0

Dạy toán lớp 12 theo tiếp cận chương trình đánh giá quốc tế (PISA)

141 39 0
  • Dạy toán lớp 12 theo tiếp cận chương trình đánh giá quốc tế (PISA)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 20:44

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC KHUẤT THỊ ĐÀO LIỄU DẠY TOÁN LỚP 12 THEO TIẾP CẬN CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ QUỐC TẾ (PISA) LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM TOÁN CHUYÊN NGÀNH: Lý luận phương pháp dạy học mơn tốn Mã số: 60 14 01 11 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH: VŨ ĐÌNH HỒ HÀ NỘI – 2015 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn, tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo, hội đồng khoa học, ban giám hiệu tập thể cán bộ, giảng viên trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả suốt trình học tập nghiên cứu đề tài Đặc biệt, xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới PGS.TSKH Vũ Đình Hịa người tận tình bảo hướng dẫn tơi suốt trình thực đề tài Sau thời gian nghiên cứu thực hiện, hồn thành đề tài nghiên cứu Để có kết này, ngồi nỗ lực, tìm tịi, học hỏi, nghiên cứu thân, nhận ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình từ thầy cô, bạn bè đồng nghiệp Tôi chân thành cảm ơn Ban giám hiệu tập thể giáo viên học sinh trường THCS - THPT Trần Quốc Tuấn - Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thực đề tài Tuy có nhiều cố gắng luận văn chắn khơng tránh khỏi thiếu xót cần góp ý, sữa chữa Tôi mong nhận ý kiến đóng góp q báu thầy giáo, giáo bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin chân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2015 Tác giả Khuất Thị Đào Liễu i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ HS Học sinh Nxb Nhà xuất ii DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG Bảng 2.1 Tốc độ gia tăng GDP, gia tăng dân số GDP/người Việt Nam qua năm Hình 2.1 Hoa có khung diều hình bướm Hình 2.2: n đường trịn đồng Hình 2.3: Ly thủy tinh cocktail Hình 2.4: Các ly thủy tinh với kích thước khách Hình 2.5: Phần thân li với đường kính dung tích cho trước Hình 2.6: Mơ hình Bài tốn pha chế cocktail Hình 2.7: Mơ hình viên kẹo hình cầu gói hộp hình nón Hình 2.8: Hình minh họa tốn đóng thùng đựng nước Hình 2.9: Khối rubik lập phương tiêu chuẩn 3x3x3 Hình 2.10: Hình mơ Bài tốn khối Rubic Hình 2.11: Mơ bán cầu DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Biểu diễn thành phần cấu trúc lực Sơ đồ 1.2 Các lực chun mơn mơn Tốn Sơ đồ 1.3 Q trình tốn học hóa Sơ đồ 2.1 Quy trình thiết kế tổ chức dạy học với toán thực tiễn iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG iii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ iii MỤC LỤC iv MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Một số vấn đề lý luận 1.1.1 Bài toán, tốn thực tiễn q trình tốn học hóa 1.1.2 Năng lực (Competence) lực toán học (mathematical competence) 1.1.2.1 Năng lực (Competence) 1.1.2.2 Năng lực toán (Mathematical competence) 1.1.3 Ứng dụng thực tế toán học sống 1.1.4 PISA toán PISA 10 1.1.4.1 Tổng quan PISA 10 1.1.4.2 Các toán PISA 11 1.1.5 Ý nghĩa việc khai thác tình thực tế vào dạy học mơn Tốn 20 1.2 Một số vấn đề thực tế 21 1.2.1 Tình hình dạy học mơn Tốn theo hướng liên hệ với thực tiễn 21 1.2.2 Các vấn đề chương trình giáo dục phổ thơng 22 1.2.3 Một số vấn đề phương pháp dạy phương pháp học 23 1.2.4 Các cách tiếp cận dạy học 24 1.2.4.1 Tiếp cận dạy học theo định hướng phát triển lực 24 1.2.4.2 Tiếp cận đánh giá lực tốn học phổ thơng ECD/PISA 28 1.2.4.3 Tiếp cận số phương pháp giải toán kinh điển 29 1.2.4.4 Tiếp cận qui trình tốn học hóa tốn Pisa .30 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 12 VỚI CÁC BÀI TOÁN TIẾP CẬN CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH QUỐC TẾ (PISA) ……………………………………………………………….34 iv 2.1 Xây dựng qui trình thiết kế tổ chức dạy học với tốn tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) 34 2.1.1 Xác định nội dung, mục tiêu cần học lực cần đạt 34 2.1.2 Thiết kế toán thực tiễn tương ứng 35 2.1.3 Thực quy trình Tốn học hóa giai đoạn, bước PISA .36 2.1.4 Xác định phương pháp, phương tiện hình thức tổ chức dạy học phù hợp 37 2.1.5 Tổ chức dạy học với tốn tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế ( PISA) 38 2.1.6 Đánh giá học 40 2.2 Một số lưu ý thiết kế tổ chức dạy học toán lớp 12 với tốn tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) 40 2.3 Thiết kế tổ chức dạy học với tốn tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) chủ đề Giải tích 41 2.3.1 Bài toán ứng dụng đạo hàm vào tìm cực trị 41 2.3.1.1 Bài toán 1_ Quản lý khách sạn 41 2.3.1.2 Bài toán 2_Bài toán cao huyết áp 46 2.3.2 Bài toán sử dụng hàm số mũ hàm logarit 51 2.3.2.1 Bài tốn 3_ Bài tốn mua hàng trả góp 51 2.3.2.2 Bài toán 4_Mỗi quan hệ dân số phát triển kinh tế 55 2.3.2.3 Bài toán 5_Năng lượng toả tâm chấn trận động đất 60 2.3.3 Bài tốn ứng dụng tích phân 64 2.3.3.1 Bài tốn 6_Con diều hình bướm 65 2.3.3.2 Bài toán 7_Mật độ dân số 71 2.4 Thiết kế tổ chức dạy học với tốn tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) chủ đề Hình học…………………………………74 2.4.1 Bài tồn 8_ Bài tốn pha chế cocktail 74 2.4.2 Bài tốn Bài tốn Cách gói kẹo 79 2.4.3 Bài tốn 10_ Bài tốn đóng thùng đựng nước 84 2.4.4 Bài toán 11 _Bài toán khối Rubic 89 2.4.5 Bài toán 12 _Bài tốn thể tích bán cầu 94 v KẾT LUẬN CHƯƠNG 99 CHƯƠNG 3: THỬ NGHIỆM SƯ PHẠM…………………………………… 100 3.1 Mục đích nhiệm vụ thử nghiệm 100 3.1.1 Mục đích thử nghiệm 100 3.1.2 Nhiệm vụ thử nghiệm 100 3.2 Kế hoạch nội dung thử nghiệm 100 3.2.1 Kế hoạch đối tượng thử nghiệm 100 3.2.1.1 Kế hoạch thử nghiệm 100 3.2.1.2 Đối tượng thử nghiệm 100 3.2.2 Nội dung thử nghiệm 101 3.3 Đánh giá kêt thực nghiệm 102 3.3.1 Cơ sở để đánh giá kết thực nghiệm 102 3.3.2 Kết thực nghiệm sư phạm 102 KẾT LUẬN CHƯƠNG 103 KẾT LUẬN 104 KIẾN NGHỊ 105 vi MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong thời đại phát triển mạnh mẽ vũ bão khoa học công nghệ, kinh tế tri thức, xu hướng tồn cầu hóa hội nhập, giáo dục trở thành quốc sách hàng đầu nhiều quốc gia Q trình thực cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước địi hỏi phải có người lao động tự chủ, động sáng tạo, có lực giải vấn đề thực tiễn đề ra, tự lo liệu việc làm, lập nghiệp thăng tiến sống Do vấn đề đổi mới, nâng cao hiệu chất lượng giáo dục đặt lên hàng đầu Một mục tiêu lớn giáo dục nước ta hoạt động giáo dục phải gắn liền với thực tiễn Điều cụ thể hóa quy định Luật giáo dục nước ta (năm 2005) chương 1, điều 3, khoản 2: “Hoạt động giáo dục phải thực theo nguyên lý học đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lí luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội” Chính vậy, với việc dạy học nói chung dạy học mơn Tốn nói riêng, vai trò việc vận dụng kiến thức vào thực tế cấp thiết mang tính thời Tuy nhiên, thực tế dạy học mơn Tốn trường THPT ứng dụng Toán học vào thực tiễn chưa quan tâm cách mức thường xuyên Vì nhiều lý khác nhau, giáo viên Toán thường tập trung vào vấn đề, toán nội toán học mà chưa ý nhiều đến nội dung liên mơn thực tế Vì mà việc rèn luyện cho học sinh lực vận dụng kiến thức học để giải tốn có nội dung thực tế cịn hạn chế Trong bối cảnh đó, nhận thức vai trị ý nghĩa vơ quan trọng chương trình đánh giá quốc tế việc hoạch định chiến lược sách phát triển giáo dục quốc gia nên Việt Nam định tham gia vào chương trình đánh giá quốc tế có uy tín phổ biến PISA (viết tắt cụm từ tiếng Anh “Programme for International Student Assessment”, dịch “Chương trình đánh giá HS quốc tế” Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (“Organization for Economic Co-operation and Development”, thường viết tắt OECD) khởi xướng triển khai Chương trình triển khai tỉnh, thành phố nước ta: Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, Gia Lai, Kon Tum, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Nam Định vào năm 2012 Đây dịp để giáo dục Việt Nam tiếp cận với nội dung chương trình quốc tế đánh giá trình độ học sinh đồng thời cho phép so sánh việc học tập môi trường học tập học sinh Việt Nam với nước giới Tuy nhiên, thách thức lớn với giáo dục Việt Nam nhiều lí như: lần Việt Nam tham gia kì đánh giá học sinh mang tính quốc tế nên chưa có đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp, giáo viên học sinh chưa làm quen với dạng đề thi PISA, tài liệu tham khảo có chủ yếu tiếng Anh… Một đặc điểm bật đánh giá PISA nội dung đánh giá xác định dựa kiến thức, kĩ cần thiết cho tương lai, không dựa vào chương trình giáo dục quốc gia Đây điều mà PISA gọi “năng lực phổ thông” Một lực đánh giá PISA lực tốn học phổ thơng Trong PISA, tình đưa để đánh giá lực có liên quan mật thiết đến vấn đề sống cá nhân hàng ngày, vấn đề cộng đồng toàn cầu Từ lí trên, tơi lựa chọn đề tài: “Dạy tốn lớp 12 theo tiếp cận chương trình đánh giá quốc tế (PISA)” làm đề tài nghiên cứu Lịch sử nghiên cứu Trong xu hướng đổi phương pháp dạy học nước ta nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) Hiện có số báo khoa học PISA đăng số tạp chí chuyên ngành Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia cụ thể là: - Giới thiệu PISA: “Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) (Mục đích, tiến trình thực hiện, kết chính” Nguyễn Thị Phương Hoa Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội số 25/2000; “Góp phần tìm hiểu chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA)” Nguyễn Ngọc Sơn Tập san Giáo dục - Đào tạo số 3/2010; “Chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA” Đỗ Tiến Đạt Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia giáo dục Tốn học phổ thơng năm 2011… - Khai thác tiêu chuẩn PISA nhằm rèn luyện khả tốn học hóa (“Rèn luyện học sinh trung học phổ thơng khả tốn học hóa theo tiêu chuẩn PISA” Nguyễn Sơn Hà Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội số 4/2010) hay để nâng cao hiểu biết toán học cho học sinh (“ Sử dụng tốn học hóa để nâng cao hiểu biết định lượng cho học sinh trung học phổ thơng” Trần Vui Tạp chí Khoa học Giáo dục số 43/2009)… - Hiện chưa có cơng trình nghiên cứu nghiên cứu Dạy toán lớp 12 theo tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) Mục đích nghiên cứu Xây dựng giảng cho số chủ đề Giải tích, Hình học lớp 12 với tốn tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) phù hợp với điều kiện giáo dục định hướng đổi phương pháp dạy học Việt Nam góp phần phát triển lực toán học cho học sinh lớp 12 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) mục đích, nội dung, tác động đến giáo dục nước tham gia… - Thiết kế tổ chức hoạt động dạy học cho số chủ đề Giải tích, Hình học lớp 12 với tốn tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) - Tiến hành thử nghiệm sư phạm để bước đầu kiểm nghiệm tính khả thi tính hiệu biện pháp đề xuất luận văn - Phạm vi nghiên cứu Nội dung sách giáo khoa giải tích 12, hình học 12 trung học phổ thơng Mẫu khảo sát, địa bàn khảo sát Một số chủ đề giải tích 12, hình học 12, toán PISA, giảng với toán theo cách tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA); học sinh khối 12, giáo viên trường THCS - THPT Trần Quốc Tuấn – Hà Nội Hình 2.14: Nắp chỏm cầu 2.4.4.3 Thực tốn học hóa Giai đoạn Tốn học hóa Bước Bắt đầu từ vấn đề đặt thực tế Tính thể tích vật có dạng chỏm cầu Bước Tổ chức vấn đề thực tiễn theo khái niệm toán học xác định yếu tố toán học tương thích Đâu ẩn? Thể tích hình cầu, chỏm cầu Đâu kiện? Đường kính ngồi, chiều dài, chiều cao Đâu điều kiện? Một bán cầu có cơng thức tính thể tích Vchỏm cầu = Bước Đặt giả thiết, khái qt hóa, mơ hình hóa theo ngơn ngữ tốn, chuyển thành vấn đề tốn học Ngơn ngữ thực Viên bi Nắp chỏm cầu Bán kính viên bi Thể tích viên bi Giai đoạn Suy luận toán học Bước Giải tốn 96 Trả lời câu 1: Ta có V1 = Vviên bi= (với x bán kính viên bi , < x < ) V2 = Vì V2 = V1 + Vviên bi   12x – 120x + 416 = Trả lời câu hỏi 2:  x = 2,09 Ta có R = (114:2) – = 51 Vchỏm cầu = = Giai đoạn Ý nghĩa lời giải thực Bước Làm cho lời giải tốn có ý nghĩa theo nghĩa giới thực Bán kính viên bi 2,09 cm Nắp chỏm cầu tích 93,636* 3,14 (cm ) 2.4.4.4 Phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học Phương pháp dạy học: Phương pháp phù hợp để tổ chức dạy học với tốn làm tập nhóm Phương tiện học tập: Máy chiếu , phiếu học tập, bảng hoạt động nhóm Hình thức tổ chức dạy học: Học lớp, thời lượng (30 phút) 2.4.4.5 Tổ chức dạy học Giáo viên đặt vấn đề nội dung học “Thể tích hình cầu, chỏm cầu” Giáo viên giúp học sinh biết kiến thức cách ứng dụng cơng thức diện tích thể tích học Sau đó, chia lớp thành nhóm, nhóm từ đến học sinh Mỗi nhóm chọn nhóm trưởng, người trình bày thư ký nhóm Hướng dẫn cách học, cách hoạt động cho nhóm Các quy định, quy ước tiết học Các hoạt động học tập: Hoạt động 1: Tính bán kính viên bi (Trả lời câu hỏi 1) 97 Thời lượng phút - Kết hoạt động 1: Giáo viên học sinh thống câu trả lời: Bán kính viên bi 2,09 cm Hoạt động 2: Tính thể tích nắp chỏm cầu (Trả lời câu hỏi 2) Thời lượng 10 phút - Kết hoạt động 2: Giáo viên học sinh thống câu trả lời: Nắp chỏm cầu tích 93,636* 3,14 (cm ) Sau nhóm cử đại diện trình bày kết Bài tốn có tương tự liên hệ hai câu hỏi với (vì sử dụng cơng thức đề cho) nên trình bày nhóm, nhóm cịn lại nghe nhận xét Sau cùng, giáo viên tổng kết lại toàn buổi học, mặt được, mặt hạn chế cách khắc phục cho tiết học sau 2.4.4.6 Đánh giá học Làm việc nhóm với dạng cách tốt để học sinh chia giải nhiều vấn đề lúc Giúp em rèn luyện hợp tác học tập để tiến 98 Học sinh thực hành theo nhóm thấy liên hệ học câu hỏi thực tế đặt Đồng thời với toán có nhiều phương pháp giải tốn cực trị việc làm nhóm giúp thành viên nhóm nóm với trao đổi, học hỏi cách giải khác để ngồi lại tìm giải pháp tốt tối ưu cho toán Bài học đảm bảo đầy đủ nội dung cần thiết để giải toán đặt đầu tiết học Giáo viên giúp học sinh gợi nhớ kiến thức cũ để hỗ trợ cho việc giải tập cách tốt Bài học đảm bảo phát triển lực suy luận, phân tích, khái quát cho học sinh mức cao KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ sở lý luận sở thực tiễn xác định chương 1, với định hướng tiếp cận dạy học ra, chúng tơi xây dựng quy trình tổ chức dạy học với tốn tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) gồm bước: Xác định nội dung cần dạy; Xác định toán thực tiễn tương ứng; Thực quy trình tốn học hóa; Xác định phương pháp, phương tiện hình thức tổ chức dạy học; Tổ chức dạy học; Đánh giá giảng Với quy trình chúng tơi thiết kế giảng tổ chức dạy học với toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) nhằm phát triển lực cho học sinh Trong chương này, tham khảo thiết kế tổng số 12 tốn lớp 12 tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) với nội dung: Giải tích: Ứng dụng đạo hàm vào tìm cực trị; hàm số mũ hàm logarit; ứng dụng tích phân Hình học: Thể tích hình nón, Diện tích xung quanh diện tích tồn phần khối hình hộp, khối hình lập phương, thể tích bán cầu Chúng tơi thiết kế giảng theo quy trình bước đề xuất, chúng chúng tơi chọn giảng: Bài toán 2_Bài toán cao huyết áp; Bài toán 4_Mỗi quan hệ dân số phát triển kinh tế; Bài toán 5_Năng lượng toả tâm chấn trận động đất; Bài toán 6_Con diều hình bướm; Bài tốn 8_Bài tốn pha chế cocktail; Bài toán 11 _Bài toán khối Rubic để dạy thực nghiệm 99 CHƯƠNG THỬ NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1 Mục đích nhiệm vụ thử nghiệm 3.1.1 Mục đích thử nghiệm Thực nghiệm sư phạm tiến hành nhằm mục đích kiểm nghiệm tính khả thi hiệu việc dạy học mơn tốn lớp 12 theo hướng tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) nhằm tăng cường liên hệ Toán học với thực tiễn phát triển lực cho học sinh 3.1.2 Nhiệm vụ thử nghiệm - Đánh giá hiệu tính khả thi việc dạy học mơn tốn lớp 12 theo hướng tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) - Giúp giáo viên chuẩn bị giáo án với tài liệu liên quan Biết cách nghiên cứu tài liệu liên quan đến trình thử nghiệm Tốn tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) 3.2 Kế hoạch nội dung thử nghiệm 3.2.1 Kế hoạch đối tượng thử nghiệm 3.2.1.1 Kế hoạch thử nghiệm - Chuẩn bị giáo án, tài liệu thử nghiệm - Nghiên cứu tài liệu trước thực thử nghiệm - Dạy thử nghiệm - Thời gian thử nghiệm: Từ 7/2015 đến 11/2015 - Địa điểm thử nghiệm: Trường THCS – THPT Trần Quốc Tuấn 3.2.1.2 Đối tượng thử nghiệm - Thử nghiệm 1: Thử nghiệm so sánh song song Là thử nghiệm tiến hành lúc hai hay nhiều nhóm Ở nhóm thử nghiệm người ta sử dụng phương pháp mới, phương tiện mới, nội dung (nhân tố đặc điểm kỹ thuật, động tác, chiến thuật thi đấu, phương pháp tập luyện, thành phần lượng vận động, nhân tố tâm lý, quan điểm phát triển thể chất ) Chọn: lớp thử nghiệm lớp so sánh (đối chứng) Các lớp thử nghiệm lớp so sánh chọn dạy tương đương với sĩ số, trình độ tiếp nhận kết 100 Lớp thử nghiệm: Lớp 12A Lớp so sánh: Lớp 12B Giáo viên dạy thử nghiệm: Thầy giáo Bùi Mạnh Huấn - Thử nghiệm 2: Thử nghiệm tuyệt đối Thử nghiệm tuyệt đối thực nhằm mục đích nghiên cứu trạng thái người tập thời điểm mà khơng cần có so sánh với tượng khác Ví dụ: đánh giá trình độ thể lực học sinh hay cuối năm học Thử nghiệm tuyệt đối thường tiến hành giai đoạn nghiên cứu bước đầu kết thu đặt sở cho giai đoạn nghiên cứu Đối tượng thử nghiệm: Lớp12C; 12D GV dạy thử nghiệm: Cô giáo Vũ Hạnh Vân 3.2.2 Nội dung thử nghiệm Thử nghiệm 1: Trong q trình dạy, chúng tơi cho em làm số tập sách giáo khoa, bên cạnh xen vào số tập phần Giải tích chương Sau hồn thành nội dung thực nghiệm, lớp thử nghiệm lớp so sánh làm chung kiểm tra Bài kiểm tra làm 30 phút có nội dung sau: Bài 1: Cơng ty du lịch Sài Gịn Tourirst dự định tổ chức tour xuyên Việt Công ty dự tính giá tour triệu đồng có 150 người tham gia Để kích thích người tham gia, công ty định giảm giá lần giảm giá tour 0.5 triệu đồng có thêm 20 người tham gia Câu hỏi 1: Nếu giá tour giảm xuống triệu đồng số người tham gia dự định bao nhiêu? Câu hỏi 2: Nếu kế hoạch thu nhập công ty 1,5 tỷ cơng ty du lịch phải tính giá tour mức bao nhiêu? Câu hỏi 3: Công ty du lich phải định giá tour để thu nhập công ty lớn nhất? Bài 2: Ông Năm gửi 15 triệu đồng vào Ngân hàng theo thể thức lãi kép, kỳ hạn N năm với lãi suất 6,6%/năm theo công thức lãi kép ngân hàng M = A.(1+r) , đó: 101 M: Là số tiền nhận sau N năm A: Số tiền gửi ban đầu r: Lãi suất hàng năm Câu hỏi 1: Số tiền ông năm nhận sau năm, năm Câu hỏi 2: Hỏi sau ơng Năm có 20 triệu từ số tiền gửi ban đầu? Câu hỏi 3: Nếu ngân hàng tính lãi theo thể thức lãi kép kỳ hạn q sau ơng Năm có 20 triệu? Thử nghiệm 2: Đây tiết thử nghiệm hình học 12 Nội dung tiết dạy: - Giáo viên nhắc lại kiến thức diện tích, thể tích hình hộp, hình nón, hình chóp, hình cầu - Cho lớp thực hành theo trình tự sau: GV chia lớp thành nhóm, nhóm từ đến học sinh làm tập sau: Bài toán 8_Bài toán pha chế cocktail Bài toán 11 _Bài toán khối Rubic để dạy thực nghiệm 3.3 Đánh giá kêt thực nghiệm 3.3.1 Cơ sở để đánh giá kết thực nghiệm Dựa bảng thống kê kết kiểm tra tổng hợp kết thăm dò ý kiến học sinh 3.3.2 Kết thực nghiệm sư phạm Kết thử nghiệm 1: Bảng thống kê kết kiểm tra học sinh Lớp Số học sinh 12A 34 12B 34 Đa số học sinh thực kiểm tra Tuy nhiên lớp so sánh, học sinh gặp khó khăn việc giải toán Kết thử nghiệm 2: 102 Tổng hợp kết thăm dị ý kiến lớp thứ Mức độ Tiêu chí Hiểu Thích Tổng hợp kết thăm dị ý kiến lớp thứ Mức độ Tiêu chí Hiểu Thích Đa số học sinh dễ tiếp thu cảm thấy thích thú với cách dạy này, số có học sinh khơng hiểu hiểu cách mơ hồ toán KẾT LUẬN CHƯƠNG Thử nghiệm sư phạm đòi hỏi nghiêm túc giáo viên nỗ lực học sinh Thử nghiệm sư phạm phương pháp nhằm tìm cách giảng dạy tốt nhất, phù hợp để đưa vào thực tế giảng dạy Thử nghiệm sư phạm với việc dạy học toán theo hướng tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) có dấu hiệu tích cực học sinh tiếp cận với phương pháp dạy học trở nên dễ hiểu đặc biệt em tỏ thích thú muốn học tiết học Đây nói thành cơng bước đầu q trình thử nghiệm sư phạm với toán theo hướng tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) 103 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Sau hoàn thành nghiên cứu đề tài: “Dạy toán lớp 12 theo tiếp cận chương trình đánh giá quốc tế (PISA)” chúng tơi có kết luận: Thực trạng giáo dục cấp trung học phổ thơng nước ta cịn nhiều bất cập, vấn đề then chốt chưa ý phát triển lực thiết yếu cho học sinh, chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo công dân, người lao động thời đại Toàn ngành tích cực đổi giáo dục, đổi phương pháp dạy học đòng vai trò quang trọng, nhà quản lý giáo dục quan tâm, nhà khoa học giáo dục thầy cô giáo nghiên cứu PISA chương trình đánh giá học sinh quốc tế, có sức lan tỏ phạm vi giới, Việt Nam tham gia PISA với mong muốn cải cách giáo dục gặp nhiều vấn đề Với đặc tính ưu việt PISA nhanh chóng nhà nghiên cứu giáo dục khai thác, chúng tơi tiếp cận tốn lớp 12 theo chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA để phát triển lực cho học sinh Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài tổ chức thực nghiệm thực tế Kết nghiên cứu thực nghiệm cho phép chúng tơi kết luận rằng: “Dạy toán lớp 12 theo hướng tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) có tính cấp thiết khả thi cao, phù hợp với điều kiện giáo dục định hướng đổi phương pháp dạy học Việt Nam, đáp ứng yêu cầu lực tốn học phổ thơng người lao động thời đại mới” Mơ hình khơng giúp ngành giáo dục với định hướng “Học đôi với hành” mà tạo động lực, truyền cảm hứng cho học sinh với việc học Toán Học tập mơi trường mà lý thuyết gắn liền với thực tiễn tảng cho phát triển tư nhân cách học sinh Một thấy tầm quan trọng Toán học thực tiễn sống việc học Tốn trở nên lý thú hơn, nhẹ nhàng hiệu Dạy học với Tốn tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) cần ngành giáo dục đẩy mạnh công tác thử nghiệm đưa vào thực tế giảng dạy, để nhân rộng mơ hình nhiều trường học, giúp hầu hết em học sinh tiếp cận với kiến thức, môi trường giáo dục đại 104 KIẾN NGHỊ Cần có chiến lược phát triển nghiên cứu toán theo hướng tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA, vận dụng đặc tính ưu việt PISA vào cải cách giáo dục, đặc biệt đổi phương pháp dạy học Đề tài cần tiếp tục nghiên cứu khai thác, đặc biệt thiết kế them quỹ tập tương ứng cho giảng Từng bước đưa câu hỏi dạng mở vào nội dung kiểm tra đánh giá mơn Tốn bậc phổ thơng Có định hướng bồi dưỡng nâng cao nhận thức vai trị tốn học thực tế trình độ sử dụng cơng cụ tính toán, đo đạc cho giáo viên sinh viên sư phạm ngành Toán 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Tân An Xây dựng tình dạy học hỗ trợ q trình tốn học hóa Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM Số 48 năm 2013 Bộ Giáo dục Đào tạo Chương trình giáo dục phổ thơng – Cấp trung học phổ thông Nxb Giáo dục, 2006 Bộ Giáo dục Đào tạo Giải tích nâng cao 12 Nhà xuất Giáo dục, 2006 Bộ Giáo dục Đào tạo Giáo trình triết học (dùng cho học viên cao học nghiên cứu sinh) Nxb Chính trị - Hành chính, 2009 Bộ Giáo dục Đào tạo Sổ tay PISA dành cho cán quản lý giáo dục GV Trung học (Tài liệu lưu hành nội bộ), 2011 Bộ Giáo dục Đào tạo Tài liệu tập huấn Pisa 2015 dạng câu hỏi OECD phát hành lĩnh vực Toán học Hà Nội (2014) Lê Hải Châu Toán học gắn liền với đời sống thực tiễn sản xuất, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1962 Nguyễn Hữu Châu Những vấn đề chương trình trình dạy học Nxb Giáo dục, 2005 Nguyễn Văn Cường, Bernd Meier Một số vấn đề chung đổi phương pháp dạy học trường THPT Nxb Giáo dục, 2010 10 tốn Đỗ Tiến Đạt Chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA – Môn Nxb Giáo dục, 2011 11 G Polya Sáng tạo toán học Nxb Giáo dục Việt Nam, 2010 12 2009 G Polya Giải toán nào? Nxb Giáo dục Việt Nam, 13 Nguyễn Sơn Hà Rèn luyện học sinh trung học phổ thơng khả tốn học hóa theo tiêu chuẩn PISA Tạp chí Khoa học giáo dục, số 4, 2010 14 Nguyễn Thị Phương Hoa Chương trình đánh giá HS quốc tế (PISA) (Mục đích, tiến trình thực hiện, kết chính), Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội số 25/2009 106 15 Bùi Văn Nghị Vận dụng lý luận vào thực tiễn dạy học mơn tốn trường phổ thơng Nxb Đại học sư phạm, 2009 16 Nguyễn Quốc Trịnh, Dạy học phát triển lực cho học sinh trung học phổ thơng với tốn tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế, luận văn Thạc sĩ, Đại học Giáo dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2011 107 ... sinh quốc tế (PISA); học sinh khối 12, giáo viên trường THCS - THPT Trần Quốc Tuấn – Hà Nội Giả thuyết khoa học Dạy toán lớp 12 theo hướng tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA). .. CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH QUỐC TẾ (PISA) 2.1 Xây dựng qui trình thiết kế tổ chức dạy học với tốn tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) Quy trình thiết kế tổ chức dạy học với toán. .. toán lớp 12 với toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) 40 2.3 Thiết kế tổ chức dạy học với tốn tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) chủ đề Giải tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy toán lớp 12 theo tiếp cận chương trình đánh giá quốc tế (PISA) ,

Từ khóa liên quan