0

Giáo trình Đồ gá trên máy công cụ: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

106 116 0
  • Giáo trình Đồ gá trên máy công cụ: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:20

(NB) Giáo trình Đồ gá trên máy công cụ: Phần 1 cung cấp nội dung chính như sau: Khái niệm chung về các loại đồ gá và trang bị công nghệ, Quá trình gá đặt chi tiết, Khái niệm về kẹp chặt, Yêu cầu đối với cơ cấu kẹp chặt,... Đại học Phạm Văn Đồng GIÁO TRÌNH ĐỒ GÁ TRÊN MÁY CÔNG CỤ PGS.TS Phạm Đăng Phước ThS Phạm Văn Trung ThS Trương Quang Dũng 5/2017 U N T N QUẢN N TRƯỜN ĐẠ ỌC P ẠM VĂN ĐỒN - - PGS.TS Phạm Đăng Phước (chủ biên) ThS Phạm Văn Trung ThS Trương Quang Dũng GIÁO TRÌNH ĐỒ GÁ TRÊN MÁY CÔNG CỤ (Dùng cho bậc ĐH) Quảng Ngãi, tháng 12/2018 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỒ GÁ 1.1 Khái niệm chung loại đồ gá trang bị công nghệ 1.2 Định nghĩa công dụng đồ gá máy cắt kim loại 1.2.1 Định nghĩa đồ gá máy cắt kim loại: 1.2.2 Công dụng đồ gá máy cắt kim loại: 1.3 Phân loại đồ gá máy công cụ 1.3.1 Phân loại theo nhóm máy 1.3.2 Phân loại theo mức độ chun mơn hóa 1.3.3 Phân loại theo nguồn động lực 1.4 Các thành phần đồ gá 1.5 Yêu cầu đồ gá máy cắt kim loại Chương 2: ĐỊNH VỊ VÀ ĐỒ ĐỊNH VỊ 11 2.1 Quá trình gá đặt chi tiết 11 2.1.1 Khái niệm định vị 11 2.1.2 Yêu cầu đồ định vị 12 2.1.3 Nguyên tắc định vị điểm 12 2.2 Sai số gá đặt 16 2.2.1 Sai số chuẩn 17 2.2.2 Sai số kẹp chặt 25 2.2.3 Sai số đồ gá 28 2.3 Các chi tiết định vị đồ gá 30 2.4 Các chi tiết định vị mặt phẳng 31 2.4.1 Các chi tiết định vị 31 2.4.2 Các chi tiết định vị phụ 36 2.5 Các chi tiết định vị mặt trụ 38 2.6 Các chi tiết định vị mặt trụ 38 2.6.1 Chốt gá (chốt trụ) 39 2.6.2 Chốt côn định vị 40 2.6.3 Trục gá (chốt tâm) 40 2.6.4 Tính sai số định vị định vị mặt 42 i 2.6.5 Mũi tâm 44 2.7 Định vị kết hợp 46 Chương 3: KẸP CHẶT VÀ CÁC CƠ CẤU KẸP CHẶT 54 3.1 Khái niệm kẹp chặt 54 3.2 Yêu cầu cấu kẹp chặt 54 3.3 Phương pháp xác định lực kẹp 55 3.3.1 Phương chiều lực kẹp 55 3.3.2 Điểm đặt lực kẹp 56 3.3.3 Phân loại cấu kẹp chặt 57 3.3.4 Trình tự tính lực kẹp 58 3.4 Kẹp chặt chêm 63 3.4.1 Tính lực kẹp chêm 63 3.4.2 Tính tự hãm kẹp chêm 65 3.4.3 Lực cần thiết để tháo chêm 66 3.4.4.Tính chêm có lăn 67 3.4.5 Tính chêm có chốt trượt 68 3.5 Kẹp chặt ren vít 70 3.5.1 Khái niệm 70 3.5.2 Kết cấu 70 3.5.3 Tính tốn lực kẹp cấu kẹp ren vít 72 3.5.4 Kẹp ren vít - địn 76 3.6 Kẹp chặt bánh lệch tâm 77 3.7 Cơ cấu phóng đại lực kẹp 80 3.7.1 Cơ cấu phóng đại truyền 81 3.7.2 Cơ cấu phóng đại lực khí nén – dầu thủy lực 82 3.8 Các cấu sinh lực 84 3.8.1 Cơ cấu sinh lực khí nén 84 3.8.2 Truyền động dầu ép 89 3.8.3 Cơ cấu sinh lực nhờ lực hút điện từ 92 3.8.4 Cơ cấu sinh lực nhờ lực ly tâm 95 3.9 Kẹp chặt nhiều chi tiết đồng thời 96 3.10 Các cấu kẹp nhanh tay 98 Chương : CÁC CƠ CẤU TỰ ĐỊNH TÂM 102 4.1 Khái niệm 102 4.2 Tự định tâm ren vít trái chiều 103 4.3 Tự định tâm khối V 103 ii 4.4 Tự định tâm đòn bẩy 105 4.5 Tự định tâm đường cong 105 4.6 Tự định tâm ống kẹp đàn hồi 106 4.7 Tự định tâm khe chêm 109 4.8 Tự định tâm lò xo đĩa 109 4.9 Tự định tâm chêm .110 4.10 Tự định tâm chất dẻo 111 Chương : CÁC CƠ CẤU KHÁC CỦA ĐỒ GÁ 113 5.1 Cơ cấu dẫn hướng .113 5.1.1 ạc dẫn hướng 113 5.1.2 Phiến dẫn 118 5.1.3 Cơ cấu dẫn hướng dao chuốt .120 5.2 Cơ cấu so dao 121 5.3 Cơ cấu định vị đồ gá 122 5.4 Cơ cấu phân độ 124 5.5 Cơ cấu chép hình 129 5.6 Thân đồ gá 130 Chương 6: TỰ ĐỘNG HÓA ĐỒ GÁ VÀ ĐỒ GÁ TRÊN MÁY TỰ ĐỘNG .132 6.1 Tự động hóa đồ gá 132 6.1.1 Tự động hóa đồ gá khí nén .132 6.1.2 Tự động hóa dầu ép 134 6.1.3 Tự động hóa điện từ 134 6.1.4 Một số cấu kẹp chặt tự động 136 6.2 Đồ gá máy tự động 137 Chương 7: TRÌNH TỰ THIẾT KẾ ĐỒ GÁ 142 7.1 Yêu cầu .142 7.2 Các bước thực 142 PHỤ LỤC 1: ĐỒ GÁ SỬ DỤNG TRÊN MÁY TIỆN 146 PHỤ LỤC 2: ĐỒ GÁ SỬ DỤNG TRÊN MÁY PHAY 161 PHỤ LỤC 3: ĐỒ GÁ SỬ DỤNG TRÊN MÁY KHOAN – KHOÉT – DOA .173 TÀI LIỆU THAM KHẢO .190 iii LỜI NÓI ĐẦU Trong ngành Cơ khí, trang bị cơng nghệ có vai trị quan trọng góp phần mang lại hiệu kinh tế - kỹ thuật tốt cho trình chế tạo sản phẩm khí Xác định, lựa chọn, thiết kế tính toán trang thiết bị hợp lý nội dung chuyên môn khâu chuẩn bị công nghệ cho trình sản xuất sản phẩm Giáo trình Đồ gá máy công cụ biên soạn theo nội dung phân phối chương trình Trường Đại học Phạm Văn Đồng xây dựng Nội dung xây dựng theo tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu sở kế thừa nội dung giảng dạy trường, kết hợp với nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa Nội dung giáo trình Đồ gá máy cơng cụ bao gồm chương với thời lượng 30 tiết, giới thiệu cho sinh viên kiến thức tổng quát đồ gá, bao gồm: cấu tạo tổng quát đồ gá, tác dụng yêu cầu đồ gá,… sở phân loại lựa chọn đồ gá máy cắt kim loại Cấu tạo, nguyên lý hoạt động chi tiết cấu định vị, cấu kẹp chặt thông dụng, cấu dẫn hướng, cữ so dao… Phương pháp lựa chọn chi tiết cấu định vị phù hợp để định vị Phương pháp tính lực kẹp, cách tính lực kẹp cho phương pháp kẹp chặt cụ thể đồng thời lựa chọn cấu kẹp chặt phù hợp Các kiến thức để thiết kế đồ gá máy cắt kim loại Tuy nhóm tác giả có nhiều cố gắng biên soạn, giáo trình khơng tránh khỏi thiếu sót Nhóm tác giả mong nhận nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng bạn đọc đồng nghiệp để nội dung giáo trình hồn thiện Chúng xin chân thành cảm ơn Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ qua email: pdphuoc@pdu.edu.vn ; phamvantrung@pdu.edu.vn; tqdung@pdu.edu.vn Quảng Ngãi, tháng 12/2018 Nhóm biên soạn Chương : TỔNG QUAN VỀ ĐỒ GÁ 1.1 Khái niệm chung loại đồ gá trang bị cơng nghệ Trong q trình sản xuất ngành khí chế tạo máy, tồn phụ tùng kèm theo máy gia cơng để giúp cho máy thực có hiệu q trình cơng nghệ gia cơng đối tượng sản xuất, gọi trang bị công nghệ Như trang bị công nghệ nói chung bao gồm loại đồ gá máy cắt, đồ gá lắp ráp, đồ gá kiểm tra, dụng cụ cắt, dụng cụ phụ, cấu cấp phơi, tháo phơi, đồ gá gia cơng nóng,… Theo kết cấu công dụng, trang bị công nghệ phân thành hai loại: trang bị công nghệ vạn trang bị công nghệ chuyên dùng Đặc điểm trang bị công nghệ vạn không phụ thuộc vào đối tượng gia công định sử dụng chủ yếu vào dạng sản xuất đơn loạt nhỏ Trang bị cơng nghệ chun dùng có kết cấu tính phụ thuộc vào một nhóm đối tượng gia cơng định, dùng chủ yếu sản xuất hàng khối loạt lớn, cá biệt sản xuất nhỏ đơn u cầu có độ xác cao chi tiết bắt buộc phải dùng đồ gá chuyên dùng gia công Đối với máy cắt kim loại, người ta thường sử dụng loại trang bị công nghệ đồ gá gia công cơ, dụng cụ phụ dụng cụ cắt - Đồ gá gia cơng hay cịn gọi đồ gá chi tiết (hoặc gọi tắt đồ gá) dùng để định vị kẹp chặt chi tiết gia công - ụng cụ phụ (đồ gá dao): loại trang bị công nghệ dùng để gá đặt dụng cụ cắt trình gia cơng Tùy theo u cầu sử dụng mà kết cấu loại dụng cụ phụ vạn chuyên dùng  Đồ gá chi tiết với dụng cụ phụ dụng cụ cắt gọi chung trang bị công nghệ  Hệ thống công nghệ gồm Máy – Đồ gá – Dao – Chi tiết Đồ gá gia cơng chiếm từ 80%÷90% tổng số đồ gá nói chung Trong giáo trình chủ yếu ta nghiên cứu đồ gá máy cắt kim loại, bên cạnh ta nghiên cứu số đồ gá khác 1.2 Định nghĩa công dụng đồ gá máy cắt kim loại 1.2.1 Định nghĩa đồ gá máy cắt kim loại Đồ gá máy cắt kim loại loại trang bị công nghệ nhằm xác định vị trí xác chi tiết gia công so với dụng cụ cắt, đồng thời giữ vững vị trí suốt q trình gia công 1.2.2 Công dụng đồ gá máy cắt kim loại - Đảm bảo độ xác vị trí bề mặt gia cơng Nhờ đồ gá xác định cách xác vị trí tương đối chi tiết gia công máy dao cắt cách nhanh chóng, ổn định tin cậy - Nâng cao suất độ xác gia cơng vị trí chi tiết so với máy, dao xác định đồ định vị, rà gá nhiều thời gian - Có thể mở rộng khả công nghệ thiết bị: nhờ đồ gá mà số máy đảm nhận cơng việc máy khác chủng loại Ví dụ, mài máy tiện, tiện máy phay phay máy tiện - Đồ gá giúp cho việc thực nguyên công dễ dàng hơn, khơng có đồ gá khơng gia cơng Ví dụ, khoan lỗ nghiêng, khoan mặt trụ, đồ gá phân độ để phay bánh răng,… - iảm nhẹ căng thẳng cải thiện điều kiện làm việc công nhân; không cần sử dụng bậc thợ cao Nhờ tác dụng mà việc sử dụng đồ gá loại, lúc, mang lại hiệu kinh tế cao 1.3 Phân loại đồ gá máy cơng cụ 1.3.1 Phân loại theo nhóm máy - Đồ gá tiện - Đồ gá phay - Đồ gá bào - Đồ gá mài - Đồ gá xọc - Đồ gá chuốt - Đồ gá khoan … 1.3.2 Phân loại theo mức độ chun mơn hóa a) Đồ gá vạn năng: đồ gá tiêu chuẩn, gia cơng chi tiết khác mà khơng cần thiết có điều chỉnh đặc biệt Đồ gá vạn sử dụng rộng rãi sản xuất loạt nhỏ - đơn Ví dụ: mâm cặp chấu, mâm cặp chấu, êtô, đầu phân độ vạn năng, bàn từ… a) b) c) Hình 1.1 a) Mâm cặp bốn chấu; b) Mâm cặp ba chấu; c) Êtô b) Đồ gá chuyên dùng: loại đồ gá thiết kế chế tạo cho ngun cơng gia cơng chi tiết Vì vậy, sản phẩm thay đổi nội dung ngun cơng thay đổi đồ gá khơng sử dụng lại o loại đồ gá sử dụng sản phẩm công nghệ tương đối ổn định sản xuất loạt lớn, hàng khối Ví dụ: đồ gá gia cơng lỗ ắc pittong, đồ gá phay biên dạng cam… c) Đồ gá vạn lắp ghép (đồ gá tổ hợp): Theo yêu cầu gia cơng ngun cơng đó, chọn chi tiết tiêu chuẩn phận chuẩn bị trước để tổ hợp thành đồ gá Loại đồ gá sau dùng xong tháo ra, lau chùi cất vào kho để tiếp tục sử dụng Sử dụng loại đồ gá có ưu điểm giảm chu kỳ thiết kế chế tạo đồ gá, làm giảm thời gian chuẩn bị sản xuất; đồng thời với chi tiết đồ gá tiêu chuẩn hóa sử dụng nhiều lần, tiết kiệm vật liệu chế tạo đồ gá; giảm công lao động giảm giá thành sản phẩm Nhược điểm: cần đầu tư vốn lớn để chế tạo hàng vạn chi tiết tiêu chuẩn với độ xác độ bóng cao, vật liệu chi tiết thường thép hợp kim, thép crôm, thép niken; độ cứng vững đồ gá thông dụng; nặng cồng kềnh so với đồ gá vạn Ứng dụng: loại đồ gá dùng thích hợp dạng sản xuất loạt nhỏ, chủng loại chi tiết nhiều, đặc biệt sản phẩm Qp  -  (2 D  d ) p. (3.56) Khi pittong dịch chuyển sang trái (lực kéo): Qt   ( D  d ) p. (3.57) b) Xilanh màng Vỏ xilanh màng bầu có hình dạng hai nắp úp vào (hình 3.29) Vỏ làm gang thép cacbon Hình 3.29 Sơ đồ cấu sinh lực khí nén xilanh màng a) Xilanh chiều; b) Xilanh hai chiều 1,2 Vỏ; Màng đàn hồi; Đĩa kim loại; Lị xo hình Loại a tác dụng chiều, tắt nguồn ép màng mỏng bị lò xo đẩy trở vị trí tự ban đầu Màng kẹp hai nắp có đinh ốc bắt chặt Ở tâm màng có đĩa đường kính d đỡ lấy màng để đẩy màng, đĩa gắn liền với cán Hình 3.29b loại xilanh màng tác dụng hai chiều, ép cao áp vào buồng để đẩy màng kẹp chặt Khi tháo lỏng ép vào buồng đẩy màng trở vị trí tự ban đầu Xilanh màng gồm loại: (1) Tác dụng chiều, hai chiều (2) Cố định hai chỗ, quay tròn (3) Một màng, nhiều màng (4) Màng phẳng, màng hình bát (5) Màng cao su, màng kim loại 87 Ưu điểm xilanh màng so với xilanh – pittong: Tuổi thọ bền, trung bình làm việc 600000 lần (xilanh – pittong - 100000 lần làm việc) - Ít rị khí, thể tích bé, giá thành rẻ xilanh - pittong - Ít tốn ép Nhược điểm xilanh màng là: hành trình ngắn nên dùng cho chi tiết gia công nhỏ Thường hành trình cán khơng q 1/3 đường kính màng Tính lực kẹp pittong – xilanh màng: iện tích làm việc màng hình trịn đường kính Nhưng áp lực ép tác dụng lên diện tích có đường kính d (đĩa kim loại đỡ) truyền tồn lên cán có giá trị: Q1   d p (3.58) Áp lực ép tác dụng lên diện tích vành khăn ( -d) khơng truyền tồn lên cán, mà phần lực tác dụng lên vỏ xilanh màng bị kẹp hai vỏ Càng gần vỏ áp lực tác dụng lên màng đĩa nhiêu Xét phân bố hình vành khăn cách tâm đoạn ρ (giữa d ) có bề rộng (ρ+dρ) Áp lực khí nén tác dụng lên diện tích hình vành khăn 2 d  truyền lên cán theo tỷ lệ: R   (3.59) Rr Với r  d ; R  D 2 Hình 3.30 88 o lực truyền lên cán pittong diện tích hình vành khăn: R Q2   r R p.2 .d  Rr (3.60)  R3  r   2 p  R  r Q2  R    Rr    Q 2 p R  Rr  2r (3.61)  (3.62) Vậy tổng lực truyền lên cán (kể diện tích có đường kính d) là: Q = Q1 + Q – q Q p D 12 Trong đó: (3.63)   Dd  d  q (3.64) p – áp suất ép D – đường kính lớn xilanh d – đường kính đĩa q – lực chống lại lò xo 3.8.2 Truyền động dầu ép ầu ép hình thức truyền động hay dùng đồ gá có ép ầu thủy lực có áp suất cao khí nén nhiều (tới 60÷70 atm), lại bị nén, đàn tính nên dùng cho chi tiết gia cơng to nặng có lực cắt lớn thích hợp ầu ép có nhược điểm sau: vận tốc làm việc bé, để trì áp suất làm việc cần có nhiều phần tử kèm theo máy nên vốn đầu tư lớn Nếu máy cắt kim loại có hệ thống bơm dầu tách nhánh làm nguồn cấp Sơ đồ làm việc cấu dầu ép hình 3.31 Hình 3.31 Sơ đồ hệ thống dầu ép 12345- 89 Bơm thủy lực Bể chứa dầu Van phân phối Xilanh thủy lực Van tràn ệ thống trang bị cần thiết để sử dụng cấu sinh lực dầu ép gồm: Động – bơm thủy lực, thệ thống đường ống, bể chứa dầu, thiết bị điều khiển, xilanh công tác… Xilanh công tác chia thành hai loại: loại cố định loại quay Xilanh cố định có hai loại: loại tác động chiều (hình 3.32) loại tác động hai chiều (hình 3.33) Xilanh quay (xilanh chuyển động) chia thành hai loại: loại cánh loại pittong Hình 3.32 Các xilanh thủy lực tác dụng chiều a) Loại đẩy; b) Loại kéo Ống dẫn dầu; Pittong; Lò xo; Cán pittong Nguyên lý làm việc loại xilanh tác động chiều sau: dầu theo ống vào buồng A xilanh đẩy pittong cán phía bên phải loại đẩy (hình 3.32a) phía bên trái loại kéo (hình 3.32b) Khi tháo lỏng chi tiết lị xo đẩy pittong cán phía bên trái loại đẩy phía bên phải loại kéo Hình 3.33 Xilanh thủy lực tác động hai chiều Cán pittong; Pittong 90 Với xilanh tác động hai chiều (hình 3.33) dầu thủy lực bơm vào hai buồng trái phải xilanh đẩy pittong cán hai phía kẹp chặt tháo lỏng chi tiết gia công Lực Q cán pittong xilanh chiều (hình 3.32) xác định sau: - Loại đẩy: Q  D2 p.  q (3.65) - Loại kéo:  (D2  d ) Q p.  q (3.66) Lực Q cán pittong xilanh hai chiều (hình 3.33) xác định sau: - Khi dầu bơm vào buồng cán pittong: Qt   D2 p. (3.67) - Khi dầu bơm vào buồng có cán pittong: Qp   (D2  d ) p. (3.68) Trong đó: D – đường kính xilanh d – đường kính cán pittong p – áp suất dầu tác dụng lên pittong q – lực cản lò xo η – hiệu suất xilanh, η = 0,85÷0,9 Năng suất (lít/phút) V máy bơm: V Q.L 1000.t p.1 (lít/phút) (3.69) Trong đó: Q – lực cán pittong (k ) L – chiều dài hành trình làm việc pittong (cm) t – thời gian hành trình làm việc pittong (phút) p – áp suất dầu (Mpa k /cm2) 91 η1 – hiệu suất thể tích hệ thống thủy lực (do khơng kín khít), η1=0,85 Khi biết áp suất dầu p, lực kẹp Q, ta tính diện tích F pittong theo cơng thức: F  D2  Q p Suy đường kính D 4.F   pittong: 4.Q Q  1,13 .p p (3.70) Thời gian t (phút) cho cán pittong chuyển động hành trình xác định theo cơng thức: t  D L (3.71) 4.103.V Công suất cho cấu dẫn động bơm xác định theo công thức: N V.p (kW) 612. (3.72) Ở đây: V – suất máy bơm (lít/phút) p – áp suất dầu (Mpa k /cm2) η2 – hiệu suất máy bơm, η2 = 0,85 3.8.3 Cơ cấu sinh lực nhờ lực hút điện từ Nguyên lý làm việc: Loại cấu thường dùng để kẹp chặt trực tiếp chi tiết phẳng, mỏng Nó có ưu điểm lớn không gây biến dạng chi tiết cấu kẹp chặt khác, không cản trở q trình cắt Có thể dùng từ vĩnh cửu hay điện từ Từ vĩnh cửu dùng lực kẹp hạn chế sau thời gian từ trường yếu nhiệt độ thay đổi xung lực Còn điện từ dùng nhiều hơn, máy mài máy phay, máy khoan để gia công chi tiết phức tạp Sơ đồ khối điện từ hình 3.34 92 1234567- Vỏ Lõi từ Tấm dẫn từ Lõi Lớp cách từ Cuộn dây Chi tiết Hình 3.34a Sơ đồ khối điện từ ồm cuộn dây quanh lõi 2, lớp cách từ ngăn cách với lõi với dẫn để đại đa số đường sức sau thơng qua chi tiết dẫn từ 3, không từ lõi qua dẫn từ chuyển vỏ làm từ thông yếu Khi dòng điện chiều qua cuộn dây 6, chi tiết hút chặt xuống dẫn từ Sự phân bố lõi tùy thuộc theo kết cấu chi tiết (phân bố hình bầu dục, phân bố ngang, phân bố dọc, phân bố hình sao…) Chú ý: Điện từ phải dùng dòng điện chiều Chất cách từ thường dùng đồng, nhơm hợp kim babit Trình tự tính tốn: 1- Xác định lực hút bàn từ để giữ chặt chi tiết tác dụng lực cắt: F = T.f = k.Px (3.73) k Px f (3.74) T Trong đó: f – hệ số ma sát chi tiết gia cơng bàn từ (f=0,1÷0,15); k – hệ số an toàn; Px – lực cắt 2- Xác định số cặp cực: 2n, tùy theo kích Hình 3.34b thước hình dáng chi tiết (với bàn từ có chiều dài 300 ÷900, bước phân bố cực n lấy từ 35÷50mm) Cũng xác định phương pháp tính tốn để khoảng cách hai cực hai lần bề dày lõi từ, lực sinh cặp cực là: T'  T (N) 2n (3.75) 93 3- Tính diện tích mặt cắt cực từ (Q) Q Trong đó: 25.T ' 106 (cm2) B (3.76) Q – diện tích cực từ (cm2) T’ – lực hút cặp từ (N) B – cường độ cảm ứng từ vật liệu lõi, tra theo bảng 3-1 4- Xác định từ trở chung theo công thức: S Trong đó: n l l  i ' .Q ' i 1 i Qi (3.77) l1, l2,…, ln – chiều dài đoạn tính từ trở (cm) μi – hệ số dẫn từ vật liệu đoạn thứ i, tra theo bảng 3-1 Q’i – diện tích mặt cắt đoạn thứ i (cm2) (3.78) 5- Xác định tổng từ thơng (giả thiết hao phí 30%): Φ = 0,7 .Q Bảng 3-1 Trị số cường độ cảm ứng từ hệ số dẫn từ μ 6- Tính số ampe-vịng cuộn dây: I  Trong đó:  S 0, 4. (3.79) I – cường độ dòng điện (A) ω – số vòng cuộn dây Φ – Tổng từ thơng (Φ= Q) 7- Xác định đường kính dây dẫn cuộn dây: 94 d 4.I (mm)  q (3.80)   Trong đó: q – mật độ dịng điện cho phép  q  (3  5) A  mm  Cơ cấu sinh lực điện từ, so với cấu sinh lực khác, có ưu điểm sau: lực tác dụng nhanh, không làm hỏng bề mặt kẹp chặt chi tiết nguyên công cuối, lực kẹp phân bố mặt tiếp xúc, kẹp chặt nhiều chi tiết nhỏ lúc, sử dụng thuận tiện, không cần nhiều trang bị phụ Nhược điểm diện từ là: lực kẹp không lớn so với cấu khí khác, khơng kẹp chi tiết làm vật liệu khơng dẫn từ, có khả gây cố nguồn lượng cung cấp cho cuộn dây điện từ bị điện đột ngột 3.8.4 Cơ cấu sinh lực nhờ lực ly tâm Hình 3.35 Cơ cấu sinh lực xuất lực ly tâm - Bi trượt; - Vỏ đỡ; - Bích cố định; - Mặt bích; - Trục rút Cơ cấu sinh lực nhờ lực ly tâm thường sử dụng chi tiết gia công cần có chuyển động quay trịn tiện trục, trường hợp đồ để gá đặt phải quay trịn Trên hình 3.35 loại cấu sinh lực nhờ lực ly tâm Trục rút bắt chặt với bích Một vật nặng bi nằm mặt vỏ mặt bích Khi đồ gá quay, xuất lực ly tâm, bi bị văng phía tỳ vào mặt nên đẩy bích phía trái kéo theo trục trượt lỗ vỏ tạo lực kéo Q tác dụng vào cấu kẹp Khi ngừng quay, bi tụt vào nhờ lực đẩy lị xo thơng qua bích đẩy trục phía phải, tác dụng vào cấu kẹp để tháo lỏng chi tiết gia công xong gá phơi vào cấu kẹp 95 Ngồi cấu sinh lực đồ gá người ta dùng kẹp chất dẻo, lực chân không, cấu sinh lực kẹp nhờ chuyển động tiến dao (phiến dẫn khoan), cấu sinh lực có lực cắt,… 3.9 Kẹp chặt nhiều chi tiết đồng thời Để nâng cao suất lao động trường hợp cần gia cơng nhiều chi tiết lúc (nhất chi tiết nhỏ, mặt gia công đơn giản) Việc kẹp nhiều chi tiết đồng thời có ý nghĩa lớn kết cấu đồ gá Theo chiều lực kẹp phân loại sau: a) Kẹp liên tục: lực kẹp nhau, truyền từ chi tiết sang chi tiết khác theo chiều Hình 3.36 Cơ cấu kẹp liên tục b) Kẹp song song: lực kẹp phân bố nhiều chi tiết theo hướng song song Hình 3.37 Cơ cấu kẹp có lực kẹp song song c) Lực kẹp ngược chiều nhau: lực kẹp phân bố lên hai chi tiết hai nhóm chi tiết song song ngược chiều 96 Hình 3.38 Cơ cấu kẹp có lực kẹp song song ngược chiều d) Lực kẹp giao nhau: chiều lực kẹp giao thành góc e) Kẹp tổ hợp: đồng thời ứng dụng hai nhiều kiểu Hình 3.39 Cơ cấu kẹp tổ hợp Chú ý: Khi kẹp liên tục dung sai bề mặt định vị chi tiết không nên cấu kẹp dồn chitiết theo chiều lực kẹp, nên sai số tích lũy cộng dồn nhiều chi tiết sau Vì dùng cấu loại nên cho trường hợp kích thước khởi xuất thẳng góc với chiều lực kẹp, nghĩa bề mặt gia công song song với chiều lực kẹp Khi kẹp song song dung sai chi tiết nên miếng kẹp cứng kẹp tất chi tiết o nên sử dụng miếng kẹp tự lựa 97 3.10 Các cấu kẹp nhanh tay Ren vít loại kẹp tốn nhiều thời gian để quay, ảnh hưởng đến suất lao động tiêu tốn sức lao động, kẹp ren vít cần nghiên cứu cho nhanh Hình 3.40 cấu kẹp nhanh tay Nguyên lý làm việc cấu sau: quay tay quay (đầu quay đai ốc) nhờ ren vít mà đòn tiến sang trái để kẹp chặt chi tiết Vít định vị cắm vào rãnh địn kẹp để chống xoay (đảm bảo cho đòn tiến sang trái) Khi tháo tiến hành hạ khối đệm xuống rút địn kẹp phía sau (về bên phải) Để kẹp chặt chi tiết tiếp theo, sau định vị chi tiết ta đẩy đòn kẹp bên trái cho tiếp xúc chi tiết gia cơng, sau nâng khối đệm lên quay tay quay khoảng nửa vịng kẹp chặt chi tiết Hình 3.40 Cơ cấu kẹp nhanh tay Đòn kẹp; Tay quay; Khối đệm; Vít định vị 98 CÂU HỎI ƠN TẬP 1) Mục đích kẹp chặt gá đặt chi tiết? 2) Cơ cấu kẹp chặt cần đạt yêu cầu nào? 3) Phương điểm đặt cần đạt yêu cầu gì? Tại sao? 4) Tại kẹp chặt chêm lại tự hãm được? 5) Nguyên tắc kẹp bánh lệch tâm? Cách tính lực kẹp điều kiện tự hãm lệch tâm tròn? 6) Cơ cấu phóng đại lực kẹp nhằm mục đích gì? 7) Ưu – khuyết điểm kẹp ép? 8) Căn vào yếu tố để chọn hình thức kẹp hợp lý cho đồ gá? 9) Tính lực kẹp W khoan lỗ chi tiết, sơ đồ định vị, kẹp chặt hình vẽ Lực cắt gây moment xoắn Mx= 0,8 K m, bỏ qua lực chiều trục P0 iết hệ số ma sát chỗ tiếp xúc f = 0,1 Đường kính = 60mm; óc khối V  = 1200 M D  D W P0 W ình chiếu Hình 3.41 10) Cần bào vát phần chi tiết trục bậc, đạt kích thước h Chi tiết định vị phần trụ nhỏ có đường kính d, khối V, có góc V α Kẹp chặt Xy lanhPittong khí nén iết lực cắt Pc; hệ số ma sát chỗ tiếp xúc f; áp lực khí nén p; lực nén lị xo q Tính đường kính Pittong để tạo lực kẹp W theo yêu cầu P d h p W Hình 3.42 99 D 11) Cần bào vát phần chi tiết trục bậc, đạt kích thước h Chi tiết định vị phần trụ nhỏ có đường kính d, khối V, có góc V α Kẹp chặt Xy lanh khí nén phối hợp với tay địn; có kích thước hình vẽ iết lực cắt Pc; hệ số ma sát chỗ tiếp xúc f; áp lực khí nén p; lực lị xo q Tính đường kính Pittong để tạo lực kẹp theo yêu cầu W Pc W Q h d L2 L D p Hình 3.43 12) Tính lực Q theo sơ đồ định vị kẹp chặt hình vẽ để gia cơng mặt M iết: Lực cắt Pc; tay địn có chiều dài L1, L2; góc chêm α; góc khối V 900; góc ma sát chỗ tiếp xúc φ; tỉ lệ đường kính lăn đường kính chốt d/ = 1/2 iệu suất cấu tay địn η, hệ số an tồn K L2 Pc W L1 Q M D H Hình 3.44 13) L L W Q W P P H D Hình 3.45 ia cơng đồng thời hai chi tiết đạt kích thước (hình 3.45) Chi tiết định vị khối V có góc V α Kẹp chặt ren vít phối hợp với tay địn; có kích thước 100 hình vẽ iết lực cắt Pc; hệ số ma sát chỗ tiếp xúc f; hiệu suất cấu kẹp η Tính lực Q cấu ren vít để tạo lực kẹp W theo yêu cầu 14) Tính lực tác dụng Q cần thiết để kẹp chặt chi tiết định vị khối V, có góc V α (hình 3.46) - iết: Lực cắt Pc ; hệ số ma sát trượt chỗ tiếp xúc f; chiều dài tay địn: l1 l2; đường kính chi tiết ; kích thước mặt gia cơng h; hiệu suất cấu kẹp η l1 l2 W Pc Q h Hình 3.46 15) Tính đường kính Pittơng để tạo lực kẹp chặt chi tiết gia công mặt M, định vị, kẹp chặt hình 3.47 - iết: Lực cắt Pc ; hệ số ma sát chỗ tiếp xúc f; chiều dài tay địn: l1 l2; đường kính chi tiết ct; kích thước gia cơng h; lực lị xo q; áp lực khí nén p hiệu suất cấu kẹp η M Pc h l1 l2 D p Hình 3.47 101 ... cụ 1. 3 .1 Phân loại theo nhóm máy - Đồ gá tiện - Đồ gá phay - Đồ gá bào - Đồ gá mài - Đồ gá xọc - Đồ gá chuốt - Đồ gá khoan … 1. 3.2 Phân loại theo mức độ chun mơn hóa a) Đồ gá vạn năng: đồ gá. .. 12 9 5.6 Thân đồ gá 13 0 Chương 6: TỰ ĐỘNG HÓA ĐỒ GÁ VÀ ĐỒ GÁ TRÊN MÁY TỰ ĐỘNG .13 2 6 .1 Tự động hóa đồ gá 13 2 6 .1. 1 Tự động hóa đồ gá khí nén .13 2 6 .1. 2 Tự... .14 2 7.2 Các bước thực 14 2 PHỤ LỤC 1: ĐỒ GÁ SỬ DỤNG TRÊN MÁY TIỆN 14 6 PHỤ LỤC 2: ĐỒ GÁ SỬ DỤNG TRÊN MÁY PHAY 16 1 PHỤ LỤC 3: ĐỒ GÁ SỬ DỤNG TRÊN MÁY KHOAN – KHOÉT – DOA .17 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Đồ gá trên máy công cụ: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng,

Từ khóa liên quan