0

Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học nguyễn thị minh khai, quận lê chân, thành phố hải phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

140 34 0
  • Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học nguyễn thị minh khai, quận lê chân, thành phố hải phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:12

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ NGÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ NGÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Xuân Hải HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu, đến luận văn tốt nghiệp khóa đào tạo với đề tài “Quản lý hoạt động dạy học trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục” hoàn thành Trong suốt thời gian thực hiện, tác giả nhận ủng hộ giúp đỡ tận tình, tạo điều kiện thuận lợi từ cấp quản lí, quan, giảng viên, bạn bè, đồng nghiệp người thân Với kính trọng biết ơn sâu sắc, tác giả xin gửi lời tri ân cám ơn tới PGS.TS Đặng Xuân Hải – người hướng dẫn khoa học tận tình bảo, giúp đỡ, động viên, khuyến khích tác giả trình hình thành đề tài, nghiên cứu sở lý luận, khảo sát thực trạng, đề xuất biện pháp hoàn thành luận văn Xin trân trọng gửi lời cám ơn tới thày cô giáo, chuyên gia giáo dục trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội Các thày cô trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ tác giả suốt trình học tập trường Đại học Giáo dục Trân trọng cám ơn đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục Quận Lê Chân, thành phố Hải Phịng, BGH thầy giáo, em HS trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai nhiệt tình đóng góp ý kiến, cung cấp tư liệu cho tác giả trình khảo sát, điều tra phục vụ cho nghiên cứu Mặc dù có nhiều nỗ lực, cố gắng luận văn tránh khỏi thiếu sót, hạn chế, tác giả mong ý kiến đóng góp chân thành thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp, bạn đọc để luận văn hồn thiện có giá trị thực tiễn Xin trân trọng cám ơn! Tác giả luận văn Phạm Thị Ngà i BGDĐT BGH CBQL CMHS CNTT CSVC DH GD GDĐT GDTH GV HCM HĐ HĐDH HS HT KT-KN KTĐG MT MTDH ND NV NXB PCGD PPDH PHT PP ii QL QLGD SL TCM TH THCS THPT TNCS TNTP TS XHCN iii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục chữ viết tắt ii Mục lục iv Danh mục bảng vii Danh mục đồ, biểu đồ viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC 1.1.Tổng quan vấn đề nghiên cứu .6 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Khái niệm chung quản lý 1.2.2 Khái niệm chung quản lý hoạt động dạy học .13 1.3 Quản lí hoạt động dạy học quản lý nhà trường 15 1.4 Nhiệm vụ quản lý hoạt động dạy - học 18 1.5 Giáo dục tiểu học trường tiểu học 19 1.5.1 Giáo dục tiểu học 19 1.5.2 Trường tiểu học .19 1.5.3 Dạy học tiểu học 20 1.6 Đổi giáo dục yêu cầu đặt dạy học tiểu học 22 1.6.1 Quan điểm Đảng nhà nước đổi toàn diện GDĐT 22 1.6.2 Xu đổi giáo dục Việt nam yêu cầu đổi trường tiểu học 24 1.6.3 Đổi nhà trường theo Mơ hình trường học Việt Nam (VNEN) 26 1.6.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động dạy học tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi GD 33 1.7 Quản lý hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi GDTH 34 Tiểu kết chương 42 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI, QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC .43 iv 2.1 Khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 43 2.1.1 Vị trí địa lí .43 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 44 2.2 Thực trạng giáo dục Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng .44 2.3 Một số nét trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai .48 2.3.1 Thực trạng chung trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 48 2.3.2 Thực trạng hoạt động dạy học trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 49 2.4 Điều tra, khảo sát thực trạng dạy học trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 52 2.4.1 Kết khảo sát thực trạng chuẩn bị giảng dạy giáo viên .53 2.4.2 Kết khảo sát thực trạng giai đoạn thực thi hoạt động dạy học giáo viên 55 2.5 Điều tra, khảo sát thực trạng quản lý hoạt động dạy học trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 63 2.5.1 Thực trạng quản lý hoạt động dạy học Ban giám hiệu đáp ứng yêu cầu đổi 63 2.5.2 Thực trạng kiểm tra đánh giá hoạt động giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi 65 2.5.3 Thực trạng bồi dưỡng đội ngũ theo nội dung đổi 67 2.5.4 Thực trạng quản lý quản lý sở vật chất thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi 69 2.6 Đánh giá chung thực trạng hoạt động dạy học quản lý hoạt động dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng ……………………………………………….72 2.6.1 Thuận lợi: 72 2.6.2 Khó khăn hạn chế 73 2.6.3 Nguyên nhân hạn chế nêu 74 Tiểu kết chương 75 CHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI, QUẬN LÊ CHÂN, v THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 76 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 76 3.1.1 Đảm bảo tính thực tiễn 76 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 76 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 77 3.2 Biện pháp quản lý hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 77 3.2.1 Biện pháp đổi tư phương pháp quản lý CBQL nhà trường 77 3.2.2 Biện pháp tăng cường bồi dưỡng, hình thành hệ thống kĩ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên để đáp ứng yêu cầu đổi GD tiểu học 79 3.2.3 Quản lý hoạt động đổi PPDH GV theo định hướng phát huy tính chủ động huy động tham gia học sinh .81 3.2.4 Biện pháp giám sát, hỗ trợ GV thực đổi phương pháp kiểm tra đánh giá kết học tập HS .83 3.2.5 Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá dạy học giáo viên học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu đổi GD 86 3.2.6 Biện pháp phối hợp nhà trường với gia đình cộng đồng xã hội 88 3.3 Mối quan hệ biện pháp 89 3.4 Khảo sát mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 92 3.4.1 Đối tượng khảo nghiệm 92 3.5 Tiến hành khảo nghiệm kết khảo nghiệm 93 3.4.2 Kết khảo nghiệm tính cấp thiết 93 3.4.3 Kết khảo nghiệm tính khả thi 93 Tiểu kết chương 97 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 98 Kết luận 98 Một số khuyến nghị .99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC .103 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.3: Thực trạng giai đoạn chuẩn bị giảng dạy giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi 53 Bảng 2.4: Thực trạng giai đoạn thực thi hoạt động dạy học giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi 56 Bảng 2.5: Thực trạng Kiểm tra, đánh giá học sinh theo Thông tư số 30/2014 60 Bảng 2.6: Thực trạng Quản lý, đổi hoạt động dạy học trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 63 Bảng 2.7: Thực trạng kiểm tra đánh giá hoạt động giảng dạy trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 65 Bảng 2.8: Thực trạng Bồi dưỡng đội ngũ theo nội dung đổi .67 Bảng 2.9: Thực trạng Quản lý CSVC thiết bị dạy học trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 69 Bảng 3.1: Các loại đối tượng khảo nghiệm .93 Bảng 3.2 Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp 93 Bảng 3.3 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 95 Bảng 2.1: Số liệu kết giáo dục đại trà 112 Bảng 2.2: Kết giáo dục mũi nhọn .113 vii DANH MỤC BẢN ĐỒ, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Bản đồ 2.1: Bản đồ Quận Lê Chân (theo nguồn UBND Quận Lê Chân) 43 Biểu đồ 2.1: Kết giáo dục đại trà 50 Biểu đồ 2.2 Kết giáo dục mũi nhọn 51 Biểu đồ 2.3: Đánh giá nội dung bồi dưỡng kĩ ứng xử sư phạm .69 Sơ đồ 3.2: Mối quan hệ biện pháp đề xuất 92 Biểu đồ 3.1 Mức độ cấp thiết biện pháp 95 Biểu đồ 3.2 Mức độ cấp thiết khả thi biện pháp .96 Biểu đồ 3.1 Mức độ cấp thiết biện pháp 95 Biểu đồ 3.2 Mức độ cấp thiết khả thi biện pháp .96 viii 104 Dạy học coi trọng mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ Lựa chọn kết hợp sử dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo, hứng khởi người học Dạy học gắn với tình cụ thể; Kiến thức liên hệ với đời sống hàng ngày học sinh học, trải nghiệm, hợp tác, sáng tạo Ứng dung công nghệ thông tin dạy học viên học sinh hoạt động học tập Có rà sốt kết hoạt động HS để điều chỉnh khâu trình 10 dạy học phù hợp với tiến học sinh Các ý kiến khác mà thầy/cơ chưa thấy có nội dung khảo sát: Câu 3: Thầy/cô cho biết thực trạng đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh theo tinh thần thông tư 30/2014 TT Nội dung 105 Đánh giá để thúc đẩy tiến ghi nhận tiến học sinh; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan Đánh giá HS thường xuyên, Kiến thức- Kĩ năng, Năng lực, Phẩm chất trình giáo dục Kết hợp đánh giá giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh Lời nhận xét cụ thể, giúp học sinh tiến so với thân em Sử dụng kết hợp hình thức kiểm tra đánh giá: quan sát, vấn đáp, viết hiện, tái tạo vận dụng sinh thông qua đánh giá lực, phẩm chất học sinh Viết nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục hàng ngày, hàng tuần Các ý kiến khác mà thầy/cơ chưa thấy có nội dung khảo sát: BI ĐÁNH GIÁ VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO Câu 4: Thầy/cô đánh giá việc quản lý đổi hoạt động dạy học TT trường Nội dung đạo, tổ chức 106 Quán triệt tư tưởng đổi giáo dục đến thành viên nhà trường Lập kế hoạch triển khai nội dung đổi dạy học thực học, môn học Tổ chức đổi phương thức dạy học phù hợp đối tượng học sinh mục tiêu tạo lập lực, phẩm chất cho người học người liên quan đến hoạt động giáo dục học sinh Kiểm tra việc thực đổi Các ý kiến khác mà thầy/cô chưa thấy có nội dung khảo sát: Câu 5: Thầy/cô đánh giá thực trạng kiểm tra nội hoạt động giảng dạy giáo viên TT Xây động giảng dạy giáo viên bám sát yêu cầu đổi Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá viên (đột xuất, định kì, chun đề, tồn diện) 107 TT Đa dạng hó đánh giá hoạt động giảng dạy giáo viên Tổ chức đánh giá công bằng, công khai Sử dụng kết kiểm tra, đánh giá để thúc đẩy hoạt động DH tốt Các ý kiến khác mà thầy/cơ chưa thấy có nội dung khảo sát: Câu 6: Thầy/cô đánh giá thực trạng bồi dưỡng đội ngũ theo nội dung đổi TT Nội dung Tư tưởng, đạo đức, tác phong Kiến thức chuyên môn Nghiệp vụ sư phạm Phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học Kĩ ứng xử sư phạm Tin học ứng dụng công nghệ thông tin Các ý kiến khác mà thầy/cơ chưa thấy có nội dung khảo sát: Câu 7: Thầy/cô đánh giá việc quản lý CSVC thiết bị dạy học trường TT Nội dung Hệ thống phòng học, phòng chức đáp ứng yêu cầu sư phạm Cảnh quan, môi trường Kế hoạch xây dựng, nâng cấp, cải tạo trường sở Lập kế hoạch mua sắm mới, bổ sung CSVC, thiết bị dạy học Kiểm kê sửa chữa tài sản định kì Quy chế, nội quy sử dụng phòng học, phòng chức năng; thiết bị dạy học Kiểm tra thường xuyên việc sử dụng, bảo quản CSVC, thiết bị dạy học giáo viên Bồi dưỡng giáo viên, nâng cao trình độ, lực sử dụng thiết bị dạy học Hồ sơ, sổ sách ghi chép tình trạng trường lớp để bàn giao, kiểm kê; giao trách nhiệm giữ gìn bảo quản Chỉ đạo giáo viên vận động CMHS đầu tư bổ sung CSVC cho nhà trường; tham gia trang trí lớp học thân thiện Các ý kiến khác mà thầy/cơ chưa thấy có nội dung khảo sát: Tác giả gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý thầy cô Để đảm bảo phân loại phiếu lấy ý kiến theo đối tượng phù hợp, xin thầy/cơ vui lịng cho biết thông tin thân: - Đơn vị tổ, khối: 109 PHỤ LỤC PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ MỨC ĐỘ CẦN THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Để phục vụ công tác nghiên cứu đề tài “Quản lý hoạt động dạy học trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục”, xin Q thầy vui lịng cho biết ý kiến thực trạng đơn vị thông tin Sự hợp tác thầy/cô có tác dụng lớn tác giả trình nghiên cứu đề tài Xin chân thành cảm ơn! Mức độ cần thiết khả thi quy định sau: Mức độ khả thi Hồn tồn khơng khả thi Không khả thi Lưỡng lự, không ý kiến Khả thi Rất khả thi Thầy/cô cho biết ý kiến cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng mà thầy/cơ cho thích hợp Biện pháp Đổi tư phương pháp quản lý HT nhà trường Tăng cường đạo bồi dưỡng, hình thành hệ thống kĩ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên để đáp ứng yêu cầu đổi GD tiểu học Chỉ đạo hoạt động đổi PPDH GV theo định hướng phát huy tính chủ động huy động tham 110 Biện pháp gia học sinh Giám sát, hỗ trợ giáo viên thực đổi phương pháp kiểm tra đánh giá kết học tập HS Đổi hoạt động kiểm tra đánh giá dạy học giáo viên học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Đổi cách thức phối hợp nhà trường với gia đình cộng đồng xã hội Các biện pháp khác: Xin chân thành cảm ơn! 111 PHỤ LỤC Bảng 2.1: Số liệu kết giáo dục đại trà + Năm học 2013-2014: Hạnh kiểm Mơn Tốn Giỏi Đạt 2213 + SL Khá Tỉ lệ 2029 Năm học 2014-2015, 2015-2016: Năm học 2014-2015 2015-2016 91,7% SL Tỉ lệ 152 3,8% 112 Bảng 2.2: Kết giáo dục mũi nhọn TT Môn Cây đàn tuổi thơ Sơn ca Bơi lội Olympic Tiếng Anh ATGT Cờ vua Bóng bàn Đá cầu Vẽ tranh 10 Tiếng hát dân ca 11 Phụ trách giỏi 12 Kể chuyện 13 Tin học trẻ 14 Olympic môn học Tổng 113 Minh Thúy Quang Vinh …………… …………… Ánh Dương Mạnh Đức …………… …………… Minh Tuân Hiền Anh …………… …………… Tuấn Kiệt K.Linh …………… …………… Thùy Dung Ngọc Linh …………… …………… Minh Anh Như Quỳnh …………… …………… Bàn giáo viên ... Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Chương 3: Biện pháp pháp quản lý hoạt động dạy học trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu. ..ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ NGÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC... sở lý luận hoạt động dạy học QL hoạt động trường tiểu học trước yêu cầu đổi GD tiểu học 3.2 Khảo sát thực trạng triển khai hoạt động dạy học quản lý hoạt động trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học nguyễn thị minh khai, quận lê chân, thành phố hải phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ,

Từ khóa liên quan