ kiện yêu cầu huỷ GCN QSDĐ mà UBND huyện Hoằng Hố cấp cho hộ gia đình ông bà Hùng Sen Việc yêu cầu tuyên bố hủy định giải khiếu nại UBND TP Thanh Hóa UBND Tỉnh Thanh Hóa hệ phụ sau Liên quan đến nội dung này, xin đưa quan điểm pháp lý bên Bị khởi kiện sau: Thứ nhất, yêu cầu hủy định giải khiếu nại số 9050 Chủ tịch UBND TP Thanh hóa 619 Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh hóa đơn khởi kiện khơng có hồn tồn khơng có sở Căn điều 28 điều 37 thời hạn giải khiếu nại lần đầu lần hai Luật khiếu nại 2011 định hoàn toàn hợp lệ thời hạn trình tự thủ tục Xin q tịa lưu ý thời điểm bên khởi kiện biết hộ ông Tào Mạnh Hùng cấp GCN QSDĐ từ năm 2007 quyền địa phương niêm yết cơng khai mà đến năm 2015 bên khởi kiện bắt đầu khiếu nại hết thời hiệu khiếu nại chí hết thời hiệu khởi kiện Việc bên khởi kiện không chứng minh rõ ràng thời điểm biết việc mơ hồ khơng có Việc cấp quyền tỉnh Thanh hóa tiếp nhận xử lý trả lời khiếu nại công dân với định giải khiếu nại số 619 9050 thể tinh thần trách nhiệm thắc mắc khiếu nại công dân, ghi nhận biểu dương Thứ hai, Về yêu cầu hủy GCN QSD đất số AL 214324 Uỷ ban nhân dân Huyện Hoằng hóa cấp năm 2007: Tại thời điểm năm 2007, nhận đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vợ chồng ông Tào Minh Hùng, UBND xã Hoằng Lý Huyện Hoằng Hóa vào thơng tin hồ sơ địa lập năm 1996 lưu trữ UBND xã để tiến hành lập hồ sơ xét duyệt cấp GCN QSD đất cho vợ chồng ông Hùng trình UBND huyện Hoằng Hóa xét duyệt Trên sở đối chiếu hồ sơ cấp GCN QSD đất gốc lưu trữ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Thanh Hóa với quy định điều 50 luật đất đai 2003; nghị định 84/NĐCP điều 136 nghị định 181/2004, khẳng định việc cấp GCN QSD đất UBND huyện Hoằng Hóa cho vợ chồng ơng Tào Minh Hùng hồn tồn thẩm quyền, trình tự thủ tục đối tượng Về nguồn gốc đất có tranh chấp: Phía người kiện khẳng định đất 843, tờ đồ số diện tích 186 m2 tài sản đất gồm 04 gian nhà cấp bốn phần cơng trình phụ kèm theo di sản me bà Nguyễn Thị Mùi chết để lại riêng ông Tào Minh Hùng Tuy nhiên, suốt trình chuẩn bị xét xử phiên Tịa ngày hơm phía người khởi kiện khơng thể đưa chứng chứng minh phần quyền sử dụng đất tài sản nêu tài sản hợp pháp bà Mùi Thêm vào đó, nhân chứng có mặt phiên tịa ông Tào Văn Tự ông Tào Văn Thong xác nhận ông Tào Mạnh Hùng thời điểm năm 1962 cán quân đội Cục quân giới Tổng cục kỹ thuật người đứng tên làm đơn xin với quyền địa phương cho gia đình gồm mẹ già đau yếu em nhỏ dại chuyển vào làng sinh sống đất 843 Đây quan trọng để quyền xã Hoằng Lý lập hồ sơ địa năm 1996 ghi nhận chủ sử dụng đất số 843, tờ đồ số diện tích 186 m2 ông Tào Minh Hùng Về mặt luật pháp, xác định loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất quy định chi tiết khoản điều 50, luật đất đai 2003, điều 100 luật đất đai 2013 điều 18 nghị định 43/2014 Do đó, tơi cho việc UBND huyện Hoằng Hóa xác định ơng Hùng chủ sử dụng hợp pháp phần diện tích đất nói khơng phải bà Mùi có sở Từ lập luận trên, chúng tơi khẳng định Quyết định hành số 2857/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 UBND Huyện Hoằng hoá cấp GCN QSDĐ cho hộ gia đình ơng TMH hồn tồn pháp luật Kính đề nghị HĐXX sở xem xét, đánh giá khách quan toàn chứng tình tiết vụ án để định bác toàn yêu cầu khởi kiện người khởi kiện Một lần xin chân thành cảm ơn HĐXX quý vị lắng nghe!
- Xem thêm -

Xem thêm: luạt sư người khởi kiện,

Từ khóa liên quan