0

Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Quý Đôn

38 45 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2020, 03:20

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm tìm ra được những biện pháp hiệu quả để tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giúp nâng cao hiệu quả các tiết, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường; đưa ra những hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đa dạng, phong phú, hấp dẫn, thu hút được đông đảo số học sinh tham gia. Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Q  Đơn I PHẦN MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài Hoạt động giáo dụcngồi giờ lên lớp là một hoạt động giáo dục cơ bản, được  thực hiện một cách có mục đích, kế  hoạch, tổ chức, nhằm thực hiện q trình đào  tạo nhân cách học sinh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của đời sống xã hội Hoạt động này do nhà trường quản lý và được tiến hành ngồi giờ  dạy học  trên lớp, theo chương trình kế  hoạch dạy học hoặc trong đời sống xã hội do nhà   trường chỉ đạo. Hoạt động ngồi giờ lên lớpdiễn ra trong suốt năm học để khép kín  q trình giáo dục, làm cho q trình đó có thể thực hiện được mọi nơi, mọi lúc Hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp là cầu nối tạo ra mối quan hệ hai chiều   giữa nhà trường với xã hội, góp phần điều chỉnh và định hướng q trình giáo dục  đạt hiệu quả Hiện nay, hoạt động giáo dục ngồi giờ  lên lớp được coi như  một nội dung  học tập   trường THCS, có chương trình chính thức và tài liệu hướng dẫn giảng  dạy. Bởi vậy, việc tổ chứccác hoạt động ngồi giờ  lên lớp ở trường THCS là thực  sự cần thiết và là một bộ phận khơng thể thiếu của q trình giáo dục sư phạm Hoạt động ngồi giờ lên lớp ở trường THCS là nơi giúp giáo viên và học sinh   trải nghiệm và vận dụng, củng cố tri thức trên lớp. Là cơ hội để học sinh tự bộc lộ  nhân cách tồn vẹn, từ đó khẳng định vị trí của mình. Là mơi trường ni dưỡng và  phát triển tính chủ thể cho học sinh: chủ động, tích cực, độc lập và sáng tạo. Là dịp  tốt để thu hút cả ba lực lượng giáo dục cùng tham gia giáo dục Hoạt động giáo dục ngồi giờ  lên lớp có phạm vi rộng (trong và ngồi nhà  trường) phong phú đa dạng; được tổ chức dưới sự hướng dẫn của Ban chỉ đạo, trên   sở  tạo điều kiện phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh; được tiến hành   tập thể trong đó mỗi học sinh tham gia hoạt động với tư cách, ý thức của một thành  viên trong tập thể nhất định Hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp mang tính chất tự nguyện, tự giác phục  vụ hồn tồn lợi ích tập thể, lợi ích xã hội chứ khơng vì lợi ích cá nhân Việc thực hiện chương trình, kế  hoạch hoạt độngngồi giờ  lên lớp phải đảm   bảo tính năng động tuỳ  thuộc vào điều kiện từng trường, từng địa phương; đồng   thời ban chỉ đạo cũng cần vận dụng linh hoạt các chức năng quản lý trong cơng tác  này, đặc biệt chú trọng chức năng kiểm tra, cần đảm bảo ngun tắc đánh giá:  chính xác, cơng bằng, động viên Là một giáo viên Tổng phụ trách Đội, được Nhà trường phân cơng nằm trong  ban chỉ  đạo hoạt động giáo dục ngồi giờ  lên lớp của nhà trường. Tơi ln mong  muốn các tiết hoạt động giáo dục ngồi giờ  lên lớpcủa nhà trường phát huy hiệu  Giáo viên: Nguyễn Thị Thương – Trường THCS Lê Q Đơn, KrơngAna, ĐăkLăk  Trang 1 Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Q  Đơn  nhất.Giúp hóc sinh củng cố  và khắc sâu  kiến thức các mơn học, mở  rộng và   nâng cao hiểu biết cho học sinh về các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm phong phú   thêm vốn tri thức, kinh nghiệm hoạt động tập thể của học sinh. Rèn luyện cho học   sinh các kỹ  năng cơ  bản phù hợp với lứa tuổi như  kỹ  năng giao tiếp,  ứng xử, kỹ  năng tự đánh giá kết quả học tập, lao động, kỹ năng hịa nhập  Bồi dưỡng thái độ  tự giác, tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội, hình thành tình   cảm chân thành, niềm tin trong sáng với cuộc sống, với q hương, đất nước, có  thái độ đúng đắn với các hiện tượng tự nhiên và xã hội.  Mặc dù các hoạt động ngồi giờ  lên lớp tại trường THCS Lê Q Đơn vẫn  đang được tổ chức dưới các hình thức khác nhau nhưng hầu hết đều tổ  chức bằng  các phương pháp dạy học truyền thống, bởi vậy, các hoạt động giáo dục ngồi giờ  lên lớp chưa thực sự thu hút và tạo được sự  tập trung, chú ý, chưa phát huy được  tính chủ động, khả năng sáng tạo của học sinh, đặc biệt là đối với các em học sinh   trường THCS Lê Q Đơn với gần 40% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi   vậy tơi đã nghiên cứu, tìm hiểu những biện pháp tổ  chức mới, sáng tạo, áp dụng   phù hợp với đối tượng học sinh, đặc điểm của trường THCS Lê Q Đơn, giúp các   hoạt động giáo dục ngồi giờ  lên lớp tại nhà trường hiệu quả  hơn, thu hút và phát  huy khả năng của các em học sinh khi tham gia Qua một thời gian thực hiện các biện pháp tổ  chức hoạt động giáo dục ngồi   lên lớp sáng tạo có hiệu quả  tại trường THCS Lê Q Đơn, tơi muốn chia sẻ  một sốkinh nghiệm nhỏ của mình để  q Thầy (Cơ), đồng nghiệpcùng tham khảo  trong q trình thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dụcđó là: “Một số biện  pháp tổ  chức hoạt động ngồi giờ  lên lớp sáng tạo và hiệu quả  tại trường   THCS Lê Q Đơn” Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài a Mục tiêu của đề tài Tìm ra được những biện pháp hiệu quả  để  tổ  chức các hoạt động giáo dục  ngồi giờ lên lớp, giúp nâng cao hiệu quả các tiết, các hoạt động giáo dục ngồi giờ  lên lớp trong nhà trường.  Đưa ra những hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp đa dạng,   phong phú, hấp dẫn, thu hút được đơng đảo số học sinh tham gia Phát huy được tính sáng tạo, khả năng tự tin trước đám đơng của giáo viên và  học sinh trong tồn trường Giúp phát huy tinh thần làm việc nhóm, làm việc tập thể, sự  đồn kết, phối   hợp giữa các giáo viên trong nhà trường trong các hoạt động giáo dục ngồi giờ  lên   lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Thương – Trường THCS Lê Q Đơn, KrơngAna, ĐăkLăk  Trang 2 Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Q  Đơn Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện học sinh, rèn luyện và phát  huy các kỹ năng mềm cho học sinh Giúp khắc phục những hạn chế của các tiết giáo dục  ngồi giờ lên lớptổ chức  tại lớp sử  dụng các phương pháp dạy học truyền thống. Đưa các hoạt động giáo  dục  ngồi giờ  lên lớp  đi vào nề  nếp,  ổn định và phát triển, góp phần hồn thiện  mục tiêu đào tạo cấp học của nhà trường Mở rộng và nâng cao hiểu biết cho học sinh về các lĩnh vực của đời sống xã  hội, làm phong phú thêm vốn tri thức, kinh nghiệm hoạt động tập thể của học sinh.  Rèn   luyện   cho   học   sinh     kỹ         phù   hợp   với   lứa   tuổi   học  sinhTHCS như: kỹ năng giao tiếp  ứng xử có văn hố; kỹ  năng tổ  chức quản lý và  tham gia các hoạt động tập thể  với tư  cách là chủ  thể  của hoạt động; kỹ  năng   phịng chống xâm hại tình dục; kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản… Bồi dưỡng thái độ  tự  giác tích cực tham gia các hoạt động tập thể  và hoạt  động xã hội; hình thành tình cảm chân thành, niềm tin trong sáng với cuộc sống,  với q hương đất nước; có thái độ  đúng đắn đối với các hiện tượng tự  nhiên và   xã hội b Nhiệm vụ của đề tài Tìm   hiểu       trạng     hoạt   động   giáo   dục       lên   lớp     trường THCS Lê Quý Đôn. Cách thức hoạt động của Ban chỉ  đạo hoạt động giáo   dục ngồi giờ lên lớp trường THCS Lê Q Đơn Tìm hiểu các phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục ngồi giờ  lên lớp  trong trường THCS Tìm hiểu về  nội dung giáo dục ngồi giờ  lên lớp theo quy đinh 2 tiết/ tháng  của các giáo viên chủ  nhiệm và các hoạt động ngồi giờ  lên lớp của trường như:  các chun đề giáo dục kỹ năng sống, các chương trình, hội thi theo chủ điểm hoạt  động hàng tháng.  Tìm hiểu về những u cầu, nhiệm vụ của hoạt động ngồi giờ lên lớp trong   kế hoạch của Phịng GD & ĐT huyện Krơng Ana Tìm hiểu chương trình hoạt động và phong trào thiếu nhi từng năm học để  nắm bắt các u cầu và hoạt động chính của Đội TNTP trong năm học Xác định những u cầu về kỹ năng sống cần thiết cho thanh thiếu nhi ngày  Giáo viên: Nguyễn Thị Thương – Trường THCS Lê Q Đơn, KrơngAna, ĐăkLăk  Trang 3 Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Q  Đơn Xây dựng kế    hoạch hoạt động và phân phối chương trình hoạt động giáo   dục ngồi giờ lên lớpxun suốt trong năm học để thực hiện có hiệu quả Đối tượng nghiên cứu Các kiến thức thuộc nội dung chương trình giáo dục ngồi giờ lên lớp của các  khối lớp lớp 6, lớp7, lớp 8 và lớp 9 tại trường THCS Các hoạt động, chương trình, chun đề  giáo dục kỹ  năng sống phù hợp với  chương trình năm học, đối tượng và đặc điểm của nhà trường Các biện pháp tổ  chức các hoạt động giáo dục  ngồi giờ  lên lớp  hiệu quả,  phù hợp với đặc điểm trường THCS Lê Q Đơn Giới hạn của đề tài Sử  dụng các biện pháp tổ  chức hoạt động giáo dục  ngồi giờ  lên lớp  hiệu   tại trường THCS Lê Q Đơn, xã Dray Sáp, huyện Krơng Ana trong năm học  2016 ­ 2017 Các biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp diễn ra trong thời  gian làm việc theo  năm học Phương pháp nghiên cứu a Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Phương pháp phân tích tổng hợp các tài liệu về hoạt động và chương trình giáo  dục ngồi giờ lên lớp trong trường THCS Phương   pháp   phân   tích,   tìm   hiểu   kế   hoạch   hoạt   động   hàng   năm     Sở  GD&ĐT, Phịng GD&ĐT, chương trình cơng tác Đội và phong trào thiếu nhi của  Hội đồng đội Huyện và Liên đội b Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Phương pháp nghiên cứu, đánh giá các tiết hoạt động giáo dục  ngồi giờ  lên  lớp Nghiên cứu quy tắc hoạt động của Ban chỉ đạo hoạt động giáo dục ngồi giờ  lên lớp Phương pháp khảo sát thực tiễn sự u thích của học sinh với các tiết giáo dục  ngồi giờ lên lớp Phương pháp nghiên cứu các biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngồi giờ  lên lớp phù hợp với đặc điểm tình hình trường THCS Lê Q Đơn Phương pháp tìm hiểu các u cầu về  kiến thức và kỹ  năng xã hội đối với   thanh thiếu niên hiện nay Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục Giáo viên: Nguyễn Thị Thương – Trường THCS Lê Q Đơn, KrơngAna, ĐăkLăk  Trang 4 Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Q  Đơn c Nhóm phương pháp thống kê tốn học Phương pháp kiểm tra đánh giá, thống kê kết quảkhảo sát của học sinh II PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lý luận Hoạt động giáo dục giáo dục ngồi giờ  lên lớp là một bộ  phận của q trình  giáo dục ở nhà trường. Đó là những hoạt động giáo dục được tổ chức ngồi giờ học  các mơn văn hóa ở trên lớp. Là sự tiếp nối, bổ sung, hỗ trợ các hoạt động dạy học   trên lớp, gắn lý thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành   động, góp phần hình thành tình cảm, niềm tin đúng đắn ở học sinh. Hoạt động giáo   dục giáo dục ngồi giờ lên lớp ở trường THCS nhằm giúp học sinh: Củng cố  và khắc sâunhững kiến thức của các mơn học; mở  rộng và nâng cao  cho học sinh về các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm phong phú thêm vốn tri thức,   kinh nghiệm học tập của học sinh; Rèn luyện cho HS những kĩ năng cơ bản phù hợp lứa tuổi THCS như: kĩ năng  giao tiếp ứng xử có văn hóa; kĩ năng quản lý và tham gia các hoạt động tập thể với   tư cách là chủ thể của hoạt động; kĩ năng tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn   luyện, củng cố, phát triển các hành vi, thói quen tốt trong học tập, lao động và cơng   tác xã hội; Bồi dưỡng thái độ  tự  giác, tích cực tham gia các hoạt động tập thể  và hoạt   động xã hội; hình thành tình cảm chân thành, niềm tin trong sang v ́ ới cuộc sống, với   q hương đất nước; có thái độ  đúng đắn với các hiện tượng tư  nhiên, xã hội   hướng tới mục tiêu: chân, thiện, mĩ; Rèn luyệnmột số kĩ năng sống phù hợp lứa tuổi học sinh THCS Hoạt động giáo dục ngồi giờ  lên lớp là một mặt hoạt động giáo dụccơ  bản  được thực hiện một cách có mục đích, có kế  hoạch, có tổ  chức nhằm góp phần   hình thành nhân cách học sinh theo mục tiêu đào tạo, đáp ứng nhu cầu đa dạng của   xã hội.  Hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp được phân chia hai mức độ do phạm vi  tác động của lực lượng tổ  chức các hoạt động chi phối.Đó là hoạt động giáo dục  ngồi giờ  lên lớp và hoạt động giáo dục ngồi nhà trường. Hoạt động giáo dục  ngồi giờ lên lớp do nhà trường quản lý chỉ đạo, với sự tham gia của các lực lượng   xã hội. Nó được tiến hành xen kẽ hoặc tiếp nối hoạt động dạy học trong phạm vi   nhà trường hoặc trong đời sống xã hội. Hoạt động này diễn ra trong suốt năm học  và cả  thời gian nghỉ hè để  khép kín q trình đào tạo, làm cho q trình này được  thực hiện mọi nơi mọi lúc.  Giáo viên: Nguyễn Thị Thương – Trường THCS Lê Q Đơn, KrơngAna, ĐăkLăk  Trang 5 Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Q  Đơn Hoạt động giáo dục ngồi giờ  lên lớp do nhà trường phối hợp với các lực   lượng giáo dục trong và ngồi nhà trường tổ  chức, bao gồm các hoạt động ngoại  khố về khoa học, đố vui qua các mơn học, thể dục thể thao nhằm phát triển năng  lực tồn diện của học sinh và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, các hoạt động vui  chơi, tham quan, du lịch, giao lưu văn hố, các hoạt động giáo dục mơi trường, hoạt   động cơng ích, các hoạt động xã hội, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của học  sinh.  Về  phương diện thực tiễn, hoạt động giáo dục  ngồi giờ  lên lớp có vị  trí là  cầu nối hai chiều giữa nhà trường và xã hội. Hoạt động giáo dục  ngồi giờ  lên  lớptạo điều kiện cho nhà trường phát huy vai trị của mình với đời sống xã hội, mở  ra khả năng thuận lợi để gắn học với hành, nhà trường với xã hội. Hoạt động giáo  dục  ngồi giờ  lên lớp  là điều kiện và phương tiện để  huy động sức mạnh cộng   đồng tham gia vào q trình giáo dục học sinh Hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp giúp học sinh bổ sung, củng cố và hồn  thiện những tri thức đã học trên lớp, đồng thời giúp các em có những hiểu biết mới,   mở  rộng nhân sinh quan với thế  giới xung quanh, cộng đồng và xã hội. Giúp học  sinh có điều kiện vận dụng tri thức vào hoạt động hằng ngày, biết tự  điều chỉnh  hành vi đạo đức,lối sống cho phù hợp.Qua đó từng bước làm giàu thêm những kinh  nghiệm thực tế, xã hội cho các em Học sinh có định hướng chính trị,xã hội, có những hiểu biết nhất  định về  truyền thống  đấu tranh cách mạng, truyền thống xây dựng và bảo vệ  tổ  quốc,   truyền thống văn hố tốt đẹp của dân tộc, đất nước, địa phương…Qua đó tăng thêm  hiểu biết, thái độ đối với Bác Hồ, về Đảng, về Đồn, về Đội.  Qua các hoạt động giúp học sinh có những hiểu biết tối thiểu về các vấn đề  có tính thời đại như  vấn  đề  quốc tế, hợp tác, hồ bình, hữu nghị, bảo vệ  mơi  trường, dân số kế hoạch hố gia đình, vấn đề  phịng chống tệ  nạn xã hội, vấn đề  pháp luật… Hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp từng bước hình thành cho học sinhniềm   tin vào chế  độ  xã hội chủ  nghĩa, vào tương lai đất nước, từ  đó các em có long tự  hào dân tộc, mong muốn làm đẹp truyền thống của trường, của lớp, của q hương   đất nước. Những tình cảm tốt đẹp, trong sáng, tình cảm thầy trị, tình bạn, tình u   q hương đất nước. Qua đó giúp các em biết kính u và tơn trọng cái tốt, cái đẹp,  biết ghét cái xấu, cái lỗi thời khơng phù hợp. Bồi dưỡng, xây dựng cho học sinh lối   Giáo viên: Nguyễn Thị Thương – Trường THCS Lê Q Đơn, KrơngAna, ĐăkLăk  Trang 6 Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Q  Đơn sống phù hợp với đạo đức, chấp hành pháp luật, truyền thống tốt  đẹp của địa   phương, đất nước.  Giáo dục học sinh tình đồn kết hữu nghị với các bạn thiếu niên quốc tế, với   các dân tộc khác trên thế giới. Bồi dưỡng cho học sinh tính tích cực, tính năng động,   sáng tạo, sẵn sàng tham gia những hoạt động xã hội, hoạt động tập thể của trường,   lớp vì lợi ích chung, vì sự trưởng thành và tiến bộ của bản thân Rèn luyện cho học sinh kỹ năng giao tiếp,ứng xử có văn hố, có thói quen tốt   trong học tập, lao động cơng íchvà các hoạt động khác. Giúp cho học sinh có kỹ  năng tự quản, trong đó có kỹ năng tổ chức, điều khiển và thực hiện một hoạt động   tập thể  có hiệu quả, kỹ  năng nhận xét, đánh giá kết quả  họat động. Qua đó, học   sinh  có các kỹ năng giáo dục, tự điều chỉnh, kỹ năng hồ nhập để thực hiện tốt các  nhiệm vụ do thầy cơ giáo, do nhà trường hoặc tập thể giao cho Thực trạng vấn đề nghiên cứu Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đang ngày càng chú trọng và  quan tâm đến giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, chú trọng đến giáo dục   tồn diện học sinh. Bởi vậy, hiện nay việc giáo dục học sinh thơng qua các hoạt  động ngồi giờ lên lớp tại các trường THCS nói chung và tại trường THCS Lê Q  Đơn nói riêng đã được tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn trước Trường THCS Lê Q Đơn nằm trên địa bàn xã Dray Sáp, là xã nằm xa trung  tâm huyện, đời sống nhân dân nhiều vùng trong xã cịn khó khăn, giao thơng đi lại   khó khăn. Tuy vậy nhưng cấp  ủy Đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo nhà  trường hết sức quan tâm đến sự nghiệp giáo dục Học sinh của trường có tới gần 40% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Các   em ít có điều kiện để  cập nhật, tiếp xúc với những phát triển của xã hội, kĩ năng   sống cịn hạn chế Đội ngũ cán bộ  giáo viên trong nhà trường được đào tạo cơ  bản về  chun  mơn, có lịng u nghề  mến trẻ, có trách nhiệm đối với nhiệm vụ  được giao, có   năng lực giảng dạy Chương trình hoạt động ngồi giờ lên lớp đã được thực hiện trong nhiều năm,  có tính ổn định, giáo viên giảng dạy đã có sự tích lũy về kinh nghiệm.Cơ bản giáo  viên và học sinh đã có nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động ngồi giờ lên   lớp. Một số hoạt động thơng thường trong nhà trường được giáo viên và học sinh   tham gia và đánh giá cao. Từ đó nâng cao được ý thức về hoạt động giáo dục ngồi  giờ lên lớp trong nhà trường Giáo viên: Nguyễn Thị Thương – Trường THCS Lê Q Đơn, KrơngAna, ĐăkLăk  Trang 7 Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Q  Đơn Hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp ở nhà trường THCS Lê Q Đơn có sự   đạo và thực hiện đúng với nội dung chương trình của Bộ  GD&ĐT ban hành.  Trong q trình thực hiện thường xun có sự  đổi mới về  hình thức và phương   pháp tổ  chức hoạt  động, tạo sự  phong phú về  nội dung và từng bước rút kinh   nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động Tổng phụ trách Đội tham mưu, xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng năm  học, phân công con người, tổ  chức, trực tiếp phụ trách hoạt động trong năm học   Bên   cạnh     thường   xuyên   thực     tốt   công   tác   kiểm   tra,   giám   sát,   rút   kinh  nghiệm để  khơng ngừng nâng cao chất lượng hoạt động.Nhờ  đó, các em học sinh   có thêm nhiều kỹ năng để tổ chức, xử lý các vấn đề học tập và trong cuộc sống Tuy nhiên, trong thực tế hoạt động, việc thực hiện hoạt động giáo dục ngồi    lên lớptrong nhà trường chưa đồng bộ, khả  năng tổ  chức hoạt động của giáo  viên cịn nhiều hạn chế. Giáo viên khi thực hiện cịn mang tính hình thức, chưa hiệu  quả. Kế  hoạch tổ  chức thực hiện của các bộ  phận chưa cụ thể, khả  thi. Kinh phí  cho hoạt động này chưa thực sự được chú trọng  Điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến  cơng tác chỉ đạo hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp của các nhà trường Điều kiện dân sinh, dân trí trên địa bàn tuy đã được cải thiện nhưng vẫn cịn   gặp nhiều khó khăn; một bộ  phận khơng nhỏ  phụ  huynh học sinh chưa thực sự  quan tâm đến việc học của con em gây khơng ít khó khăn cho nhà trường trong q   trình giáo dục học sinh Điều kiện cơ  sở  vật chất của nhà trường cịn nhiều thiếu thốn, thiếu đồ  dùng, thiết bị hỗ trợ cho hoạt động Vẫn cịn một vài giáo viên vẫn cịn quan niệm cho rằng hoạt động giáo dục  ngồi giờ lên lớp chỉ là một hoạt động hỗ trợ khơng mang tính quyết định đến chất   lượng giáo dục tồn diện học sinh Ngồi ra, các tiết hoạt động giáo dục ngồi giờ  lên lớp do các giáo viên chủ  nhiệm tổ  chức tại lớp chưa thực sự  phát huy hết khả  năng, năng khiếu của học   sinh. Cịn mang tính chất hình thức, chưa có nhiều đổi mới. Bởi vậy chưa thu hút và  đem lại kết quả cao đối với học sinh Trước khi thực hiện đề  tài, rất khó để  có thể  tìm kiếm 1 học sinh tham gia   dẫn chương trình, tham gia các tiết mục văn nghệ  đột xuất hoặc tham gia chương   trình phát thanh măng non của Liên đội. Bởi đa số các em học sinh cịn rụt rè, nhút  nhát khi tham gia các hoạt động tập thể. Các kỹ  năng cần thiết trong cuộc sống   chưa có Để  có cái nhìn trực quan hơn về  các hoạt  động ngồi giờ  lên lớp tại nhà   trường, trước khi thực hiện đề tài tại trường THCS Lê Q Đơn, vào đầu năm học  Giáo viên: Nguyễn Thị Thương – Trường THCS Lê Q Đơn, KrơngAna, ĐăkLăk  Trang 8 Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Q  Đơn 2016 – 2017 (Tháng 8/2016), tơi đã tiến hành khảo sát với 125 học sinh lớp 6A, 7A,   8A và 9D về  mức độ  thu hút của các hoạt động giáo dục ngồi giờ  lên lớp tại   trường qua 2 phiếu thăm dị về  các hoạt động ngồi giờ  lên lớp tổ  chức tại lớp và  các hoạt động cấp trường như sau: Đối với các hoạt động tổ  chức tại lớp theo quy định 2 tiết/tháng do giáo viên  chủ nhiệm thực hiện, tơi đưa ra câu hỏi khảo sát như sau : Câu hỏi 1 Khơng thay đổi Thay đổi Em có muốn thay đổi hình thức tổ chức các  tiết hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp tổ  chức tại lớp khơng ? Sau khi khảo sát tơi đã thu được kết quả như sau : Lớp Sĩ số 6A Kết quả câu hỏi 1 Không thay đổi Thay đổi 32 23 7A 29 24 8A 31 24 9D 33 26 Đối với các hoạt động ngồi giờ lên lớp của nhà trường tổ chức ngồi trời, tơi  đưa ra câu hỏi sau : Câu hỏi 2 Khơng thu hút Bình thường Hấp dẫn Em thấy các hoạt động giáo dục ngồi  giờ lên lớp của nhà trường như thế  nào? Sau khi khảo sát tơi đã thu được kết quả như sau : Lớp Sĩ số Kết quả câu hỏi 2 Khơng thu hút Bình thường Hấp dẫn Giáo viên: Nguyễn Thị Thương – Trường THCS Lê Q Đơn, KrơngAna, ĐăkLăk  Trang 9 Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Q  Đơn 6A 32 20 7A 29 16 8A 31 18 9D 33 21 Từ  kết quả  khảo sát trên, cũng như  qua thực tế  hoạt động trong ban chỉ  đạo   hoạt động giáo dục ngồi giờ  lên lớp của nhà trường, tơi đã suy nghĩ, cần có hình   thức tổ chức nào để có thể thu hút các em học sinh hơn khi tham gia các hoạt động,  làm thế nào để các hoạt động này hấp dẫn hơn. Tạo sân chơi, học tập giúp các em  phát huy được khả  năng của mình. Rèn luyện được sự  tự  tin, các kỹ  năng mềm  trong cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tồn diện học sinh Vì vậy trong q trình thực hiện, cần có kế hoạch rõ ràng, cụ  thể  xun suốt  năm học. Đổi mới phương pháp và hình thức hoạt động phong phú hơn, tạo nhiều   sân chơi, điều kiện để giúp các em học sinh phát huy hết khả năng, năng khiếu của  bản thân Phối hợp với các bộ  phận, tổ  chun mơn để  thực hiện các chun đề  ngồi  giờ lên lớp. Giúp nâng cao chất lượng đối với các tiết hoạt động ngồi giờ lên lớp Tạo mơi trường thi đua sơi nổi trong nhà trường để các em học sinh phấn đấu,   xây dựng tập thể vững mạnh, đồn kết qua đó đưa các phong trào của nhà trường đi  lên Nội dung và hình thức của giải pháp a Mục tiêu của giải pháp Xây dựng các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp đa dạng,   phong phú, hấp dẫn, thu hút được đơng đảo số học sinh tham gia góp phần nâng cao   hiệu quả các hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp trong nhà trường.  Phát huy được tính sáng tạo, khả  năng tự  tin trước đám đơng của giáo viên,  tinh thần làm việc nhóm, sự đồn kết, phối hợp giữa các giáo viên trong nhà trường   trong các hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp Tạo sân chơi, giúp học sinh vừa rèn luyện được các kiến thức, kỹ năng cơ bản  phù hợp với lứa tuổi học sinh THCS như: kỹ năng phịng chống tai nạn thương tích,  Giáo viên: Nguyễn Thị Thương – Trường THCS Lê Q Đơn, KrơngAna, ĐăkLăk  Trang 10 Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Q  Đơn Văn nghệ Đêm hội trăng rằm năm INCLUDEPICTURE "https://scontent.fdad32.fna.fbcdn.net/v/t1.09/22196244_287088741807232_48 66579479084256976_n.jpg? oh=12e1a43cb83d6b969344381f71 0611c4&oe=5A3EC9ED" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://scontent.fdad32.fna.fbcdn.net/v/t1.09/22196244_287088741807232_48 66579479084256976_n.jpg? oh=12e1a43cb83d6b969344381f71 0611c4&oe=5A3EC9ED" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://scontent.fdad32.fna.fbcdn.net/v/t1.09/22196244_287088741807232_48 66579479084256976_n.jpg? oh=12e1a43cb83d6b969344381f71 0611c4&oe=5A3EC9ED" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE Giáo viên: Nguyễn Thị Thương – Trường THCS Lê Quý Đôn, KrôngAna, ĐăkLăk  Trang 24 Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Q  Đơn "https://scontent.fdad32.fna.fbcdn.net/v/t1.09/22196244_287088741807232_48 66579479084256976_n.jpg? oh=12e1a43cb83d6b969344381f71 0611c4&oe=5A3EC9ED" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://scontent.fdad32.fna.fbcdn.net/v/t1.09/22196244_287088741807232_48 66579479084256976_n.jpg? oh=12e1a43cb83d6b969344381f71 0611c4&oe=5A3EC9ED" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://scontent.fdad32.fna.fbcdn.net/v/t1.09/22196244_287088741807232_48 66579479084256976_n.jpg? oh=12e1a43cb83d6b969344381f71 0611c4&oe=5A3EC9ED" \* MERGEFORMATINET Giáo viên: Nguyễn Thị Thương – Trường THCS Lê Q Đơn, KrơngAna, ĐăkLăk  Trang 25 Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Q  Đơn Các trị chơi dân gian INCLUDEPICTURE "https://scontent.fdad32.fna.fbcdn.net/v/t1.09/22089777_287087041807402_71 60351903405539017_n.jpg? oh=7140976604e4e482089c02e6d 222edeb&oe=5A724950" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://scontent.fdad32.fna.fbcdn.net/v/t1.09/22089777_287087041807402_71 60351903405539017_n.jpg? oh=7140976604e4e482089c02e6d 222edeb&oe=5A724950" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://scontent.fdad32.fna.fbcdn.net/v/t1.09/22089777_287087041807402_71 60351903405539017_n.jpg? oh=7140976604e4e482089c02e6d 222edeb&oe=5A724950" \* Giáo viên: Nguyễn Thị Thương – Trường THCS Lê Quý Đôn, KrôngAna, ĐăkLăk  Trang 26 Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Q  Đơn MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://scontent.fdad32.fna.fbcdn.net/v/t1.09/22089777_287087041807402_71 60351903405539017_n.jpg? oh=7140976604e4e482089c02e6d 222edeb&oe=5A724950" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://scontent.fdad32.fna.fbcdn.net/v/t1.09/22089777_287087041807402_71 60351903405539017_n.jpg? oh=7140976604e4e482089c02e6d 222edeb&oe=5A724950" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://scontent.fdad32.fna.fbcdn.net/v/t1.09/22089777_287087041807402_71 60351903405539017_n.jpg? oh=7140976604e4e482089c02e6d 222edeb&oe=5A724950" \* MERGEFORMATINET Giáo viên: Nguyễn Thị Thương – Trường THCS Lê Q Đơn, KrơngAna, ĐăkLăk  Trang 27 Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Q  Đơn Thi xếp mâm quả Tổ  chức Hội thi văn nghệ  chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tìm  kiếm và phát triển các tài năng văn nghệ cho nhà trường.  Các tiết mục văn nghệ trong Hội thi văn nghệ chào mừng 20/11 Tổ  chức giao lưu, nói chuyện truyền thống với các bác trong Hội cựu chiến   binh xã Dray Sáp, thăm các gia đình có cơng với cách mạng trên địa bàn xã Dray Sáp  nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập Qn đội nhân dân Việt Nam 22/12.Thơng qua hoạt   động này, giáo viên và học sinh đã được tìm hiểu truyền thống vẻ  vang của Qn  đội ta, về cuộc sống của các anh bộ  đội cụ  Hồ, kỉ  niệm nơi chiến trường của các  bác trong Hội cựu chiến binh xã Dray Sáp Giáo viên: Nguyễn Thị Thương – Trường THCS Lê Q Đơn, KrơngAna, ĐăkLăk  Trang 28 Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Q  Đơn Thăm gia đình có cơng với cách mạng Giao lưu nói chuyện truyền thống  Tổ chức chương trình Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên đồn chào mừng  ngày thành lập Đồn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. Tạo khơng khí vui tươi của ngày hội  Đồn, qua đó giáo dục các em ý thức trách nhiệm của mình đối với nhà trường, gia   đình và xã hội; Chương trình Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên đồn Tổ  chức Hội thi xếp sách nghệ  thuật chào mừng ngày sách Việt Nam 21/4.  Qua đó giáo dục học sinh lịng u sách, ham thích đọc sách, phát triển năng khiếu   của học sinh Giáo viên: Nguyễn Thị Thương – Trường THCS Lê Q Đơn, KrơngAna, ĐăkLăk  Trang 29 Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Q  Đơn Hội thi xếp sách nghệ thuật Thơng qua việc tham gia các hoạt động ngồi giờ  lên lớp, học sinh khơng   những được tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của đất nước, của cha ơng đi trước,  được tham gia vui chơi thư giãn sau những ngày học căng thẳng, mà cịn được hịa  mình vào các hoạt động, được thể  hiện những năng lực của bản thân, có cơ  hội   được thể  hiện cảm xúc, được rèn luyện cách làm việc đồng đội…Có thể  nói, qua  hoạt động lên lớp đã giúp các em rèn luyện những kỹ năng sống một cách tự nhiên   nhất.  c Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp * Điều kiện thực hiện giải pháp Nhà trường cần tạo điều kiện, hỗ  trợ, quan tâm tới các hoạt động giáo dục   ngồi giờ lên lớp thường xun Các đồn thể, bộ  phận trong nhà trường cần phối hợp để  thực hiện các hoạt   động Giáo viên, nhân viên cần nhiệt tình, ln tìm tịi, học hỏi để làm phong phú, đa   dạng và hiệu quả các tiết hoạt động ngồi giờ lên lớp * Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp Mỗi biện pháp, giải pháp được thực hiện với hình thức khác nhau nhưng có   tác động đến cùng một đối tượng là học sinh. Chúng có mối quan hệ mật thiết, tác  động, bổ sung cho nhau khơng tách rời, biện pháp này làm cơ sở cho biện pháp khác   để thực hiện.  Các giải pháp, biện pháp trên phản ánh chất lượng của các hoạt động ngồi   lên lớp trong nhà trường. Các giải pháp biện pháp trên phải được thực hiện  thường xun liên tục, trên cơ sở kế hoạch đưa ra ở biện pháp 1 d Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm  vi và hiệu quả ứng dụng Giáo viên: Nguyễn Thị Thương – Trường THCS Lê Q Đơn, KrơngAna, ĐăkLăk  Trang 30 Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Q  Đơn Trong thời gian là Tổng phụ trách Đội, được nhà trường phân cơng phụ trách   hoạt động ngồi giờ  lên lớp. Tơi đã thực hiện các giải pháp trên trong năm học  2016 – 2017 và năm học 2017 – 2018. Tơi nhận thấy việc sử dụng các biện pháp  trong đề tàiđã mang lại hiệu quả cao, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục  ngồi giờ lên lớp tại trường THCS Lê Q Đơn. Các tiết giáo dục ngồi giờ lên lớp  đã trở  thành những trải nghiệm sống động và hấp dẫn với học sinh, thu hút được  đơng đảo học sinh tham gia Các em học sinh có thêm nhiều kiến thức về cuộc sống, xã hội. Đã nắm được  các kỹ năng cơ bản trong cuộc sống để giải quyết vấn đề.  Nhiều em đã tự  tin hơn rất nhiều khi đứng trước đám đơng, thể  hiện được  năng khiếu và khả năng thuyết trình nêu lên quan điểm cá nhân của chính mình Sau thời gian thực hiện các biện pháp trên, nhiều em đã tự tin đăng kí làm phát  thanh viên trong những bản tin phát thanh măng non của Liên đội và dẫn chương  trình trong các hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp. Ln có trách nhiệm và hồn  thành tốt nhiệm vụ Học sinh tham gia phát thanh măng non Khảo sát  với 125 học sinh lớp 6A, 7A, 8A và 9D vào cuối năm học 2016 –  2017 (Tháng 5/2017) về  mức độ  thu hút của các hoạt động giáo dục ngồi giờ  lên   lớp tại trường sau khi thực hiện đề tài, tổ chức theo hình thức mới với các nội dung   kỹ năng cần thiết trong thực tế, cũng với 2 câu hỏi ban đầu cho thấy: Câu hỏi 1 Khơng thay đổi Thay đổi Em có muốn thay đổi hình thức tổ chức  hiện tại của các tiết hoạt động giáo dục  ngồi giờ lên lớp tổ chức tại lớp khơng ? Câu hỏi 2 Khơng thu hút Bình  Hấp dẫn Giáo viên: Nguyễn Thị Thương – Trường THCS Lê Q Đơn, KrơngAna, ĐăkLăk  Trang 31 Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Q  Đơn thường Em thấy các hoạt động giáo dục ngồi  giờ lên lớp tại trường hiện tại như thế  nào? Sau khi cho học sinh khảo sát lại tơi đã thu được kết quả như sau : Lớp Sĩ số 6A Kết quả câu hỏi 1 Không thay đổi Thay đổi 32 30 7A 29 28 8A 31 38 9D 33 23 Lớp Sĩ số 6A Kết quả câu hỏi 2 Khơng thu hút Bình thường Hấp dẫn 32 32 7A 29 23 8A 31 27 9D 33 30 Kết quả  khảo sát cho thấy, hầu hết các em đã cảm thấy các hoạt động ngồi   lên lớp tại nhà trường thật sự  sống động và hấp dẫn. Trong các hoạt động  ngồi giờ  lên lớp tại trường, các em đều hào hứng tham gia. Các lớp đã mạnh dạn   đăng kí các tiết mục văn nghệ để thể hiện và giúp tăng điểm thi đua cho lớp mình Ngồi ra, khi được tham gia các hoạt động ngồi giờ lên lớp mang tính tập thể  nhiều hơn, các em học sinh đã cảm thấy được niềm vui khi đến trường, các em u   q trường lớp hơn. Nhờ vậy, số lượng học sinh bỏ học của nhà trường đã giảm rõ  rệt. Cùng thời điểm này, những năm học trước khi chưa áp dụng đề  tài, số  lượng  học sinh bỏ học của nhà trường rất cao (hơn 20 học sinh). Tuy nhiên, đến thời điểm  hiện tại, khi đề tài đã được thực hiện tại trường 2 năm học. Số lượng học sinh bỏ  học năm học 2017 – 2018 tính đến tháng 3/2018 là 7 học sinh.  Với việc sử dụng các biện pháp trong đề tài tại trường THCS Lê Q Đơn, đã  phát huy được tinh thần làm việc nhóm của tập thể  giáo viên. Tính đồn kết, sáng   Giáo viên: Nguyễn Thị Thương – Trường THCS Lê Q Đơn, KrơngAna, ĐăkLăk  Trang 32 Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Q  Đơn tạo của các em học sinh. Các em đã có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng để ứng dụng   trong cuộc sống. Góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tồn diện học sinh của Bộ  giáo dục và đào tạo III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Hoạt động giáo dục ngồi giờ  lên lớp trong nhà trường có vai trị rất quan   trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo tồn diện học sinh. Để  làm tốt cơng tác   này, nhà trường cần có những biện pháp chỉ đạo sát sao, cần phát huy tối đa vai trị   chủ đạo của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong việc tổ chức đa dạng các   hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp cho học sinh. Giáo viên cần nhiệt tình, thường   xun đổi mới phương pháp giáo dục để thu hút học sinh, rèn luyện kỹ năng cho các  em trong các hoạt động ngồi giờ lên lớp Hoạt động giáo dục ngồi giờ  lên lớp trong nhà trườnggiúp nâng cao kiến  thức, khả năng tư duy, khám phá, tự rèn luyện… Đồng thời hình thành cho học sinh   ý thức thái độ, hành vi, khả  năng và hành động ứng xử  trong các quan hệ  tạo điều   kiện cho học sinh bổ  sung và hồn thiện tri thức đã học trên lớp. Học sinh u  trường lớp, đồn kết hơn, khả  năng tự  bộc lộ  năng lực cá nhân của các em rõ rệt   hơn nhiều. Do vậy, mỗi khi có một hoạt động đề  ra nhà trường đều thực hiện rất   thuận lợi Vai trị của hoạt động giáo dục ngồi giờ  lên lớp trong q trình giáo dục là  rất quan trọng, qua thực tế  hoạt động   trường THCS Lê Q Đơn,học sinh đã  được lơi cuốn vào các hoạt động nhằm phát huy khuynh hướng tự lập của các em,  hình thành những cá tính sáng tạo, rèn luyện được những phẩm chất tốt của cá   nhân, xã hội, hình thành những ý thức tập thể, phát triển năng khiếu và khả  năng   sáng tạo của các em, thực hiện được mục tiêu đào tạo của các cấp học giúp học  sinh hình thành và phát triển một cách tồn diện Kiến nghị a Đối với Nhà trường Ln quan tâm và chỉ đạo sát sao các hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp Tạo điều kiện nhiều hơn để  hỗ  trợ  kinh phí và thời gian cho các chun đề  giáo dục ngồi giờ lên lớp. Góp phần nâng cao chất lượng của các hoạt động Huy động thêm các tổ  chức xã hội tham gia chung tay giáo dục học sinh trong   các hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Thương – Trường THCS Lê Q Đơn, KrơngAna, ĐăkLăk  Trang 33 Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Q  Đơn b.  Đối với Giáo viên Cần phát huy cao hơn khả năng nghiên cứu, tìm tịi các phương pháp, hình thức   tổ chức để nâng cao chất lượng các hoạt động ngồi giờ lên lơp trong Nhà trường Phát huy tình thần làm việc nhóm, học tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp. Ln  quan tâm tới học sinh và tạo điều kiện để các em học sinh có năng khiếu phát triển   hơn nữa Trên đây là nội dung đề  tài sáng kiến kinh nghiệm mà tơi đã nghiên cứu và   thực nghiệm. Rất mong được các q thầy cơ giáo, đồng nghiệp góp ý để sáng kiến   kinh nghiệm hồn thiện hơn. Đồng thời, tơi mong rằng một số  kinh nghiệm nhỏ  của mình có thể góp phần trong việc thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo   dục tồn diện Tơi xin chân thành cảm ơn! KrơngAna, ngày 20  tháng 03 năm 2018 Người viết Nguyễn Thị Thương Giáo viên: Nguyễn Thị Thương – Trường THCS Lê Q Đơn, KrơngAna, ĐăkLăk  Trang 34 Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Q  Đơn TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo dục ngồi giờ  lên lớp lớp 6, 7, 8, 9 – Nhà xuất bản giáo dục   Việt Nam Các kế hoạch của Phịng Giáo Dục và Đào Tạo Krơng Ana hàng năm về  việc thực hiện nhiệm vụ năm học đối với hoạt động ngồi giờ lên lớp Nguồn tham khảo qua mạng Internet Giáo viên: Nguyễn Thị Thương – Trường THCS Lê Q Đơn, KrơngAna, ĐăkLăk  Trang 35 Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Q  Đơn MỤC LỤC  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                                      35  MỤC LỤC                                                                                                                             36 Giáo viên: Nguyễn Thị Thương – Trường THCS Lê Q Đơn, KrơngAna, ĐăkLăk  Trang 36 Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Q  Đơn NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TRƯỜNG HIỆU TRƯỞNG XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  Giáo viên: Nguyễn Thị Thương – Trường THCS Lê Q Đơn, KrơngAna, ĐăkLăk  Trang 37 Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Q  Đơn PHỤ LỤC KÈM THEO Quyết định thành lập Ban hoạt động Ngồi giờ  lên lớp năm học 2016 –   2017 Kế hoạch thực hiện hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp năm học 2016 –   2017 của trường THCS Lê Q Đơn Phân phối chương trình hoạt động ngồi giờ lên lớp các khối 6, 7, 8, 9 của  trường THCS Lê Q Đơn năm học 2016 – 2017 Giáo viên: Nguyễn Thị Thương – Trường THCS Lê Q Đơn, KrơngAna, ĐăkLăk  Trang 38 ... Giáo viên: Nguyễn Thị Thương –? ?Trường? ?THCS? ?Lê? ?Q Đơn, KrơngAna, ĐăkLăk  Trang 5 Một? ?số? ?biện? ?pháp? ?tổ? ?chức? ?hoạt? ?động? ?ngồi? ?giờ? ?lên? ?lớp? ?sáng? ?tạo? ?và? ?hiệu? ?quả? ?tại? ?trường? ?THCS? ?Lê? ?Q  Đơn Hoạt? ?động? ?giáo dục ngồi? ?giờ ? ?lên? ?lớp? ?do nhà? ?trường? ?phối hợp với các lực... Giáo viên: Nguyễn Thị Thương –? ?Trường? ?THCS? ?Lê? ?Q Đơn, KrơngAna, ĐăkLăk  Trang 31 Một? ?số? ?biện? ?pháp? ?tổ? ?chức? ?hoạt? ?động? ?ngồi? ?giờ? ?lên? ?lớp? ?sáng? ?tạo? ?và? ?hiệu? ?quả? ?tại? ?trường? ?THCS? ?Lê? ?Q  Đơn thường Em thấy các? ?hoạt? ?động? ?giáo dục ngồi  giờ? ?lên? ?lớp? ?tại? ?trường? ?hiện? ?tại? ?như thế ... Giáo viên: Nguyễn Thị Thương –? ?Trường? ?THCS? ?Lê? ?Quý? ?Đôn,  KrôngAna, ĐăkLăk  Trang 27 Một? ?số? ?biện? ?pháp? ?tổ? ?chức? ?hoạt? ?động? ?ngồi? ?giờ? ?lên? ?lớp? ?sáng? ?tạo? ?và? ?hiệu? ?quả? ?tại? ?trường? ?THCS? ?Lê? ?Q  Đơn Thi xếp mâm? ?quả Tổ ? ?chức? ?Hội thi văn nghệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Quý Đôn,

Hình ảnh liên quan

Em có mu n thay đ i hình th c t  ch c các ứ  ti t ho t đ ng giáo d c ngoài gi  lên l p tếạ ộụờớ ổ   - Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Quý Đôn

m.

có mu n thay đ i hình th c t  ch c các ứ  ti t ho t đ ng giáo d c ngoài gi  lên l p tếạ ộụờớ ổ   Xem tại trang 9 của tài liệu.
3 .N i dung và hình th c c a gi i pháp ả - Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Quý Đôn

3.

N i dung và hình th c c a gi i pháp ả Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bi n pháp 2: Đ i m i hình th c ho t đ ng giáo d c ngoài gi  lên l ớ  trong nhà trường. - Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Quý Đôn

i.

n pháp 2: Đ i m i hình th c ho t đ ng giáo d c ngoài gi  lên l ớ  trong nhà trường Xem tại trang 15 của tài liệu.
M t s  hình  nh c a b  ph n Y t  trong ho t đ ng ngoài gi  lên l ớ - Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Quý Đôn

t.

s  hình  nh c a b  ph n Y t  trong ho t đ ng ngoài gi  lên l ớ Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình  nh h c sinh t p th  d c k t h p v i bài võ vovinam vào gi  ra ch i th  3,4,5 ứ - Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Quý Đôn

nh.

nh h c sinh t p th  d c k t h p v i bài võ vovinam vào gi  ra ch i th  3,4,5 ứ Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình  nh h c sinh t p dân vũ r a tay vào gi  ra ch i th  2 và th  6 ứ - Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Quý Đôn

nh.

nh h c sinh t p dân vũ r a tay vào gi  ra ch i th  2 và th  6 ứ Xem tại trang 22 của tài liệu.
M i bi n pháp, gi i pháp đ ệả ượ c th c hi n v i hình th c khác nhau nh ng có ư  tác đ ng đ n cùng m t đ i tộếộ ố ượ ng là h c sinh. Chúng có m i quan h  m t thi t, tácọốệ ậế   đ ng, b  sung cho nhau không tách r i, bi n pháp này làm c  s  cho bi n pháp k - Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Quý Đôn

i.

bi n pháp, gi i pháp đ ệả ượ c th c hi n v i hình th c khác nhau nh ng có ư  tác đ ng đ n cùng m t đ i tộếộ ố ượ ng là h c sinh. Chúng có m i quan h  m t thi t, tácọốệ ậế   đ ng, b  sung cho nhau không tách r i, bi n pháp này làm c  s  cho bi n pháp k Xem tại trang 30 của tài liệu.
Em có mu n thay đ i hình th c t  ch cố ứ  hi n t i c a các ti t ho t đ ng giáo d cệ ạ ủếạ ộụ   ngoài gi  lên l p t  ch c t i l p khôngờớ ổứ ạ ớ ? - Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Quý Đôn

m.

có mu n thay đ i hình th c t  ch cố ứ  hi n t i c a các ti t ho t đ ng giáo d cệ ạ ủếạ ộụ   ngoài gi  lên l p t  ch c t i l p khôngờớ ổứ ạ ớ ? Xem tại trang 31 của tài liệu.

Từ khóa liên quan